Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ekim, 2012

B E Y İ T

Ekim 31, 2012

İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrah Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah. (Ziya Paşa) Açıklama: Baskı ve zulüm karşısında bile insana doğruluk yakışır. Hazret-i Allah doğruların yardımcısıdır.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 31, 2012

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”(Nahl, 16/98)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 31, 2012

“İyi bir komşu, süratli ve rahat bir binek, geniş bir ev kişinin saâdet vesîlesindendir.” (Hadisi şerif, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 31, 2012

Dinle sana bir nasihat edeyim / Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir hal gelirse / Bunu yad ellere açıcı olma (Pir Sultan Abdal)

No Comments »

ALLAH’IN YARDIMI İTÂATLEDİR

Ekim 31, 2012

Tiryaki Hasan Paşa Kanije’de düşmanı mağlup edip, Kral Ferdinand’ın otağı da ele geçirilince otağa girdi. Gördü ki, bir yüksek taht, etrafı renk renk cevherler ile süslenmiş ve direkleri başına birer elmas konulmuş ki, kıymet biçmek pek zor idi. İki tarafında on ikişer kürsü vardı. Saçakları inci ve sırma ile örülmüş her biri pek kıymetli kırmızı […]

No Comments »

HEZARFEN AHMED ÇELEBİ

Ekim 31, 2012

İlk uçan ilim adamı HEZARFEN AHMED ÇELEBİ Günümüzde ilim ve teknikte ilerlemiş ülkelerin muhtelif gayelerle uzaya araçlar göndermelerine şahit olunca, ilk füzeyi bularak bizzat tecrübe eden Lagari Hasan Çelebi’yi ve kanat vasıtasıyla havada uçmaya muvaffak olan Hezarfen Ahmed Çelebi’yi hatırlamadan edemiyoruz. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin yaklaşık olarak üçyüz sene önce yaptığı tecrübe; yıllardan beri “eller aya […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 30, 2012

“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 30, 2012

“Kim Allâh’ın hükmüne râzı olmaz ve Allâh’ın kaderine de inanmazsa, Allâh’tan başka ilâh arasın.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 30, 2012

Âlim ile sohbet etmek lâl ü mercân incidir, Câhil ile sohbet etmek günde bin can incitir. (Lâedrî)

No Comments »

ÂZALARIN VAZİFELERİ

Ekim 30, 2012

İnsanın vücudu üç kısımdır. Kalbi, dili ve diğer azalarıdır. Allâhü Teâlâ her kısma bazı ikramlarda bulunmuştur: Kalbe, kendisini tanımayı ve tevhidde bulunmayı, Dile, kelime-i şehâdet söylemeyi ve Kur’ân-ı Kerîm’i okumayı, Diğer azalara da namazı, orucu ve diğer ibadet ve taatları ikram etmiştir. Her kısma gözetleyen ve koruyan bir melek tayin etti. Ancak kalbin korumasını bizzat […]

No Comments »

KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA

Ekim 30, 2012

Bağdat ve Revan’ın fethinde büyük kahramanlık gösteren sadrazam KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA Şimdiki Çarşıkapı otobüs durağının olduğu yerde büyük bir kahraman yatmaktaymış. “Yatmaktaymış” diyoruz, çünkü göründüğü gibi şimdi orada mezar yok. Medrese de yok. Koca türbe de yok. “Nereye gider koca türbe?” demeyiniz sakın! Hicranlı yüreklere hançer vurmuş olursunuz. Evet, nice büyüklerinki gibi, Kemankeş Mustafa Paşa’nın […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 29, 2012

“Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nisâ, 4/106)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 29, 2012

  “Helâl kazanmak farz(namaz)lardan sonra farzdır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 29, 2012

Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeru. (Yunus Emre)

No Comments »

HÂLİS NİYET

Ekim 29, 2012

İmam-ı Gazâlî (rh.) İhyâ’da şöyle anlatır: Geçmiş ümmetlerden bir zahit, bir kum yığınının yanından geçer ve kendi kendine: “Bu kum yığını kadar buğday unum olsa onu derhal fakirlere sadaka verirdim” der. Bunun üzerine Allâhü Teâlâ, zamanın peygamberine şöyle vahyeder: “Falan kişiye söyle! Amel defterine o kum yığını kadar un sadaka vermiş gibi sevap yazmayı Allâhü […]

No Comments »

