Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Şubat, 2014

ABDULLAH BİN KESÎR (İmâm-ı İbni Kesîr)

Şubat 28, 2014

Tabiîn devrinde Mekke’de yetişen meşhûr kırâat âlimlerinden. Allahü teâlâ’nın kelâmı olan Kur’ân-ı kerîmin kırâatini (okunuşunu), Peygamberimizin okuduğu gibi bildiren âlimlerin ikincisi. Adı, Abdullah bin Kesir bin Muttalib’dir. Künyesi, Ebû Sa’îd veya Ebû Muhammed’dir. Ebû Bekir veya Ebu’s-Salt künyeleri de vardır. “Dârî” lakabı ile tanınmıştır. Dârî denmesinin sebebi, önce attâr idi, yani güzel kokular satardı. Araplar, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Şubat

Şubat 28, 2014

1856 – Islahat Fermanı ilan edildi. 1870 – Osmanlı padişahı Abdülaziz “Bulgar Eksarhanesinin” (Rumlardan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi) kurulmasına izin verdi. 1918 – Türkiye’de Of işgalden kurtuldu. 1921 – TBMM’de ilk bütçe kabul edildi. 1922 – Mısır, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını ilan etti. 1933 – Berlin’de büyük Reichstag yangını çıktı. Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle Naziler […]

No Comments »

ABDULLAH BİN İDRİS

Şubat 27, 2014

Tebe-i Tâbiîn’in fıkıh, hadîs ve kırâat imamlarından. Adı, Abdullah bin İdris bin Yezîd bin Abdurrahmân bin el-Esved, El-Evdî ez-Zeâferî’dir. Künyesi, Ebû Muhammed el-Kûfi’dir. Hicretin 120 (m. 737) yılında Kûfe’de doğdu. 192 (m. 807) yılında orada vefât etti. Âlim bir aileye mensûb idi. İlk tahsilini babasından, sonra amcası Dâvûd’dan aldı. Ondan sonra da İmâm-ı A’meş, Mansûr, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Şubat

Şubat 27, 2014

1863 – Türkiye’de bilinen ilk resim sergisi İstanbul Atmeydanı’nda açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi. 1879 – Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi. 1880 – Haydarpaşa-İzmit demiryolu işçileri greve çıktı. 1917 – Rus Çarlığı çöktü. 1918 – Çaykara’nın kurtuluşu. 1921 – Şavşat’ın kurtuluşu. 1932 – Halkevleri kuruldu. 1933 – Reichstag yangını 1937 – Özel teşebbüsçe inşa […]

No Comments »

VEHB BİN MÜNEBBİH

Şubat 26, 2014

Tabiîn devrinde yetişen tanınmış hadîs âlimi. Künyesi Ebû Abdullah’tır. 24. (m. 645) senesinde San’a’da doğup, 124 (m. 741) yılında yine burada vefât etti. Yemen’e sonradan yerleşmiş olan İranlılardandır. Hemmam bin Münebbih onun kardeşidir. Çok kitap okudu. Geçmiş ümmetlere, Peygamberlere (aleyhimüsselâm) ve padişahlara, dâir çok bilgisi vardı. Bu husûsta çok nakiller yapmıştır. Doğru sözlü bir zât […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Şubat

Şubat 26, 2014

1618 – Sultan I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman padişah oldu. 1658 – Danimarka ve İsveç arasında Roskilde Antlaşması imzalandı. 1815 – Napolyon Bonapart Elba’dan kaçtı. 1848 – Fransa’da ikinci cumhuriyet ilan edildi. 1870 – New York’ta ilk metro çalışmaya başladı. 1910 – İstanbul’da ilk solcu gazete “İştirak” yayımlanmaya başladı. Gazete Hüseyin Hilmi […]

No Comments »

KÂSIM BİN MUHAMMED

Şubat 25, 2014

Tabiînin büyüklerinden, Medîne-i münevveredeki yedi büyük âlimden biri. İnsanları hakka da’vet eden onlara doğru yolu gösterip, hakiki se’âdete kavuşturan ve kendilerine “silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin üçüncüsüdür. Adı, Kâsım bin Muhammed bin Ebû Bekr-i Sıddîk et-Teymî’dir. Babası Muhammed, Hazreti Ebû Bekir’in oğludur. Annesi Sevde, Yezdücerd’in kızı olduğundan, İmâm-ı Zeynel-âbidin ile teyze çocuklarıdır. Babası […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Şubat

Şubat 25, 2014

1495 – Cem Sultan vefat etti, Fatih Sultan Mehmet’in oğullarından, 1643 – II. Ahmed doğdu, Osmanlı padişahı (ö. 1695) 1836 – Samuel Colt, ürettiği silahın (Colt) patentini aldı. 1921 – Gürcistan’ın başkenti Tiflis, Bolşevik Rusya tarafından işgal edildi. 1925 – Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nda değişiklik yapıldı; Din politikaya aletedilemeyecek ve bu suç vatan hıyaneti sayılacak. 1932 […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 24, 2014

“Benim sözümü işitip belledikten sonra işittiği gibi başkasına ulaştıranın Allah yüzünü ağartsın.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

YÛNUS BİN MEYSERE

Şubat 24, 2014

Tabiînden hadîs âlimi. Künyesi Ebû Ubeyde’dir. Şam’da yaşamıştır. A’mâ idi. Vasile bin Eska’, İbni Ömer, Abdullah bin Bişr, Muâviye, Ebû İdris Havlânî, Ümmûdderdâ ve daha birçok âlimden ilim öğrenip, hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Kendisinden ise Amr bin Vâkıd. Hâlid bin Zeyd, Sa’îd bin Abdülazîz, Süleymân bin Utbe, Evzâî ve daha birçok âlim ilim alıp hadîs-i […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Şubat

