Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ocak, 2016

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 31, 2016

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 31, 2016

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ قَطُّ اِلَّا كَانَ اَحَبُّهُمَا اِلَى اللّٰهِ اَرْفَقُهُمَا (بِصَاحِبِهِ. (اتحاف “Arkadaşlık eden iki kişiden Allâh’a daha sevimli olanı, arkadaşına karşı muâmelesi daha şefkatli olandır.(Hadîs-i Şerîf, İthâfu’s-Sâde)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 31, 2016

Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. (Yunus Emre)

No Comments »

ATÂ BİN SÂİB

Ocak 31, 2016

Tabiînden meşhûr bir âlim. İsmi Atâ bin Sâib bin Mâlik es-Sakafî. Künyesi, Ebû Zeyd Kûfî’dir. 136 (m. 753) senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği âlimler şu zâtlardır. Babası Sâib bin Mâlik, Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ebî Evfâ, Amr bin Haris el-Mahzûmî, Sa’îd bin Cübeyr, Mücâhid, Husayn bin Cündeb, İbrâhîm Nehaî, Hasan-ı Basrî, […]

No Comments »

ATÂ BİN SÂİB

Ocak 31, 2016

Tabiînden meşhûr bir âlim. İsmi Atâ bin Sâib bin Mâlik es-Sakafî. Künyesi, Ebû Zeyd Kûfî’dir. 136 (m. 753) senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği âlimler şu zâtlardır. Babası Sâib bin Mâlik, Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ebî Evfâ, Amr bin Haris el-Mahzûmî, Sa’îd bin Cübeyr, Mücâhid, Husayn bin Cündeb, İbrâhîm Nehaî, Hasan-ı Basrî, […]

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM OKUMANIN FAZİLETİ

Ocak 31, 2016

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sır kâtibi Huzeyfetü’bnü’l -Yemân (r.a.) rivayet etti: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: Allâhü Teâlâ bir kavme azab göndermeyi takdir eder. Bu esnada o kavmin bir çocuğu Kur’ân-ı Kerîm’den “Elhamdü lillâhi rabbi’l- âlemîn”i okur ve Allâhü Teâlâ bunu işitir. Bundan dolayı Allâhü Teâlâ kırk sene onlardan bu azabı kaldırır.  

No Comments »

ARKADAŞ SEÇMENİN ÂDÂBI

Ocak 31, 2016

Birisiyle arkadaşlık kurarken evvelâ onda şu beş meziyeti aramalı, eğer bunlar varsa dost edinmelidir: 1 – Akıl: Arkadaş akıllı olmalıdır. Çünkü ahmakla dostluktan hayır gelmez. O sana faydalı olmak için bir iş yapayım derken, zarar verir. 2 – Güzel ahlâk: Kötü huylu kimsede vefâ ve iyilik olmaz. Meselâ: Öfkesine ve şehvetine sâhip olamayan kimse kötü […]

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Ocak

Ocak 31, 2016

1729 – Türkiye’de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa’nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul’da Sultanselim’deki konağında kurmuştu. 1747 – İlk zührevi hastalıklar kliniği Londra’da açıldı. 1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı. 1865 – ABD Temsilciler Meclisi, köleliği yasaklayan yasayı onayladı. 1876 – ABD’de ülkedeki tüm kızılderililer kendilerine ayrılmış […]

No Comments »

HARİCİLERİN TEVBESİ

Ocak 31, 2016

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a., hiçbir müslümanı günahından dolayı tekfir etmez, kâfir olduğuna hüküm vermezdi. Onun yaşadığı dönemde etkili bir topluluk olan Haricîler ise büyük günah işleyen herkese ‘kâfir’ damgasını basıyorlardı.Ebu Hanife’nin durumunu bilen ve onun sesini kesmek isteyen yetmiş kadar gözü dönmüş Haricî, bir gün kılıçlarını kınlarından sıyırmış vaziyette onun huzuruna çıktılar ve dediler […]

No Comments »

‘NİÇİN GÜLÜMSEDİĞİMİ BİLİYOR MUSUNUZ?’

Ocak 31, 2016

Resûlüllah (s.a.v.) ile ashabı ile beraber bulunuyordu, bir ara gülümseyerek: -Niçin gülümsediğimi biliyor musunuz? diye sordular. Bizler, ‘hayır’ deyince, Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki: -Kulun, Rabb’ine karşı kendisini müdâfaasından ve Allah ile aralarında geçen (şu) konuşmadan ötürü gülümsüyorum. Kul der ki: -Sen, dünyada beni zulümden korumadın mı? Allah Teâlâ: -Evet, buyurur. Kul: -O halde ben […]

No Comments »

Dostlar ne zaman belli olur?

Ocak 31, 2016

  İyi bir mevkide bulunan devlet adamlarından birine, “Dostlarınız kimlerdir?” diye sormuşlar. Şöyle demiş; “Bilemem; zira şimdi iyi bir mevkideyim. Sizin dost dedikleriniz ihtiyaç zamanında belli olur!”