TİRYAKİ HASAN PAŞA

Ekim 29, 2012

Kanije müdafaası kahramanı TİRYAKİ HASAN PAŞA Tiryaki Hasan Paşa, bereketli ömründe kazandığı zaferlerle, idare ettiği savaşlarda gösterdiği orijinal harp taktikleri ve ordusunu sevk ve idare edişiyle dünya askerlik tarihinin en şanlı kumandanları arasında yer alan büyüğümüzdür. Hayatını “İ’la-yı kelimetullah”a adamış olan Hasan Paşa, bu mukaddes ideal uğruna katıldığı mücadelelerden her zaman galib ayrılmıştır. Düşman kuvvetleriyle […]

No Comments »

SAĞLIKLI BESLENMEYE DAİR

Ekim 28, 2012

Gıdalar: Et (kırmızı et, tavuk, balık), süt ve süt ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri, sebze ve meyve, yağ ve şeker gibi kısımlara ayrılırlar. Sağlıklı beslenmek için bu gıdaların her birinden vücudun ihtiyacına yetecek miktar alınmalıdır. • Sebze ve meyvelerin aşırı gübre, tarım ilacı ve hormonlarla bozulmamış -bilhassa organik tarım ile yetiştirilmiş- olanları tercih edilmelidir. • […]

No Comments »

ŞEYTANI KAHREDEN DUA

Ekim 28, 2012

İmam-ı Gazali (rh.) anlatıyor: Ariflerden biri: “Şeytan gayet zayıf, sıska ve beli kambur bir adam kılığında bana göründü. Ağlıyordu. Kendisine: “Seni ağlatan nedir?” dedim. “Hacıların yola çıkması!” dedi. “Seni bu derece zayıflatan nedir?” diye sordum, “Atların Allâhü Teâlâ yolunda şahlanması!” cevabını verdi. “Ya belini kamburlaştıran?” dedim, “Kulun “Allâh’ım! Senden hüsn-i hâtime(; son nefeste îman) istiyorum” […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 28, 2012

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider.” (Enfal, 8/46)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 28, 2012

“…Benim sünnetime ve benden sonraki hidâyete mazhar olmuş râşid halifelerin sünnetlerine sarılınız.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvud)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 28, 2012

İyileri besleyen kötülük görmez. Ama kötüyü besledin mi kendine düşmanlık edersin. (Sadi Şirazî)

No Comments »

ŞEYTANDAN DAHA ŞERLİ

Ekim 28, 2012

Allâme Fahreddîn Râzî şöyle diyor: İblis, ilahlık iddia ettiğinde Firavun’un kapısına geldi, kapıyı çaldı. Firavun, ‘Kim o?’ dedi. Şeytan ‘Ben İblis’im. Ama sen ilah olsaydın, kapıda kimin olduğunu bilirdin.’ dedi. Bunun üzerine Firavun, dedi ki: ‘Gir ey mel’ûn. Yeryüzünde senden ve benden daha şerli bir kimseyi biliyor musun?’ İblis, “Evet, haset eden. Çünkü benim bir […]

No Comments »

Piri Reis

Ekim 28, 2012

Şanlı Denizci değerli ilim adamı PÎRİ REİS Pîri Reis, Devletin bayrağını denizlerde şerefle dalgalandırmış denizci olması yanında, denizcilik ilmiyle bütün dünyanın takdirini kazanmış değerli bir âlimimizdir. Yaptığı Dünya ve Amerika haritasıyla, yazdığı eserleriyle, asırlar boyu ilim alemince takdirle yâdedilmiştir. Asıl ismi Ahmed Muhiddin olan Pîrî Reis, 1465’te Gelibolu’da doğmuştur. Babası Hacı Mehmed Efendi’nin nezaretinde tanınmış […]

No Comments »

NİYET DÜZELİNCE

Ekim 27, 2012

Hükümdar Nuşirevan avda iken susamıştı. Biraz ilerde, içinde bir çocuk bulunan bir bahçe görür. Çocuktan su ister. Çocuk “Yanımızda su yok.” der. Nuşirevan bunun üzerine “O zaman bir nar ver.” deyince çocuk narı uzatır. Narın tadı Nuşirevan’ın o kadar hoşuna gider ki bahçeyi istimlak etmeğe, almaya niyetlenir ve çocuktan bir nar daha ister. Çocuk bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 27, 2012

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 27, 2012

Hz. Âişe Vâlidemiz (r.anhâ) “Yâ Resûlallâh! Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem nasıl duâ edeyim? Haber verir misiniz?” dedim. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbü’l-afve fa’fu annî” diye dua et.” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 27, 2012

Cümle canlı hep topraktan / Var olmuşuz emir Haktan Rahmet dile sen Allah’tan / Tükenmez rahmet deryası (Aşık Veysel)

No Comments »

