Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ağustos, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 31, 2013

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 2/42)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 31, 2013

“İnsanların en akıllısı, güzel görüşlüsü kimdir, Yâ Resûlallah” denildi. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdu ki: “Ölümü en çok zikreden, hatırlayan ve ölüme en şiddetli hazırlanandır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 31, 2013

Allah temiz insanların davranışlarına bir iken on yazar. Sen de kimde bir iyilik görürsen onun bazı kusurlarını siliver. (Sadi Şirazî)

No Comments »

ÜMMÜ RÛMÂN ( radıyallahü anha )

Ağustos 31, 2013

Kadın Sahâbîlerden olup, Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) kayınvâlidesi. İsmi Zeyneb, künyesi Ümmü Rûmân olup, bununla meşhûrdur. Nesebi; Ümmü Rûmân Zeyneb binti Âmir Kinâniyye-i Firâsiyye’dir. Kinâne kabilesinin Benî Firâs koluna mensûbtur. Yemen’lidir. Bi’setten önce doğup, hicretin onaltıncı yılında Hudeybiye musâlahasından sonra Medine-i Münevvere’de vefât etti. Hazreti Ebû Bekir’den önce Yemen’de Abdullah bin el-Haris-i Ezdî ile nikahlandı. […]

No Comments »

YÛŞÂ ALEYHİSSELAM

Ağustos 31, 2013

Allahu Teâlâ, Hz. Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarına Hz. Yûşa aleyhisselâmı peygamber olarak göndermişti. Hz. Yûşa (a.s.), Belkâ şehrini fethettikten sonra İsrâiloğullarına şöyle dedi: “Şimdi Belkâ şehrine girin, Allâhü Teâlâ size onu Cebbârlardan mîrâs verdi. Ama girerken hepiniz tevâzû ile Allâhü Teâlâ’ya secde ve duâ edin ve “hıtta” (Yani, bizim günahlarımızı affet Yârab) deyiniz. Tâ ki Allâh […]

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Ağustos

Ağustos 31, 2013

1868 – Galatasaray Lisesi kuruldu. 1876 – V. Murat tahttan indirildi; yerine kardeşi II. Abdülhamit padişah oldu. 1886 – Charleston-Güney Carolina’da deprem; 100 kişi öldü. 1890 – Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı. 1910 – Ankaragücü Spor Klübü kuruldu. 1918 – Vahdettin padişah oldu. O gün, Osmanlı tarihindeki son kılıç kuşanma töreni yapılmış oldu. […]

No Comments »

BALİNA ZİYAFETİ

Ağustos 31, 2013

Ashab-ı Kiram’dan Cabir r.a. Hazretleri anlatıyor: Rasulullah s.a.v. bizi bir müfreze (askeri birlik) ile göndermişti. Başımıza da Ebu Ubeyde’yi komutan tayin etmişti. Kureyş’e ait bir kervanı ele geçirmekle vazifeliydik. Azık olarak da bize bir dağarcıkta hurma verilmişti. Başka azığımız yoktu. Ebu Ubeyde, bize birer tane hurma veriyordu. – O bir hurmayı ne yapıyordunuz? diye sorulunca […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 31, 2013

Mahmud: Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş Muazzez: İzzet ve şeref sahibi, kıymetli, değerli

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 30, 2013

” Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” (Şu’arâ, 26/83)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 30, 2013

“İyiliğin seni sevindirdiği ve kötülüğün de üzdüğü zaman, sen (kâmil bir) müminsin.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 30, 2013

Değerini ve mertebeni artırmak için sana senden daha iyi bir arkadaş gerektir. (Mevlâna)

No Comments »

SAFİYYE BİNTİ ABDÜLMUTTALİB ( radıyallahü anha )

Ağustos 30, 2013

Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) halası. Abdülmuttalib’in kızı idi. Hazreti Safiyye ile Peygamberimizin babası anne bir kardeşdirler. Cahiliyye devrinde Haris İbni Harb ile evlenmişti. Hâris’ten bir oğlu oldu. Haris öldükten sonra Hazreti Zübeyr’in babası Avvam İbni Hüveylid ile evlendi. Bundan da üç çocuğu oldu. Bunlar Hazreti Zübeyr, Sa’îb ve Abd-ül-Kâ’be’dir. Hazreti Zübeyr ile beraber müslüman olup, […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: ŞÜKÜR

Ağustos 30, 2013

Şükür; îmân, ilim, sâlih amel, güzel ahlâk, âfiyet, sıhhat, evlâd, mâl ve diğer nimetlerinden dolayı Allâhü Teâlâ’ya kalble, dil ile, amel ve mâl ile kulluk ve ibâdet etmek, onun emirlerine uymak, onun nimetlerini günahta kullanmamaktır. Ona itaat etmemek ise küfran-ı nimet ve nankörlüktür. Şükür, bütün ibâdetleri ve bütün güzel huyları içine almaktadır. Dil ile şükür, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Ağustos

