Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Eylül, 2012

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE’DEN

Eylül 30, 2012

Hz. Sa’d bin Ebî Vakkâs Radıyallâhu Anh: Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) teşviki ile Müslüman olan beş kişinin üçüncüsüdür. Yiğit ve fedâkâr bir zat idi. Allah yolunda ilk defa ok atandır. Uhud Muhârebesi’nde Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yanında durmuş, düşmana karşı yüzlerce ok atmıştı. Sonra acemlerle muhârebeye giden ordunun kumandanlığında bulundu, Acemistan’ı başşehrine kadar aldı. Hicrî 55 […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 30, 2012

“Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Ki, onlar namazlarında huşûludurlar. Beyhûde, boş, faydasız söz ve işten sakınırlar. Ve onlar mallarının zekâtını vermek için çalışırlar. Ve onlar ki ırzlarını muhâfaza ederler. (Mü’minûn sûresi, âyet 1-5)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 30, 2012

“Darlıkta ve varlıkta Allâh’ın haramlarından sakın.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 30, 2012

Ahlakı kötü insanlarla arkadaşlık kurma ki, onlar günah işlemeye seni yöneltmesinler. (Ebu Hanife)

No Comments »

İHLÂSIN NETİCESİ

Eylül 30, 2012

Hz. Âdem yeryüzüne inince, bütün vahşi hayvanlar yanına gelip onunla selamlaşarak ziyaretinde bulundular. Hz. Âdem, bu hayvanların her birine bir duâ etti. Nihayet bir grup geyik gelerek onu ziyaret etti. Hz. Âdem onlar için de duâ etti ve sırtlarını sıvazladı. Geyikler oradan ayrılır ayrılmaz misk gibi kokmaya başladılar. Diğer hayvanlardan bir grup bunun sebebini sorunca […]

No Comments »

ANİDEN ÖLDÜ

Eylül 29, 2012

Müzebbid, nüktedân bir adam idi. Bir bedevî ile yemek yerken Bedeviye: ‘Baban nasıl öldü?’ diye sordu. Bedevî babasının ölümünü uzun uzun anlatırken Müzebbid de yemeğe devam ediyordu. Bedevî bunu fark edince: Senin baban nasıl öldü? diye sordu. Müzebbid: “Âniden” dedi ve yemeye devam etti.

No Comments »

PEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) AKRABASINA HÜRMETİ

Eylül 29, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sütannesine, sütbabasına ve kardeşlerine son derece hürmet ve muhabbet ederdi. Ebu’t-Tufeyl (r.a.) anlatıyor: Huneyn harbinden dönen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ashâbı ile beraber Ci’rane’de alınan esir ve ganimetleri taksim buyuruyorlardı. Ben o zaman küçük çocuk idim. Kesilen koyun ve develerin kemiklerini taşıyordum. Bir kadının Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e doğru yürüdüğünü gördüm. Yaklaşınca Peygamber Efendimiz […]

No Comments »

SAYFASINDA ÇOK İSTİĞFAR BULUNANA NE MUTLU!

Eylül 29, 2012

Resûlullah (s.a.v) günde yetmişten fazla istiğfar ve tevbe ederdi. Resûlullah (s.a.v) buyurdular: • “Her mü’minin günlük amellerinin yazıldığı bir sayfası vardır. Gün sonunda defter kapatıldığında, içinde istiğfar yoksa kapkara olarak kapatılır. Eğer içinde istiğfar varsa parlayan bir nur şeklinde kapatılır.” • “Sayfasında çok istiğfarda bulunana ne mutlu!” • “Kim istiğfar etmeyi adet haline getirirse Allâhü […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 29, 2012

“Allâhü Teâlâ yapacağından suâl olunmaz, onlar (kullar) ise suâl olunur.” (Enbiyâ Sûresi, âyet 23)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 29, 2012

“Kim Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in onun resûlü olduğuna şehâdet ederse, Allâhü Teâlâ cehennem ateşini ona haram kılar.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 29, 2012

Haram kazanç kapıdan girdi mi hak pencereden çıkar. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

NAMAZDA TA’DÎL-İ ERKÂN

Eylül 29, 2012

Tadil-i erkân rükûda, rükûdan kalkınca, secdelerde, iki secde arasındaki oturmada tumânînettir. Yani bu beş yerde âzânın hareketten kesilmesi, karar ve sükûnette olmasıdır. Ta’dil-i erkan, İmam Ebû Yûsuf’a göre farz, İmam-ı A’zam ve İmam Muhammed’e göre vâcibdir. Mescid-i Nebevî’ye bir adam girerek tadîl-i erkâna riâyet etmeden namaz kıldıktan sonra Resûlullâh Efendimiz’in (s.a.v.) huzûruna geldi ve selâm […]

No Comments »

HAKÎKİ CÖMERTLİK

Eylül 28, 2012

Behlül Dâna ile Abdurrahman Kûfî arasında cömertliğe dair şöyle bir konuşma geçti. Behlül Dâna, Abdurrahman Kûfî’ye sordu: “Cömertlik nedir?” “Vermek ve bağış yapmaktır.” “Bu cömertlik dünyayla alâkalıdır. Dinde cömertlik nedir?” “Allah’a itâata, kulluğa koşmaktır.” “İnsanlar Allah’tan karşılık istiyorlar mı?” “Evet, bire on.” “Bu cömertlik değildir; bu ticarettir ve kâr yapmaktır.” “Peki sana göre dinde cömertlik […]