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 30, 2016

“Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Zuhruf, 43/62)

No Comments »

LEYS BİN SA’D

Ocak 30, 2016

Tebe-i tabiînin büyüklerinden, Mısır’da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Leys bin Sa’d bin Abdurrahmân el-Fehmî’dir. Künyesi Ebu’l-Hâris’tir. Ailesi İran’ın İsfehân şehrinden olup 94 (m. 772) yılında Mısır’ın Kalkaşende kazasında doğdu. Mısır ve Hicaz âlimlerinden ilim tahsil edip, Mısır’da hadîs ve fıkıh tedrisâtiyle meşgûl oldu. Bu ilimlerde, zamanının en üstünlerinden idi. Çok cömert olup, […]

No Comments »

DUÂ İBADETİN ÖZÜDÜR

Ocak 30, 2016

Duâ, Allâhü Teâlâ’ya tezellül, iltica ve kulluğunu göstermektir. Duâ İslam’ın sünnetlerindendir. Hadîs-i Şerîfde “Cenâb-ı Hak katında duâ kadar kıymetli ve itibarlı şey yoktur. Muhakkak duâ ibadetin iliğidir.” buyurulmuştur. Yani bedenin kemikleri ilikle ve beden de kemikle dik durabiliyorsa, ibadet de duâ ile tamam olur. Bundan dolayı her ibadet duâ ile bitirilmelidir. Duâ mü’minin silahıdır. Hadîs-i […]

No Comments »

BAZI DÎNÎ TABİRLER

Ocak 30, 2016

Tahâret: Lügatte, nezâfet, temizlik demektir. Dînen tahâret, necâset denilen mâddeten pis şeylerin veya hades denilen dînî bir mânînin giderilmesinden ibarettir. Tahâretler, tahâret-i suğrâ ve tahâret-i kübrâ, yani küçük temizlik, büyük temizlik diye ikiye ayrılır. Tahâret-i suğrâ: Abdestsizlik denilen hâli gidermek sûretiyle olan temizliktir. Abdest almak gibi. Tahâret-i kübrâ: Cünüplük, hayız ve nifâs denilen hâllerden çıkmak […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Ocak

Ocak 30, 2016

1648 – Hollanda ile İspanya arasında Münster Antlaşması imzalandı ve Sekiz Yıl Savaşları sona erdi. 1847 – Kaliforniya’nın Yerba Buena şehrinin adı San Francisco olarak değiştirildi. 1919 – Paris Barış Konferansı’nda itilaf devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasını kararlaştırdılar. 1925 – Türk hükümeti Piskopos VI. Constantine’in İstanbul dışına çıkarılmasını kararlaştırdı. 1923 – Yunanistan ile Ahali Mübadelesi Antlaşması […]

No Comments »

HAPİSHANEDE KILINAN NAMAZ

Ocak 30, 2016

Horasan vâlisi Abdullah bin Tâhir, çok âdil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, vâliye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan birisi kaçtı. O sırada Hiratlı bir demirci, Nişapur’a gitmişti. Demirciyi, gece eve giderken, jandarmalar yakaladılar ve diğer zanlılarla beraber vâliye çıkardılar. Vâli dedi ki: – Hepsini hapsedin! Bir suçu olmayan demirci, hapishanede hemen abdest alıp, namaz kıldı. Ellerini uzatıp: […]

No Comments »

YAĞMUR VE GÖZYAŞI

Ocak 30, 2016

Hicretin 18. yılı başında, Hicaz’da büyük bir kıtlık musibeti yaşanmıştı. Bu yıla ‘kül yılı’ denilmiştir. Çünkü yağmur yokluğundan çorak topraklar kül şeklini almış, rüzgar önünde toprak kül gibi savrulur olmuştu. Çevre halkı azık için Medine’ye akın ediyor, vahşi hayvanlar da açlıktan insanlara yaklaşmaya çalışıyordu. Halife Hz. Ömer r.a. beytülmalda (hazinede) bulunan bütün gıda maddelerini halka […]

No Comments »

KABRİNDE AZAB OLUNAN İKİ KİŞİ

Ocak 30, 2016

Koğuculuk yapmak (laf taşımak), kabir azabına sebeptir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kabrinde azab olunan iki kişi görmüşler. Birinin koğuculuk yaptığı için diğerinin de istibra yapmadığı (idrardan sonra akıntının kesilmesini sağlamadığı) için azab olunduğunu bildirmişlerdir.

No Comments »

ERBAÎN, ZEMHERİR VE HAMSÎN

Ocak 30, 2016

Kış mevsiminin soğukları, 40 ve 50 günlük iki devreye ayrılır. Kışın en soğuk zamanı sayılan 21 Aralık – 30 Ocak arasındaki 40 güne Erbaîn denir. Erbaîn 30 Ocak’ta sona erer ve Hamsîn başlar. Bundan sonraki elli güne hamsîn denilir. Bu elli günün 21 Mart’ta bitmesiyle kış sona ermiş olur. Eski İstanbullular erbaîne ehemmiyet verirlerdi. Şiddetli […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 29, 2016

“Ve zulüm etmiş olanlara meyil etmeyiniz. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allâhü Teâlâ’dan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra (dokunacak ateşten) kendinizi kurtaramazsınız.” (Hûd Sûresi, âyet 113)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 29, 2016

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا اُذِّنَ فِى قَرْيَةٍ اَمَّنَهَا اللهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ. (طب “Bir yerde ezan okunduğu zaman, o gün Allâhü Teâlâ orada bulunanları azâbından korur.”(Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 29, 2016

Mezarlıktakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. (İmam Gazzâli)

No Comments »

ŞEFİ BİN MATİ’

Ocak 29, 2016

Tabiîn devrinde Mısır’da yetişen hadîs âlimlerinden. Adı, Şefî’ bin Mâti’ bin Abdullah el-Esbahî’dir. Ebû Osman, Ebû Sehl ve Ebû Ubeyd el-Mısrî künyeleri ile anılmıştır. Eshâb-ı kiram ile görüştü, onlardan ilim alıp rivâyetlerde bulundu. 105 (m. 723) yılında vefât etti. Eshâb-ı kiramdan olduğu da söylendi ise de, bu rivâyet zayıftır. Hadîs ilminde büyük âlim ve rivâyetlerinde […]

No Comments »

EZAN LAFIZLARININ MANALARI

Ocak 29, 2016

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular: “Bilinmelidir ki ezân lafızları yedidir. 1 – Allâhü Ekber: Allâhü Teâlâ, ibâdet edicilerin ibadetine muhtaç olmaktan pek yücedir, aslâ muhtaç değildir. Bu mübârek lafızların dört defa tekrar edilmesi bu mühim mânânın te’kîdi içindir. 2- Eşhedü en lâ ilâhe illallâh: Ben şehâdet ederim ki Allâhü Teâlâ hem ibâdete ihtiyacı olmaktan yüce ve […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Ocak