Ağustos 30, 2013

MÖ 30 – Eski Mısır’da Kraliçe Kleopatra intihar etti. 1071 – Malazgirt zaferi ile Alparslan’ın komutasındaki Türkler Anadolu’ya girdiler. 1908 – Hicaz Demiryolu açıldı. 1914 – Alman sahil topçu müfrezesi, Çanakkale Boğazı’nın her iki yakasındaki istihkâmlarda göreve başladı. Bu istihkâmların komutasına Alman Amiral Von Usedom atandı. 1922 – Dumlupınar Meydan Muharebesi Türk Ordusu’nun zaferiyle sonuçlandı. […]

No Comments »

AYNEN SENİN GİBİ OLMAK İSTERİM

Ağustos 30, 2013

Bir gün Azizan Hazretlerine, hatırı sayılır bir zat misafir geliyor. Fakat evde hazır yemek yok… Azizan Hazretleri üzülüyorlar. Evlerinin kapısına çıkıyorlar. O sırada, paça satan bir genç, elinde bir çömlekle geliyor. Çömlekte donmuş paça var… Genç: -Bu yemeği sizin ve yakınlarınız için hazırladım. Kabul buyurursanız beni mesut edersiniz. Diyor. Azizan Hazretleri bu nazik anda gelen […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 30, 2013

Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert. İclal : Saygı ve büyüklük gösteren, ikram eden

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 29, 2013

De ki: “O, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O’nun huzurunda toplanacaksınız.” (Mülk, 67/24)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 29, 2013

“Şehitler beştir: Salgından ölen, iç hastalıklardan vefat eden, suda boğulan, yıkık altında kalıp ölen, bir de Allah yolunda öldürülen.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 29, 2013

Sırrını saklamasını bilen işinin hâkimi olur. (İmam Şafii)

No Comments »

HAZRETİ TALHA BİN UBEYDULLAH

Ağustos 29, 2013

İlk îmâna gelenlerden ve aşere-i mübeşşereden. Dedesi, Ebû Bekr-i Sıddîkın dedesinin kardeşidir. Bedir gazâsında, Şam tarafında vazîfeli idi. Diğer gazâlarda bulundu. “Talha, ile Zübeyr, Cennette komşularımdır” hadîs-i şerîfi” ile medh edildi. Çok zengin olup bütün malını Allah yolunda dağıttı. Deve Harbinde Hazreti Ali tarafında değil idi. Orada, ok ile şehîd oldu. Hazreti Ali buna çok […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’IN AMCAZÂDESİ: HZ. UBEYDE BİN HÂRİS (R.A.)

Ağustos 29, 2013

Resûlullâh (s.a.v.)’ın amcazadesi Ubeydetübnü Hâris’in künyesi Ebû Hâris ve Ebû Muâviye’dir. Resûlullâh Efendimiz’den on sene evvel doğmuştu. Resûlullâh (s.a.v.) Dâru’l-Erkâm’a girmeden önce, Ebû Seleme bin Abdülesedî, Abdullâh bin Erkam ve Osmân bin Maz’ûn ile birlikte Müslüman oldular. İki kardeşi Tufeyl, Husayn ve Mistah bin Üsâse ile birlikte Medîne’ye hicret etti. Medîne’de Abdullâh bin Seleme’nin yanında […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Ağustos

Ağustos 29, 2013

1521 – Osmanlı ordusu Belgrad’ı (eski adıyla Nándorfehérvár) fethetti. 1526 – Kanuni Sultan Süleyman, Macar ordusunu Mohaç’ta büyük bir yenilgiye uğrattı. 1541 – Osmanlı ordusu Macar krallığının başkenti Budin’i ele geçirdi. 1756 – Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya’ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı. 1825 – Portekiz, Brezilya’nın bağımsızlığını tanıdı. 1831 – Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu […]

No Comments »

BİR BOSTAN BEKÇİSİ

Ağustos 29, 2013

Evliyanın büyüklerinden İbrahim bin Edhem k.s. Hazretleri anlatıyor: Babam Horasan ‘ Belh hükümdarlarındandı. Bir gün atına binip ava çıkmıştım. Önüme çıkan -tilki veya tavşan- bir hayvanı kovalıyordum. Arkadan bir ses duydum: – Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın, bununla emrolunmadın! Sağa-sola bakındım, fakat kimseyi göremedim. Aynı sesi daha açıktan, sonra da pek yakından yine iki […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 29, 2013

Emîn: Güvenilir. Elif: Arap alfabesinin ilk harfi, dost, tanıdık

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 28, 2013

“Ey iman eden ler, rü kû edin, sec de edin, Rab bi ni ze kul luk edin ve ha yır iş le yin ki kur tu lu şa ere si niz.” (Hac, 22/77)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 28, 2013

