Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Mayıs, 2012

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 31, 2012

“Allâh üçün üçüncüsüdür.’ diyenler elbette kâfir oldular. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka ilâh yok. Eğer bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette içlerinden kâfir kalanlarına şüphesiz ki pek şiddetli azâb dokunacaktır.” (Mâide Sûresi, âyet 73)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 31, 2012

“Kıyâmet günü mü’minin terâzisinde güzel ahlâktan daha ağır hiçbir şey yoktur. Allâhü Teâlâ, çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseyi sevmez.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 31, 2012

EL HAYY: Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten  Sözü tesirli ve herkesten tazim görür Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 31, 2012

Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen; / Öyle mazlum yolda kalsa, hemdem ol sen; Mahşer günü dergâhına mahrem ol sen; / Ben-sen diyen kimselerden geçtim işte. (Ahmed Yesevî)

No Comments »

RECEB AYINDA KILINACAK NAMAZ

Mayıs 31, 2012

Receb’in 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sâdece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet Namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın […]

No Comments »

HZ. NÛH ALEYHİSSELAM

Mayıs 31, 2012

Allâhü Teâlâ kavmini küfür ve isyandan hidâyete davet etmek üzere Hz. Nûh’u elli yaşında iken kavmine peygamber gönderdi. Kavmi arasında 950 sene kaldı. Hz. Nûh, onları hakka davet ettikçe onu dinlemedikleri gibi eziyet ederlerdi. Nûh aleyhisselâm ise her seferinde “Yâ Rabbi! Beni ve kavmimi affet, zira onlar bilmiyorlar.” diye duâ ederdi. Onlar isyanlarına devâm ettiler, […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 31, 2012

Yardım Oymakbeyi, izci adaylarını karşısına toplamış, onlara izciliğin ilkelerini anlatmaya çalışıyordu : -Bakın çocuklar, dedi.Bir izci, her gün, hiç olmazsa bir kez birine yardımcı olmalıdır.Hastalara…Yaşlılara…Muhtaçlara…Her sabah okula geldiğiniz zaman size birgün önce nasıl bir iyilik yaptığınızı soracağım.Tamam mı? Ertesi sabah Oymakbeyi çocukları toplayıp sordu : -Söyleyin bakalım…Dün ne gibi bir iyilik yaptınız? Bütün çocuklar, hep […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 30, 2012

“…Namazı tam rükünleri ile edâ edin. Çünkü namaz mü’minler üzerine muayyen vakitlerle yazılı bir farzdır.” (Nisâ Sûresi, âyet 103)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 30, 2012

“İlim öğreten ve öğrenen sevapta ortaktırlar.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 30, 2012

EL MUMÎT: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek için günde 490 defa okunur. Ya Mumit ismini zikreden, nefsinin şerrinden emin olur. Allah okuyanı Hak yoluna sokar. Düşmanlarının kötülüklerinden kurtulur. Nefsini yola getirir. Merih saatinde 409 defa okuyan hasımlarının şerrinden korunur. Sevdiğinden ayrılmaz.

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 30, 2012

(İlâhi!) Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neş’eni duyur hakikatı öğret. (Elmalılı Hamdi Yazır)

No Comments »

İSTANBUL’UN FETİHTEN SONRAKİ İMAR VE İSKÂNI

Mayıs 30, 2012

Elli üç günlük bir muhasaradan sonra İstanbul’u fetheden Sultan Mehmed Han fetihten sonra derhal şehrin imarına başladı. Dördüncü Haçlı Seferinde İstanbul’u işgal eden Haçlılar, bu büyük şehri en büyük mabedinden en küçük evine, imparatorun mezarlarına varıncaya kadar soyduğu gibi; birçok yangın ve tahriplerle İstanbul’un güzelliklerini ve servetini mahvetmişlerdi. Haçlılar, yarım asır sonra çekilip gittikleri zaman […]

No Comments »

ÜBEYY b. KÂ’B el-ENSÂRÎ (R.A.)

Mayıs 30, 2012

İkinci Akabe’ye katılanlardandır. Bedir Harbi’nden itibaren bütün harblere katılmıştır. Resûlullah (s.a.v.) ona: “Ey Ebu’l-Münzirî! İlim sana kolay gelsin.” “Allah bana, (Kur’ân-ı) sana okumamı emretti.” buyurdular. Resûlullah (s.a.v.) ona “Müslümanların efendisi” diye hitab eder ve “Oku! ey Ubeyy” buyururdu. Hadîs imamları Sahih’lerinde, onun hadîsini tahric etmişlerdir. Fetva veren altı sahabedendir. Resûlullah (s.a.v.)’in kâtiplik hizmetini ilk yapan […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 30, 2012

Kitap Ömer bey heyecanla anlatıyordu. On yıl evvel rekor seviyede kitap satan Behçet bey, ikinci kitabını piyasaya sürecekmiş. Zannedersem bu da ilgi çekici olacak…’ Dinleyenlerden biri sordu: – Öncesi kitabının adı neydi? – “Vergiden Kurtulmanın Altın Yolları” – Hım çok enteresan. Peki ikincisinin adı ne? – “Cezaevinde on yıl”

No Comments »

ÖLÜMÜ UNUTMA: “KENDİNİ KABİRDEKİLERDEN SAY”

