Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Nisan, 2012

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 30, 2012

“Peygamberin vazifesi ancak tebliğ etmekten ibarettir…” (Mâide Sûresi, âyet 99)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 30, 2012

“Namazlarınızın kabul edilmesi sizi sevindirirse, âlimleriniz imâm olsun. Zîrâ onlar, sizinle Rabbiniz arasında temsilcilerinizdir.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 30, 2012

EL VÂSİU: İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için  günde 137 defa okunur. Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler ve […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 30, 2012

İlmi öğrenmeden önce edebi öğren. (İmam Malik)

No Comments »

ALLÂHU TEÂLÂ kul hakkını bağışlamaz

Nisan 30, 2012

Kul hakkı çok mühimdir. İmam-ı Rabbani (k.s.) Hazretleri buyuruyor ki: “Allâh’ın harâm kıldıklarından sakınmak iki kısımdır; birincisi Allâh’ın hakları ile alakadardır, ikinci kısım ise kullarının hakları ile alakadardır. Kul hakkı Allâh’ın hakkından daha mühimdir. Çünkü Rabb’imiz mutlak zengindir. Erhamürrâhimîn ve affedicidir. Kul ise muhtaç ve cimridir. Cenâb-ı Hakk yarın huzur-ı ilâhîde üzerinde kul hakkı olan […]

No Comments »

Sultan 2. Bayezıt Han

Nisan 30, 2012

Padişahlık Sırası 8 Saltanatı 31 Yıl Cülûsu 3 Mayıs 1481 Babası Fatih Sultan Mehmed Hân Annesi Sitti Mükerreme Hatun Doğumu 3 Aralık 1447 Vefâtı 26 Mayıs 1512 Kabri İstanbul Bâyezîd Camiî Bahçesindeki Türbesindedir Sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin […]

No Comments »

KANAAT

Nisan 30, 2012

Bir miskin, bir sahrada aç ve zavallı bir halde gezerken ırmakta bir ördek görür. Ördeği avlamak niyetiyle yaklaşırken ördek uçup kaçar. Bunun üzerine “Bu da hoş!” deyip eğilerek o sudan bol bol içer: “Ördeğin eti elime geçmediyse de et suyu deryalar gibi!” der.

No Comments »

Öşür

Nisan 30, 2012

Öşür arâzisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sâbit olup farzdır. Âyet-i kerîmenin meâli: “Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temiz (helâl)lerinden infâk edin (zekât ve öşür verin). Gözünüzü yummadan (sıkılmadan) alıcısı olmadığınız şeylerin fenâsını vermeye yeltenmeyin. Ve bilin ki Allah Ganî […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 30, 2012

Oruç Cemal Dursuna soruyor:-Ula Dursun sen nafile oruçlu olsan ve ben de sana hamsi ikram etsem ne kadar yersin? Dursun: 100 tane yerim. Cemal: Olur mu uşağım ilk hamsiyi yediğinde oruç bozulur, diğer 99 sayılmaz. Dursun bu espiriyi çok sever. O da yolda gördüğü İdrise sorar: -Ula İdris sen nafile oruçlu olsan ve ben sana […]

No Comments »

İMAN NE ZAMAN KÂMİL OLUR

Nisan 30, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ömer bin Hattâb’ın (r.a.) elini tutmuştu. Hz. Ömer, “Yâ Resûlallâh! Vallâhi seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum.” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Ey Ömer! Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki; beni canından da çok sevmedikçe kâmil mü’min olamazsın.” buyurdu. Hz. Ömer: “Öyle ise yâ Resûlallâh! Şimdi seni canımdan daha çok […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 29, 2012

“Veonlar ki Rablerine secdeler, kıyamlar ederek gecelerler.” (Furkan Sûresi, âyet 64)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 29, 2012

Muhakkak şeytan(ın vesvesesi), kanın (bedende) dolaştığı gibi insanın damarlarında dolaşır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 29, 2012

EL MÜCÎB: Kendisine dua edenlerin isteklerini veren Duaların kabul olunması için 3025 (55X55) defa okunur. İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevlir, duası kabul olur. 55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 29, 2012

İlim dağıtmakla çoğalır, mal ise dağıtılmakla noksanlaşır. İlim hükmeden, mal ise kendisine hükmedilendir. (Hz. Ali)

No Comments »

BEŞ VAKİT NAMAZIN REK’ATLERİ

Nisan 29, 2012

Beş vakitte farz olan namazların rek’atlerinin sayısı; Sabah namazının farzı iki rek’atdir. Öğle namazının farzı dört rek’atdir. İkindi namazının farzı dört rek’atdir. Akşam namazının farzı üç rek’atdir. Yatsı namazının farzı dört rek’atdir. Beş vakitte sünnetler vardır, sabah namazının farzından önce iki rek’at sünnet-i müekkededir. Cemâat farza başladıktan sonra gelirse imâm’a erişeceğini aklı keserse terk etmeyip […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 29, 2012