SULTAN MURÂD’IN SAĞLIK TAVSİYELERİ

Ekim 27, 2012

Perhiz her hastalığı defeder. Ben, nice ihtiyarlar görmüşümdür, çok yaşlandıkları halde pek az doktor yüzü görmüşler ve ömürlerini zinde geçirmişlerdir. Nice ihtiyarlar vardır ki bunca sefere katılmış olmalarına rağmen birçok gençten üstündürler. Bu ancak perhiz ile olur. İşte o ihtiyarlar da gençliklerinde bile perhize dikkat etmişlerdir. Sen de görüyorsun ki, sarayımda hizmet gören bunca ihtiyar […]

No Comments »

TURGUT REİS

Ekim 27, 2012

Haçlı donanmalarının korkulu rüyası TURGUT REİS Avrupalılar 16. Asırda Dragut ismini duyduklarında korkudan titriyorlardı. Onlar, Trablusgarb fâtihi, Preveze ve Cerbe deniz muharebelerinin muzaffer amirali, Akdeniz’in hâkimi şanlı denizcimiz Turgut Reis’e Dragut ismini vermişlerdi. Donanmasının başında Akdeniz’de görülmeye başladığında bütün Avrupalıları bir telaştır alıyordu. Gelen Turgut Reis’ti. Osmanlı Devleti’nin şanlı amirali, yenilmez denizci, Haçlı donanmalarının korkulu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 26, 2012

“Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir..” (Bakara, 2/270)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 26, 2012

“Kim faziletine inanarak ve mükâfâtını sadece Allah’tan ümid ederek Kadir Gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 26, 2012

Nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerini gelmez yola gönderdi. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. (Karacaoğlan)

No Comments »

ASHÂB-I KİRÂM’I SEVMEK VAZİFEMİZ

Ekim 26, 2012

Ashâb-ı Kirâm’ın hepsine hürmet etmek ve onlar hakkında ileri geri konuşmayıp onları hayırla yâd etmek vâcibdir. Çünkü Allâhü Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetlerinde onları medhetmiştir. Bunlardan biri “O gün ki göreceksin o erkek ve kadın mü’minleri, önlerinde ve sağlarında nurları koşuyor…” meâlindeki (Hadid Sûresinin 12.) âyet-i kerîmesidir. Resûlüllah da onları sevmiş ve birçok hadîs-i şerîfinde […]

No Comments »

Baki

Ekim 26, 2012

Edebiyat Âleminin parlak yıldızı BÂKi Bâki Osmanlı medeniyetinin bütün dünyayı ihtişam güneşiyle aydınlattığı 16.asırda yükselen Dâvudî bir sestir. Öyle bir ses ki, aradan dört asır geçmesine rağmen âhenginden ve gürlüğünden hiçbirşey kaybetmeden günümüze kadar ulaşmıştır. O bu kubbede hoş şada bırakarak ebediyete göçmüş büyüklerimizdendir. Şöyle der Bakî: “Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal Baki kalan […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 25, 2012

Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.” (Mâide, 5/8)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 25, 2012

“Kim sadaka-i fıtrını bayram namazından önce verirse bu, kabul olunmuş bir sadaka-i fıtırdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 25, 2012

Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. (Mevlâna)

No Comments »

KURBAN BAYRAMI GÜNÜ MÜSTEHAB OLAN ŞEYLER

Ekim 25, 2012

1) Namaza gitmeden misvak kullanmak. 2) Gusletmek. (Boy abdesti almak) 3) Güzel bir koku sürünmek. 4) Temiz ve helâl elbise giymek. 5) Bayram sabahı erken kalkmak. 6) Kurban Bayramın’da fecr-i sâdıkın doğmasından evvelki vakitten (imsaktan) bayram namazını kılıncaya kadar oruçlu gibi, orucu bozan şeylerden uzak durmak. 7) İlk yediği şey kurban eti olsun diye yemeği […]

No Comments »

FUZÛLÎ

Ekim 25, 2012

Tevazu sahibi büyük edibimiz FUZÛLÎ Kültür ve Medeniyet hazinemize eşsiz eserler armağan eden sanatkârlarımızdan birisi de Fuzulî’dir. Edebiyat sahasında dünya çapında şöhrete sahiptir. O’nun meydana getirdiği eserler asırlar boyu dillerden düşmemiştir… Şiir dalında meydana getirdiği eserlerin dünya klasikleri arasında mümtaz bir yeri vardır… Fuzûlî’nin Şiir san’atına kabiliyeti küçük yaşlarından itibaren belli olmuştur. O çok küçük […]

No Comments »

KURBAN KESTİKTEN SONRA NE YAPILMALI?

