Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Nisan, 2014

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 30, 2014

“Sabah akşam Rabbinin adını an.” (Kıyâme, 76/25)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 30, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Bir sıkıntı içine düştüğünüz zaman Hasbünallâh ve ni’me’l-vekîl’ deyiniz.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

REGÂİB GECESİ VE BU GECEDE YAPILACAK İBÂDETLER

Nisan 30, 2014

Receb-i Şerîfin ilk cuma gecesi, yâni yarın akşam Regâib Gecesi’dir. Bu geceyi oruçlu olarak karşılamalıdır. Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında 12 rek’at Hâcet namazı kılınır. İki rek’atte bir selâm verilerek kılınan bu namazda, Fâtiha’dan sonra her rek’atte 3 İnnâ enzelnâhü… ile 12 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra, 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır. Salât-ı Ümmiye […]

No Comments »

51) الشهيد EŞ ŞEHİD

Nisan 30, 2014

Her zamanda hâdiselerin dış yüzünü bilen ve her yerde hâzır ve nâzır olan… Allah, mutlak surette herşey’i bilmesi bakımından Alîm’dir. Hâdiselerin esrarını, iç yüzünü bilmesi yönünden Habîr’dir. Dış yüzünü bilmesi yönünden de Şehîd’dir. Şehid olmak, heybetli olmak için günde 319 defa okunur  Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer. Ana-babaya karşı gelen kişinin veya kocasına […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 30, 2014

İnsanların en mutlusu kalbi ilimle dolu ve bedeni sabırla süslü olup elindeki ile yetinen kişidir. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

HAZRET-İ ŞUAYB ALEYHİSSELÂM

Nisan 30, 2014

Hz. Şuayb (a.s.), Allâhü Teâlâ tarafından Medyen ve Eyke ahalisine peygamber olarak gönderildi. Dili tatlı ve sözü tesirliydi. Fakat kavmi iman etmediler. Allâhü Teâlâ, Eykelileri buluttan ateş yağdırarak, Medyenlileri de büyük bir gök gürültüsüyle helâk etti. Hz. Şuâyb (a.s.), kendisine iman edenlerle Mekke-i Mükerreme’ye gitti. Ondan sonra vefâtına dek ibâdetle meşgûl oldu.

No Comments »

ASHABIN PEYGAMBER SEVGİSİ

Nisan 30, 2014

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ashabı ile beraber Uhud harbinden dönerken Benî Dînar’dan Sümeyrâ binti Kays’a (r.anhâ) rastladılar. Onun kocası, kardeşi ve babası yaralanmış idi. Ashab o kadına, yaralı yakınlarının şehit olduklarını haber verince “Peki Resûlullah nasıl?” diye sordu. “Allâhü Teâlâ’ya hamd olsun ki o iyidir.” dediler. “Onu bana gösterin, gözlerimle göreyim” dedi. Ashab Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Nisan

Nisan 30, 2014

1030 – Gazneli Mahmud doğdu, Gazneliler devletinin kurucusu 1563 – Kral VI. Charles’ın emriyle bütün Yahudiler Fransa’dan kovuldu. 1789 – George Washington, ABD’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1803 – ABD, Louisiana topraklarını Fransa’dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte Louisiana mübayaası’ adı verilmektedir. 1919 – […]

No Comments »

Hızıra Söyle

Nisan 30, 2014

Bediüzzaman Saidi Nursi Emirdağ veya Afyon hapishanesi’nde yatarken, bir gece Konya’nın Ladik kasabasına Ahmed Ağa’nın yanına geldi. ahmed Ağa’nın yanında o anda sadece oğlu Zekeriya vardı. Bediüzzaman tayy-i mekan ederek gelmişti. Ahmed Ağa’nın odasının eşiğinde, ellerindeki kelepçeyi ve ayaklarındaki zincirleri çözdü, içeri girdi: “- Bu çıksın, dedi, Zekeriya’dan ötürü, konuşacaklarım var…” Ahmed Ağa: “-Mahzuru yok […]

No Comments »

İLMİN GÂYESİ

Nisan 30, 2014

İlimlerin en şereflisi ve ilimden asıl gaye Allâhü Teâlâ’yı bilmektir. Bu ilim ise nihayeti olmayan bir denizdir. Bu ilimde en yüksek derece Peygamberler sonra evliya sonra da onları takib edenlerindir. İlim öğrenenin maksadı önce bâtınını, içini süsleyip güzelleştirmek sonra Allâhü Teâlâ’ya yaklaşmak ve mukarreb meleklerin civarına, mertebelerine yükselmek olmalı, reislik, mal, makam ve sefihlerle münakaşa, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 29, 2014

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Tâ Hâ, 20/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 29, 2014

“Haram aylar (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb ayın)dan üç gün; perşembe, cuma, cumartesi oruç tutana, Allâhü Teâlâ dokuz yüz senelik oruç sevâbı yazar.”(Hadîs-i Şerîf, İhyâu Ulûmi’d-Dîn)

No Comments »

50) الباعث EL BAİS

Nisan 29, 2014

Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran; gönüllerde saklı olanları meydana çıkaran… Allah Teâlâ insanları, onlar ölüp toprak olduktan sonra âhiret günü dirilterek kabirlerinden kaldıracak ve ruhları ile cesedleri birlikte olarak hesaplarını görecek, sonra da yine ruh ve cesedleri birlikte olarak mükâfat veya cezalarını verecektir. Ya Bais ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 29, 2014