İki Salak Er İki general bir cafede oturup konuşuyorlarmış. Generalin biri “benim bir erim var çok salak demiş. Diğeriyse “hayır, benim bir erim var o daha da salaktır.” demiş. Tartışma çok büyümeden kimin askerinin daha salak olduğunu anlamak için yarışma gibi bir şey yapmaya karar vermişler. İlk general askerini yanına çağırıp “oğlum, git bana şu […]

No Comments »

EVLİYA KENDİNİ GİZLER

Nisan 29, 2012

Resûlullah (s.a.v): “Ümmetimden bir kişinin şefaatiyle Rebî’a ve Mudar kabilelerinden daha fazla kişi cennete girecek. Size o adamın ismini vereyim mi?” buyurdu. Oradakiler; “Evet, Yâ Rasûlallah,” dediler. “O, Üveysu’l-Karanî’dir,” buyurdu. Sonra; “Yâ Ömer, eğer ona yetişirsen, benden ona selam söyle ve ondan senin için dua etmesini iste. Bil ki onun alaca hastalığı (derisinde lekeler) vardı. […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 28, 2012

“Ve Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler ve lâkin siz onların hayatını hissetmezsiniz.” (Bakara Sûresi, âyet 154)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 28, 2012

“Muhakkak ahde vefa imandandır.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 28, 2012

ER RAKÎB: Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden Her işte Allah’ın koruması altında olmak için  günde 312 defa okunur. Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer. 40gün oruç tutup hergün 4440 defa Ya Rakib ismini okuyan bazı […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 28, 2012

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, tevazu ve alçak gönüllü- lükte toprak gibi ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. (Mevlana)

No Comments »

BENİ GÖRMEDEN BANA İMAN EDENLERE MÜJDE

Nisan 28, 2012

“…BENİ GÖRMEDEN BANA İMAN EDENLERE MÜJDE” Resûlullah (s.a.v.), Ashab-ı Kirâm’â ‘Hangi îmân daha güzeldir?’ diye sordu. Onlar, ‘Meleklerin îmânı’ diye cevap verdiler. O, ‘Onlar melekût âlemini gördükleri halde onların imanında şaşılacak ne var.’ buyurdu. Sahabe-i kirâm, ‘Öyleyse peygamberlerin îmânıdır.’ dediler. O, ‘Onlar Allah’ın hitabını işitiyorlar bunda şaşacak ne var.’ buyurdu. Bunun üzerine Ashab-ı Kirâm ‘Bizim […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 28, 2012

Bilgi Akışı Albay, binbaşıya : -Yarın güneş tutulacak. Bu her zaman görülen bir şey değildir. Erleri talim elbiseleri ile talim meydanına getirin de olayı görsünler. Bende orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi verecegim. Şayet yağmur yağarsa, tabii bir şey göremeyiz .O zaman erleri, üstü kapalı talimgaha götürürsün. Binbaşı, yüzbaşıya : -Albayın emri ile yarın sabah saat […]

No Comments »

Kanunî devrinde devlet idaresi

Nisan 28, 2012

Kanunî devrinde devlet idaresi çok sıkı bir nizâm altındadır: Memurların terfii, tâyini, azli ve yer değiştirmesi padişahın bile bizzât riâyet edip ihlâlinden büyük dikkat gösterdiği bir takım mevzûâtâ tâbidir. Memuriyetlerin verilmesinde ehliyet ve iktidardan başka hiçbir şeye kıymet verilmediği ecnebilerin ve hattâ düşmanların bile itirafiyle sabittir. Kanunî’nin son devirlerinde senelerce Türkiye’de bulunmuş olan meşhur Avusturya […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 27, 2012

“Ve sizden hayra dâvet eder, iyiliği emreder, kötülüğü nehyeder bir cemaat (topluluk) bulunsun…” (Âl-i İmrân Sûresi, âyet 104)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 27, 2012

“Allâhü Teâlâ katında en sevilmeyen insan, düşmanlığı şiddetli olandır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 27, 2012

EL KERÎM: Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için günde 270 defa okunur. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 27, 2012

Hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. (Şeyh Edebali)

No Comments »

SULTANIN SİYÂSETİ

Nisan 27, 2012

Sultan İkinci Abdülhamîd Hân’ın Avrupa devletleri elçilerinin siyâsî talep ve taarruzlarından kolaylıkla kurtulmasına bir son vermek isteyen Fransa eski Dâhiliye Nâzırı Mösyö Konstans, sefîrler meclisi kararlarını sultana bildirmek üzere yola çıktı. Sefîr daha arabasına binmeden sultana, sefîrin saraya hareket ettiği haberi gitmişti. Sefîrin atlarla alâkasını bilen Padişâh; “Buyurun sefîr cenâbları! Sizi alâkalandıracak bir mevzû hakkında […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 27, 2012

Ateş Ederim Komutan sorar: – Söyle bakalım Temel, cephanelik önünde nöbet tutuyorsun, birden cephanelik infilak etti, ne yaparsın? – Herkesin duyması için havaya bi el ateş ederum komitanum!