Ekim 24, 2012

Kurban kesildikten sonra 2 rek’at teşekkür namazı kılınır. Fâtiha’dan sonra birinci rek’atte 1 Kevser Sûresi (İnnâ a’taynâ…), ikinci rek’atte 1 İhlâs Sûresi (Kul hüvellâhü ehad…) okunur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rek’at namaz kılın. Müslümanlardan hangisi bu iki rek’at namazı kılar da Allâhü Teâlâ’dan bir şey isterse Allâhü […]

No Comments »

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’DE İLKLER

Ekim 24, 2012

İlk Mescid: Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), devesinin ilk çöktüğü arsayı sahiplerinden satın aldı. Oraya bir mescid-i şerîf ile birkaç tane oda yaptırdı ve Mekke’de kalan ehl-i beyti ile Hz. Ebû Bekir’in âilesini getirip yeni hânesine nakil buyurdu. İlk Ezân: Ezan-ı Muhammedî, ilk olarak Medine’de ve Bilâl-i Habeşî Hazretleri tarafından okunmaya başladı. Ezan okunmaya başlanmadan evvel […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 24, 2012

“…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 24, 2012

“Muhakkak Allâhü Teâlâ, yeryüzündekilerin duâsından dolayı kabirlerdekilere dağlar kadar rahmet verir. Dirilerin ölülere hediyeleri istiğfârdır.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 24, 2012

Bir kitaptan edinilen bilgi vardır, bir de hayattan edinilen bilgi. Olgun insan diye ikisine de sahip olana denir. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ekim 24, 2012

Bayram namazının her iki rek’atindeki üçer adet fazla tekbirlere “zevâid tekbirleri” denir. Vâcip olan bu tekbirler, birinci rek‘atte kırâatten önce, ikinci rek‘atte kırâatten sonra alınır. Bayram namazı şöyle kılınır: Bayram namazı kılmaya kalben niyet edilir. “iftitâh tekbiri”nden sonra eller bağlanır ve “Sübhâneke”den sonra imâm sesli, cemâat ise gizlice “Allâhü ekber” diyerek eller kaldırılır ve yanlara […]

No Comments »

MİMAR SİNAN

Ekim 24, 2012

Muhteşem bir devre mühür vuran usta MİMAR SİNAN Mimar Sinan deyince, ihtişamlı bir devre haşmetli eserlerle mühür basan, mimarî sahasında en mükemmel eserleri bizlere hediye eden koca ustayı hatırlarız hemen… Hatırlarız ve bir anda gözlerimizin önüne Şehzadebaşı gelir, Süleymaniye gelir, bütün haşmetiyle Selimiye gelir… Bereketli bir ömürde meydana getirdiği mimari değerleri büyük 366 eserle; aynı […]

No Comments »

AREFE VE BAYRAM GECELERİ NE YAPMALI?

Ekim 23, 2012

Arefe ve bayram geceleri mümkünse Hatm-i Enbiyâ, Hatm-i İstiğfâr yapılır ve Tesbîh Namazı kılınır. (Hatm-i İstiğfâr, 1001 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk”  okumaktır.)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 23, 2012

“Kim Allah’a kulluk etmek ten çekinir ve bü yük lük tas lar sa, bil sin ki,  O,  onların hepsini huzuruna toplayacak tır.” (Nisâ, 4/172)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 23, 2012

Hz. Âişe (r.anhâ) “Yâ Resûlallâh! Kadın üzerinde hakkı en büyük olan kimdir?” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kocasıdır” buyurdular. “Erkeğin üzerinde hakkı en çok olan kimdir?” diye sordu. “Annesidir” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 23, 2012

En yüksek sevgi ilahi sevgidir ve bütün sevgilerin kaynağı da odur. (İbn Arabi)

No Comments »

TEŞRÎK TEKBÎRİ

Ekim 23, 2012

Hz. İbrâhim (a.s.) Hz. İsmâil’i (a.s.) kurban olarak kesmek üzere iken Cebrâil (a.s.) “Allâhü ekber Allâhü ekber” dedi. İbrâhim (a.s.) bu tekbîri işitince, “Lâ İlâhe illallâhü vallâhü ekber” buyurdu. İsmâil (a.s.) da “Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” buyurdu. Teşrîk tekbîri, teşrik günlerinde alınan tekbir demektir. Mükellef olan her müslümana vâciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz…” […]

No Comments »

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Ekim 23, 2012

Ömrü Gaza Meydanlarında Geçen Tevhid Sancağını Zirveye Çıkaran Şanlı Hünkâr KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN On altınca asır, tarihimizin en parlak devresi… Bu devreye 46 yıllık saltanatı ile mührünü basan şanlı hünkâr… Avrupalıların, “Muhteşem” sıfatını kullandıkları Sultan Süleyman… Karadeniz’in şirin vilayetlerinden ve Osmanlı Devleti sancaklarından Trabzon’da 6 Kasım 1494’te dünyaya gelen küçük yavruya isim düşünülmektedir. Bu erkek […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 22, 2012

