Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Mayıs, 2013

Cuma Sohbeti – MİRAÇ KANDİLİ

Mayıs 31, 2013
Cuma Sohbeti – MİRAÇ KANDİLİ

    Muhterem Müslümanlar! Önümüzdeki Çarşambayı Perşembeye bağlayan, 5 Haziran gecesi Miraç kandilidir. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerimde bu geceyle ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.”[1] Miraç Efendimizin, bir gece […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 31, 2013

“İnsanlar, ‘İnandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?” (Ankebût, 29/2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 31, 2013

“Kim sabah ve akşam yedi defa ‘Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azîm’ duâsını okursa Allâhü Teâlâ onu sıkıntılarından kurtarır. O kimse bu duâyı, ister ihlaslı okusun isterse âdet kabîlinden okusun.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 31, 2013

Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı ile ölür. (Molla Cami)

No Comments »

EBÛ SAÎD-İ HUDRÎ ( radıyallahü anh )

Mayıs 31, 2013

Eshâb-ı kiramdan. İsmi Sa’d, nesebi Sa’d bin Mâlik bin Sinân bin Ubeyd bin Sa’lebe bin Elcebr bin Af bin Haris bin Hazrec’dir. Kendisi ve babası sahabedendir. Babası Uhud gazâsında şehîd oldu. Uhud’da onüç yaşında idi. Diğer gazâlarda bulundu. 64 (m. 683)’de vefât etti. Kabrinin İstanbul’da Kariyye Câmiî yanında olduğu bildirilmektedir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) hicretinden […]

No Comments »

RECEB AYINDA KILINACAK NAMAZ

Mayıs 31, 2013

Receb’in 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sâdece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet Namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın […]

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Mayıs

Mayıs 31, 2013

M.Ö. 1279 – Eski Mısır’da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti. 1799 – Napolyon, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmed Paşa kuvvetlerine terk etti. 1859 – Londra’daki ünlü saat kulesi Big Ben’in saati ilk kez çalışmaya başladı. 1911 – RMS Titanic yolcu gemisi denize indirildi. (Yapımı 1912’de tamamlanacaktır) 1927 – Ford Model T […]

No Comments »

Padişah ve Genç

Mayıs 31, 2013

Olay Peygamberimizden çok önce gçer. Zamanın birinde insanların kendisine taptığı bir padişah ve onunda bir sihirbazı vardı. Sihirbaz bir gün: – Padişahım, artık ihtiyarladım. Bana bir genç verseniz de ona sihir öğretsem. Padişah ona bir genç buldurur ve yollar. Gençin eviyle sihirbazın evi arasında bir rahip yaşamaktadır. Genç zamanla ona da uğramaya başlar. Sohbetederler. Rahibin […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 31, 2013

Erkek : Selâmi Kız : Saniye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 30, 2013

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût, 29/57)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 30, 2013

“Duâ ibâdetin ta kendisidir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd)

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 30, 2013

Dini bilmek, ona uymak ve onda derinleşmek hikmettir. (İmam Malik)

No Comments »

DIHYE-İ KELBÎ ( radıyallahü anh )

Mayıs 30, 2013

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve sima olarak en güzellerinden. İsmi; Dıhye bin Halife bin Ferve bin Fedâle bin Zeyd bin İmrü’l-Kays bin Hazrec olup, Dıhyet-ül-Kelbî diye meşhûr olmuştur. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 50 (m. 670) senesinde vefât etti. Dıhye-i Kelbî ( radıyallahü anh ) ticâretle meşgûl olup, çok zengindi. Kabilesinin reîsiydi. Müslüman olmadan önce de […]

No Comments »

DUA İÇİN FAZİLETLİ VAKİTLERDEN SEHER VAKTİ

Mayıs 30, 2013

Duâ etmek için, sene içinde arefe günü, aylardan ramazan ayı, günlerden Cuma günü, gecelerde seher vakti gibi mübarek vakitler gözetilir. Allâhü Teâlâ “(O müttakîler) seher vakitleri hep istiğfar ederlerdi.” (Zâriyat Sûresi, âyet 18) buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de; “Rabb’imiz Tebâreke ve Teâlâ, her gecenin son üçte birinde dünya semâsına tecelli eder ve şöyle buyurur: “Kim […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Mayıs

Mayıs 30, 2013

1453 – Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey’i (Çelebi) İstanbul’a ilk belediye başkanı olarak atadı. İstanbul’da o günden bu yana 475’i Osmanlı ve 30’u Cumhuriyet döneminde olmak üzere 505 belediye başkanı görev yaptı. 1453 – Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Üniversitesi’ni kurdu. 1536 – İngiltere kralı VIII. Henry, Jane Seymour ile evlendi. 1631 – Fransa’nın ilk gazetelerinden, […]