No Comments »

Sultan İkinci Abdülhamid Han

Nisan 27, 2012

Sultan İkinci Abdülhamid Han, devletin çok büyük sıkıntılar içinde olduğu bir devirde, 31 Ağustos 1876’da tahta çıkmıştı. Bu sıkıntılara karşı tedbirler alarak tahtan indirildiği 27 Nisan 1909 tarihine kadar 33 sene, 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti’ni ayakta tuttu. Yabancı devletlerin desteğindeki bazı cemiyetler Sultan İkinci Abdülhamid Han’ı tahtan indirmek üzere İstanbul’da karışıklık çıkarttılar. İstanbul’da […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 26, 2012

“Bir de küfredenler, îman edenler hakkında dediler ki: Eğer o (Muhammed’in getirip tebliğ ettiği) bir hayır olsa idi ona kavuşmakta bizi geçemezlerdi…” (Ahkaf Sûresi, âyet 11)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 26, 2012

“İman, yetmiş küsur şu’bedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allâh’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en alt şubesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. İmanın şubelerinden biri de hayâdır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 26, 2012

EL CELÎL: Celalet ve Ululuk sahibi Bir zalimi zorbayı zelil etmek için Günde 5329 defa okunur. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manev bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli yerlerde emin […]

No Comments »

HASED SEVAPLARI YER

Nisan 26, 2012

Hased, Müslüman kardeşini kıskanmak, çekememek, ondaki nimetlerden dolayı sıkıntı ve huzursuzluk içinde olup o nimetlerin yok olmasını ve kendisine geçmesini istemektir. Hadîs-i şerîflerde, hasedin kötü bir huy olduğu, amellerin sevabını yok ettiği bildirilmiş; Müslümanlara bu kötü huydan uzak durmaları emredilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ashabım! Birbirinize buğz (düşmanlık) etmeyiniz, birbirinize hased etmeyiniz, birbirinizden yüz […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 26, 2012

Cemal Askerde Yeni asker olan Cemal’e komutanı sormuş: -“Savaşta siperdesin, sağ taraftan düşman askeri geldiğini gördün. Peki ne yaparsın?” Cemal heyecanla cevap verir: -Hemen çevirir silahımı üzerlerine ateş açarım komutanım. Komutan tekrar sormuş. “-Peki, karşıdan geliyorsa? -Karşıya ateş açarım, komutanım. -Arkadan geliyorsa ? deyice komutan, Cemal dayanamamış: -“Komutanım, bu ordunun bir askeri ben miyim da?”

No Comments »

Kur’ân-ı Kerîm

Nisan 26, 2012

“…BU KUR’ÂN İNSANLARI EN DOĞRU YOLA HİDÂYET EDER…” Kur’ân-ı Kerîm, Allâhü Teâlâ’nın yeryüzüne şeref veren, en son ve en mukaddes kitabıdır. Kur’ân-ı Kerîm öyle bir kitaptır ki onun mânası da, lafzı da Allah’tandır; Cebrâil (a.s.)’ın Allâhü Teâlâ’dan getirip peygamberimize bildirmesiyledir. Kur’ân-ı Kerîm’in manâsıyla amel edilir, o Müslümanların ebedî bir kanunudur. Mübarek lafzı da bir ibadet […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 25, 2012

“(Ey Rasûlüm!) De ki, yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın bir mislini getirmek üzere toplansalar, asla onun bir mislini getiremezler…” (İsrâ Sûresi, âyet 88)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 25, 2012

“İnsan öldüğü zaman onun ameli kesilir (sevâbı yazılmaz): Ancak üç şey hâriçtir: Sadâka-i câriye (vakıf gibi faydası devamlı olan hizmet) ve kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine duâ eden sâlih evlât.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim

No Comments »

Günün Duası

Nisan 25, 2012

EL HASÎB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen Herkese karşı alnı açık olmak için günde 80 defa okunur. Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevlip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.

No Comments »

BERÂTINI ALAN HACI

Nisan 25, 2012

Geçmiş zamanda Bağdat’tan bir kafile hacca gitmek üzeredir. Zengin komşularının hacca hazırlandıklarını duyan temiz kalpli fakir bir adam: “Ben de, şu komşularımla birlikte hacca gideyim” deyip hazırlığını yapar ve Hac kafilesiyle yola çıkar. Kendini beğenmiş zenginlerden bazıları bu fakirin hacca gitmesine hayret ederler. Bunlardan biraz da bilgi sahibi olan biri, “Komşum, senin bineğin yok, azığın […]

No Comments »

FATİH SULTÂN MEHMED HÂN,

Nisan 25, 2012

Padişahlık Sırası 7 Saltanatı 31 Yıl Cülûsu I. 1444 II. 18 Şubat 1451 Babası Sultan İkinci Murâd Hân Annesi Hatice Alime Huma Hatun Doğumu 30 Mart 1431 Vefâtı 3 Mayıs 1481 Kabri İstanbul Fatih Camiî yanında Türbesinde’dir   Osmanlı pâdişâhlarının yedincisi. İstanbul’un fâtihi olup,İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (H. 833) Pazar günü Edirne’de […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 25, 2012

Ağaçta Bir müfettiş akıl hastanesini geziyormuş. Bahçeye gelince delilerin ağaçta asıldığını ama birinin yere yattığını görünce yatana sormuş . -Neden ağaca çıktılar, demiş. O da : -Armut sanıyorlar kendilerini, demiş. Müfettiş : -Sen armut değil misin?, demiş. O da hayır ben olgunlaşıp yere düştüm demiş.