Şubat 24, 2014

1918 – Trabzon Rus işgalden kurtuldu. 1525 – İtalya’nın Pavia kentinde Fransa ve Alman kuvvetleri çarpıştı. 1848 – Fransa’da geçici hükümet kurularak II. Cumhuriyet ilan edildi. 1908 – Dr. Galip Üstün, “Topkapı Fukaraperver Cemiyeti”ni kurdu. 1910 – Sanayi-i Nefise Mektebi ‘nin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü. […]

No Comments »

ALİ BİN FUDAYL BİN IYÂD

Şubat 23, 2014

Hadîs âlimi. Künyesi, Ali bin Fudayl bin Iyâd bin Mes’ûd bin Bişr-et-Temîmî. Abbâd bin Mansur, Abdülazîz bin Ebî Revvâd, Leys bin Ebî Süleym. Zeyd bin Bekir ve Muhammed bin Sevr es-San’ânî’den ilim öğrenip rivâyette bulundu. Kendisinden, babası, İbn-i Uyeyne, Ebû Bekir bin Iyâş, Şihâb bin Abbâd, Ebû Süleymân ed-Dârimî, Ahmed bin Abdullah bin Yûnus ve […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Şubat

Şubat 23, 2014

632 – Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)  Veda Hutbesini iradı. 1653 – Batı Anadolu’daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak’ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı. 1660 – XI. Karl, İsveç kralı oldu. 1893 – Rudolf Diesel, dizel motorun patentini aldı. 1898 – Émile Zola, Fransız hükümetini anti-semitist tutumundan dolayı eleştirdiği için hapse girdi. […]

No Comments »

ABDÜLVÂHİD BİN ZİYAD (ZEYD)

Şubat 22, 2014

Tebe-i tabiîn devrinde Basra’da yetişen meşhûr hadîs, fıkıh âlim ve evliyâlarından. Adı Abdülvahid bin Ziyâd’tır. Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, meşhûr hadîs âlimi Buhârî ( radıyallahü anh ) Abdülvahid bin Ziyad’ın Basra’da yaşadığını, burada hadîs ve fıkıh ilmi tahsil ettiğini, 189 (m. 805) târihinde vefât ettiğini bildirmektedir. 186, 187 (m. 802)’de de […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Şubat

Şubat 22, 2014

1632 – Galileo’nun “İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar” adlı eseri yayımlandı. 1819 – İspanya, Florida’yı ABD’ye 5 milyon dolara sattı. 1848 – Paris’te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa’yı altüst edecek işçi devrimleri çığırı açıldı. 1855 – Pennsylvania Devlet Üniversitesi kuruldu. 1865 – Tennessee, köleliği yürürlükten kaldıran yeni bir anayasayı kabul etti. 1876 – Johns […]

No Comments »

YEZÎD BİN ES’AM

Şubat 21, 2014

Tabiînden büyük bir hadîs âlimi. 103 (m. 721) senesinde vefât ettiği söylenir. Babasının ismi Amr’dır. Hadîs husûsunda sika (güvenilir) bir âlimdir. Hazreti Âişe ve Hazreti Meymûne vâlidelerimizden, Ebû Hüreyre, Sa’d bin Ebî Vakkâs, Muâviye’den (r.anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Ondan da, kardeşi Abdullah bin Es’am’ın iki oğlu, Ubeydullah ve Abdullah, Ecleh el-Kindî, Ebû Fezâre, Râşid […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Şubat

Şubat 21, 2014

2008 – Türkiye Kuzey Irakta Güneş operasyonuna başladı. 1440 – Prusya Konfederasyonu oluşturuldu. 1613 – I. Mikhail Rus çarı oldu. 1842 – John J. Greenough, dikiş makinesinin patentini aldı. 1848 – Karl Marx, Komünist Manifesto kitabını yayımladı. 1885 – Washington Anıtı tamamlandı. 1925 – Ünlü ABD dergisi The New Yorker’ın ilk sayısı çıktı. 1935 – […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 21, 2014

Erkek : Münir Kız : Münire

No Comments »

İMÂM-I ZÜFER

Şubat 20, 2014

Hanefî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerinden. Hadîs ilminde de meşhûr bir âlim olup, İmâm-ı a’zamın ( radıyallahü anh ) talebesidir. Künyesi, Ebû Huzeyl’dir. Aslen İsfehânlı olup, 110 (m. 728) senesinde doğdu. 158 (m. 775)’de Basra’da 48 yaşında iken vefât etti. Basra’da yaşadı ve orada kadılık yaptı. Babası Basra şehrinin vâlisi idi. Züfer bin Hüzeyl ilim öğrenmeye […]

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Şubat

Şubat 20, 2014

1622 – Osmanlı padisahı Genç Osman ( II. Osman) öldürüldü. 1833 – Mısır’da çıkan isyanın bastırılması için Rus Filosu İstanbul’a geldi. 1835 – Şili’nin Concepción şehri depremle yerle bir oldu. 1872 – Metropolitan Museum of Art, New York’ta açıldı. 1887 – Almanya, İtalya ve Avusturya arasında ‘Üçler Paktı’ imzalandı. 1909 – Fütürizm kelimesi ilk defa […]