Gücü yetiyorken iyilik etmeyen güçsüz kaldığı zamanında sıkıntı çeker. (Sadi Şirazî)

No Comments »

HZ. ŞÎT ALEYHİSSELÂM

Nisan 29, 2014

Hz. Âdem aleyhisselâmdan sonra, Allâhü Teâlâ Hz. Şît aleyhisselâma peygamberlik vermiştir. Hz. Şît aleyhisselâm, Hazret-i Âdem’in (a.s.) en güzel ve en sevgili oğludur. Hz. Âdem’in yaratılışından yüz yirmi sene sonra doğmuş, 912 sene yaşamış, vefât edince Mekke dağlarından Ebû Kubeys dağında Hazret-i Âdem’in yanına defnedilmiştir. Hazret-i Şît aleyhisselâma 50 sahîfelik bir kitap verilmiştir. Kâbe-i Muazzama’yı […]

No Comments »

RECEB-İ ŞERÎF

Nisan 29, 2014

Yarın idrâk edeceğimiz mübârek Receb ayı, kamerî ayların yedincisidir. “Eşhur-i hurum”dan olan bu ay, Şehrullah yani Allâhü Teâlâ’nın ayıdır. Bu aya oruçlu girmeli ve bu ayda çok ilticâ etmelidir. Receb ayının 1’inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’üncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Bu, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Nisan

Nisan 29, 2014

1916 – Kut’ül Ammare Kuşatmasında Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu Irak cephesinde Kut’ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı. 1939 – Türk güreşçileri Yaşar Doğu ve Mustafa Çakmak 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu. 1945 – İtalya’daki Alman birlikleri teslim oldu. 1945 – Sovyet tankları Berlin’e girdi. Sovyet askerleri şansölyelik binasının kapılarını […]

No Comments »

Şoför

Nisan 29, 2014

Sokaklarda sefâlet kol geziyordu. Kim kime yardım edecek, destek olacaktı? İşsizlik yaygındı. Çevresi de perişandı. Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evceğizinin camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin kapının önünde durduğunu, içinden de bir yolcunun indiğini gördü. Demek ki taksi şoföründe az çok para olacaktı. Çünkü müşteri indirmişti. Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak evden çıkıp […]

No Comments »

NAMAZIN FAZİLETİ

Nisan 29, 2014

Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem “Ya Ali, namaza (farzına, vacibine, sünnetine, müstahabına) riayet etmen gerekir.” dediğinde ensardan bir zat; “Yâ Resûlallah, Hz. Ali bunların cümlesini bilir, bize bu namaza (farzına, vacibine, sünnetine, müstahabına) riayet etmenin faziletini beyan eyle, biz dahi ona göre amel edelim.” dedi. Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki: “Ey benim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 28, 2014

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 94/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 28, 2014

“Allâhü Teâlâ nezdinde sözlerin en sevimlisi dörttür: Sübhânallâhi, velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu, vallâhü ekber.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

49) المجيد EL MECİD

Nisan 28, 2014

Zâtı şerefli, ef’âli güzel olan, her türlü övgüye lâyık bulunan… Bu ism-i şerîfin mânasında iki mühim unsur vardır: Biri: Azamet ve kudretinden dolayı yaklaşılamaz olmak. İkincisi: Yüksek huylarından, güzel işlerinden dolayı övülüp sevilmek… Ya Bâ’is ismini zikreden kişiden gaflet ve şiddet kalkar. Okuyanda Allah korkusu meydana gelir. İbadet ve taatını isteyerek, severek yapar. Dert ve […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 28, 2014

Cennetin nimetleri Allah’ı sevme derecesinde olacaktır. Kişi Allah’ı dünyada ne kadar seviyorsa ahirette de o ölçüde nimetlere kavuşacaktır. (İmam Gazzâli)

No Comments »

HZ. SÂLİH ALEYHİSSELÂM

Nisan 28, 2014

Hz. Salih, Şam ile Hicaz arasında “Hicr” denilen mahalde yaşayan “Semûd” kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim dağları delmiş, taşları oymuş, kendilerine pek sağlam binalar yapmışlar; fakat, doğru yoldan da çıkmışlardı. Hz. Salih’in yirmi sene devam eden emirlerini, nasihatlerini dinlemediler, “Kendisine sakın dokunmayınız!” diye tenbih ettiği harikulade deveyi boğazladılar. Nihayet, dehşetli bir sayha; gayet şiddetli bir […]

No Comments »

RECEB AYI ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN AYIDIR

Nisan 28, 2014

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Receb ayı Allâh’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyurdular.Receb ayı, günahları terk içindir. Şaban Allâh’ın ahdine vefa ve amel ayıdır. Ramazan ayı sıdk ve safa içindir. Receb ayı tevbenin kabûlüne, Şabân ayı şefâate, Ramazan ayı ise sevabların kat kat olmasına vesiledir. Receb ayı tohum ekme, Şaban ayı sulama, Ramazan […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Nisan

Nisan 28, 2014

1915 –  Hilal-i Ahmer Cemiyeti nin adı Kızılay olarak değiştirildi. 1915 – Birinci Kirte Muhaberesi başladı. 1916 – Kutülamare bölgesinde 5 aydır kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim oldular. 1920 – İstanbul Hükümeti Anadolu’da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği’ni yayınladı. 1920 – Azerbaycan Sovyetler Birliği’ne katıldı (1991’de tekrar bağımsızlığına kavuşacaktır) 1936 – […]

