Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Mart, 2014

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 31, 2014

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min, 40/19)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 31, 2014

“Üç duâ vardır ki, bunlar kabul edilir, bunda hiç şüphe yoktur: Mazlumun duâsı, yolcunun duâsı ve (ana ve) babanın evladına duâsı.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

21) القابض EL KÂBİZ

Mart 31, 2014

Ruhları kabzeden, canalan,  sıkan, daraltan, rızkı belli ölçülerde veren Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur. 2 ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.

No Comments »

Günün Sözü

Mart 31, 2014

Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. (Yunus Emre)

No Comments »

ANAYA HİZMETİN EHEMMİYETİ

Mart 31, 2014

Silsile-i Sâdât’ın altıncı halkası Ebu’l-Hasan Harkânî (k.s.) Hazretleri anlattılar: İki kardeş vardı. Aralarında anlaşmışlar: Bir gece birisi annesine hizmet edip diğeri ibadetle meşgul olacak, diğer gecede hizmet eden ibadetle, ibadet eden de annesine hizmetle meşgul olacaktı. Bir gece kardeşlerden biri Allâhü Teâlâ’ya ibadetle meşgul olmuş ve bu ibadetinden çok büyük manevi lezzet duymuş, ertesi gece […]

No Comments »

BEŞ VAKTİN SÜNNETLERİNİN FAZİLETİ

Mart 31, 2014

Beş vakit namazın farz olan rek’atlarından başka sünnet olan rek’atleri de vardır. Sabah namazının farzından önce iki rek’at kılmak sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz Hazretleri “Bu iki rek’at bana dünya ve dünyada olan her şeyden daha sevimlidir.” diye buyurmuşlardır. Sünnetlerin en kuvvetlisidir. Sabah namazının farzı bir özürden dolayı vaktinde eda olunamayıp kazaya kaldığı gün öğleye kadar farzıyla […]

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Mart

Mart 31, 2014

1727 – Isaac Newton’un ölümü 1854 – Amerikan Bağımsızlık Savaşı: Büyük Britanya hükümeti Boston, Massachusetts limanını kapattı. 1866 – İspanyol donanması Şili’nin Valparaiso limanını bombaladı. 1848 – Margaret ve Kate Fox adlı iki kız kardeş, ruhlar dünyasıyla ilişki kurduklarını iddia ederek, ilk profesyonel medyumlar oldu. 1889 – Paris’te, 1789 Fransız Devrimi’nin 100’üncü yıldönümü için, Gustav […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 30, 2014

“(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 1/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 30, 2014

“Cebrâil (as.) komşu (hakkı) husûsunda bana o kadar tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya vâris kılacak zannettim.”(Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

20) العليم EL ALİM

Mart 30, 2014

Her şey’i çok iyi bilen… Allah, her şey’i tam mânasıyla bilir. Her şey’in, içini, dışını, inceliğini, açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi bilendir O. Olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Onun için, olmuş – olacak, gizli – açık söz konusu değildir. Bunlar, insanlar hakkında geçerli olan mefhumlardır. İnsanların bilmesi nisbî ve ârızîdir. […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 30, 2014

Sen iyilik et de o zâyi olmaz / Darılub da başa kakıcı olma! / Elinden geldikçe sen iyilik eyle / Hatıra dokunup kırıcı olma! (Karacaoğlan)

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MUCİZELERİ

Mart 30, 2014

Ay, parmağının işareti ile bölünüp iki parça oldu. Güneş, batmışken, duasıyla geri dönüp, gökyüzünde göründü. Beşikteki çocuk, O’nun Peygamber olduğunu haber verdi. Burak isimli binekle Mi’rac’a gitti, yedi kat gökleri, melekûtu, Arşı, Kürsîyi seyretti, perdeleri aştı, Sidretü’l-müntehaya ve Tuba ağacına ulaştı, Kâbe Kavseyn ve ev edna makamlarına ulaştı. Allâhü Taâlâ’yı baş gözü ile gördü, O’nunla […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Mart

Mart 30, 2014

1432 – Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han Doğdu. 1814 – Napolyon Savaşları: Koalisyon güçleri Paris’e girdi. 1842 – İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı. 1856 – Kırım Savaşı Paris Antlaşması (1856)’nin imzalanmasıyla bitti. 1858 – Hymen Lipman silgili kurşunkalemin patentini aldı. 1863 – Danimarka Prensi Wilhelm Georg Yunanistan Kralı oldu 1867 – Alaska, ABD […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 29, 2014

“Kıyamet koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.” (Vakıa, 56/1-2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 29, 2014

“Muhakkak ki ahmak cehaleti sebebiyle fâcirin günahından daha büyüğünü işler.”(Hadîs-i Şerîf, îhyâü Ulûmiddîn)

No Comments »