Mayıs 29, 2012

Muhammed Ma’sum (k.s.) Hazretleri’nin bir nasihati: “Dünyanın fitne ve musibetleri gün be-gün artmaktadır. Dostlar, sevgililer göçüp gitmekte, yine de bir uyanma, ölümü hatırlama, tevbe edip pişmanlık duyma yoktur. Gaflet gittikçe çoğalmakta, günahlar her gün ziyadeleşmektedir. Bu nasıl imândır? Bu nasıl Müslümanlıktır? Ne Kitab ve Sünneti kabul ederler, ne de apaçık delilleri gördükleri halde ibret alırlar. […]

No Comments »

PADİŞAHIN ACI MEYVESİ

Mayıs 29, 2012

İyi huylu bir Sultan, bir gün kölelerinden birisine bir meyve verdi. Köle meyveyi öyle iştahla yiyordu ki padişah da ondan yemek istedi. Köle padişaha o meyveden bir parça sundu. Ama padişahın meyveyi ısırmasıyla kaşlarını çatması bir oldu. Meyve pek acıydı. “Ey köle! Böyle acı bir meyveyi bu kadar iştahla kim yer?” dedi. O şu cevabı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 29, 2012

“Allâhü Teâlâ’nın mescidlerinde onun isminin zikredilmesini engelleyen ve o mescitlerin harap olmasına çalışan kimseden daha zâlim kim vardır? Onlar için o mescidlere korka korka girmelerinden başka salâhiyet yoktur. Onlar için dünyâda rezillik vardır, onlar için âhirette ise pek büyük bir azap vardır.” (Bakara sûresi, âyet 114)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 29, 2012

Abdullâh bin Mesûd (r.a.) buyurdu ki; “Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) ‘Hangi amel Allâh’a daha sevimlidir?’ diye sordum. ‘Vaktinde edâ olunan namazdır.’ buyurdular. ‘Sonra hangisidir?’ dedim, ‘Ana babaya iyilikte bulunmak.’ buyurdular. ‘Sonra hangisidir?’ dedim, ‘Allâh yolunda cihâddır.’ buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 29, 2012

EL MUHYÎ: Muhyi Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren İşlerin başarılı olması için günde 68 defa okunur. Ya Muhyi ismini hergün 68 defa zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolar. Kötüye giden işleri düzelir. Ya Muhyi ismini halvet ve riyazet ile zikreden manev sırlara erer. Hastalıklara şifa verici olur. Nefsine hakim olamayan kişi geceleri […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 29, 2012

İktisat az malı çoğaltır, israf ise çok malı azaltır. (Hz. Ali)

No Comments »

FÂTİH SULTAN MEHMED VE AKŞEMSEDDÎN HZ.

Mayıs 29, 2012

Merhum Sultan İkinci Mehmed Han M.1451’de yirmi bir yaşında sultan oldu. Bir yıl sonra Edirne’de âlimler, emirler ve devlet adamları ile Kostantıniyye’nin fethini müşâvere ettiğinde “Resûlullah’ın ashâbından ve tâbiinden nice büyüklere nasîb olmadı. Hadîs-i şerîşere göre Kostantıniyye’yi Hz. Mehdî (a.s.) fetheder.” dediler. Akşemseddin (k.s.) Hazretleri ise “Kostantıniyye’yi evvelâ Sultan Mehmed Han fetheder, sonra Benî Asfar […]

No Comments »

TAKİYÜDDÎN RÂSID

Mayıs 29, 2012

Takiyüddîn Râsıd (1521-1585) matematik, astronomi, fizik, optik, mekanik ve tıp da pek çok eser yazmış büyük bir Osmanlı alimidir. İstanbul’da bir rasathâne (gözlemevi) kurarak rasatlar yapmıştır. 16. yüzyılın en mükemmel rasat âletlerinin bulunduğu rasathânede kendi icadı olan âletleri de kullanmıştır. Bu âletlerden birisini şöyle anlatmaktadır: “Ben uzakta bulunmaları sebebiyle görülemeyen eşyayı en ince ayrıntılarıyla gösterebilen […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 29, 2012

Rüya Kadın uyanır uyanmaz kocasına rüyasını anlatır: – Efendi, rüyamda beni bir kuyumcuya götürüp altınlarla donattın. Çok meraklandım, manası ne olabilir?.. Adam tebessüm ederek cevap verir: – Sabret akşama öğrenirsin! Akşam kocasının elinde paketle geldiğini gören kadın sorar: – Tahmin ettiğim şey var değil mi? – Tabii, ‘Geniş Açıklamalı Rüya Tabirleri Kitabı ‘ aldım…

No Comments »

EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ (R.A.) HAZRETLERİ

Mayıs 28, 2012

Hicretin 49. senesinde Muâviye (r.a.), Süfyân bin Avf el-Âmirî kumandasında İstanbul’a bir ordu sevketti. Daha sonra ona destek olmak üzere oğlu Yezid kumandasında bir ordu daha gönderdi. Ebû Eyyûb Hazretleri seksen yaşını geçmiş olduğu halde onlarla gazaya çıktı. Orduda Ashâb-ı Kirâm’dan Abdullâh bin Abbâs, Abdullâh bin Ömer, Abdülaziz bin Zürare gibi meşhûr zâtlar da vardı. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 28, 2012

“…Ve nefisleriniz için her ne hayır takdim ederseniz, Allah yanında onu hayır ve ecri daha büyük olarak bulacaksınız…” (Müzzemmil Sûresi, âyet 20)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 28, 2012

“Kim (haram ve çirkin sözlerden) ağzını korur, namusunu da muhafaza ederse cennete girer.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 28, 2012

EL MUÎD:Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan Elden kaçanı geriye kazanmak için günde 124 defa okunur. Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan herşey yerine gelir. Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar.

