Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Temmuz, 2012

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 31, 2012

“(Habîbim Ahmed,) Şüphe yok ki biz sana Kevser’i verdik. Sen de Rabb’in için namaz kıl ve kurban kesiver…” (Kevser Sûresi, âyet 1-2)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 31, 2012

“Kul hüvallâhü ehad… Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birine denktir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 31, 2012

İnci deniz dibinde; çerçöp çıkmış sahile. (Muhammed İkbal)

No Comments »

EHL-İ BİD’ATTEN UZAK DURMAK

Temmuz 31, 2012

İkinci binin müceddidi İmâm-ı Rabbânî (k.s.) buyurdular: “İyi biliniz ki, ehl-i bid’atin sohbetlerinde bulunmak, kâfirlerin sohbetindeki fesaddan daha çoktur. Ehl-i bid’atin en yaramazı ve en kötüsü, Resûlullah’ın ashabına buğz eden, onları sevmeyen tâifedir. Allâhü Teâlâ Fetih Sûresinin, 29. âyetinde “Onlarla kâfirleri öfkelendirmek için …” buyurmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’i ve dini tebliğ eden, bize ulaştıran o Ashâb-ı […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 31, 2012

Kalmasa Balıkçı Temel’e, bir müşteri hamsinin fiyatını sormuş. -Beş yüz bin.. -Karşıdaki balıkçıda dört yüz bin. -Sen de git oradan al. -Orada kalmamış, -Bende kalmasa iki yüze satarım.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 30, 2012

“Haberiniz olsun ki inkâr edenler gerek ehl-i kitaptan (Hıristiyan ve Yahûdî) olsun, gerek müşriklerden hepsi ebedî olmak üzere cehennem ateşin dedirler. Onlar halkın en şerlileridir.” (Beyyine Sûresi, âyet 6)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 30, 2012

“Muhakkak ki cennette Receb denilen ve sütten daha beyaz, baldan daha tatlı bir nehir vardır. Kim Receb ayında bir gün oruç tutarsa Allâhü Teâlâ ona bu nehirden içirir.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 30, 2012

Fatih Sultan Mehmed tahtı kendisine bırakan babasına ülkenin çıkarı gereği şöyle der: “Eğer padişah ben isem, size emrediyorum. Gelip ordunun başına geçin. Eğer Padişah siz iseniz, gelip devletinizi düşmanlara karşı savunun. (Fatih Sultan Mehmet)

No Comments »

HER ŞEYDEN ÖNCE ALLÂH’IN RIZÂSI

Temmuz 30, 2012

Muâviye (r.a.) Hz. Âişe’ye (r.anhâ) mektup yazdı ve kendisine, veciz (çok öz) bir tavsiyede bulunmasını istedi. Hz. Âişe’de (r.anhâ) şu mektubu yazdı: “Selâmün aleyke. Ben Resûlullah (s.a.v.)’den şöyle işittim: “Bir kimse, insanları kızdırma pahasına Allâh’ın rızâsını talep ederse insanların eziyetine karşı Allah ona yeter. Bir kimse de Allâh’ı gadablandırma pahasına insanların rızâsını almaya kalkışırsa Allâhü […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 30, 2012

Atlayınca Temel ile Dursun Toronto’ya gelmişler Dünyanın en yüksek kulesi olan CN Tover’i gösterip Temel Dursun’a burası o kadar yüksek ki yukarıdan düştüğün zaman aşağıya gelene kadar 3 gün geçer. Dursun ölür müsün diye sorunca, Temel ne zannettin ya 3 gün yemeden içmeden yaşanır mı?

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 29, 2012

“Artık her kim bir zerre miktarı bir hayır işler ise onu görecektir. Ve her kim bir zerre miktarı bir şer işler ise onu görecektir.” (Zilzâl Sûresi, âyet 7-8)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 29, 2012

“Gökte hiçbir melek yoktur ki Ömer’e (r.a.) hürmet etmesin. Yeryüzünde de hiçbir şeytan yoktur ki Ömer’den (r.a.) kaçmasın.” (Hadîs-i Şerîf, İbn-i Asâkir, Târîh-i Dimaşk)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 29, 2012