19) الفتّاح EL FETTAH

Mart 29, 2014

Her türlü müşkilleri açan ve kolaylaştıran… Fettâh kelimesi, feth’den gelmektedir. Feth ise, “kapalı olan şey’i açmak” mânasınadır. Kapalı bir şey’i açmak: a. Maddî olur; bir kapıyı, bir kilidi açmak gibi. b. Mânevî olur; kalbden tasaları, kederleri atıp gönlü açmak gibi. Bitkilerin çiçek açması, tohum ve çekirdeklerin sünbül vermesi, rızık ve rahmet kapılarının açılması hep Fettâh […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 29, 2014

Neylesin ölüm herkesin başında Uyudun uyanamadın olacak Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misâli o musalla taşında (Cahit Sıtkı Tarancı)

No Comments »

EHL-İ BEYTE HÜRMET

Mart 29, 2014

Bir gün Zeyd bin Sâbit (r.a.) bineğine binerken Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) amcası Abbâs’ın (r.a.) oğlu Abdullah hayvanın üzengisinden tutmak için yaklaştı. Bunun üzerine Zeyd b. Sâbit (r.a.); ‘Bırak, ey Resûlullah’ın amcasının oğlu!’ dedi. İbn-i Abbas (r.a.) da; ‘Biz büyüklerimize/âlimlerimize böyle davranmakla emrolunduk.’ dedi. Zeyd bin Sâbit (r.a.) da, elini uzat buyurdu. O da uzatınca elini […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Mart

Mart 29, 2014

1430 – Osmanlı orduları Selanik ve İyonya’yı fethetti. 1461 – İngiltere tahtı için yapılan Güller Savaşı’ında, York Hanedanı’ından IV. Edward, Lancaster ailesinden VI. Henry’yi Towton savaşında yendi. 1827 – Beethoven, Viyana’da 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. 1903 – Marconi’nin telsiz sistemi aracılığıyla Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı. 1938 – […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 28, 2014

“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Bakara, 2/163)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 28, 2014

“Muhakkak ki ahmak cehaleti sebebiyle fâcirin günahından daha büyüğünü işler.” (Hadîs-i Şerîf, îhyâü Ulûmiddîn)

No Comments »

18) الرزّاق ER REZZAK

Mart 28, 2014

Yaratılmışlara, faydalanacakları şeyleri ihsân eden… Rızık, Allah Teâlâ’nın bilhassa yaşayan mahlûkatına faydalanmalarını nasib ettiği her şeydir. Rızık yalnız yenilip içilecek şeylerden ibaret değildir. Kendisinden faydalanılan herşey’e rızık denir. Maddî rızık, her türlü yiyecek ve içecek, giyilecek ve kullanılacak eşya, para, mücevher, çoluk-çocuk, vücudun çalışma kudreti, bilgi, mal-mülk, servet v.s. gibi şeylerdir. Mânevî rızık ise, ruhun […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 28, 2014

Ehl-i irfân arasında aradım kıldım taleb Her hüner makbûl imiş illâ edeb illâ edeb (La Edrî)

No Comments »

SALİHLERDEN OLMANIN YOLU

Mart 28, 2014

Bişr-i Hâfî (rh.) şöyle buyurdular: Rüyâmda Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) gördüm. Bana “Yâ Bişr! Allâhü Teâlâ, senin dereceni niçin akranlarından üstün kıldı, bilir misin?” diye sordular. Ben “Hayır, yâ Resûlallah” dedim. Buyurdular ki; “Sünnetime tâbi olman, sâlihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihatta bulunman, Ashâbımı ve Ehl-i beytimi sevmen. Seni ebrârın (sâlih kulların) makamına ulaştıran işte bunlardır.” […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Mart

Mart 28, 2014

1854 – Kırım Savaşı: Fransa Rusya’ya savaş açtı. 1930 – Türkiye hükûmeti yabancı ülkelerden Türkiye’deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra posta idaresi Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları Ankara ve İstanbul’a ulaştırmadı (bkz. Ankara (isim)). 1933 – Hitler, Yahudileri ve Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi. 1939 – […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 27, 2014

“…Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!..” (Bakara, 2/286)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 27, 2014

“İbâdetin en kolay ve bedene en hafif olanını size haber vereyim mi? Susmak (boş ve faydasız konuşmamak) ve güzel ahlâk.”(Hadîs-i Şerîf, Feyzü ‘l-Kadîr)

No Comments »

17) الوهّاب EL VEHHAB

Mart 27, 2014

Çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran…Vehhâb kelimesi hibe kökünden gelmektedir. Hibe “herhangi bir karşılık ve menfaat gözetmeden birine bir malı bağışlamak” mânasınadır. Vehhâb ise “Her zaman her yerde ve her şey`i çok çok ve bol bol veren ve karşılık beklemeyen” demektir. Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlukata […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 27, 2014