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 28, 2012

Hayırda ve hak edene harcamada israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur. (Ebu Hanife)

No Comments »

ÖZÜR SÂHİBİ

Mayıs 28, 2012

Bir kimse sağlam iken burun kanaması, idrarını tutamaması ve kadınlardan hayz ve nifas günlerinden başka günlerde kan gelmesi gibi zarûrî bir hâle düşse ve bu hâli de namaz vakitlerinden bir vaktin başından sonuna kadar abdest alıp namâzı edâ edecek kadar kesilmez ise bu kimseye özür sahibi denilir. Sonraki her namaz vaktinin bir cüz’ünde bu halin […]

No Comments »

ŞEYHULİSLÂM HASAN FEHMÎ EFENDİ

Mayıs 28, 2012

Ilgınlı Osman Efendi’nin oğlu olup 1795 senesinde Akşehir’de doğdu. Henüz çocuk iken ilim tahsiline iştiyaklı ve pek istekli, gayretli idi. Memleketinden çıkıp Konya’ya gitti. Kendisini ezmekte olan fakirlik ve zarurete göğüs gerdi, derslerine devamdan bir gün bile geri kalmadı. Hasan Fehmî Efendi, üstadından aldığı bir icazetle kanâ’at etmedi. Kendisi gibi fakirliğine rağmen ilim peşinde olan […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 28, 2012

Yedekler Öğretmen futboldan , toptan başka bir şey düşünmeyen bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı. Aslında uzun süredir onu sözlü yapmayı düşünüyordu ve bunu bugün yapabilmişti… – Bana adları harfleri N ile başlayan iki ünlü söyle bakayım? -Fenerbahçeli Niyazi ve Beşiktaşlı Nurset. Öğretmen güldü: – Bende Napolyan ile Neron diyeceksin sanmıştım. – Onları tanımıyorum öğretmenim, herhalde yedek […]

No Comments »

TEFSİRLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Mayıs 27, 2012

Müfessirlerin riayet etmeleri icab eden bir kısım adab ve şartlar vardır. Müfessirin, önce sahih bir itikada sahip olması ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetine riâyet etmesi lazımdır. Kötü itikada sahip olanların yazacakları tefsirler, kendi bozuk kanaatlerinin Müslümanlar arasında yayılmasına sebep olacağından itimad edip okumak uygun olamaz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetlerine sarılmayanların yazacakları tefsirlere de itimad edilemez. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 27, 2012

“Her kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra peygambere muhâlefette bulunur ve mü’minler (in ittifak ve icmâ ile inandıkları) yolunun başkasına giderse biz onu gittiğine bırakırız ve kendisine cehennemi boylatırız ki o ne fenâ gidiştir.” (Nisâ Sûresi, âyet 115)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 27, 2012

İbn-i Ömer (r.anhüma)’dan: “Resûlullah (s.a.v.), gıybeti ve gıybeti dinlemeyi yasakladı.” (Hadîs-i Şerîf, Mecmau’z-Zevâid)

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 27, 2012

Eğri olanın gölgesi de eğridir. (Hz. Ali)

No Comments »

KIBLE SAATİ VE DÜNYA KIBLE GÜNÜ NEDİR?

Mayıs 27, 2012

Kıble saati kısaca; güneşe bakılarak kıblenin tesbit edilebildiği saattir. Güneşin, bulunduğumuz yerin kıble zâviyesine (açısına) denk geldiği dakikada güneşe dönen kimse kıbleye dönmüş olur. Namaz vakitleri gibi günlük olarak değişir. Kıble tesbitinde en sıhhatli yoldur. Dünya kıble günleri ise, aynı kıble saatinin bütün dünyâ için geçerli olduğu hususî günlerdir. Senede iki defa, 28 Mayıs (Türkiye […]

No Comments »

HZ. YÛŞÂ BİN NÛN (A.S.)

Mayıs 27, 2012

Mûsâ aleyhisselâm vefat edeceği sıralarda, Allâhü Teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma, Yûşâ (a.s.)’ın Kubbetüzzemân’a götürülmesini, bereketinin ona geçmesi için elini onun üzerine koymasını, kendisinden sonra İsrailoğullarının idaresini üzerine almasını ona vasiyet etmesini emir buyurdu. Mûsâ (a.s.) da böyle yaptı. İsrailoğullarına: “Bu Yûşâ, benden sonra, içinizde sizi idare edecek, emîriniz olacaktır. Onun sözlerini dinleyiniz! Emirlerine itaat ediniz! O, […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 27, 2012

Mucit Temel elinde “U” seklinde küçük bir demir ve iki ucu arasında gözle görülmesi çok zor bir kil testere ile buluşlara patent veren özel bir şirketin kapısını çalmış…Görevliler pek ciddiye almamakla beraber bulusunun ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlatmasını isterler. Mucidimiz baslar anlatmaya:; ” Bu gördüğünüz alet son model bir fare kapanıdır. “U” seklindeki bu […]

No Comments »