Aklı olan korkmak gerek / Nefs elinden, hırs elinden. Nefstir seni yolda koyan, / Yolda kalır nefse uyan. (Yunus Emre)

No Comments »

SADAKANIN KARŞILIĞI

Temmuz 29, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Sahrada yolculuk yapmakta olan bir adam, yolculuk esnâsında, bir buluttan ‘Falanın bahçesini sula!’ diye bir ses duydu. Bulut hemen bir taşlık yere doğru hareket etti ve suyunu oraya boşalttı. Adam, derelerden birinin o suyun tamamını topladığını gördü ve suyu takip etti. Bir de baktı ki, bir adam bahçesinde, elindeki kürekle suyu […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 29, 2012

Suyun Sıcaklığı Öğretmeni Ayşe’ye sordu. Bebek banyosunda suyun sıcaklığını nasıl ölçersin. Ayşe : Önce bebeği suya koyarım .Bebek kırmızı renk aldıysa su sıcak eğer mor renk aldıysa su soğuk beyaz bir renk alırsa bebeğin bir daha banyo yapmasına gerek yoktur.

No Comments »

ZİYAFET – YEMEK ADABI

Temmuz 28, 2012

Topluca yemek müstehabdır. Ashab-ı Kirâm, Rasûlullâh (s.a.v.) “Yâ Resûlallah! Biz yiyoruz, ama doymuyoruz.” dediler “Her halde siz yemeğinizi ayrı ayrı yiyorsunuz. Yemeğin başına toplanın ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketlensin.” “Allâh’a en sevimli olan yemek, üzerinde çokça ellerin biriktiğidir.” buyurulmuştur. Sofraya tevâzu ile oturmalı, kibirle oturmamalıdır. Rasûlullâh Efendimiz’e kızarmış bir koyun eti hediye edildi. Efendimiz […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 28, 2012

“Kıyâmet gününde ne hısımlarınız ve nede evlâtlarınız size aslâ fayda veremeyeceklerdir…” (Mümtehine Sûresi, âyet 3)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 28, 2012

“Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) yatsıdan önce uyumaktan, yatsıdan sonra da (boş ve faydasız) konuşmaktan hoşlanmazdı.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 28, 2012

Kul geceleri, gündüz yaptığı işlerin muhasebesini yapmalıdır. Zira geceleyin, insanın aklı ve fikri daha topludur. Muhasebe edince, gündüz yaptığı işi faydalı bulursa, ona devam eder. Şayet kötü bulursa, onu telafi etmeye çalışır ve ileride bundan ve bunun benzerinden sakınır. (Maverdi)

No Comments »

BİR MESELE: VİTİR’DE KUNUT

Temmuz 28, 2012

Ramazân-ı şerîfte vitirde imam kunutu sehiv ile okumayıp rukû’a giderse cemâatte ona uymalıdır. Eğer cemâat imama uymaz ise imam geri kıyâma dönüb kunutu okuduktan sonra ikinci rukûunda cemâat imama uyarsa cemâatin namazları bozulur. Zîrâ ilk yaptığı rukû ile farzı edâ etmiş olup imâmın ikinci rukûu nâfile olur. Cemâatin rukûu henüz edâ olduğundan farz olmakla uymaları […]

No Comments »

HACE MUHAMMED MASUM (K.S.)

Temmuz 28, 2012

Silsile-i Saadat’ın yirmi dördüncüsü Muhammed Masum Hazretleridir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ortanca mahdumlarıdır.Vaktin Kutbu, zamanın mürşidi idiler. 1009 hicri senesinde dünyayı teşrif ettiler. Peder-i alileri, doğumlarından sonra Hace Baki Billah Hazretlerinin sohbet-i şeriflerine mazhar olup buyurmuşlardır ki;* Bu çocuğun tevellüdü bize pek kıymetdar ve değerlidir. Zira o’ nun tevellüdü akabinde böyle aziz bir Pir’ in şerefli […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 28, 2012

Ceza Öğrenci sınıfa geldi. Öğretmenine sordu : -Öğretmenim, insana yapmadığı bir şey için ceza verir misiniz? -Olur mu evladım, dedi öğretmen. Yapmadınsa ceza da olmaz. Niye sordun bunu? -Efendim dün verdiğiniz ev ödevini yapmamıştım da ceza verirsiniz sanıyordum!

