Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Haziran, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 30, 2013

” Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 30, 2013

“Vaktiyle bir kişi yolda giderken yolu üstünde bir diken dalı buldu, onu alıp (yoldan dışarıya) attı. Allâhü Teâlâ bu amelini kabul buyurup razı oldu, günahlarını mağfiret etti.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 30, 2013

Allah korkusu olmayan gönülde Allah sevgisi yaşamaz. Allah’ı seven sevilmeye layık olur. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

HABBÂB BİN ERET ( radıyallahü anh )

Haziran 30, 2013

İslâm ile ilk şereflenen sahâbîlerden. İsmi Habbâb, künyesi Ebû Abdillah’dır. m. 586 senesinde Mekke’de doğdu. 37 (m. 657)’de de Kûfe şehrinde vefât etti. Resûlullah ( aleyhisselâm ) Zeyd bin Erkam’ın evinde iken, burada müslüman oldu. İlk müslüman olan erkeklerin altıncısı idi. İslâm’ın ilk günlerinde, müşriklerin kin ve intikamla baktığı bir zamanda müslüman olmak, üstelik, müslümanlığını […]

No Comments »

ABDÜLKADİR CEZÂYİRÎ

Haziran 30, 2013

Hz. Hasan (r.a.) neslinden şerîf olup İslam kahramanlarındandır. 1808 yılında Maaskar şehri yakınında bulunan Kaytana çiftliğinde doğdu. Baba ve dedeleri, Cezayir’in Vehran tarafında yaşayan ilim, fazilet ve takva sahibi, herkesin sevip saydığı kimselerdi. Büyük dedesi Seyyid Muhammed bin Abdülkadir, Barbaros Hayreddin Paşa’nın Cezayir’i fethine yardım etmişti. Çocukluğunda ve gençliğinde din ilimleri tahsil etti, ata binip […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Haziran

Haziran 30, 2013

1579 – Sokullu Mehmet Paşa vefat etti, Osmanlı sadrazamı (d. 1505) 1859 – Fransız akrobat Charles Blondin, Niagara Şelalesi’ni ip üstünde geçti. 1882 – Amerika Birleşik Devletleri’nin 20. başkanı James Garfield’i öldüren Charles Guiteau asılarak idam edildi. 1905 – Albert Einstein Hareketli Cisimlerin Elektrodinamiği isimli makalesini yayımlayarak özel görelilik kuramını ortaya atmış oldu. 1908 – […]

No Comments »

KENDİNİ TEHLİKEYE ATMAK

Haziran 30, 2013

İstanbul’un, İslâm orduları tarafından kuşatılması, ilk defa Hz. Muaviye r.a.’ın halifeliği sırasında olmuştur. Hz. Muaviye, Süfyan b. Avf r.a. komutasında büyük bir orduyu Bizans üzerine gönderirken, oğlu Yezid’in de aynı orduya katılmasını istemişti. Fakat Yezid birtakım mazeretler ileri sürerek geri kalmak isteyince, onu göndermekten vazgeçmişti. Savaşa çıkan askerler yolda açlık, hastalık ve sıkıntılarla karşılaşmış, bu […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 30, 2013

Erkek : Bahri Kız : Bahriye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 29, 2013

“Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur.” (Nisâ, 4/111)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 29, 2013

“Nimete hamdetmek, o nimetin zevâli (azalmaması veya yok olmaması) için emniyettir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 29, 2013

Kendini araştır. Kendi kusurunu kendin gör. (Mevlâna)

No Comments »

KADI ŞÜREYH ( radıyallahü anh )

Haziran 29, 2013

Tabiînin büyüklerinden. Künyesi Ebû Umeyye’dir. 79 (m. 713)’de vefât ettiği rivâyet edilir. Babasının ismi Hâni idi. Hâni, kabilesi nâmına elçi olarak Medine’ye gelmişti. Resûlullah’ı görünce müslüman oldu. Resûlullah ( aleyhisselâm ) ona Ebû Şüreyh ismini vermiştir. Kinde kabilesindendir. Kâdı Şüreyh’in sahabilerden olduğuna dair rivâyetler varsa da doğrusu Tabiînden olduğudur. Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve İbn-i […]

No Comments »

ORUÇ LÜGATÇESİ

Haziran 29, 2013

Ramazân-ı şerîf orucu, hicretten bir buçuk sene sonra farz kılındı. Kitap, sünnet ve icmâ ile farzdır. Oruç: Savm ve Sıyâm: Fecr-i sâdıkdan başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsî yakınlıktan nefsi tutmaktır. Farz, vâcib, nâfile ve mekrûh kısımları vardır. Sahur: Seher vaktinde yenen yemektir. “Seher” de ikinci fecir (sabah namazı vaktin)den biraz evvel olan vakittir. İmsâk: Orucu […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Haziran