No Comments »

MÛSÂ BİN TALHA (ET-TEYMÎ)

Şubat 19, 2014

Tabiînin devrinde yetişen büyük fıkıh âlimlerinden. Adı, Mûsâ bin Talha bin Ubeydullah el-Kureşî et-Teymî’dir. Künyesi Ebû Îsâ’dır. Ebû Muhammed el-Medenî de denirdi. Babası, Cennetle müjdelenen ve kendilerine “Aşere-i mübeşşere” adı verilen on kişiden biri olan Talha bin Ubeydullah’dır. Annesi, Halvet binti Ka’ka’ bin Saîd bir Zürâre’dir. Resûlullah efendimiz zamanında dünyâya geldi. İsmini Peygamberimiz koydu. Sonra […]

No Comments »

Tarihte Bugün 19 Şubat

Şubat 19, 2014

1600 – Peru’daki Huaynaputina yanardağı Güney Amerika tarihindeki en şiddetli patlamayla püskürdü. 1807 – ABD eski başkan yardımcısı Aaron Burr vatana ihanet iddiasıyla tutuklandı. 1861 – Rusya’da toprağa bağlı kölelik yasaklandı. 1878 – Thomas Edison fonografın patentini aldı. 1881 – Kansas’ta tüm alkollü içecekler yasaklandı. 1915 – I. Dünya Savaşı: Gelibolu muharebeleri başladı. 1915 – […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 19, 2014

Erkek : Behlül Kız : Betül

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 18, 2014

“Kim, (işlediği) bir günâh sebebiyle (din) kardeşini ayıplarsa, o günâhı işlemedikçe ölmez.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

ABDULLAH BİN EBİ ZEKERİYYA

Şubat 18, 2014

Tabiînin büyüklerinden bir hadîs âlimi. Künyesi Ebû Yahyâ eş-Şâmî’dir. Künyesi ile tanınır. Doğum târihi bilinmemektedir. 119 (m. 737) târihinde Halife Hişam zamanında ve Mekhûl’den sonra vefât etmiştir. Gazâlara katılır, cihad ederdi. Babasının ismi Iyâs bin Yezîd veya Zeyd bin Iyâs’dır. Abdullah bin Ebû Zekeriyya, Şamlıların âlimlerinden olup, Mekhûl’un akranıdır, yani ilim bakımından onun gibidir. Hadîs […]

No Comments »

Tarihte Bugün 18 Şubat

Şubat 18, 2014

1451 – Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı. 1695 – Osmanlı donanması, Sakız Adası’nı Venedikliler’den geri aldı. 1856 – Islahat Fermanı yayınlandı 1878 – II. Abdülhamit Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve Meşrutiyet rejimine son vererek, yönetime tek başına egemen oldu. 1885 – Mark Twain’in Huckleberry Finn’in Maceraları adlı kitabı ilk kez yayımlandı. 1913 […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 18, 2014

Erkek : Sadi Kız : Sedef

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 17, 2014

“Zâtıma yemin ederim ki, sizleri biraz korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve hâsılattan eksiklik ile imtihan edeceğiz, müjdele o sabredenleri.” (Bakara Sûresi, âyet 155)

No Comments »

UTBET-ÜL-GULÂM (Utbe bin Ebân bin Sam’a)

Şubat 17, 2014

Evliyânın büyüklerinden. Doğum ve ölüm târihi bilinmemektedir. Babasının adı Ebân bin Sam’a’dır. Rumlarla yapılan bir muharebede şehîd düştü. Vera’ (şüphelilerden sakınmak), takvâ (haramlardan uzak durmak) ve zühd (şüpheli olmak korkusu ile mübahların çoğunu terk edip, onları lüzumu kadar kullanmak) sahibi bir zâttır. Kıymetli sözleri pek çoktur. Buyurdular ki; Birisi, Rebâh el-Kaysî’ye “Utbe’ye Gulâm denmesinin sebebini […]

No Comments »

HZ. YÛNUS ALEYHİSSELÂMIN ZİKRİ

Şubat 17, 2014

Hz. Yûnus (a.s.) Dicle’nin batısında Musul şehri yanında Ninova ahalisine peygamber gönderildi. Onları tevhide davet etti. Lâkin onlar putlarını terk etmediler. Allâhü Teâlâ’nın azabıyla korkuttu, yine kulak asmadılar. Hz. Yûnus (a.s.)’da ümmetine darıldı ve helâk olacakları da kendisine bildirildiğinden Allâh’ın emrini beklemeden çıkıp gitti. Deniz sahiline geldi, bir gemiye bindi. Kendisine hürmet ettiler. Fakat gemi […]

No Comments »

Tarihte Bugün 17 Şubat

Şubat 17, 2014

1864 – CSS H.L. Hunley Denizaltısı, bir savaş gemisi batıran ilk denizaltı oldu. 1867 – Süveyş Kanalı’ndan ilk gemi geçti. 1871 – Şeyh Şamil vefat etti, Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi 1915 – Barbaros Hayreddin ve Turgut Reis muharebe gemileri, savunmaya katılmak üzere Nara’ya geldi. 1916 – Doğu cephesinde Ruslar, Muş’u […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 17, 2014

Erkek : Hamza Kız : Hacer

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 16, 2014

“Şüphesiz ki hayır ehli; iyiler nimetler içindedir. Ve şüphesiz ki fâcir(aşırı isyan eden)ler şiddetli cehennem ateşi içindedirler.”(înfitâr sûresi, âyet 13-14)

