Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Kasım, 2012

HAZRET-İ OSMAN’IN TEVAZUU

Kasım 30, 2012

Abdullah er-Rûmî (r.a.) anlatıyor: Hz. Osman gece ibadet için kalktığında abdest suyunu kendisi hazırlardı. Ona, “Hizmetçilerinden birine söylesen sana kâfi gelir, suyunu hazırlarlar.” denilince Hz. Osman, “Hayır, gece onlara tahsis edilmiştir. Onlar o vakitte istirahat ederler.” dedi.

No Comments »

HAZRET-İ ALİ (K.V.) BUYURDULAR

Kasım 30, 2012

Üç şey vardır ki onlar tevâzuun başıdır: Birincisi, karşılaştığı kimseye ondan önce selam vermek. İkincisi, bir mecliste en şereşi yere değil de sıradan bir yere oturmaya râzı olmak. Üçüncüsü, ibadetini, işini riyâ ve süm’adan uzak tutup; insanlar görsün ve duysun diye yapmamak.

No Comments »

KONUŞMA ÂDÂBINDAN

Kasım 30, 2012

• Konuşurken dinleyeni mahcub etmemelidir. • Herkesin bildiği bir şeyi, bilinmeyen bir şey gibi anlatmamalıdır. • Kendi bildiği bir şey anlatılırsa anlatanı utandırmamak için kendisi onu bilmiyormuş gibi dinlemelidir. • Başkasına bir şey sorulduğunda -kendisi bilse bile- cevap vermek için ileri atılmamalıdır. Eğer o kimse cevap veremezse, sorulanı mahcup etmeden güzellikle ve terbiye hudutlarını aşmadan […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 30, 2012

“(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 1/5)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 30, 2012

“Allâhü Teâlâ’dan af ve âfiyet isteyiniz. Çünkü hiçbir kimseye yakînden (hakîki îmandan) sonra âfiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 30, 2012

EL ADL : Çok Adaletli Adaletli olmak için günde 104 defa okunur. Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan […]

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 30, 2012

Cehaletle gaflet her fenalığın anasıdır. (İmam Gazzâli)

No Comments »

HZ. DÂVUD (A.S.)’IN SUÂLLERİ

Kasım 30, 2012

Allâhü Teâlâ Hazretleri buyurdu: “Ey Dâvud! Günahkârlara müjdele ve iyilere korku ver.” Dâvud (a.s.): “Ey Allâh’ım! Nasıl müjdeliyeyim ve nasıl korkutayım?” dedi. Hak Teâlâ Hazretleri buyurdu: “Ey Dâvud: Günahkârlara söyle! Tövbe etsinler ve benden ümitlerini kesmesinler. İyi kullarıma da söyle! Onlar da ibadetlerine (güvenip) aldanmasınlar.” Hak Teâlâ Hazretleri yine buyurdu: “Ey Dâvud! Beni sev ve […]

No Comments »

TAKVA HAKKINDA DEDİLER Kİ

Kasım 29, 2012

Abdullah İbn-i Abbas (r.anhümâ): Şirke, büyük günahlara ve fuhşiyata düşmekten korkan ve sakınan kimse müttakîdir. Abdullah İbn-i Ömer (r.anhumâ): Takva, kendini hiç kimseden daha hayırlı görmemendir. Hasan (rh.): Müttakî, gördüğü her kimse hakkında “Bu benden daha hayırlıdır,” diyebilen kimsedir. Ömer İbn-i Abdülaziz (rh.): Takva gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılmak ve bunları çokça yapmak değildir. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 29, 2012

“…Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!..” (Bakara, 2/286)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 29, 2012

“İlim öğrenmeye sabah erkenden çıkın. Zira ben Rabb’imden sabahın erken vaktini ümmetim için bereketli kılmasını istedim.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 29, 2012

EL HAKEM : Hükmeden, hakkı yerine getiren  Haklı davasını kazanması için Günde  68 defa okunur. Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerlive tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 29, 2012

Sen duru bir su gibisin. Yaptığın kötülüklerle bu temiz suyu bulandırma. (Mevlâna)

No Comments »

TAKVA NEDİR?