Haziran 29, 2013

1326 – I. Murat Han Doğdu, Osmanlı padişahı (ö. 1389) 1925 – Diyarbakır İstiklal Mahkemesi’nce idama mahkûm edilen Şeyh Said ile adamları idam edildi. 1934 – Bitlis’te yaşayan Zaro Ağa 157 yaşındayken yaşamını yitirdi. İç organları inceleme amacıyla alındı. 1938 – Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kuruldu. 1939 – Hatay Devleti Meclisi, oybirliğiyle Türkiye’ye katılma […]

No Comments »

İlk Müslüman

Haziran 29, 2013

Hazret-i Alîden ‘r.a.’ rivâyet edilir. Evvelâ islâma gelen, Ebû Bekrdir ‘r.a.’. Hazret-i Resûl-i ekrem ‘s.a.s.’ ile ilk önce kıbleye durup, nemâz kılan Ebû Bekrdir. Ebû Bekrin ‘r.a.’ islâma geliş sebebi şöyle idi: Hazret-i Ebû Bekr önceleri tüccâr idi. Sefer ve ticâret yapardı. Ekserî Şâma giderdi. Seferde iken, bir gece rü’yâ gördü ki, gökden ay inip, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 29, 2013

Erkek : Recai Kız : Nadiye

No Comments »

İSLÂMÎ BİR DEĞERİMİZ: EDEB

Haziran 28, 2013
İSLÂMÎ BİR DEĞERİMİZ: EDEB

Muhterem Kardeşlerim! Edeb, insanı utanılacak durumlardan koruyan sağlam bir irâde ve vicdan duygusudur. Edeb, kendini tanımakla başlar; haddini bilmekle devam eder. Nitekim irfana ermenin ilk şartı “kendini bilmektir.” Bu yüzden eskiden, irfan mektebi sayılan dergâhların giriş kapılarında: “Edeb Yâ Hû” yazardı. Çıkışta ise insan nefsini varlık iddiasından arındırıp tevâzu telkin eden “Hîç” levhası vardı. Kardeşlerim! […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 28, 2013

“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. ” (Enfal, 8/46)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 28, 2013

“Kişinin hayatta ve sıhhatli iken bir dirhem (gümüş para) sadaka vermesi, ölmek üzere iken yüz dînar (altın para) sadaka vermesinden hayırlıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Hibbân)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 28, 2013

Allah’a yakınlaşman, onun yakınlığının şuuruna varmandır. (Ataullah İskenderi)

No Comments »

EBÛ’L-ESVED ED-DÜELÎ ( radıyallahü anh )

Haziran 28, 2013

Tabiînin büyüklerinden. Fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. İsmi Zâlim bin Amr’dır. Kûfe’de doğup, Basra’da büyüdü. Tâûn’dan (Veba) vefât etti. Edebiyatçı ve şâir bir zât idi. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali’den çok hadîs-i şerîf bildirmiştir. Arapçada nahv (cümle yapısı) ilmini ilk ortaya koyandır. Kendi kızından Arapça kaidelerine uymayan bir söz işitince; Arapça’ya başka şeyler karışarak bozulmaya başladığını […]

No Comments »

ZEKÂT VE SADAKANIN EN MAKBULÜ

Haziran 28, 2013

Bakara Sûresinin 273. âyetinin tefsiri: “Emir ve teşvik olunduğumuz infak ve sadakalar Allah yolunda tutulmuş, din uğrunda ilme, cihada kendini vakfetmiş, yeryüzünde şuraya buraya gidemeyen yani Allah yolunda meşgûliyetlerinden dolayı nafakalarını kazanmaya gücü olmayan fakirler içindir. Hallerini bilmeyen -iffetlerini muhafaza için tahammül edip istemeye tenezzül etmediklerinden- onları zengin zanneder. Sen onları nezâhetlerinden, sîmâlarından tanırsın. İnsanlardan […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Haziran

Haziran 28, 2013

1763 – Macaristan’da deprem. 1838 – I. Victoria 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe 20 Haziran’da tahta çıkmıştı ve ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat sürmüş hükümdar olacaktır. 1841 – Giselle balesinin prömiyeri ilk kez Paris’teki Théâtre de l’Académie Royale de Musique tiyatrosunda yapıldı. 1862 – Tasviri Efkar gazetesi, Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 1894 […]

No Comments »