No Comments »

Sözün Yalanına

Mayıs 30, 2013

Bir gün Tebriz’de bir yahudi, Şems’e gelerek: – Müjde ya Şems, Mevlana geliyor !… Şems, bu müjde üzerine elinde ne v ar ne yoksa bu yahudiye hediye eder. Biraz sonra başka biri Şems’e gelerek: – Yahudi seni aldattı ve bütün malını aldı. Ortada ne Mevlana var, ne birşey… Gelen giden yok… Yahudi seni aldattı. Şems […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 30, 2013

Erkek : Nazmi Kız : Nazmiye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 29, 2013

“Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.” (Ahzab, 33/3)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 29, 2013

“Kostantıniyye (İstanbul) elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan; o asker ne güzel askerdir!” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 29, 2013

Güzel ahlaklı, geniş yürekli ve derya gönüllü ol. (Ebu Hanife)

No Comments »

EBÛ DÜCÂNE ( radıyallahü anh )

Mayıs 29, 2013

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Fazîlet sahibi kahraman bir zât idi. Medineli Ensârın ileri gelenlerinden olup, hicreti Nebeviyyeden önce îmân etmişti. İsmi Semmah bin Harese olup, künyesi Ebû Dücâne’dir ( radıyallahü anh ). İslâm târihinde bu lakab ile anılmıştır. Resûlullah ( aleyhisselâm ) tarafından Eshâb-ı kiramın muhacirlerinden Utbe bin Gavân ( radıyallahü anh ) ile din kardeşi […]

No Comments »

TESBÎH VE TEKBÎRLE FETHOLUNACAK ŞEHİR: İSTANBUL

Mayıs 29, 2013

Sahîh-i Müslim’de rivâyet edilen hadîs-i şerîfte Resûlullâh Efendimiz, Kostantiniyye’nin fethi hakkında buyurdular: “Ey Ashâbım, bir tarafı karada, bir tarafı denizde olan şehri bilir misiniz?”. “Evet Yâ Resûlallâh”, dediler. “O şehre Benî İshâk’dan yetmiş bin nefer gazâ etmedikçe kıyâmet kopmaz. Oraya vardıklarında silah ile harbetmezler, ok da atmazlar. “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” derler, denizde olan […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Mayıs

Mayıs 29, 2013

1453 – Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’nu (Doğu Roma’yı) sona erdirdi. Birçok tarihçi için İstanbul’un fethi, Orta Çağın sonudur. 1807 – Kabakçı Mustafa ayaklanmasında, isyancılar Şehzade Mustafa ve Mahmut’un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı. 1848 – Wisconsin, 30. eyalet olarak ABD’ye katıldı. 1913 – […]

No Comments »

SÖZ

Mayıs 29, 2013

Bir müslüman. Bir ateşperest. Birlikte çalışıyorlar. Namaz vakti. Müslüman: -Namaz kılacağım. Namaz kılarken, bana ilişmiyeceğine dair söz verir misin? -Veririm. Namaz…. Bir müddet sonra… Ateşperest. İbadet zamanı… -Şimdi sıra ben de, ben ibâdet ederken, bana ilişmiyeceğine söz verirmisin. -Olur sana ilişmem… Rahatça ibâdetini yapabilirsin. Fakat ateşperest ateşe tapmak üzere secdeye varınca, Müslüman hemen üzerine atılır. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 29, 2013

Erkek : Melik Kız : Melike

No Comments »

DÜNYA SEVGİSİ BÜTÜN HATALARIN BAŞIDIR

Mayıs 29, 2013

Ebû Ümâme el-Bâhilî’den (r.a.) rivâyet olundu: “Allâhü Teâlâ Muhammed aleyhisselâmı insan ve cinlere peygamber olarak gönderdiğinde askerleri İblîs’e gelerek: “Allâhü Teâlâ bir peygamber gönderdi ve ona tâbi olan ümmetleri de çıktı” diye haber verdiler. İblîs: “Onlardan dünyâyı sevenler var mıdır?” diye sorunca avanesi: “Evet” dediler. “Eğer onlar dünyâyı seviyorlarsa putlara tapmamaları beni mahzûn etmez. Muhakkak […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 28, 2013

“Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.” (Rûm, 30/14)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 28, 2013

“Kim kıbleye hürmet ederse Allâhü Teâlâ da ona ikramda bulunur.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 28, 2013

Kendi ölüp de kötülükleri ve zulmü yaşayanların vay haline. Böyle birisini ölmekle kurtulur sanma. (Mevlâna)

No Comments »

EBÛ TALHA EL-ENSÂRÎ (Zeyd bin Sehl) ( radıyallahü anh )