Marifetullah ehlinin ilk makamı edeptir. (Hacı Bektaş-ı Velî)

No Comments »

AHMED CEVDET PAŞA’DAN HAYAT DERSLERİ

Mart 27, 2014

Cevdet Paşa, İkinci Abdülhamid Han’a sunduğu arzların bir kısmı olan Mâ’rûzât’ın sonunda tahsilini, hayat anlayışını ve gerek devlet büyüklerinden gerekse sultanlardan gördüğü iltifatları hiçbir zaman istismar etmediğini, hırs ve tamaha düşüp de pek ileri seğirtmediğini söyler ve; “Erişir menzil-i maksuduna âheste giden Tîz-reftar olanın pâyine dâmen dolaşır.”* beytini tekrarlardı: Cevdet Paşa, hayatta ilerlemek ve yüksek […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Mart

Mart 27, 2014

425 – İmparator II. Theodosius zamanında, Konstantinopolis’te, Auditorium adıyla ilk yüksekokul açıldı. Okulda 31 profesör, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı. 630 – Tang Hanedanı Yin Dağları’nda (günümüzde İç Moğolistan) Doğu Göktürk Kağanlığını yendi. 1692 – Bahadırzade Arabacı Ali Paşa sadrazamlıktan alınarak yerine Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa atandı. 1854 […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 26, 2014

“Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin.” (Necm, 53/62)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 26, 2014

“Her âlimin sohbetinde bulunmayınız, ancak beş şeyden beş şeye; şekden yakîne, kibirden tevazua, düşmanlıktan nasihate, riyadan ihlâsa, (dünyaya) rağbetten zühde davet eden âlimlerin sohbetinde bulununuz.” (Hadîs-i Şerîf; Tarih-i Dimaşk, İbn-i Asakir)

No Comments »

16) القهّار EL KAHHAR

Mart 26, 2014

Herşey`e her istediğini yapacak surette galib ve hâkim… Kahr bir şey`e onu hor ve hakîr kılacak veya mahv ve helâk edebilecek sûrette galib olmaktır. Allah Teâlâ Kahhâr`dır her vechile üstün ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her şey`i içinden ve dışından kuşatmıştır. Hiçbir şey O`nun bu ihâtasından dışarı çıkamaz. Ona karşı herşey`in boynu büküktür. Kahrına […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 26, 2014

Haram kazanç kapıdan girdi mi hak pencereden çıkar. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

NAMAZIN KAZASI

Mart 26, 2014

Bir namazı vaktinde kılmaya “eda” denir. Vaktinden sonra kılmaya da “kaza” denir. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazlarının kazası farzdır. Vitir namazının kazası ise vacibdir. Sünnetlere gelince: Bir sabah namazı, sünneti ile beraber kaçırılınca, o gün güneş doğduktan (kerahet vakti çıktıktan) sonra istiva zamanına kadar bu sünnet farz ile beraber kaza edilir. İmam Muhammed’e […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Mart

Mart 26, 2014

922 – Evliyanın büyüklerinden Hallac-ı Mansur vefat etti (d. 858) 1636 – Hollanda’da Utrecht Üniversitesi kuruldu. 1812 – Venezuela’nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu. 1821 – Seyyid Ali Paşa sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı. 1913 – Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı. 1915 – I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze Muharebesi […]

No Comments »

ŞÂH-I NAKŞİBEND HAZRETLERİNDEN (K.S.)

Mart 26, 2014

Silsile-i Saadatın 15. halkası olan Şâh-ı Nakşibend Hazretleri çok zâhid ve verâ sahibi idi. Şüpheli şeylerden kaçınır, bilhassa yemek hususunda buna çok dikkat ederdi. Talebelerini helâl yoldan kazanıp yemeye teşvik eder ve Resûlullâh Efendimiz’in (s.a.v.) şu hadîs-i şerîflerini okurdu: “İbadet on kısımdır: Bunların dokuzu helâl kazançtır. Kalan biri ise diğer ibadetlerdir.” Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, öfkeli, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 25, 2014

” Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara, 2/154)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 25, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Allâhü Teâlâ katında en sevilmeyen insan, düşmanlığı şiddetli olandır.” (Müttefekun aleyh)

No Comments »

15) الغفّار EL GAFFAR

Mart 25, 2014

Mağfireti pek bol olan… Gafr örtmek ve sıyânet etmek (korumak) mânâsınadır. Allah mü`minlerin günahlarını örter. Dilediği kullarını da günahlardan sıyânet eder korur. Bu onlar için en büyük nimetlerden biridir Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur. Hasımlarının gözünde görünmez olur. Kavga ve savaş durumunda düşmanları tarafından görülemez. Gaffar ismini zikreden […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 25, 2014

Bir insanı kalben yaralamak onu fiziken yaralamaktan daha ağırdır. (Hacı Bektaş-ı Velî)