“Israrla beraber küçük günah kalmaz (büyük olur), istiğfarla da büyük günah kalmaz (aff olunur).” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l Firdevs)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 28, 2013

Cahillere ilimden bahseden onu etmiştir ziyan. Gerekenlerden de onu esirgemek zulümdür aman. (Katip Çelebi)

No Comments »

VELÎD BİN VELÎD ( radıyallahü anh )

Ağustos 28, 2013

Eshâb-ı kiramdan. İsmi Velîd’dir. Babası Velîd bin Mugîre el-Mahzûmî olup, İslâmın büyük düşmanlarındandı. Annesi Lübâbe ise Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) baldızıydı. Nesebi Velîd bin Velîd bin Mugîre bin Abdullah bin Amr bin Mahzum el-Kureyşi’dir. Kureyş’in mahzûm koluna mensûbtur. Mekke’de bi’setten önce doğup, Medine’de 8 (m. 629) senesinde vefât etti. Bedir gazâsında müşriklerin safında harbe katıldı. […]

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN ZÜHDÜ VE TAKVASI

Ağustos 28, 2013

Hâtemü’l-Enbiyâ aleyhisselam Efendimiz geceleri o kadar namaz kılardı ki, çokça ayakta durmaktan mübarek ayakları şişerdi. “Yâ Resûlallah!. Neden kendine bu kadar zahmet veriyorsun? Allâhü Teâlâ senin evvel ve âhir günahlarını bağışlamış değil mi?” denilince “Ben Rabbimin çok şükreder bir kulu olmayayım mı?.” diye cevap verdiler. Peygamber-i Zîşân Efendimiz zamân-ı saadetlerinde Cezîretü’l-Arap fethedildi, Medîne-i Münevvere’ye her […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Ağustos

Ağustos 28, 2013

1789 – William Herschel, Satürn’ün yeni ay’ını keşfetti. 1845 – Scientific American dergisinin ilk sayısı yayımlandı. 1898 – Caleb Bradham, ürettiği karbonatlı içeceğin adını “Pepsi-Cola” olarak değiştirdi. 1907 – UPS, James E. Casey tarafından Seattle, Washington’da kuruldu. 1916 – Almanya, Romanya’ya savaş ilan etti. 1916 – İtalya, Almanya’ya savaş ilan etti. 1918 – Bingöl, Solhan […]

No Comments »

Bir Boşanma Olayı

Ağustos 28, 2013

Medineli Sabit bin Kays, sahabenin ileri gelenlerindendi. Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’e hizmetten asla geri kalmaz, sözünden ise bir an olsun dışarı çıkmazdı. Efendimiz de onu çok severdi. Hatta bir küçük hatası yüzünden aşırı üzüntüye kapılan Sabit’i teselli ederek “Sabit cennetliklerdendir.” buyurmuştu. İşte bu Sabit’in aile içi bir sıkıntısı vardı. Hanımı Cemile, Sabit’e bir türlü […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 28, 2013

Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme Dilek : Arzu, istek, temenni

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 27, 2013

“O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alâk, 96/4-5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 27, 2013

“Sağ elinizle yiyiniz, sağ elinizle içiniz, sağ elinizle alınız ve sağ elinizle veriniz.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 27, 2013

Acı söz tatlı bir dille güzel ve hoş gelir. Diken gül bahçesinden dolayı gönül çekici olur. (Mevlâna)

No Comments »

SÜMÂME BİN ÜSÂL ( radıyallahü anh )

Ağustos 27, 2013

Eshâb-ı kirâm’ın ileri gelenlerinden. Künyesi, Ebû Ümâme’dir. Mekke ile Medine arasında, Yemâme mıntıkasında ikâmet eden Benî Hanîfe kabilesinin reîslerinden idi. Yemâme’de itibarı olan, sayılan birisiydi. Bir ara, Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) huzûrlarına gelip, öldürme teşebbüsünde bulundu. Onun bu teşebbüsüne Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) amcası mâni oldu. Bunun üzerine Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) Sümâme […]

No Comments »

BİR ÂDÂB

Ağustos 27, 2013

Bir şey alırken sağ el ile alınır, sağ el ile yenilir, içilir ve musâfaha yapılır, abdest âzâlarını yıkamaya başlarken sağdan başlanır, ayakkabı ve elbise giyerken sağ taraftan başlanır, câmi ve mescidlere, evlere, odalara sağ ayak ile girilir. Cennetliklerin safları sağda olacak, cehennemliklerin safları da solda olacaktır. Cennet sağdadır, cehennem soldadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Sağ elinizle […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Ağustos

Ağustos 27, 2013

1389 – I. Murat, Sırp güçlerine karşı Kosova Meydan Muharebesi’ni kazandı. Murat Hüdavendigar, zaferden sonra savaş alanını dolaşırken, yaralı Sırp Miloş Obiliç’in hançer darbesiyle şehit düştü. 1783 – Mongolfier Kardeşler, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular. 1859 – Dünyanın ilk petrol kuyusu ABD’nin Pensilvanya eyaletinde açıldı. 1892 – New York Metropolitan opera binası yandı. 1908 […]