Mayıs 28, 2013

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından ve Ensâr’ın büyüklerinden. Adı, Zeyd bin Sehl bin Esved bin Haram bin Amr bin Zeyd-i Menât bin Adî bin Amr bin Mâlik en-Neccâr el-Ensârî’dir. Eshâb-ı kiramın meşhûr okçularındandır. Müslüman olmadan önce de okçuluğu ile meşhûrdu. Yiğitliği ve kahramanlığı ile birlikte bilhassa iyi ok atması ile tanınmıştı. Kendisinin okçuluğunu tanıtan bir şiiri vardır. […]

No Comments »

DİLENMEK

Mayıs 28, 2013

Müslümanlarca dilenme esasen bir kazanç yolu değildir. Az çok kazanmağa gücü yeten her müslüman için istemek, dilenmek haramdır. Şu kadar var ki kazanmaktan tamamen âciz olan bir kimse için dilenmek lâzım gelir. Böyle âciz bir kimse, dilenmeyi bırakıp da açlıktan ölecek olsa günaha girmiş olur. Bir hadîs-i şerîfte: “Dilenmek, kulun en son kazancıdır.” buyurulmuştur. Bir […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Mayıs

Mayıs 28, 2013

1812 – Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Bükreş Antlaşması imzalandı, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi. 1830 – ABD Başkanı Andrew Jackson, Amerikan Kızılderililerinin yurtlarından çıkarılmasına ve başka yerlere sürülmelerine olanak tanıyan Yerli İskân Yasası’nı imzaladı. 1862 – Sayıştay kuruldu. 1902 – Bilim adamı Thomas Edison pili buldu. 1913 – Osmanlı’da ilk feminist örgüt sayılabilecek Teali-i […]

No Comments »

SODOM ve GOMERE’NİN SON GÜNÜ

Mayıs 28, 2013

Hz Lût (a.s), Arap yarımadasını puta tapıcılıktan alıkoymak, ortaksız ve tek bir Allah’ı tanıtmaya çağıran ve bu mukaddes yolda büyük başarılar kazanan Hz. İbrahim’in amcasının oğludur. Ömrü ve peygamberliği bugün Ürdün devletinin sınırları içinde bulunan Lût gölü çevresinde geçmiştir. Günümüzde tuzlu suların doldurduğu orta büyüklükte olan su saha, eskiden toprakları oldukça verimli bir vadi idi […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 28, 2013

Erkek : Saim Kız : Saime

No Comments »

Çocuklarda Diş Temizliği

Mayıs 28, 2013

Bebeğin dişleri temiz bir tülbent veya gazlı bez ile silinmeli, 1-1.5 yaşından sonra da yumuşak bir diş fırçası kullanılmalıdır. Alışkanlık kazandırmak için çocukların eline 2 yaşından sonra diş fırçası verilebilir. 2.5 yaşından itibaren minicik bir parça diş macunu fırça üstüne konulabilir. Fakat macun katiyen yutulmamalıdır. Çocuklar diş fırçalamayı alışkanlık edip kendi başına yapabilene kadar ebeveyni […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 27, 2013

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 61/2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 27, 2013

“Resûlullâh (s.a.v.) hayırda, bereketli yağmurlara sebeb olan rahmet rüzgârlarından daha cömert idi.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

80) التوّاب ET TEVVÂB

Mayıs 27, 2013

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan Tövbelerin kabulu için günde 409 defa okunur. Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri halolur.

No Comments »

79) البَرّ EL BERR

Mayıs 27, 2013

Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahşişi çok olan… Allah Teâlâ kulları için daima kolaylık ve rahatlık ister, zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötülükleri bağışlar, örter. Bir iyiliğe en az 10 mükâfat verir. Kul gönlünden iyi bir şey geçirmişse, onu yapmamış olsa bile, yapmış gibi kabûl edip mükâfat verir. Aksine kötülükleri ise yapmadıkça […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 27, 2013

Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

EBÛ RÂFÎ ( radıyallahü anh )

Mayıs 27, 2013

İlk müslümanlardan. Meşhûr olan, isminin Eslem olduğudur. Künyesi Ebû Râfi’dir. Hazreti Ali’nin hilâfetinin ilk günlerinde vefât etti. Aslen Mısırlı’dır. Altı çocuğu vardı: Bunlar, Hasan, Râfi, Abdullah, Mûtemer, Mugîre ve Selmâ’dır. Önce Resûl-i Ekrem’in ( aleyhisselâm ) amcası Hazreti Abbas’ın kölesi idi. Hazreti Abbas onu Resûlullaha hibe etti. Böylece Resûlullahın ( aleyhisselâm ) aile efradı arasına […]