No Comments »

ALİ BİN ABDULLAH BİN ABBÂS

Şubat 16, 2014

Tâbiîn’in büyüklerinden âbid (çok ibâdet eden) bir zât. Ebû Muhammed, Ebû Abdullah, Ebü’l-Fadl el-Medenî lâkâbları bildirilmiştir. 40 (m. 660) senesinde doğup, 118 (m. 736) târihinde vefât etti. Abbasî halifelerinin dedeleridir. Seyyid, şerîf ve belagatı yüksek, heybetli ve çok hürmet edilen bir zâttı. Kardeşleri arasında yaşça en küçükleri idi. Çok namaz kılardı. Onun için “Seccâd: Çok […]

No Comments »

SELEME BİN DÎNAR’IN (r.a.) HALİFEYE NASİHATİ

Şubat 16, 2014

Emevi Halifesi Süleyman bin Abdülmelik Medine-i Münevvere’ye gelince: “Burada Ashâb-ı Kirâm’ın devrine erişmiş bir kimse var mıdır ki görüşüp bir miktar sohbet edeyim?” diye sordu. Medineliler: “Medine’nin âlimi ve kâdısı Seleme bin Dînar (r.a.) takva sahibi bir zattır. Ashâb-ı Kirâm’dan bir kısmına erişmiştir ve onlardan hadîs-i şerîşer rivayet eder.” dediler. Halife, adam gönderip davet etti. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 16 Şubat

Şubat 16, 2014

1872 – Beyoğlu Telgrafhanesi işçileri greve çıktı. 1903 – Panama bağımsızlığını ilan etti. ABD, Panama Kanalı üzerindeki hakları satın aldı. 1916 – Ruslar, Erzurum’u işgal etti. 1918 – Litvanya hem Rusya hem de Almanya’dan bağımsızlığını ilan etti. 1920 – Balıkesir’in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde ikinci Ahmet Anzavur isyanı başladı. (İsyan 16 Nisan’da bastırıldı.) 1925 […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 16, 2014

Erkek : Halim Kız : Halime

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 15, 2014

“Kim bir hasene (iyilik) ile gelirse ona on misli verilir, kim de bir seyyie (kötülük) ile gelirse o ancak misliyle cezalandırılır ve hiç¬birine haksızlık edilmez.”(En ‘âm Sûresi, âyet 160)

No Comments »

45) المجيب EL MÜCİB

Şubat 15, 2014

Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevab veren, onları cevabsız bırakmayan… Burada bir hususu iyi bilmek gerekir: Cevab vermek ayrıdır, kabûl etmek ayrıdır. Âyet-i kerîmede, Allah tarafından her duaya cevab verileceği va’dedilmiştir. Fakat kabûl edileceği va’dedilmemiştir. Zira kabûl edip etmemek Cenâb-ı Hakk’ın hikmetine bağlıdır. Hikmeti iktiza ederse istenenin aynını, aynı zamanda kabûl eder. Dilerse istenenin […]

No Comments »

MUHAMMED BİN YÛSUF İSFEHÂNÎ

Şubat 15, 2014

Tebe-i tabiînin âlim ve râvilerinden. İbâdete çok düşkündü. Dünyânın, Allahü teâlânın rızâsı için olmayan herşeyinden elçekmişti. Çok büyük evliyâdan olmasına rağmen, kendisini büyüklerden başkası tanımazdı. Künyesi Ebû Abdullah’dır. Ez-Zâhid, el-Âbid lakabları ile tanınırdı. Aslen İsfehânlıdır. Doğum târihi bilinmemektedir. İlim tahsili için uzun zaman Mekke’de bulundu. Basra’da ve değişik yerlerde ikâmet etti. Tanındığı yerden kaçmanın yollarını […]

No Comments »

BİRE ON SEVAP

Şubat 15, 2014

Bir gün muhtaç bir adam gelip Hz. Ali’den bir şeyler istedi. Hz. Ali (r.a.) oğlu Hasan veya Hüseyin’den birine “Annene git, kendisine bıraktığım altı dirhemden birini al, getir.” dedi. Oğlu gitti, biraz sonra geri döndü ve “Annem o altı dirhemi un almak için sakladığını söyledi” dedi. Hz. Ali; “Bir kul, Allâh’ın elindekine kendi elinde olana […]

No Comments »

Tarihte Bugün 15 Şubat

Şubat 15, 2014

M.Ö. 399 – Socrates ölüm cezasına çarptırıldı. 1637 – III. Ferdinand Kutsal Roma imparatoru oldu. 1898 – İspanya-Amerika Savaşı: Bir Amerikan gemisi Havana (Küba) limanında infilak ederek battı: 260 dan fazla kişi öldü. Olaydan İspanya’yı sorumlu tutan ABD iki hafta sonra İspanya’ya savaş açtı. 1927 – İzmir’de Eski Eserler Müzesi açıldı. 1933 – Giuseppe Zangara […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 15, 2014

Erkek : Nazif Kız : Nazife

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 14, 2014

“Kim farz namazların arkasında Âyetü’l-Kürsî’yi okursa o kimse, diğer namaza kadar Allâh’ın zimmetinde (himâyesinde)dir.”(Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu ‘cemu ‘l-Kebîr)

No Comments »

44) الرقيب ER RAKİB

Şubat 14, 2014

Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan… Bir şey’i koruyan ve devamlı kontrol altında bulundurana rakîb derler; bu da bilgi ve muhafaza ile olur. Allah Teâlâ, bütün varlıkları her lâhza gözetip duran bir şâhid, bir nâzırdır. Hiçbir şey’i kaçırmaz. Her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını verir Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini […]