No Comments »

Bu Kadın Defnedilemez

Ağustos 27, 2013

Ebu Hanife’nin meclisine gelen biri şöyle bir suâl sordu: – Hamile bir kadın doğum sırasında vefat etti. Onu yıkamak üzere tahtanın üzerine koyduklarında karnındaki çocuğun yaşadığı anlaşıldı. Bu kadın böylece defnedilecek mi, yoksa bekletilecek mi? Kadın şu anda yıkama tahtası üzerinde beklemektedir. Mecliste hazır bulunanlar birbirlerine bakıştılar. Bazıları: – Bu kadın defnedilemez. Ancak bekletilir. Ola […]

No Comments »

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR, NE YAPILIR?

Ağustos 27, 2013

Gıda zehirlenmeleri, çok kere bayatlamış ve bozuk yiyecekler yedikten sonra görülür. Daha çok yaz aylarında görülen çok kere hafif ve kısa süren bir hastalıktır. Bebek, çocuk, yaşlı ve muafiyet (bağışıklık) sistemi zayıf olanlarda hastalık daha ağır olmakta, hatta ölüme götürebilmektedir. Belirtileri: Baş dönmesi, ishal, mide bulantısı, kusma, şiddetli karın ağrısı, nefes almakta ve yutkunmakta güçlük çekme […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 27, 2013

Hasan: Güzel, iyi, hoş Hasibe :Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 26, 2013

“Ey iman eden ler! Al lah’ı çok ça zik re din.” (Ahzâb, 33/41)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 26, 2013

“Ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 26, 2013

İyilik eden sana arkadaştır, kötülük eden de senden ayrılmış sayılır. (İmam Şafii)

No Comments »

ÜMMÜ ÜMARE (Nesîbe binti Ka’b) ( radıyallahü anha )

Ağustos 26, 2013

Gazâlarda gösterdiği kahramanlıklarıyle meşhûr olan, kadın sahâbîlerden. Hazrec kabilesinden olup, Medine’nin ileri gelen ailelerinden Mazin bin Neccâr’ın evlâdındandır. Annesi, Rebâb binti Abdullah’tır. Tahminen Milâdî 573 yılında doğdu. İkinci Akabe bîatında bulunarak zevciyle birlikte Müslüman olmakla şereflendi. İlk önce müslüman olan Medineli iki kadından biridir. Zevci Ensâr’dan Zeyd bin Âsım ( radıyallahü anh )’dır. Zeyd ( […]

No Comments »

HAZRET-İ ALİ (K.V.)’DEN HİKMETLER

Ağustos 26, 2013

• İnsanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar. • Haddini bilen kişi helâk olmaz, • Herkesin değeri, yaptığı iyilikle, ihsân ve ilmiyle ölçülür. • Kişi, dilinin altında gizlidir. • Dili tatlı olanın dostu çok olur. • İyilik ile hür kişi köle yapılır. • Cimriyi, malının bir felâket ile yok olabileceği veya vârise kalabileceği ile korkut. • Söyleyene […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Ağustos

Ağustos 26, 2013

1071 – Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı. 1789 – Fransa Meclisi “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”ni kabul etti. 1920 – ABD’de kadınlar ilk kez oy kullandı. 1921 – Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki emri: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. […]

No Comments »

BU AKŞAM HİNDİSTAN’DA

Ağustos 26, 2013

Hz. Süleyman’ın sarayına kuşluk vakti saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere, hayati bir mesele için Hz. Süleyman’la görüşeceğini söyler ve hemen huzura alınır. Hz. Süleyman (a.s) benzi sararmış, korkudan titreyen adama sorar: – Hayrola ne var? Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana… Adam telaş içinde: – Bu sabah karşıma Azrail (a.s) çıktı. Bana […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 26, 2013

Orhan: Şehrin hakimi Berrin : Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 25, 2013

“Nerede olursanız olun, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile ölüm size ulaşacaktır.” (Nisâ, 4/78)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 25, 2013

“Günahlardan tevbe, bir daha günaha aslâ dönmemendir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 25, 2013

Ne kadar okursan oku, bilgine yaraşır şekilde davranmazsan cahilsin. (Sadi Şirazî)

No Comments »

BİLÂL-İ HABEŞÎ ( radıyallahü anh )

Ağustos 25, 2013

Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) müezzini. Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından ve ilk müslüman olanlardandır. İsmi, Bilâl bin Rebah Habeşî, künyesi Ebû Abdullah’tır. Habeşistanlı bir aileye mensûb olup, babasının ismi Rebah, annesinin ismi Hamâme’dir. Mekke-i Mükerreme’de Beni Cumha kabilesine intisap etmişlerdir. Bilâl-i Habeşî (m. 581) senesinde Mekke-i Mükerreme’de doğdu. 20 (m. 641)’de Şam’da vefât etti. Kabri Şam’da, […]

No Comments »

TEVBE NASIL OLUR?