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN MÜBAREK AHLÂKI

Mayıs 27, 2013

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ahlâkı tamamen Kur’ân-ı Kerîm’e uygun idi; yani Kur’ân-ı Mübîn’in gösterdiği güzel huyların mükemmel bir mecmuasından ibaret bulunuyordu. Onun kadar güzel ahlâka sahip bir zât görülmemiştir. Bunun içindir ki, hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de meâlen; “Şüphe yok ki sen pek büyük ahlâk üzere yaratılmış bulunuyorsun.” (Kalem Sûresi, âyet 4) buyurulmuştur. Bir hadîs-i şerîfte de; “Ben […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Mayıs

Mayıs 27, 2013

1703 – Rus Çarı I. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd, Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt Petersburg şehrini kurdu. 1905 – Tsushima Savaşı başladı.Ertesi gün Japon donanmasının Rus donanmasını neredeyse yoketmesiyle son buldu.Bu savaş dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu. 1907 – San Francisco, California’da veba salgını başgösterdi. 1935 – Türkiye’de hafta […]

No Comments »

‘SİLÂHINI TESLİM ET ONA!’

Mayıs 27, 2013

Ahzab Harbi’nde, hendek kazmaktan yorulan Sa’d bin Muaz (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz’in yanında oturmuş dinleniyordu. Bu esnada, toprak taşıyan Zeyd bin Sâbit (r.a.)’in çalıştığını görünce, ona işaret ederek; ‘ Yâ Resûlellah, dedi, Allâh’a hamd olsun ki, bunun babası beni sağ bıraktı da, sana îmân etmek şerefini bana nasip eyledi. Buas günü, ben bunun babası Sâbit […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 27, 2013

Erkek : Nuh Kız : Nuray

No Comments »

KIBLE SAATİ VE DÜNYA KIBLE GÜNÜ NEDİR?

Mayıs 27, 2013

Kıble saati; kıblenin güneş ile tespit edildiği saattir. Yani, güneşin, bulunduğumuz yerin kıble zâviyesine (açısına) veya belli bir zâviye (açı) farkına denk geldiği vakittir. Türkiye, Avrupa ülkeleri, Afrika Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile Avustralya’nın Perth şehrinde; şehrin o günkü kıble saati vaktinde, güneşe doğru dönen kimse, kıbleye dönmüş olur. Kıble saati, namaz vakitleri gibi günlük […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 26, 2013

“Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yûnus, 10/44)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 26, 2013

“(Kızım) Fâtıma, iffet ve namusunu muhafaza etmiştir. Allâhü Teâlâ iffet ve namusunu muhafaza etmesi sebebiyle kendisini ve zürriyetini cennete koyar.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr)

No Comments »

78) المتعالِ EL MÜTEÂLÎ

Mayıs 26, 2013

Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek münezzeh… Meselâ, bir zengin hakkında, “Bu adam yarın fakir düşebilir”, denebilir ve adam da zenginken fakir olabilir. Fakat Allah Teâlâ hakkında, bu gibi ihtimallerin düşünülmesi mümkün değildir. O, her türlü noksanlık, eksiklik, zaaf, âcizlik, hatâ ve kusurdan münezzehtir. İsteyenler çoğaldıkça […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 26, 2013

Geceleri ibadetle vakit geçirenler, Hak korkusunu düşünenler, ölüm zamanı gelince, korkusuz, rahatça ölürler. (Mevlâna)

No Comments »

EBÛ SÜFYÂN BİN HARB ( radıyallahü anh )

Mayıs 26, 2013

Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden meşhûr bir sahâbî. İsmi Sahr bin Harb’dir. Ebû Süfyân ve Ebû Hanzala diye iki künyesi vardır. En çok Ebû Süfyân künyesi ile tanınır. Annesi Safiye binti Harb’dir. Hazreti Muâviye ve Resûlullahın ( aleyhisselâm ) zevce-i mutahharası olan Ümm-i Habîbe’nin babalarıdır. Dolayısıyla Resûlullahın kayınpederi olmaktadır, (m. 565) senesinde Mekke’de doğdu. 34 (m. […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’IN CİĞERPÂRESİ: HAZRET-İ FÂTIMA

Mayıs 26, 2013

Peygamber Efendimiz’in  (s.a.v.) kızlarının en küçüğü ve en sevgilileri olup annesi Hz. Hadîce (r.anhâ) validemizdir. Hz. Fâtıma, nûrânî yüzlü olup mübarek yüzü ay gibi parladığından kendisine “Zehrâ”  denilmiştir. Hz. Âişe (r.anhâ), “Ben karanlık gecede Hz. Fâtımanın yüzünün aydınlığı ile iğneye iplik geçirirdim.” demişlerdir. Bir rivâyete göre hayız ve nifas görmediği için kendisine Zehrâ lakabı verilmiştir. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 26, 2013