Ocak 29, 2016

1595 – William Shakespeare’in oyunu Romeo ve Juliet muhtemelen ilk kez sahnelendi. 1676 – III. Fyodor Rus çarı oldu. 1861 – Kansas 34. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı. 1886 – Karl Benz benzinle çalışan ilk otomobilin patentini aldı. 1916 – I. Dünya Savaşı: Paris ilk defa Alman zeplinleri ile bombalandı. 1923 – Mustafa Kemal […]

No Comments »

ÖLÜME HAZIRLIK: KUL HAKLARININ ÖDENMESİ

Ocak 29, 2016

Sıhhat ve hayat hiç kimsede devamlı olmayıp herkesin sonu muhakkak ölümdür. Böyle olunca insan gaşet etmemeli; üzerindeki kul haklarını hayatında iken gücü yettiğince ödemeli ve ödeyemez ise vasiyet etmelidir. Aldığı borcu yahut satın alıp parasını vermediği şeylerin bedellerini ödemelidir. Elinde emânet yahut gasbettiği mal var ise aynını, elde mevcut değil ise bedelini sahiplerine iade etmelidir. […]

No Comments »

İLMİN FAZİLETİ

Ocak 29, 2016

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: •  (Kâmil) Âlimler, peygamberlerin vârisleridirler. •   İnsanların en üstünü mü’min âlimlerdir ki kendisine ihtiyaç duyulsa fayda verir, kimse muhtaç olmasa bile ilmi kendisine faydalı olur. •  Îmân uryan (çıplak)dır. Elbisesi takvâ, ziyneti ve süsü hayâ, meyvesi ise ilimdir. •  İnsanların peygamberlik derecesine en yakın olanı ilim ehli ve cihâd ehli olan […]

No Comments »

Yalnız Allah bilsin

Ocak 29, 2016

Büyüklerden bir zat, ahaliden para toplamak istedi, düşmana karşı tedbir almak, bazı mevkileri tamir ve tahkim için… Hak bu parayı vermedi. o büyük zat, bundan mahzun oldu ve ağladı. Geceleyin, yatsı namazından sonra birdenbire bir adam peydahlandı ve o büyük zatın önüne bir kese içinde iki bin akçe bıraktı ve dedi. – Bu parayı dilediğiniz […]

No Comments »

ENDÜLÜS’TE GARİP ŞEYLER

Ocak 29, 2016

Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad, İspanya’ya çıkışında onikibin kişilik ordusuyla Kral Rodrik’in doksanbin kişilik ordusunu yenmişti (92/711 Mayıs). Daha sonra da Endülüs’te fetih hareketlerini sürdürmüştü. Tarık ve ordusu ülkenin başşehri olan Tuleytula üzerine yürüyünce, ahali korkudan kaçıp şehri boşaltmış, böylece orası hıristiyanlardan kolayca alınmıştı. Bu fetihten sonra Tarık, dağın arkasında ‘Medinetü’l-Mâide’ (Sofra Şehri) denilen yere […]

No Comments »

MUKABELE EDİLMEZSE, ZÂLİMİN HASMI BİZZAT HZ. ALLAH’TIR!

Ocak 28, 2016

Erzurum’un büyük velîsi İbrahim Hakkı (k.s.) hazretlerini çocukken İsmâil Fakîrullah (k.s.) hazretlerine teslim ederler. İyi bir terbiye alması için çocukluğunun mühim bir devresini Fakîrullah hazretlerinin yanında geçiren İbrahim Hakkı hazretleri, bir gün eline aldığı bir testiyle çeşmeye gider, doldururken oraya gelen bir atlı: -Çekil bakayım önümden be çocuk! diye İbrahim Hakkı hazretlerini azarlayarak atını çeşmeye […]

No Comments »

HERŞEYİ BİLMEK İYİ Mİ?

Ocak 28, 2016

Adamın biri Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tur’u Sina’ya gittiğin zaman Allah’tan iste de benim duamı kabul etsin, diyordu. Musa Peygamber: — Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç, dediyse de, adam illâ öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa Aleyhisselâm Tur’a çıktığı zaman […]

No Comments »

HADİS-İ ŞERÎFLER KUR’ÂN-I KERÎM’İN TEFSİRİDİR

Ocak 28, 2016

Aralarında hadis müzakere ederlerken birisi ‘Bırakın bu hadisi, bize Kur’ân’dan bahsedin.’ dedi. Ashâb-ı Kirâm’dan İmrân bin Husayn (r.a.) (r.a.) ona şu cevabı verdi: “Ahmak adam! Allâhü Teâlâ’nın kitabında namazı bütün teferruatıyla bulabiliyor musun? Orucu bütün teferruatıyla bulabiliyor musun? Muhakkak ki Kur’ân-ı Kerîm bu hükümleri getirdi, sünnet de onları açıkladı.” (Miftahü ‘l-Cenneh, Süyûti)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 27, 2016

“Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi. Mü’minler de; her biri ‘Allâh’a ve meleklerine ve kitaplarına ve peygamberlerine: ‘Peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayız.’ diyerek îmân getirdiler…” (Bakara Sûresi, âyet 285)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 27, 2016

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ ، وَالزُّهْدُ غِنَاءُ الْاَبَدِ. (فر “Sabır, sıkıntıdan kurtulmanın, ferahlığa kavuşmanın anahtarıdır. Zühd (dünyaya rağbet etmemek) ebedî zenginliktir.” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

No Comments »