Ağustos 25, 2013

Hz. Alî’ye (kerremallahu vecheh) tevbe nasıl olur diye soruldu. Şöyle buyurdular: Tevbe eden şu altı şeyi yapar: 1- Geçmiş günahlarına pişman olur. 2– Geçmiş farzları kazâ eder. 3- Haksız olarak aldıklarını sahibine iâde eder. 4- Hakkı olanlarla helâlleşir 5- İşlediği günahlara dönmemeye azmeder 6- Nefsini nasıl günah ile büyüttüyse öylece Allâh’a itaatta da terbiye eder.

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Ağustos

Ağustos 25, 2013

1758 – Yedi Yıl Savaşları: Prusya Kralı II. Frederick, Rus ordusunu yendi. 1768 – James Cook ilk yolculuğuna başladı. 1825 – Uruguay, Brezilya’dan bağımsızlığını ilan etti. 1830 – Belçika Devrimi başladı. 1928 – Arnavutluk’ta Başkan Ahmet Zogo kendini kral ilan etti. 1933 – İtalya ile Sovyetler Birliği saldırmazlık antlaşması imzaladı. 1933 – Sichuan-Çin’de deprem: 9000 […]

No Comments »

Böyle Yemek Pişirirler

Ağustos 25, 2013

Bir gün ikindi vakti yanına bir misâfir geldi. Tencerede bir parça et vardı. Eti pişirip misâfire ikrâm edeyim diye düşündü. Fakat, yemeği hazırlamak için de misâfirin yanından ayrılamadı. Nihâyet akşam vakti oldu. Namazlarını kıldılar. Kendisi de, misâfiri de oruçlu idiler. Nihâyet evde bulunan bir kuru ekmek ve bir mikdar suyu misâfire ikrâm için hazırladı. Sonra, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 25, 2013

Erkek: Orhan Kız: Zahide

No Comments »

HZ. MUHYİDDÎN ARABÎ’NİN KABRİNİN BULUNMASI

Ağustos 25, 2013

Yavuz Sultan Selim Han, Şam’da iken Şeyhülislâm Kemal Paşazâde ile Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin bir risalesinde “İza dehale’s-sîn fi’ş-şîn zahara kabru Muhyiddin, ezhara bimerkadi’l-mîm” ibaresini görmüş. Kemal Paşazâde bu ibareyi (Sîn); Selim, (Şîn); Şam’a girdiğinde Hz. Muhyiddin kabrini izhar eder, diye tevil etti. Sultan derhal Hz. Muhyiddin’in kabrini bulalım, çıkaralım ve ziyaret edelim” deyip araştırdılar. Bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 24, 2013

“Rab bim! Şüp he siz ben nef si me zul met tim. Be ni af fet…” (Kasas, 28/16)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 24, 2013

Muhakkak Allâhü Teâlâ, yeryüzündekilerin duâsından dolayı kabirlerdekilere dağlar kadar rahmet verir. Dirilerin ölülere hediyeleri, (duâ ve) istiğfârdır.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 24, 2013

Üç şeyi kötü günlerinde dene, dostunu, eşini ve sabrını. (Atai)

No Comments »

SEVBAN ( radıyallahü anh )

Ağustos 24, 2013

Eshâb-ı kiramdan, ismi Sevban, künyesi Ebû Abdullah idi. Yemenli Hakemi bin Sa’d bin Himyer’in kölesiydi. Peygamber efendimiz satın alıp, âzad etmiştir. Doğum yeri Yemen olarak bilinmekte ise de, doğum târihi ve vefâtında kaç yaşında olduğu bilinmemektedir. Resûl-i Ekrem ( aleyhisselâm ) kendisini âzad ettiği vakit, “Seni âzad ettim, amma yine gönlümüz beraberdir. Sen bizim ehli beytimizden […]

No Comments »

ÖLÜ DEFNEDİLDİKTEN SONRA TELKİN MEŞRÛDUR

Ağustos 24, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ölüyü defnettikten sonra kabrin başında durur ve “Kardeşinize istiğfar edin. Allâhü Teâlâ’dan (suallere) cevapta ona sebat isteyin. Zira o şimdi sual olunmaktadır.” buyururdu. İhyâu Ulûm’da geçen şu hadîs-i şerîf de telkînin sünnet olduğuna delildir: Ebû Ümâme el-Bâhili (r.a.) vefat edeceği sırada şöyle dedi: Yâ Saîd! Ben öldüğüm zaman bana Resûlullah’ın (s.a.v.) bize […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Ağustos