No Comments »

Cuma Sohbeti

Eylül 28, 2012

YETER Kİ GÖNÜLLER ENGELLİ OLMASIN             Kardeşlerim!             Bazı bedensel kusurları sebebiyle topluma katılmaktan çekinen ve bu yüzden çölde yaşamayı tercih eden, Zâhir isminde bir sahâbî vardı. Zâhir, Efendimiz (s.a.s)’e her gelişinde, yetiştirdiği ürünlerden hediyeler takdim ederdi. Zaman zaman pazardaki alışverişlerinde de Zâhir’e yardımcı olan Peygamberimiz kendisini çok sever ve ona sürekli iltifat ederdi. Bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 28, 2012

“Hayır hayır: fakat onların kazandıkları (ve kâr sandıkları günahlar) kalplerinin üzerine pas bağlamıştır.” (Mutaffifîn sûresi, âyet 14)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 28, 2012

“Muhakkak Allâhü Teâlâ mü’minin vücuduna eziyet veren her şeyden dolayı, onun günahlarını affeder.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 28, 2012

Marifetullah ehlinin ilk makamı edeptir. (Hacı Bektaş-ı Velî)

No Comments »

HAC, ÂHİRET YOLCULUĞU GİBİDİR.

Eylül 28, 2012

Hac yolculuğundan maksat Ka’be-i Muazzama’dır. Âhiret yolculuğunda ise hedef Ka’be-i Muazzama’nın sahibi Allâhü Teâlâ’dır. O hâlde, hac yolculuğunda, âhiret yolculuğunun hâllerini düşünmeli, çoluk çocuğuna ve dostlarına Allâh’a ısmarladık dediği zaman, bunun son nefesteki ayrılığa benzediğini düşünmelidir. Ömrünün sonunda da böyle olacağını, yolculuk kolay geçse de, kalbin her şeyden ayrılacağını bilmelidir. Yolda yemek için her türlü […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 27, 2012

“(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı dosdoğru kıl. Şüphe yok ki, namaz, hayâ sızlıklardan ve uygunsuzluktan (yaramaz şeylerden) nehyeder…” (Ankebut sûresi, âyet 45)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 27, 2012

“Bir kul, -bakmak istese bakabilecek iken- bir kadının güzelliğinden gözünü çevirirse, Allâhü Teâlâ o kimsenin kalbine zevkini bulacağı ibâdet verir.” (Hadîs-i Şerîf, Ebû Nuaym, Hilyetü’l Evliyâ)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 27, 2012

Haksızlık karşısında eğilmeyin. Eğer eğilirseniz hakkınızla beraber haysiyet ve şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali)

No Comments »

KELİME-İ TEVHİD

Eylül 27, 2012

Enes b. Malik’in (r.a) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Kim Allâhü Teâlâ’nın yarattığı bir şeyden duyduğu hayret sebebiyle ‘Lâ ilâhe illallâh’ derse Allâhü Teâlâ her harfi için üzerinde dünya günlerinin sayısı kadar yaprak bulunan ve her bir yaprağın o kişi için istiğfar ettiği ve kıyâmete kadar onun adına Allâhü […]

No Comments »

HAYREDDÎN PAŞA’NIN DEĞNEĞİ

Eylül 26, 2012

Preveze’de Hayreddîn Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması parlak bir zafer kazanmıştı. Lâkin harb esnâsında bazı beyler, tedbîrini beğenmediğinden Hayreddîn Paşa’ya haddi aşan bazı sözler etmişlerdi. Harbden sonra bütün beyler toplanarak Hayreddîn Paşa’nın gemisine geldiler ve “Gazânız mübârek olsun” diye el öptüler. Hamid Sancağı Beyi Ali Bey de el öpmeye geldiğinde, kaftanının altında bir de çubuk getirmişti. […]

No Comments »

EN BÜYÜK HASTALIK: CİMRİLİK

Eylül 26, 2012

Bişr b. Berâ (r.a.) babasıyla birlikte Akabe’de bulundu. Bedir Harbi’ne ve sonraki bütün savaşlara katıldı. Hayber’den sonra, Resûlullah (s.a.v.) ile beraber yediği zehirli koyun etinden zehirlenerek şehid olmuştur. Resûlullah (s.a.v.) ‘Ey Nadle Oğulları! Efendiniz kim?’ buyurdu. ‘Kays’ın dedesi.’ dediler. ‘Onu niçin kavminizin efendisi olarak görüyorsunuz?’ buyurdu. ‘Onun bizden daha çok malı var. Ancak biz onu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 26, 2012

“Küfretmekte olanlar (Kur’ân’ı tanımayanlar) bir za man olur arzu ederler (edecekler) ‘ki keşke (Kur’ân nın emir ve hükmüne itâat edip) Müslüman olsa idik’ diye temennî edecekler.” (Hicr sûresi, âyet 2)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 26, 2012