No Comments »

HAYBER GAZVESİ (M. 629)

Nisan 28, 2014

Hayber, Medîne-i Münevvere’nin Şam cihetinde dört günlük mesafede bir şehir idi. Çevresinde birçok kaleler, hurmalıklar, tarlalar vardı. Burada Yahudiler otururlardı. Birçok İslâm düşmanları da gelip bunlara katılıyordu. Bunlar müslümanlara karşı bir tehlike teşkil ediyorlardı. Hicret-i seniyyenin yedinci senesi Muharrem ayında, Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem Efendimiz dörtyüz piyade, iki yüz süvari ile Hayberi muhasara etti. […]

No Comments »

HZ. ÖMER (R.A.)’İN ‘ŞİKÂYET MASASI’

Nisan 28, 2014

Bir cemiyet için, bir millet için adâlet, insanın damarında dolaşan kan gibidir. Adâlet mekanizması sıhhatli çalışırsa, cemiyet hayatı da sıhhatli olur. Dilerseniz Hazret-i Ömer (r.a.) devrinden bir misâlle mevzûmuzu müşahhaslaştıralım. Ashâb-ı kirâmın ileri gelenlerinden, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’in iştirak ettiği hiçbir gazâdan geri kalmayan, bazan da Medîne’de Efendimiz (s.a.v.)’e vekâlet eden Ensâr’dan Muhammed bin Mesleme (r.a.), […]

No Comments »

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Nisan 28, 2014

Yarın (29 Nisan Salı) günü “Halkalı Güneş Tutulması” meydana gelecektir. Avustralya, Antarktika, Yeni Zelanda, ve Orta Pasifik Okyanusu’ndan halkalı olarak görülebilecektir. Tutulma Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan görülemeyecektir. Tutulmanın büyüklüğü: 0.9842 Başlangıcı: 29 Nisan 2014 06.52 (Türkiye yaz saati) Tutulmanın ortası : 29 Nisan 2014 09.03 ” Tutulmanın sonu : 29 Nisan 2014 11.14 “

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 27, 2014

“Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever.” (Âl-i İmran, 3/76)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 27, 2014

“Kim mescidden (insanlara) eziyet veren şeyi çıkarırsa, Allâhü Teâlâ, onun için cennette bir köşk inşâ eder.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMÎD HAN’IN BAZI HUSUSİYETLERİ

Nisan 27, 2014

Sultan Abdülhamîd Han’ın sîmâsında Osmanlı hânedânına mahsûs olan alâmetler iyice fark ve müşâhede olunurdu. Nitekim Bellini tarafından yapılan Fâtih Sultan Mehmed Han portresine bakınca Sultan Abdülhamîd Han’ın dedesine benzeyen yüz hatları açıkça görülür. Sultan Abdülhamîd Han gayet nâzik, yürüyüşü tabii ve pek vakarlı idi. Her hâlinde bir fevkalâdelik vardı. Sadeliği ve intizamı severdi. Meşguliyetlerini hiç […]

No Comments »

48) الودود EL VEDUD

Nisan 27, 2014

İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya biricik lâyık olan… Vedûd’un iki mânası vardır: 1. Seven, 2. Sevilen. Allah Teâlâ, kullarını çok sever, onları lütuf ve ihsanına garkeder. Sevilmeye lâyık ve müstehak olan da ancak O’dur. Ya Vedud ismini zikreden kişiyi bütün insanlar sever, sayar, hürmet görür. Okumaya devam eden […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 27, 2014

Tevbe bineği ne acayip binektir. Bir anda sahibini yeryüzünden göklere ulaştırır. (Mevlâna)

No Comments »

HZ. ÂSİYE

Nisan 27, 2014

Hz. Âsiye, Hz. Mûsâ aleyhisselâm’ın hayatta kalmasına vesile olmuş, ona en büyük hizmetlerde bulunmuş ve nihayet ona iman etmiş yüksek iradeli bir kadındır. Hz. Mûsâ doğduğu sırada Allâhü Teâlâ annesine “Çocuğunu endişesiz emzir, şâyet çocuğun hakkında bir fenalık hissedersen onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak, hiç üzülme, çocuğun sana tekrar iade edilecektir. Büyüdüğünde de […]

No Comments »

AMELLER NİYETLERE GÖREDİR

Nisan 27, 2014

Selmân-ı Fârisî Hazretleri (r.a.): “Bir sinekten dolayı bir kişi cennete, bir kişi de cehenneme girmiştir.” buyurdular. “Bu nasıl olur?” diye sordular. Selmân-ı Fârisî (r.a.), “Sizden önceki zamanlarda yaşayan iki kişi yanlarında putları bulunan bir topluluğa rastladılar. Putlarına kurban vermeyen hiç kimsenin oradan geçmesine izin vermiyorlardı. Birisine, putlarımız için kurban ver, dediler. O da yanımda hiçbir […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Nisan

Nisan 27, 2014

1495 – Osmanlı Padişahı  Kanuni Sultan Süleyman doğdu  (ö. 1566) 1749 – Handel’in Ateş Oyunları Müziği ilk kez Londra Green Park’ta seslendirildi. 1810 – Beethoven, ünlü eseri Für Elise’yi besteledi. 1865 – Sultana isimli ve 2,300 yolcu taşıyan buharlı gemi Mississippi Nehrinde infilak ederek battı: 1.700 kişi öldü. 1908 – 1908 Yaz Olimpiyatları Londra’da başladı. […]