Ağustos 24, 2013

79 – Vezüv yanardağı püskürdü; Pompeii, Herculaneum, ve Stabiae şehirleri vokanik küller altında kaldı. 1349 – Mainz’da 6000 yahudi, veba’dan sorumlu tutularak öldürüldü. 1516 – Mercidabık Savaşı: I. Selim’in ordusu Memlük ordusunu yendi. 1572 – Fransa’da katolikler, Kral IX. Charles’ın emriyle, silahsız ve savunmasız protestanlara saldırarak onbinlercesini öldürdüler. Olaylar Paris civarında başladı, daha sonra diğer […]

No Comments »

Ceza Olarak Eli Kesilen Şeyh

Ağustos 24, 2013

Şeyh Hammad (Ebu’l – Hayr Tinati) Hazretlerinin bir eli kesikti. Bir gün mürüdlerinden biri küstahlık ederek ona elinin kesilmesine sebep olan şeyin ne olduğunu sordu. Şeyh Ebu’l – Hayr Tinati Hazretleri elinin kesilmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı: – Gençliğimde bir hünah işledim. Ondan dolayı elimi kestiler, buyurunca ne zaman olduğun sordular. Hz.Şeyh de meseleyi […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 24, 2013

Erkek: Necdet Kız: Nemciye

No Comments »

SAĞLIK TAVSİYELERİ

Ağustos 24, 2013

Yemeklerinizi mümkün oldukça yemek vaktine yakın zamanda pişirin, pişmiş yiyecekleri bekletmeyin. Pişirdikten sonra kalan yemeklerinizi hızlı soğutup buzdolabında muhafaza edin, yiyeceğiniz kadarını ısıtın. Pişirip daha sonra yiyeceğiniz yemekleri, oda sıcaklığında, tezgâh ve ocak üzerinde 2 saatten fazla soğumaya bırakmayın. Yaz aylarında ise oda sıcaklığında 1 saatten fazla bırakmayın. Dondurulmuş gıdaları asla kalorifer, soba vb. üzerinde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 23, 2013

“Doğrusu insanın eline geçecek olan, kendi çalışmasından başkası değildir” (Necm, 53/39)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 23, 2013

İnsanların en hayırlısı, Kur’ân-ı Kerîm’i en çok ve en güzel okuyan, en takvalı olan, insanlara ma’rufu en çok emredip münkerden en çok nehyeden ve sıla-i rahimde en çok bulunan kimsedir. (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 23, 2013

İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah (Ziya Paşa)

No Comments »

ÜMMÜ HÂNÎ ( radıyallahü anha )

Ağustos 23, 2013

Mekke’nin fethi günü müslüman olan kadın Sahâbîlerden. Ebû Tâlib’in kızı ve Hazreti Ali’nin kızkardeşidir. Annesi Hazreti Fâtıma binti Esed, öz adı Fâhite’dir. Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hazreti Ali’den sonra Hazreti Muâviye zamanında vefât ettiği rivâyet edilmektedir. Hazreti Ümmü Hâni; mert, cesur ve güzel ahlâklı idi. Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) sekiz yaşından […]

No Comments »

SIDDÎK-I EKBER (R.A.) BUYURDULAR Kİ

Ağustos 23, 2013

Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’e (r.anhüm) ‘Resûlullâh’tan (s.a.v.)  sonra insanların en hayırlısı olan zat!’ diye hitap edince Hz. Ebû Bekir (r.a.) “Sen böyle diyorsun ama ben Resûlullâh’ın (s.a.v.) ‘Güneş Ömer’den daha hayırlı birinin üzerine doğmadı.’ buyurduğunu işittim.” Hz. Ebû Bekir (r.a.) buyurdular: (Karada ve denizde fesat zuhura geldi) meâlindeki Rum sûresinin 41. âyetinde geçen karadan […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Ağustos

Ağustos 23, 2013

634 – Halife Hz. Ebu Bekir vefat etti. 1305 – İskoç şövalye William Wallace, vatana ihanet suçlamasıyla İngiltere Kralı I. Edward tarafından idam edildi. 1514 – Çaldıran Muharebesi 1541 – Fransız kaşif Jacques Cartier, Kanada’nın Quebec şehrine ulaştı. 1799 – Napolyon, Fransa’da iktidarı ele geçirmek üzere Mısır’dan ayrıldı. 1839 – Hong Kong Birleşik Krallık’a bırakıldı. […]

No Comments »

CİMRİLİĞİN BU KADARINA PES!

Ağustos 23, 2013

Resûlüllüh (s.a.v.) bir adam gelerek: – Yâ Resûlüllüa! Falanca komşum, hurma saplarını benim bahçeme koyuyor. Bana eziyet veriyor, dedi. Allah Resûlü o zâtı çağırarak, ona: – Filancanın bahçesine koyduğun hurma saplarını bana sat, teklifini yaptı. Adam: – Olmaz dedi. Allah Resûlü: – Öyle ise bana hediye et onları, dedi. Adam bu teklife de: – Olmaz […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 23, 2013

Nurullah (a): Allahın nûru. Lamiha (a): Parlayan, parıldayan, parlak.