“Müslümanı korkutmayınız. Zira müslümanı korkutmak büyük bir zulümdür.” (Hadîs-i Şerîf, Heysemî, Mecmau’z-Zevâid)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 26, 2012

Dünyada en huzursuz kimse, gönlünde haset ve kin tutandır. (İmam Şafii)

No Comments »

HACCIN HİKMETİ

Eylül 26, 2012

Cenâb-ı Allah Hz. Âdem’e (a.s.): “Ey Âdem! Sen benim için yeryüzünde gökteki Beyt’imin hizasında bir Beyt yap ki melekler, arşımın etrafında tavâf ettikleri gibi, sen ve çocukların da onun etrafında tavaf ederek bana ibadet ediniz.” buyurdu. Âdem Aleyhisselâm Mekke’ye gidip Beytullah’ı inşa etti. Sonra Cenâb-ı Hakk’a şöyle yalvardı: “Yâ Rabbi! Şüphesiz her çalışanın bir ücreti […]

No Comments »

KANÛNÎ’NİN VASİYETİ

Eylül 25, 2012

Büyük cihangir Kanunî Sultan Süleyman’ın saltanatı zamanında Osmanlı Devleti, Viyana kapılarından Yemen’e, Cezayir’den Kafkasya’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Öyle kudretli ve hükmü geçerli bir padişahtı ki doğu ve batı hükümdarları, problemlerine onun kapısında çözüm bulurlardı. Sultan Süleyman Han, çıkardığı kanunlardan ve bilhassa kanun ve adalete saygıda gösterdiği hassâsiyetten dolayı “Kânûnî” lakabını almıştı. Avrupalılar ise […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 25, 2012

“O (Resûlullâh) hevâsından konuşmaz. (Her ne konuşmuş ise) o kendisine vahyolunan bir vahiydir.” (Necm Sûresi, âyet 3, 4)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 25, 2012

“Bir kimse sıkıntıda olan bir şahsa kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da o kimseye dünyâda da, âhirette de kolaylık ihsân buyurur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 25, 2012

Eğer aşkı sever isen can olasın. Kamu derdine hem derman olasın. (Yunus Emre)

No Comments »

HAZRET-İ VAHŞÎ’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU

Eylül 24, 2012

“Uhud Harbi’nde Peygamber Efendimiz’in amcası Hz. Hamza’yı (r.a.) şehid eden Vahşi, Resûlüllâh Efendimiz’e (s.a.v.) “Ben Müslüman olmak istiyorum. Lâkin Kur’ân’da “Ve onlar ki Allâh’ın beraberinde diğer bir ilâha duâ etmezler, Allâh’ın haram kıldığı nefsi haksız öldürmezler ve zinâ yapmazlar. Her kim de bunları yaparsa ağır cezâya çarpar.” meâlindeki Furkân Sûresi, 68. âyet-i kerîme beni Müslüman […]

No Comments »

ASHÂB’IN RESÛLULLÂH’A BÎATI

Eylül 24, 2012

Bedir’de bulunanlardan ve Birinci Akabe’de bîat edenlerden Ubâde bin Sâmit (r.a.), şöyle rivâyet etti: “Resûlullâh (s.a.v.) etrafındaki ashâbına buyurdular ki: “Bana, Allah’a şirk koşmamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, evlatlarınızı öldürmemek, hiçbir surette iftira etmemek, marûf (meşrû) olan hususlarda isyan etmemek üzere bîat ediniz. Sizden biriniz ahdine vefa gösterirse mükâfatını Allah verecektir. Sizden biriniz -şirkten başkabunlardan […]

No Comments »

FAYDASIZ MÜNÂKAŞAYI TERK ETMEK

Eylül 24, 2012

İlim sahasında bir hakkın açıklanması ve faydalı bilgilerin artmasını temin için adabına uygun olarak yapılan münazaralar ibâdet sayılır. Fakat bir Müslümanı mahcup etmek veya bir mala, bir makama kavuşmak için yapılacak tartışmalar, tenkitler haramdır, ahlâka aykırıdır. İlim sahasında ‘mirâ’ ve ‘mücadele’ denilen şey aslâ doğru değildir. Mirâ, başkasının konuşmalarında görülen bir noksandan dolayı hemen itiraz […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 24, 2012

“…Bir de peygamber size her ne (emir) ve rirse tutun, nehyettiğinden de sakının…” (Haşr Sûresi, âyet 7)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 24, 2012

“Ameller(in hükmü) ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 24, 2012

Sen anılması güzel olan bir söz ol. Çünkü insan kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir. (Mevlâna)

No Comments »

HALİS NİYET

Eylül 24, 2012

Medine-i Münevvere’nin etrafına Mekke müşriklerine karşı hendek kazıldığı günlerde Hz. Câbir bin Abdullah (r.a.) Resûlullâh’ı (s.a.v.) yemeğe davet etti. Hanımı bir oğlak kesip hazırlık yaptı. Hz. Câbir’in (r.a.) iki erkek çocuğundan biri diğerine “Annemin oğlağı nasıl kestiğini sana göstereyim mi?” deyip kardeşini boğazlar. Annesi bir müddet sonra vaziyeti görünce çığlık atar. Diğer çocuk korkudan kaçarken […]