Erkek: Ali Kız: Fâtıma

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Mayıs

Mayıs 26, 2013

1421 – Çelebi Mehmet  Han vefat etti , 5. Osmanlı sultanı (d. 1389) 1512 – II. Bayezid Han vefat etti, 8. Osmanlı padişahı (d. 1447) 1565 – III. Mehmet Han doğdu, Osmanlı Sultanı (ö. 1603) 1889 – Eyfel Kulesi’nin ilk asansörü halka açıldı. 1894 – Rusya’nın son çarı II. Nikola taç giydi. 1926 – Milli […]

No Comments »

Ser de Gitti Sır da

Mayıs 26, 2013

Server Baba namında bir velinin yaşadığı zamanda devlet maliyesi çok sıkışık duruma düşer. Padişah şöhretini duyduğu veliye haber gönderir. Veli de bir miktar iksir tozu gönderir, bakır eritilen kazanlara atılmasını söyler. Yalnız aynı kazandan bir kepçe kendisine verilmesini ister. Kendisine verileni de fakirlikten şikayet eden dervişine aynen verir. Bir müddet sonra padişah bu sırrın kendisine […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 25, 2013

“Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Münafikûn, 63/11)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 25, 2013

“Kulum, farzları edâ etmekle benim azabımdan kurtulur. Kulum bana (benim rahmetime) ancak nâfilelerle yaklaşır.” (Hadîs-i Kudsî, İhyâu-Ulûmiddîn)

No Comments »

77) الوالي EL VÂLÎ

Mayıs 25, 2013

Mahlûkatın işlerini yoluna koyan… Bu muazzam kâinatı ve her an biten hâdisatı tek başına tedbîr ve idare eden… Allah Teâlâ bütün varlığı idare eden, biricik ve en büyük vâlidir. Diğer vâliler ve hükümdarların idaresi, O’nun izni ve müsaadesi iledir. Ve onların velâyet ve idaresi, son derece nâkıstır.Allah’ın velâyet ve tedbiri ise sınırsız, gerçek ve hakikîdir. […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 25, 2013

Genellikle demir kafesi kendi elimizle yapıp içerisine gireriz ve sonra hür olmamaktan şikayetçi oluruz. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

CÂBİR BİN ABDULLAH ( radıyallahü anh )

Mayıs 25, 2013

Ensâr-ı kiramın büyüklerinden. Babası da müslüman olup künyesi Ebû Abdullah veya Ebû Abdurrahmân’dır. Annesinin ismi Nesibe’dir. (m. 601) yılında Medine’de doğmuş olup, 77 (m. 694) yılında 95 yaşında Medine’de vefât etmiştir. Cenâze namazını Medine Vâlisi bulunan Hazreti Osman’ın oğlu Ebân kıldırmıştır. Bizzat Resûlullah’dan ( aleyhisselâm ) ilim öğrenmiş sonra Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Ebû […]

No Comments »

KULUM BANA ANCAK NAFİLELERLE YAKLAŞIR

Mayıs 25, 2013

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdu ki: “Teheccüd namazı da bu yolun zarûriyyâtındandır. Bir zaruret olmadıkça terk etmemeye gayret etmek lazımdır… Gecenin sonunda uyanabilmek (o vakti ihya etmek) için, yatsı namazını kılıp faydasız şeylerle meşgul olmadan gecenin evvelinde hemen uyumak lazımdır. Bu vakitte, istiğfar ve tevbe etmek, iltica ve tazarruda bulunmak, isyan ve günahlarını hatırlamak, noksanlarını, ayıplarını […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Mayıs

Mayıs 25, 2013

1571 – İspanya Kralı, Venedik ve Papa, Osmanlı Devleti aleyhine ittifak kararı aldı… 1924 – Türk Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çek Milli Futbol Takımı’na 5-2 yenildi. 1944 – Nuri Demirağ’ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul’dan Ankara’ya uçtu. 1953 – ABD, Nevada’da bulunan deneme bölgesinde, topçu birlikleri tarafından atılan […]

No Comments »

Hızır ve Gelin

Mayıs 25, 2013

1930’lu yıllar. Rize. Anzer, halkın kendi tabiri ile Ancer. Dünyaca balı ile meşhur olan Ancer. Binlerce poleni ve şifayı içinde barındıran balıyla meşhur Ancer. Kış. Yaylacılık yapan Ancerlilerin bir kısmı aşağıya Rize’ye şehre inmemiş, kışlamışlar. Yazdan yığdıkları otlarıyla, mallarını kışdan çıkarıp, bahara eriştirmenin çabası içindeler. Evet hepsinin mal tabir ettiği koyunları, sığırları var, tektük birkaç […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 25, 2013