No Comments »

Şeytan yolunu değiştirir

Nisan 27, 2014

Hazret-i Resûl-i ekremin ‘s.a.v.’ huzûr-ı şerîflerinde oturan, Kureyş hâtunlarından birisi, yüksek ses ile konuşurken, hazret-i Ömer ‘r.a.’ gelip, içeri girmeğe izin taleb etdi. Hâtunlar kalkıp, sür’atle perde arkasına çekildiler. Hazret-i Ömere ‘r.a.’ izin verilip, içeri girdi. Bakdı ki, hazret-i Resûl-i ekrem ‘s.a.v.’ gülüyordu. Ömer ‘r.a.’ dedi ki, – Allahü teâlâ hazretleri mubârek dişlerini güldürsün, yâ […]

No Comments »

DUÂNIN ÂDÂBINDAN

Nisan 27, 2014

Kulun secdede olduğu vakit duâların kabul vaktidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kulun Rabbi(nin rahmeti)ne en yakın olduğu vakit secdede olduğu vakittir. Bunun için, secdede çok duâ ediniz.” buyurmuştur. Ebu Mûsâ el-Eşarî (r.a.) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile beraber sefere çıktığımızda her vadi üzerine çıktıkça sesimizi çok fazla yükselterek tehlil ve tekbir ederdik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Ey […]

No Comments »

SÜNNET-İ HÜDÂ SÜNNET-İ ZEVÂİD

Nisan 27, 2014

Mutlak sünnet, Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) devamlı işleyip bir kere veya iki kere terk etmiş olduğu amellerdir ki ibâdetlerde olur ise sünnet-i hüdâ, âdetlerde olursa sünnet-i zevâid denilir. Sünnet-i hüdânın terki mekruhtur. Buna sünnet-i müekkede derler ki vâcibe yakındır. Sünnet-i hüdâ denilmesi dînin kemâline hidâyet ettiği içindir. Bunu işleyen sevâb kazanır, terk eden dalalettedir ve bid’atçidir. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 26, 2014

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.” (Asr, 103/1-2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 26, 2014

“Selmân-ı Fârisî (r.a.) buyurdular: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), müsafir ağırlamakta külfete girmekten bizleri nehyetti.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

47) الحكيم EL HAKİM

Nisan 26, 2014

Bütün işleri hikmetli… Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalıdır. Kâinatın umumî nizamı ile tenâkuz teşkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, bir iş yoktur. İlim ve hikmet sahibi olmak için günde […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 26, 2014

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

Ammar İbni Yâsir radiyallahu anh

Nisan 26, 2014

İmanda azmin ve sebâtin sembolü bir yigit!.. inancı uğruna gösterdiği fedakârlıklar, islâm’ın yüceliğinin bir vesikası olan kahraman!… Fedakârlığın imanın özü olduğunu gösteren ilk şehid çocuğu… Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin; “Cennet üç kişiye müstaktır. Ali, Ammar ve Selman.” iltifatına mazhar cennetlik bir insan!… Babası Yâsir, Yemen’li Kahtânî kabilesinin Ans kolundandır. Kaybolan kardeşini aramak için […]

No Comments »

ORUÇLARA ÂIT NIYETLER

Nisan 26, 2014

•  Ramazân-ı Şerîf ayı orucunun her günü için ayrıca bir niyet lâzımdır. •   Ramazan orucu, tayin edilmiş adak ve mutlak nafile oruçlar için niyetin vakti güneşin batışından başlayarak kaba kuşluğa kadar devam eder. •  Bütün kaza ve keffaret oruçları ile mutlak adak oruçları için niyetin gece veya ikinci fecrin başlamasından evvel yapılması lazımdır. •   Bir […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Nisan

Nisan 26, 2014

1912 – İlk defa, bir Osmanlı pilotu olan Fesa Bey Osmanlı tayyaresi ile Türk toprakları üzerinde uçtu. 1930 – İstanbul, Mecidiyeköy’deki likör fabrikası açıldı. 1937 – Guernica Bombardımanı: General Franco’ya yardım amacıyla Hitler’in talebiyle bazı gönüllü havacıların İspanya’nın Bask bölgesindeki Guernica kentini bombalaması 1961 – Yüksek Seçim Kurulu oluşturuldu. 1966 – Özbekistan Cumhuriyeti’ne bağlı Taşkent’te […]

No Comments »

Şeytan’ın Hilesi

Nisan 26, 2014

Şeytan, şeytanlığını yapabilmek için, insanların zihnine girebilmek için kendine bir yol arar ve bulur. Allah’tan sakınan, gece gündüz ibadet eden birçok kimse vardı. Onlar Allah’ı Allah’da onları sever, dualarını geri çevirmezdi. Allah’ın bu sevdiği kullarını insanlarda sever ve sayardı. Şeytan bu durumu değerlendirmeyi düşündü. Bu Allah dostları, halk tecelli edip vefat edince, Şeytan halkın içine […]

No Comments »

BEYİT

Nisan 26, 2014

Ahir yine hâk olur bu tenler Bilmem neye kibreder edenler (Vassâf) İnsan topraktan yaratılmış olduğunu ve tekrar toprak olacağını bilip dururken nasıl kibirlenir.