Kasım 29, 2012

Takva: Dışını halk için süslediğin gibi, kalbini de Allah için tezyin etmek, süslemektir. Peygamber Efendimiz: “…Takvaya sarılınız. Çünkü o, bütün hayırları içinde bulundurur…” buyurmuştur. Takvanın aslı, şirkten sakınmak, şirkten sonra günah ve kötülüklerden, sonra da şüphelilerden sakınmaktır. Bunlardan sonra da fuzûlî şeylerden sakınmaktır. “Allah’tan hakkıyla ittika ediniz.” (Âl-i imran s., 102.) âyeti, Allâh’a itaat edip […]

No Comments »

B E Y İ T

Kasım 28, 2012

Gül gülse dâim ağlasa bülbül aceb değil, Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül. (Bâkî)

No Comments »

ÂFİYET İSTEMEK

Kasım 28, 2012

Resûlullah Efendimiz (s.a.v): “Ezan ve kamet arasında yapılan duâ geri çevrilmez.” buyurdular.  Orada bulunanlar “Nasıl duâ edelim?” diye sorunca Resûlullah (s.a.v) “Allâhü Teâlâ’dan dünya ve âhirette afiyet isteyin” buyurdular. Diğer bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Allâhü Teâlâ’dan istenen şeyler içinde onun en çok hoşuna giden, afiyet istenmesidir.” Bir adam “Yâ Resûlallah! Hangi duâ daha faziletlidir?” […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 28, 2012

“Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.” (Âl-i İmrân, 3/5)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 28, 2012

“Kalbinde Kur’ân-ı Kerîm’den bir şey bulunmayan, harab olmuş ev gibidir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 28, 2012

EL  BASÎR : Her şeyi iyi gören Acziyetin kalkması için Günde 112 defa  okunur. Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. […]

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 28, 2012

İlim okumak bilmektir, bilmek hakkı bulmaktır. (Yunus Emre)

No Comments »

GIYBET ÜÇ ÇEŞİTTİR

Kasım 28, 2012

• Birincisi gıybet edip de ‘Ben gıybet etmiyorum, onda olanı söylüyorum’ demektir. Bu, fakîh Ebûlleys’in Tenbîhu’l-Gâfilîn isimli kitabında dediği gibi kat’î bir haramı helâl saymaktır. • İkincisi yapılan gıybet, gıybet edilene ulaşmış ise bu haramdır. Helâllaşmadıkça tevbe tamam olmaz. Çünkü eziyet etmiş, kul hakkı geçmiştir. Hadîs-i şerîfte “Gıybet zinâdan daha şiddetlidir.” buyuruldu. ‘Nasıl olur?’ denildi, […]

No Comments »

YARIGÖLGELİ AY TUTULMASI

Kasım 27, 2012

Yarın (28 Kasım Çarşamba günü) “Yarıgölgeli ay tutulması” meydana gelecektir. Bu tutulma Asya ve Avrupa kıtaları ile Afrika kıtasının doğu kısmı ve Avrupa kıtasından parçalı olarak gözlenebilecek Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan ise parçalı olarak görülebilecektir. Tutulmanın büyüklüğü: 0.1873’dır. Ay’ın gölgeye girişi: 28 Kasım 2012  14.14 (Türkiye Saati) Tutulmanın ortası: 28 Kasım 2012       16.34       ” Ay’ın […]

No Comments »

CENÂZEYİ DEFNETMEK

Kasım 27, 2012

Cenâze götürmede sünnet olan, taşıyan önce sağ omuzuna tabutun baş tarafında olan kolu alıp, sonra ayak tarafında olan kolu alıp, sonra sol omuzuna baş tarafında olan kolu alıp, sonra ayak tarafında olan kolu alıp her taraftan onar adım taşımaktır. Cenâze taşımanın büyük sevâbı vardır. Peygamberimiz (s.a.v.) hazretleri “Bir kimse bir cenazeyi kırk adım götürse kırk […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 27, 2012

“…Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!..” (Bakara, 2/286)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 27, 2012

“Başkasının ayıp ve kusurunu söyleyeceğin zaman, derhal kendi kusurunu hatırla.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 27, 2012