Hızır Olduğunu Söylerim

Haziran 28, 2013

Ramazan… Cuma günü… Cuma vakti… Cami… Cemaat tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde… Girenlerin arasında… O… Hızır… Hızır a.s. da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor… Hızır’ın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta… Adam, bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor, ha uyudu […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 28, 2013

Erkek : Abdurrahman Kız : Canan

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 27, 2013

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 27, 2013

“Ümmetimin (müctehidlerinin dînî hükümlerde) ihtilâfı rahmettir.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 27, 2013

Yanlış bildiklerimizi atabilsek, beynimizin yükü o kadar hafiflerdi ki. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ ( radıyallahü anh )

Haziran 27, 2013

Yemenli sahâbî. Ebû Dahhak ve Ebû Abdillah künyeleri vardır. Hazreti Osman zamanında Yemen’de vefât etti. Aslen Fârisî’dir. Kisra’nın, Habeşlileri Yemen’den çıkarmaları için Seyf bin Zî Yazen’le beraber Yemen’e gönderdiği Farsların (İranlıların) çocuklarındandır. Feyrûz bin Deylemi San’a’da bulunuyordu. Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) peygamberliği haberi oraya ulaşınca, hicretin onuncu yılında Medine’ye geldi. Resûlullah’ın huzûruna girip, İslâmı kabûl […]

No Comments »

MEZHEBLERİN TARİHÇESİ

Haziran 27, 2013

Resûlullâh’a (s.a.v.) vahiy gelirdi. Ashâb-ı Kirâm bizzat Resûlullah’tan âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler dinleyip ilim öğrenirlerdi. Dâimâ Resûlullah’ın (s.a.v.) mübârek meclis ve huzurunda ilim nuru ile nurlanır, kalbleri saf, itikadları doğru, amelleri hâlis ve şüpheleri çözülmüş olurdu. Resûlullah’ın (s.a.v.) vefâtından sonra  Ashâb-ı Kirâm (aleyhimürrıdvân) İslâmiyet’in yayılması işini mühim görüp ona çalıştılar. Bu yüzden Kur’ân-ı Kerîm’den […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Haziran

Haziran 27, 2013

M.Ö. 209 – Büyük Hun İmparatorluğu hükümdarı Mete Han’ın tahta çıkışı. 1565 – Sokullu Mehmed Paşa veziriazam oldu.Veziriazamlığı 3 padişah döneminde sürdü.(Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad). 1693 – İlk kadın dergisi “The Ladies’ Mercury” Londra’da yayımlandı. 1878 – Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi “Tercüman-ı Hakikat” adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı. 1893 – […]

No Comments »

Hızır Geliyor

Haziran 27, 2013

Hoca, medresede ders verirken talebenin biri bazen ayağa kalkar. Hoca sebebini sorar. Talebe: – Efendim Hızır geliyor da ondan. Hoca: – Ben niçin göremem? Talebe : – Sorayım efendim, deyip tekrar geldiğinde sorar. Hızır Aleyhisselam’ın: – Hocan süsü ile çok uğraşıyor. Medreseye gelirken ayna önünde, cübbe sarık şöyle mi yakıştı, böyle mi yakıştı, diye fazlameşgul […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 27, 2013

Erkek : Abdülkerim Kız : Kamuran

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 26, 2013

” Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve (Kur’an’ı) işittiğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.” (Enfal, 8/20)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 26, 2013

“Ameller(in hükmü) ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 26, 2013

Her ne olursa olsun barış her zaman savaştan iyidir. Sulh hayırdır. (Sadi Şirazî)

No Comments »

KA’B-ÜL-AHBÂR ( radıyallahü anh )

Haziran 26, 2013

Tâbiîn’in tanınmışlarından. Rivâyeti çok olan bir zâtdır. Müslüman olmadan önce, yahûdi âlimlerinin büyüklerinden idi. Künyesi Ebû İshâk’tır. Resûlullahın ( aleyhisselâm ) zamanına yetişti. Ancak bu sırada müslüman olma ni’metine kavuşamadı. Bir rivâyete göre, İslâmiyyetle şereflenmek üzere, Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) huzûruna çıkmak için hazırlanmıştı. Fakat Resûlullah ( aleyhisselâm )’in vefâtını ve bazı Arapların irtidâdını (dinden […]

No Comments »

BİR KURUŞ ZEKÂT BAŞKA NİYETLE BİN KURUŞTAN FAZİLETLİDİR

Haziran 26, 2013

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyuruyor: Kişinin mallarının zekâtını vermesi, dînin zarûriyyâtından, şartlarındandır. Zekâtını, isteyerek ve minnet kabul ederek vermek ve bunu verilmesi icab eden kimselere ulaştırmak lazımdır. Allâhü sübhânehû, “Benim size olan ihsan ve nimetlerimin kırk hissesinden sadece bir hissesini fakir ve miskinlere veriniz; ben de buna mukâbil sizlere bol sevap ve çok güzel mükâfatlar vereceğim.” […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Haziran