“Kim de Al lah’a ve Pey gamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar.  Onun için al çal tı cı bir azap var dır.” (Nisâ, 4/14)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 22, 2012

“Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günleri boy abdesti alırdı.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 22, 2012

Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile kartallar yalnız uçar. (Ömer Hayyam)

No Comments »

Hacca Gidemeyen Müslüman NE YAPMALI

Ekim 22, 2012

Hacca gidemeyen müslüman, Arefe günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafât’ta kabûl ederek Allah rızâsı için 2 rek’at namaz kılar. Her rek’atte; 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 Kul yâ eyyühel-kâfirûn, 10 İhlâs-ı şerîf okur. Namaza şu niyetle başlanır: “Yâ Rabbi, bugün şu saatlerde Arafat’ta milyonlarca müslümanın ‘Lebbeyk’ diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu […]

No Comments »

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA

Ekim 22, 2012

Akdeniz’i Müslüman gölü haline getiren denizcilerin pîri BARBAROS HAYREDDİN PAŞA Barbaros Hayreddin Paşa; 16. Asırda ihtişamın zirvesine erişen Osmanlı Devletinin sancağını denizlerde şerefle dolaştıran kahraman kaptanımızdır. Akdenizi bir Müslüman gölü haline getiren, Haçlı Avrupayı titreten bu şanlı kumandanın hayatı zaferlerle doludur. «İlayi kelimetullah» uğruna çıktığı seferlerde kazandığı zaferlerle Hak ismini yüceltmiş, ehl-i İslâmı mutlu edip, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 21, 2012

“Her hâlde sana bîat edenler ancak Allâh’a bîat ederler, Allâh’ın eli onların elinin üstündedir, onun için her kim cayarsa sırf kendi aley hine cayar, her kim de Allah ile ahidleştiği şeyi îfâ eder (yerine getirir)se o da ona yarın bir büyük mükâfât verecektir.” (Fetih Sûresi, âyet 10)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 21, 2012

“Mü’min, mü’min birisiyle karşılaşıp ona selâm vererek elini tutup musafaha ettiği zaman her ikisinin de günahları ağaç yapraklarının döküldüğü gibi dökülür.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 21, 2012

Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin, sen belaya selam et. (Necip Fazıl Kıstkürek)

No Comments »

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Ekim 21, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular: “Allâh katında arefe gününden daha fazîletli hiçbir gün yoktur. Arefe gününde Allâhü Teâlâ rahmeti ile dünyâ semâsına tecellî eder, yer halkı ile gökteki meleklere karşı iftihar edip şöyle buyurur: ‘Kullarıma bakınız. Azâbımı görmedikleri hâlde rahmetimi umarak, her dar yoldan terli olarak toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette bana geldiler. Kullarımın […]

No Comments »

YAVUZ SULTAN SELİM

Ekim 21, 2012

İ’lâ-yi Kelimetullah’a ve ittihad-ı İslama ömrünü vakfeden idareci YAVUZ SULTAN SELİM Hayatını; İslama, Müslümanların birliğine ve dirliğine vakfeden Yavuz Sultan Selim, tarihimizin şanına şan katmış büyüklerimizdendir. Yavuz Selim, Şehzadeliğinden itibaren Devlet meselelerine el atmış, bütün mevcudiyetiyle İttihad-ı İslâm (İslam birliği) için çalışmıştır… Tarihlerin kaydettiği büyük cihangirlerden olan Yavuz Selim, aynı zamanda san’atkârdı. Hayatının gayesini manzum […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 20, 2012

“Şanım hakkı için size kendinizden, gâyet izzetli bir peygamber geldi ki, zorlanmanız ona ağır gelir. Üstünüze hırs ile titrer. Mü’minlere raûf (pek şefkatli)dir, rahîm (fıtraten pek ziyâde merhâmetli)dir.” (Tevbe Sûresi, âyet 128)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 20, 2012

“Meclislerinizi bana salevat okuyarak süsleyiniz. Zira sizin bana salevatınız kıyâmet günü sizin için nûrdur.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 20, 2012

Yeryüzünün baştan başa saltanatı, insanlar arasında bir damla kan akıtmaya değmez. (Sadi Şirazî)

No Comments »

KURBAN NASIL KESİLİR?