No Comments »

BEYİT

Ağustos 23, 2013

  Etıbbânın budur pend ü kelâmı, Sakın ifrât ile yîme taâmı.                  (Firdevsî-i Rûhî) Doktorların tavsiyesi budur ki; Sakın yemeği çok yemeyiniz.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 22, 2013

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farzkılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara, 2/183)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 22, 2013

Ebû’d-Derdâ (r.a.) anlatıyor: ‘Hz. Ebû Bekir’in önünden yürürken Peygamber Efendimiz (s.a.v.) beni gördü ve şöyle buyurdular: “Senden daha hayırlı olan bir kişinin önünden yürüme. Zira Ebû Bekir güneşin üzerine doğup battığı herkesten daha hayırlıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Mecmau’z-Zevâid)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 22, 2013

Düşmanın gözünde hüner en büyük kusurdur. (Sadi Şirazî)

No Comments »

SELMÂN-I FÂRİSÎ ( radıyallahü anh )

Ağustos 22, 2013

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve meşhûrlarından. Silsilet-üz-Zeheb diye bilinen “Altın silsilenin” (Büyük veliler silsilesinin) ikinci halkası. Aslen İranlı olup, İsfehan yakınında bir köyde doğup, büyüdü. Gençliğinde mecûsî iken, hıristiyan rahibleriyle tanışıp, mecûsîliği terk etti. Kiliseye girip hıristiyan oldu. Çok ilim öğrenip âlim oldu. Sonra da uzun yıllar değişik yerlerde kaldı. Nihâyet Medine’ye gelip Peygamberimiz ( aleyhisselâm […]

No Comments »

HZ. EBÛ BEKİR (R.A.)

Ağustos 22, 2013

PEYGAMBERLERDEN (A.S.) SONRA EN FAZİLETLİ ZAT: HZ. EBÛ BEKİR (R.A.) Hz. Ömer (r.a.) buyurdu ki: “İnsanlar içinde Allâhü Teâlâ’yı en iyi bilen ve ondan en çok korkan Ebû Bekir’dir.” “Ebû Bekir bizim efendimiz, en hayırlımız ve Resûlullâh (s.a.v.) tarafından en çok sevilenimizdir.” Hz. Ömer (r.a.) bir gün minbere çıkıp şöyle buyurdu: Dikkat ediniz! Bu ümmetin […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Ağustos

Ağustos 22, 2013

1543 – Barbaros Hayrettin Paşa’nın Tunus’u fethi 1642 – İngiltere’de iç savaş başladı. 1654 – Jacob Barsimson, gelecekte New York olacak New-Amsterdam’a geldi. O gelecekteki adıyla “ABD”ye yerleşen ilk Yahudi’ydi. 1703 – III. Ahmed, II. Mustafa’nın yerine tahta çıkarak Osmanlı İmparatorluğu’nun yeni padişahı oldu. 1780 – Britanyalı James Cook’un gemisi Büyük Britanya’ya döndü. 1791 – […]

No Comments »

ÇOBAN VE AĞAÇ

Ağustos 22, 2013

Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimiyse, onunla konuşarak: “Hadi bakalım evladım, derdi. Bu ihtiyarın elmasını ver artık”. Ve bir elma düşerdi, en güzelinden, en olgunundan. Yaşlı adam sedef kakmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 22, 2013

Erkek: Semih Kız: Semîha

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 21, 2013

“(Ey Muhammed) Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 21, 2013

“Kişinin yediği en temiz (en helâl) şey (alın teri, el emeği ile elde ettiği) kazancıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvud)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 21, 2013

Kötülüğe engel olmak da iyilik yapmak gibidir. (Ebu Hanife)

No Comments »

SEHL BİN SA’D ( radıyallahü anh )

Ağustos 21, 2013

Medine’de en son vefât eden Ensâr-ı kiramın büyüklerinden. Ensârın Hazrec kabilesi kolundandır. Künyesi; Ebü’l-Abbâs, Ebû Mâlih Ebû Yahyâ’dır. Nesebi (silsilesi), Sehl bin Sa’d bin Mâlik bin Hâlid bin Salebe bin Harise bin Âmr bin Hazrec bin Sâide bin Ka’b bin Hazrec’dir. Babasının ismi Sa’d bin Mâlik olup, hicretten önce müslüman olmuştur. Annesinin ismi ile doğum […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: SABIR

Ağustos 21, 2013

Sabır, acıya katlanmak, onu geçirmek için sebat ve mukavemet etmektir ki her ferahın, her muvaffakıyetin anahtarıdır. Darlığın, sıkıntının geçmesi için Allâh’ın yardımını kazandıracak sebeplerin birincisidir. Günahlara sabır, nefsin günah olan arzularına, isteklerine mukavemet etmektir. Musîbetlere sabır, başa gelen belâ ve kederlere tahammül etmektir. Sabırsız kimseler her zaman darlık içindedir. Genişlik zamanında eldeki nimetin de kadrini […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Ağustos