No Comments »

EVLİYA ÇELEBİ’YE BABA NASİHATİ

Mart 25, 2014

“Oğul, besmelesiz yemek yeme, fakir olursun. Ser verecek sözün (sırrın) var ise sakın hanımına deme. Cünüp iken yemek yeme. Elbisenin söküğünü üstündeyken dikme. İyi adını kötüye takma ve kötüye yoldaş olma, zararını çekersin. Gözüm, yürü ileri, kalma geri. Alay bozma, tarla basma, dostların ayağına sarkma, komadığın yere el uzatma, iki kişi söyleşirken dinleme, ekmek ve […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Mart

Mart 25, 2014

1611 – Evliya Çelebi İstanbul’un Unkapanı semtinde doğdu. 1655 – Satürn’ün en büyük Ay’ı Titan, Christian Huygens tarafından keşfedildi. 1752 – İngiltere’de yılın ilk günü. İngilizlerde 1 Ocak ile başlayan ilk yıl 1752’dir. 1807 – İngiltere Parlamentosu köle ticaretini yasakladı. 1811 – Percy Bysshe Shelley “Tanrıtanımazlığın Gerekliliği” adlı makalesinden dolayı Oxford Üniversitesi’nden atıldı. 1821 – […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 24, 2014

“Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.” (Necm, 53/38)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 24, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Ebû Bekir’i sevmek ve ona teşekkür etmek bütün ümmetime vaciptir.” (Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

14) المصور EL MUSAVVİR

Mart 24, 2014

Tasvîr eden, herşey’e bir şekil ve hususiyet veren… Allah Teâlâ herşey’e bir sûret, bir özellik vermiştir. Herşey’in kendisine göre şekli, dıştan görünüşü vardır ki, başkalarına benzemez. Meselâ: İnsanlar arasında tamamiyle birbirinin aynı iki insan yoktur. Bundan daha garibi, parmak uçlarındaki çizgilerdir. Bu çizgiler, insanların sayısı kadar değişik gidiyor ve hiçbiri ötekine uymuyor. Şu halde insanın […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 24, 2014

İnsanlara iyilikte bulun ki onların kalplerini kendine bağlayasın. İhsan çok defa insanları kul eder. (Mevlâna)

No Comments »

HZ. EBÛ BEKİR’İN İSLAM’A BÜYÜK HİZMETİ

Mart 24, 2014

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) irtihâlinden sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.) halîfe oldu. Bu günlerde, İslam Dininin en hayatî devirlerinden en çetin bir safhası kaydedildi. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yirmi üç sene devam eden mücadele ve tebliğ hayatında, İslam dininin intişarına engel olmak isteyen en azgın düşmanları mağlub etmiş, Arabistan ufuklarında İslam nuru dalgalanmaya başlamıştı. Müslümanlar bütün ilahi […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Mart

Mart 24, 2014

809 – 5.  Abbasi halifesi Harun Reşid vefat etti(d. 763) 1394 – Timurlenk Şam’ı işgal etti. 1882 – Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi (mycobacterium tuberculosis) keşfettiğini duyurdu. Bu buluşuyla 1905 yılında Tıp alanında Nobel ödülünü alacaktır. 1923 – Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu. 1923 – Yunanistan’da cumhuriyet ilan edildi. 1926 – […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 23, 2014

“…Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz…” (Bakara, 2/110)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 23, 2014

“Günah işleyen bir kul hemen kalkıp güzelce abdest alır ve iki rek’at namaz kılar günahından dolayı Allâh’a istiğfar ederse Allâhü Teâlâ onu elbette bağışlar.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

13) البارئ EL BARİ’

Mart 23, 2014

Eşyayı ve her şey’in âzâ ve cihazlarını birbirine uygun bir halde yaratan… Her şey’in vücudu mütenasib, yani, âzası, hayat cihazları ve aslî unsurları keyfiyet ve kemmiyet bakımından birbirine münasib olarak yaratıldığı gibi, hizmeti ve faydası da umumî âhenge uygun yaratılmıştır Ya Bari’ ismini 7 gün 100 defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 210 […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 23, 2014

Eyâ gâfil aç gözünü bir bak bu dünya hâline Hiç kimse geldi mi bunda düşmedi ecel eline. (Eşrefoğlu Rumî)

No Comments »

FARZLARIN EHEMMİYETİ

Mart 23, 2014

Hicrî ikinci binin müceddidi İmam-ı Rabbânî Hazretleri buyurdu: “Biliniz ki, Allâhü Teâlâ’ya yaklaştıran ameller ya farzlardır veya nafilelerdir. Ancak farzların yanında nafilelerin hiç itibarı yoktur. Çünkü herhangi bir vakitte, farzlardan birini eda etmek, bin sene nâfileleri edâ etmekten -bu nafileler halis bir niyetle yapılsa ve namaz, oruç, zikir, fikir ve bunların benzeri hangi nâfile olursa […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Mart

Mart 23, 2014

625 – Arabistan’da Müslümanlarla Kureyşler arasında Uhud Savaşı başladı. 1791 – Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm, Gerçeğin Dostları Konfederasyonu olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu. 1801 – I. Aleksandr Rusya İmparatorluğu’nun çarı oldu. 1839 – OK sözcüğü (“oll korrect”) Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti. 1848 – Macaristan, Avusturya’dan bağımsızlığını ilan etti. 1855 […]

No Comments »

SA’D BİN REBÎ’ (R.A.)