ALLAH İÇİN YAPILMIŞ OLMAYAN HER AMEL BÂTILDIR

Ocak 27, 2016

Hud Sûresinin 15 ve 16. âyet-i kerîmeleri Allâhü Teâlâ’ya iman etmediği halde dünyada servet ve ihtişam içinde rahat yaşayanlar hakkındadır. Elmalılı Hamdi merhum bu âyeti kerîmenin tefsirinde diyor ki: Her kim dünya hayat ve ziynetini isterse -yani dünyaya çalışır gayesi hep dünya olursa dünyada amellerinin karşılığını kendilerine veririz. Hakları yenmez, amellerinin bedelinden hiç bir şey […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 27, 2016

Eğer işiniz başka hiçbir şeye zaman bırakmayacak kadar yoğunsa yanlış giden bir şeyler var demektir; sizinle ya da işinizle ilgili. ‘William J. H. Boetcker’

No Comments »

ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ

Ocak 27, 2016

Tabiîn devrinin tanınmış, hadîs ve tefsîr âlimlerinden. Ebû Eyyüb, Ebû Osman, Ebû Muhammed, Ebû Sâlih Belhî künyeleri vardır. 50 (m. 670) senesinde doğup, 135 (m. 752) târihinde Eriha’da vefât etti. İbn-i Abbas, Adiy bin Adiy el-Kindi, Mugîre bin Şu’be, Ebû Hureyre, Ebüdderdâ, Enes bin Mâlik, Ka’b bin Ucre, Muaz bin Cebel ve daha başka sahabeden […]

No Comments »

KIYAMETE KADAR HAK ÜZERİNE BULUNAN TOPLULUK

Ocak 27, 2016

Allâhü Teâlâ, Sâffât sûresinin 171, 172 ve 173. âyet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor (meâlen): “Celalim hakkı için risaletle gönderilen kullarımız hakkında Levh-i Mahfuzda şu kelamımız sebkat etmiş (yazılmış)tır: Onlar elbette muzaffer olacak, önünde olmazsa sonunda yardım onlara olacaktır. Ve elbette bizim askerlerimiz (o peygamberlere yardıma gelecek ve muhakkak onun orduları) onlar gâlip geleceklerdir.” İsmail Hakkı Bursevî […]

No Comments »

MÜMİNİN FİRASETİ

Ocak 27, 2016

Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin oğlu Mûsâ rivâyet etti: Babam şöyle anlattı: Çölde yolculuk yapıyordum. Günlerce su bulamadım. Susuzluktan tâkatsiz kaldığım esnâda bir bulut gördüm. İçinden çiğe benzeyen bir şey yağdı. Ben de onunla susuzluğumu giderdim. Sonra bütün ufku kaplayan bir nur gördüm. İçinden bir sûret çıkıp bana: “Ey Abdülkâdir! Ben senin Rabbi’nim. Haram olan şeyleri sana […]

No Comments »

HAZRET-İ EBÛBEKİR İLE TALHA BİN UBEYDULLAH’A YAPILAN İŞKENCE

Ocak 27, 2016

Hazret-i Ebûbekir ile Talha bin Ubeydullah’a (r.a.) İslâm dininden döndürmek ve namaz kılmalarına mâni olmak için işkence yapmışlardı. Kureyş’in arslanı diye meşhur olan Talha bin Ubeydullah’ın (r.a.) ağabeyi Osman bin Ubeydullah ile Nevfel bin Huveylid el-Adevî ikisi birlikte, Hazret-i Ebûbekir ve Talha bin Ubeydullah’ı ikisini bir ipe bağlarlardı. Bundan dolayı Hazret-i Ebûbekir ile Talha bin […]

No Comments »

PEYGAMBERLERE ÎMAN

Ocak 27, 2016

Müslümanlığın esaslarından biri de bütün peygamberlere îman etmektir. Allâhü Teâlâ’nın kullarına dinini bildirmekle vazifelendirdiği pek muhterem insanlardan her birine “Peygamber” denilmiştir. Bu zatların Hak Teâlâ tarafından peygamber olarak gönderilmiş oldukları bir takım mucizeler ile sabit olmuştur. Allâhü Teâlâ’nın ilk peygamberi Hazret-i Âdem Aleyhisselâmdır. Son ve en büyük peygamberi de bizim sevgili peygamberimiz Hazret-i Muhammed âleyhisselâmdır. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Ocak

Ocak 27, 2016

1299 – Osmanlı Devleti kuruldu. 1695 – II. Ahmet’in ölümüyle II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu. 1785 – Georgia Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) kuruldu. 1880 – Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı. 1888 – National Geographic Society kuruldu. 1915 – Amerika Birleşik Devletleri deniz kuvvetleri Haiti’yi işgal etti. 1918 – ABD’li romancı Edgar Rice Burroghs’un yarattığı […]

No Comments »

YOLDAN GÜZEL GEÇMEK

Ocak 27, 2016

Bir kral halkı için geniş bir yol yaptırmaya karar verdi. Yapımı tamamlanan yolu halka açmadan önce, bir yarışma düzenlemeye karar verdi. İsteyenin bu yarışmaya katılabileceğini ilan ettiren kral, yoldan en güzel geçecek kişiyi belirleyeceğini söyledi. Yarışma günü, insanlar akın ettiler. Bazıları en güzel arabalarını, bazıları en güzel elbiselerini getirmişti: Kadınlardan kimileri saçlarını en güzel biçimde […]

No Comments »

GAFLETTEN HİDAYETE

Ocak 27, 2016

Sahabeden Amr İbnü’l Cemuh r.a. Hazretleri, İslâm’dan önce Medine’nin önde gelen şahıslarındandı. Ağaçtan yaptığı ‘Menaf’ adlı bir puta büyük saygı duyardı. Üç oğlu ise müslüman olmuştu. Bir gece Amr b. Cemuh’un oğulları, bir arkadaşlarıyla birlikte Menaf’ı yerinden aldılar, götürüp bir lağım çukuruna attılar. Kimseye görünmeden de geri döndüler. Sabahleyin saygı için putuna giden Amr, onu […]