No Comments »

YOLCUNUN NAMAZI

Eylül 23, 2012

Beş vakit namaz ve rek’atlerinin adedi Kitap, sünnet, icma-ı ümmet ile sabittir. Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri’nin vakt-i saâdetlerinden itibaren her asırda Müslümanlar arasında yakînen malûmdur ve inkâr eden Müslüman değildir. Bu beş vakit namazlar ve rek’âtları fazlalık ve noksan kabul etmez. Ancak ikâmet eylediği mekândan sefer müddeti kadar uzak olan bir yere gitmek niyeti ile yola […]

No Comments »

GRİPTEN KORUNMANIN BAZI YOLLARI

Eylül 23, 2012

• Grip mikrobu, burun delikleri, ağız ve boğaz yoluyla vücuda girer. Mikrobun vücuda girip, hastalığa sebep olmaması veya hastalığın artmaması için alınacak bazı tedbirler: • Eller sık sık yıkanmalı. • Tuzlu ılık suyla gargara yapılmalı. Burun tuzlu ılık suyla temizlenmeli. • Taze sıkılmış narenciye suları içilmeli, bol C vitaminli yiyecekler yenilmeli. • Bitki çayları, çay, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 23, 2012

“O kimseler ki ne Allâh’ı tanırlar, ne peygamberlerini, o kimseler ki Allâh’ı tanımak, lâkin peygamberlerini tanımayıp ayırmak isterler ve o kimseler ki ‘Peygamberlerin bazısına inanırız, bazısını tanımayız’ derler ve böyle küfür ile îman arasında bir yol tutmak isterler. İşte bütün bunlar muhakkak kâfirdirler…” (Nisâ Sûresi, âyet 150-151)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 23, 2012

“Hastalarınızı yemeğe zorlamayınız. Zira Allâhü Teâlâ onları yedirir ve içirir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 23, 2012

Sabır saadeti ebedi kalır Sabır kimde ise o nasib alır. (Yunus Emre)

No Comments »

SULTÂNIN DEHÂSI

Eylül 23, 2012

Sultan İkinci Abdülhamid Han kendisine bomba ile sûikast tertîp edenlerden Belçikalı Joris’i hapishâneden huzuruna çağırdı ve: – “Siz, tertip ettiğiniz bu sûikastla beni öldürmek istediniz; Cenâb-ı Hak buna müsâade etmedi. Hepiniz yakalandınız, muhâkeme edildiniz, mahkûm oldunuz. Ben sizi idâm ettirmedim. Mahkûmiyetinizi müebbet hapse tahvil ettirdim.” dedi. Joris, minnettâr bir tavırla ellerini uzatarak: – “Pardon sör…” […]

No Comments »

HASTANIN İNLEMESİ TESBİHTİR

Eylül 22, 2012

Bir hadîs-i şerîfte şöyle buyruldu: “Hastanın inlemesi tesbih, (çektiği ıstıraptan dolayı) bağırması tehlil, aldığı her nefes sadaka ve yatağında uyuması bir ibadettir. Yatağında bir o yana bir bu yana dönüp durması Allah yolunda düşmanla çarpışmak gibidir.” Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hasta, iyileştiğinde, gökten yeni düşen kar tanesi gibi bembeyaz ve pırıl pırıldır.” Bir haberde şöyle […]

No Comments »

KONUŞMA ADABINDAN

Eylül 22, 2012

• Çok konuşmaktan kaçınmak lazımdır. Çünkü çok söz zihin hafifliğine ve akıl bozukluğuna alamettir, sevgiyi azaltır. • Çok konuşmak beyin yorgunluğuna sebep olur. Dost ve arkadaşlar yanında hoş karşılanmaz, sohbetten usanırlar ve anlatılanlardan rahatsız olurlar. • Bir toplulukta başkalarına konuşma fırsatı vermemek çok kötü bir davranıştır. Ne kadar kısa konuşulursa o kadar edebe uygun olur. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 22, 2012

“Andolsun ki, sizin için Resûlullâh’da güzel bir üsve-i hasene (örnek) vardır…” (Ahzab Sûresi, âyet 21)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 22, 2012

“Allah ve resûlünün sizi sevmesini isterseniz, emânete riâyet edin, konuştuğunuz zaman doğru konuşun, komşularınıza güzel komşuluk edin.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 22, 2012

Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda, / Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda. Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda, / Arslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda. (Hacı Bektaş-ı Veli)

No Comments »

BİLENLE BİLMEYEN BİR OLUR MU

Eylül 22, 2012

İki kardeş bir gün karar verip ilim tahsili için yola çıkmışlar. Giderken bir su kenarına varmışlar. Büyük kardeş “İlimden maksad ameldir. Ben burada kalır, ibâdet ederim. Sen var git.” demiş ve orada kalmış. Küçük kardeş de ilim okumaya gitmiş. Yirmi yıl sonra tahsilini bitirmiş ve kardeşinin yanına geri gelmiş. Kardeşim, sen ne yaptın? İbadetlerini şartlarına […]

No Comments »

