Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Haziran, 2017

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 30, 2017

” Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 30, 2017

” Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 30, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِماً حَتَّى يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا Resûlullâh Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Kişi, bildikleriyle amel etmedikçe hakîki âlim olamaz.” (Hadîs-i Şerîf, İhyâu Ulûmiddîn)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 30, 2017

Sırrını saklamasını bilen işinin hâkimi olur. (İmam Şafii)

No Comments »

ÂLİMLER PEYGAMBERLERİN VÂRİSLERİDİR

Haziran 30, 2017

Resul-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Allâhü Tealâ kıyâmet günü hakîki âlimleri toplayıp buyuracak ki: Ben size sırf hayır murad ettiğim için ilim ve hikmetimi kalblerinize koydum, haydin cennete gidin, çünkü sizin kusurlarınızı mağfiret buyurdum.” “Âlimin ibâdet eden üzerine üstünlüğü on dördüncü gecesinde ayın yıldızlar üzerine üstünlüğü gibidir.” “Âlimin ibâdet eden üzerine üstünlüğü benim […]

No Comments »

ORUÇ KALKANDIR

Haziran 30, 2017

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: •  “Hadîs-i Kudsî’de Allâhü Teâlâ şöyle buyurur: ‘Ademoğlunun işlediği her hayır ve ibâdet kendisi içindir, yalnız oruç hariç. Çünkü o, sırf benim içindir ve onun mükâfâtını da ancak ben veririm.” (Muttefekun aleyh) •     Oruç (dünyada günahlara, âhirette de cehenneme karşı) bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde fena söz söylemesin, […]

No Comments »

CA’FER-İ TAYYAR ( radıyallahü anh )

Haziran 30, 2017

Hazreti Peygamberimizin: “Cafer’i Cennette uçları kana boyanmış iki kanatlı bir halde gördüm” hadîsiyle müjdelenen kahraman. Ebû Talibin oğludur. Nesebi, Ca’fer bin Ebî Tâlib bin Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abd-i menaf bin Kusay’dır. Künyesi Ebû Abdullah, Lakabı Tayyar ve Zülcenâheyn’dir. Hazreti Ali’den on yaş büyük, Hazreti Akîl’den on yaş küçük idi. Habeş’e hicret edip, Hayber günü geri dönmüştür. […]

No Comments »

SA’D BİN REBÎ’ (R.A.)

Haziran 30, 2017

Sa’d bin Rebî’, Akabe’de Resûl-i Ekrem’e (s.a.v.) bîat eden Ashâb-ı Kirâm’dan olup Es’ad bin Zürâre’den sonra Ensâr’ın reisi idi. Birinci ve ikinci Akabe bey’atlerinde bulunmuştur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) hicretten sonra onunla Abdurrahmân bin Avfi (r.a.) kardeş kılmıştır. Hz. Sa’d bin Rebî’ bütün malının yarısını Abdurrahmân bin Avfe (r.a.) teklif etti. O da “Allâhü Teâlâ malını […]

No Comments »

NAMAZIN FAZİLETİ

Haziran 30, 2017

Talha bin Ubeydullah’dan anlatılıyor: Necid ahalisinden saçları dağınık, sesinin gürültüsü işitilip ne dediği yanımıza gelinceye kadar anlaşılmayan bir şahıs Resûlüllah aleyhisselâma geldi; baktık ki: İslâm nedir? diye soruyor adam. Bunun üzerine Resûlüllah aleyhisselâm: Bir gün bir gecede beş vakit namazdır, buyurdu. Adam: Beşten fazla bir şey yok mu? dedi. Peygamber aleyhisselâm: Hayır, nafile kılmak arzu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 29, 2017

“Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur.” (Nisâ, 4/111)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 29, 2017

“Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur.” (Nisâ, 4/111)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 29, 2017

“Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur.” (Nisâ, 4/111)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 29, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْرِمُوا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فَمَنْ اَكْرَمَهُمْ فَقَدْ اَكْرَمَنِي Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyip okuyan ve onunla amel eden kimselere hürmet ediniz. Kim onlara hürmet ederse bana hürmet etmiş olur.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzu’l-Kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 29, 2017

Değerini ve mertebeni artırmak için sana senden daha iyi bir arkadaş gerektir. (Mevlâna)

No Comments »

ABDÜLA’LÂ BİN ABDİLA’LÂ

Haziran 29, 2017

Büyük hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Adı Abdûla’lâ bin Abdila’lâ bin Muhammed Basrî’dir. İbn-i Şerâhil el-Kureyşî de denilmiştir. Lakabı Ebû Hûmâm’dır. Doğum târihi kesin olarak belli değildir. Basrî ve Kureşî lakablarından Mekkeli bir aileden olup, Basra’da yaşadığı, anlaşılmaktadır. 189 (m. 804) yılında vefât etmiştir. Kuvvetli bir tahsil görmüştür. Hamîd-i Tavîl; Yahyâ bin Ebî İshâk, Cerîrî, […]

No Comments »

CENNETTE KUR’ÂN ÂYETLERİ KADAR DERECE VARDIR

Haziran 29, 2017

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunuz. Muhakkak Allâhü Teâlâ kalbinde Kur’ân-ı Kerîm bulunan kimseye azâb etmez.” Büreyde (radıyallâhü anh) anlattı: Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) yanında idim, şöyle buyurduklarını işittim: Muhakkak Kur’ân-ı Kerîm, sâhibini (Kur’ân-ı Kerîm’i dâimâ okuyanı), kıyâmet günü kabrinden diriltilip kalktığı sırada, bir arkadaş gibi karşılar. Ona: “Beni tanıdın mı?” diye sorar. O: […]