No Comments »

Güneş gözlüğü

Temmuz 27, 2012

mercek kalitesine dikkat edilerek satın alınmalı. Gözleri açık-seçik göstermeyen koyulukta cam seçilmeli ve güneş ışığında deneyip, güneşte gözleri kısmadan görmeyi sağlıyorsa alınmalıdır. Camlar, yanlardan gözlere gelecek tehlikeli ışıklara yol vermeyecek büyüklükte olmalı. Gözlük çerçevesi de dayanıklı olmalı ve burun üstünden aşağı doğru kaymamalıdır. Devamlı güneşte bulunan veya çalışanlar -kızılötesi ışınlara uzun süre maruz kalacaklarından- gözlük […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 27, 2012

“…Ey Rabb’imiz! (farz kıldığın vazifeleri) unutursak veya hatâ edersek bizi muâhaze etme (hesaba çekme)…” (Bakara Sûresi, âyet 286)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 27, 2012

“Her kim Kur’ân-ı Kerîm’i kendi re’yi (görüşü) ile tefsîr ederse ateş(cehennem)de oturacağı yere hazırlansın.” (Hadîs-i Şerîf, İthâfü’s-Sâde)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 27, 2012

Edep,tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır. (Maverdi)

No Comments »

ORUÇ

Temmuz 27, 2012

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: • “Hadîs-i Kudsî’de Allâhü Teâlâ şöyle buyurur: ‘Âdemoğlunun işlediği her hayır ve ibâdet kendisi içindir, yalnız oruç hariç. Çünkü o, sırf benim içindir ve onun mükafatını da ben veririm.” • Oruç bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde fena söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Şayed kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyen olursa […]

No Comments »

İMAM-I RABBANİ AHMED-İ FARUK-İ SERHENDİ (K.S.)

Temmuz 27, 2012

Hindistan’da yetişen büyük İslâm âlimi ve büyük velî. Adı, Ahmed bin Abdülehad’dir. 1563 (H. 971) senesinde aşûre günü Hindistan’ın Serhend şehrinde doğdu. 1624 (H. 1034) te doğduğu yerde vefât etti. İnsanların, îtikad, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenmelerini, öğrendikleri ile amel etmelerini sağlayan, insanları ü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine Silsile-i aliyye […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 27, 2012

Yemin Sait çok yemin eden ve yalan söyleyen Suat’ı öğretmene şikayet eder. Öğretmen Suat”a sorar: Suat sen çok mu yemin ediyorsun? Suat: Vallahi öğretmenim hiçbir zaman etmem.

No Comments »

TEHECCÜD NAMAZI

Temmuz 26, 2012

Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra kılınacak nafile namaza gece namazı denir. Bunun sevabı pek çoktur. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa, “teheccüd” adını alır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) teheccüd namazına devam ederlerdi. Bu namaz en az iki, en çok on iki rek’attir. Her iki rek’atta bir selâm verilmesi daha faziletlidir. Bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 26, 2012

“Onlar (o münâfıklar) o kimselerdir ki: hidâyet karşılığında dalâleti satın almışlardır. Onların bu ticâretleri bir kazanç temin etmemiştir ve onlar hidâyete ermiş kimseler değildir.” (Bakara Sûresi, âyet 16)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 26, 2012

“Kostantıniyye (İstanbul) elbette fethedilecektir. Onu fetheden emîr ne güzel emîr (kumandan); o asker ne güzel askerdir!” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 26, 2012

Sabah uykusu, acizlik, tembellik, gevşeklik ve unutkanlığa sebep olur. (Maverdi)

No Comments »

HACE MUHAMMED BAKİBİLLAH (K.S.)

