Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Şubat, 2017

ABDULLAH BİN MES’ÛD ( radıyallahü anh )

Şubat 28, 2017

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. İslama gelenlerin altıncısıdır. Genç iken îmân etti. Kur’ân-ı kerîmi ve çok hadîs-i şerîf ezberledi. İki kerre Habeşistan’a ve Medine’ye hicret etti. Bütün gazâlarda ve Yermük muharebesinde bulundu. Cennetle müjdelendi. Babası Mes’ûd, annesi Ümmü Abdullah olup, sahâbiyyedir. “İbni Mes’ûd ve İbni Ümmî Abd” isimleriyle meşhûrdur. Künyesi Ebû Abdurrahmân veya (Ebû Abdillah)’dır. Kısa boylu, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 28, 2017

“…Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir.” (Bakara, 2/158)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Şubat 28, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَعْطَى فَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Sizden biriniz bir şey alacağı zaman sağ eliyle alsın, bir şey vereceğinde de sağ eliyle versin.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 28, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ قَالَ اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ بِهَا ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً. (حم Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “İsteyerek, içinden gelerek ‘Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn’ diyen kimseye, bundan dolayı otuz sevap yazılır ve onun otuz günahı silinir. (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 28, 2017

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tenbeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz. Ali)

No Comments »

GELENBEVÎ İSMÂİL EFENDİ (1730-1791)

Şubat 28, 2017

Bir Fransız mühendis, Birinci Abdülhamîd Han devrinde, İstanbul’a gelmişti. Reîsü’l-küttâb (devrin hâriciye nâzırı) ile görüşürken: “Hazırladığım şu logaritma cedvelini Osmanlı Devleti’nin pâyitahtında anlayacak bir âliminiz var mıdır?” diye sorar. Hâriciye veziri, Fransız mühendisi Gelenbevî İsmâil Efendi’nin evine gönderir. Mühendis, Gelenbevî’nin fakirliğini görerek: “Bu zât mı böyle ilmi bilecek!” der. Bununla birlikte cedveli üstâdın yanında bırakır ve […]

No Comments »

ALLÂHÜ TEÂLÂ’YA HAMDİN YÜKSEK KIYMETİ

Şubat 28, 2017

Hamd, samîmî olarak ta’zîm ve senâ (yüceltme ve medih) için söylenen sözdür. Elhamdülillâh, “Ta’zim ve senâya dâir her türlü güzel söz, ezelden ebede Allâhü Teâlâ’ya mahsûstur, ona lâyıktır.” demektir. Ezelden ebede bütün hamdlere: Arş-ı A‘lâ meleklerinin, Kürsî’nin, göklerin, yerin tabakalarının ve sâkinlerinin hamdleri dâhildir. Yine Âdem aleyhisselamdan Peygamberimiz (s.a.v.)’e kadar geçen peygamberlerin, evliyânın ve bütün […]

No Comments »

ALLAH KATINDA FAZİLETLİ OLMANIN YOLU

Şubat 28, 2017

ALLAH KATINDA FAZİLETLİ OLMANIN YOLU “Bişr-i Hâfî (k.s.) anlatıyor: “Bir gece rüyamda Rasûlüllah Efendimiz’i (s.a.v.) gördüm. Bana: ‘Ey Bişr! Allahü Teâlâ’nın seni hangi sebeple akrânından üstün kıldığını biliyor musun?’ dedi. ‘Bilmiyorum, yâ Rasûlallah.’ dedim. ‘Sünnetime tâbî olman, sâlihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, Ashabıma ve ehl-i beytime mahabbetinin fazla olması sebebiyle.’ buyurdu.” HENDEK MUHAREBESİ […]

No Comments »

MÜKELLEFLERİN FİİLLERİ

Şubat 28, 2017

MÜKELLEFLERİN FİİLLERİ Farz ve vâcib ikisi de Cenâb-ı Hak tarafından işlenmesi emrolunan ameldir. Kat’iyyen, yani şüphe götürmez ve te’vîl kabul etmez şekilde emrolunmuş ise farz denir. Eğer öyle kat’î olmayıp da başka mânâya hamlolunabilecek (gelecek) şekilde emrolunmuş ise vâcib denir. Meselâ beş vakit namaz kılmak farzdır. Kur’ân-ı Kerîm’de beş vakit namazı kılınız diye açıkça emrolunmuştur. […]

No Comments »

ALLÂH’I BİLMEYE YÜZ DELİL…

Şubat 28, 2017

Fahreddîn-i Râzî Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücâdele ediyor, Müslümanlar’ı bunların tehlikelerine karşı korumaya çalışıyordu. Üç yüz kadar atlı talebe ve âlim ile Herat’a geldiğinde; hem devlet, hem din büyükleri akın akın ziyaretine gelmiş, alâka göstermişlerdi. Ama birileri vardı ki; ne geliyor, ne de gelme arzusu ızhâr ediyordu. Acaba Fahreddîn-i Râzî hazretlerinin […]

No Comments »

LATİFE: OKU BİR KAÇ!

Şubat 28, 2017

Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi, Letâifnâmesi’nde diyor ki: 1672 târihinde, Sultan Dördüncü Mehmed Han Hazretlerinin oğlu Şehzâde Sultan Mustafa Hazretlerinin tâlim hizmetlerinde bulunuyordum. Yaşı küçük olduğundan dersten sonra biraz tekrar ettirdikten sonra izin verilirdi. Bir gün, yine ders tekrarı esnâsında, bu fakîre, – Kaç kere okuyalım? diye sordu. – Oku bir kaç! diye kısa bir cevap […]

No Comments »

YATSI NAMAZINI GECİKTİRMEK

Şubat 28, 2017

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular: Yatsı namazını, gecenin yarısından sonraya bırakmak ve bunu yaparken de teheccüd namazına vesile kılmak gerçekten çok büyük yanlıştır. Zira yatsı namazını bu vakitte kılmak, Hanefî âlimlerine göre (Allah onlardan razı olsun) mekruhtur. Mekruh ile harama yakın olanı, tahrîmen mekruhu kast ettikleri açıktır. Zira Hanefî âlimleri yatsı namazını gece yarısına kadar kılmayı […]