No Comments »

HAKİKİ ZENGİNLİK

Ocak 27, 2016

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: •  Allâhü Teâlâ şöyle buyurur: “Kulum! Sana farz kıldıklarımı edâ et ki, insanların en âbidi (çok ibâdet edeni) olasın. Sana yasakladıklarımdan uzak dur ki, insanların en verâlısı (harama düşmek korkusu ile şüpheli şeylerden uzaklaşan) olasın. Sana verdiğim rızka kanâat et ki, insanların en zengini olasın.” (Şuabu ‘l-İman, Beyhakî) •   “(Hakîkî) zenginlik, […]

No Comments »

İNSANLAR; DÜNYA GEMİSİNİN ÂHİRET YOLCULARI

Ocak 27, 2016

Nisâ Sûresi’nin 103. Âyet-i kerîmesinde -meâlen- “Namazı kılıp bitirdiğiniz zaman gerek ayakta ve gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allâh’ı zikredin.” buyurulmuştur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Rabb’ini zikreden ile zikretmeyenin misali diri ile ölü gibidir.” (Sahih-i Buhârî) •   “Gâfiller arasında Allâhü Teâlâ’yı zikreden, kuru otlar arasındaki yeşil ağaç gibidir.” •   “Bir topluluk toplanıp […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 26, 2016

“Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (Ahzab, 33/41)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 26, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. (ت “Ey diliyle Müslüman olup imanı kalbine inmeyen kimseler! Müslümanlara eziyet etmeyin, […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 26, 2016

Tarih değil, hatalar tekerrür eder.(Abdulhamit Han)

No Comments »

ABDULLAH BİN NÜMEYR

Ocak 26, 2016

Hadîs âlimlerinin meşhûrlarından. Künyesi, Ebû Hişam el-Kûfî’dir. 115 (m. 733) senesinde doğdu. 199 (m. 814)’de 84 yaşında iken vefât etti. Hadîs ilminde sika (güvenilir, sadık) bir âlim olup, çok hadîs-i şerîf rivâyet etmekle tanınmıştır. İlim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet ettiği âlimler, Hişam bin Urve, İsmail İbn-i Ebî Hâlid, el-A’meş, Ubeydullah İbn-i Amr, Mûsâ el-Cüheni ve […]

No Comments »

ABDULLAH BİN NÜMEYR

Ocak 26, 2016

Hadîs âlimlerinin meşhûrlarından. Künyesi, Ebû Hişam el-Kûfî’dir. 115 (m. 733) senesinde doğdu. 199 (m. 814)’de 84 yaşında iken vefât etti. Hadîs ilminde sika (güvenilir, sadık) bir âlim olup, çok hadîs-i şerîf rivâyet etmekle tanınmıştır. İlim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet ettiği âlimler, Hişam bin Urve, İsmail İbn-i Ebî Hâlid, el-A’meş, Ubeydullah İbn-i Amr, Mûsâ el-Cüheni ve […]

No Comments »

EDİLLE-İ ŞER’İYYE; DÎNİN DELİLLERİ

Ocak 26, 2016

Edille-i şer’iyye, dînî hükümlerin çıkarıldığı ve dayandığı kaynaklardır ki, bunlar dörttür. Kitab: Kur’ân-ı Kerîm’dir ki, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) Allâhü Teâlâ tarafından Cibrîl-i Emîn vâsıtası ile vahyedilmiştir. Sünnet: Peygamberimiz’in mübârek sözleri, işledikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi tasvîb mâhiyetindeki sükûtlarıdır. Resûlü Ekrem’in mübârek sözlerine “Sünnet-i kavliye”, fiillerine “Sünnet-i fiiliye” denir. Yapıldığını gördüğü bir şeye […]

No Comments »

İLİM ÖĞRETMENİN EDEB VE ŞARTLARI

Ocak 26, 2016

Talebeye ilim öğretmenin bazı edeb ve şartları: • Hoca çok gayretli ve çok şefkatli olmalı, • Lüzumlu olan her şeyi öğretmeli, • Geçmiş âlimlere karşı vefâlı olmalı, • Zaman zaman latife yapmalı, • Talebeleri arasında ayrım yapmamalı, • Talebelere çok değer vermeli, • Tatbikat yaptırmalı, • Emir vermekten hoşlanmamalı, • Ehl-i sünnet akîdesine düşman olanlarla […]

No Comments »

ŞEYTANIN HİLELERİNDEN

Ocak 26, 2016

Bir gün İblis, Yahyâ Aleyhisselâm’a geldi. Yahya Aleyhisselâm onun üzerinde çeşitli çengeller gördü; “Bunlar nedir?” diye sordu. “Bunlar insanoğlunun hoşlandığı şeylerdir. Nefsine aldanan insanları bunlarla avlarım.” dedi. “Benim için orada bir şey var mı?” diye sordu. “Karnını iyice doyurduğunda, namazdan ve zikirden gevşeklik göstertiriz.” dedi. “Başka bir şey var mı?” diye sordu. “Hayır” dedi. Yahya […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Ocak

Ocak 26, 2016

66 – Halley kuyruklu yıldızı Dünya’nın yakınından 5. kayıtlı geçişi. 1340 – III. Edward İngiltere kralı kendini Fransa kralı ilan etti. 1531 – Lizbon’da (Portekiz) şiddetli deprem; binlerce kişi öldü. 1699 – Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’nı imzaladı. 1700 – Kuzey Amerika’nın batı sahillerinde 9 şiddetinde deprem (Kaskadya depremi) meydana geldi. 1785 – Benjamin Franklin, kızına […]

No Comments »

PEYGAMBERLERE OLAN İHTİYAÇ

Ocak 26, 2016

Allâhü Tealâ, varlığını, birliğini bilmeleri ve kendisine ibadet etmeleri için insanları yaratmış, onları diğer yaratılmışlar arasında akıl ile fikir ile mümtaz kılmıştır. Bir insan aklını ve fikrini kullanarak bir yaratan olması gerektiğini bilebilir. Fakat insan kendi başına Allâhü Teâlâ’yı şânına lâyık bir surette bilemez, onun rızasına uygun olan ibadetleri ve kendi yaratılışındaki hikmetin neden ibaret […]

No Comments »

“ÂHİRET SAÂDETİNİN BİZİM OLMASINA RÂZI DEĞİL MİSİN?”