No Comments »

RAMAZANDA KUR’ÂN’I HATMETMEK SÜNNETTİR

Haziran 29, 2017

Allâhü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) bir mucize olarak indirilen Kur’ân-ı Kerîm’i başından sonuna kadar okumaya hatim denir. Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetmek sünnettir. Cebrâil (a.s.) her yıl Ramazan ayında, her gece gelir, Ramazan ayının sonuna kadar Kur’ân-ı Kerîm’i Peygamber Efendimiz’le (s.a.v.) mukabele eder; yani Cebrail (a.s.) okur, Peygamberimiz dinler; Peygamberimiz okur, Cebrail (a.s.) dinlerdi. Peygamber Efendimiz […]

No Comments »

BÜREYDE BİN HASİB ( radıyallahü anh )

Haziran 29, 2017

Eshâb-ı kirâm’ın büyüklerinden, Horasan taraflarında vefât eden en son sahâbî. İsmi Büreyde bin Eslem’dir. Meşhûr olan, künyesinin Ebû Abdullah olduğudur. 63 (m. 683) târihinde, Yezîd zamanında vefât etti. Abdullah ve Süleymân isminde iki oğlu vardır. Bedir savaşından önce müslüman oldu. Resûlullah, ( aleyhisselâm ) beraberinde Ebû Bekr-i Sıddîk ve onun azadlı kölesi Âmir bin Fuheyre […]

No Comments »

PEYGAMBERİMİZİN KIZI DA OLSA

Haziran 29, 2017

Aişe radıyallahu anha anlatıyor: Mahzun kabilesine mensup bir kadın hırsızlık yapmış ve bu kadının durumu Kureyş’lileri güç durumda bırakmıştı. Aralarında «bu kadın için Peygamber aleyhisselâm nezdinde kim şefaatçi olacak» diye konuştular. Bir kısmı dedi ki: — Allah’ın Resulünün sevgilisi Usame radıyallahu anh’ten başka kim buna cesaret gösterebilir? Durumu Üsame radıyallahu anh’e bildirdiler. O da Peygamber […]

No Comments »

İlk Müslüman

Haziran 29, 2017

Hazret-i Alîden ‘r.a.’ rivâyet edilir. Evvelâ islâma gelen, Ebû Bekrdir ‘r.a.’. Hazret-i Resûl-i ekrem ‘s.a.s.’ ile ilk önce kıbleye durup, nemâz kılan Ebû Bekrdir. Ebû Bekrin ‘r.a.’ islâma geliş sebebi şöyle idi: Hazret-i Ebû Bekr önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapardı. Ekserî Şâma giderdi. Seferde iken, bir gece rü’yâ gördü ki, gökden ay inip, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 28, 2017

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. ” (Enfal, 8/46)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 28, 2017

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. ” (Enfal, 8/46)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 28, 2017

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. ” (Enfal, 8/46)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 28, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Sıla-i rahim ömrü uzatır.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 28, 2017

Allah temiz insanların davranışlarına bir iken on yazar. Sen de kimde bir iyilik görürsen onun bazı kusurlarını siliver. (Sadi Şirazî)

No Comments »

AMMÂR BİN YÂSER ( radıyallahü anh )

Haziran 28, 2017

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Ammâr bin Yâser bin Mâlik bin Kinâne bin Kays, milâdî 563 yılında Mekke’de doğup 37 (m. 657) yılında Sıffîn savaşında doksandört yaşında iken şehîd düştü. Künyesi Ebû Yekzan’dır. Babası aslen Yemenli olup, Yemen’deki Kâhtanî’lerin Mezhic kabilesinin Ans kolundandır. Haris ve Mâlik adında iki oğlu ile birlikte üçüncü oğlunu aramak üzere Mekke şehrine […]

No Comments »

YALAN SÖYLEMEK RIZKI AZALTIR

Haziran 28, 2017

Yalan söylemek, günahların en çirkinlerinden ve ayıpların en kötülerindendir. Yalan, her günâhın başıdır. Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) “Yalandan sakınınız. Çünkü o (yalancı) fâcirlerle (günahkârla) berâberdir. Her ikisi de cehennemdedir.” buyurmuştur. Müslüman, tehlike görse bile doğruyu söyler. Çünkü doğru söylemekte tehlikelerden kurtuluş vardır. “Kurtuluş doğruluktadır, helâk (mahvolmak) ise yalandadır” denilmiştir. Yalan, Peygamber Efendimiz (sallallâhü […]

No Comments »

RAMAZAN AYI, ORUÇ VE TERAVİHİN FAZİLETİ

Haziran 28, 2017

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: •   Allâhü Teâlâ şöyle buyuruyor: Ademoğlunun yaptığı her amel(in sevabı) on mislinden yedi yüze kadar katlanır. “Ancak oruç hariç. Çünkü oruç benim içindir ve onun mükâfatını ancak ben veririm. Zira oruç tutan benim için şehvetini, yemesini içmesini terk eder.” •  Oruç cehenneme karşı kalkandır. •  Oruçlu için iki ferah (sevinç) vardır: […]