TEBÜK SEFERİ

Mayıs 26, 2012

Hicretin 9. yılında Medine üstüne, Şam tarafındaki Hıristiyan Araplarla Rumlardan kuvvetli bir düşman geleceği işitildi. Bundan bir sene evvel de yine Rumlar ve Hıristiyan Araplarla Mu’te denilen mevkide harp edilmiş ve orada İslam kumandanlarından Zeyd bin Hârise, Cafer bin Ebî Talib, Abdullah bin Ebî Revâha şehit olmuş, sonra Hâlid bin el-Velid tarafından Rumlar kaçırılmış, İslam […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 26, 2012

“Şânım hakkı için size kendinizden, gâyet izzetli bir resûl geldi ki, sizin sıkılmanız ona ağır gelir. Üstünüze hırs ile titrer. Mü’minlere Raûf(pek şefkatli)dir, Rahîm (fıtraten pek ziyâde merhametli)dir.” (Tevbe Sûresi, âyet 128)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 26, 2012

“Kim ki uhdesinde din kardeşinin nefsinden yahut malından bir hak bulunursa -dinar ve dirhem bulunmayan (kıyâmet günü gelmezden evvel)- bugün (dünyada) mazlumdan hakkını helâl etmesini istesin.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 26, 2012

Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellik taşıyan ilimdir… Hikmet ilim ile sanatın birleşmesidir. (Elmalılı Hamdi Yazır)

No Comments »

OSMANLILAR NASIL VAKİT GEÇİRİRLER

Mayıs 26, 2012

Kânûni Sultan Süleyman devrinde 1552-1556 yılları arasında İstanbul’da dört yıl doktor olarak kalan bir İspanyol’un o yıllarda Osmanlı halkının günlük hayatını anlatan hatıralarından: “Osmanlılar Allâh’a karşı saygısızlık, vaktini boş yere geçirmek ve nefsini alçaltmak gibi sebeplerle bizdeki gibi oyun oynamazlar. Yaz olsun kış olsun karanlık bastırdıktan iki saat sonra (yatsı namazını kılıp) hemen yatarlar. Gün […]

No Comments »

MİLONA KAHRAMANI ABDÜLEZEL PAŞA

Mayıs 26, 2012

Kahramanlıkları ile yakın tarihimizde yer alan bir Türk kumandanı da Hâfız Abdülezel Paşa’dır. Konya’nın Hâdim kazâsından olan paşa altmış yıllık askerlik ömründe Kırım, Karadağ, Sırp ve Girit dahil yirmi altı savaşa iştirâk etmiştir. Plevne’deki kahramanlıkları üzerine Sultan Abdülhamid kahramanlık madalyasını bizzat eliyle takmıştır. İkinci Abdülhamîd Han devrinde vukû bulan ve Osmanlı ordusunun Yunanistan’ı ezip geçtiği […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 26, 2012

Define Temel bir gün bir yerden define bulur bulduğu hazineyi saklamak ister ve bir yere gömer. Daha sonra bulabilmek için defineyi gömdüğü yere ‘Temel buraya hazine gömmemiştur” diye yazar aradan günler geçer ve temel hazineyi almak için gömdüğü yere gider ve bırakdığı işareti görür fakat işaret değişmiştir: ”Bu hazineyi Dursun almamiştur”

No Comments »

ÖFKEYLE PİŞİRİLEN…

Mayıs 25, 2012

Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, isteksiz olarak, öfke ve meşakkatle pişirilen yemeğe el sürmez, yanındakilerin de yememelerini söylerdi. Bir ziyaretinde müritlerinden birisi yemek getirmişti. O yemeğe baktı ve şöyle dedi: “Bunu yapan kimse hamurunu yoğurmasından, pişirip bu hâle getirinceye kadar hep öfkeli idi. Ondan yemek bize yakışmaz. Bu gibi hallerde yapılan yemekte hayır da yoktur bereket de […]

No Comments »

CÖMERTLİĞİN BEŞ ŞARTI

Mayıs 25, 2012

1) Vermekte acele etmek: İhtiyaç sahibi, sıkıntı içinde üzüntü çekerken, sadaka verecek kişi geciktirdiği için yalan özür beyan etmeye mecbur olur. Bundan sonra infakın, sadakanın (Allah yolunda harcamanın), dünyada duası, âhirette sevabının kalmama ihtimali vardır. Onun için ziyafetlerde yemeği çabuk getirmeli ve iyilik yaparken de acele etmelidir. 2) Gizlilik: Zira, âşikâr olanda çok fesad ve […]

No Comments »

SULTANIN TEVAZUU

Mayıs 25, 2012

Bir şahıs Büyük Selçuklu Devleti’nin Halep Atabeyi Nureddin Mahmud bin Zengi’yi dava etmişti. Birlikte mahkemeye gittiler. Zengi, Kadı Kemâleddin bin Şehrizûri’ye “Davalılara nasıl davranıyorsan bana da öyle davran.” dedi. Mahkeme sonunda Nûreddin haklı çıkmasına rağmen hakkını kendisini mahkemeye getiren şahsa bağışladı ve “Mahkemeye gelmeden iddia ettiği şeyi ona verip gitmek istedim, fakat bunun beni gurura […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 25, 2012

“(Ey mü’minler) Sizden önce nice vak’alar geçmiştir. Onun için yeryüzünde dolaşın da bir bakın: Peygamberleri tekzib edenlerin akıbetleri nasıl olmuş?” (Âli İmrân Sûresi, âyet 137)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 25, 2012

“İnsanlardan ilk alınıp kaldırılacak şey emanete riâyettir. En sona bırakılacak olan da namazdır. Nice namaz kılanlar vardır ki kendisinde hiçbir hayır yoktur.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 25, 2012

EL MÜBDİÜ: Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan Her işte muvaffak olmak için günde 57 defa okunur. Ya Mübdi ismini zikreden hikmet sahibi olur, hikmetli konuşur. Gizli olan işlerden haberdar olur. Hergün 57 defa Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir. İşe başlarken okunursa işte muvaffak olunur. Bir işe başlamada karar veremeyen […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 25, 2012

Senden soruluncaya kadar susman, susturuluncaya kadar konuşmandan hayırlıdır. (Hz. Ali)

No Comments »

İMÂM-I RABBÂNÎ’DEN (K.S.)