Haziran 26, 2013

1541 – Peru’daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü. 1807 – Lüksemburg’da bir depoya düşen yıldırım 230 kişinin ölümüne yol açtı. 1819 – Bisikletin patenti alındı. 1861 – Atıf Bey Bebek’te uçuş denemesi gerçekleştirdi. 1867 – Mısır valilerine Hıdiv unvanı verildi. 1870 – İsa’nın doğumunun kutlanıldığı bir Hıristiyan bayramı olan Noel’in […]

No Comments »

İLK İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

Haziran 26, 2013

Hicretin 17. senesinde Halife Hazreti Ömer, ziyaretçi çokluğundan dolayı Resulüllah’ın mescidini genişletmek istemişti. Bunun için Türbe-i Saadet’in etrafındaki arsaları istimlak edip mescide katması gerekiyordu. Çevredeki arsa ve ev sahiplerine tekliflerde bulundu: – Evinizi, arsanızı Resulullah’ın mescidini genişletmek için satın almak istiyorum. Kimse malına değerinden aşağısını vereceğimi sanmasın. Herkes kıymetini söylesin, gönlünden geçirdiği fiyatı bildirsin. Resulullah’ın […]

No Comments »

HAYRİYE-İ NÂBİ’DEN

Haziran 26, 2013

Zimmetinde koma bir habbe zekât, Ver k’ola mâye-i hayr u berekât. Vermez isen berekâtı kalmaz, Nimetin sende sebatı kalmaz. (Üzerinde bir buğday danesi dahi zekât kalmasın, ver. Ver ki hayır ve bereketin mayası olsun. Vermezsen bereket kalmaz, nimet de sende devam etmez, gider.)

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 26, 2013

Erkek : Zeki Kız : Zekiye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 25, 2013

“Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur.” (Muhammed, 47/38)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 25, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Esmâ (r.anhâ)’ya “Yâ Esmâ! Kadın bülûğa erdikten sonra -mübarek ellerini ve yüzünü işaret buyurarak- şurası ve şurasından başka yerlerinin görülmesi caiz değildir.” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 25, 2013

Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa bir koyunu, Gelir de adl-i ilahi sorar Ömer’den onu. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

EBÜDDERDÂ ( radıyallahü anh )

Haziran 25, 2013

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. İsmi Uveymir bin Zeyd el-Ensârî el-Hazrecî’dir. Ebüdderdâ künyesidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 32 (m. 652) senesinde Şam’da vefât etti. Tefsîr, hadîs, fıkıh ilimlerinde meşhûr Sahâbîdir. Bilhassa Kur’ân-ı kerîmi ezberlemiş olmasıyla ve kırâat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhûrdur. Ebüdderdâ ( radıyallahü anh ), Hicretin ikinci senesinde müslüman oldu. Daha önce ticâretle uğraşırdı. Bu […]

No Comments »

SULTAN ABDÜLAZİZ HAN’IN NEBÎLER SULTANINA ARZUHALİ

Haziran 25, 2013

Sultan Abdülaziz Han, Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)’e son derece hürmetkâr bir padişah idi. Kendisinin yazıp Ravza-i Mutahhara’ya gönderdiği bir arzuhalinden: (Besmele, Hamd ve salavâttan sonra): “…Bu âlemi yoktan var eden Allâhü azimüşşân hazretleri Âdemoğlunu yarattığında onlara “Elestü bi-rabbiküm: Ben sizin rabbinız değil miyim” buyurduğunda bütün hepsi “Belâ” dedi ise de tamamı hidâyete mazhar olamadı. Elhamdülillâh ki […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Haziran

Haziran 25, 2013

857 – Almanya , Berlin ,de Victoria ile Edward görüşmeye başladı ve Dünyanın yuvarlak olduğunu savunan ilk çift oldu. 1678 – Elena Cornaro Piscopia, Ph.D. (doktora) derecesi alan ilk kadın oldu. 1788 – Virjinya, Amerika Birleşik Devletleri anayasasını onaylayan 10. eyalet oldu. 1801 – Kahire’deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu. 1861 – Sultan […]

No Comments »