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 24, 2012

“…Onun (Muhammed Mustafa’nın, s.a.v.) mâiyetindeki (sahabî)ler, aralarında çok merhametlidirler…” (Fetih Sûresi, âyet 29)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 24, 2012

“Kalbler, kendisine iyilik yapana karşı muhabbet, kötülük yapana karşı da buğz üzerine yaratılmışlardır.” (Hadîs-i Şerîf, Kuzâî, Müsnedû’ş-şihâb)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 24, 2012

EL MUKÎT: Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren Muhtaç olunan şeyi kazanmak için Günde 550 defa okunur. Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

No Comments »

NAMAZDA UYANIK OLMAK

Nisan 24, 2012

NAMAZDA UYANIK OLMAK Namazın bütün rükünlarını uyanıklık üzere edâ etmek şarttır. Uyuklayıp ne yaptığını bilmeyerek işlenen kıyâm, rükû ve diğer fiillere itibâr yoktur. Rükünlerden biri böyle işlenirse uyanık olarak iâdesi lâzımdır. HÂŞİM PAŞA’NIN BİR HÂTIRASI 93 Harbi diye meşhur olan 1877-78 Osmanlı Rus harbinin Anadolu cephesinde Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın yanında kâtip olarak vazifeli olan […]

No Comments »

Sultan ikinci Murad Han

Nisan 24, 2012

Padişahlık Sırası 6 Saltanatı 29 Yıl Cülûsu I. 1421 II.1445 Babası Sultan Celebi Mehmed Hân Annesi Emine Hatun Doğumu 404 Vefâtı 3 Subat 1451 Kabri Bursa Muradiye’dedir   Altıncı osmanlı sultanı. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi dulkâdir âilesinden Emine Hâtun olup, 1404’te Amasya’da doğdu. Çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçti. Küçüklüğünden itibaren devrin büyük âlimlerinden […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 24, 2012

Devam et Zengin bir adam bir gün paraya kıymış ve çok fiyakalı bir ferrari almış. Tabi ilk heyecanla bir tur atayım demiş. Neyse.. Yolda giderken trafik lambalarına gelmiş ve kırmızı ışık yanınca durmuş… Tam bu sırada arkadan süratle gelen bir kamyon gümmm diye arkadan vurmuş.. Bizimki tabi bir sinirle çıkmış arabadan gitmiş kamyon şoförünün yanına.. […]

No Comments »

YAVUZ SULTAN SELİM HÂN

Nisan 24, 2012

Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu ve Sultan İkinci Bâyezid’in oğludur. 1470 yılında doğmuştur. Dedesi Fâtih, babasına hitâben: “Bak â Bâyezid! Bu yavuz torunuma iyi bakasın!” demiştir. Saltanatı 1512-1520 yılları arasındadır. 8 yıllık saltanatına 80 yıllık muvaffakiyetler sığdırmıştır. 1514 yılında Çaldıran’da, Safevî hükümdarı Şah İsmail’i büyük bir bozguna uğratarak Şiî tehlikesini ve bozuk itikadını Osmanlı ülkesinden uzaklaştırdı. 1515 […]

No Comments »

SAĞLIK:BEL SAĞLIĞINIZ İÇİN

Nisan 23, 2012

1- Sandalye veya koltukta dik oturun. Dizinizin kalçanızdan daha yüksekte olmasına, ayak tabanlarınızın yere rahatça ve tam basmasına dikkat edin. Ayaklarınızın altına yükseltici bir destek koyabilirsiniz. 2- Yumuşak, alçak, derin ve ortopedik olmayan koltuklarda oturmayın. 3- İşiniz devamlı oturmayı gerektiriyorsa ara sıra kısa da olsa yürüyüşler yapın. Çünkü otururken ayakta olduğunuzdan daha fazla yük belinize […]

No Comments »

TAM HAC VE UMRE SEVABI KAZANDIRAN AMEL

Nisan 23, 2012

Enes bin Mâlik (r.a.), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Kim sabah namazını cemâatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar Allah’ı zikretmek için oturur, güneş doğduktan (ve kerahet vakti çıktıktan) sonra da iki rekât namaz kılarsa onun için hac ve umre sevabı gibi sevab olur.” Enes (r.a.) şöyle devam etti: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üç defa […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 23, 2012

“Şüphesiz ki müttakîler, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde pınar başlarındadır. Çünkü onlar bundan evvel (dünyada) güzel amel etmeyi âdet edinmişlerdi, gece pek az uyuyorlardı ve seher vakitleri hep istiğfar ederlerdi.” (Zariyat Sûresi, âyet 15-18)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 23, 2012