Mayıs 25, 2012

Teheccüd vaktinde istiğfâr, tevbe, ilticâ, tazarru’ etmek, isyân ve günahlarını hatırlamak, kusurlarını ve ayıplarını düşünmek, âhiret azâbından ve dâimî azâbdan korkmayı ganîmet bilmek ve Hak Sübhânehû ve Teâlâ hazretlerinden af ve mağfiret istemek lâzımdır. … Hadîs-i şerîfde: “Amel defterinde pek çok istiğfâr bulunan kimseye müjdeler olsun! ” buyruldu. Eğer duhâ namazını kılmak mümkün olursa, büyük […]

No Comments »

ŞEYH SEYFEDDİN HAZRETLERİ (K.S.)

Mayıs 25, 2012

Silsile-i Sâdât’ın yirmi beşinci halkası olan Şeyh Seyfeddin (k.s.), tahsilini tamamlayıp kemâle erdikten sonra babası, mânevi bir işaret üzerine Delhi’ye gitmesini emretti. Vazifesi, sünnetlerin unutulup bid’atlerin çok yayıldığı Delhi’de bid’atleri yıkmak, sünnetleri ihya etmek ve tarikat-ı aliyye’nin nurunu yaymak, aynı zamanda Sultan Muhammed Evreng-i Zîb Âlemgîr Han’ı manen terbiye etmek idi. Sultan, çocukları ile beraber, […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 25, 2012

Ziyan Olmasın Cimrinin biri, bir gece hastalanır. Hekim getirirler. Hekim hastayı muayene ettikten sonra “Artık bundan ümit yok” deyince hasta başını kaldırır ve yanındakilere der ki: “Öyleyse mumu söndürünüz. Ziyan olmasın! “

No Comments »

HZ. ÖMERU’L-FÂRÛK (R.A.)

Mayıs 24, 2012

Allâhü Teâlâ Enfâl Sûresi, 64. âyet-i kerîmesinde meâlen şöyle buyurdu: “Ey Peygamber! Sana Allah ve sana tabi olan mü’minler yeter.” Tefsir âlimleri bu âyetin bilhassa Hz. Ömer (r.a.) için Mekke’de nâzil olduğunu söylemişlerdir. Hz. Ömer (r.a.) İslâm’ı kabul ettiği zaman Müslümanlar otuz dokuz kişi idi, Hz. Ömer’le kırk oldu. Hz. Ömer’in Müslümanlığı ile Mekke’de Müslümanlık […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 24, 2012

“O namaz kılanların vay hallerine ki onlar namazlarından yanılmışlardır (ehemmiyetinden gaflet edip vaktini tehir etmişlerdir).” (Mâûn Sûresi, âyet 4-5)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 24, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Helâk eden yedi şeyden kaçının.” buyurdular. Onlar nelerdir ya Resûlullah dediler. “Allâh’a şirk koşmak, sihir, haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, harpten kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak.” buyurdu. (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 24, 2012

EL MUHSÎ: Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen Zekanın kuvvetli olması için Günde  148 defa okunur. Ya Muhsi ismini zikredene bütün kalpler itaat eder. Okuyan kötü ahlaktan kurtulur. Unutkanlık kalmaz. Vücudundaki hastalıklardan şifa bulur. Allah zihin açıklığı verir, idrak ve anlayışı artar.

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 24, 2012

İffet, güzelliğin zekâtıdır. (Hz. Ali)

No Comments »

REGÂİB GECESİ VE BU GECEDE YAPILACAK İBÂDETLER

Mayıs 24, 2012

Receb-i Şerîfin ilk cuma gecesi, yâni yarın akşam Regâib Gecesi’dir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır. Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rek’at Hâcet namazı kılınır. İki rek’atte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha’dan sonra her rek’atte 3 İnnâ enzelnâhü… ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiye […]

No Comments »

İMÂM TİRMİZÎ

Mayıs 24, 2012

İmâm Tirmizî, büyük hadîs âlimlerinden birisidir. Kütüb-ü Sitte’den Sünen-i Tirmizî adı ile meşhur olan elCâmiu’s-Sahih isimli eserin sahibidir. Şu anda Özbekistan sınırları içinde bulunan Tirmiz şehrine nisbetle Tirmizî diye bilinen bu zatın ismi Muhammed bin İsâ’dır. Künyesi Ebû İsa’dır. H. 209 (M. 824) yılında Ceyhun nehri üzerinde bulunan Tirmiz’de doğdu. H. 279 (M. 892) yılında […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 24, 2012