ES SEMî : Herşeyi iyi işiten Duaların kabulu için günde 180 defa okunur. Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 27, 2012

Acele tohumu eken, pişmanlık başağı biçer. (Süleyman Tevfik)

No Comments »

Sabır

Kasım 27, 2012

Peygamberlerin sıfatı(ahlâkı)dır, yüksek ve güzel bir sıfattır. Kur’ân-ı Kerîm’de Allâhü Teâlâ sabreden kullarını medhetmiştir. Zümer Sûresinin 10. âyetinde (meâlen): “…Şüphe yok ki sabredenlerin mükâfatları hesapsız olarak ödenecektir.” buyruluyor. Hadîs-i şerîfte buyruldu ki: “Sabredenlere kıyâmette o kadar sevâb verilir ki, mîzansız ve hesâbsız, yağmur yağar gibi ihsanlara kavuşurlar. Dünyâda sıhhatli yaşayıp keder görmeden ölen kimseler, onları […]

No Comments »

SELİMİYE CÂMİİ

Kasım 26, 2012

Bir gece Sultan İkinci Selim İstanbul (Üsküdar)da Hz. Fahr-i Âlem Efendimiz (s.a.v.)’i rüyâsında görür, Peygamberimiz buyururlar ki: “Yâ Selim! Sen Allâh adını anarak ‘Eğer Kıbrıs adası fâtihi olursam, gazâ malından bir câmi yaptırayım.’ diye ahdetmiştin. Şimdi Allâhü Teâlâ, sana Kıbrıs adasını ihsan etti. Artık ömrünün sonunu hayrat ve hasenât yolunda geçirmelisin. Hemen Kıbrıs’taki Magosa kalesinden […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 26, 2012

“Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur…” (Lokman, 31/22)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 26, 2012

“Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki eğer bu ümmetten bir Yahudi veya Hıristiyan beni işitir de sonra benimle gönderilen (Kitaba, dîn)e iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahih-i Müslim)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 26, 2012

EL MUZİLL : Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 26, 2012

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş. Bir gün göreceksin ki o saat duruvermiş. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

HZ. ÂDEM’İN TAVSİYELERİ

Kasım 26, 2012

Âdem (a.s.), oğlu Şît’e (a.s.) beş nasihatte bulunmuş ve: “Sen de oğullarına tavsiye edersin.” demiştir. Bu nasihatler şunlardır: 1- Kalbini fâni olan dünyaya bağlama. Ben ebedî olan Cennete bağladım, Allâhü Teâlâ ona râzı olmadı ve beni oradan çıkardı. 2- İşlerini kadınların heveslerine uyarak yapma. Ben hanımımın bir anlık hevesine uydum, ağaçtan yedim pişman oldum. 3- […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 25, 2012

“…Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme…” (Bakara, 2/286)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 25, 2012

“İbrahim aleyhisselâmın ateşe atıldığı zaman en son sözü ‘Hasbiyellâhü ve ni’me’l-vekîl’ olmuştu.” (Hadîs-i Şerîf, Sahih-i Buhârî)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 25, 2012

EL MUİZZ : İzzet veren, ağırlayan Fakir ve zelillikten kurtulmak içingünde 117 defa okunur. Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuw«ti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 25, 2012

Eğer sen kendini tanıyorsan, senin hakkında söylenen sözler sana zarar vermez. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

VAHİY

Kasım 25, 2012

“Vahiy, Zâhir ve bâtın olmak üzere iki kısma ayrılır. Vahy-i Zâhir, Kur’ân-ı Kerîm, Hadîs-i Kudsî ve Hadîs-i Şerîfler’dir. Vahy-ı Bâtın ise; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gayret ve ictihadıyla nail olduğu şeylere denir.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir mesele ile karşılaştığı zaman, önce Cenâb-ı Hak’tan gelecek olan vahy-i zâhiri bekler. Vahy-i Zâhir gelmeyecek olursa, kendi ictihadıyla amel eder. […]

No Comments »