Ocak 26, 2016

Hazret-i Ömer (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh’ın (s.a.v.) yanına girdiğimde altında kuru bir hasırdan başka bir şey yoktu. Başının altında içi lif dolu bir meşin yastık vardı. Ayaklarının ucuna da selem ağacı yaprakları dökülmüştü. Başucunda ufak bir su kırbası asılı idi. Mübârek vücudunda hasırın izlerini görünce ağlamaya başladım. Resûlullâh (s.a.v.); “Neden ağlıyorsun?” diye sordular. Ben de, “Yâ […]

No Comments »

Yirmibin Altın

Ocak 26, 2016

Hazret-i Ebû Bekr ‘r.a.’ bütün mal ve mülkünü fîsebilillah sadaka verip, bir hırka ile evinde otururken, bir kimse gelip, kapıyı çaldı. Hazret-i Ebû Bekr dışarı çıkıp, kapıda duran kimdir diye bakdı. – Ne istersin – Yâ Ebâ Bekr! Onikibin akça borcum var. Bugün vermemin son günü. Muhakkak vermem lâzım. Şimdi, lutf ve kerem edip, benim […]

No Comments »

AMEŞ VE KARISI

Ocak 26, 2016

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a.’in arkadaşlarından, o dönemin hadis ve kıraat âlimlerinden Süleyman A’meş, bir gece evinde eşiyle tartışmış ve hanımını biraz incitmişti. Buna rağmen tartışmadan hemen sonra hanımıyla tekrar konuşmak istemiş, ama hanımı kocasına kırgın olduğu için, adamın sözlerini cevapsız bırakmıştı. Adam öfkeyle: -Niçin bana cevap vermi yorsun? diye hanımını bağırıp, azarladı. Fakat bir […]

No Comments »

ASHÂB-I KİRÂMDAN ABDULLÂH BİN SELÂM (R.A.)

Ocak 26, 2016

Abdullah bin Selâm (r.a.), Yûsuf aleyhisselâm neslindendir. Müslüman olmadan önce ismi Husayn idi, Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Abdullâh olarak değiştirdiler. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Medîne’ye hicret ettiklerinde Müslüman oldu, hicri 43 yılında vefat ettiler. Abdullah bin Selâm, müslüman olduğu zaman dedi ki: “Yâ Resûlallâh! Yahudiler bilir ki ben onların âlimlerindenim. Babam da onların âlimlerinden idi. Halbuki şimdi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 25, 2016

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. (سورة المطففين، 1-3 Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: “Alışverişlerinde hile yapanların vay hallerine. O kimseler ki kendilerine ölçtükleri vakit -insanlar aleyhine- dolgun ölçerler. İnsanlar için ölçtükleri veya tarttıkları vakit eksiltirler. (Mutaffifîn Sûresi, âyet 1-3)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 25, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Allâhü Teâlâ sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza itibar etmez. Ancak sizin kalblerinize ve amellerinize itibar eder.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

HAZRET-İ ALİYYÜ’L-MURTEZÂ’DAN (K.V.) HİKMETLER

Ocak 25, 2016

Zâlimin ömrü kısa olur. Akıllı düşman, ahmak dosttan hayırlıdır. Kanâatkâr yaşarsan sultan olursun. Kanâatkârda gam olmaz. İnsan önce güçlük sonra kolaylıkla karşılaşır. Muhakkak her geceyi bir gündüz takip eder. Nefsinin şerrinden selâmet bulan felâh bulur. Nankörlerin nimeti ellerinden çıkar. Hasmına tahammül ve sabır ile galib olursun. Kalbin katılaşması çok yemektendir. Hiçbir keder ve üzüntün olmasa […]

No Comments »

Yeterki kalbi kırılmasın

Ocak 25, 2016

Bir hükümdarın pek çok cariyeleri vardı. İçlerinde pek güzel dilberler bulunmasına rağmen, siyah bir cariyeye daha fazla alaka ve sevgi gösterirdi. Diğerlerinin bunu çekemediğini fark eden padişah, bir gün kendilerine üzeri mücevheratla süsülü birer kristal bardak vermişti. Manevi değeri yanında maddi kıymeti de pek yüksek olan bu bardakları ellerinde tutan cariyeler, hayranlıkla bakarlarken padişah: – […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 24, 2016

“İnsanlar, ‘İnandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?” (Ankebût, 29/2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 24, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ سَعَادَةً أَنْ يُوثَقَ بِهِ فِي أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ. (كنز Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Din ve dünyâ işlerinde güvenilir olması kişiye saâdet (bahtiyarlık) olarak yeter.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

VAZİFE BAŞINDA ÖLMEK

Ocak 24, 2016

Hz. Osman b. Affan r.a. Hazretleri, Kur’an-ı Kerim’in bugünkü tertibe göre derlenip çoğaltılmasını sağlamıştır. Halifeliğinin son yıllarında, yahudi asıllı İbn-i Sebe’nin başını çektiği entrikalar ve halifenin kâtibi Mervan b. Hakem’in halkı soğutan kaba tavırları, bazı bölgelerde hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Sonunda Mısır, Kûfe ve Basra’dan çıkıp Medine’ye gelen silahlı gruplar, bir ay kadar süreyle halifenin evini […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 23, 2016