No Comments »

RESÛLULLÂH HAZRETLERİNE UYMAK FARZDIR

Nisan 26, 2014

Resûlullâh Efendimiz’den farz olarak gelenlere uymak farz, vâcib olarak gelenlere uymak vâcib, işlediklerine uymak ise sünnettir. Hadîs-i şerîflerde şöyle buyuruldu: “Kim benim sünnetimi -uymayarak ve işlemeyerek- zâyi ederse şefâatimden mahrum olur. Kim benim sünnetimi ihyâ ederse beni ihyâ etmiş olur. Beni ihyâ eden beni sevmiş olur. Beni seven ise kıyâmet gününde cennette benimle beraber olur.” […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 25, 2014

“Ey huzur içinde olan nefis!, Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” (Fecr, 89/27-28)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 25, 2014

“Kör, gözü görmeyen kimse değildir. Asıl kör basîreti olmayan kimsedir.”(Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü ‘l-Imân)

No Comments »

46) الواسع EL VASİ

Nisan 25, 2014

Geniş ve müsaadekâr… Allah’ın ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniştir ve her şey’i kaplamıştır. Allah’ın ilminden hiçbir şey gizlenemez, ikram ve ihsanına bir nihayet yoktur. Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 25, 2014

Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir. (Peyami Safa)

No Comments »

HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (r.anh)

Nisan 25, 2014

Rasûlullah’ın hayatta iken Cennetle müjdelediği on sahâbîden ve ilk müslümanlardan biri. Kureyş kabîlesinin Zühreoğullarından Hâris’in oğlu olup Câhiliyye devrinde asıl adı Abdulkâ’be veya başka bir görüşe göre Abdu Amr idi. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Erkam’ın evindeki faaliyetlerine başladığı günlerde İslâm’a giren Abdurrahman’a bu ismi Rasûlullah vermiştir. Ebû Muhammed künyesi ile tanınan Abdurrahman’ın annesi Şifâ binti Avf […]

No Comments »

EŞ-ŞEYH EBU’L-HASAN EL-HARKÂNÎ K.S.

Nisan 25, 2014

Silsile-i Sâdât’ın altıncı halkası olan Ebu’l-Hasan Harkânî (k.s.) devrinin en büyük âlimi ve zamanın kutbu idi. İsmi Ali bin Ahmed b. Ca’fer’dir. Künyesi Ebu’l-Hasan’dır. Bistâm’ın Harkân kasabasında dünyaya gelmiştir. Buraya nisbetle ‘Harkânî’ diye anılır. Ebu’l-Hasan Harkânî Hazretleri H. 352 (M. 963) yılında doğdu. Bayezîd-i Bestâmî Hazretleri kendisinden yaklaşık bir asır sonra Harkân’da dünyaya gelecek olan […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Nisan

Nisan 25, 2014

1719 – Daniel Defoe’nun ünlü romanı ‘Robinson Crusoe’ yayımlandı. 1859 – Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak Süveyş Kanalı’nın kazılmasına, Mısır’ın Port Said kentinde başlandı. 1901 – New York, otomobiller plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu. 1914 – İngiliz – Fransız kuvvetleri Çanakkale’ye çıkarma harekatı başlattı. Kara savaşları başladı. 1915 – Seddülbahir Muharebeleri başladı. […]

No Comments »

ŞEYHİN MÜRİDLERİNİ İMTİHANI

Nisan 25, 2014

Mire-i Nişabûri (k.s.) Hazretleri, yanında müridlerinden bir hizmetçisi olduğu halde Nesa denilen yere gitmişti. Orada büyük rağbet gördü, bir hayli müridleri oldu. Başına toplandılar, hatta onun zikrinden bile meşgul ediyorlardı. O bu durumdan incinmekte idi. Nesa’dan geri dönmeye karar verdi. Ve bir gün müridlerine Allaha ısmarladık diyerek yola çıktı. Onun etrafını saran yeni birçok müridi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 24, 2014

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” (Tâ-Hâ, 20/25-26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 24, 2014

“Günahlardan hicret et, onları terk et. Zira bu, en faziletli hicrettir. Farzlara devam et. Zira bu cihadın en faziletlisidir. Allâhü Teâlâ’yı çok zikret. Çok zikirden daha sevimli bir şeyle Allâhü Teâlâ’nın huzuruna çıkamazsın.”(Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

45) المجيب EL MÜCİB

Nisan 24, 2014

Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevab veren, onları cevabsız bırakmayan… Burada bir hususu iyi bilmek gerekir: Cevab vermek ayrıdır, kabûl etmek ayrıdır. Âyet-i kerîmede, Allah tarafından her duaya cevab verileceği va’dedilmiştir. Fakat kabûl edileceği va’dedilmemiştir. Zira kabûl edip etmemek Cenâb-ı Hakk’ın hikmetine bağlıdır. Hikmeti iktiza ederse istenenin aynını, aynı zamanda kabûl eder. Dilerse istenenin […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 24, 2014

Cümle canlı hep topraktan / Var olmuşuz emir Haktan Rahmet dile sen Allah’tan / Tükenmez rahmet deryası (Aşık Veysel)

No Comments »

Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh

Nisan 24, 2014

“Sâhibü’l-Ezân” lakabıyla tanınan bir sahâbi… İslam’ın şiârı, en büyük alâmeti olan “Ezân-ı Muhammedî”nin okunuşunu rüyasında öğrenen bir yigit… Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ezan ile ilgili hadis-i şerifi rivayet etmekle meşhur olmuş bir iman eri… O, Medine’li olup Hazrec kabilesine mensuptur. Akabe’de Rasûlullah (s.a.)’e biat ederek islâm’la şereflenen Medine’li ilk müslümanlardandır. Babası Zeyd İbni […]