Çek Cimri olan Cemal ölümü yaklaşınca oğullarını yanına çağırır.Üç oğluna da vasiyette bulunur . Ben ölünce hepinizin mezarıma tek tek birer milyar koymanızı istiyorum der. Cemal öldükten sonra sırayla 1. ve 2. oğlu mezara gider ve birer milyar parayı mezara koyarlar daha sonra babası gibi parayı seven 3. oğlu da mezara gider ve mezardaki paraları […]

No Comments »

HASTANIN ALLÂH’A HAMDİ

Mayıs 23, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: Bir kul hasta olduğu zaman Allâhü Teâlâ ona iki melek gönderir ve şöyle buyurur: “Kendini ziyârete gelenlere ne diyecek, bakın bakalım.” Birisi ziyâretine geldiğinde, Allâh’a hamd ve senâ ederse melekler bu hâli her şeyi en iyi bilen Allâhü Teâlâ’ya arz ederler. Allâhü Teâlâ da şöyle buyurur: “Kulumu vefât ettirirsem onu cennete […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 23, 2012

“Her kim de Allâh’ın şeâirine (muhterem kıldığı alâmetlere; mukaddesâta) ta’zîm (hürmet) ederse, şüphesiz o kalplerin takvâsındandır.” (Hac Sûresi, âyet 32)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 23, 2012

“Biriniz öldüğü zaman, kıyâmeti kopmuş demektir. (Öyleyse) Allâhü Teâlâ’ya onu görüyormuşsunuz gibi ibâdet edin ve her an ona istiğfârda bulunun.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 23, 2012

EL HAMÎD: Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen Kazancın genişlemesi için 3844 ( 62X62 ) defa okunur. Ya Hamid ismini zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur. Mahlukatın sevgisini kazanır. Maddi ve manev olarak güçlenir. Bütün zor işleri kolaylaşır. 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 23, 2012

İnsanlığın bekası medeniyet ile, medeniyetin ayakta durabilmesi de adalet iledir. (Elmalılı Hamdi Yazır)

No Comments »

REGÂİB KANDİLİ

Mayıs 23, 2012

Receb-i şerîfin ilk cuma gecesi Regâib Kandili’dir. Bu geceye Regâib denilmesi, melekler bu geceye çok rağbet ettikleri içindir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Receb’in ilk cuma gecesinden gâfil olmayınız. Çünkü bu geceye melekler Regâib ismini vermiştir. Bu gecenin üçte biri olduğunda gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir melek kalmaz, hepsi Ka’be’de ve onun etrâfında toplanır. Cenâb-ı Hak […]

No Comments »

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE’DEN ABDURRAHMAN İBN-İ AVF

Mayıs 23, 2012

Abdurrahman İbn-i Avf (r.a.) Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) cennetle müjdelediği on Sahâbî’den birisidir. Biri Habeşistan’a, biri Medine’ye olmak üzere iki kere hicret etmiştir. Bütün harplerde bulunmuştur. Medine’ye hicret ettikten sonra yağ ve peynir satmak suretiyle ticârete başlayan Abdurrahmân İbn-i Avf Hazretleri az zaman da çok zengin olmuş, Resûl-i Ekrem hayatta iken önce dört bin, sonra kırk […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 23, 2012

Hazır Para Hoca birinden borç istemiş, adam sormuş -hocam borcunu ne zaman ödeyeceksin hoca başlamış anlatmaya -senden aldığım parayla diken alacam onları koyunların geçtiği yerlere dikecem ,dikenler büyücek oradan koyunlar geçerken yünleri dikenlere takılacak ,ben yünleri toplıyacam sonra onları ip yapıp pazarda satacağım. kazandığım parayla sana olan borcumu ödiyecem demis Adam başlamış gevrek gevrek gülmeye […]

No Comments »

İSTİŞÂRE

Mayıs 22, 2012

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “İstişâre eden (danışan) ve istihâre eden (hayırlıyı araştıran kimse) pişman olmaz.” Allâhü Teâlâ, resûlüne, görüş bakımından kendi seviyesinde olmayanlarla bile istişâre etmesini emretmiş ve şöyle buyurmuştur: “Onlar ile emr hususunda müşavere yap. Sonra azmettiğin zaman da Allâhü Teâlâ’ya tevekkül et…” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 159) Sakîf kabilesi, Resûlullah (s.a.v.)’in irtihalinden sonra dinden […]

No Comments »

OSMANLI’DA ÇOCUKLAR MEKTEBE NASIL BAŞLARDI?

Mayıs 22, 2012

Çocuklar mektebe başlayacakları esnada âilesi ve bütün mahalle halkı ile birlikte merâsimler yapılırdı. Halk arasında “Âmin Alayı” diye bilinen bu merâsimin kandil günlerine denk gelmesine bilhassa dikkat edilirdi. Eğer kandil günleri mümkün olmazsa Pazartesi veya Perşembe günleri tercih edilirdi. Merâsimlerin ilk devresinde evde temizlik ve bayram hazırlığı yapılırdı. Hayatta ise büyükanne, hanımanne, cicianne, dadı, kalfa… […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Mayıs 22, 2012

“Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını (avret mahallerini) muhâfaza etsinler, bu kendileri için daha temizdir. Her halde, Allah ne yaparlarsa haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini sakınsınlar, ırzlarını muhâfaza etsinler…” (Nûr Sûresi, âyet 30-31)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 22, 2012

“Hased, ateşin odunu yediği gibi iyi amelleri yer bitirir. Sadaka ise suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları söndürür.” (Hadîs-i şerîf, Sünen-i ibn-i Mâce)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 22, 2012

EL VELİYY:  Sevdiği kullarının dostu Her işinde Allah’ın yardımı için günde 2116 defa okunur. Ya Veliyy ismini zikreden kıyamet gününde hesabı kolayca görülür. Okuyanın derecesi Allah katında artar. İçi ve dışı temizlenir. Kötülüklerden uzak olur. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan Allah’ın veli kullarından olur.