HİLFÜL’L-FUDUL’UN İYİLİĞİ

Haziran 25, 2013

İslâm öncesi bir tarihte Arabistan’da Fadl isimli üç kişi bir araya gelerek, ‘zalime karşı mazluma yardım etmek, aralarında adaletli hakim kılmak’ üzere yeminli sözleşme yapmışlardı. Zamanla unutulan bu faydalı teşkilat, Peygamber s.a.v.’in gençliğinde toplumda görülen bazı haksızlıkları önlemek için, Kureş’in bazı ileri gelenleri tarafından bir vesileyle yeniden kurulmuştu. İlk kurucularının isimlerine uygun olarak da ‘Fadılların […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 25, 2013

Erkek : Sami Kız : Samiye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 24, 2013

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 24, 2013

“Kul, Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup hatmettiği zaman, altmış bin melek ona istiğfar eder.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 24, 2013

Dinsizin olmaz iyi bir kimseye vefası. Kur’an’a uymayanın kabul olmaz duası. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

ENES BİN MÂLİK ( radıyallahü anh )

Haziran 24, 2013

Ensâr-ı kirâm’ın (Medineli Müslümanların) büyüklerinden. Künyesi, Ebû Hamza’dır, Bu künyeyi kendisine Resûlullah ( aleyhisselâm ) vermiştir. Bir gün Hamza denilen baklayı toplarken, Resûl-i Ekrem efendimiz ( aleyhisselâm ) onu görmüş, Ebû Hamza diye iltifât buyurmuşlardır. Lakabı Hâdim-i Resûlullah ( aleyhisselâm ) (Resûlullah’ın hizmetçisidir). Kendisine böyle söylenince çok sevinir ve memnun olurdu. Bununla iftihar ederdi. Hicretten […]

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM’İ ÖĞRENİP, OKUMAK VE OKUTMAK

Haziran 24, 2013

Her müslümanın namazı câiz olacak kadar Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini ezberlemesi farz-ı ayındır. Fâtiha sûresiyle diğer bir sûreyi ezberlemek vâcibtir ki bununla farz da yerine getirilmiş olur. Kur’ân-ı Kerîm’in diğer kısımlarını ezberlemek de müslümanlar için bir farz-ı kifâyedir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz dışında Mushaf-ı Şerîf’ten bakarak okumak, ezbere okumaktan daha faziletlidir. Kur’ân-ı Kerîm’i namaz haricinde de kıbleye […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 24, 2013

Erkek : Orhan Kız : Nesibe

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Haziran

Haziran 24, 2013

1645 – İstanbul’dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu, Girit adasına çıktı. 1854 – Çarlık Rusyası ordularının, savaş meydanını terk ederek, geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı. 1859 – İsviçre işadamı Jean Henry Dunant, İtalya’da Solferino savaşı sonrası uluslararası Kızılhaç’ı kurmaya karar verdi. 1894 – Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat oyunlarının dört yılda bir […]

No Comments »

TERZİNİN TÖVBESİ

Haziran 24, 2013

Bir terzi Allah dostlarından birine sorar: -Peygamberimizin, “Allahü teâlâ, günahkâr kulunun tövbesini, canı gargaraya gelmeden kabul eder” hadis-i şerifi hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mubarek zat. – Mesleğin nedir? -Terziyim, elbise dikerim. -Terzilikte en kolay şey nedir? -Makası tutup, kumaş kesmektir. -Kaç senedir, bu işi yaparsın? -Otuz senedir. -Canın gargaraya geldiği zaman […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 23, 2013

“Yer yüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boycada dağlara asla erişemezsin.” (İsrâ, 17/37)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 23, 2013

“Şabanın on beşinci gecesi güneş batınca Allâhü Teâlâ muhakkak fecir (sabah namazının vakti) oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim, benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım, belâya uğramış (ve benden âfiyet isteyen) yok mu, ona âfiyet vereyim. Fecir doğuncaya kadar şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?’ buyurur.” (Hadîs-i Şerîf, […]

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 23, 2013

Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

İBRÂHİM NEHÂ’Î ( radıyallahü anh )

Haziran 23, 2013

Tâbiîn’in en büyük fıkıh ve hadîs âlimlerinden. Fıkıh ilminin ve Irak mektebi’nin (re’y ehlinin) kurucularındandır. İsmi İbrâhîm bin Yezîd bin Esved bin Amr bin Rebîa bin Harise bin Sa’d bin Mâlik bin en-Nehaî olup, künyesi Ebû İmrân’dır. Kendisi Kûfeli olduğu halde, aslen Yemen’deki Nehâ’ kabilesine mensûb bulunduğundan Nehaî diye, meşhûr olmuştur. Doğum târihi bilinmemektedir. Kûfe’de […]

No Comments »