Ekim 20, 2012

Kurban kesmeye ‘Yâ Rabbi! Şu vücudum sana karşı o kadar hata ve isyan etti ki affedilebilmem için bu vücudu  sana kurban etmem lazım. Fakat sen insan kurban etmeyi haram kıldığından vücuduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle.’ diyerek niyet edilir. Besmele-i şerîfe ile “İnnî veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn.” […]

No Comments »

ALİ KUŞÇU

Ekim 20, 2012

Matematik ve Astronomi sahasında dünya çapında şöhret ALİ KUŞÇU Verdiği eserlerle Astronomi ve Matematik ilminde dünya çapında şöhrete ulaşan âlimimiz Ali Kuşçu 1410 yılında Semerkand’da doğmuştur. Babası, Muhammed, Türkistan ve Maverâünne-hir emîri Uluğ Bey’in Doğancıbaşısıdır. Alâüddin Ali İbni Muhammed’in “Kuşçu” lakabı buradan ileri gelmektedir. Genç yaşında riyaziyye (matematik) ve astronomiye merak salan Ali Kuşçu, ilk […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 19, 2012

“Ve (Habîbim Ahmed,) seni âlemlere ancak rahmet olarak göndermişizdir.” (Enbiyâ Sûresi, âyet 107)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 19, 2012

“Kıyâmet günü şefaatim Allâh’tan başka ilah olmadığına ve benim de Allâh’ın resûlü olduğuma şehadet eden kimse içindir.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 19, 2012

Ne tuhaf, insan hiç ayrılmayacağı Allah’tan kaçma, mutlaka ayrılacağı dünyaya yapışma halindedir. (Ataullah İskenderi)

No Comments »

TÜCCARDA ÜÇ HASLET

Ekim 19, 2012

Tüccarda şu üç haslet olmazsa dünyada da âhirette de fakir olur: • Yalandan, faydasız ve boş sözden ve yeminden temizlenmiş dil. • Komşu ve yakınlarına karşı hile, hıyanet ve hasedden uzak kalp. • Ve şu üç hususa dikkat eden nefis: Cuma ve cemaate, gece ve gündüzün belli saatlerinde ilim öğrenmeye, Allâhü Teâlâ’nın rızasını diğer şeyler […]

No Comments »

ULUBATLI HASAN

Ekim 19, 2012

istanbul surlarına ilk bayrağı diken mübarek şehid ULUBATLI HASAN 29 Mayıs 1453 günü Konstantiniyye önlerindeki İslâm ordusunda büyük bir hazırlık göze çarpıyordu. İslâm askerleri sabah namazından önce en temiz elbiselerini giymişler, birbirleriyle helalleşmişler, cemaatle namazı kıldıktan sonra ordudaki yerlerini almışlardı. Kâinatın Efendisinin müjdelediği “Mesud askerler”den olmak ve Cenab-ı Hakkın huzuruna şehid olarak gitmek için yanıp […]

No Comments »

KURBAN KESMEYE DAİR BAZI MESELELER

Ekim 18, 2012

Bismillahi Allâhü Ekber’den sonra hiçbir şey ile meşgul olmayıp kurbanı hemen boğazlamak şarttır. Besmeleden sonra bıçak bilenirse besmeleyi tekrar etmek lâzımdır. “Bismillâhi Allâhü Ekber.” dedikten sonra kurban yerinden kalkıverse yatırılıp keserken tekrar besmele çekilir. Besmeleden sonra elindeki bıçağı bırakıp diğer bir bıçak alsa besmeleyi tekrar etmek lâzım olmaz. Lâkin bir kurban üzerine besmele okuduktan sonra […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 18, 2012

“Allah katında en ekreminiz (itibarlınız) en takvâlnız (Allâh’dan korkanınız)dır.” (Hucurât Sûresi, âyet 13)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 18, 2012

“En fazîletli zikir ‘Lâ ilâhe illallâh’, en fazîletli duâ da ‘Elhamdülillâh’dır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 18, 2012

Şaka yoluyla söylenmiş olsa bile akıllı insanın ders almayacağı söz yoktur. Ama cahilin önünde yüzlerce hikmetlerden bahsetsen, bu onun kulağına şaka gibi gelir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

KURBAN

Ekim 18, 2012

Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci, on ikinci gecelerinde ibâdet ve Allâh’a yakınlık niyeti ile kesilen beş nevi hayvana; (koyun, keçi, sığır, deve ve manda) kurban denir. Zarûrî ve aslî ihtiyaçları ve borçlarından sonra nisâb miktârı mala mâlik olan her Müslümana senede bir kere Kurban Bayramı günlerinde, yani Zilhicce-i Şerîfe’nin […]

No Comments »

MÎHALOĞLU GAZİ ALAÂDDİN ALİ PASA

Ekim 18, 2012

Akınlarıyla İslam düşmanlarını perişan eden Akıncı Beyi MÎHALOĞLU GAZİ ALAÂDDİN ALİ PASA Akıncılar İslam uğruna kelle koltukta mücadele eden yiğitlerdir. Onlar için açlık, yorgunluk yoktu. Ne kadar kalabalık olursa olsun düşman sürüleri engel teşkil etmezdi. At sırtında gece gündüz düşman illerinde yol katederlerdi. Hayatları sınır gerisindeki şehir, kasaba ve köylerinde geçerdi. Düşmanın iktisadî ve askeri […]