No Comments »

ARŞIN GÖLGESİNE İLK GİRENLER

Şubat 28, 2017

Resûlullâh sallallâhü aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular: “Ey Ashâbım! Kıyâmet günü Allâhü Teâlâ’nın Arş-ı A’zam’ının gölgesi altında ilk alınacak olanlar kimlerdir, biliyor musunuz?” Ashâb-ı Kirâm aleyhimü’r-rıdvân Hazretleri: “Allâh ve Resûlü en iyi bilir” dediler. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) şöyle beyân buyurdular: “Onlar kendilerine hak geldiği zaman kabûl ederler, Kendilerinden hak sual olunduğu zaman hakikati cömertçe söylerler ve; […]

No Comments »

ABDULLAH BİN HANZALA ( radıyallahü anh )

Şubat 27, 2017

Eshâb-ı kiramın fazîletlilerinden, meşhûrlarından. Babası da, Eshâbdan olup, Gasil-ül-melâike (öldüğünde melekler yıkamıştır) lakabıyla tanınmıştır. Annesi Cemile binti Abdullah’tır. Hanzala ( radıyallahü anh ) Uhud vak’ası gecesi evlenmiş, ertesi gün Uhud’da şehîd olmuştur. Abdullah, Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) vefâtında yedi yaşında bulunup, rüyet (görme) ve sohbete nail olmuştur. Bir kaç hadîs-i şerîf bildirmiştir. 63 (m. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 27, 2017

“İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.” (Kâ ri’a, 101/ 6-7)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Şubat 27, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Benim sözümü işitip belledikten sonra işittiği gibi başkasına ulaştıranın Allah yüzünü ağartsın. Nice işitenler vardır ki bizzat işitenden daha iyi muhafaza eder.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 27, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. (ت Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 27, 2017

Bir kimsenin Allah’ı sevmesinin belirtisi üçtür: Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. (Bâyezid Bistâmi)

No Comments »

PEYGAMBERİMİZİN BÜTÜN HADÎSLERİNİ KİM BİLEBİLİR

Şubat 27, 2017

Meşhur hadîs âlimi İmam Ebû Zür‘a (rah.): İmam Buhârî ve İmam Müslim ile aynı asırda yaşamıştır. İmam Müslim, Sahîh’ini ona arz etmişti. Zehebî (rah.), İmam Ebû Zür‘a hakkında “Seyyidü’l-Huffâz ve Muhaddisü Rey’dir” derdi. Ebû Zür‘a er-Râzî’ye Peygamber Efendimizden hadîs rivâyet edenlerin adedi soruldu. Dedi ki: “Onların tamamının adedini kim bilebilir! Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Vedâ Haccı’nda […]

No Comments »

LEZZETLERİ YIKAN ÖLÜMÜ ÇOKÇA HATIRLAYINIZ

Şubat 27, 2017

Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cenâze namazı için Ashâb-ı Kirâm’ın bulunduğu yere geldiler. Dişleri görünecek kadar yüksek sesle gülen bazı insanlar gördüler. Buyurdular ki: “Doğrusu siz lezzetleri yıkan ölümü çokça hatırlasaydınız o, sizi böyle yapmaktan (gülmekten) alıkoyardı. Öyleyse hemen lezzetleri yıkan ölümü çokça hatırlayınız. Kabrin (lisân-ı hâl ile) şöyle konuşmadığı hiçbir ân yoktur: “Ben gariplerin […]

No Comments »

GIYBET BÜYÜK GÜNAHTIR

Şubat 27, 2017

Müslüman kardeşini zarûret olmadan işittiğinde hoşlanmayacağı şeyle anmak gıybettir ve büyük günahtır. Bir kimsenin bedeninde, nesebinde; soyunda, ahlâkında, işinde, sözünde, dîninde, dünyasına âit hususlarda noksanını hatta elbisesindeki kusurunu arkasından söylemek gıybettir. Hasan-ı Basrî (rh.) buyurdu: “Bir kimseyi hoşuna gitmeyecek şeyle anmak üç türlü olur: Gıybet, bühtân (iftirâ), ifk (yalan). Bunların üçünün de hükmü Allâh’ın kitâbında […]

No Comments »

ANA BABA NİMETİ

Şubat 27, 2017

ANA BABA NİMETİ İnsanın dünyâya gelmesine vesîle olan ve âciz olduğu vakit ona en büyük destek olan, onu terbiye eden, yiyecek ve içeceğini, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, hayâtının devâmına, büyümesi ve gelişmesine sebep olan ana ve babasıdır. Çeşitli meşakkat ve güçlüklere göğüs gererek, her türlü ihtiyaçlarını, gece ve gündüz demeden ve yorulmadan karşılayan, hattâ evlâdını […]

No Comments »

Bir hikmeti vardır

Şubat 27, 2017

Adamın biri bir pislik böceği görür ” Bu yaradılışı çirkin pis kokulu bir yaratıktır.Allah bunu niçin yaratmışki ? ” der. Aradan zaman geçer, adamın yüzünde bir çıban çıkar. Nereye başvurduysa derdine bir derman bulamaz. Çııban yara haline gelir. Bir gün sokakta dolaşırken, yüzündeki yara bir yolcunun dikkatini çeker. ayak üstü sohbetten sonra yolcu kendine yardım […]

No Comments »

İLK MÜSLÜMANLARIN HABEŞİSTAN’A HİCRETİ

Şubat 27, 2017

Müşrikler, Müslümanlara eziyetlerini şiddetlendirince Cafer bin Ebî Tâlib ile bazı Müslümanlar Habeşistan’a hicret ettiler. Kureyşliler onları geri getirmek üzere Amr bin el-Âs ve Umâre bin Velîd’i Necâşî’ye ve eşrafa hediyelerle gönderdiler. Amr ve Umâre, Necâşî’ye; “Memleketinize sizin ve bizim dinimiz üzere olmayan kavmimizden bazıları geldi, onları bize teslîm ediniz.” dediler. Meclisteki eşrâf da teslîm etmesini […]