Erkek : Adnan Kız : Mürüvvet

No Comments »

Cuma Sohbeti – İSTANBULUN FETHİ

Mayıs 24, 2013

    بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ                                          قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَتُفْتَحَنَّ اْلقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ اْلأَمِيرُ أَمِيرُهاَ وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ Muhterem Kardeşlerim! Asr-ı saadetten beri İstanbul’un fethi, Müslümanların başlıca gayelerinden biriydi. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.): “İstanbul mutlaka fetholunacaktır. O’nu fetheden komutan ne güzel […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 24, 2013

“De ki: “Rab bim! Ba ğış la, merha met et. Çün kü sen mer ha met eden le rin en ha yır lı sı sın!” (Mü’minûn, 23/118)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 24, 2013

“İnsanlardan utanmayan Allâhü Teâlâ’dan da hayâ etmez.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat)

No Comments »

76) الباطن EL BÂTIN

Mayıs 24, 2013

Gizli olan; duyu organları ile idrâk edilemeyen… Allah Teâlâ’nın varlığı hem âşikardır, hem gizlidir. Âşikârdır, çünkü varlığını bildiren delil ve nişanları gözsüzler bile görmüş ve bu hakikatler hakikatı yüce varlığa, eşyanın umumî şehadetini sağırlar bile işitmiştir. Gizlidir. Çünkü biz Onu künhüyle bilemeyiz. Amma varlığını kat’î Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için günde 62 defa […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 24, 2013

Ey yolcu, aklını başına al. Vakit geçti, ömür güneşi batmaya yaklaştı. (Mevlâna)

No Comments »

ALKAMA BİN KAYS ( radıyallahü anh )

Mayıs 24, 2013

Tefsîr, hadîs, fıkıh ilimlerinde büyük âlim. Tabiînin büyüklerinden olup, künyesi Ebû Şibl’dir. Peygamberimiz hayatta iken doğdu. Fakat O’nu görmedi. 62 (m. 681) senesinde Kûfe’de vefât etti. İlimdeki üstünlüğü âlimler tarafından sözbirliği ile bildirilmiştir. Bu bakımdan ilimde rivâyetlerine müracaat edilen müstesna bir âlimdir. Eshâb-ı kiramın büyüklerinden Hazreti Ebû Bekir’i, Hazreti Ömer’i, Hazreti Osman’ı, Hazreti Ali’yi, Hazreti […]

No Comments »

İMANI HAYATIN SONUNA KADAR MUHAFAZA ŞARTTIR

Mayıs 24, 2013

İmanın ahiret azabından kurtarması ve ebedi saadete ulaştırması için son nefese kadar devam etmesi lazımdır. Çünkü itibar sonadır. İmanını hayatının sonuna kadar muhafaza edemeyen kimseye, daha önceki imanı asla fayda vermez. Bir kimse senelerce sahih bir imana sahip olduğu halde hayatının sonunda ölümü görmeden önce bir sebeple imandan çıksa ebedî azaba müstehak olur, daha önceki […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Mayıs

Mayıs 24, 2013

1218 – Beşinci Haçlı seferi’nde Haçlılar Akka şehrini Eyyubiler’e bıraktılar. 1844 – ABD’li mucit Samuel Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore’da bir tren istasyonuna kendi icadı olan mors alfabesiyle ilk mesajı gönderdi. 1883 – Yapımı 14 yıl süren New York City’deki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı. 1921 – Mustafa Kemal […]

No Comments »

HER ŞEYİN BİR HUDÛDU VARDIR

Mayıs 24, 2013

Ebû Mûsâ’l-Eş’arî (r.a.)’den rivâyet edilmiştir: ‘Her şey için bir hadd vardır. İslâm’ın hudûdu da vera’, tevâzu’, sabır ve şükürdür. Vera’ ve tevâzu’, işlerin kıyâm ve sebâtına; sabır, cehennem ateşinden kurtuluşa; şükür de, cennete nâil olmaya sebeptir. Hasenü’l-Basrî (k.s.) hazretleri, Mekke-i Mükerreme’de, Hz. Ali (r.a.)’nin oğullarından, arkasını Kâbe’ye dayayıp insanlara va’z eden bir gence, ” Dînin […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 24, 2013

Erkek : Sabri Kız : Sabriye

No Comments »

YARIGÖLGELİ AY TUTULMASI

Mayıs 24, 2013

Yarın (25 Mayıs Cumartesi) “Yarıgölgeli ay tutulması” meydana gelecektir. Amerika kıtası, Güney Afrika cumhuriyeti ve Afrika kıtasının batı kesimi, atlas okyanusunun tamamındaki adalar, Avrupa kıtasından gözlenecektir. Bu tutulma Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan ise görülemeyecektir. Tutulmanın büyüklüğü: 0.9335’dir. Ay’ın gölgeye girişi: 25 Mayıs 2013 06.53 (Türkiye Yaz Saati) Tutulmanın ortası: 25 Mayıs 2013       07.11 Ay’ın gölgeden […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 23, 2013

“Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın… “ (Münafikûn, 63/9)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 23, 2013

“Kabirdeki ölü, denizde boğulmak üzere iken yardım isteyen biri gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden veya arkadaşından kendisine gelecek duâyı bekler. Duâlar kendine ulaşınca, dünyâ ve içindekilerin kendisinin olmasından daha çok sevinir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

75) الظاهر EZ ZÂHİR

Mayıs 23, 2013

Âşikâr olan, kat’î delillerle bilinen… Allah Teâlâ’nın varlığı herşeyden âşikârdır. Gözümüzün gördüğü her manzara, kulağımızın işittiği her nağme, elimizin tuttuğu, dilimizin tattığı her şey, fikirlerimizin üzerine çalıştığı her mâna, hâsılı, gerek içimizde, gerek dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey O’nun varlığına, birliğine, kemal sıfatlarına şâhiddir. Her meselenin zuhuru için günde 1106 defa okunur. Ya […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 23, 2013

Olgunluğun ve üstünlüğün yoksa, dilini ağzında sakla. İnsanı maskara eden dilidir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

EBÛ KATÂDE ( radıyallahü anh )

Mayıs 23, 2013

Resûl-i Ekrem efendimizin ( aleyhisselâm ) süvarilerinden. İsmi, Haris, künyesi Ebû Katâde, lakabı Fâris-i Resûlullah (Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) süvarisi)’dir. Tahminen m. 602 yıllarında Medine’de doğup 54 (m. 674) senesinde de Kûfe’de vefât etmiştir. Hazrec kabilesindendir. Babası Rebî’ bin Beldehe, annesi Kebşe binti Mazhar’dır. Ebû Katâde ( radıyallahü anh ) Sülâfe binti Berrâ bin Ma’rur […]

No Comments »

ÖLÜ VE DİRİ, BAŞKASININ AMELİNDEN FAYDALANIR

Mayıs 23, 2013

Müslüman, başkasının bağışladığı amellerden, hayırlardan faydalanır. Bu sünnet ve icma ile sabittir. Sadece kendi yaptıklarının kendisine faydası olur diyen kimse icmâ’a ve sünnete muhalefet etmiş olur. Bu ise batıldır. Çünkü; • İnsan, başkasının yaptığı duanın faydasını görür. İşte bu, başkasının yaptığı amelin faydası demektir. • Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mahşerde hesabın kolay olması, cennete girmeleri ve […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Mayıs

Mayıs 23, 2013

1795 – Fransa’da kadınların toplantılara katılması yasaklandı. 1919 – İzmir’in İtilaf Devletleri tarafından işgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapıldı, mitinge 200 bin kişi katıldı. 1928 – Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi, tekke ve zaviyeler kapatıldı. 1938 – İstanbul Elektrik Şirketinin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara’da imzalandı. 1945 – Nazi liderlerinden Himmler, müttefiklerin eline geçmemek […]

No Comments »

İPİN HESABI

Mayıs 23, 2013

Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. “Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum” diye vasiyet etmiş. Öldüğünde “Kim birlikte kabre girip sabahlamak ister?” diye araştırmışlar. Kimse çıkmamış. Nihayet bir hamal, -Benim sadece bir ipim var, kaybedecek bir şeyim yok. Sabaha kadar durursam zengin olurum.” diye düşünerek kabul […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 23, 2013

Erkek : Taceddin Kız : Türkân

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 22, 2013

“Ey iman eden ler! Al lah için hak – kı ti tiz lik le ayak ta tu tan, ada let ile şa hit lik eden kim se ler olun…” (Mâide, 5/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 22, 2013

“… Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir fırkadan başkası cehennemliktir.” ‘O hangi fırkadır, yâ Resûlallâh?’ diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Benim ve ashâbımın yolunda olanlardır.” buyurdu. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

74) الآخر EL ÂHİR

Mayıs 22, 2013

Sonu olmayan… Herşey biter, helâk ve fenaya gider, ancak O kalır. Varlığının sonu yoktur. Evveliyetine bidayet olmadığı gibi, âhiriyetine nihayet yoktur. Onun için Ona “Âhir” demek, “Bir sâbık’ı yani, kendisinden evvel bir varlık sâhibi var” demek değildir. “Bir lâhıkı yok” demektir. Ömür uzunluğu için günde 801 defa okunur. Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 22, 2013