No Comments »

KURBANIN HİKMETİ

Ekim 17, 2012

Eti yenilen hayvanları boğazından kesmek sûretiyle hayvanın eti, necis (pis) olan kanından temizlenmiş olur, “Bismillâhi Allâhü Ekber.” diyerek kesilince de etinin yenilmesi helâl olur. Kurban kesmekte Allâh’ın kullarına ziyâfet vardır. Etin üçte birini dostlara, üçte birini fakirlere vermek, kalanını da evde çoluk çocuğa yedirmek müstehabdır. Kurban kesmek Allah yolunda bir fedâkârlıktır. Allâhü Teâlâ’nın verdiği nimetlere […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 17, 2012

“Peygamber, Rabbinden ne indirildi ise ona îman getirdi. Müminler de; Her biri ‘Allâh’a ve meleklerine ve kitaplarına ve peygamberlerine: Peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız.’ diye îmân getirdiler…” (Bakara Sûresi, âyet 285)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 17, 2012

“Ölülerinizin iyiliklerini söyleyiniz, kötülüklerini söylemeyiniz.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 17, 2012

Neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık. Anla ki yok Allah’tan başkasıyla yakınlık. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

CENNETE GİRMEK İSTEMEYENLER

Ekim 17, 2012

Resûlullah (s.a.v) buyurdular: “Girmek istemeyen müstesna bütün ümmetim cennete girer. “Yâ Resûlallah, kim cennete girmek istemez.” dediler. “Kim bana itaat ederse cennete girer, kim bana isyan eder; emrettiklerimi yapmazsa cennete girmeyi istememiş olur.” buyurdular.

No Comments »

FATİH SULTAN MEHMED HAN

Ekim 17, 2012

17 Devlete Baş Eğdiren Büyük İslâm Kahramanı FATİH SULTAN MEHMED HAN “İmtisal-i câhidû-fillah oluptur niyyetim. Dîn-i İslâmın mücerred gayretidir gayretim” diyen Fatih, ömrünü bu gaye uğruna cihat etmekle geçirmiş büyük İslâm kahramanıdır. Osmanlı Devletini dünyanın en muhteşem imparatorluğu haline getiren, ortaçağı kapatıp Yeniçağı başlatan, Bizans’ın paslı kilidini kırarak güzel belde İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed […]

No Comments »

KURBANDA TEMİZLİK VE ETİN MUHAFAZASI

Ekim 16, 2012

Sağlık kontrolleri yapılmış, hastalıksız hayvanlar alınmalıdır. Kesme, yüzme ve parçalama işleri serin yerlerde (14 °C altında) yapılmalı; kan, bağırsak vs. atıklar gelişi güzel etrafa atılmamalı ve akarsulara dökülmemelidir. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, parçalanması, etin nakli, muhafazası ve pişirilmesinde temizliğe son derece dikkat edilmelidir. Sakatat ile etler aynı yerde bulundurulmamalıdır. Etler, yeni kesildiğinde -kesim sıcaklığında- buzdolabına, poşet […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 16, 2012

“Ve muhakkak sen, ey habîbim Ahmed pek büyük bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem Sûresi, âyet 4)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 16, 2012

“İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ile gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 16, 2012

En iyi insan kendine hâkim olan kişidir. Çünkü başkaları ile uğraşmaz. (Sadi Şirazî)

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN SÜNNETİNE UYMAK

Ekim 16, 2012

Allâhü Teâlâ “(Habîbim Ahmed) de ki, “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün. Allah Gafûr (çok bağışlayan)’dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.” (Âl-i İmrân Sûresi, âyet 31) buyurmuştur. Bundan anlaşılıyor ki Allâhü Teâlâ’yı sevmek ve rızâsına kavuşmak ancak Resulullâh Efendimiz’e tâbî olup emirlerine itaat etmekle olur. Kim […]

No Comments »

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR

Ekim 16, 2012

Kurban olan hayvanlar koyun, keçi, sığır, câmûs (manda) ve devedir. Bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun ve keçi, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş sığır ve manda, beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olan deve kurban olur. Lâkin kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa ve altı ayı tamam etmişse kurban olur. Kurban […]

No Comments »