No Comments »

ALLAH Nasıl Misafir Edilir…

Şubat 27, 2017

Musa Aleyhisselâmın ümmeti: – Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazırız, dediklerinde Musa Aleyhisselâm, onları azarladı. «Nasıl olur, Allah (haşa) yemekten, içmekten ve mekândan münezzehtir» diyerek bir daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tenbihledi. Fakat Musa Kelîmullah Turu Sina’ya çıkıp, bazı münasaatta bulunmak istediğinde, Allah […]

No Comments »

ABDULLAH BİN EBÛ BEKR-İ SIDDÎK ( radıyallahü anh )

Şubat 26, 2017

Eshâb-ı kiramdan, ilk müslümanlardan. Babası Ebû Bekr-i Sıddîk ( radıyallahü anh ), annesi Katile binti Abdiluzza’dır. Esma ( radıyallahü anha ) ile anne bir kardeştir. Mekke’de doğduğu tahmin edilmesine rağmen, târihi bilinmemektedir. Abdullah, babası Ebû Bekr-i Sıddîk ( radıyallahü anh ) davetiyle, küçük yaşta müslüman oldu. Hazreti Muhammed ( aleyhisselâm ) ile babasının Mekke’den Medine’ye […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 26, 2017

“Rab bim! Be ni na ma za de vam eden bir kim se ey le. So yum dan da böy le kim se ler ya rat. Rab bi – miz! Du amı ka bul ey le.” (İbrahim, 14/40)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 26, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: … وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً اَلْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Azabı en süratli verilecek olan şer, zulmetmek ve sıla-i rahmi (yakın akraba ile alakayı) kesmektir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 26, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدُرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ‏؟‏ تَدْعُونَ اللهَ فِي لَيْلِكُمْ وَنَهَارِكُمْ فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ. (ع Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Düşmanınızdan kurtaracak, rızkınızı bollaştıracak şeyi size haber vereyim mi? Gece ve gündüz daima Allâh’a duâ ediniz. Çünkü duâ müminin silahıdır.” (Hadîs-i […]

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 26, 2017

Her kötülükten uzak kalmanın yolu dilini tutmaktır. (Hz. Ali)

No Comments »

DUÂ İBADETTİR

Şubat 26, 2017

Duâ lügatte çağırmak demektir. Sonra duâ, küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya karşı yapılan niyaz ve temennî mânâsına kullanılmıştır. Duâ, âciz olan kulun her şeye kâdir olan Allâhü Teâlâ’dan ihtiyaç ve arzusunu, fiilen, kavlen (söz) ve hâlen yalvararak, ihlâs ve ciddiyetle istemesidir. Duâ, Allâhü Teâlâ’dan af, mağfiret, lütuf ve yardım istemektir ve Allâhü Teâlâ’ya îmânın en büyük […]

No Comments »

BABA HAKKININ EHEMMİYETİ

Şubat 26, 2017

Hârun Reşîd devri vezirlerinden Fazl bin Yahyâ el-Ber-mekî’de baras hastalığı (alaca-vitiligo) vardı. Nedîmlerini topladı ve ‘Zamanımızda Irak, Horasan, Şam ve İran’da en meşhûr ve tecrübeli hekim kimdir?’ diye sordu. “Şiraz’daki Caslık isminde bir hekimdir.” dediler. Hemen hediyelerle bir heyet gönderdi ve onu Bağdad’a getirtti. Sonra onu imtihan için ‘Benim ayaklarımda bir hastalık var, tedavi ediniz’ […]

No Comments »

ALLÂHÜ TEÂLÂ AHLÂKINIZI TAKSİM ETMİŞTİR

Şubat 26, 2017

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Allâhü Teâlâ aranızda, rızıklarınızı taksim ettiği gibi ahlâkınızı da taksim etmiştir. Allâhü Teâlâ dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Dîni ise ancak sevdiğine verir. Allâhü Teâlâ dîni verdiği kimseyi ise muhakkak sever. Nefsim kudretinde olan Allâhü Teâlâ’ya yemin ederim ki bir kulun kalbi (hased, fesat vs. kötülüklerden) ve dili (yalan, gıybet, […]

No Comments »

ATALAR SÖZÜ

Şubat 26, 2017

Evvel düşün, sonra söyle. Evvelinde düşünmeyen sonunda pişman olur. Az söyleyen çok rahat eder.

No Comments »

HELÂ ÂDÂBI

Şubat 26, 2017

HELÂ ÂDÂBI İslâm Dîni temizliğe çok kıymet vermiştir. Vücûdumuza bir pislik bulaşırsa onu yıkamadan namaz sahîh olmaz. İnsanlar kabirlerinde en önce temizlikten sorulurlar. Temizlik namazın yarısıdır. Binâenaleyh küçük veya büyük abdestten sonra bunların çıkmış olduğu yerleri tamamen temizlemek gerekir ki, buna “istincâ” denir. Bu temizleme su ile yapılır. İstincâ’da temizliğe fazla dikkat edip idrar ve […]

No Comments »

Beni Kendinle Meşgul Eyle

Şubat 26, 2017

Hazret-i Râbia, çok oruç tutardı. Bir defâsında bir hafta hiç yiyecek bulamadı. Sekizinci gece açlığı iyice şiddetlendi. Nefsine eziyet ettiğini düşünürken birisi kapıyı çaldı. Bir tabak yemek getirdi, o da yemeği alıp, yere koydu. Mum getirmeğe gitti, gelince bir kedinin yemeğini dökmüş olduğunu gördü. Su bardağını almaya gitti. Mum söndü. Su içmek isterken bardak düşüp […]

No Comments »

Biri İki Etmek

Şubat 26, 2017

Allah dostlarından… Talebesi anlatıyor. Bir sabah hazır olduğumuz yere teşrif edip, hatır sorarken, halimi arzedip: – Efendim, benim şu kadar lira borcum var idi. Günü geldi sıkılıyorum. Üç gün izin verirseniz memlekete gidip öder gelirim, dedim. – Biraz sabret, geceler gebedir, buyurdular. Birkaç gün sonra, münasip lisanla tekrar hatırlatmak zarureti hasıl oldu. Zira memlekette, “borçtan […]

No Comments »

KIT’A

Şubat 26, 2017

İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı, Yahpâre oldu bu dil, aşkta muhabbet kalmadı. Şol kadar ağlattı ben bîçâreyi hükm-i kazâ, Giryeden hiç Hazret-i Yâkûb’a nevbet kalmadı. (Sultan Ahmed Han) (Ayrılığınla Efendim bende tâkat kalmadı. Bu kalbim buz parçası oldu, aşkta sevgi kalmadı. Kader ben çâresizi o kadar ağlattı ki, ağlamakta Hazret-i Yâkûb’a sıra gelmedi.)