Mart 23, 2014

Sa’d bin Rebî’, Akabe’de Resûl-i Ekrem’e (s.a.v.) bîat eden Ashâb-ı Kirâm’dan olup Es’ad bin Zürâre’den sonra Ensâr’ın reisi idi. Birinci ve ikinci Akabe bey’atlerinde bulunmuştur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) hicretten sonra onunla Abdurrahmân bin Avfi (r.a.) kardeş kılmıştır. Hz. Sa’d bin Rebî’ bütün malının yarısını Abdurrahmân bin Avfe (r.a.) teklif etti. O da “Allâhü Teâlâ malını […]

No Comments »

İÇKİ VE TÜTÜN İNSANLIK İÇİN BÜYÜK LEKEDİR!

Mart 23, 2014

Sarhoş edicilerle keyif vericiler; içki ve tütün, insanlık için iki büyük beladır. İçki cemiyetlerin temelini sarsıp fertlerinin ahlâkî fazilet ve tabiî kuvvetlerini bozar. İslam dininin kurtarıcı hükümleri ve bilhassa İslam âleminin cihanı süsleyen parlak güneşi olan Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın âyetleri, alkollü içkileri katiyen haram etmektedir. Bunların zararı ve kötü tesiri tıbben, ahlâken ve aklen muhakkak olduğu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 22, 2014

“…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?..” (Zümer, 39/9)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 22, 2014

“Sizin fetvâya, (yâni; dînî meselelere dâir cevap vermeye) en fazla cüret göstereniniz ateşe atılmaya en cüretkârınızdır.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Dârimî)

No Comments »

12) الخالق EL HALIK

Mart 22, 2014

Herşey’in varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vâr eden… Bu ism-i şerîfin mânasında iki husus vardır: 1. Bir şey’in nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, 2. O takdire uygun olarak o şey’i îcad etmek. Ya Halık ismini zikredenin kalbi nurlanır. Her işte başarılı olur. […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 22, 2014

Ahlakı kötü insanlarla arkadaşlık kurma ki, onlar günah işlemeye seni yöneltmesinler. (Ebu Hanife)

No Comments »

ABDÜLA’LÂ BİN ABDİLA’LÂ

Mart 22, 2014

Büyük hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Adı Abdûla’lâ bin Abdila’lâ bin Muhammed Basrî’dir. İbn-i Şerâhil el-Kureyşî de denilmiştir. Lakabı Ebû Hûmâm’dır. Doğum târihi kesin olarak belli değildir. Basrî ve Kureşî lakablarından Mekkeli bir aileden olup, Basra’da yaşadığı, anlaşılmaktadır. 189 (m. 804) yılında vefât etmiştir. Kuvvetli bir tahsil görmüştür. Hamîd-i Tavîl; Yahyâ bin Ebî İshâk, Cerîrî, […]

No Comments »

FETVÂDAN KAÇINMAK

Mart 22, 2014

Hakiki âlimler, kendilerine bir şey sorulduğunda cevap vermekte acele etmez, kurtuluş yolunu aramak için çekingen davranırlar. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “(Dîn) ilimlerinin aslı üçtür: Kitâb (Kur’ân-ı Kerîm), (sahîh isnâd ile sâbit) sünnet ve (bilmediğine) lâ edrî: bilmiyorum demek”. İmâm Şa’bî (rh.) buyurdu: “Bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır. Bilmediğinde Allah için sükût edenin alacağı mükâfat, konuşandan az […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Mart

Mart 22, 2014

1737 – Osmanlı Devleti’nde Sadrazamlığa Yeğen Mehmed Paşa’nın yerine Hacı İvazzade Mehmed Paşa getirildi. 1829 – Yunanistan’ın kuruluşuna ilişkin protokol, Londra’da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı. 1888 – İngiltere’de The Football League kuruldu. 1921 – Kurtuluş Savaşı (Türkiye): Kuva-yi Milliye güçleri Fransız ordusu birliklerini Feke’yi terketmek zorunda bıraktı. 1933 – Dachau Toplama Kampı kuruldu. […]

No Comments »

İbadet on cüzdür dokuzu Helal kazanmaktır.