HACI İLBEYİ

Ekim 16, 2012

Sırpsındığı Zaferi’ni kazanan kumandan HACI İLBEYİ Sayıları 60 bin ile yüz bin arasında olduğu tahmin edilen büyük Haçlı ordusu Edirne’nin kuzeydoğusundan Meriç kenarındaki Sırpsındığı mevkiine gelmişti. Buradan Edirne üzerine yürüyüp Edirne’yi alacak, daha sonra Müslümanları Anadolu’dan çıkaracaklardı. Hayalleri buydu. Ve gördükleri kadarıyla önlerinde bir engel de yoktu. Çünkü yüreklerine korku salan şanlı bir devletin padişahı […]

No Comments »

KURBAN ETİNİN TAKSÎMİ

Ekim 15, 2012

Kurban etinin üçe taksîmi müstehabdır: Üçte biri sadaka olarak verilir. Üçte biri akrabâ ve dostlara hediye veya ziyâfet verilir. Üçte biri de nafakaları üzerine olan âile ve evlâda yedirilir. Kurbanın etini zenginlere, fakîrlere, Müslüman veya gayr-i müslimlere hediye etmek veya tamamını bağışlamak câizdir. Kurban kesen ihtiyaç sâhibi ise kurbanın tamamını ev halkına yedirmesi daha faziletli […]

No Comments »

HZ. ÖMER’DEN

Ekim 15, 2012

Bir gün Hz. Ömer ‘es-salâtü câmiatün’ diye insanları namaza çağırdı ve cemaat toplanıp çoğalınca minbere çıktı. Allâhü Teâlâ’ya lâyık olduğu şekilde hamd ve senâdan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e de salâttan sonra: “Ey insanlar! Ben bir zamanlar teyzelerim için çobanlık yapıyordum. Onlar buna karşılık bana bir avuç hurma veya kuru üzüm verirlerdi. Günlerim bu şekilde gelip […]

No Comments »

İDARECİNİN EN ÇOK MUHTAÇ OLDUĞU ŞEYLER

Ekim 15, 2012

Abbâsî halifelerinden Mehdî’nin kâtibi Ebû Ubeydullah demiştir ki: “Sultanın ve güç sahibi olan kimsenin yanlış hareketlerine mâni olacak derecede dindarlığa, utanma hissine ve akıla ne kadar da ihtiyacı var! Engin bir tecrübeye, basiretli bir görüşe, işlerini kolaylaştıracak bir ahlâka, şefkatli bir sırdaşa, hoş bir arkadaşa, ileriyi gören bir göze, kıskançlıktan korkan bir kalbe ne kadar […]

No Comments »

KURBAN KESİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ekim 15, 2012

– Kesimden önce hayvan dinlendirilmeli. – Hayvana kesimden önce bol su ve tuz verilmeli. Hayvan korkutulmamalı, gözü bağlanmalı. Kesildikten sonra kanın iyice akması sağlanmalı. – Omurilik, ancak kan tamamen aktıktan sonra kesilmelidir.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 15, 2012

“O, Allâh’tır ki, ondan başka ilâh yoktur. O, gizli olanı da âşikâre olanı da bilendir. O Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Haşr Sûresi, âyet 22)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ekim 15, 2012

“İnsanların sende görmelerini istemediğin şeyi yalnız başına kaldığın zaman da yapma.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzu’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 15, 2012

Pınar kuru, destiler kırık, suya giderler. O gafiller ki haydan gelip huya giderler. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

ZİLHİCCE AYI VE ON GECE

Ekim 15, 2012

Bu akşam idrâk edeceğimiz kamerî ayların 12’ncisi olan Zilhicce ayı, İslâm’ın beş esâsından biri olan hac farîzasının îfâ edildiği umûmî af ayıdır. Arafât’a çıkıldığı, Allâh için milyonlarca kurbanın kesildiği ve bir senelik hesapların görülüp amel defterlerinin kapandığı mukaddes bir aydır. Zilhiccenin birinci on gecesi “leyâli-i aşere” yâni 10 mübârek gecedir. Bu ayda, noksanların tamamlanması için […]

No Comments »

SULTAN MURAD HÜDÂVENDİGÂR

Ekim 15, 2012

Balkanlar Fâtihi SULTAN MURAD HÜDÂVENDİGÂR Orhan Gazi zaferlerle dolu ömrünü ikmal edip beka âlemine göçünce, fetih sancağını oğlu Murad Hüdâvendigâr devir almıştı. Sultan Murad, atasından devraldığı mirasa layık olduğunu göstermiş, Anadolu ve Balkanlardaki fetihleriyle Osmanlı Devletini muhteşem bir imparatorluk haline getirmiştir. 27 yıllık saltanatı müddetince 37 muharebeye iştirak etmiş ve maharetle idare ettiği bu muharebelerin […]

No Comments »

Links

Calendar