EMİRCİK KUŞU

Eylül 21, 2012

Yalıçapkını ve iskele kuşu da denilen emircik kuşu yalnız balık yer, balık ve tertemiz su bulunan yerlerde yaşar. Dere veya ırmak kenarında dalları su üzerine sarkan ağaçlarda barınır. Emircik kuşu süratle avlanır. Suya dalıp balıkla dışarı çıktığı zaman su yüzünde meydana gelen şekil henüz düzelmiş olmaz. Suya dalışı ve ağzında balıkla dışarı çıkışı ancak bir […]

No Comments »

Cuma Sohbeti – İslamda Can ve mal emniyeti

Eylül 21, 2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  قَالَ الّنَبِىُّ عَلَيْهِ الَّسلاَمُ: اِنَّ دِمَائَكُمْ وَ اَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ   İSLAM’DA CAN VE MAL EMNİYETİ   Muhterem Müminler Adem (a.s)’dan Peygamberimize kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği İslam’ın hedeflerinden biri de canı ve […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 21, 2012

“…İşte bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’a râzı oldum…” (Mâide Sûresi, âyet 3)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 21, 2012

“Bir adam yolun ortasında bir ağaç dalına rastlar ve ‘vallâhi bunu Müslümanların yolundan kaldırmalıyım, onlara zarar vermesin’ deyip kaldırırsa bundan dolayı cennete girer.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 21, 2012

Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır? (Yunus Emre)

No Comments »

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Eylül 21, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Allâhü Teâlâ Âdem’i (a.s.) o günde yarattı, cennete o günde girdirdi, cennetten o günde indirdi. • Kıyâmet o günde kopacaktır. • Cuma gününde öyle bir an vardır ki Allâhü Teâlâ’dan bir şey isteyen bir mü’min o ana tesadüf ederse Allâhü Teâlâ istediğini ona […]

No Comments »

NELER SADAKADIR

Eylül 20, 2012

• Dalâlete düşen (inancı ve ameli bozulmuş) birini irşâd etmek (en büyük) sadakadır. • Mü’minlere eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır. • Kekeme birinin merâmını anlatmasına yardım etmek sadakadır. • Sadaka niyetiyle okunan tesbih (sübhânallâh), tehlil (lâ ilâhe illallâh) ve tekbir (Allâhü ekber) için de sadaka sevabı yazılır. • Hayvanına bir şey yüklemek veya […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 20, 2012

“Muhammed de ancak bir resûldür. Ondan evvel peygamberler hep geldi geçti. Şimdi, o ölür veya katledilirse siz ardınıza mı dönüvereceksiniz? Her kim ardına dönerse elbette Allah’a bir zarar edecek değil, fakat şükredenlere Allah yarın mükâfat verecektir.” (Âl-i imrân Sûresi, âyet 144)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 20, 2012

“Kim bütün mü’minlere istiğfar ederse Allâhü Teâlâ o kişiye, istiğfar ettiği mü’minler sayısınca sevap yazar.” (Hadîs-i Şerîf, Heysemî, Mecmau’z-Zevâid)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 20, 2012

Müslüman’ım diyen kişi, şartı nedir bilse gerek. Tanrının buyruğun tutup beş vakit namazını kılsa gerek. (Yunus Emre)

No Comments »

MEDÎNE, KURÂN İLE FETHOLUNDU

Eylül 20, 2012

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) her sene hac mevsiminde gelenleri “Rabbimin risaletini tebliğ için beni barındıran ve bana yardım eden için cennet vardır.” deyip kabile kabile gezip imana davet eder, onlara Kur’ân’dan âyetler okurdu. Peygamberliğinin onbirinci yılında hac zamanında Kâbe hareminde Medine halkının Hazrec kabilesinden altı kişi imana geldi ki onlara Ensârın sâbıkları denir. Resûlullâh’a (s.a.v.) “Hiçbir […]

No Comments »

KUBA KÖYÜNE VE ORADAN MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’YE

Eylül 19, 2012

Resûlullah sallalâhü aleyhi ve sellem Efendimiz, Safer ayı sonlarında Mekke’den çıkmıştı. Rebîulevvel’in 12. Pazartesi günü Medîne’ye bir saatlik mesâfede olan Kuba köyüne geldi. Oradaki müslümanlar, Efendimizi müsafir ettiler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kuba’da birkaç gün kalarak Mescid-i Kuba’nın temelini attılar. Sonra Cuma günü devesine binip Kubalılar ve Medineliler ile birlikte Medîne’ye gitmek üzere yola çıktılar. Yolda […]

No Comments »

B E Y İ T

Eylül 19, 2012

Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i Bârî Habîb-i Ekrem’in yâri Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî,

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 19, 2012

“Sonra elbette peygamber gönderilen ümmetlere soracağız, elbette gönderilen peygambererede soracağız.” (A’râf Sûresi, âyet 6)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 19, 2012

“Sizden biriniz mal ve yaratılış (ve dünya zînetleri) husûsunda kendisinden üstün olan kimselere baktığı zaman (üzülmesin), hemen kendinden aşağıda olanların hâlini düşünsün.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 19, 2012

Eğer düşmanın sana zarar vermesinden korkuyorsan iyilikle onun gönlünü bağlamalısın. (Sadi Şirazî)

No Comments »