Mart 22, 2014

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Âfiyet on cüzdür, dokuzu helâlinden kazanmaktır. Biri de diğer şeylerdedir.” Helâlinden kazanan kimse Allâhü Teâlâ’nın ‘insanlardan istememe’ emrine uyduğundan Allâh katında makbûldur. • “Muhakkak Allâh, kulunun helâl kazanmak için yorulduğunu görmeyi sever.” • “Muhakkak cennette yüksek bir derece vardır, ona ancak maişet; geçinme yolunda zahmet çekenler erişir.” • “Dürüst tüccâr […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 21, 2014

“İman edip salih ameller işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 2/82)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 21, 2014

Peygamber Efendimiz aleyhissellam buyurdular: Lokman aleyhisselâmın şöyle buyurduğu bana ulaştı: “Sıhhat gibi zenginlik, gönül huzuru gibi nimet yoktur.” (Şuabü ‘l-Îmân)

No Comments »

11) المتكبّر EL MÜTEKEBBİR

Mart 21, 2014

Her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren… Büyüklük ve ululuk, ancak Allah’a mahsustur, varlığı ile yokluğu Allah’ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kâinattan hiçbir mevcut, bu sıfatı takınamaz. Ya Mütekebbir ismini her gün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır. Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 21, 2014

Gönül ovasına adım atmak gerekir. Çünkü toprak ovada ferahlık yoktur. (Mevlâna)

No Comments »

AMMÂR BİN YÂSER ( radıyallahü anh )

Mart 21, 2014

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Ammâr bin Yâser bin Mâlik bin Kinâne bin Kays, milâdî 563 yılında Mekke’de doğup 37 (m. 657) yılında Sıffîn savaşında doksandört yaşında iken şehîd düştü. Künyesi Ebû Yekzan’dır. Babası aslen Yemenli olup, Yemen’deki Kâhtanî’lerin Mezhic kabilesinin Ans kolundandır. Haris ve Mâlik adında iki oğlu ile birlikte üçüncü oğlunu aramak üzere Mekke şehrine […]

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM ŞİFÂDIR

Mart 21, 2014

İmâm Abdurrahmân el-İskâfî’ye (rh.), “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyan fakat manasını bilmeyen kimseye okuduğunun faydası var mıdır?” diye soruldu. Şöyle cevap verdi: “Bir hasta düşünün. Kendisine bir ilaç verilse, fakat onun ilaç olduğunu bilmese ve içse, bu ilacın faydası olur mu olmaz mı?” “Elbette olur” dediler. “İşte bu da aynı onun gibidir. Hatta hasta olan bir kimseye […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Mart

Mart 21, 2014

1590 – Osmanlı Devleti ve İran arasında Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. 1779 – Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Aynalıkavak Antlaşması imzalandı. 1788 – ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti yangında tamamen yandı. 1851 – Çin imparatoru Tu Duc bütün Hıristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti. 1857 – Tokyo’da meydana gelen depremde 100.000’den fazla kişi öldü. 1871 – […]

No Comments »

DÜNYA SEVGİSİNİN AKİBETİ: AZ TAMAH ÇOK ZİYAN

Mart 21, 2014

Hz. İsa, bir adam ile birlikte bir nehir kenarına geldiler, yemek için oturdular. Yanlarında üç parça ekmek vardı. Birini Hz. Îsâ, diğerini adam yedi. Hz. İsa su içmek için nehir kenarına gidip geldiğinde kalan ekmeği göremedi. Ekmeğe ne olduğunu sorunca, adam -bilmiyorum- dedi. Yollarına devam ettiler. Hz. Îsâ’dan iki mucize zuhur etti. Her seferinde adama […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 20, 2014

“…Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duranları sevmez.” (Lokman, 31/18)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 20, 2014

Her nerede bulunursan bulun Allâhü Teâlâ’dan kork. İşlediğin bir günahın arkasından hemen güzel bir amel işle ki o günahı silsin. İnsanlara da güzel ahlâkla muamele et.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

10) الجبّار EL CEBBAR

Mart 20, 2014

Kırılanları onaran eksikleri tamamlayan; Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan… Bu ism-i şerif cebir maddesindendir. Cebir “kırık kemiği sarıp bitiştirmek eksiği bütünlemek” mânasına geldiği gibi “icbar etmek” yani “zorla iş gördürmek” mânasına da gelir. Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbâr`dır. Yani kırılanları onarır eksikleri tamamlar her türlü perişanlıkları düzeltir yoluna kor. Cebbâr`ın ikinci mânasına göre de; […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 20, 2014

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış duruyor, Peygamber. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