No Comments »

EY AKIL SAHİPLERİ, ARTIK İBRET ALINIZ

Şubat 26, 2017

Kur’ân-ı Kerîm’de Medyen ve Eykeliler’in helâk oluşu Hûd sûresinin 84-95. âyet-i kerîmelerin de şöyle bildirildi (meâlen): “Medyen(liler)e de kardeşleri Şuayb’i gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allâh’a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilâhınız yok… (Allâh’a iman ve itaat etmezseniz) hepinizi kuşatacak bir günün azâbından korkuyorum. Ey kavmim, kileyi, teraziyi dengi dengine tam tutun ve insanların […]

No Comments »

ABDULLAH BİN CAHŞ ( radıyallahü anh )

Şubat 25, 2017

Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) halası Ümeyme ile Cahş’ın oğlu, Eshâb-ı kiramdan. Kızkardeşi Hazreti Zeyneb; Peygamberimizin hanımıdır. Hazreti Ebû Bekir’in vasıtasıyla, Erkam’ın ( radıyallahü anh ) evine gelmeden önce kelime-i şehâdet getirerek ilk müslümanlardan olmak şerefine kavuştu. Hazreti Abdullah orta boylu, çok yakışıklı bir zât idi. Peygamber efendimizi pek ziyade severdi. Bu muhabbet uğrunda canını […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 25, 2017

“…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 25, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْاِسْلَامُ حُسْنُ الْخُلُقِ Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “İslam, güzel ahlaktır.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 25, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. (حم Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Gecede bir vakit vardır ki şâyet bir Müslüman kul o vakte rastlar da Allah’tan bir hayır isterse, Allah ona dileğini mutlaka […]

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 25, 2017

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna dalalet eder. (Hz. Ali)

No Comments »

GECENİN FAZİLETİ

Şubat 25, 2017

Yâsin Sûresi’nde Allâhü Teâlâ’nın kudret ve hikmetine şâhitlik eden güneşe, aya ve onların hareketlerine işaret edildiği gibi gece ve gündüze, onların birbirini muntazam bir şekilde takip ettiğine de işâret edilmiştir. Nasıl ki gündüzleri geceler, geceleri de gündüz takip ediyorsa insanları da öldükten sonra ebedî bir hayat takip edecektir. Gündüz günah ve isyanın işlendiği, gece ise […]

No Comments »

AHLÂKIN GÜZELLİKLERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE GÖNDERİLDİM

Şubat 25, 2017

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.): “Ben ahlâkın güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim” buyurdular. Onun bi‘setinden (peygamber olarak gönderilmesinden) önce güzel ahlâk ve övülmüş sıfatlar henüz tamam değildi. Meselâ hasedin iki tarafı vardır: Biri mezmum (kötülenmiş) olanıdır ki başkasındaki nimetin yok olmasını istemektir. Böyle hasedi bütün peygamberler yasaklamıştır. Hasedin memduh (övülmüş) olan diğer tarafına da gıbta derler. Nitekim […]

No Comments »

KOMŞULUĞUN EHEMMİYETİ

Şubat 25, 2017

Komşuluk, kişinin Müslüman kardeşine karşı olan haklarından daha çok haklar ve mesuliyetler gerektirir. Komşunun hakları, kişinin Müslüman kardeşine karşı olan haklarından daha fazladır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), müşrik komşunun bile, sırf komşu olduğu için bazı haklarının bulunduğunu haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Kıyâmet gününde (hesâbı ilk görülecek) iki hasım, komşulardır.” Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) “Falan […]

No Comments »

EĞER ŞÜKREDERSENİZ NİMETLERİMİ ARTIRIRIM

Şubat 25, 2017

Tâbiînin büyüklerinden müctehid Süfyân-ı Sevrî Hazretleri, Cafer-i Sâdık Hazretleri’ne; “Bana bir hadis nakletmedikçe buradan ayrılmayacağım.” dedi. Cafer-i Sâdık Hazretleri buyurdu ki, Ben sana hadis rivâyet edeceğim. “Allâhü Teâlâ sana bir nimet ihsan ettiğinde o nimetin bekasını ve devamını arzu edersen, Allâhü Teâlâ’ya çokça hamd ve şükret. Zira Allâhü Teâlâ kitabı Kur’ân-ı Kerîm’de (meâlen); “…Eğer siz […]

No Comments »

ŞEFÂAT

Şubat 25, 2017

ŞEFÂAT Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Dünyâda önce ve sonra gelmiş, geçmiş ne kadar insan varsa bunların hepsini Allâhü Teâlâ kıyâmet gününde düz ve geniş bir sâhada toplayacaktır. Öyle düz ve geniş meydan ki orada bir çağırıcı seslenince sesini herkese duyurabilecek ve bakan bir kişinin gözü mahşer halkını bir bakışta görebilecek. Bir de güneş yaklaşacak. Artık […]

No Comments »

BEDELİ ÇANAKKALE’DE ALTIN OLARAK ÖDENECEKTİR

Şubat 25, 2017

Üç aylık bir tâlimden sonra Mehmed Muzaffer, ‘zâbit namzeti’ olarak Çanakkale’de idi. (Mart 1916). Müttefik İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale’de uğradıkları mağlûbiyetlerden ve verdikleri yüzelli bin zâyiattan sonra Boğaz’ı aşamayacaklarını anlamışlar, 1915’in son haftasıyla 1916’nın ilk haftasında bütün hatları tahliye edip, çıkıp gitmişlerdi. Muzaffer, Çanakkale’ye vardığında harp durmuştu. Zaman zaman, İmroz-Bozcaada’da üslenmiş düşman gemileri ve […]