BERÂT GECESİNİN FAZİLETLERİ

Haziran 23, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Her kim bu gece yüz rek’at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünyâ âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder.” • “Kim şu beş geceyi ihya ederse o kimseye cennet […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 23, 2013

Erkek : Hanefi Kız : Fâkihe

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Haziran

Haziran 23, 2013

656 -Hz. Ali  ( Ali bin Ebu Talip) halife seçildi 1565 – Turgut Reis vefat etti, Türk denizci (d. 1485) 1691 – II. Ahmet padişah oldu. 1868 – ABD’li mucit Christopher Latham Sholes, daktilonun patentini aldı. 1894 – Uluslararası Olimpiyat Komitesi Paris’te kuruldu. 1902 – Bir İspanyol ismi olan Mercedes markası tescillendi.İlk Mercedes otomobili Wilhelm […]

No Comments »

TEFECİLİKTEN TEVBEKÂRLIĞA….

Haziran 23, 2013

Hasan-ı Basrî (k.s.) hazretlerinin talebelerinden Habîb-i Acemî (k.s.) hazretleri, önceleri çok zengin birisi idi. Tefecilik yapar, faizle para verirdi. Bir gün evinde, tam yemek yiyeceği sırada kapıya bir dilenci geldi ve ‘Allah rızâsı için bir sadaka’ dedi. Habîb, onun yüzüne kapıyı kapattı, o fakiri mahzun bir halde geri çevirdi. Sofraya döndüğünde kabın içindeki yemeğin kana […]

No Comments »

Beraat Kandiliniz Mübarek olsun

Haziran 23, 2013

“Kim şu beş geceyi ihya ederse o kimseye cennet vacib olur: (Arefeden önceki) Terviye gecesi, arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi (Beraat Kandili).” Hadisi Şerif.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 22, 2013

“Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” (Râ’d, 13/24)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 22, 2013

“Şabân ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesini ibâdetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 22, 2013

Mademki Peygamber Efendimiz “Mümin müminin aynasıdır.” diye buyurdu, ne diye aynadan yüz çeviriyoruz. (Mevlâna)

No Comments »

HAZRETİ EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

Haziran 22, 2013

Peygamberlerden sonra, Eshâb-ı kiramın ve insanların en üstünü. Asıl adı Abdullah bin Ebû Kuhâfe bin Âmir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Teym bin Mürre’dir. Babasının adı Osman olup, Kuhâfe lakabıyla meşhûrdur. Annesinin adı ise Selmâ binti Sahr’dır. Ümmül-Hayr lakabıyla tanınmaktadır. Hazreti Ebû Bekir, Peygamber Efendimizden 2 yıl 3 ay küçüktür. Fil vak’asından sonra […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Haziran

Haziran 22, 2013

217 – Eski Mısır ordusu Antiochos III idaresindeki Selevkos ordusunu Filistin’de bozguna uğrattı. 431 – Üçüncü Ekümenik Konsil olan Efes konsilinin İskenderiye patriği Cyrille tarafından açılışı. 1429 – Gıyaseddin Cemşid, İranlı gökbilimci ve matematikçi (d. 1380) 1691 – II. Süleymanvefat etti, 20. Osmanlı padişahı. (d. 1642) 1633 – Engizisyon mahkemesince mahkûm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini […]

No Comments »

TAYİN EDİLMEYEN ÜCRET

Haziran 22, 2013

O gün Süleyman bin Cafer Caferi ve İmam Rıza (a.s) birlikte dışarı çıkmışlardı. Güneş battı ve Süleyman evine gitmek istedi. Ali ibni Musa’r-Rıza (a.s) ona – Bizim eve gel, bu gece bizle beraber ol’ dedi. İtaat etti ve İmamla birlikte onun evine gittiler. İmam, hizmetçilerini çiçek dikmekle meşgul gördü ve yine İmamdın gözü, onlarla birllikte […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 22, 2013

Erkek : Mehmet Kız : Banu

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 21, 2013

“Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecek tir.” (Zil zâl, 99/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 21, 2013

“Kim sabah on defa, akşam on defa bana salevat okursa şefâatime nâil olur.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 21, 2013

Dünyada haset kadar hem kendisine hem de başkalarına zararı dokunan bir şey yoktur. (Mevlâna)

No Comments »

FÂTIMA BİNTİ ESED ( radıyallahü anha )