No Comments »

UBEYDULLAH BİN UTBE

Şubat 14, 2014

Tabiînden olup, Fukahâ-i Seb’a’dan (yedi büyük âlimden) birisi. Künyesi Ebû Abdullah’dır. 98 (m. 716) senesinde vefât etti. 103, 104 yılında da vefât ettiği bildirilmiştir. Hüzelî kabîlesindendir. Hüzelîler, büyük bir kabiledir. Mekke’ye bitişik olan Nahle vadisi sâkinlerinin çoğunu bunlar teşkil ederdi. Babasının ismi Abdullah olup, hicretin seksenaltıncı senesinde vefât etti. Dedesi Subh bin Kâhil, câhiliye devrinde […]

No Comments »

BEŞ VAKİT NAMAZ GÜNAHLARA KEFFARETTİR

Şubat 14, 2014

Allâhü Teâlâ Hûd Sûresinin 114. âyet-i kerîmesinde (meâlen) “Ve namazı gündüzün iki tarafında ve geceden de gündüze yakın saatlerde dosdoğru kıl. Hasenât seyyiatı giderir (Beş vakit namaz günahlara kefaret olur.) Bu namaz zikir ehline bir va’zdır.” buyurmaktadır. Bu âyet-i kerîme beş vakit namazın farz olduğunun açık bir delilidir. Nitekim beş vakit namazın farz olması diğer […]

No Comments »

Tarihte Bugün 14 Şubat

Şubat 14, 2014

496 – Sevgililer Günü: 270 yılında Aziz Valentinus adlı rahibin, Roma İmparatoru II. Cladius tarafından kafası uçuruldu. 226 yıl sonra 496’da ise Papa Gelasius, 14 Şubat’ı Aziz Valentin Günü ilan etti. Aziz Valentinus Yortusu, 19. yüzyıla gelindiğinde; Amerikalı Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartını göndermesinden bu yana farklı biçimde kutlanmaya başlandı. 1779 – James Cook, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 14, 2014

Erkek : Zekai Kız : Züleyha

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 13, 2014

“Kim Al lah’a ve Pey gam be ri ne ita at eder se, Al lah onu, için den ır mak lar akan, için de ebe di ka lacak la rı cen net le re so kar. İş te bu bü yük ba şa rı dır.” (Nisâ, 4/13)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 13, 2014

“Önde gelenler (İslâmiyet’i kabul etmekte başkalarını geçenler) dörttür: Ben Arab’ın önde geleniyim, Suheyb Rûm’un, Selmân Fars’ın, Bilâl de Habeş’in önde gelenidir.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

43) الكريم EL KERİM

Şubat 13, 2014

Keremi, lütuf ve ihsânı bol… Allah vaad ettiği zaman sözünü yerine getirir, verdiği zaman son derece bol verir, muktedirken afveder. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

No Comments »

YEZÎD BİN EBÎ HABÎB

Şubat 13, 2014

Tabiînin büyük âlimlerinden. İsmi Yezîd, künyesi, Ebû Recâ’dır. 53 (m. 673) senesinde doğup, 128 (m. 745) târihinde Mısır’da vefât etti. Aslen Sudanlı olmasına rağmen, Mısır’da yerleşti. Mısır’da yetişip, ilim tahsil etti. Eshâb-ı kiramdan Abdullah bin Haris ( radıyallahü anh ), Ebüt-tufeyl Âmir bin Vasile ( radıyallahü anh ) ile görüşüp, sohbetinde bulundu. Onlardan İslâm ilimlerini […]

No Comments »

HAZRET-İ SELMÂN-I FÂRİSÎ (R.A.)

Şubat 13, 2014

Silsile-i Sâdât’ın ikinci halkası olan Selmân-ı Fârisî Hazretleri Ashâb-ı Kirâm’ın büyüklerinden ve meşhurlarındandır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sohbetleri şerefiyle en yüksek kemal mertebesine kavuşmuştur. Aslen İranlı olup, İsfehan yakınındaki Cey veya Râmehürmüz kasabasındandır. Medîne’ye gelip Müslüman oldu, peygamberimiz (s.a.v.) ona Selmân ismini verdi. Kendisine nesebi soruldu, “Ben Müslüman olduktan sonra nesebim ne olacak “İbnü’l-İslâm=İslâm’ın evlâdı”‘ diye […]

No Comments »

Tarihte Bugün 13 Şubat

Şubat 13, 2014

1258 – Hülagû, Bağdat’ı işgal etti. 200 bin Bağdatlı öldü. 1633 – Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde yargılanmak üzere Roma’ya geldi. 1668 – İspanya, Portekiz’i ayrı bir devlet olarak tanıdı. 1894 – Auguste Lumière ve Louis Lumière, sinematograf’ın (bir film kamerası ve projektör’ün bir araya getirilmiş hali) patentini aldılar. 1918 – Görele’nin düşman işgalinden kurtuluşu. 1918 […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 13, 2014

Erkek : Şevki Kız : Şevkiye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 12, 2014

“De ki: Ey Rab bim! Şey tan la rın ves ve se le rin den sa na sı ğı nı rım.” (Mü’minûn, 23/97)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 12, 2014

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “İmanınızı yenileyiniz.” buyurdular. “Yâ Resûlallah! İmanımızı nasıl yenileriz” denildi. “Lâ ilâhe illallâh sözünü çok tekrar ederek.” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