EN HAYIRLI BEŞ ŞEY

Eylül 19, 2012

Lokman (a.s)’a oğlu “Babacığım, en hayırlı şey nedir?” diye sormuştu. Lokman (a.s) “Tabi ki dindir, yavrucuğum” cevabını verdi. “Peki, iki olursa?” diye sordu. Lokman (a.s) “Din ve mal” dedi. “Üç olursa?” “Din, mal ve hayat” karşılığını verdi. “Dört olursa?” Lokman (a.s) “Din, mal, hayat ve güzel ahlâk” diye söyledi. “Beş olursa?” Lokman (a.s) “Bunlara ilaveten […]

No Comments »

ALIŞ VERİŞİN ÇEŞİTLERİ VE KAZANÇ MİKTARI

Eylül 18, 2012

Satış muamelesi: Malı mala değişmek; Bir kimse, elindeki bir malını aza çoğa satabilir. Şöyle ki: Bir malı sermayesine -kaça mal olmuş ise ona- satmak câizdir. Bir satıcı bazen elindeki bir malını hiç kâr gözetmeksizin aldığı fiyata satar. Bu, kendi hakkıdır. Ancak bu hususta riayet edilecek şey, sermaye mikdarını doğru söylemektir. Aksi takdirde satıcı Allah katında […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 18, 2012

“Ey Îmân edenler! Zannın bir çoğundan çekinin. Çünkü zannın bazısı vebâldir. Tecessüs de etmeyin. Bazınız bazınızı gıybet de etmesin. Hiç arzu eder mi ki biriniz kardeşinin ölü hâlinde etini yesin? Demek tiksindiniz… O hâlde Allâh’tan korkun. Çünkü Allah Tevvab’dır, Rahîm’dir. (Hucurât sûresi, âyet 12)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 18, 2012

“Kim Ka’beyi tavâf eder ve iki rek’at de namaz kılarsa bir köle azad etmiş gibi (sevab) olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 18, 2012

Başım alıp hangi yere gideyim / Gittiğim yerde buldu dert beni Oturup benimle ibadet kıldı / Yalan söyledi de yüzüme güldü Yalın kılıç olup üstüme geldi / Çaldı bölük bölük böldü dert beni. (Pir Sultan Abdal)

No Comments »

MELEKLER GÜNAHI NASIL YAZAR

Eylül 18, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: Her kulda vazifeli iki melek vardır. Sağdaki melek soldakinin amiridir. Kul günah işlediği zaman soldaki melek “Yazayım mı?” diye sorar. Sağdaki melek “Beş günah işleyene kadar yazma, bekle” der. Kul, beş günah işleyince soldaki melek “Yazayım mı?” diye tekrar sorar. “Bir sevap işleyene kadar bekle, yazma” der. Kul bir sevap […]

No Comments »

KIBLEYE HÜRMET

Eylül 17, 2012

Resûlullah (s.a.v) bir topluluğa namaz kıldıran bir adamın kıbleye doğru tükürdüğünü gördü. Onlara “Bu adam size namaz kıldırmasın.” buyurdu. Adam bu hadiseden sonra namaz kıldırmak isteyince ona Resûlullah’ın (s.a.v) emrini bildirdiler. O da gidip Resûlullah’a (s.a.v) sorunca “Evet, öyle dedim.” buyurdular. Bayezid-i Bestâmî (r.a) anlatıyor: Bana âbid bir kişiden medihle söz edilmişti. Merak ettim ve […]

No Comments »

MEDİNELİLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU

Eylül 17, 2012

Kâbe-i Muazzama, Arabistan ahâlisinin hepsince mübârek bir makam olduğu için Zilhicce aylarında onu ziyâret etmek üzere her taraftan birçok insan gelirdi. Bu aylarda Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri de kabileleri dolaşıp onları îmana davet ederdi. Efendimiz peygamberliğinin on birinci yılında Medîne’den gelen altı kişi ile görüşüp onlara Kur’ân-ı Kerîm okudu, va’z ve nasihatte bulundu. Onlar da […]

No Comments »

HÜRRİYET NEDİR

Eylül 17, 2012

Hikmet ehli bir zata “Hürriyet nedir?” diye sormuşlar. “Hayra hizmet edebilmektir. İnsan ne kadar hayrın hizmetçisi olursa o kadar hür olur.” cevabını vermiştir. Bu suâl hikmet ehli diğer bir zata sorulduğunda “Hürri    yet her halde nefse üstün gelmekten ibarettir.” demiştir.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 17, 2012

“Siz, (ey ümmet-i Muhammed) insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere vücûda geldiniz…” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 110)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 17, 2012

“Nimete hamdetmek, o nimetin zevâli (azalmaması veya yok olmaması) için emniyettir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 17, 2012

Seven o kimsedir ki, sevgilisinden ne kadar düşmanlık görse yine dostluğunu artırır. Sevgilisinden başına binlerce sitem taşı gelse, onlardan ancak aşk binasını sağlamlaştırır. (Molla Camî)

No Comments »