No Comments »

ES’AD BİN ZÜRÂRE ( radıyallahü anh )

Haziran 28, 2017

Medineli ilk müslüman olan Sahâbîlerdendir. Adı, Es’ad bin Zürâre bin Ads bin Ubeyd bin Sa’lebe bin Ganem bin Mâlik bin Neccâr el-Hazrecî’dir. Medineli Ensâr’ın büyüklerinden ve en önce îmân edenlerdendir. Doğum zamanı ve yaşı hakkında bilgi yoktur. Künyesi “Ebû Ümâme” olmakla beraber “Es’ad-ül-Hayr” (Hayırlı Es’ad)” ismi ile anılırdı. Oğlu Abdullah da Eshâb-ı kirâmdandır. Kızı Habîbe, […]

No Comments »

EN SEVDİĞİNDEN SADAKA

Haziran 28, 2017

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Ebû Talha radıyallahu anh, Medine’de Ensârın en zenginlerinden birisi idi. En çok sevdiği malı da Mescid-i Nebevî’nin karşısındaki bulunan Beyraha ismindeki hurma bahçesiydi. Peygamber aleyhisselâm, bu bahçeyi şereflendirir, onun çok lezzetli suyundan içerdi. «Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka olarak vermedikçe iyiliğe asla nail olamazsınız» (Âl-i îmran Sûresi) mealindeki Âyet-i Celîle nazil […]

No Comments »

Hızır Olduğunu Söylerim

Haziran 28, 2017

Ramazan… Cuma günü… Cuma vakti… Cami… Cemaat tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde… Girenlerin arasında… O… Hızır… Hızır a.s. da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor… Hızır’ın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta… Adam, bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor, ha uyudu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 27, 2017

“O fakirlere verin ki Allah yolunda kapanmışlardır, şuraya buraya dolaşamazlar, istemekten çekindikleri için bilmeyen onları zengin zanneder. Onları sîmâlarından tanırsın: İnsanları bîzar etmezler… ” (Bakara Sûresi, âyet 273)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 27, 2017

“O fakirlere verin ki Allah yolunda kapanmışlardır, şuraya buraya dolaşamazlar, istemekten çekindikleri için bilmeyen onları zengin zanneder. Onları sîmâlarından tanırsın: İnsanları bîzar etmezler… ” (Bakara Sûresi, âyet 273)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 27, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِلْتَمِسُوا الْجَارَ قَبْلَ الدَّارِ وَالرَّفِيقَ قَبْلَ الطَّرِيقِ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Ev almadan önce iyi komşu arayınız, yola çıkmadan önce iyi arkadaş bulunuz.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 27, 2017

Oğlum ananı atanı say, bereket büyüklerle beraber olmadadır. Büyüğünü bilmeyen Allahını bilmez. (Şeyh Edebali)

No Comments »

MUHAMMED BÂKIR

Haziran 27, 2017

Ehl-i beytten olan oniki imâmın beşincisi. Hazreti Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynel’âbidîn’in oğludur. 57 (m. 676) senesinde Medine’de doğdu. 113 (m. 731)’de orada vefât etti. Medine’deki Bakî’ kabristanında babasının yanına defn edildi. Ca’fer-i Sâdık’ın babasıdır. Künyesi Ebû Ca’fer’dir. Muhammed Bâkır ( radıyallahü anh ) Medine’nin büyük fıkıh âlimlerindendir. Eshâb-ı kiramdan Hazreti Câbir ve Hazreti Enes […]

No Comments »

KOMŞUYA HÜRMET ANNEYE HÜRMET GİBİDİR

Haziran 27, 2017

Kişi, komşularına iyilik yapmalı, onlara akrabası gibi ikram etmelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Komşuya hürmet, anaya hürmet gibidir. Cebrâil Aleyhisselam bana komşu hakkına riayeti tavsiye etti. Hatta o kadar ki komşuyu komşuya vâris kılacak zannettim.” buyurdular. Komşusu aç iken, kendi tok yatmamalıdır. Komşusunu eliyle yahut diliyle incitmemeli; onunla güler yüzle, tatlı sözle konuşmalı ve iyi […]

No Comments »

ÂMİR BİN FUHEYRE ( radıyallahü anh )

Haziran 27, 2017

Mekke-i Mükerreme’den, Medine-i Münevvere’ye hicret edenlerden, Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk’ın azadlı kölesi, meleklerin defn ettiği bir sahâbî. Hicretin 4. yılında (m. 626) Bi’r-i Maûne faciasında şehîd oldu. Benî Teym bin Mürre kabilesinin kölelerinden olarak tanınırdı. Esasen Ezd kabilesinden idi. İslâm’a girişi İslâmın başlangıç günlerine rastlar. O sıralarda Âmir bin Fuheyre hazretleri, Tufeyl bin Abdullah’ın çobanıydı. […]

No Comments »

ZİNAKÂR KADININ TEVBESİ

Haziran 27, 2017

Imran bin Huseyn radıyallahu anh anlatıyor: Cüheyne kabilesine mensup bir kadın Allah’ın Resulünün yanına geldi. Kendisi zina etmiş ve bundan da hamile kalmıştı. Kadın dedi ki: — Ey Allah’ın Resulü! Cezayı gerektiren bir suç işledim. Bana had cezasını tatbik et. Bu ifade üzerine Peygamber aleyhisselâm kadının velisi bulunan kişiyi çağırtıp: — Kadına iyi muamele yap, […]