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 2/42)

No Comments »

ZAYIFLAMA İLACI

Ocak 23, 2016

İmam Şafiî Muhammed b. İdris Hazretleri anlatıyor: Eski zamanda pek şişman bir kral varmış. Şişko kral zeki hekimlerden birinden kendisini zayıflatacak ilaçlar talep etmiş. Doktor onu görünce şöyle demiş: – Allah seni ıslah etsin! Ben ilerisini gören bir doktorum. Sana bakınca anladım ki, senin ancak bir aylık ömrün kalmış! İlacın sana bir faydası olmaz ki! […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 22, 2016

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin…” (Bakara, 2/45)

No Comments »

Yaşlı Kadınlar Cennete Giremez

Ocak 22, 2016

Ensardan yaşlı bir kadın Resulullah’a (s.a.) gelerek. – Ya Resulullah! Bağışlanmam için bana dua et. Resulullah (s.a.) : – Bilmiyor musun ki cennete yaşlı kadınlar giremez, buyurdu. Bunun üzerine kadının ağlamaya başlaması üzerine Resulullah (s.a.) gülümseyerek: – Sen o gün ihtiyar bir kadın olmayacaksın. Allah’ın “Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık. Onları, bâkireler kıldık. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 21, 2016

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99)

No Comments »

NAMAZDA VURULMAK

Ocak 21, 2016

Rasul-i Ekrem s.a.v.’in de hazır bulunduğu ‘Zâtü’r-Rika’ gazvesindeki bir çarpışmada, müslümanlardan biri müşrik bir adamın muharebe yerinde bulunan karısını öldürmüştü. Kadının kocası da misilleme olarak mutlaka bir müslüman öldürmeye yemin etmişti. Rasulullah s.a.v. ve arkadaşlarının peşinden onları izlemeye başladı. Allah Rasulü akşam üstü bir yerde konaklama hazırlığı yaptı ve yanındakilere sordu: – Bu gece istirahatimizde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 20, 2016

“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara, 2/154)

No Comments »

EBABİL KUŞLARI

Ocak 20, 2016

Habeşistan Krallığı’nın Yemen valisi olan Ebrehe, milâdî 570 yıllarında San’a şehrinde, ‘Kulleys’ adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kâbe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu duruma tepki gösteren bir adam da, gecenin birinde Kulleys’e girip içine pislemişti. Bu hakarete çok öfkelenen ve koyu bir hıristiyan olan Ebrehe, gidip Kâbe’yi yıkmaya karar verdi. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 19, 2016

“…Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.” (Lokman, 31/33)

No Comments »

ENDÜLÜS’TE GARİP ŞEYLER

Ocak 19, 2016

Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad, İspanya’ya çıkışında onikibin kişilik ordusuyla Kral Rodrik’in doksanbin kişilik ordusunu yenmişti (92/711 Mayıs). Daha sonra da Endülüs’te fetih hareketlerini sürdürmüştü. Tarık ve ordusu ülkenin başşehri olan Tuleytula üzerine yürüyünce, ahali korkudan kaçıp şehri boşaltmış, böylece orası hıristiyanlardan kolayca alınmıştı. Bu fetihten sonra Tarık, dağın arkasında ‘Medinetü’l-Mâide’ (Sofra Şehri) denilen yere […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 18, 2016

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn, 23/118)

No Comments »

HERŞEYİ BİLMEK İYİ Mİ?

Ocak 18, 2016

Adamın biri Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tur’u Sina’ya gittiğin zaman Allah’tan iste de benim duamı kabul etsin, diyordu. Musa Peygamber: — Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç, dediyse de, adam illâ öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa Aleyhisselâm Tur’a çıktığı zaman […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 17, 2016

“Allâhü Teâlâ şu hakîkate şehâdet eyledi: Allah’tan başka ilah yok. Bütün Meleklerle ilim sahibi olan kâmil âlimler de adâlet ve hakkaniyetle şâhid: Başka ilah yok, Ancak o. Azîz o, Hakîm o.” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 18)

No Comments »

Garip Karşılanan Bir Adak

Ocak 17, 2016

Allah dostlarından biri olan Abdullah Kalanisi (K.S.) bir defasında gemi ile yolculuk ederken şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Gemide bulunan yolcu ve mürettebat dua ettiler ve birer adakta bulundular. Abdullah Kalanisi’nin de bir adakta bulunması için kendisine işaret ettiler. Abdullah Kalanisi, kendisine adfakta bulunması için işaret edenler: – Ben şu fani dünyadan alakamı kestim. Beni böyle […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 16, 2016

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. ” (Enfal, 8/46)

No Comments »

Fakir ve Kör

Ocak 16, 2016

Kibirli ve zengin birisi kapısına gelen bir fakire bir şey vermediği gibi, onu hem paylar hem de kapıyı yüzüne kapatır.. Zavallı fakir içlenir; bir tarafa çekilir ve oturur, ağlamaya başlar.. Bir kör, onun ağlamalarını duyar. Kalkar yanına gelir, niçin böyle üzgün olduğunu, ağladığını sorar. Fakir olanı biteni anlatır. Kör, teselli vererek, üzülmemesini, kendi evine gelmesini, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 15, 2016

“Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Hâlbuki âhiret daha hayırlıdır ve daha devamlıdır.” (A ‘lâ Sûresi, âyet 17-18)

No Comments »

Felsefenin sonu

Ocak 15, 2016

Kadızade Hızır Bey’in oğlu olan ve sonradan üstün zekâsı ve son derece kaabiliyeti sayesinde büyük ilim adamlarından olan Sinan Paşa, gençlik çağlarında felsefeye çok önem verirmiş. Babası Hızır Bey her ne kadar oğlunu bu yoldan çevirmeye çalışmışsa da bir türlü başaramazmış. Hatta öyle olmuş ki, bir gün baba-oğul beraber yemek yerlerken yine münakaşaya başlamışlar. Baba […]