“Bir adamın müslüman olmasına vesile olan kimseye cennet vacib olur.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 23, 2012

EL HAFÎYZU: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan Nefsinin ve malının korunması için  günde 998 defa okunur. Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

No Comments »

AMELLER NİYETLERE GÖREDİR

Nisan 23, 2012

Hâtemi Esam Hazretlerine: Amellerinizi işlerken nelere dikkat ediyorsunuz? diye sormuşlar. O da şöyle cevap vermiş: Şu dört esasa dikkat ediyorum: Birincisi, Allâhü Teâlâ’nın benim için bir rızık verdiğini, hiç kimsenin rızkının başkasına gitmeyeceği gibi benim rızkımın da benden başkasına gitmeyeceğini bildim ve buna inandım. İkincisi, Allâhü Teâlâ’nın beni birtakım farzlarla mükellef kıldığını ve bu farzları […]

No Comments »

Sultan Çelebi Mehmed Han

Nisan 23, 2012

Padişahlık Sırası 5 Saltanatı 8 Yıl Cülûsu 1413 Babası Sultan Yıldırım Bâyezîd Hân Annesi Devlet Hatun Doğumu 1389 Vefâtı 26 Mayıs 1421 Kabri Bursa Yeşil Türbe’dedir   Osmanlı Devletinin beşinci pâdişâhı. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası, Sultan yıldırım Bâyezid Han, annesi ise Germiyanoğlu süleymân Şahın kızı Devlet hâtun’dur. Çelebi Mehmed küçüklüğünden itibâren […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 23, 2012

Al bak Ayakları çok fena kokardı. Bir gün bir arkadaşına birlikte tiyatroya gitmelerini teklif etti. -Hay hay, dedi arkadaşı. Ama eve git, ayaklarını yıka ve temiz bir çorap giy. Söz mü? Tiyatroya gittiler.Yerlerine oturdular. Aradan beş on dakika geçmeden etrafındakiler mendillerini burunlarına götürmeye başladı. -Hani söz vermiştin, dedi arkadaşı. -Vallahi değiştirdim, dedi. İnanmazsın diye kirlileri […]

No Comments »

ADALET, MUHABBET VE SADAKAT

Nisan 23, 2012

İnsanların intizam içinde bir arada yaşamaları için adalet ve muhabbete ihtiyaç vardır. Adalet, kanunlar ile olur. Muhabbet ise sevgi ile olur. Muhabbet olunca adalete ihtiyaç kalmaz. Muhabbet, dünyanın küçük arzuları için nice zahmet ve mücadeleye, kanun ve adaletin tatbikine lüzum bırakmaz. Bu bakımdan muhabbet adaletten üstündür. Çünkü muhabbet tabiî, adalet ise sûn’îdir. Muhabbet birliği sağlar […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 22, 2012

“Tallâhi, biz senden evvel birçok ümmetlere resûller gönderdik, buna karşı şeytan onlara amellerini tezyin etti (süsledi), bu gün de o (şeytan) onların velisidir ve onlara elîm bir azâb var.” (Nahl Sûresi, âyet 63)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 22, 2012

“Kişi rızkını temin ettiği (helâl) şeye sarılsın, devam etsin.” (Hadîs-i Şerîf, Kuzâî, Şihâbü’l-Ahbâr)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 22, 2012

EL KEBÎR: En büyük, pek büyük Hürmet görmek için  günde 232 defa okunur. Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, göreverine ve işine geri döner.

No Comments »

ÜMİD VE KORKU

Nisan 22, 2012

ÜMİD VE KORKU Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ölmek üzere olan bir gencin yanına girdi ve “Kendini nasıl buluyorsun?” buyurdular. Yâ Resûlallâh! Vallâhi Allâhü Teâlâ’nın rahmetini ümid ediyorum. Ama günahlarımdan da korkuyorum, deyince, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Sekerâtı mevt (ölümün aklı gideren şiddeti) halinde bir kulun kalbinde iki şey böyle bir araya gelirse, mutlaka Allâhü Teâlâ […]

No Comments »

Yıldırım Bayezid Han

Nisan 22, 2012
Yıldırım Bayezid Han

Padişahlık Sırası 4 Babası Murat hüdavendigar     I. Bayezid Yıldırım Bayezid Saltanatı 1389- 1403 Padişahlık Sırası 4 Doğum Tarihi Edirne, 1360 Ölüm Tarihi Akşehir, 8 Mart 1403 Önce I. Murat Sonra I. Mehmet Soyu Osmanlı Hanedanı Babası I. Murat Annesi Gülçiçek Hatun Dini İslam Yıldırım Bayezid I. Bayezid veya Yıldırım Bayezid (Osmanlı Türkçesi:بايزيد برق, Yıldırım Bayezid) (1360, Edirne – 8 Mart […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 22, 2012

Spikerlik Sınavı -Hayrola nereden? -Be be ben mi? Rad rad radyodan geliyorum… -Ne vardı radyoda? -Spi spi spi spiker sı sı sı sınavı vardı da… -Eeee, ne oldu? -Bı bı bı bırak yahu? Kı kı kıravat tak tak takmadık diye almadılar.