MUHAMMED BÂKIR

Mart 20, 2014

Ehl-i beytten olan oniki imâmın beşincisi. Hazreti Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynel’âbidîn’in oğludur. 57 (m. 676) senesinde Medine’de doğdu. 113 (m. 731)’de orada vefât etti. Medine’deki Bakî’ kabristanında babasının yanına defn edildi. Ca’fer-i Sâdık’ın babasıdır. Künyesi Ebû Ca’fer’dir. Muhammed Bâkır ( radıyallahü anh ) Medine’nin büyük fıkıh âlimlerindendir. Eshâb-ı kiramdan Hazreti Câbir ve Hazreti Enes […]

No Comments »

EN BÜYÜK İSTİFAR: TESBİH NAMAZI

Mart 20, 2014

Tesbih namazı tevbenin, istiğfârın en büyüğü ve bütün vücutla yapılanıdır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.), amcaları Hz. Abbâs’a (r.a.) hitâben tesbih namazı ile alâkalı şöyle buyurmuşlardır: “Ey amca! Sana on (çeşit günahını silecek) şey(i) haber vererek ikrâm etmiş olayım ki, onu işlediğin vakit günâhının evveli ve âhiri, yenisi ve eskisi, hatâ ile ve kasden yapılanı, küçüğü ve […]

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Mart

Mart 20, 2014

1725 – Osmanlı Sultanı I. Abdülhamit Han doğdu (ö. 1789) 1792 – Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin’den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792’de kullanıldı. 1815 – Napolyon, Elbe adasından kaçışının ardından, 140.000 kişilik düzenli ordu ve 200.000 kişilik gönüllü güçler eşliğinde Paris’e girdi. 1852 – ABD’de […]

No Comments »

DÜNYA SİZİ KANDIRMASIN

Mart 20, 2014

Allahü teâlâ, İbrahim aleyhisselâma; “Kazma küreğini al, filan dağa çık, orada büyük bir kabir var, onu kaz, içinde ne varsa bak!” buyurdu. İbrahim aleyhisselâm, o dağa çıktı, kabri buldu. Allahü teâlânın emrine uyarak, mezarı kazınca, mezar içinde muazzam büyüklükte bir insan cesedi ile başında yazılı bir levha gördü. Bu levhada şunlar yazıyordu: “Ben Ad kavminin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 19, 2014

” Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin…” (Bakara, 2/45)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 19, 2014

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’i okursa onun karşılığını Allâh’dan istesin. Muhakkak yakında öyle topluluklar gelecek ki, Kur’ân-ı Kerîm okuyacaklar ve onun karşılığını insanlardan isteyecekler.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

9) العزيز EL AZİZ

Mart 19, 2014

Mağlûb edilmesi mümkün olmayan galib. Bu ism-i şerîf kuvvet ve galebe mânâsına gelen İZZET kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sûrette kuvvet ve galebe sâhibidir. İzzet sıfatı Kur`an`da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. Fakat bu ism-i şerîfin yine birçok defa Hakîm ism-i şerîfi ile birleştiği görülür. Bunun mânası: Allah Teâlâ`nın kudreti galibdir fakat hikmeti ile […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 19, 2014

Ey akıllı kimse, onun bunun ayıbını ortaya dökme. Ondan vazgeç de kendi kusurlarına bak. (Sadi Şirazî)

No Comments »

ÂMİR BİN ABDULLAH

Mart 19, 2014

Tabiînin büyüklerinden, muhaddis, muttaki (çok ibâdet eden) Allahü teâlâ’ya gönül veren, Resûlullaha âşık olan bir âlim. İsmi Âmir bin Abdullah bin Zübeyr bin Avvâm el-Esedî Ebü’l-Hâris el-Medenî olup künyesi Ebû Abdullah’tır. Annesi ise Hanteme binti Abdurrahmân bin Hişâm’dır. Zübeyr bin Avvâm’ın ( radıyallahü anh ) torunudur. Doğum târihi tesbit edilememiş olup 124 (m. 741) târihinde […]

No Comments »

KİTAPLARA İMAN: YÜZ SAHÎFE VE DÖRT KİTÂB

Mart 19, 2014

Allâhü Teâlâ insanları ve cinleri yarattı ve dünya ve âhiret saadetini bildirmesi için onlara peygamberler gönderdi. Peygamberlere, Cebrâil aleyhisselâm ile emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Peygamberler de bu emirleri, Cebrâil aleyhisselâmın getirdiği gibi, ümmetlerine bildirdi. Allâhü Teâlâ, yüz sahîfe ve dört büyük kitâb indirmiştir: On sahîfe Âdem aleyhisselâma; elli sahîfe Şît aleyhisselâma, otuz sahîfe İdrîs aleyhisselâma, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 19 Mart

Mart 19, 2014

1866 – Osmanlı Devleti  Süveyş Kanalı’nın açılması konusunda izin verdi. 1877 – Ayan Meclisi görevine başladı. 1883 – ABD’li ayakkabıcı ustası Jan E. Matzeliger bir ayakkabıyı bir seferde bütünüyle imal eden ilk makineyi icat ederek ayakkabı sanayisinde bir devrim yarattı. 1899 – Otomobil yağı üreten Castrol şirketi kuruldu. 1903 – Türkiye’nin ilk spor klübü olan […]