No Comments »

Hızır Geliyor

Haziran 27, 2017

Hoca, medresede ders verirken talebenin biri bazen ayağa kalkar. Hoca sebebini sorar. Talebe: – Efendim Hızır geliyor da ondan. Hoca: – Ben niçin göremem? Talebe : – Sorayım efendim, deyip tekrar geldiğinde sorar. Hızır Aleyhisselam’ın: – Hocan süsü ile çok uğraşıyor. Medreseye gelirken ayna önünde, cübbe sarık şöyle mi yakıştı, böyle mi yakıştı, diye fazlameşgul […]

No Comments »

Salevatın Keffareti

Haziran 27, 2017

Râbia-tül Adeviyye, babası İsmâil’in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adını Râbia (dördüncü) koydu. Babası çok fakir olduğundan Râbia doğduğu gece evde ihtiyaç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma annesi çok ağlayıp mahzûn oldu. Efendisine; -Filân komşuya gidip, bir mikdar kandil yağı isteyebilir misin?, dedi. Hazret-i Râbia’nın babası, Allahü teâlâdan başka kimseden bir şey […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 26, 2017

” Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve (Kur’an’ı) işittiğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal, 8/20)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 26, 2017

” Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve (Kur’an’ı) işittiğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal, 8/20)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 26, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ cennette sâlih kulun derecesini yükseltir de ‘Yâ Rabbi, bu derece bana nereden?’ diye sorar. Allâhü Teâlâ ‘Evladının […]

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 26, 2017

Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir. (Peyami Safa)

No Comments »

ÂMİR BİN ABDULLAH

Haziran 26, 2017

Tabiînin büyüklerinden, muhaddis, muttaki (çok ibâdet eden) Allahü teâlâ’ya gönül veren, Resûlullaha âşık olan bir âlim. İsmi Âmir bin Abdullah bin Zübeyr bin Avvâm el-Esedî Ebü’l-Hâris el-Medenî olup künyesi Ebû Abdullah’tır. Annesi ise Hanteme binti Abdurrahmân bin Hişâm’dır. Zübeyr bin Avvâm’ın ( radıyallahü anh ) torunudur. Doğum târihi tesbit edilememiş olup 124 (m. 741) târihinde […]

No Comments »

ALLÂH’A EN ÇOK ANA BABAYA İYİLİK YAKLAŞTIRIR

Haziran 26, 2017

Bedir Harbine katılanlardan Ebû Üseyd (r.a.) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile beraber oturuyordum. Ensardan bir zat geldi ve “Yâ Resûlallah. Annem ve babam vefat ettikten sonra onlara yapabileceğim iyilik var mı?” diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Evet, onlara duâ ve istiğfarda bulunmak, vasiyetlerini yerine getirmek, onların arkadaşlarına ikramda bulunmak, anne babanın akrabalarına sıla-i rahimde bulunmak. […]

No Comments »

RAMAZÂN-I ŞERÎF KUR’ÂN AYIDIR

Haziran 26, 2017

28 Haziran Cumartesi günü idrâk edeceğimiz mübârek Ramazân-ı Şerîf ayı, 11 ayın sultânıdır. Ümmet-i Muhammed’in ayıdır. Gündüzleri oruçla, geceleri terâvih namazlarıyla ihyâ edilir. Ramazân-ı şerîf Kur’ân ayıdır. Bu itibarla, Kur’ân okumasını bilen herkes, bu ayda Kur’ân hatmi yapmalıdır. Kur’ân okumasını bilmeyenler bu ayı fırsat bilip öğrenmeye gayret etmelidirler. Ramazân ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu […]

No Comments »

HAZRETİ HADÎCE-TÜL KÜBRÂ

Haziran 26, 2017

Peygamberimizin ilk hanımı, ilk îmân eden hür kadın, mü’minlerin annelerinden. Kureyş kabilesinin kibar ve asil bir ailesine mensûbtur. Babasının adı Hüveylîd, annesinin ki Fâtımadır. Nesebi Hadîce binti Hüveylid bin Esad bin Abd-ül-uzza bin Kusay bin Kilâb bin Mürre bin Ka’b bin Lüey bin Galib idi. Nesebi Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) ile baba tarafından Kusay, […]

No Comments »

İLK İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

Haziran 26, 2017

Hicretin 17. senesinde Halife Hazreti Ömer, ziyaretçi çokluğundan dolayı Resulüllah’ın mescidini genişletmek istemişti. Bunun için Türbe-i Saadet’in etrafındaki arsaları istimlak edip mescide katması gerekiyordu. Çevredeki arsa ve ev sahiplerine tekliflerde bulundu: – Evinizi, arsanızı Resulullah’ın mescidini genişletmek için satın almak istiyorum. Kimse malına değerinden aşağısını vereceğimi sanmasın. Herkes kıymetini söylesin, gönlünden geçirdiği fiyatı bildirsin. Resulullah’ın […]

No Comments »

HAYRİYE-İ NÂBİ’DEN

Haziran 26, 2017

Zimmetinde koma bir habbe zekât, Ver k’ola mâye-i hayr u berekât. Vermez isen berekâtı kalmaz, Nimetin sende sebatı kalmaz. (Üzerinde bir buğday danesi dahi zekât kalmasın, ver. Ver ki hayır ve bereketin mayası olsun. Vermezsen bereket kalmaz, nimet de sende devam etmez, gider.)