EYYÂM-I BÎYZ ORUCU

Kasım 24, 2012

Hz. Ömer (r.a.), Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) şöyle sordu: “Yâ Resûlellâh, her gün iftar etmeden oruç tutanın hali nedir?” “O ne oruç tutmuş, ne de iftâr etmiştir.” buyurdular. Sonra “İki gün oruç tutup bir gün yiyenin hali nedir?” diye sordu, “Buna kimse güç yetirebilir mi?” buyurdular. Hz. Ömer “Bir gün oruçlu olup bir gün yiyenin hâli […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 24, 2012

” Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara, 2/43)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 24, 2012

“Kim sabah ve yatsı namazını cemâatle kılarsa, kendisine iki berât verilir. Biri nifaktan berât, biri de şirkten berât.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Hanîfe)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 24, 2012

ER RÂFİ : Yukarı kaldıran, yükselten İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için günde 351 defa okunur. Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 24, 2012

En zor savaş, geçici ve boş arzularla savaştır. Benliğini bu arzulardan kurtaran, dünyaya ait tüm musibetlerden, bütün sıkıntılardan kurtulur. (İbrahim Ethem)

No Comments »

ÂŞÛRÂ GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Kasım 24, 2012

Muharrem ayı içinde, Allâhü Teâlâ’nın o günde itaat ve ibadet edenlere çok büyük sevablar ihsan edeceği âşûrâ günü vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Her kim Âşûrâ günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allâhü Teâlâ senenin tamamında ona rızık genişliği verir.” buyurmuştur. Tâbiînin büyüklerinden Süfyân-ı Sevrî (r.a.) (v. 161) “Biz bunu elli sene tatbik ettik, rızık genişliğinden başka bir […]

No Comments »

KABİR SUÂLİ

Kasım 23, 2012

Kabirde meyyite Münker Nekir dört şey suâl eyler: Rabbin kim, nebîn kimdir, nedir dînin ve kıblen gâh. Cevâbın verenin canıyla cismi zevk eder anda Şaşub küffâr ve âsîler çeker anda azâbullâh. (E. İbrahim Hakkı)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 23, 2012

“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Bakara, 2/163)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 23, 2012

“Kim benim kabrimi vefatımdan sonra ziyâret ederse, beni hayatımda iken ziyaret etmiş gibi olur.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 23, 2012

EL HÂFIZ: Yukardan aşağıya indiren alçaltan Kötüden ve belalardan korunmak için günde 1481 defa okunur. Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 23, 2012

Bütün kötülüklerin başı, kalbin Allah’tan uzak olmasından dolayıdır. (İmam Gazzâli)

No Comments »

ŞERLİ KİMSELER

Kasım 23, 2012

Ebu’d-Derdâ (r.a.) buyurdular: Bana ne oluyor ki âlimleriniz ölüp gidiyor da cahillerinizin onlardan ilim öğrenmediklerini görüyorum. İlim yeryüzünden kaldırılmadan ilim öğrenmeye çalışın. Zira, ilmin kaldırılması demek, âlimlerin dünyadan ölüp gitmesi demektir. Bana ne oluyor ki, Allâhü Teâlâ’nın kefil olduğu şeye (rızka) hırslanıp, peşinden koştuğunuzu, vekil olunduğunuz şeyi (Kulluk vazifelerini) zayi ettiğinizi görüyorum. Ben, sizin şerlilerinizi, […]

No Comments »

ÂŞÛRÂ GÜNÜ NELER YAPILIR?

Kasım 22, 2012

• O gün, eve ufak-tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur. • En az on müslümana birer selâm veya bir müslümana on defa selâm verilir. • Fakir fukarâ sevindirilir. • O gün gusledenler, bir sene ufak-tefek hastalık görmezler. • 10 defa şu duâ okunur: “Sübhânallâhi mil’el-mîzân. Ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş.” • […]

No Comments »

TALÂK (Boşama)