Temmuz 26, 2012

İmam-ı Rabbani hazretlerinin hocasıdır. 1563 yılında Kâbil’de doğdu. Kâbil’den Semerkand’a gidip, zamanın en büyük âlimlerinden olan Mevlanâ Sâdık-ı Hulvâni’den gerekli ilimleri öğrendi. Yüksek yaratılışı ve kabiliyeti ile kısa zamanda, talebeler arasında en yüksek seviyeye ulaştı. Sonra tasavvufa yönelip, bu yolun büyük âlimlerinden bâtıni ilimleri öğrenerek yüksek dereceye ulaştı. Hâcegi İmkenegi hazretlerinin sohbetleri, Behaeddin Buhari ve […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 26, 2012

Daha Çok İstiyor Çocuk, okuldan bir gözü şiş olarak dönünce, annesi telaşlandı : -Oğlum ne oldu gözüne? Düştün mü yoksa? -Hayır düşmedim.Arkadaşım Orhan’la dövüştük.Ben de yarın onun gözünü şişireceğim! Annesi yatıştırmaya çalıştı : -Sakın ha! Dövüşmek iyi birşey değil.Ben sana yarın pasta çörek vereyim.Arkadaşına da ver, barışın.Güzel güzel oynayın olmaz mı? -Olur anneciğim, barışırız. Ertesi […]

No Comments »

HUŞÛ İLE NAMAZ

Temmuz 25, 2012

Mü’minin, mîrâcı olan namazı tam bir tahâret ve iyi bir abdestten sonra kılmaya niyet etmesi îcâb eder. Farzları cemâatle kılmaya ehemmiyet göstermek, hattâ iftitâh tekbirini imamla berâber almayı hiç terk etmemek lâzımdır. Kezâ namazları müstehap vaktinde kılmak ve kırâatte sünnet olan miktara riâyet etmek lâzımdır. Rükû ve secdede ta’dil-i erkân; âzâların sükûnet bulması muhakkak sûrette […]

No Comments »

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Temmuz 25, 2012

İmâm-ı Rabbânî hazretleri (k.s.) buyuruyorlar ki: “…Bilmek gerekir ki Ramazan ayı büyük bir aydır. Bu ayda yapılan namaz, zikir, sadaka ve benzeri bütün nâfile ibadetler Ramazan ayının dışında yapılan farzlara denktir. Kim bu ayda bir farzı eda ederse Ramazan ayının dışında yetmiş farzı eda etmiş gibi olur. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse bu, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 25, 2012

“Ey îmân edenler! Kendilerine kitap verilmiş olan (Yahûdî ve Hıristiyan)lardan herhangi bir gürûha itâat eder (tâbî olur) iseniz, sizi îmânınızdan sonra çevirip, kâfir yaparlar.” (Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 25, 2012

“Lezzetleri yıkan ölümü çokça hatırlayınız.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 25, 2012

Maddeye tapanlar deniz suyu içene benzerler. İçtikçe hararetleri biraz daha artar. (İbn Arabi)

No Comments »

NAMAZDA TÂDÎL-İ ERKÂNIN EHEMMİYETİ

Temmuz 25, 2012

…Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Hırsızların en kötüsü namazından çalan kimsedir.” buyurmuştur. Ashâb-ı Kirâm “Yâ Resûlallâh! Kişi namazından nasıl çalar?” dediler. Peygamberimiz (s.a.v.) “Rükûsunu ve secdesini tam yapmaz.” buyurdu. Yine Peygamberimiz (s.a.v.) “Allâhü Teâlâ rükûu ile secdesi arasında belini doğrultmayan kimsenin namazına bakmaz.” buyurmuştur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), rükûunu ve secdesini tam yapmadan namaz kılan bir adam görmüş […]

No Comments »

Kâdi Muhammed Zâhid (K.S.)

Temmuz 25, 2012

Türkistan’da yaşamış büyük velilerdendir.  Annesi silsile-i saadat büyüklerinden Yakub-i Çerhi hazretlerinin kızıdır. Küçük yaştan itibaren ilim öğrendi. Daha sonra tasavvufa yöneldi. Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerine talebe oldu. 12 yıl onun kalblere şifa olan sohbetlerinde bulundu. Ondan vazifesini devraldı. Birçok talebe yetiştirdi. Silsile-i aliyye büyüklerinden Derviş Muhammed hazretleri onun yetiştirdiği evliyadan biridir. Memleketi olan Semerkand’da kalıp ilim […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 25, 2012

Tahir ile Mahir Mahir adında çalışkan bir talebe her vasıl olduysa meşhur edebiyat öğretmeni Tahir ül Mevlevi’den zayıf not alınca bir fırsatını bulup tahtaya: – ‘Vermezse Tahir, ne yapsın Mahir’, yazar Tahirül Mevlevi yazıyı görünce hemen cevabı yazarr: Çalışsa Mahir, vermez mi Tahir