42) الجليل EL CELİL

Şubat 12, 2014

Celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf… Celâdet ve ululuk, Allah’a mahsustur. Onun zâtı da büyük, sıfatları da büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaşlılık itibarı ile değildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, […]

No Comments »

ABDULLAH BİN DÎNAR

Şubat 12, 2014

Tabiînin büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Abdurrahmân el-Umrî, el-Medenî’dir. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 127 (m. 744) yılında vefât etmiştir. İbn-i Ömer’in azadlı kölesidir. Zamanın en meşhûr âlimlerinden, bilhassa yetişmiş olduğu Eshâb-ı kiramdan İbn-i Ömer, Enes bin Mâlik’ten ( radıyallahü anh ), ayrıca Süleymân bin Yesâr, Ebî Sâlih bin Semmân’dan ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet […]

No Comments »

ALLÂHÜ TEÂLÂ’YA İMAN

Şubat 12, 2014

Müslüman olan bir kimseye, ilk önce “Lâ ilâhe illâllah, Muhammedün resûlullah” kelimesinin ma’nâsını bilmek ve inanmak farzdır. Manası; Allâh’dan (c.c.) başka ilah yoktur, Muhammed (s.a.v.) onun peygamberidir. Bu kelimeye “Kelime-i tevhîd” denir. Her Müslüman kelime-i tevhidin ma’nâsına hiç şüphe etmeden inanmalıdır. Bunları, delîl ile isbât etmesi ve akla uydurması farz değildir. Kelime-i tevhidin ma’nâsını, Kur’ân-ı […]

No Comments »

Tarihte Bugün 12 Şubat

Şubat 12, 2014

1502 – Vasco da Gama, Lizbon’dan Hindistan’a doğru ikinci yolculuğuna çıktı. 1541 – Santiago’nun (Şili) Pedro de Valdivia tarafından kuruluşu. 1870 – Utah bölgesinde kadınlar oy kullanma haklarını elde ettiler. 1879 – New York’un Madison Square Garden kapalı spor salonunda, Kuzey Amerika kıtasındaki ilk yapay buz pateni pisti açıldı. 1912 – 6 yaşındaki Çin imparatoru […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 12, 2014

Erkek : Bedreddin Kız : Elif

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 11, 2014

“Ba şı nı za her ne mu si bet ge lir – se, ken di yap tık la rı nız yü zünden dir. O, yi ne de ço ğu nu af fe der.” (Şûrâ, 42/30)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 11, 2014

Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular:”Namaz, dînin direğidir.”(Hadîs-i Şerîf, Şu ‘abü ‘l-Imân)

No Comments »

41) الحسيب EL HASİB

Şubat 11, 2014

Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruatiyle hesabını iyi bilen; Her şey’e ve herkese her ihtiyacı için kâfi gelen… Allah Teâlâ, neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemmiyet varsa hepsinin neticelerini hiçbir ameliyeye (işleme) muhtaç olmadan doğrudan doğruya ve apaçık bilir. Allah Teâlâ, herkese her ihtiyacı için kâfidir. Bu kifâyet, O’nun varlığının […]

No Comments »

MEYMÛN BİN MİHRÂN

Şubat 11, 2014

Meymûn bin Mihrân el-Cezerî, Tabiînin büyüklerinden. Hadîs ilminden sika (güvenilir), fıkıh ilminde ilmi çok olan büyük bir âlimdir. Kûfe’de yetişti. Sonra Rika’ya yerleşti. Künyesi Ebû Eyyûb’dur. 37 (m. 657)’de doğdu. 116 (m. 734)’de Cezîre’de vefât etti. 117’de vefât ettiği de rivâyet edilmiştir. Halife Hazreti Ömer bin Abdülazîz tarafından kadı ve vâli olarak Cezîre’ye ta’yin edildi. […]

No Comments »

NAMAZIN EHEMMİYETİ

Şubat 11, 2014

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Beş vakit namaz büyük günahtan sakındıkça aralarındaki diğer günahlara keffâret olur.” “Kıyâmet gününde kulun ilk bakılacak ameli namazıdır. Eğer o tam bulunursa diğer amelleri de kabûl edilir, eğer noksan bulunursa diğerleri de kabul olunmaz.” “Muhakkak ümmetimden iki adam namaz için dururlar, rükû ve secdeleri de birdir. Lâkin onların namazları arasındaki derece […]

No Comments »

Tarihte Bugün 11 Şubat

Şubat 11, 2014

1752 – ABD’nin ilk hastanesi Pensilvanya’da açıldı. 1808 – Antrasit ilk defa bir yakıt olarak kullanıldı. 1809 – Robert Fulton, buharlı geminin patentini aldı. 1843 – Giuseppe Verdi’nin I Lombardi adlı operasının ilk gösterimi Milano’da yapıldı. 1867 – Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa beşinci ve son kez sadrazam oldu. 1888 – Sirkeci Garı’nın temeli atıldı. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 11, 2014

Erkek : Suat Kız : Semahat

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 10, 2014

“Siz den kim ca hil lik le bir ka ba hat iş ler de son ra pe şin den töv be eder, ken di ni dü zel tir se (bil miş olun ki) O, çok ba ğış la yan dır, çok mer ha met eden dir.” (En’âm, 6/54)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 10, 2014