No Comments »

BİR KURUŞ ZEKÂT BAŞKA NİYETLE BİN KURUŞTAN FAZİLETLİDİR

Haziran 26, 2017

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyuruyor: Kişinin mallarının zekâtını vermesi, dînin zarûriyyâtından, şartlarındandır. Zekâtını, isteyerek ve minnet kabul ederek vermek ve bunu verilmesi icab eden kimselere ulaştırmak lazımdır. Allâhü sübhânehû, “Benim size olan ihsan ve nimetlerimin kırk hissesinden sadece bir hissesini fakir ve miskinlere veriniz; ben de buna mukâbil sizlere bol sevap ve çok güzel mükâfatlar vereceğim.” […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 25, 2017

“Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur.” (Muhammed, 47/38)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 25, 2017

“Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur.” (Muhammed, 47/38)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 25, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا اَلْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Sevabı en süratli verilecek hayır, iyilik yapmak ve sıla-i rahimdir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 25, 2017

Allah birdir Peygamber Hak / Rabbül alemindir mutlak Senlik benlik nedir bırak / Söyleyeyim geldi sırası (Aşık Veysel)

No Comments »

SA’ÎD BİN ABDÜLAZÎZ

Haziran 25, 2017

Tabiînden büyük bir hadîs âlimi. Ebû Muhammed ve Ebû Abdülazîz künyelerinin olduğu rivâyet edilmiştir. 90 (m. 708) senesinde doğup, 167 (m. 783) târihinde vefât ettiği söylenir. İbn-i Âmir ve Yezîd bin Mâlik’in huzûrunda Kur’ân-ı kerîm okudu. Abdülazîz bin Suheyb, Zührî, Rebîa bin Yezîd ed-Dımeşkî, İsmail bin Ubeydullah bin Eb-il-Muhâcir, Bilâl bin Sa’d, Süleymân bin Mûsâ […]

No Comments »

SILA-İ RAHİM YAPANIN RIZKI BOL OLUR

Haziran 25, 2017

Ebu’l-Leys Semerkandî (rh.) şöyle buyurdu: Bir kişi akrabalarının yakınında ikamet ediyorsa, hem hediye ile ve hem de ziyaret ile sıla-i rahimde bulunmalı, onlarla alakadar olmalıdır. Eğer hediye götürmeye imkânı olmazsa ziyaret ederek ve ihtiyaç duydukları işlerde onlara yardımcı olarak alakadar olmalıdır. Şayet uzak bir yerde ikamet ediyorsa mektup göndermeli, (telefon vs. yollarla görüşmeli)dir. Eğer gücü […]

No Comments »

KİMLERİN NAMAZI MAKBUL OLUR.?

Haziran 25, 2017

Allâhü Teâlâ bir Hadîs-i Kudsî’de buyurdu: “Her namaz kılan gerçek mânâda namaz kılıyor değildir. Ben ancak, benim azametim için tevâzu gösteren, haramlardan nefsini koruyan, bana isyanda ısrar etmeyen, açları doyuran, fakirleri giydiren, belâya uğrayanlara merhamet eden, gariplere yardım edenlerin namazlarını kabul ederim. Zîrâ bunların hepsi benim içindir. İzzetim ve celâlime yemin ederim ki, bu kimselerin […]

No Comments »

HAZRETİ REYHÂNE

Haziran 25, 2017

Peygamber efendimizin câriyesi iken müslüman olan muhterem hanımlarından. Medînede bulunan Yahudilerin Benî Kureyza kabilesindendir. Nesebi (silsilesi), Reyhâne binti Şem’ûn İbn-i Yezîd veya Reyhâne binti Zeyd İbn-i Amr İbn-i Hânefe bin Şem’ûn bin Yezîd’tir. Doğum târihi kesin olarak belli değildir. Peygamberimiz’den ( aleyhisselâm ) önce 10. (m. 631) Medine’de vefât etti. Bakî kabristanlığına defn edilmiştir. Peygamber […]

No Comments »

İnsanların Şikayeti

Haziran 25, 2017

  Nasreddin Hoca merhuma: –   Yazın sıcaktan kışın soğuktan şikayet ediyoruz, demişler. –   Bahardan şikayet eden var mı? demiş.

No Comments »

HİLFÜL’L-FUDUL’UN İYİLİĞİ

Haziran 25, 2017

İslâm öncesi bir tarihte Arabistan’da Fadl isimli üç kişi bir araya gelerek, ‘zalime karşı mazluma yardım etmek, aralarında adaletli hakim kılmak’ üzere yeminli sözleşme yapmışlardı. Zamanla unutulan bu faydalı teşkilat, Peygamber s.a.v.’in gençliğinde toplumda görülen bazı haksızlıkları önlemek için, Kureş’in bazı ileri gelenleri tarafından bir vesileyle yeniden kurulmuştu. İlk kurucularının isimlerine uygun olarak da ‘Fadılların […]

No Comments »

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN’IN NEBÎLER SULTANINA ARZUHALİ