No Comments »

GECE NAMAZININ FAZÎLETİ

Temmuz 24, 2012

Gece namazı -bilhassa teheccüd- müstehab ve en fazîletli olan ibâdetlerdendir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Farz namazlardan sonra en fazîletli namaz gece namazıdır.” “Kişi gece uyanıp hanımını da uyandırsa ve iki rek’at namaz kılsalar; Allâh’ı çok zikreden erkeklerden ve çok zikreden hanımlardan yazılırlar.” “Kim gece namazını kılar ve namazında ihlâslı olursa Allâhü Teâlâ ona dokuz şey […]

No Comments »

ORUCUN HİKMETİ

Temmuz 24, 2012

Orucun hikmeti pek âşikârdır. Bir kere şüphe yok ki Allâhü Teâlâ’nın kullarına emrettiği şeylerde birçok faydalar vardır. Orucun dînî faydalarından başka sıhhî, sosyal ve ahlâkî birçok faydaları vardır. Bir hadîs-i şerîfte: “Her şey için bir zekât vardır, cesedin zekâtı da oruçtur, oruç sabrın yarısıdır.” buyrulmuştur. İnsan, oruç sayesinde hayvânî duygularını azaltır, ruhunu tasfiye eder; meleklerin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 24, 2012

“Sen dinlerine tâbi olmadıkça Yahûdîler ve Nasârâ (Hıristiyanlar) senden aslâ râzı olmazlar…” (Bakara Sûresi, âyet 120)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 24, 2012

“(Nafile) namaz kılarak ve Kur’ân-ı Kerîm okuyarak evlerinizi nurlandırınız.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 24, 2012

Yabancı Elçilerden birine: “İmparatorunuza söyleyin; şimdi ki Osmanlı Padişahı öncekilere benzemez. Benim gücümün ulaştığı yerlere, sizin İmparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.” (Fatih Sultan Mehmet)

No Comments »

ORUÇ HAKKINDA BAZI FIKHÎ MESELELER

Temmuz 24, 2012

Yolculuk veya hastalık özrü ile Ramazan-ı Şerîf orucunu tutmamış olan kimse, daha bunları kazaya müsait bir vakit bulmadan vefat etse üzerine kaza etmesi ve fidye vermesi lâzım gelmez. Şu kadar var ki fidye verilmesini vasiyet etse malının üçte birinden verilmesi icap eder. Yolculuk veya hastalık sebebiyle Ramazan-ı Şerîf orucunu tutmamış olan kimse, bunu tamamen veya […]

No Comments »

UBEYDULLAH-I AHRÂR (K.S.)

Temmuz 24, 2012

Türkistan’ın büyük velilerindendir. 1403 yılında Taşkent’te doğdu. 1490’da Semerkant’ta vefat etti. Kabri oradadır. Doğumundan itibaren üstün halleri görüldü. Annesi nifastan temizlendikten sonra emmeye başlamıştır. Yüzünde öyle bir nur parlardı ki, görenler hayran kalıp, ona dua ederlerdi. Dilinden Allahü teâlânın ismi hiç düşmezdi. Dedesi de, âlim ve veli idi. Vefat edeceği sırada, torunları ile tek tek […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 24, 2012

Hayvanat Bahçesi Temel bir maymunu, bütün gün tasmasından tutarak gezdirmektedir. Yolda hayvan seven bir arkadaşına rastlar. Arkadaşı: -Temel bu hayvana yazık değil midir, onu hayvanat bahçesine götürsene der. İki gün sonra Temel aynı arkadaşına yine rastlar. Arkadaşı: -Hani hayvanat bahçesine götürecektin maymunu, der. Temel: -Götürdüm götürdüm da, şimdi de sinemaya götüreyrum…

No Comments »