No Comments »

YOLDAN ÖNCE ARKADAŞ

Nisan 22, 2012

Yola çıkmadan evvel sâlih bir arkadaş edinmeli, fâsıkla yolculuk yapmamalıdır. Bunun için “Önce arkadaş, sonra yol” denmiştir. Arkadaş, kendisine dînî hususlarda yardım edici, unuttuğunu hatırlatıcı, hatırladığı zaman ona yardımcı olmalıdır. Çünkü kişi, arkadaşının dîni (ahlakı) üzeredir. İnsan, ancak arkadaşı ile tanınır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yalnız başına yolculuğa çıkmaktan menetmiştir. En iyisi, dört arkadaş beraber yolculuk […]

No Comments »

ŞEHZADE BAYEZİD VE MUSTAFA’NIN SÜNNET MERASİMİ

Nisan 21, 2012

Sultan İkinci Mehmed Han, Amasya’dan oğlu Şehzade Bayezid’i, Manisa’dan da Mustafa Çelebi’yi sünnet ettirmek için Edirne’ye getirtti. Düğün hazırlıkları yapıldı: Etrafın beylerine, âlimlerine, kâdılarına ve fakirlerine davetçiler gitti. Halk Edirne’ye toplandı, şehrin çevresi dolup taştı. Padişahın otağını kurdular. Padişah da geçip otağında oturdu. Önce, âlimler davet olundu. Padişahın sağ yanında Mevlana Fahreddin-i Acemî, sol yanında […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 21, 2012

“Ve Muhammed de ancak bir peygamberdir. Ondan evvel de peygamberler gelip geçmiştir. Eğer o ölse veya öldürülse siz gerisin geriye mi dönüvereceksiniz? Ve her kim gerisin geriye dönerse elbette Allâhü Teâlâ’ya hiçbir zarar vermiş olamaz ve Allâhü Teâlâ şükredenlere mükâfat verecektir. (Âl-i İmrân Sûresi, âyet 144)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 21, 2012

“(Mü’min) kardeşinle münâkaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir vaatte bulunma.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 21, 2012

EL ALİYY:Pek yüce, Pek yüksek Zilleten kurtulmak ve ilim için Günde 110  defa okunur. Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

No Comments »

ALLAH GÖRÜR VE BİLİR

Nisan 21, 2012

Abdullah bin Dinar (r.a.) anlatıyor: Hz. Ömer ile beraber Mekke’ye gitmek üzere yola çıktık. Giderken yolda kurtlara rastladık. Derken dağdan bir çoban indi, geldi. Hz. Ömer, “Ey çoban! Şu koyunlardan birini bana sat.” dedi. Çoban, “Ben köleyim, satamam.” dedi. Hz. Ömer, “Efendine, kurt yedi dersin.” dedi. Bu söz üzerine çoban “Peki, Allâh’a ne derim?” deyince […]

No Comments »

Murâd-ı Hüdâvendigâr

Nisan 21, 2012

Padişahlık Sırası 3 Saltanatı 30 Yıl Cülûsu 1359 Babası Orhan Gâzi Hân Annesi Nilüfer Hatun Doğumu 1326 Şehâdeti 9 Auğostos 1389 Kabri Bursa Çekirge de Murâd-ı Hüdâvedigâr Türbesi’ndedir Üçüncü Osmanlı sultânı. Birinci Murâd adıyla târihe geçti. 1326’da Bursa’nın fethinden sonra doğdu. Babası, Orhan Gâzi, annesi Nilüfer Hâtundur. İyi bir eğitim ve öğretim görüp, terbiye edilerek, […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 21, 2012

Unutkanlık Adam doktorun karşısındaki koltuğa oturdu. – Durum çok kötü doktor bey, bir dakika önce olan her şeyi unutuveriyorum. – Peki niçin hatırlamaya çalışmıyorsun. – Neyi?

No Comments »

ASHÂB-I KİRÂM HAKKINDA EHL-İ SÜNNETİN İTİKADI

Nisan 21, 2012

Ashâb-ı Kirâm’ın, (aleyhimürrıdvân) beşeriyetin en hayırlısı (olan Resûlullâh)’ın ilk sohbetinde buldukları (lütuflar), Ümmet-i Muhammed’in diğer evliyası için en son mertebede dahi müyesser olup olmadığı bilinmez. İşte bu sebepledir ki, tâbiînin en hayırlısı olan Üveysü’l-Karanî (k.s.), -beşeriyyetin en hayırlısı Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm’ın sohbeti şerefi ile bir defa şereflendiği için- Hz. Hamza’yı (r.a.) şehid eden Hz. […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 20, 2012

“Ve ona (Hz. İbrâhim’e) İshak’ı ve Yakub’u ihsan ettik ve hepsini de hidâyete erdirdik…” (En’âm Sûresi, âyet 84)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 20, 2012