Haziran 25, 2017

Sultan Abdülaziz Han, Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)’e son derece hürmetkâr bir padişah idi. Kendisinin yazıp Ravza-i Mutahhara’ya gönderdiği bir arzuhalinden: (Besmele, Hamd ve salavâttan sonra): “…Bu âlemi yoktan var eden Allâhü azimüşşân hazretleri Âdemoğlunu yarattığında onlara “Elestü bi-rabbiküm: Ben sizin rabbinız değil miyim” buyurduğunda bütün hepsi “Belâ” dedi ise de tamamı hidâyete mazhar olamadı. Elhamdülillâh ki […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 24, 2017

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 24, 2017

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 24, 2017

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 24, 2017

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 24, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: …مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Kim fitreyi bayram namazından önce verirse makbul bir sadaka-i fıtır olur. Bayram namazından sonra verirse diğer sadakalar gibi bir sadaka olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 24, 2017

Mademki dün gitti, yarın da henüz elde değil, hesabını şu var olan nefes için yapmaya çalış. (Sadi Şirazî)

No Comments »

İMÂM-I EBÛ YÛSUF ( radıyallahü anh )

Haziran 24, 2017

İmâm-ı a’zamın talebelerinin en başta gelenlerinden, Hanefî mezhebinde yetişmiş müctehidlerin en büyüğüdür. Asıl adı, Ya’kub bin İbrâhim’dir. Ebû Yûsuf künyesidir. 113 (m. 731) senesinde Kûfe’de doğdu. 182 (m. 798)’de Bağdâd’ta vefât etti. İmâm-ı Ebû Yûsuf’un soyu Eshâb-ı kiramdan Sa’d bin Hâtem el-Ensârî’ye dayanır. Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) hazret-i Sa’d bin Hâtem’e hayır duâ etmiştir. […]

No Comments »

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Haziran 24, 2017

Bayram namazının her iki rek’atindeki üçer adet fazla tekbirlere “zevâid tekbirleri” denir. Vâcip olan bu tekbirler, birinci rek‘atte kırâatten önce, ikinci rek‘atte kırâatten sonra alınır. Bayram namazı şöyle kılınır: “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama” diye kalben niyet edip Allâhü Ekber diyerek iftitâh tekbiri alındıktan sonra eller bağlanır ve “Sübhâneke”den sonra […]

No Comments »

SADAKA VE ZEKÂTI KİMLERE VERMELİ?

Haziran 24, 2017

Sadaka ve zekâtı vermek için nemalandıran, yani sadaka ve zekâtı iyilikte kullanan kimseleri seçmeli, onları gözetmelidir. •   Dünyadan yüz çevirip yalnız âhiret için çalışan muttaki; Allâh’tan korkan fakirleri seçmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Yalnız müttakilerin (Allâh’tan korkanların) yemeğini ye. Senin yemeğini de yalnız müttakiler; Allâh’tan korkanlar yesin.” (Ebu Davud ve Tirmizi) Çünkü onlara yapılan […]

No Comments »

ÜBEYY BİN KA’B ( radıyallahü anh )

Haziran 24, 2017

Eshâb-ı kiramdan, Hazrec kabilesinin Hudeyle kolundan. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 35 (m. 656) senesinde Medine’de vefât etti. Cenâze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Bâki’ kabristanında medfûndur. Annesi Neccâr hânedanından Süheyl’dir. Hazreti Übeyy İslâmiyetin Medine taraflarında yayıldığı sıralarda, ikinci Akabe biâtından önce müslüman oldu; daha sonra yetmiş kişi ile Akabe’ye iştirâk ederek, müslümanlığını ve Resûlullaha olan […]

No Comments »

TERZİNİN TÖVBESİ

Haziran 24, 2017

Bir terzi Allah dostlarından birine sorar: -Peygamberimizin, “Allahü teâlâ, günahkâr kulunun tövbesini, canı gargaraya gelmeden kabul eder” hadis-i şerifi hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mubarek zat. – Mesleğin nedir? -Terziyim, elbise dikerim. -Terzilikte en kolay şey nedir? -Makası tutup, kumaş kesmektir. -Kaç senedir, bu işi yaparsın? -Otuz senedir. -Canın gargaraya geldiği zaman […]

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM’İ ÖĞRENİP, OKUMAK VE OKUTMAK

Haziran 24, 2017

Her müslümanın namazı câiz olacak kadar Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini ezberlemesi farz-ı ayındır. Fâtiha sûresiyle diğer bir sûreyi ezberlemek vâcibtir ki bununla farz da yerine getirilmiş olur. Kur’ân-ı Kerîm’in diğer kısımlarını ezberlemek de müslümanlar için bir farz-ı kifâyedir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz dışında Mushaf-ı Şerîf’ten bakarak okumak, ezbere okumaktan daha faziletlidir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz haricinde de kıbleye […]

No Comments »

Nuşirevan’ın Adaleti

Haziran 24, 2017

Hazreti Ömer ve Sa’d İbni Vakkas Hazretleri, İran’a at satmaya gitmişlerdi. İran’a vardıkları zaman şehrin girişinde cirit oynayan bir kısım genç görüp seyre daldılar. Bir ara yabancıların kendilerini seyretmekte olduğunun farkına farkına varan gençlerden birisi yanlarına gelip “Bedeviler” gibi sözlerle hakaret ettikten sonra, satmak için getirdikleri ve üzerine bindikleri Arap atlarını ellerinden zorla aldılar. Hazreti […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 23, 2017