CENÂB-I HAKK’IN BENÎ BEŞERE OLAN NİMETLERİNİN EN BÜYÜĞÜ

Eylül 17, 2012

Cenâb-ı Hakk’ın benî beşere olan nimetlerinin en büyüğü; Hakk ve bâtılı anlamak ve bilmek, rızâsıyla adem-i rızâsını mûcib ahvâli fark ve temyîz eylemek, muktezâlarıyla amele muvaffak kılınmak hâssalarına, sıfatlarına mazhariyettir. Bu öyle azîz ve celîl bir mazhariyettir ki ona nâiliyyet fenâ fillâh ve bekâ billâh hakîkatiyle tahakkuk etmedikçe sûret-peydâ olmaz. Bu hakîkate mazhar olamayan bi’l-umûm […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 16, 2012

“Allah çok iftihâr eden kurumlunun (yani çok öğünen, mağrurlanan, kibirlenen, kendini beğenenlerin) hiçbirini sevmez.” (Hadîd sûresi, âyet 23)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 16, 2012

“Haccını yapanla karşılaştığın zaman ona selâm ver, onunla musâfaha et ve o evine girmeden önce senin için istiğfar etmesini iste. Zira onun günahları bağışlanmıştır.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 16, 2012

Söz ola bitire savaşı, / Söz ola kestire başı Söz ola ağulu (zehirli) aşı / Yağ ile bal ede bir söz. (Yunus Emre)

No Comments »

ZİKRULLÂHIN A’ZAMİYET VE EKBERİYETİ

Eylül 16, 2012

Zikrullah ve zikrullah ile iştigal emr-i azîmdir. Zâkirin, zâhir ve bâtını ancak bu zikir ile münevver olur. Kesâfet-i tabîiyye ve beşeriyye mahzâ zikrullah ile zeval bulur. Mezkûr ile zâkir arasında münâsebet-i hâssa mücerred zikir ile husûle gelir. Zikrullah ile zâkir, mezkûr u mutlakın kerem ve inâyetine kâbiliyet ve mazhariyet peydâ eder. “Velezikrullâhi ekber” ve “Fezkürûnî […]

No Comments »

EBU’L-FÂRÛK SÜLEYMAN HİLMÎ TUNAHAN (K.S.)

Eylül 16, 2012

Süleyman Hilmî Tunahan (k.s.) Hazretleri, Rûmî 1304 (Hicrî 1305- Mîlâdî 1888) yılında Silistre’de dünyâya geldiler. Babası, tahsîlini İstanbul’da tamamlamış ve Silistre’nin Satırlı Medresesi’nde yıllarca müderrislik etmiş Osman Efendi’dir. Dedesi ise Kaymak Hâfız nâmıyla mâruf bir zât olup 110 yaşına doğru vefât etmiş olan Mahmûd Efendi’dir. Hocazâdeler olarak bilinen bu asîl âilenin ceddi İdris Bey’e dayanır. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Eylül 16, 2012

Tuzu Ne Yapacak? Bir anne, çocuğuna, sofrada tabağına ne koyarlarsa yiyip, “Şunu isterim, bunu istemem” dememesini tenbih eder. Bir gün çocuğun tabağına et koymayı unutmuşlar. Çocuk, annesinin tenbihine aykırı hareket etmemek için ses çıkarmaz, yalnız tuzluğu çekip önüne alır. Annesi, “Ne yapacaksın?” diye sorunca, masumcağız şöyle der: “Eğer benim tabağıma da et koyarsanız, tuz ekeceğim!”

No Comments »

AKILLI VEZİR

Eylül 16, 2012

Hindistan padişahlarından Cihangir’in gayet sevdiği bir atının, seyisi tarafından öldürülmesi üzerine hükümdar hiddetlenerek kılıcını sıyırır ve öldürmek üzere seyisin üzerine hücum eder. Bu sırada hükümdarın yanında bulunan vezir, cezalandırma işinin kendisine verilmesini rica ettikten sonra seyise üç büyük kabahatte bulunduğunu söyler: Birincisi atı öldürmek, ikincisi padişahı hiddetlendirmek ve üçüncüsü padişah bir at için bir adam […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 15, 2012

“Allâhü Tealâ ve Tebâreke şöyle buyurdu: Benim rızâm için birbirini sevenlere, benim rızâm için bir araya gelip oturan, benim için birbirini ziyâret eden ve benim rızâm için cömertlikte bulunanlara muhabbetim (sevgim) hak oldu.” (Hadis-i Kudsî, İmâm-ı Mâlik, Muvatta)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Eylül 15, 2012

“Kim, Allah için hacceder ve hacda faydasız söz konuşmaz ve günah işlemezse, anasından doğduğu gündeki gibi -günahsız olarak- geri döner.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî ve Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 15, 2012

Aşk aşıkı şir eder, Aslanı zencir eder, Katı taşı mum eder. (Yunus Emre)

No Comments »

BEŞ MÜHİM TAVSİYE

Eylül 15, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: • Abdestli bulunmaya devam et ki, ömrün uzasın. • Gücün yettiği kadar gece ve gündüz (nâfile) namaz kıl ki, hafaza melekleri seni sevsin. • Kuşluk namazı kıl. Çünkü o evvâbînin (günahlarından tevbe edenlerin) namazıdır. • Evine girdiğin zaman ev halkına selâm ver ki evinin hayır ve bereketi çoğalsın. • Müslümanların […]

No Comments »

Davul Ne Zaman Çalınır

Eylül 15, 2012

Baba ile oğlu konuşuyorlar: – Baba, bana davul al! – Oğlum, başka bir oyuncak iste. Davul alırsam, sonra beni çalışırken rahatsız edersin. – Yok baba, sen çalışırken çalmam, uyurken çalarım!