No Comments »

Biri İki Etmek

Şubat 25, 2017

Allah dostlarından… Talebesi anlatıyor. Bir sabah hazır olduğumuz yere teşrif edip, hatır sorarken, halimi arzedip: – Efendim, benim şu kadar lira borcum var idi. Günü geldi sıkılıyorum. Üç gün izin verirseniz memlekete gidip öder gelirim, dedim. – Biraz sabret, geceler gebedir, buyurdular. Birkaç gün sonra, münasip lisanla tekrar hatırlatmak zarureti hasıl oldu. Zira memlekette, “borçtan […]

No Comments »

ABDULLAH BİN ATÎK ( radıyallahü anh )

Şubat 24, 2017

Peygamberimizin Medine’ye hicretinden önce İslâmiyeti kabûl edip, Medine’nin ilk müslümanlarından olmakla şereflenen sahâbî. Adı Abdullah bin Atîk bin Kays bin Esved bin Berâ bin Ka’b bin Ganem bin Seleme bin Hazrec-i Ensârî’dir. Soyu ve kardeşi Cebr bin Atîk hakkında başka rivâyetler de bildirilmektedir. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Hicretin 12. (m. 633) yılında Yemâme harbinde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 24, 2017

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır… ” (Bakara, 2/257)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 24, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمُ الزَّائِرُ فَأَكْرِمُوهُ Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Ziyaretçiniz geldiği zaman ona ikram ediniz.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzu’l-Kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 24, 2017

Öğünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar! (Hz. Ebû Bekir)

No Comments »

CÜNÜP KİMSEYE BEŞ ŞEY HARAMDIR

Şubat 24, 2017

1- Namaz kılmak. Tilâvet ve şükür secdesi yapmak da haramdır. 2- Kur’an okumak niyetiyle bir âyet bile olsa Kur’ân-ı Kerîm okumak. (Duâ niyetiyle olursa caizdir. Mesela Fâtiha-i Şerîfe’yi duâ niyetiyle okuyabilir.) 3- Kur’ân-ı Kerîm’e -bir âyet veya yarım âyet bile olsa-el sürmek, dokunmak. Üzerinde âyet-i kerime yazılı bir levhayı, kâğıdı el ile tutmak. 4- Kâbe-i […]

No Comments »

İNSANLARIN EN HAYIRLISI İNSANLARA FAYDALI OLANDIR

Şubat 24, 2017

Meşhûr Seyyâh İbn-i Batûta (1304-1369), Seyâhatnâmesi’nde der ki: Dimaşk (Şam)’da pek çok vakıf vardır ki bunların çeşitlerini ve gelirlerini saymak imkânsızdır. Bu vakıflardan bazıları şunlardır: Hacca gitmeye gücü yetmeyenler için vakıflar: Fakirlere Beytullâh’ı ziyârete yetecek meblağ verilir. Fakir âile kızlarına çeyiz vakfı. Esirleri esâretten kurtaran vakıf. Ebnâ-i sebîle (yolda kalmışlara) yardım vakfı: Yiyecek ve giyecekleri […]

No Comments »

SA’D BİN EBÎ VAKKAS’IN DUÂSI

Şubat 24, 2017

Hz. Ömer’in halîfeliği zamanında Kûfe’den bazı kimseler Medîne-i Münevvere’ye gelip valileri olan Sa‘d bin Ebî Vakkas’ı şikâyet ettiler, hatta “Namazı iyi kıldırmıyor!” dediler. Hazret-i Ömer hemen işin doğrusunu öğrenmek için Muhammed bin Mesleme’yi birkaç kişi ile Kûfe’ye gönderdi. Muhammed bin Mesleme, Hazret-i Sa‘d’ı alıp her kabîlenin mescidine gittiler. Onun hâlini sordu. Herkes, onun iyi hâllerini […]

No Comments »

TEMİZLİK ÎMÂNDANDIR

Şubat 24, 2017

İslam dini maddî ve mânevî tahârete; temizliğe büyük ehemmiyet vermiştir. Bu iki kısımdan biri diğerinden ayrılmaz. Hatta bunlardan her biri bir bakımdan maddî ise diğer bakımdan mânevîdir. Abdest gibi. İslam’da maddî şeylerle kirlenen bir vücûdu, bir elbiseyi, bir mekânı temizlemek bir vazîfe olduğu gibi günahla yani manevî kirlerle kirlenen bir ruhu da temizlemek bir vazîfedir. […]

No Comments »

Altınlar Ağıza, Dil Keseye

Şubat 24, 2017

Bir adam hem cimri, hem de geveze imiş. Böyle dâimâ kesesi kapalı, ağzı açık olmasına işâret etmek için nüktedan biri, birgün ona: “Altınlarını ağzına al, dilini kesene koy!” demiş…

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİR MUCİZESİ

Şubat 24, 2017

Bedevîlerde müsafirden hoşlanmayan bulunsa bile âdab ve örfe riâyet edip fikrini açığa vuramazdı. Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri böyle bir bedevînin çadırına müsafir olmuştu. Bedevînin hanımı, müsafirin teşrifine çok sevinip kocası için hazırlamış olduğu mercimek çorbasını getirerek yemesini rica etti. Gelenin kim olduğunu bilmeyen bedevî, çorbasının müsafire verilmesine fena halde canı sıkıldı. Lakin sesini çıkaramadı. O […]

No Comments »

“AHLÂKINIZI GÜZELLEŞTİRİNİZ”

Şubat 24, 2017

Edeb, zahirin ve bâtının yani hem için ve hem dışın güzelleşmesi, güzel ahlâkla bezenmesidir. Edeb kulda ancak güzel ahlâkların kemâle ermesi ile tamamlanır. Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz: “Ahlâkınızı güzelleştiriniz.” buyurmuştur. Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz buyurdular: “Bir babanın çocuğuna verdiği en değerli hediye iyi bir terbiyedir.” “Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim vermesi, yerini, yuvasını güzel […]