“Ey imân edenler, sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Tâ ki (günahlardan) sakınıp takvâya ere- bilesiniz.” (Bakara Sûresi, âyet 183)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 23, 2017

“Ey imân edenler, sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Tâ ki (günahlardan) sakınıp takvâya ere- bilesiniz.” (Bakara Sûresi, âyet 183)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 23, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ‏ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Muhakkak sıla-i rahmi (yakın akraba ile münasebetlerini) kesenlerin bulunduğu topluluğa Allâh’ın rahmeti inmez.” (Hadîs-i Şerîf, Buhârî, el-Edebü’l-Müfred)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 23, 2017

Sofra etrafında yemek yiyecek yüzlerce kişi oturabilir. Fakat baş olmak sevdasında olan iki kişi dünyaya sığmaz. (Mevlâna)

No Comments »

HÜŞEYM BİN BEŞÎR

Haziran 23, 2017

Hadîs ilminde meşhûr âlimlerden. İsmi Hüseyin bin Beşîr bin Kâsım bin Dinar es-Sülemî’dir. Künyesi Ebû Muâviye el-Vâsıtî olup, 104 (m. 722) yılında doğdu. Bağdâd’ta yaşadı. 183 (m. 799)’da orada vefât etti. Hadîs kitaplarında kendisinden çok bahsedilen Hüşeym bin Beşîr, İmâm-ı Muhammed İbni Şihâb-ı Zührî ile aynı mertebededir. Bağdâd’ta ilk hadîs toplayanlardandır. Ayrıca tefsîr, fıkıh ve […]

No Comments »

HAZRET-İ ALİYYÜ’L-MURTEZÂ’DAN (K.V.) HİKMETLER

Haziran 23, 2017

• Namazda tembellik imanının zayıflığındandır. • Allâh’a tevekkül et, onun yardımına kavuşursun. • Üç şey helâk edicidir: Cimrilik, nefsin kötü isteklerine uymak ve kibirlenmek. • Hayâ (Allah’tan utanmak) insanın (günahtan koruyan) siperidir. • Âhiret sevâbı dünya nimetlerinden üstündür. • Bâtıl ancak bir müddet sürer. Hak kıyâmete kadar devam eder. • Hiddet (öfke) kişiyi helâk eder. […]

No Comments »

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Haziran 23, 2017

Hicrî ikinci bin yılın müceddidi İmâm-ı Rabbânî Hazretleri (k.s.) buyurdular ki: “.Bilmek gerekir ki Ramazan ayı büyük bir aydır. Bu ayda yapılan namaz, zikir, sadaka ve benzeri bütün nâfile ibâdetler Ramazan ayının dışında yapılan farzlara denktir. Kim bu ayda bir farzı edâ ederse Ramazan ayının dışında yetmiş farzı edâ etmiş gibi olur. Kim bu ayda […]

No Comments »

HAZRETİ SAÎD BİN ZEYD

Haziran 23, 2017

Aşare-i mübeşşereden, yani dünyâda iken Cennetle müjdelenen on sahâbî’den biri. Künyesi Ebû Aver ve Ebû Sevir idi. Nesebi Sa’îd bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl bin Rezâh bin Adiyy bin Kâ’b bin Lüeyd idi. Kâ’b bin Lüey’de Peygamberimiz Muhammed ( aleyhisselâm ) ile nesebi birleşir. Annesi Fâtıma binti Ba’ce İbni Halef el-Huzariyyedir. Dedesi Amr Hazreti […]

No Comments »

TEFECİLİKTEN TEVBEKÂRLIĞA….

Haziran 23, 2017

Hasan-ı Basrî (k.s.) hazretlerinin talebelerinden Habîb-i Acemî (k.s.) hazretleri, önceleri çok zengin birisi idi. Tefecilik yapar, faizle para verirdi. Bir gün evinde, tam yemek yiyeceği sırada kapıya bir dilenci geldi ve ‘Allah rızâsı için bir sadaka’ dedi. Habîb, onun yüzüne kapıyı kapattı, o fakiri mahzun bir halde geri çevirdi. Sofraya döndüğünde kabın içindeki yemeğin kana […]

No Comments »

ALLÂH’I BİLMEYE YÜZ DELİL…

Haziran 23, 2017

Fahreddîn-i Râzî Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücâdele ediyor, Müslümanlar’ı bunların tehlikelerine karşı korumaya çalışıyordu. Üç yüz kadar atlı talebe ve âlim ile Herat’a geldiğinde; hem devlet, hem din büyükleri akın akın ziyaretine gelmiş, alâka göstermişlerdi. Ama birileri vardı ki; ne geliyor, ne de gelme arzusu ızhâr ediyordu. Acaba Fahreddîn-i Râzî hazretlerinin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 22, 2017

“Ramazan ayı, öyle bir aydır ki, o ayda insanlara doğru yolu gösteren ve açık âyetleri ihtivâ eden, hak ile bâtılın arasını ayıran Kurân-ı Kerîm nâzil olmuştur. Onun için sizden Ramazan ayında hazır bulunan, o ayın orucunu tutsun…” (Bakara Sûresi, âyet 185)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 22, 2017