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 22, 2012

Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. (Hz. Ebu Bekir)

No Comments »

RECEB AYINDA KILINACAK NAMAZ

Mayıs 22, 2012

Receb’in 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sâdece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet Namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın […]

No Comments »

HZ. ZEYNEB BİNTİ CAHŞ VÂLİDEMİZ

Mayıs 22, 2012

Zeyneb binti Cahş (r.anhâ) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübârek hanımlarından ve ilk îmân edenlerdendir. Annesi, Resûlullâh’ın (s.a.v.) halası Umeyme’dir. Câhiliye devrinde Arapların evlatlıklarının eşleri ile evlenmeleri yasak idi. Allâhü Teâlâ bu yasağı kaldırmak üzere Hz. Zeyneb’i Resûlullah’a nikâhladı. Hz. Zeyneb, bunun için “Her kadını babası evlendirir. Beni ise, Allâhü Teâlâ nikâhladı.” diyerek iftihâr ederdi. Kendisinden yedi […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 22, 2012

Elimi Al Mahallenin cimri adamı, çaya düşmüş. Başlamış çırpınmaya. Hemen koşup köylüler. “Elini ver, elini ver” diye bağırmışlar. Ama adam elini uzatmamış. Tam göz göre göre boğuluyormuş ki !Hoca seslenmiş: – Yahu! o vermeyi bilmez. “Elimi al ” diye bağırsanıza.

No Comments »

ALÇAK GÖNÜLLÜ, İNSANLARIN HAYIRLISIDIR

Mayıs 21, 2012

Ömer bin Abdülâziz’e (r.h.) bir gece bir müsafir geldi. Halife o an yazı yazıyordu ve kandil de sönmek üzere idi. Müsâfir, “Kandile yağ doldurayım da, sönmesin” dedi. Ömer bin Abdülâziz (r.h.): “Müsâfirine iş yaptırmak, kişinin keremine yakışmaz.” buyurdu. Müsafir, “Öyleyse hizmetçiyi uyandırayım.” dedi. “Hayır, o şimdi uyumuştur.” deyip, kendisi kalktı, yağdanlığı aldı ve kandile yağ […]

No Comments »

ALLÂME KÂDÎHAN MERHUM

Mayıs 21, 2012

Hanefî mezhebinin fetvalarıyla meşhur fıkıh âlimlerindendir. Adı, Hasan b. Mansûr’dur. Bugün Kırgızistan sınırları içerisinde bulunan Mâverâünnehir’de, Fergana yakınlarındaki Özkent (Özcend) şehrindendir. Bir ulemâ ailesine mensup olup Kâdîhan lakabıyla tanınmıştır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Vefâtı 15 Ramazan 592 (12 Ağustos 1196) tarihindedir. Mergînânî’den ders aldı. Diğer hocaları arasında Ebû İshak İbrahim ve dedesi Mahmud el-Uzcendî’nin adları geçmektedir. […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Mayıs 21, 2012

“Şanım hakkı için biz Dâvûd’a tarafımızdan bir fazilet vermiştik: Ey dağlar! Onunla beraber tesbihte bulunun -dedik- kuşlara da böyle emrettik ve onun için demiri yumuşattık.” (Sebe Sûresi, âyet 10)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 21, 2012

“Muhakkak cennette bir kimsenin derecesi yükseltilir de, ‘Bu derece bana nereden?’ diye sorar. ‘Evladının senin için istiğfar etmesindendir,’ denilir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 21, 2012

EL METÎN: Çok Sağlam Maddi ve manevi sağlam olmak için günde 500 defa okunur. Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur. Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manev kuw«te ererler. Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar. Kötü işlerle uğraşan kişinin, o huylarından vazgeçmesi için; Ya Kavyy […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 21, 2012

Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? (Mevlana

No Comments »

RECEB-İ ŞERÎF

Mayıs 21, 2012

Yarın idrâk edeceğimiz mübârek Receb ayı, kamerî ayların yedincisidir. “Eşhuru hurum”dan olan bu ay, Şehrullah yani Allâhü Teâlâ’nın ayıdır. Bu aya oruçlu girmeli ve bu ayda çok ilticâ etmelidir. Receb ayının 1’inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’üncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Bu, […]

No Comments »

İMÂM-I BUHÂRÎ (RH.)

Mayıs 21, 2012

Hadîs-i şerîfler, Kur’ân-ı Kerîm’den sonra İslam dininin temel kaynaklarının ikincisidir. İmâm-ı Buhârî (rh.), Resulullah’ın üçyüz bin hadîsini ezbere bilen ve Kütübü Sitte’nin birincisi olan Sahîh-i Buhârî’yi telif eden, İslâm tarihinin ender şahsiyetlerinden biridir. İmâm-ı Buhârî (rh.), aynı zamanda da fakîh idi. İmâm-ı Buhârî, 13 Şevval 194 yılında Cuma namazından sonra Buhârâ’da doğdu.        İsmi Muhammed b. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 21, 2012

Eşşeğin İstediği Yere Nasreddin Hoca birgün eşeğine binmiş.Eşeğin inadı tutmuş.Bir türlü eşeğin başını gideceği yöne çevirememiş.Bunu gören komşusu:”- Nereye gidiyorsun Hocam ?”, diye sormuş.Hoca’da:”-Eşeğin istediği yere.”, demiş.