Kasım 22, 2012

Talâk, nikâhı ortadan kaldırmak için kullanılan lafızlardan birini söyleyerek dînî nikâh bağını kaldırmaktır. Allâhü Teâlâ (meâlen) “Eğer kadınlarınız size itaat ederlerse, onların aleyhine boşamak için bir yol aramayınız, onları boşamayınız.” buyuruyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de “Kadınlar ile evlenin, fakat sebepsiz boşamayın. Zîrâ talâk öyle bir şeydir ki, Arş-ı muazzam sarsılır, titrer. Cenâb-ı Hakk’ın en sevmediği […]

No Comments »

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI

Kasım 22, 2012

25 Kasım Cuma günü “Parçalı Güneş Tutulması” vuku’ bulacaktır. Afrika kıtasının güneyi ile Antartika kıtası ve Tazmanya ile Yeni Zelanda’dan gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan gözlenemeyecektir. Tutulmanın büyüklüğü: 0.9048’dir. Başlangıcı:      25 Kasım 2011 06.23 (Türkiye Saati) Tutulmanın ortası: 25 Kasım 2011 08.20” Tutulmanın sonu: 25 Kasım 2011 10.17”

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 22, 2012

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir…” (Nisâ, 4/93)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 22, 2012

“Bir adam kucağında olan parayı tasadduk etse (sadaka verse), diğer bir kimse de Allâh’ı zikretse; Allâh’ı zikreden daha faziletlidir. (Hadîs-i Şerîf, Mecmeu’z-Zevâid

No Comments »

Günün Duası

Kasım 22, 2012

EL BÂSIT : Açan, Genişleten İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için  günde 72 defa okunur. Ya Basıt ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır. Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt […]

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 22, 2012

Kılıçla yaptırılmayan birçok iş güler yüz ve tatlı dille kolayca yaptırılır. (İmam Şafii)

No Comments »

ÂŞÛRÂ GÜNÜ MEYDANA GELMİŞ VE GELECEK BÂZI MÜHİM HÂDİSELER

Kasım 22, 2012

Muharrem ayının onuncu günü Âşûrâ günüdür. Âşûrâ gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir. Fakîh Ebu’l-Leys Hazretleri’nin Tenbîhü’l-Gâfilîn kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Âşûrâ günü meydana gelen hâdiselerden bâzıları şunlardır: 1. Göklerin ve yerin yaratılması, 2. Âdem aleyhisselâmın tevbesinin kabul edilmesi, 3. Nûh aleyhisselâmın gemisinin karaya oturması, 4. Mûsâ aleyhisselâmın, Firavun’un şerrinden kurtulması ve […]

No Comments »

MUHARREMİN 9. VE 10. GECELERİ

Kasım 21, 2012

Muharremin 9’uncu ve 10’uncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9’uncu ve 10’uncu geceleri teheccüd vaktinde Allâh rızâsı için 4 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 50’şer İhlâs-ı şerîf okunur. Bu günlerde hatm-i enbiyâ’ya devâm etmelidir. Bilhassa 9’uncu günü akşamı, (yâni 10’uncu gecesi) hatm-i enbiyâ yapılması çok fazîletlidir. (Hatm-i Enbiyâ’nın nasıl yapıldığı, Duâ […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 21, 2012

” Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara, 2/154)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 21, 2012

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda dinini muhafaza için sabreden kimse, ateş korunu elinde tutan gibi olacak.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 21, 2012

ER RAHİM : Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. Maddi ve ManeviRızıklar için 258 defa okunur. Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur. Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 defa Er Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa; çocuk bu durumdan kurtulur. 5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa […]

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 21, 2012

Cennetin nimetleri Allah’ı sevme derecesinde olacaktır. Kişi Allah’ı dünyada ne kadar seviyorsa ahirette de o ölçüde nimetlere kavuşacaktır. (İmam Gazzâli)

No Comments »

İKRÂM EDİLENİ HOR GÖRMEMEK

Kasım 21, 2012

İkram edilen hiçbir yiyecek hakîr görülmemeli, küçümsenmemelidir. Ashâb-ı Kirâm’dan bir zât: “Kendisine ikram edilen yemeği hakir gören mi yoksa yanındaki yemeği ikram etmeyi küçümseyen mi daha günahkârdır, bilemiyoruz.” buyurdu. Her iki halde de nimeti küçük görmek vardır. Hz. Ali’nin (r.a) oğlu Hz. Hasan (r.anhûma) yol üzerinde fakir bir topluluğunun yanından geçiyordu. Onlar tedârik edebildikleri ekmek […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 20, 2012

“Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez.” (Nisâ, 4/107)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 20, 2012

“Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (hakkıyla) îmân etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size bildireyim mi? Aranızda selâmı yayınız!” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 20, 2012

EL KUDDÛS : Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur. Ya Kuddüs ismini zikreden kiúiúehvetten kurtulur, ahlakı düzelir. Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kiúi olur. Vesveseden kurtulur. şeytanın hilelerinden uzak olur

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 20, 2012

Bir elini sevgi ile, cömertlikle uzatmalısın. Öbür elini de zulümden hırstan çekmelisin. (Sadi Şirazî)

No Comments »

HİCRÎ TARİHİN KABUL EDİLİŞİ

Kasım 20, 2012

Hz. Ömer ile Yemen’e vâli tayin ettiği Ebû Mûsâ el- Eş’arî arasındaki mektuplaşmalardan birinde, bir mektubun sonuna Şaban diye yazılmış olduğu halde geçen senenin Şaban’ı mı, yoksa gelecek senenin Şaban’ı mı olduğu bilinemedi. Bunun üzerine Ebû Musa el-Eş’arî, Hz. Ömer’e “Tarafınızdan bize mektuplar geliyor. Fakat üzerinde tarih bulunmadığı için karışıklıklar oluyor.” diye mektup yazdı. Bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 19, 2012

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 2/42)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 19, 2012

“İki nimet var ki, insanların birçoğu onda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 19, 2012

ES SELAM: Kullarınıselamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren  Korkulan her şeyden korunmak için 131 defa okunur. Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileúme gösterir. Es Selam ismini kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve sürekli zikr eden; fenalık ve kötülüklerden emin olur. Ya Selam isminin zikrine devam eden kişi; cin, şeytan ve insanların hile […]

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 19, 2012

En üstün ahlaki hareket;  sana gelmeyen akrabaları ziyaret etmen, seni mahrum edenlere ikramda bulunman ve sana kötülük yapanları affetmendir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

SÖZÜN DOĞRUSU

Kasım 19, 2012

Ebû’d-Derdâ (r.a.) nakletti. Bir gün Resûlullâh aleyhisselâm bizlere kısa bir hutbe okudu. Sonra “Yâ Ebâbekr, kalk sen de bir hutbe oku.” buyurdular. O da kalktı ve Resûlullâh’dan daha kısa bir hutbe okudu. Sonra “Yâ Ömer, kalk sen de bir hutbe oku.” buyurdular. O da kalktı ve Resûlullâh ve Hz. Ebûbekir’den daha kısa bir hutbe okudu. […]

No Comments »

HİCRÎ TAKVİM NEDİR?

Kasım 18, 2012

Hicrî takvim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicreti başlangıç kabul edilerek tertib olunan tarihtir. Ayın hareketi esas tutulduğu için ‘Hicrî-i kamerî’ denildiği gibi ‘Sene-i kameriyye’ de denilir. Milâdî ve Rûmî takvimler gibi on iki ay esasına dayanan Hicrî sene, Muharrem ayı ile başlar ve Zilhicce ile sona erer. Hicrî ayların isimleri şunlardır: Muharrem, Safer, Rebîulevvel, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 18, 2012

“Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.” (Âl-i İmrân, 3/139)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 18, 2012

“Bir kimse Allah için tevâzû ederse Allâhü Teâlâ muhakkak onu yükseltir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 18, 2012

EL MÜHEYMİN:  Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur. Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizlisırlara vakıf  olur. Yatsı namazının ardından 145 defa okuyup konuúmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir. Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet […]

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 18, 2012

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş. (Bâki)

No Comments »