“Bir köy veya sahrada üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa, şeytan onları kuşatıp yener. Öyleyse cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 20, 2012

EŞ ŞEKÛR: Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren Talihin açıklığı, bol rızık için Günde 526 defa okunur. Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN GÜZEL AHLÂKI

Nisan 20, 2012

Hilm; öfke ve hiddetin zıddı olup, şiddete karşı sabır ve tahammül etmek, öfkelenmemek, nefsi heyecandan korumaktır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), bir Yahûdi’den bir şey satın almış ve belli bir vâde ile otuz dinâr borçlanmıştı. Yahûdi, vâdeye bir gün kala gelip “Yâ Muhammed, hakkımı öde! Zâten siz Abdülmuttalipoğullarının âdeti, borçlarını uzatıp durmaktır!” dedi. Hz. Ömer (r.a.) öfkelendi […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 20, 2012

Eşek Adamın birisi kendisi hakkında kötü sözler söyleyen birine haddini bildirmek için evine gider. Fakat adamı evde bulamaz. Öfkesinden kapıya büyük harflerle “EŞEK” diye yazıp döner. Bir kaç gün sonra o adamdan şöyle bir yazı alır: – Bize gelmişsin. Kapıya attığın imzadan anladım.

No Comments »

PEYGAMBERİN VAZİFESİ HİDAYETE DAVETTİR

Nisan 20, 2012

Allâhü Teâlâ “Rabbinin yoluna hikmet ile güzel öğüt ile davet et.” (Nahl Sûresi, âyet 125) buyurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Ben hidayete davet için gönderildim. Fakat benim hidayette bir tesirim yoktur. İblis de insanları doğru yoldan saptırmak için gönderildi. Fakat onun da dalâlette bir tesiri yoktur.” buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) amcası Ebû Tâlib’in hidâyete ermesini, müslüman […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 19, 2012

“…Muhakkak Allâhü Teâlâ adâletle hükmedenleri sever.” (Hucurât Sûresi, âyet 9)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 19, 2012

“Kıyâmet gününde insanların Allâhü Teâlâ’ya en sevgili olanı ve onun ikramına en yakın ve en yüksek mertebede bulunanı, adâletli idarecidir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

1 Comment »

Günün Duası

Nisan 19, 2012

EL GÂFÛR:Affı ve mağfireti pek çok Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için günde 1286 defa okunur.  Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek isteklerini yerine […]

No Comments »

HER MÜSLÜMANIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Nisan 19, 2012

1- Ehl-i Sünnet i’tikadı üzere olmalı, 2- Sâlih ameller işlemeli, 3- Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmamalı, 4- Günahta ısrar etmemeli, (günah işlemeye devam etmemeli), 5- İslâm nimetine şükür etmeli, 6- Îmansız gitmekten korkmalı, 7- Başkalarına zulüm etmemeli, 8- Sünnet üzere okunan ezana icâbet etmeli, 9- Dîne aykırı olmayan hususlarda, anne ve babasına âsî olmamalı, 10- […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 19, 2012

Hapı Yuttun Bir adam uçağıyla Afrika’nın üzerinde gezerken birden uçağı arızalanır ve ormanlık bir alana düşer. Adam ne yapayım ne yapayım diye düşünürken birden bir Afrika kabilesinin ona doğru yaklaştığını görür. Adam içinden “İste şimdi hapı yuttuk” der. O anda düşüncesinde Nur yüzlü dedenin sesini duyar. – Hayır evladım henüz hapı yutmadın. – Peki ne […]

No Comments »

MEZHEBLERİN TARİHÇESİ

Nisan 19, 2012

Resûlullah’a (s.a.v.) vahiy gelirdi. Ashâb-ı Kirâm bizzat Resûlullah’tan âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîşer dinleyip, ilim öğrenirlerdi. Dâimâ Resûlullah’ın mübârek meclis ve huzurunda ilim nuru ile nurlanır, kalbleri saf, itikadları doğru, amelleri hâlis ve şüpheleri çözülmüş olurdu. Resûlullah’ın (s.a.v.) vefâtından sonra Ashâb-ı Kirâm (aleyhimürrıdvân) İslâmiyet’in yayılması işini mühim görüp ona çalıştılar. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm’den ve […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 18, 2012

“…(Ey Resûlüm,) Haydi, yüzünü mescidi harama doğru çevir, siz de (ey mü’minler) nerede bulunsanız yüzünüzü ona doğru çeviriniz…” (Bakara Sûresi, âyet 144)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 18, 2012

“Rabbiniz Allâhü Teâlâ’dan (ona karşı gelmekten) sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekâtını verin, idarecilerinize itaat edin. Böyle yaparsanız Rabbinizin cennetine girersiniz.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 18, 2012

EL AZİM: Çok Azametli Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için günde 1020 defa okunur. Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

No Comments »

BİR SAHÂBÎ: MUÂVİYE BİN EBÛ SÜFYÂN (R. A.)