No Comments »

HÂZIR OL CENGE İSTERSEN SULHU SALAH

Nisan 24, 2014

Yavuz Sultan Selim Han gösterişten hoşlanmaz, sadeliği severdi. “Mücevveze” yerine kendi adıyla anılan “selîmî” kavuk giyer ve “Vezirlerin ve beylerin süslü giyinmeleri, padişahlarına saygıdan ileri gelir. Biz kime şirin görünmek için süslü giyinelim ki? Bizim padişahımız, (yani Allâhü Teâlâ) vücudun dışına değil, içindeki cev­here bakar.” derdi. Sadrazam dâhil devlet adamları da saygıda kusur etmemek için […]

No Comments »

Mİ’RÂC GECESİ’NDE VE GÜNDÜZÜNDE YAPILACAK İBÂDET

Nisan 24, 2014

Receb-i Şerîfin 27’nci gecesi (yarın akşam) Mi’râc Gecesi’dir. Yatsı namazından sonra 12 rek’at Hâcet namazı kılınır. Beher rek’atte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namaza niyet şöyledir: “Yâ Rabbi, rızâ-yi şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habîbin Resûl-i Zîşân Efendimiz hürmetine ben […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Nisan

Nisan 24, 2014

1512 – Yavuz Sultan Selim tahta çıktı. 1800 – Dünyanın en büyük kütüphanesi olan ABD Kongre Kütüphanesi, devlet başkanı John Adams’ın 5 bin dolar tahsis etmesiyle kuruldu. 1830 – Osmanlı hükümeti, Yunan devletinin varlığını resmen kabul etti. 1854 – I. Franz Joseph ile Elisabeth (namıdiğer Şisi) Augustinerkirche’de evlendiler. 1877 – Rusya, Eflak ve Boğdan’a girerek Osmanlı’lara […]

No Comments »

ŞAHSİ İŞLER

Nisan 24, 2014

Saatlerce yol katetmişti kafile, binenlerde ve binek hayvanlarının da her ikisinde de yorgunluk işaretleri belirmeye başlamıştı. Su bulunan bir mekana ulaştıkları vakit, kafile konakladı. Kervanda bulunan Resul-i Ekrem (s.a.a) devesini çöktürdükten sonra indi. Hepsinin düşüncesi bir an evvel suya ulaşıp namaz mukaddematını hazırlamaktı. Resul-i Ekrem (s.a.a) indikten sonra yürüyerek su bulunan tarafa doğru gitti, fakat […]

No Comments »

CEMAATE DAİR BAZI MESELELER

Nisan 24, 2014

Beş vakit namazı cemaatle kılmak erkekler için sünnet-i müekkededir. Yalnız kılmanın sevabı üzerine yirmi yedi kat fazileti vardır. Cemaatle namaz Peygamberimize uymanın alametidir. Günahlardan sakınan, Ehl-i sünnet itikadına sahip, namazın şartlarını ve namazı bozan şeyleri bilen, Kur’ân kıraetinde hata etmeyen imamın ardında namaz kılmalıdır. İmama uyan erkekten bir kişi olursa imamın sağına ökçesi imamın ökçesinden […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 23, 2014

“Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsinki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder.” (Nûr, 24/21)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 23, 2014

“Dört kişi vardır ki, onların sevgisi münâfığın kalbinde toplanmaz ve onları ancak mü’min sever. Bunlar Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali’dir.” (Radıyallâhü Anhüm) (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

44) الرقيب ER RAKİB

Nisan 23, 2014

Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan… Bir şey’i koruyan ve devamlı kontrol altında bulundurana rakîb derler; bu da bilgi ve muhafaza ile olur. Allah Teâlâ, bütün varlıkları her lâhza gözetip duran bir şâhid, bir nâzırdır. Hiçbir şey’i kaçırmaz. Her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını verir Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 23, 2014

Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. (Hz. Ebu Bekir)

No Comments »

Hz. Abdullah b. Ömer b.hattab (r.anh)

Nisan 23, 2014

İkinci halife Hz. Ömer (r.a.)’in oğlu ve mü’minlerin annesi Hz. Hafsa’nın ana-baba bir kardeşi, fâkih ve muhaddis sahâbî. Ebû Abdurrahman künyesi ile tanınan Abdullah’ın annesi Zeynep bnt. Maz’un el-Cümeyhî’dir. Abdullah b. Ömer’in, peygamberliğin üçüncü yılında doğdugu kaydedildiği gibi onun nübüvvetten bir yıl önce dünyaya geldiği söylenmektedir. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, Kahire 1286, 111, 230). Babasıyla birlikte, küçük […]

No Comments »

BİLMİYORUM DEMEK İLMİN YARISIDIR

Nisan 23, 2014

Kâsım bin Muhammed (r.a.) buyurdular ki: •     “İnsanlar bana fetva sorarlardı, ben bu hususu bilmiyorum, anlamıyorum, derdim. Israrla sorduklarında şöyle söylerdim: Vallahi sizin sorduklarınızın hiçbirini bilmiyorum. Şayet bilse idim, söylerdim. Zaten bildiğim şeyi gizleyip söylemek helâl olmaz. Sizin sorduklarınızın hepsini bilmiyorum. Kişinin, Allâh’ın farz kıldıklarını öğrendikten sonra cahil olarak yaşaması, bilmediği hususlarda fetva vermesinden daha […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Nisan