HARAM ŞEYLERLE TEDAVİ

Kasım 18, 2012

Tedavi için temiz ve helâl olan ilâçları içmek, kullanmak esastır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Ey Allâh’ın kulları! Tedavî olunuz. Çünkü Allâhü Teâlâ yarattığı her hastalığa bir ilaç ve çâre yaratmıştır. Yalnız bir şey müstesna ki, o da ihtiyarlıktır.” diye buyurmuşlardır. Binaenaleyh birçok hastalıklar, tedavî sebebiyle iyileşir. İlâhî âdet böyledir. Bununla beraber şifayi tedaviden değil, Allâhü Teâlâ’dan […]

No Comments »

EVLERDE NEM

Kasım 17, 2012

Kış aylarında evin içindeki nem cam veya duvarın soğukluğu ile karşılaştığında su halini alır ve terleme meydana gelir. İzolasyonsuz veya iyi izole edilmeyen binalarda içerdeki nem daha da artmaktadır. Nemi azaltmak için; İçerdeki ısı 20-22 derece civarında olmalı, Odalar mümkün mertebe her gün az da olsa havalandırılmalı, Nemin çok olduğu banyo, mutfak v.b. yerler ile […]

No Comments »

MÜŞRİKLERİN İTİRAFI

Kasım 17, 2012

Bedir harbinde Ahnes bin Şerik, Ebu Cehil’le karşılaştı ve ona “Benden senden başka sözümüzü duyacak kimse yok. Bana haber ver, Muhammed sözünde sadık mıdır yoksa yalancı mıdır?” dedi. Ebu Cehil “Vallahi Muhammed elbette sözünde sadıktır, asla yalan söylemedi.” demiştir. Bir gün Ebu Cehil Peygamberimize (s.a.v) “Biz seni yalanlamıyoruz, ancak getirdiğin şeyi yalanlıyoruz.” dedi. Ebu Süfyan […]

No Comments »

BUSTÂNÎ İSRÂİLÎ’NİN MÜSLÜMAN OLMASI (R.A.)

Kasım 17, 2012

Bustânî İsraîlî, Resûlullah (s.a.v.)’e Yûsuf (a.s.)’ın rüyasında gördüğü yıldızların isimlerini sordu. Resûlullah (s.a.v.) “Onların isimlerini sana bildirirsem müslüman olur musun?” diye buyurunca “Evet, müslüman olurum!” diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) ona, yıldızların isimlerini bildirdi, o da müslüman oldu.” Radıyallâhu anh.

No Comments »

VALİNİN İHSANI

Kasım 17, 2012

Vaktiyle adamın biri, pek daralmış ve çâresiz kalıp evin bir eşyasını satmak üzere sırtına yüklenip pazara götürürken, yolda, tebdil-i kıyafetle şehri dolaşmaya çıkan valiye rast gelmiş. Vali, onun halini sorunca biçare derdini anlatmış. Vali, adamın haline acıyarak: “Sana para mı, bir merkep veya birkaç koyun mu, yoksa bir bağ mı vereyim? Hangisini istersin”, demiş. Adam: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 17, 2012

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 17, 2012

“Resûlullâh (s.a.v.) “Muhakkak öyle günahlar vardır ki, onları ne namaz, ne oruç, ne hac, ne de umre temizler.” buyurdu. ‘Onları ne temizler, yâ Resûlallâh!’ dediler. “(Helâl rızık için) Maîşet yolunda çekilen sıkıntılar.” buyurdu.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî el-Mucemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 17, 2012

EL CEBBÂR: Cebbar Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan demektir. istek ve arzuların olması için Ya Cebbar ismini günde 206 defa zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helakı için 206 defa okunur. Ya Cebbar ve Zülcelali Velİkram isimlerini beraber yazıp üzerinde taúıyan bütün […]

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 17, 2012

Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın. (İbn Arabi)

No Comments »

EZÂN

Kasım 17, 2012

Ezân, îmân esaslarını bildiren kelimelerdir. Allâhü Ekber: Allah en büyük: İlk kelimesi Cenâb-ı Hakk’ın zâtının ismidir. Yani Allâhü Teâlâ’ya ancak ona lâyık olan kemâl sıfatları isbât ve bütün noksanlıklardan onu tenzîhdir. Eşhedü enlâ ilâhe illallâh: Ben şahitlik ederim ki, Allâh’tan başka ilah yoktur: Allâh’ın ortağı ve zıddı olmadığını ispat ve vahdâniyyetini, birliğini ilan olup îmân […]