Nisan 18, 2012

Ashâb-ı Kirâm’dan Misver bin Mahreme (r.a.) şöyle anlattı: Biz bazı ihtiyaçlarımız için Hz. Muâviye’nin (r.a.) yanına gitmiştik. İhtiyaçlarımız görüldükten sonra ben Muâviye’nin (r.a.) yanına girdim ve selâm verdim. Bana “Ey Misver, senin bizim hakkımızda konuştuğunu işittim, niçin böyle ediyorsun? Seni Allâh’ın mağfiretine benden daha layık kılan nedir? Vallâhi ben insanların arasını ıslâh etmek ve onları […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 18, 2012

Oh bee Bir gün adamın biri çölde giderken devesini kaybediyor. Adam perişan ve susuz bir biçimde ilerlerken bir galeri görüyor. Galeriye gidiyor içeride bir sürü devenin olduğunu görüyor ve galeri sahibinden kaliteli bir deve istiyor. Deveyi alıp galeriden çıkarken adamın aklına bir şey geliyor ve sahibine dönerek soruyor -Bu deve nasıl gider? diyor. Sahibi cevaplıyor […]

No Comments »

HACCAC İLE BEDEVÎ

Nisan 18, 2012

Haccâc b. Yusuf hac mevsiminde bir bedevîye bazı sualler sorar. Haccâc “Hz. Ebû Bekir (r.a.) hakkında ne söylersin?” dedi. Bedevi; “Yeryüzünde ve gökte sıddîk olan, mağarada Resûlullah (s.a.v.)’in arkadaşı olan, müslüman olduğunda seksen bin dinarının hepsini Allah yolunda ve Resûlullah için harcayan kişi hakkında ne diyebilirim?” Haccâc: “Hz. Ömer (r.a.) için ne diyorsun?” dedi. Bedevi […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 17, 2012

“Muhakkak ki mü’minler kurtuluşa ermişlerdir. Ki onlar namazlarında huşûludurlar. Boş, faydasız söz ve işten sakınırlar. Ve onlar mallarının zekâtını vermek için çalışırlar. Ve onlar ki ırzlarını muhâfaza ederler.” (Mü’minûn sûresi, âyet 1-5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 17, 2012

“Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan kişidir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Nisan 17, 2012

EL HALÎM: Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren Ahlak ve hılim / huy güzelliği için  günde 88 defa okunur. Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

No Comments »

Tarihte Bugün 17 Nisan

Nisan 17, 2012

1453 – Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti. 1815 – Endonezya’da Sumbawa adasında Tambora volkanik dağı püskürdü.Dağdan çıkan lavlar, küller ve duman, doğrudan etkilerinin yanı sıra açlık ve salgın yaratarak 100 bin kişinin ölümüne sebep oldu. 1924 – İtalya’da genel seçimleri Benito Mussolini’nin faşist partisi kazandı. 1925 – Ankara – Yahşihan demiryolu hattı işletmeye açıldı. […]

No Comments »

NAMAZA DÂİR BAZI MESELELER

Nisan 17, 2012

Selâm verirken; “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denildiğinde (Rahmetullâh’ın) sonundaki “he”ye hareke verilmez. İkinci selâmda sesi evvelkinden aşağı kılmak sünnettir. İkinci secdeden kalkarken özürsüz bir yere dayanılmaz, belki dizlerine dayanır ve oturmaksızın ayağa kalkar. Secde ederken veya kalkarken başındaki şey (takke) çıkarsa bir eliyle, amel-i kalil ile alıp başına giyip de kılmak başı açık kılmaktan faziletlidir. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Nisan 17, 2012

İş Başvurusu Adamın biri iş başvurusunda bulunmuş. Görüşmeye çağırmışlar; görüşme sonuna doğru adama yönetici sormuş; -Peki beklentilerin ne? Arkadaş saymaya başlamış; -Öncelikli olarak bir araba istiyorum, ayrıca şu anda bulunduğum dairenin kirası biraz fazla onu da şirketin karşılaması iyi olur, maaş olarak da 3000$ dan aşağı çalışmam.. Şirket yöneticisi, dinler ve ; -Biz sana son […]

No Comments »

“BANA EN SEVGİLİNİZ, AHLÂKI EN GÜZEL OLANINIZDIR”

Nisan 17, 2012

“…Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ refîktır, rıfkı (yumuşak huyluluğu) sever, sertliğe ve başka bir şeye vermediğini yumuşak huyluluğa verir.” Hadîs-i Şerîf’in diğer bir rivâyetinde Resûlullâh (s.a.v.), Hz. Âişe’ye (r.anhâ) şöyle buyurmuştur: “Yumuşak huylu ol. Öfkeden ve çirkin şeylerden kaçın. Çünkü yumuşak huyluluk nerede olursa onu süsler, hangi şeyden çıkarılırsa da onu lekeler.” Resûlullâh […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Nisan 16, 2012

“Allâhü Teâlâ ‘Ey âdemoğlu, infâk et ki ben de sana infâk edeyim.’ buyurmuştur.” (Hadîs-i Kudsî, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Links

Calendar