Nisan 23, 2014

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1827 – William Rowan Hamilton, Işık Sistemleri Teorisi’ni hazırladı. 1906 – Rusya’da Çar II. Nikolay Temel Yasalar olarak bilinen anayasayı ilan etti. 1920 – TBMM ilk kez toplandı. 1923 – Lozan Barış Konferansı 23 Nisan 1923’te ikinci defa toplanarak, taraflar olan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, […]

No Comments »

SURET VE SİRET

Nisan 23, 2014

İmam Şafiî Hazretleri şöyle bir hatırasını anlatır: ‘İlm-i firaset (sezgi ve anlayış bilgisi) ile ilgili kitaplar aramak için Yemen’e gittim. Konuyla ilgili kitapları derleyip toparladım. Geri dönerken konaklamak için, yolda evinin avlusunda duran bir adama uğradım. Adam gök gözlü ve çıkık alınlı biriydi. Bu suret ise firaset ve kıyafet ilmine göre olumsuz sîretin (ahlâk noksanlığının) […]

No Comments »

FİTNE VE KARIŞIKLIK ZAMANINDA İBADET

Nisan 23, 2014

İmam-ı Rabbanî Hazretleri buyurdular: “…Hadîs-i şerîfte, küfür yeryüzünü kaplayıp hükümleri açıkça icra olunmadıkça Mehdî’nin zuhur etmeyeceği buyrulmuştur. Bu vakit de, küfrün her tarafı kapladığı ve kuvvetli olduğu; İslâm’ın ve Müslümanların zayıf ve kuvvetsiz olduğu vakittir. Bu vakit, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ‘Garip Müslümanlara müjdeler olsun’ buyurduğu vakittir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); ‘Fitne ve karışıklığın olduğu zamanda ibadet […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 22, 2014

“Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.” (Müzzemmil, 73/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 22, 2014

“Yediklerinizi Allâhü Teâlâ’yı zikir ve namaz ile eritiniz. Yemek yedikten sonra (hazmetmeden) yatmayınız. Yoksa kalbleriniz katılaşır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat)

No Comments »

43) الكريم EL KERİM

Nisan 22, 2014

Keremi, lütuf ve ihsânı bol… Allah vaad ettiği zaman sözünü yerine getirir, verdiği zaman son derece bol verir, muktedirken afveder. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 22, 2014

Düşmana karşı cesaret göster. Korkaklık yanındakileri de korkak yapar. (Hz. Ebubekir)

No Comments »

HZ. ABDULLAH BİN ZUBEYR (r.anh)

Nisan 22, 2014

Hicret’ ten sonra ,  622 milâdî yılında , Medine yakınındaki Kûba’da doğdu. Babası Zübeyr b. Avvâm, Cennetle müjdelenen on kişiden (Aşere-i Mübeşşere*) biridir. Annesi, Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ’dır. Teyzesi, Mü’minlerin annesi Hz. Âîşe’dir. Babası tarafından babaannesi Safiyye, Rasûlullah’ın halasıdır. Medine’de muhâcirlerden ilk doğan çocuk Abdullah b. Zübeyr’dir. Bu doğuma muhâcirler bir hayli sevinmişti. Çünkü […]

No Comments »

İKİ KURBANLIĞIN OĞLU (S.A.V.)

Nisan 22, 2014

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib, uzun zamandan beri yeri kayıp olan Zemzem kuyusunu, gördüğü bir rüya üzerine kazıp imar ve ihya etmek istedi. Ancak Kureyş’ten buna karşı çıkanlar oldu. Kendisine oğlu Hâris’ten başka yardım eden kimsesi yoktu. “Ey Rabb’im! Eğer bana yardımcı olacak on erkek evlat ihsan edip şu hayırlı işte muvaffak kılarsan birisini sana […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Nisan

Nisan 22, 2014

1370 – Fransa Kralı V. Charles’ın emriyle Bastille kalesinin yapımına başlandı 1912 – SSCB Komünist Partisi’nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı. 1920 – İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris’te toplanacak sulh konferansına davet etti. 1924 – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi. 1933 – Türkiye ile Osmanlı […]

No Comments »

‘NİÇİN GÜLÜMSEDİĞİMİ BİLİYOR MUSUNUZ?’

Nisan 22, 2014

Resûlüllah (s.a.v.) ile ashabı ile beraber bulunuyordu, bir ara gülümseyerek: -Niçin gülümsediğimi biliyor musunuz? diye sordular. Bizler, ‘hayır’ deyince, Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki: -Kulun, Rabb’ine karşı kendisini müdâfaasından ve Allah ile aralarında geçen (şu) konuşmadan ötürü gülümsüyorum. Kul der ki: -Sen, dünyada beni zulümden korumadın mı? Allah Teâlâ: -Evet, buyurur. Kul: -O halde ben […]

No Comments »

“O (ALLAH) Kİ ÖLÜMÜ VE HAYÂTI YARATTI”

Nisan 22, 2014

Her canlının hayatı ve ölümü, Allâhü Teâlâ’nın yaratması ve takdir etmesiyledir. Hiçbir kimseye takdîr olunmuş vaktinden önce hayât verilmez ve yine hiçbir kimse eceli gelmedikçe ölmez. Eceli gelince de bir saniye olsun daha yaşıyamaz. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de: “Halbuki Allâh bir nefsi eceli geldiği zaman aslâ te’hîr buyurmaz…” (Münâfikûn sûresi, âyet 11) buyurulmuştur. Dirilten ve öldüren […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 21, 2014