No Comments »

ÖFKE ŞEYTANDANDIR

Şubat 24, 2017

ÖFKE ŞEYTANDANDIR Kötü bir ahlâk olan öfke, külün altındaki köz gibi kalbde saklı olan bir ateştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmetine bu kötü ahlâktan sakınmalarını emredip buyurdular: • “Öfkelenmekten sakının. Zira öfke, âdemoğlunun kalbinde ateş yakar. Öfkelenen birini görmez misiniz; gözleri nasıl kızarır, şah damarları nasıl şişer? Biriniz öfkeleneceğini hissettiği zaman ya uzansın veya vücudunu yere […]

No Comments »

‘ARKADAŞINI AL, BERABERCE CENNETE GİRİN’

Şubat 24, 2017

Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Resûlüllah (s.a.v.) ile beraber bulunuyorduk. Bir ara azı dişleri görülecek şekilde gülümsedi. Sebebini sorduğumuzda şöyle buyurdular: -Ümmetimden iki kişi Allâh’ın huzuruna gelirler. Birisi, -Yâ Rab, benim bunda hakkım var; hakkımı bundan al, bana ver, der. Allah Teâlâ da ötekine, – Hakkını ver, buyurur. Adam, -Yâ Rab, bende sevap nâmına bir şey […]

No Comments »

Ağızdaki Taşın Hikmeti

Şubat 24, 2017

Birgün hazret-i Ebû Bekr ‘r.a.’, hazret-i Fahr-i âlem seyyid-i veled-i âdem Nebiyyi muhterem ve habîb-i mükerremin ‘s.a.v.’ huzûr-ı şerîflerinde, se’âdetle otururlarken; Bir bedbaht kötü huylu kimse; bir edebsizlik edip, Ebû Bekre dil uzatıp, yakışıksız sözler söyledi. Hazret-i Server-i kâinât; o edebsiz, Ebû Bekre edebsizlik etdikce; birşey söylemez, ba’zan da tebessüm eder idi. Hazret-i Ebû Bekr; […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 23, 2017

” Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir..” (Bakara, 2/270)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 23, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. (فيض Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Ümmetim içinde ferâiz ilmini (mîrâs hukûkunu) en iyi bilen Zeyd bin Sâbit’tir.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzu’l-Kadîr)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 23, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (م Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen de şehittir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

ABDULLAH BİN ÖMER ( radıyallahü anh )

Şubat 23, 2017

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve fıkıh, tefsîr, hadîs ilminde en üstün olanlarından. Künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Müslümanların gözbebeği Hazreti Ömer-ül-Fârûk’un oğlu olup, annesi Zeynep binti Ma’un-i Cümeyhî’dir. Mekke-i Mükerreme’de hicretten ondört (m. 608) sene önce doğup, aynı yerde 73 (m. 692) yılında vefât etti. Kabri Muhasseb’dedir. İlk imâna gelenlerdendir. Babası İslâmiyetle şereflenince, çocuk yaşta müslüman oldu. Medine-i […]

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 23, 2017

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. (Hz. Ömer)

No Comments »

YAHYÂ BİN EKSEM (RAHİMEHULLÂH)

Şubat 23, 2017

Yahyâ bin Eksem (rah.), Şâfiî mezhebinin büyük âlimlerinden ve edîblerdendir. Fıkıh ilmindeki vukûfu sebebiyle Abbâsî Halifesi Me’mûn onu Kâdılkudât (başkadı) tâyîn etti. İştirak ettiği bir sefer esnâsında askerlere müt‘a nikâhı için izin verilecek ve helal olduğu îlân edilecek oldu. Bu zât haram olduğunu isbat ederek bu karardan vazgeçirdi. Henüz yirmi yaşında iken Basra’ya kâdı tâyîn […]

No Comments »

ERKAM BİN EBİ’L-ERKÂM (R.A.)

Şubat 23, 2017

Erkâm bin Ebi’l-Erkâm Radıyallâhü Anh Hazretleri ilk Muhâcirlerden, Kureyş’in Mahzûmoğulları kabîlesindendir. Babasının adı Abdimenâf’tır. İlk Müslümanların yedinci yahut on birincisidir. Hz. Ebûbekir (r.a.) vasıtasıyla Müslüman oldu. Resûlullâh Efendimiz’i (s.a.v.) Safâ mevkiinde bulunan evinde gizler, Mekke’deki Müslümanlar da onun evinde gizlice toplanırlardı. Müslümanların adedi Hazret-i Ömer’le kırka ulaşıncaya kadar böyle gizlice hareket edilmiş, Hazret-i Ömer (r.a.) […]

No Comments »

VEDÂ HACCI VE HUTBESİ

Şubat 23, 2017

VEDÂ HACCI VE HUTBESİ Hicretin onuncu senesinde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hacc-ı şerîf niyeti ile Mekke-i Mükerreme’ye gideceği îlân olundu. İnsanlar Fahr-i âlem (s.a.v.) Efendimizle berâber haccetmek üzere civardan bölük bölük gelerek Medine-i Münevvere’de toplanmağa başladılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Zilhicce’ye beş gün kala öğle namazını kıldıktan sonra ehl-i beyti ve ashâbı ile Medîne’den çıktılar. Zülhuleyfe’de ihrâma […]

No Comments »

ANNENİN HİZMETE İHTİYACI VAR

Şubat 23, 2017

Ebû’l-Haseni’l-Harkânî (k.s) hazretleri şöyle anlatır: İki kardeş vardı. Bu iki kardeşin hizmete muhtaç bir anneleri vardı. Her gece kardeşlerden biri annenin hizmeti ile meşgul olur, diğeri Allah Teâlâ’ya ibâdet ederdi. Bir akşam, Allah Teâlâ’ya ibâdet kardeş, yaptığı ibâdetten, duyduğu hazdan dolayı kardeşine: – Bu gece de anneme sen hizmet et, ben ibâdet edeyim, dedi. – […]

No Comments »

Onun Maiyetindekilerden: ZEYD BİN SÂBİT (R. Anh)

Şubat 23, 2017

Peygamber Efendimizin (sallallâhü aleyhi ve sellem) vahiy kâtiplerinden olan Zeyd bin Sâbit Hazretleri Ashâb-ı Kirâm’ın büyük âlim ve müftîlerindendir. Tâbiin’den başka Ashâb-ı Kirâm’ın büyükleri de kendisinden hadîs rivâyet etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medîne-i Münevvere’yi teşrif buyurdukları zaman huzuruna götürülüp: “Yâ Resûlallah, bu çocuk Benî Neccar kabilesinden olup ezberinde on yedi sûre vardır.” demişler. Zeyd (r.a.) […]

No Comments »

NASIL HÜKÜM VERİRLERDİ?