Ağustos 21, 2013

1680 – Pueblo kızılderilileri İspanyollarca işgal edilmiş Santa Fe’yi (New Mexico) ele geçirdiler. 1878 – Amerikan Barolar Birliği (ABA) kuruldu. 1888 – William Seward Burroughs, ABD’de ilk başarılı toplama çıkarma makinesinin patentini aldı. 1911 – Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi’nin bir çalışanı tarafından çalındı. 1915 – İkinci Anafartalar Savaşı başladı. 1940 – Sovyet Devrimi liderlerinden […]

No Comments »

ELİNİ DEĞİL, AYAĞINI UZATMIŞ

Ağustos 21, 2013

İbrahim Paşa, Şam’da bulunduğu bir gün, Emeviyye Câmii’ne girdi. O sırada içerde Şam’ın büyük âlimi Şeyh Saîd el-Halebî (rh.), cemaate ders anlatıyordu. İbrahim Paşa gelip Şeyh Saîd’in yanına oturdu. Ayaklarını uzatmış olan Şeyh, Paşa gelmesine rağmen hiç aldırış etmedi. Bu vaziyet İbrahim Paşa’yı çok kızdırdı ve hemen câmiden ayrıldı. Paşa köşküne geldiğinde, dalkavuklar etrafını çevirerek […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ağustos 21, 2013

Rızâ : Kadere râzı olan. Tasavvufta irâdenin yok edilmesiyle elde edilen makam. Kübra : En büyük, en azametli.

No Comments »

Beyt

Ağustos 21, 2013

  Sabırdır ukde-güşâ-yi her kâr Erişir sabr ile subha şeb-i târ. (Nâbî) Dâimâ müşkilleri çözen sabırdır. Karanlık gecelerde sabaha erdiren sabırdır.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ağustos 20, 2013

“Kim af fe der ve ara yı dü zel tir se onun mü ka fa tı Al lah’a ait tir. Şüp – he siz O, za lim le ri sev mez.” (Şûrâ, 42/40)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 20, 2013

“Beş, şey ibadettir: Az yemek, mescitlerde oturmak, Ka’beye bakmak, Mushafı Şerîf’e(Kur’ân-ı Kerîm’e) bakmak ve âlimin yüzüne bakmak.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Ağustos 20, 2013

Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib)

No Comments »

TUFEYL BİN AMR ED-DEVSÎ ( radıyallahü anh )

Ağustos 20, 2013

Eshâb-ı kiramın şâirlerinden ve Resûlullah efendimizin Mekke’de İslâmiyeti açıklamaya yeni başladığı sırada îmân edenlerden. Adı, Tufeyl bin Amr bin Tarif bin Âs bin Sa’lebe bin Selîm bin Fehm bin Ganem bin Devs ed-Devsî el-Ezdî’dir. Yemen taraflarında mamur ve verimli bir beldede oturan Devs kabilesine mensûbtur. Hazreti Tufeyl bin Amr, bu kabilenin en seçkin, en itibarlı […]

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN PEK YÜKSEK AKIL VE ZEKÂSI

Ağustos 20, 2013

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek akıl ve zekâsı her türlü tasavvurların üstündedir. Onun pek yüksek aklı, zekâsı yanında en büyük dâhîlerin, akılları, dehâları pek sönük kalır, onun muazzam hayâtı buna pek güzel şahittir. Arabistan’ın peygamberimizden evvelki haliyle sonraki hâlini düşünmek yeter. Rabbimizin o büyük, o son peygamberi kadar insanları, ruhî hallerini anlamış, âlemin siyâsetini güzelce idare […]

No Comments »

EN TEMİZ KAZANÇ

Ağustos 20, 2013

Resûlullâh Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “En temiz kazanç şu vasıftaki tüccârların kazancıdır. O tüccârlar ki: • Konuştukları zaman yalan söylemezler, • Emânet verilince hıyânet etmezler, • Vaad ettikleri zaman dönmezler, • Satın alırken (malı) kötülemezler, • Satarken ısrar etmezler, • Borçlarını geciktirmezler, • Alacaklılarına da zorluk çıkarmazlar.”

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Ağustos

Ağustos 20, 2013

636 – Yarmuk Savaşı: Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu, Suriye ve Filistin’in kontrolünü Bizans İmparatorluğu’ndan aldılar. 917 – Ankiyalus muharebesi: Bulgar Çarı I. Simeon, Trakya’yı Bizanslılardan aldı. 1648 – Lens Savaşı: Otuz Yıl Savaşları’nın sonu. 1828 – Paris’te Gioacchino Rossini’nin Kont Ory operasının ilk temsili. 1833 – ABD’de köleler Nat Turner’in liderliğinde ayaklandı. 1866 […]

No Comments »

Links

Calendar