MÜŞRİKLERİN MÜSLÜMANLARI MUHASARASI

Temmuz 23, 2012

Hz. Hamza’nın (r.a.) ve ondan üç gün sonra Hz. Ömer’in (r.a.) müslüman olması üzerine müşrikler fena halde kızdılar, Müslümanlığın gittikçe ilerleyeceğinden korktular. Onun için müslümanlarla alış veriş etmemek, kız alıp vermemek, serbestçe gezmelerine, kolayca bir şey satın almalarına meydan bırakmamak üzere ittifak ederek bir senet yazıp Kâbe’nin duvarına astılar. Peygamber Efendimiz’le müslümanlar da Mekke’nin Şi’b-i […]

No Comments »

RUH VE BEDEN

Temmuz 23, 2012

Hikmet ehli bir zata, “İnsan ağır yükü kaldırabiliyor da kaba bir şahsın hareket ve sözlerine neden tahammül edemiyor?” demişler. “Ağır yükü kaldırmakta beden ile ruh müşterek oldukları halde kaba adama tahammülde ruh yalnız ve yardımsız kalıyor.” cevabını vermiş.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 23, 2012

“…Kendilerinde ihtiyaç bile olsa (mü’min kardeşlerini) îsâr ile kendilerine tercih ederler. Her kim de nefsinin hırsından korunursa, işte onlardır o felâh bulanlar.” (Haşr Sûresi, âyet 9)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 23, 2012

“Ümmetimin en şereflileri Kur’ân-ı Kerîm’i okuyup onunla amel edenler ve geceyi ibadetle ihya edenlerdir.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabu’l-îmân)

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 23, 2012

EL  VÂSİU : İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için  günde 137 defa okunur. Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler […]

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 23, 2012

Ya ben Bizans’ı alırım; ya da Bizans beni. (Fatih Sultan Mehmet)

No Comments »

ORUÇ TUTMAMAYI MÜBAH KILAN HALLER

Temmuz 23, 2012

Bazı sebeplerden dolayı oruç tutmamak veya başlanılan orucu açmak mübahtır. Bunlar: Yolculuk: Ramazanı Şerîf’te en az üç günlük (yaya on sekiz saatlik = 90 km) bir yere gidecek olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir. Bundan dolayı o gün yola çıkınca oruçlu bulunmamış olur. Fakat bir kimse oruca niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıksa, orucunu tamamlar. […]

No Comments »

HACE ALAADİN-İ ATTAR (K.S.)

Temmuz 23, 2012

Buhara’da yetişen en büyük evliyadandır. Asıl ismi Muhammed bin Muhammed Buhari’dir. Zengin babası vefat edince, oğullarına miras olarak çok fazla mal kaldı. Fakat Alâüddin hiç miras kabul etmeyip, Şah-ı Nakşibend Muhammed Behaeddin-i Buhari’ye talebe olmayı tercih etti. Gidip halini arz etti ve talebeliğe kabul buyurulmasını istirham eyledi. Behaeddin Buhari hazretleri ona nazar edip, (Evladım bizim […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 23, 2012

En Temiz Hayvan Temele hocası bir gün ‘Temel söyle bakayım bu alemdeki en temiz hayvan hangisidir?’ Temel hemen Hocam ‘Hamam Böceği’ demiş..

No Comments »

NAMAZ ve İMSAK VAKİTLERİ HAKKINDA

Temmuz 22, 2012

Muhterem okuyucularımız; takvimimizdeki namaz vakitleri fıkhî olarak öncelikle Hanefî mezhebinin içtihatlarına dayanmaktadır. Bu fıkhî esaslara göre hesaplama yapılırken enlem, boylam, saat dilimi, yükseklik, arazi genişliği gibi birçok astronomik, klimatolojik ve jeolojik unsurlar kullanılmaktadır. Bir yerin namaz vakitlerinin doğru olarak hesaplanabilmesi için; küresel üçgen formüllerinin ve diğer astronomik formüllerin fıkhî esaslara tam olarak tatbîki gerekmektedir. Bunun […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 22, 2012

“…Fetihden evvel infâk edip çarpışanlarınız diğerlerine müsâvî olmaz. Onlar, sonradan infâk edip çarpışanlardan derece itibâriyle daha büyüktür. Bununla berâber hepsine de Allah cenneti va’d buyurdu. Allah yaptıklarınızdan haberdârdır.” (Hadîd Sûresi, âyet 10)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 22, 2012