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Mayıs 20, 2012

“Ve bir şey hakkında ‘Ben bunu elbette ki yarın yapacağım?’ deme. Ancak Allâhü Teâlâ dileyecek olursa (inşâallâh) yaparım de…” (Kehf Sûresi, âyet 23 – 24)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Mayıs 20, 2012

“Koğuculuk eden (fesad çıkaran) cennete giremez.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun Aleyh)

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 20, 2012

EL KAVİYY:  Pek Güçlü Kansızlık ve vücudun güçlü olması için günde 116 defa okunur. Ya Kaviyy ismini zikredenin himmeti artar. Kuvvetlenir. Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur. Günde 126 defa Ya Kaviyy ismini zikredenin kalp ve ruh kuvveti artar. Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez.

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 20, 2012

Hakiki dost sıkıntılı zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan, sana yardım edendir. (Hz. Ali)

No Comments »

RECEB AYI ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN AYIDIR

Mayıs 20, 2012

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Receb ayı Allâh’ın ayıdır, Şabân benim ayımdır, Ramazân ise ümmetimin ayıdır.” buyurdular. Receb ayı, günahları terk içindir. Şabân Allâh’ın ahdine vefa ve amel içindir. Ramazan sıdk ve safa içindir. Receb tevbenin kabûlüne, Şabân şefâate, Ramazan ise sevabların kat kat olmasına vesiledir. Receb tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasad ayı yani ekip […]

No Comments »

İSMAİL ALEYHİSSELÂM

Mayıs 20, 2012

Hz. İsmail, İbrahim’in (a.s.) oğludur. “Hacer” adındaki zevcesinden dünyaya gelmiştir. Bu muhterem Hacer’i, Mısır hükümdarı, Hz. İbrahim’in (a.s.) hanımı Hz. Sâre’ye bağışlamıştı. Sâre de onu mübarek kocası Hz. İbrahim’e vermişti. İbrahim (a.s.), Hak Teâlâ’nın emriyle Hacer’i ve oğlu İsmail’i alıp Hicaz’da Kâbe-i Mükerreme’nin bulunduğu mahalle götürdü, orada bıraktı. Bunların ayakları bereketiyle “Zemzem” denilen su meydana […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mayıs 20, 2012

Yas Tutuyorlar Hocanın tavuğu ölmüş. Civcivlerin de başı boş kalmış. Hoca kaybolmalarından korkmuş. Boyunlarına siyah bezler bağlamış. Sonra da içlerinden ip geçirip birbirlerine bağlamış. Meraklı bir komşusu sormuş: -Hoca o civcivlerin boynundaki de nedir? Komşusunun merakına içerleyen Hoca, cevabı yapıştırmış:- Anneleri öldü de yas tutuyorlar.

No Comments »

ÂHİRET YOLCUSUNU ZİYARET

Mayıs 19, 2012

Hz. Osman (r.a.) Abdullah bin Mes’ud’u (r.a.), ölümü ile neticelenen hastalığında ziyaret etti ve aralarında şöyle bir konuşma geçti: – Şikâyetin ne? – Günahlarım… – Peki ne istiyorsun? – Rabb’imin rahmetini… – Senin için bir tabib çağırayım mı? – Beni hasta eden tabibtir. Yani Allâhü Teâlâ’dır… – Sana ihsanda bulunayım mı? – Benim buna ihtiyacım […]

No Comments »

İŞİN SONUNU DÜŞÜNMEK

Mayıs 19, 2012

Bir adam aslandan kaçarken bir kuyuya düştü, arkasından da aslan düştü. Baktılar ki kuyuda bir de ayı var. Aslan ayıya, “Sen ne zamandan beri buradasın?” dedi. Ayı “Günlerdir buradayım, açlıktan ölmek üzereyim.” dedi. Aslan “Gel şu adamı yiyelim; seni de beni de doyurur.” dedi. Ayı “Peki, tekrar acıkınca ne yapacağız? Doğru olan şöyle yapmaktır ki; […]

No Comments »

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Mayıs 19, 2012

Yarın (20 Mayıs Pazar) günü “Halkalı Güneş Tutulması” meydana gelecektir. Pasifik Okyanusu, Asya, ve Kuzey Amerikalıların gözleyebileceği bu tutulma, Japonya, Çin ve ABD’nin batı kesiminden halkalı olarak görülebilecektir. Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan görülemeyecektir. Tutulmanın büyüklüğü:    0.9439 Başlangıcı:   20 Mayıs 2012  22.56 (Türkiye Saati) Tutulmanın ortası:   21 Mayıs 2012   01.52     ” Tutulmanın Sonu:    21 Mayıs 2012   […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Mayıs 19, 2012

“…Muhakkak ki nefis kötülüğü şiddetle emreder. Ancak Rabb’imin rahmet ettiği (nefisler) müstesna (o nefisler pâk olurlar)…” (Yûsuf Sûresi, âyet 53)

No Comments »

Links

Calendar