“Kıyâmet gününde insanların Allâhü Teâlâ’ya en sevgili olanı ve Allâh’ın rahmetine en yakın makam ve mecliste bulunanı adâletli idarecidir.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

40) المقيت EL MUKİT

Şubat 10, 2014

Her yaratılmışın azığını ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalblere gönderen… Bu mânaya göre Mukît, Rezzak mânasınadır. Yalnız Mukît, Rezzâk’tan daha hususîdir. Rezzak, azık olanı da olmayanı da içine alır. Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 10, 2014

“Yapılan iyilik ancak şu üç şeyle tamam olur: İyilikte acele etmekle, yaptığı iyiliği küçük görmekle ve onu gizlemekle.” (Cafer-i Sâdık (r.a.) Hilyetü’l-Evliyâ)

No Comments »

UBEYDE BİN MUHACİR

Şubat 10, 2014

Tabiînin meşhûrlarından. İsmi kaynaklarda Abdülcebbâr bin Ubeyde bin Müsliman ve Abdurrahmân bin Ebî Abdullah şeklinde kaydedilmiştir. Künyesi Ebû Abdürrab’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 112 (m. 730) senesinde vefât etti. Ebû Zür’a Dimaşkî, Ebû Misher’den şöyle nakletmiştir. “O aslen Rumdur. İsmi Kostantin idi. Müslüman olduktan sonra ona Abdurrahmân ismi verildi.” Ubeyde bin Muhacir Hazreti Muâviye’den, Fâzıle bin […]

No Comments »

ŞUMEYT BİN ACLÂN

Şubat 10, 2014

Tabiînin büyüklerinden âlim ve velî bir zât. Hikmetli sözleri, güzel huyları ile herkesin sevgilisi olmuş bir Allah adamı, ismi Şumeyt bin Aclân olup, künyesi Ebû Hümâm’dır. (Ebû Ubeydullah da denildi). Büyük tasavvuf âlimlerinden olan Şumeyt bin Aclân’ın hayatı, tahsili ve ölüm târihi hakkında kesin bilgi olmayıp, hicri ikinci asırda yaşamıştır. Yaşayışı, hâli, hikmetli sözleri ile […]

No Comments »

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN’IN İRTİHALİ

Şubat 10, 2014

Osmanlı Padişahlarının en büyüklerinden biri olan Sultan İkinci Abdülhamid Han 21 Eylül 1842 senesi Çarşamba günü dünyaya gelmiştir. 32 sene, 7 ay, 27 gün sultanlıktan sonra 27 Nisan 1909 senesi Salı günü memleket için büyük bir felâket olmak üzere maalesef tahttan indirilip Selanik’e gönderilmiştir. Sultan, devletin başına bir kâbus gibi musallat olan Makedonya komitecilerinin o […]

No Comments »

Tarihte Bugün 10 Şubat

Şubat 10, 2014

1763 – İngiltere, Fransa, ve İspanya arasında Paris antlaşması imzalandı: Yedi Yıl Savaşları sona erdi. 1840 – I. Victoria ile Prens Albert St. James Sarayı şapelinde evlendiler. 1863 – Alanson Crane yangın söndürücüsünün patentini aldı. 1909 – II. Abdülhamid tahttan indirildi. 1931 – Yeni Delhi, Hindistan’ın başkenti oldu. 1933 – Madison Square Garden’daki (New York […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 10, 2014

Erkek : Müslim Kız : Nurbanu

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 9, 2014

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat, 51/56)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 9, 2014

“Allâhü Teâlâ’ya yaklaştıran ilmi arttırmadığım bir gün bana gelirse o günün güneşinin doğmasında benim için bereket yoktur.” (Hadîs-i Şerîf, Ebû Nuaym, Hılyetü’l-Evliyâ)

No Comments »

39) الحفيظ EL HAFİZ

Şubat 9, 2014

Yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şey’i belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklıyan… Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur. Birincisi, varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir. İkincisi, birbirlerine zıd olan şeylerin, yekdiğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır. Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i […]

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 9, 2014

Efendimiz’le yaşamış gibi olur. Eğer bir mü’min, kardeşini incitirse, Allâhü Teâlâ onun o günkü ibâdetlerini kabûl etmez.(Câfer-i Sâdık (r.a.))

No Comments »

ABSER BİN KÂSIM

Şubat 9, 2014

Meşhûr hadîs âlimlerinden. Kütüb-i sitte râvilerinden olup, ismi, Abser bin Kâsım ez-Zebîdî, el-Kûfî’dir. Künyesi Ebû Zübeydî’dir. 178 (m. 794) senesinde Kûfe’de vefât etti. Hadîs ilminde hafız derecesinde olup, yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Sika (güvenilir, sağlam) bir râvîdir. Hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği âlimler; Husayn İbni Abdurrahmân, Âlâ İbn-ül-Müseyyib, Matraf bin Tarif, Süleymân […]

No Comments »

ABDULLAH BİN ABDÜLAZÎZ

Şubat 9, 2014

Tanınmış bir hadîs âlimi, Ömerî diye tanınır. 184 (m. 800) senesinde Medine-i Münevvere’de vefât etti. Babasından ve başkalarından hadîs-i şerîf rivâyet etti. Ondan da, Süleymân bin Muhammed bin Yahyâ bin Urve bin Zübeyr, İbn-i Uyeyne, İbn-i Mübârek, Mûsâ bin İbrâhîm gibi âlimler (r.anhüm) hadîs-i şerîf bildirmişlerdir. İbn-i Hibbân buyurdu ki: O, zamanının en zahid (dünyâya […]