No Comments »

ASHÂB-I KİRÂMI SEVMEK VAZÎFEMİZ

Kasım 16, 2012

Ashâb-ı Kirâm’ın hepsine hürmet etmek ve onlar hakkında ileri geri konuşmamak vâcibdir. Çünkü Allâhü Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetlerinde onları medhetmiştir. “O gün ki göreceksin o erkek ve kadın mü’minleri, önlerinde ve sağlarında nurları koşuyor…” meâlindeki (Hadid Sûresi, 12.) âyet-i kerimesi bunlardandır. Allah’ın Resûlü de onları sevmiş ve birçok hadîs-i şerîfinde medhetmiştir. “Ashâbıma ezâ eden […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 16, 2012

“İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.” (Râ’d, 13/29)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Kasım 16, 2012

“Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde daha güzeldir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzu’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Duası

Kasım 16, 2012

EL AZÎZ: Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 defa Düşmanlara galip gelmek için okunur. Ya Aziz ismini zikreden kişi, kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara, hemde ruhanilere karúısözü geçen, itibar sahibi bir kişi olur. Ya Aziz ismi 7 gün düşmanının helakı niyetiyle okunursa, kişinin düşmanı helak olur. 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan […]

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 16, 2012

Küçük günahları küçümseme, çünkü onlardan büyük günahlar dallanır, budaklanır. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

RESÛLULLAH’I SEVMENİN BEREKETİ

Kasım 16, 2012

• Hz. Hâlid b. Velîd’in (r.a.) sarığında Resûlullah’ın mübarek saçından birkaç adet vardı. Bir harpte sarığını düşürünce (harbi bırakıp) sarığını aradı. Resululah’ın ashabı onun bu yaptığını -bu esnada çok kimse öldüğünden- hoş görmediler. “Ben sarığımı aramıyordum. Sarığımdaki Resûlullah’ın mübârek saçının bereketinden mahrum kalmamak ve müşriklerin eline geçmemesi için böyle yaptım.” dedi. • Bir adam, Ömer […]

No Comments »

ŞEYH ŞAMİL

Kasım 16, 2012

Rusları perişan eden büyük mücahid ŞEYH ŞAMİL Şeyh Şamil ömrünü milletinin hürriyetine ve İslam beldelerinin bağımsızlığına adamış şanlı bir mücâhittir. O, yirmibeş yıl aralıksız devam eden muharebelerde koskoca Rus ordularını yenilgiden yenilgiye uğratmış, kan içici Moskof canavarına unutamayacakları şamarlar indirmiştir. İmam Şamil insanlığın düşmanı bir devlete karşı verdiği mücadelelerle sadece Kafkasya ve Türkiye’nin değil bütün […]

No Comments »

DİNİN ESASI ÜÇTÜR

Kasım 15, 2012

Meşhur mutasavvıf ve müfessir Sehl-i Tüsterî (ö.283, 896) Hazretleri buyurdular ki: “Dinimizin aslı üç şeyden ibarettir: Bütün işlerde ve ahlâkta Resulullah’a (s.a.v) uymak, Helalden yemek ve Amellerde niyetin ihlaslı olması, yani amelleri Allah rızası için işlemek.”

No Comments »

NEHİRDE BOY ABDESTİ

Kasım 15, 2012

Bir adam İmam-ı Âzam Hazretlerine, “Gusletmek için elbisemi çıkarıp nehre girdiğimde ne tarafa dönmeliyim?” diye sordu. İmam-ı Âzam (r.h.): “En iyisi, çalınmaması için elbisenin olduğu yere dönmendir.” diye cevap verdi.

No Comments »

ÜÇ ŞEY

Kasım 15, 2012

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz.” Hz. Ebubekir (r.a.) Resûlullah’a (s.a.v): “Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Senin huzurunda oturmak, malımı sana ve senin gösterdiğin yerlere infak etmek ve sana salavât-ı şerife getirmek.” dedi. Hz. Ömer (r.a): “Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak […]

No Comments »

Links

Calendar