No Comments »

Günün Fıkrası

Eylül 15, 2012

Pusula Temel bir gemide kaptanmış,fırtınada rotaları kaybolmuş. Temel: Çabuk pusulayı getirin. Tayfalar: Pusula yok neyi getirelim Temel: Ha o zaman kelime-i şahadeti getirin.

No Comments »

KORKULARINDAN KURTULMAK İÇİN

Eylül 14, 2012

Hak Teâlâ şöyle buyurdu: • Ey Mûsâ! Fakirlikten korkarsan kuşluk namazı kıl, fakirlikten kurtulursun. Ölüm ahvalinden korkarsan akşamla yatsı arasında namaz kıl. Kabir azabından korkarsan gece iki veya dört rek’ât namaz kıl. Kıyâmetten korkarsan Recep ayında oruç tut. • Ey Mûsâ! Üç şeyi sakla ki sana üç şey vereyim: Dilini yalandan ve gıybetden koru, sana […]

No Comments »

HASAN-I BASRÎ HAZRETLERİ’NDEN

Eylül 14, 2012

Hasan-ı Basrî Hazretleri’nin (r.a.) Emevî halifelerinden Ömer bin Abdülaziz’e (rh.) nasihatlerinden: • Bilesin ki, şu içinde bulunduğun evden daha çok kalacağın bir evin vardır. Orada bütün sevdiklerin seni yalnız bırakacaklardır. Orada sana arkadaşlık yapacak olan amelleri işle. • Amel defteri küçük-büyük hiçbir şey bırakmayıp hepsini getirecektir. • Ecelin gelmeden hayatta bulunduğun şu anda Allah’ın kulları […]

No Comments »

BAZI HÜKÜMLER

Eylül 14, 2012

<===  Geri   1. Kız veya erkek çocuğu dünyaya gelen bir kimsenın şükür makamında akika adıyla bir kurban kesmesi meşru kılınmıştır. Haleften ve seleften ilim ehlinin ekserisinin görüşü budur. İmâm Mâlik (r.a.) bu mevzuda şöyle diyor: “Akîka konusunda biz Medîneliler arasında da ittifak vardır. Çocuğuna akîka kurbanı kesecek kimse kız ve erkek için ayrı ayrı […]

No Comments »

KURBANIN NEV’İLERİ ( Nezrler, Akika kurbani)

Eylül 14, 2012

<===  Geri Kurbanin nevileri. 1-Udhiyye Kurban bayraminda kesilen kurbandir din istilahinde adi udhiyyedir.nitekim kurban bayraminin adida udhiyye bayramidir.insanin feda edilmekden kurtulup onun yerine bir hayvanin feda edilmesine bir tesekür bayramidir.Ramazan bayramida ismini fitir sadakasindan alip fitir bayramidir.Elmali tefsiri kevser süresi 2-hedy kurbani. Allahü tealaya yakinlik icin veya hacda yapilmasi yasak olan bazi fiilleri islemekden dolayi […]

No Comments »

KURBAN EDİLMESİ CAİZ OLMAYAN HAYVANLAR

Eylül 14, 2012

<===  Geri Gözü kör olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, kulaklarının veya kuyruğunun yarısından fazlası kesilmiş veya kopmuş olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, memelerinin başları kopmuş olan ve kulakları veya kuyruğu doğuştan bulunmayan hayvan kurban olamaz. Yine kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış olan, kesilecek yere kadar yürüyemeyecek derecede topal olan hayvan ile hasta […]

No Comments »

KURBAN EDİLMESİ CAİZ OLAN HAYVANLAR

Eylül 14, 2012

<===  Geri Kurban Olabilen Hayvanlar Bu vasfı taşıyan hayvanları kesmek kurbanın rüknüdür. Kurban olabi¬lecek hayvanlar: Deve, sığır (inek, öküz, manda) ve davar (koyun, keçi) cin¬sinden hayvanlardır. Bunların hem erkek hem dişisi kurban olabilir. Kümes hayvanları, eti yenilen vahşi hayvanlar kurban edilemezler. Devenin en aşa¬ğı beş yaşında olanı, sığırın iki yaşında olanı ve davarın bir yaşında […]

No Comments »

NECASET YİYEN HAYVAN VE KURBANIN KAZASI

Eylül 14, 2012

<===  Geri Bir hayvan eğer hiç temiz yiyecek yemez de devamlı necaset yiyorsa hapsedip bekletmeden kurban kesilmesi caiz olmaz. Eğer hem necaset hem de temiz şeyleri yiyorsa hapsedilmeden kesilmesi caiz olur. Necaset yiyen hayvanın ne kadar hapis olunacağında ihtilaf olundu. İmamı Serahsi “Celale denen hayvanın hapsi için muayyen bir zaman yoktur. Eti temiz olup kokmayıncaya […]

No Comments »

Links

Calendar