Şubat 23, 2017

Hz. Ebû Bekir (r.a.), aralarında anlaşmazlık olan kişiler kendisine geldiği zaman o meseleyi halletmek için önce Kur’ân-ı Kerîm’e bakardı. Orada bu meseleyi nasıl halledeceğine dair bir hüküm bulursa, hasımlar arasında ona göre hüküm verirdi. Kur’ân-ı Kerîm’de bulamazsa Resûlullâh’ın (s.a.v.) sünnetine bakar, orada bu meseleye dair bir hüküm bulursa onunla hükmederdi. Sünnette de bulamazsa: “Bana şöyle […]

No Comments »

ABBÂS BİN UBÂDE ( radıyallahü anh )

Şubat 22, 2017

İkinci Akabe bîatında müslüman olmakla şereflenen Eshâb-ı kiramdan. Medineli olup Hazrec kabilesine mensûbtu. İsmi Abbas, nesebi; Ubade bin Nadle bin Mâlik bin Aclan bin Zeyd bin Ganem bin Sâlim bin Avf bin Amr bin Avf bin Hazrec’dir. Doğum târihi ve kaç yaşında vefât ettiği bilinmeyen Abbas bin Ubâde ( radıyallahü anh ) Uhud gazâsında şehîd […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 22, 2017

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir…” (Nisâ, 4/93)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 22, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. (ت “İnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfîdir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içmeye,üçte birini […]

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Şubat 22, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Kişi sevdiği ile beraberdir.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 22, 2017

İlim bir avdır, onun kösteği yazmaktır. (Safiyyü’l-Hılli)

No Comments »

İLİM MECLİSİNİN FAZİLETİ

Şubat 22, 2017

Ebu’l-Leys es-Semerkandî Hazretleri buyurdular: Hiç bir şey öğrenemese bile ilim meclisinde bulunan kimsenin elde edeceği yedi fazilet: 1- İlim talebesinin elde ettiği sevabı alır. 2- Orada oturduğu müddetçe günahlardan muhafaza olunur. 3- Evinden ilim öğrenmek niyetiyle çıkarsa üzerine rahmet yağar. 4- İlim halkasında oturup o meclise rahmet ve sekînet indiği zaman kendisi de nasibini alır. […]

No Comments »

AZ YEMENİN FAYDALARI

Şubat 22, 2017

Az yemek, çok ibadet etmeyi kolaylaştırır. Fazla yemek ibâdet etmeye mâni’ olur. Hayatın her nefesi kıymet biçilemeyecek kadar değerli bir cevherdir. Her nefesi Allâhü Teâlâ’yı zikre ve ibâdete harcamak sûretiyle ebedî hayat için sermâye edinmek lazımdır. Az yemeğe alışan kimse için, oruç tutmak, devamlı abdestli olmak, vaktini daha fazla ibâdetle geçirmek en büyük kazanç ve […]

No Comments »

MİSVÂK

Şubat 22, 2017

Abdestte ve abdest hâricinde misvâk kullanmak sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Dört şey peygamberlerin sünnetindendir: Hayâ sâhibi olmak, Güzel koku sürünmek, Misvak kullanmak, Nikâhlanmak; evlenmek.” (Sünen-i Tirmizî) Misvâk -zehirli olmamak şartıyla- lifli ağaçların hepsinden olur. En makbûlü erak ağacından, ondan sonra da zeytin ağacından olanıdır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.): “Zeytin ağacının misvâkı ne güzeldir. O mübârek […]

No Comments »

BEYT

Şubat 22, 2017

Etıbbânın budur pend u kelâmı Sakın ifrat ile yime taâmı Firdevsî-i Rûmî (Bütün tabibler şunu tavsiye ettiler: ‘Sakın yemeği çok yeme’ dediler.)

No Comments »

Besmelenin Fazileti

Şubat 22, 2017

Saliha bir kadının, münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın ” Bismillahirrahmanirrahim ” diye besmele çekmeden, hiçbir işine başlamazdı. Kocası,onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyeti bırakmazdı. O saliha kadın ise, kocasının eza ve cefalarına sabreder ve onun doğru yola gelmesi için Allah’a dua ederdi. Birgün,kadının kocası iyice öfkelenmişti..Karısına yapacağı eziyet ve kötülük için […]

No Comments »

SAĞLIĞIMIZ: Gribe karşı tedbirler

Şubat 22, 2017

Suyun vücudumuza birçok faydaları vardır. Kış günlerinde de su içmeyi ihmal etmemelidir. C vitamini bulunan kuşburnu, limon ve zencefil çayı; nane ve limon çayı; bal, karabiber, limon ve zencefil çayı gribe karşı iyi gelir. Kış mevsiminde üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak ve muafiyet (bağışıklık) sistemini güçlendirmek için sebze ve meyve yenilerek vücuda gerekli vitamin ve […]

No Comments »

DOĞRULUK

Şubat 22, 2017

Zalim bir vali vardı. Bu vali bir gün adamlarını göndererek Hasan Basri Hazretleri’ni yakalatmak istedi. O da bir vakit ders verdiği Habib-i Acemi Hazretleri’nin kulübesine gelip saklandı. Valinin adamları geldi ve hışımla: – Hasan Basri’yi (r.a.) gördün mü? diye sordular. O gayet sakin: – Evet, dedi. – Nerede? – İşte şu kulübemde… Adamlar kulübeye daldı, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 21, 2017

“Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nisâ, 4/106)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 21, 2017

قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. (سورة الواقعة، 79 Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: “Ona (Kur’ân-ı Kerîm’e) tamamen temizlenmiş (abdestli) olanlardan başkası el süremez.” (Vâkıa Sûresi, âyet 79)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 21, 2017

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (موطأ “Kim günde yüz defa ‘Sübhânallâhi ve bihamdihî’ derse -deniz köpüğü kadar da olsa- günahları dökülür.” (Hadîs-i Şerîf, Muvatta, İmâm Mâlik)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Şubat 21, 2017

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. (هـ Resûlullah (s.a.v.) hoşuna giden bir şey gördüğünde “Elhamdülillâhi’llezî bi-ni’metihî tetimmü’s-sâlihât”* derdi. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde de “Elhamdü lillâhi alâ külli hâl” derdi.

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 21, 2017

Beş şey bedbahtlık nişanıdır: Gönül katılığı; göz yaşarmazlığı; hayasızlık; dünya sevgisi; dünya için uzun endişe. (Malik bin Dinar)

No Comments »

ADÎ BİN HÂTEM-İ TÂÎ ( radıyallahü anh )

Şubat 21, 2017

Eshâb-ı kiramdan. Ebû Tarîf ismiyle tanınmıştır. Hazreti Ali’nin sancaktarı olup, cesâreti ve cömertliği ile şöhret bulmuştur. Meşhûr şâir Hâtem’in oğludur. Nesebi: Adî bin Hâtem bin Abdullah bin Sa’d bin Hazrec bin İmr-ül-Kays bin Âdî’dir. Hicrî 9 (m. 630) senesinde müslüman oldu. Önce hıristiyandı. Hazreti Ebû Bekir zamanında, kavminin mürted olmasına mâni oldu. Irak seferinde bulundu. […]

No Comments »

MUKADDESÂTA HÜRMET

Şubat 21, 2017

Allâhü Teâlâ Hac Sûresi’nin 32. âyet-i kerimesinde (meâlen): “Her kim, Allah’ın şeâirine (muhterem kıldığı alâmetlere) saygı gösterirse, muhakkak o tâ’zîm, kalplerin takvâsındandır.” buyurmaktadır. Şeâir, Allâhü Teâlâ’ya ibâdet için konulmuş zâhirdeki şeylerdir. Bunlar Hak Teâlâ’ya ibâdete tahsîs olunduğundan onlara ta’zîm ve hürmet Hak Teâlâ’ya ta’zîm olur. Onlara karşı saygısızlık da Allâhü Teâlâ’ya saygısızlıktır. Allâhü Teâlâ’nın ta’zîm […]

No Comments »

HAZRET-İ HUZEYME’NİN ŞAHİTLİĞİ

Şubat 21, 2017

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir bedevîden bir at satın almış ve bedevîye “Gel de bedelini vereyim” deyip yürümüştü. Resûlullah (s.a.v.) gidiyordu, fakat bedevî daha yağlı müşteri bulurum ümidiyle, Resûlüllâh’ı (s.a.v.) takip etmiyor, ayağını sürüyordu. Nihayet aradığını da buldu. Resûlüllâh’ın (s.a.v.) satın aldığından haberi olmayan bazı kimseler fazla para vermişlerdi. Resûlullah (s.a.v.) geri dönünce bedevî “Ben sana […]

No Comments »

HZ. NUH ALEYHİSSELÂMIN VASİYETİ

Şubat 21, 2017

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Nûh aleyhisselam oğluna şöyle vasiyet etti: Unutmaman için sana kısa bir vasiyette bulunacağım. İki şey vardır ki Allâhü Teâlâ ve sâlih kulları kişiyi onlarla müjdeler. İki şey de vardır ki onlarla kişi, Allâhü Teâlâ’ya ve onun sâlih kullarına karşı mahcup kalır. Müjdelediği iki şeyden birincisi: “Lâ ilâhe illallah”dır. Çünkü gökler ve […]

No Comments »

AMR B. AS’IN HİDAYETİ

Şubat 21, 2017

Amr b. As r.a. anlatıyor: Hendek savaşından Mekke’ye döndüğümüzde, Kureyş’ten benim gibi düşünen bazı kimseleri bir araya getirdim. Onlar beni dinlerlerdi. Onlara: – Biliyorsunuz, Muhammed gittikçe kuvvetleniyor, hem de korkunç bir şekilde güçlenmektedir. Ben bu konuda birşey düşünüyorum. Acaba siz ne dersiniz? diye sordum. ‘Görüşün nedir?’ dediler. Ben de: – Beraberce gidelim Habeş Kralı Necaşi’ye […]

No Comments »

RİYAKÂRLIĞIN ACI SONU

Şubat 21, 2017

RİYAKÂRLIĞIN ACI SONU Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: Kıyamet günü bir kısım insanlara cennete girmeleri emrolunur. Onlar da cennete yaklaşırlar, kokusunu duyarlar, oradaki sarayları ve Allâhü Teâlâ’nın cennetliklere hazırladığı şeyleri seyrederler. O sırada “Onları cennetten uzaklaştırın. Onların cennette hiç nasibi yoktur.” diye nida olunur. Onlar da, daha önce hiç kimsenin duymadığı bir pişmanlık ve üzüntü içinde […]

No Comments »

Boyun Ağrısına Pratik Tavsiyeler

Şubat 21, 2017

Boyun ağrısının adale, kemik veya bunlar arasındaki bağların incinme ve yaralanması gibi birçok sebebi olabilir. Boyun fıtığı, boyun omurlarında kireçlenme, yanlış oturma ve strese bağlı adale gerginlikleri-zorlanmalar, tümör, enfeksiyon veya omurgada doğuştan olan bozukluklar da boyun ağrısı yapabilir. Oturarak iş yapanlar mola saatlerinde ayağa kalkıp biraz hareket etmeli, boyun ve sırt egzersizleri yapmalıdır. Sandalye sırtı […]

No Comments »

Links

Calendar