İki düşman arasında öyle konuş ki barıştıkları zaman utanmayasın. (Sadi Şirazî)

No Comments »

EBÛ İDRİS HAVLÂNÎ ( radıyallahü anh )

Mayıs 22, 2013

Tabiînin fakîhlerinden İslâm Hukuku âlimidir. İsmi, Âizullah bin Abdullah, künyesi, Ebû İdrîs, Hicrî sekizinci yılda doğdu. 80 (m. 699) yılında vefât etti. Saîd bin Abdulazîz ( radıyallahü anh ) buyurur ki: “Ebüd-Derda’dan sonra Şamlıların âlimi (bilgini) idi. “Mekhûl ( radıyallahü anh ) “İlmiyle; amel eden bir zât idi. Onun ilmi pek çok idi” der. Ebüderdâ, […]

No Comments »

İTİKADDA VE AMELDE MEZHEBLER

Mayıs 22, 2013

Sahih ve makbul inançların neler olduklarını İmam Ebû Mansur Mâtüridî ve İmam Ebu’l-Hasen Eş’arî Hazretleri Kur’ân-ı Kerim’den ve hadîs-i şerîflerden derleyip bu ümmete anlatmışlardır: Bu iki büyük islâm âlimi, Müslümanların itikat (inanç) meselelerinde imamlarıdır. Esasta birdirler. Aralarında sadece bazı teferruatta ihtilaf vardır. Bu iki imamın yolu itikatta, inançta Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebidir. Yâni Peygamber Efendimiz’in […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Mayıs

Mayıs 22, 2013

M.Ö. 334 – Büyük İskender’in orduları III. Darius’u Granikos Savaşı’nda yendi. 1176 – Selahaddin Eyyubi’ye Halep’te suikast girişimi. 1766 – 1766 Büyük İstanbul Depremi 1927 – Çin’in Xining vilayetinde deprem: Yaklaşık 200.000 ölü. 1932 – Ağrı Dağı ayaklanmasına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. 1942 – Meksika II. Dünya Savaşı’nda müteffiklere katıldı. 1950 – […]

No Comments »

KEFEN SOYANIN HALÎ

Mayıs 22, 2013

Arif-i Billah’tan birisi, Bağdat caddelerinde dilenen kör bir dilenciye rastladı. Allah’ın suçsuz yere hiçbir belâ vermeyeceğini bilen Allah dostu: «Sana ne oldu da gözlerin kör oldu? Sonradan mı oldu, ana doğma mı körsün?» diye sordu. Âmâ sonradan gözlerinin kör olduğunu söyledi ve başından geçen hadiseyi şöyle anlattı: – Ben vaktiyle kefen soyardım. O zaman gözlerim […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mayıs 22, 2013

Erkek : Cahit Kız : Cahide

No Comments »

BEYİT

Mayıs 22, 2013

Kime kim Ka’be nasib olsa Hüdâ rahmet eder, Her kişi hanesine sevdiğin dâvet eder. (Nahîfî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mayıs 21, 2013

“Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…” (Tahrîm, 66/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mayıs 21, 2013

“Ölüm gelmeden önce ölüme hazırlan.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

73) الأوّل EL EVVEL

Mayıs 21, 2013

Her varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan… Allah Teâlâ bütün varlıklar üzerine mukaddem olup kendi varlığının evveli yoktur. Kendisi için asla başlangıç tasavvur olunamaz. Onun için Ona EVVEL demek, “ikincisi var” demek değildir. “Sâbık’ı, yani, kendisinden evvel bir varlık sâhibi yok” demektir. Her hayır işinde birinci olmak için günde 37 defa okunur. Ya Evvel ismini zikreden […]

No Comments »

Günün Sözü

Mayıs 21, 2013

Başarı tatlı dille elde edilir. Hırçın kimse daima sıkıntı çeker. (Sadi Şirazî)

No Comments »

EBÛ HUREYRE ( radıyallahü anh )

Mayıs 21, 2013

Meşhûr Sahâbî. Eshâb-ı kiram arasında en çok hadîs-i şerîf bilen ve rivâyet edenlerdendir. İsmi hakkında değişik rivâyetler olup, en doğru rivâyete göre isminin Abdurrahmân bin Sahr olduğu bildirilmiştir. Yemen’in Devs kabilesindendir. Künyesi Ebû Hureyre’dir. Bu künyenin verilişi hakkında kendisi şöyle demiştir: “Ben çocukken koyunlarımızı güderdim. Küçük bir kedim vardı. Gündüz onu yanıma alır, onunla oynardım. […]

No Comments »

Recep ayında kılınacak namaz

Mayıs 21, 2013

Receb’in 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sâdece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet Namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz […]

No Comments »

Links

Calendar