Haziran 21, 2013

Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ), “O benim annemdi” buyurduğu amcası Ebû Tâlib’in zevceleri, Hazreti Ali’nin annesi, mübârek bir sahâbîye. Babası Esed İbn-i Hâşim’dir. 4 (m. 626) senesinde Medine’de vefât etti. Soyu, Resûlullah ( aleyhisselâm ) ve Ebû Tâlib ile Hâşim’de birleşir. Bu bakımdan Resûl-i Ekrem ile akraba olmaktadırlar. Hâşimoğulları kadınları içinde ilk erkek çocuk sahibi O oldu. Yine […]

No Comments »

BERÂT GECESİ’NDE İBÂDET

Haziran 21, 2013

Yarın akşam Şa’bân-ı şerîfin 15’inci gecesi yâni Berât Gecesi’dir. Bu gecede hiç olmazsa bir Tesbîh Namazı kılınır. Berât gecesinde kılınması tavsiye edilen “Hayır namazı” vardır. 100 rek’atlik bu namazı kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i […]

No Comments »

SALAVÂT-I ŞERÎFENİN FAZÎLETİ

Haziran 21, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Bana salât getirene kıyâmet günü şefaatçi olurum.” • “Allâhü Teâlâ meleklerinden birini vazîfelendirdi. O melek kıyâmete kadar benim kabrimin üzerinde durur. Ümmetimden biri bana salât okusa, “Ey Ahmed, filân oğlu filân, sana salât getirdi” der. Allâhü Teâlâ bana bir salevât okuyana, on rahmet eder. Daha çok okursa, Allâhü Teâlâ da daha […]

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 21, 2013

Erkek : Rüştü Kız : Refika

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Haziran

Haziran 21, 2013

1037 – İbni Sina vefat etti. Ünlü tıp bilimci düşünür (d. 980) 1633 – Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı. 1788 – New Hampshire, ABD Anayasasını onaylayarak 9. Eyalet olarak birliğe katıldı. 1908 – Londra’da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü. 1927 – Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, […]

No Comments »

TAŞKAFA – BOŞKAFA – HOŞKAFA

Haziran 21, 2013

Behlül Dânâ Hazretleri, bir mezarlıkta bulduğu üç kurukafayı zembiline koymuş ve para getirip ‘Satıyorum’diye bağırmaya başlamış. ‘Satıyorum, alan var mı?’ Meraklılar başına toplanıp fiyatını sormuşlar: ‘ Birincisi parasız, ikincisi ise sudan ucuzdur, demiş. Ama üçüncüsünü hiç sormayın… O, ağırlığınca paradır. Sebebini merak etmişler. Birincisini gösterip: ‘ Bu gördüğünüz ‘Taşkafa’dır demiş, nasihata bile yanaşmazdı. O yüzden […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 20, 2013

” İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.” (Râ’d, 13/29)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 20, 2013

“Hastalarınızı yemeğe zorlamayınız. Zira Allâhü Teâlâ onları yedirir ve içirir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 20, 2013

Benim için iyi şeyler söyleyen kimse, kusurumu bana açıkça gösteren kişidir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

KA’B BİN ZÜHEYR ( radıyallahü anh )

Haziran 20, 2013

Eshâb-ı kiramdan meşhûr şâir. Künyesi Ebü’l Mudarreb’dir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) şairlerinden olup, Kasîde-i Bürde denilen meşhûr şiirin sahibidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 6 (m. 645) senesinde Şam’da vefât etti. Babası meşhûr şair Züheyr bin Ebî Sülemî, annesi, Kebşe binti Ammar’dır. Kâ’b bin Züheyr ( radıyallahü anh ) Müzeyne kabilesinden olup, onbir şâir yetiştiren bir aileye […]

No Comments »

GİYİNME ADABI

Haziran 20, 2013

Avret yerini örtecek, soğuk ve sıcaktan koruyacak kadar giyinmek farzdır. Allâh’ın nimetine şükür için iyi elbise giymek müstehaptır. Gurur ve kibre sebep olmayacak, fakirleri gücendirmeyecek şekilde bayramlarda, Cuma günlerinde ve toplantılarda kıymetli ve güzel elbiseler giymek mübahtır. Kibirlenmemek şartıyla güzel ve kıymetli elbise giymekte beis yoktur. İmam-ı Â’zam Efendimiz kıymetli elbise giyerdi. Kibirlenmek ve insanlara […]

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Haziran

Haziran 20, 2013

1481 – İkinci Bayezid ile Cem Sultan arasında Yenişehir Savaşı yapıldı. 1837 – Kraliçe Victoria, 18 yaşında İngiltere tahtına çıktı. 63 yıldan fazla tahtta kalarak en uzun süre saltanat süren Birleşik Krallık hükümdarı olacaktır. 1877 – Alexander Graham Bell, dünyanın ilk ticari telefon hizmetini Kanada’nın Ontario bölgesindeki Hamilton şehrinde başlattı. 1840 – Samuel Morse, telgrafın […]