No Comments »

NAMAZIN KABUL OLMASI İÇİN

Mart 19, 2014

Namazın kemali şunlarladır: Huşu, Allâhü Teâlâ’dan korkmak, Takva, bütün azalarını haramdan ve şüphelilerden korumak, Malâyaniyi; dünyasına ve âhiretine yaramayan söz ve işi terk etmek, Terk-i kesel, namazı kılarken hükümlerin tam edâsında tembelliği terk etmek. Ezan-ı Muhammedi okunduğu vakit her işi terk edip cemaate yetişmek, namazı her işinin önüne almak, işlerin en mühimi bilmek. Namazın içinde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 18, 2014

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat, 51/56)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 18, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “İnsanın hatalarının birçoğu dilindendir.” (Hadîs-i Şerîf, el-Mu ‘cemü ‘l-Kebîr)

No Comments »

8) المهيْمن EL MÜHEYMİN

Mart 18, 2014

Gözetici ve koruyucu… Allah yarattığı mahlûkatının amellerini rızıklarını ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O`dur. Hiçbir zerre hiçbir lâhza Onun bu lûtuf ve âtıfetinden boş değildir. Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur. Yatsı namazının ardından 145 […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 18, 2014

Nice insanlar gördük üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördük içinde insan yok. (Mevlâna)

No Comments »

SA’ÎD BİN ABDÜLAZÎZ

Mart 18, 2014

Tabiînden büyük bir hadîs âlimi. Ebû Muhammed ve Ebû Abdülazîz künyelerinin olduğu rivâyet edilmiştir. 90 (m. 708) senesinde doğup, 167 (m. 783) târihinde vefât ettiği söylenir. İbn-i Âmir ve Yezîd bin Mâlik’in huzûrunda Kur’ân-ı kerîm okudu. Abdülazîz bin Suheyb, Zührî, Rebîa bin Yezîd ed-Dımeşkî, İsmail bin Ubeydullah bin Eb-il-Muhâcir, Bilâl bin Sa’d, Süleymân bin Mûsâ […]

No Comments »

ERTUĞRUL TAYYARESİ

Mart 18, 2014

Çanakkale cephesinde tayyare (uçak) sıkıntısı son haddini bulmuştu. Harbiye Nezareti Edremit topraklarına düşüp iki parça olan Ertuğrul tayyaresini gemiyle İstanbul’a getirtti, Yeşilköy’deki fabrikada tamir ettirdi ve 23 yaşındaki pilot Mülâzım-ı Evvel (Teğmen) Cemal Efendi ile Çanakkale Cephesi’ne yolladı. 7 Mart 1915 sabahıydı. Cemal Efendi mutad keşif uçuşlarından birine çıkmıştı. Dikkatle boğazı taradı, fakat Türk mayınlarından […]

No Comments »

MUAVENET-İ MİLLİYE’NİN GAZASI: Goliaht Nasıl Batdı?

Mart 18, 2014

Çanakkale harbinde İngiliz-Fransız donanması Gelibolu’da geceli gündüzlü her tarafa ateş yağdırıyordu. Osmanlı bahriyesi Morto limanındaki düşman zırhlılarına karşı bir torpido hücumu yapılmasını kararlaştırmış; bu son derece zor ve tehlikeli iş için 29 Nisan 1915 günü “Muavenet-i Milliye” torpido muhribi vazifelendirilmişti. Muavenet-i Milliye bütün ışıklarını söndürmüş, karanlık gecede ilerliyordu. Muavenet-i Milliye ile İngiliz zırhlısının arasında 600 […]

No Comments »

Tarihte Bugün 18 Mart

Mart 18, 2014

ÇANAKKALE ZAFERİ 1915 – Çanakkale Deniz Harekâtı: Birleşik Donanma Çanakkale Boğazı’nda ağır hasar gördü ve geri çekildi. 1920 – Osmanlı Meclis-i Mebusanı İstanbul’un işgali üzerine son toplantısını yaptı ve çalışmalarına ara verme kararı aldı. 1921 – SSCB ile Polonya (İkinci Cumhuriyeti) arasında Riga Barış Antlaşması imzalandı. 1925 – ABD’nin üç eyaletini (Missouri, Illinois, ve Indiana) […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 17, 2014

Allâhü Teâlâ buyurdu:”…Şüphe yok ki namaz mü’minler üzerine muayyen vakitlerle yazılı bir farzdır.”(Nisâ Sûresi, âyet 103)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 17, 2014

Bir kimse gelip Yâ Resûlallâh! İnsanların en hayırlısı kimdir? diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun ve ameli güzel olandır.” buyurdu. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Links

Calendar