No Comments »

Günün Ayeti kerimesi

Ocak 14, 2016

“İşimi bana kolaylaştır.” (Tâ-hâ, 20/26)

No Comments »

BESMELE

Ocak 14, 2016

Bişr-i Hafi. Evliyânın büyüklerinden. Genç. Günah çukuruna düşmüş yuvarlanıyor yuvarlandıkça batıyor… Bir gün Gecesini içki masalarında sabahladığı bir gecenin günü. Sarrhoş. Evinin yolunu tutturmuş, gidiyor, gitmeye çalışıyor. Yürüyor. O da ne? Bir kağıt, üstünde Besmele yazılı bir kağıt. İçi cız ediyor. Eğiliyor. Çamurların içinden Besmele yazılı kağıdı alıyor. Hiç Allah’ın ismi yerde olur mu, çamurlar […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 13, 2016

“Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.” (Âl-i İmrân, 3/139

No Comments »

Hz. ÖMER’E NEDEN FARUK DENDİ

Ocak 13, 2016

Bir münâfık ile bir yehûdî, bir husûsda anlaşamadı. Yehûdî da’vâyı hâlletmek için, Sultân-ı Enbiyâ hazretlerinin meclis-i şerîflerine gelmek istedi. Münâfık da yehûdîlerin re’îsi Ka’b bin Eşrefe gitmek istedi. Sonunda, Resûlullahın ‘s.a.v.’ katına geldiler. Da’vâyı yehûdîye hükm buyurdular. Münâfık o hükme râzı olmayıp, hazret-i Ömerin ‘r.a.’ huzûruna da’vâyı halletmesi için geldiler. Yehûdî, mâcerâ ve da’vâyı hazret-i […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 12, 2016

“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.” (Âl-i İmrân, 3/109)

No Comments »

DEVAMLI ORUÇ

Ocak 12, 2016

Ashabın büyüklerinden Amr ibni As radıyallahu anh’ın oğlu Abdullah radıyallahu anh, muttaki ve âlim bir kişiydi, Resulûllah aleyhisselâmın vahiy katipliğini yapar, duyduğu hadisleri de yazardı. Kendisini çok fazla bir şekilde de ibadete vermiş; her gününü oruçlu, her gecesini de ibadetle geçirmeyi âdet edinmişti. Bir gün babası Amr ibni As radıyallahu anh, onlara gelince, oğlunun ailesine: […]

No Comments »

Akşama Kadar Yaşamak

Ocak 12, 2016

Mekke… Yaşlı bir adam ve genç bir delikanlı bir köşede oturup konuşmaktalar. Önlerinde iyi giyimli bir adam belirir. Genç olanın önüne bir kese altın koyar. Genç: – Sağol, paraya ihtiyacım yok. – Olsun, ben sana veriyorum, ister sen harca, ister fakirere ver. Genç fazla ısrar etmez. Keseyi alır hemen hepsini ihtiyacı olduğunu bildiklerine dağıtır. Yaşlı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 11, 2016

“Ve (Habîbim Ahmed) seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ Sûresi, âyet 107)

No Comments »

Onlar Oruç Tutmadılar

Ocak 11, 2016

Peygamberimiz bir gün ashabına oruç tutmalarını emrederek: – Ben izin vermeden kimse orucunu açmasın, buyurur. Herkes orucunu tutar. Akşam olunca, teker teker müracaat edenlere, iftar müsaadesi verir. Bu arada bir adam gelerek: – Ya Resulullah! İki genç kız oruç tuttu ve yoruldular. Zat-i alinize gelmeğe utanıyorlar. Müsaade buyurursanız iftar etsinler, dedi. Resul-i Ekrem (s.a.v.) müsaade […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 10, 2016

“…Bir de peygamber size her ne (emir) verirse tutun, nehyettiğinden de sakının…” (Haşr Sûresi, âyet 7)

No Comments »

ZALİM HÜKÜMDAR VE SARE VALİDEMİZ

Ocak 10, 2016

Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatır: İbrahim aleyhisselâm üç yerden başka, yalan söylememiştir ki, bunlardan ikisi Allah rızâsı hakkındadır. Bunlardan biri «ben hastayım», ikincisi de «hayır, bilakis bu işi o putların büyük olanı yapmıştır» demesidir. Üçüncüsü ise, zevcesi Sâre ile beraber zalim bir hükümdarın memleketine gelmişti. Sâre, zamanının en güzel kadınlarından biri […]

No Comments »

Biri İki Etmek

Ocak 10, 2016

Allah dostlarından… Talebesi anlatıyor. Bir sabah hazır olduğumuz yere teşrif edip, hatır sorarken, halimi arzedip: – Efendim, benim şu kadar lira borcum var idi. Günü geldi sıkılıyorum. Üç gün izin verirseniz memlekete gidip öder gelirim, dedim. – Biraz sabret, geceler gebedir, buyurdular. Birkaç gün sonra, münasip lisanla tekrar hatırlatmak zarureti hasıl oldu. Zira memlekette, “borçtan […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 9, 2016

قَالَ اللهُ تَعَالَى: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ (الْوَهَّابُ. (سورة آل عمران، 8 Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: “Ey Rabbimiz, bizleri hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi haktan saptırma ve kendi katından bizlere bir rahmet ihsan et. Şüphe yok ki herkesin muradını verecek ancak sensin.” (Âl-i İmran sûresi, âyet 8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 9, 2016

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَجَبُ ، كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْحَيَوَانِ وَهُوَ يَسْعَى لِدَارِ الْغُرُورِ. (هب “Ebedî hayâta; âhiret hayâtına inanıp da (hep) aldatıcı dünyâ hayâtı için çalışana hayret ederim.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Links

Calendar