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.” (Zilzâl, 99/7)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 21, 2014

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir heyet geldiği zaman en güzel elbisesini giyer, Ashâbına da böyle yapmalarını emrederdi.” (Hadîs-i Şerîf, Ebû Nuaym, Ma’rifetü’s-Sahâbe)

No Comments »

42) الجليل EL CELİL

Nisan 21, 2014

Celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf… Celâdet ve ululuk, Allah’a mahsustur. Onun zâtı da büyük, sıfatları da büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaşlılık itibarı ile değildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 21, 2014

Hakiki dost sıkıntılı zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan, sana yardım edendir. (Hz. Ali)

No Comments »

HZ. ABDULLAH İBN REVÂHA (r.anh)

Nisan 21, 2014

Akabe gününde İslâm’ a giren şâir sahâbî. Nesebi Abdullah b. Revâha b. Sa’lebe b. İmriü’l-Kays b. Amr’dır. Künyesi Ebu Muhammed, ünvanı şâiru Rasûlüllah’tır. Babası Revâha, annesi Kebşe’dir. Sahâbenin büyüklerinden ve Ensar’ın ileri gelenlerinden olan Abdullah Medine’de doğdu. Hazrec kabilesine mensup olup ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. İkinci Akabe gününde müslüman olmuş ve kabilesini temsilen […]

No Comments »

GÜL

Nisan 21, 2014

Asıl vatanı Doğu Asya olan gül, buradan Anadolu, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya yayılmıştır. Türkiye’de İsparta ve Burdur ilinde çokça yetiştirilir. Gül, güzel kokulu ve dikenli bir ağaççıktır. Deniz seviyesinden 3500 metre yüksekliğe kadar rutubetli topraklarda yetişir. Gülün çiçeklerinden gülyağı ve gülsuyu elde edilir. Kâbe-i Muazzama gül suyu ve zemzem ile yıkanır. Gülyağı bilhassa parfümeri ve […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Nisan

Nisan 21, 2014

M.Ö. 753 – Romulus ve Remus, Roma’yı kurdular. 1821 – Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 nisan’da idam edildi. Benderli Ali Paşa padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdı. 1920 – Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı. 1930 – Columbus-Ohio’daki bir hapishanede çıkan yangında 320 […]

No Comments »

SULTAN KİM

Nisan 21, 2014

Bir zamanlar, uzak diyarlardan birinde bilge bir sultan yaşardı. Her hükümdar gibi onun da etrafı onlarca yağcıyla doluydu. Sarayında hangi odaya girse iltifatların, övgülerin bini bir paraydı: ‘Siz gelmiş geçmiş en kudretli sultansınız, efendim!’ ‘Sultanım! Kimsenin, hiçbir şeyin gücü sizinkiyle boy ölçüşemez.’ ‘Sizin kudretinizin yetemeyeceği hiçbir şey olamaz,efendim.’ ‘Siz sultanların sultanısınız ey aziz hükümdar. Kimse […]

No Comments »

EBU’L-ESVED ED-DÜELÎ’DEN NÜKTELER

Nisan 21, 2014

Tâbiînden Ebu’l-esved ed-Düelî, dokuz altına bir at satın aldı, bir gözü görmeyen bir kimseye atın fiyatını tahmin ettirmeye götürdü. Adam dört buçuk altın kıymet biçince, “Sen yarı kıymetini tahmin ettin. Eğer diğer gözün de olaydı tam fiyatını biçerdin” dedi ve eve geldi, uykuya yattı. Uyandığında atın kişnemesini işitip bu ses nedir? dedi. At arpasını yiyor […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 20, 2014

“Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder.” (Mâide, 5/39)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 20, 2014

“Kim sabah ve yatsı namazını cemâatle kılarsa, iki berâtı olur. Biri nifaktan berât, biri de şirkten berât.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Hanîfe)

No Comments »

41) الحسيب EL HASİB

Nisan 20, 2014

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruatiyle hesabını iyi bilen; Her şey’e ve herkese her ihtiyacı için kâfi gelen… Allah Teâlâ, neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemmiyet varsa hepsinin neticelerini hiçbir ameliyeye (işleme) muhtaç olmadan doğrudan doğruya ve apaçık bilir. Allah Teâlâ, herkese her ihtiyacı için kâfidir. Bu kifâyet, O’nun varlığının […]

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 20, 2014

Nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerinin gelmez yola gönderdi. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. (Karacaoğlan)

No Comments »

Hz. ABDULLAH İBN MES’UD (r.anh)

Nisan 20, 2014

İlk müslümanlardan , muhaddis , fakîh ve müfessir sahâbî. Adı Abdullah , künyesi Abdurrahman’dır. Babası Mes’ud, annesinin adı Ümm-i Abd’dir. Babası hakkında fazla bir bilgi yoktur. Onun, Zühreoğullarından Abd b. Hâris’in müttefiki olduğu bilinmektedir. Abdullah, Mekke’nin fakîh âilelerinden birine mensuptu. Gençliğinde Ukbe b. Ebi Muayt’ın koyunlarını güderek çobanlık yapmıştır. Abdullah b. Mes’ud Hz. Peygamber ile […]

No Comments »

Links

Calendar