“Ramazan ayı, öyle bir aydır ki, o ayda insanlara doğru yolu gösteren ve açık âyetleri ihtivâ eden, hak ile bâtılın arasını ayıran Kurân-ı Kerîm nâzil olmuştur. Onun için sizden Ramazan ayında hazır bulunan, o ayın orucunu tutsun…” (Bakara Sûresi, âyet 185)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 22, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Kim Allah yolunda bir infakta bulunursa (zekât veya sadaka verirse) o kimseye yediyüz kat sevap yazılır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Nesâî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 22, 2017

Ölümü hatırla, kendinden ilim öğrendiğin kimseler için dua et ve okumaya önem ver. (Ebu Hanife)

No Comments »

MUÂVİYE BİN KURRE

Haziran 22, 2017

Tabiînin büyüklerinden tanınmış bir hadîs âlimi. Künyesi Ebû İyâs’dır. Basralı’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 113 (m. 731) senesinde vefât ettiği söylenir. Eshâb-ı kiramdan birçoğu ile görüşmüştür. Bunlardan onbeş tanesi Muzeyyine kabilesindendir. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerini meşhûr Kütüb-i sitte (altı hadîs kitabı) almıştır. Babası Kurre, Ma’kıl bin Yesâr el-Müzenî, Ebû Eyyûb […]

No Comments »

SADAKA-İ FITIR (FİTRE)

Haziran 22, 2017

Sadaka-i fıtır, Ramazân-ı Şerîf’in sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisâp miktârı (80.18 gr. altın veya aynı kıymette) bir mala sahip bulunan her Müslümanın vermesi vâcip olan bir sadakadır. Sadaka-i fıtır, zekât farz olmadan önce, orucun farz kılındığı sene vâcip olmuştur. Sadaka-i fıtır, orucun kabul edilmesine, ölüm sıkıntılarından ve kabir azâbından kurtuluşa vesîledir. […]

No Comments »

BESMELE-İ ŞERÎFENİN FAZÎLETİ

Haziran 22, 2017

Kıyâmet günü ameller tartılınca Muhammed Mustafa (s.a.v.) ümmetinin namazlarının her bir rek’atı diğer ümmetlerin bin rek’atına denk gelecektir. Buna hayret eden diğer ümmetler sebebini soracaklar, onlara “Onlar namazlarında besmele okurlardı.” diye cevap verilecektir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: •   “Kim Besmeleyi okursa Allâhü Teâlâ her bir harfi için ona dört bin sevap yazar ve onun […]

No Comments »

SA’D BİN UBADE ( radıyallahü anh )

Haziran 22, 2017

Eshâb-ı kirâm’ın meşhûrlarından. Ensârdan olup, cömertlikte benzeri yoktu. Künyesi Ebû Sabit ve Ebû Kays’dır. Lakabı Seyyid-ül-Hazrec’dir. Hazrec kabilesinin Sâide kolundandır. Babası Ubâde, kabilesinin reîsi idi. Annesi Umre binti Mes’ûd, sahâbiyedir. Doğum târihi bilinmemektedir. 14 (m. 635) senesinde Şam tarafında, Havranda vefât etti. Gûta kasabasında defn edildi. Sa’d bin Ubâde ( radıyallahü anh ) zamanının bütün […]

No Comments »

TAYİN EDİLMEYEN ÜCRET

Haziran 22, 2017

O gün Süleyman bin Cafer Caferi ve İmam Rıza (a.s) birlikte dışarı çıkmışlardı. Güneş battı ve Süleyman evine gitmek istedi. Ali ibni Musa’r-Rıza (a.s) ona – Bizim eve gel, bu gece bizle beraber ol’ dedi. İtaat etti ve İmamla birlikte onun evine gittiler. İmam, hizmetçilerini çiçek dikmekle meşgul gördü ve yine İmamdın gözü, onlarla birllikte […]

No Comments »

BELÂLARIN HİKMETİ

Haziran 22, 2017

Muhammed bin Hâlid es-Sülemî’nin dedesi sahâbeden idi. Bir gün ahbabından birini ziyarete giderken yolda onun hasta olduğunu haber aldı. Yanına girerken: “Seni ziyarete, rahatsızlığından dolayı hatırını sormaya ve seni müjdelemeye geldim” dedi. “Bunların hepsini birden nasıl yapabilirsin?” deyince şöyle buyurdu: “Ben seni ziyâret için çıkmıştım. Yolda rahatsızlığını haber aldım, ziyaretim hasta ziyareti oldu. Seni Resûlullâh […]

No Comments »

ALLAH Nasıl Misafir Edilir…

Haziran 22, 2017

Musa Aleyhisselâmın ümmeti: – Ya Musa! Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazırız, dediklerinde Musa Aleyhisselâm, onları azarladı. «Nasıl olur, Allah (haşa) yemekten, içmekten ve mekândan münezzehtir» diyerek bir daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tenbihledi. Fakat Musa Kelîmullah Turu Sina’ya çıkıp, bazı münasaatta bulunmak istediğinde, Allah […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 21, 2017

“Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecek tir.” (Zil zâl, 99/8)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 21, 2017

“Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecek tir.” (Zil zâl, 99/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 21, 2017

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Resûlullâh Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Kim faziletine inanarak ve mükâfâtını sadece Allah’tan ümid ederek Kadir Gecesi’ni ihyâ ederse (duâ etmek, nafile namaz kılmak ve Kur’ân-ı Kerîm okumak gibi ibâdetlerle geçirirse) geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i […]

No Comments »

Links

Calendar