No Comments »

NUAYMAN’IN ŞAKASI

Haziran 20, 2013

Bedevînin biri, Peygamber Aleyhisselâm’ı ziyarete gelmiş, mescid avlusunda devesini çöktürdükten sonra içeriye girmişti. Ashabdan birileri de, çok şakacı bir kişi olan Nuayman İbn-i Amr (R.A.)’a latife olsun diye şöyle bir teklifte bulundu: – Sen şu deveyi kesiversen de onu yesek! Çünkü gerçekten et yemeyi çok özledik. Nasılsa Rasulullah Aleyhisselâm onun bedelini öder. Nuayman da kalkıp […]

No Comments »

SULTANIN PEYGAMBER SEVGİSİ

Haziran 20, 2013

Sultân Abdülmecîd Hân zamanında Mescid-i Nebevî ve Ravza-i Mutahhara’ya on sene süren etraflı bir tamirat yapıldı. Bu vesîle ile İstanbul’dan gayet kıymetli levhalar, avizeler, kitaplar ve eşsiz güzellikte bazı hediyeler, nefis dokumalar gönderilmiş idi.   Sultân Abdülmecîd Hân’ın bu eşyâ arasından bir levhaya gözü tesâdüf etti ki levhada “Şâh-ı şâhân-ı cihân Abdülmecîd” yazılı idi ki […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Haziran 19, 2013

“Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir.” (Zil zâl, 99/7)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Haziran 19, 2013

“Hayâ güzeldir. Lâkin kadınlarda daha güzeldir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 19, 2013

En iyi insan kendine hâkim olan kişidir. Çünkü başkaları ile uğraşmaz. (Sadi Şirazî)

No Comments »

İMRAN BİN HUSAYN ( radıyallahü anh )

Haziran 19, 2013

Eshâb-ı kiramdan. Huzaa kabilesinin Kazb kolundandır. Hayber Savaşı’nda müslüman oldu. Ondan sonraki bütün savaşlarda Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) yanında ve hizmetinde bulunmakla şereflendi. Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) kendilerini çok severdi. Eshâb-ı kiram içinde çok faziletlere sahipti. Fıkh ilminde üstün derecesi vardı. Duâsı kabûl olunan seçilmişlerdendir. Mekke’nin fethinde Huzaa kabilesinin sancağını taşıdı. Hazreti Ömer […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: HAYÂ

Haziran 19, 2013

Hayâ, edeb, mahcûbiyet, utanmak, ar ve namus, insanın çirkin şeylerden sıkılması ve bunları terk etmesidir. Hayâ, insanlarda fıtrîdir, yaratılıştandır. Hayalı insanın kalbi, hoş olmayan bir şey meydana geldiğinde ızdırap duyar, eseri yüzünde görünür. Hayâ imandandır. Hayâ, Allah korkusuyla günah işlemekten utanıp sıkılmaktır. Hayâ, dünyâ ve âhiretin bütün hayırlarını toplayıcıdır. Îmânın şirazesidir. Zira hayâ sâhibi kimsenin […]

No Comments »

Tarihte Bugün 19 Haziran

Haziran 19, 2013

1097 – Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı. 1157 – Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı, büyük üstadları Bertrand de Blanquefort, komutanları Nur ad-Din Mahmud olan müslümanlarca esir alındı. 1269 – Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları taktirde para cezasına çarptırılmalarını emretti. 1862 – ABD’den […]

No Comments »

Rabia Köle Olamaz

Haziran 19, 2013

Râbia-tül Adeviyye biraz büyümüştü. Annesi ve babası vefât etti. Üstelik, Basra’da kıtlık ve fevkalâde pahalılık vardı. Bu hengâmede Râbia’nın ablaları dağıldılar. Kimsesiz kalan Râbia’yı zâlim bir kimse yakaladı ve hizmetçi olarak iş gördürdü. Sonra da köle olarak altı gümüş karşılığı bir ihtiyara sattı. O ihtiyarın hizmetçisi olarak, gösterilen zor işleri sabırla yapmaya çalışıyordu. Çok sıkıntılı […]

No Comments »

Beyit

Haziran 19, 2013

Küçükler gerçi suç etmek hatâdır. Ulular afv-i cürm etmek atâdır.                    (Behiştî) (Küçüklerin suç işlemesi gerçi hatadır, büyüklerin suçu affetmesi ise ihsandır.)

No Comments »

Günün İsimleri

Haziran 19, 2013

Erkek : Sadullah Kız : Bahar

No Comments »

Links

Calendar