No Comments »

ASHÂBIMA HÜRMET EDİN, ÇÜNKÜ ONLAR SİZİN HAYIRLILARINIZDIR

Şubat 9, 2014

Resûlullâh’ın (s.a.v.) ashâbından hiçbiri hakkında yakışıksız ve fena söz söylemeyip onların hepsini sevmek lazımdır. Bir kimse Resûlullâh’ın (s.a.v.) ashâbına buğz yani düşmanlık ederse münâfık olur. Ashâb-ı Kirâm hakkında dilimize sahip olmak lazımdır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Benden sonra ümmetimin üstünü Ebûbekir, Ömer, Osman ve Ali’dir. Onlar hakkında ileri geri konuşmayın ve onlar için ancak hayır söyleyiniz […]

No Comments »

Tarihte Bugün 9 Şubat

Şubat 9, 2014

1588 – Cami minarelerinde kandil kullanılmaya başlandı. 1621 – İstanbul Boğazı dondu. 1640 – Sultan İbrahim tahta çıktı. 1788 – Avusturya, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusya’nın yanında savaşa katıldı. 1822 – Haiti, Dominik Cumhuriyeti’ni işgal etti. 1871 – Osmanlı’da ilk kez Karl Marx’ın bir makalesi Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı. 1895 – William G. Morgan voleybolun temellerini […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 9, 2014

Erkek : Nusret Kız : Nimet

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 8, 2014

“…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?..” (Zümer, 39/9)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 8, 2014

Allâhü Teâlâ ümmetimden bir kimseye hayır murâd ederse onun kalbine Ashâbımın sevgisini verir.” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü ‘l-Firdevs)

No Comments »

38) الكبير EL KEBİR

Şubat 8, 2014

Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen… Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtın kemâli demektir. Her bakımdan büyük, varlığının kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O’na mahsustur. Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere […]

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 8, 2014

“Âlimin hatası geminin parçalanması gibidir, hem kendini, hem de yanındakileri batırır.” (Hz. Ali Kerremallâhü vecheh)

No Comments »

ZÜHEYR BİN MUÂVİYE

Şubat 8, 2014

Tebe-i tabiîn devrinde Kûfe’de yetişen hadîs âlimlerinin büyüklerinden. Adı, Züheyr bin Muâviye bin Hudeyc bin Rahîl bin Züheyr bin Hayseme el-Ca’fî’dir. Künyesi Ebû Hayseme el-Kûfî’dir. 100 (m. 718) senesinde Kûfe’de doğdu. Cezîre veya Cizre denilen yere yerleşti. 173 (m. 789) senesinin Receb ayında vefât etti. Züheyr bin Muâviye ( radıyallahü anh ), kurulduğu zamandan itibâren […]

No Comments »

ÂSIM BİN SÜLEYMÂN (EL-AHVEL)

Şubat 8, 2014

Büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 142 (m. 760) târihinde vefât etti. Basralı’dır. Kûfe’de fiyatların kontrolü ve umûmî ahvâlin murâkabesi ile görevlendirildi. Medâyin’de kadılık (hakimlik) yaptı. Zühdü (şüpheli olmak korkusu ile, mübahların çoğunu terk etmek) ve çok ibâdet yapması ile meşhûrdur. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Enes bin Mâlik, Abdullah bin […]

No Comments »

DÖRT HALİFENİN FAZİLETLERİ

Şubat 8, 2014

Ümmet-i Muhammed’in en üstünü Hz. Ebû Bekir (r.a.)’dir. Resûlullâh’dan (s.a.v.) sonra hak halîfe olmuştur. Fazileti âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîşerle sâbittir. Tevbe Sûresi’nin 40 ve Hadîd Sûresi’nin 10. âyet-i kerîmeleri onun hakkında nâzil olmuştur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.): “Ben, Ebû Bekir’den başka her kime İslâm’ı arzetti isem tereddüd eyledi.Yalnız Ebûbekr-i Sıddîk tereddüd etmedi ve gecikmedi, (İslâm’a […]

No Comments »

Tarihte Bugün 8 Şubat

Şubat 8, 2014

1870 – Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı. Sınavla 32 kız öğrenci alındı. 1904 – Japonların, Çin’in Port Arthur limanına sürpriz bir atak yapıp, Rus filosunu tahrip etmesi ve geçişine engel olması üzerine Rus-Japon Savaşı başladı. 1915 – D.W. Griffith’in Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Nation) adlı tartışmalı başyapıtı Los Angeles’ta ilk kez […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 8, 2014

Erkek : Abdüsselâm Kız : Aslıhan

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 7, 2014

“Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.” (Necm, 53/38)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 7, 2014

Resulullah (s.a.v.) “Girmek istemeyen müstesna, bütün ümmetim cennete girer.” buyurdular. ‘Yâ Resûlallah kim istemez?’ dediler. “Kim bana itaat ederse cennete girer, kim bana isyan eder; emrettiklerimi yapmazsa cennete girmeyi istememiş olur.” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, S. Buhârî)

No Comments »

37) العلي EL ALİYY

Şubat 7, 2014

Her hususta, herşeyden yüce olan… Allah Teâlâ yücedir, yüksektir. Yüksekliğin hakikî mânası şudur: 1. Allah’tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır. 2. Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur. 3. Şânına yaraşmayan her şeyden uzaktır. 4. Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür. Şu halde Aliyy, her şey kendisinin dûnunda, emrinde ve […]

No Comments »

Links

Calendar