“Bir işi yapmak istediğin zaman (istihâre ve istişâre yaparak) âkıbetini iyi düşün. Hayırlı görürsen yap, hayırlı değilse terk et.” (Hadîs-i Şerîf, İbn-i Mübârek, ez- Zühd)

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 22, 2012

EL  MÜCÎB : Kendisine dua edenlerin isteklerini veren Duaların kabul olunması için 3025 (55X55) defa okunur. İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevlir, duası kabul olur. 55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 22, 2012

Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim! (Fatih Sultan Mehmet)

No Comments »

BU NE SÜT VERİR NE DE YÜK TAŞIR

Temmuz 22, 2012

Übeyy ibn-i Ka’b (r.a.) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) beni zekâtları toplamaya memur etmişti. Ben de birisine gittim. O kişi, malının tamamını toplayınca, baktım, zekât olarak bir yaşını doldurmuş bir dişi deve vermesi icab ediyordu. Kendisine ‘Bir yaşını doldurmuş bir dişi deveyi zekât olarak ver,’ dedim. Dedi ki, ‘Bu devenin ne sütü olur, ne de yük […]

No Comments »

Seyyid Emir Gilâl (K.S)

Temmuz 22, 2012

Hazret-i Hüseyin’in soyundandır. Evliyanın meşhurlarından olan Muhammed Baba Semmasi’nin talebesi ve Behaeddin-i Buhari hazretlerinin hocasıdır. Çömlekçilik yaptığı için “Gilâl” veya “Külal” ismiyle meşhur olmuştur. Her anını İslamiyet’e uygun olarak geçirmiş, pek çok kimse onun sohbet ve derslerinde kemale gelmiştir. Annesi şöyle anlatır: “Emir Gilâl’e hamile iken, şüpheli bir lokma yesem, karın ağrısına tutulurdum. O lokmayı […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 22, 2012

Soldan Git Temel İngiltere’ye gidecekmiş. Arkadaşı Cemal İngiltere’de trafiğin soldan olduğunu ve bunu unutmasının Temel için oldukça tehlikeli olacağını söyleyip, dikkatli sürmesini öğütlediğinde Temel: “Merak etme geçen gün Rize’den Samsun’a soldan gitmiştim, bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilirim da !!!”

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 21, 2012

“Ey ehl-i kitâb! Niçin hakkı bâtılla karıştırıyorsunuz da hakkı (Muhammed Mustafâ’nın peygamberliğini) gizliyorsunuz? Hâlbuki siz (onun peygamber olduğunu pekâlâ) biliyorsunuz.” (Al-i İmrân Sûresi, âyet 71)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 21, 2012

Süfyân bin Abdullah (r.a.)’dan: “Yâ Resûlallah, bana bir iş söyle ki ona sımsıkı sarılayım.” dedim. Resûlullah (s.a.v.) “Rabbim Allah’tır, de sonra da dosdoğru ol.” buyurdular. “Yâ Resûlallah, benim için en çok korktuğunuz şey nedir?” diye sordum. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mübarek dilini tutarak “işte bu” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 21, 2012

ER  RAKÎB : Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden Her işte Allah’ın koruması altında olmak için  günde 312 defa okunur. Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer. 40gün oruç tutup hergün 4440 defa Ya Rakib ismini okuyan […]

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 21, 2012

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım. (Fatih Sultan Mehmet)

No Comments »

BAZI ÂDÂB-I MUÂŞERET KÂİDELERİ

Temmuz 21, 2012

Konuşurken el, baş, göz ve kaşla işaretler yapmamalıdır. Kimseyi taklit etmeye kalkışmamalıdır. Çirkin ve küfürlü sözlerden, kaba mizahtan, soğuk şakadan kaçınmalıdır. Zira bunlar insanda mertliğinin düşmesine, kin ve düşmanlığın meydana gelmesine sebep olur. Bir zaruret olmadan münazara ve münakaşa etmemelidir. Hususiyle gayesi doğruyu bulmak olmayan inat ve mücadeleci kişiler ile münakaşa ve mücadeleye girilmemeli, girdiğinde […]

No Comments »

Muhammed Baba Semmasi(K.S.)

Temmuz 21, 2012

Muhammed Baba Semmasi hazretleri, Hace Ali Ramiteni hazretlerinin yetiştirdiği büyük velilerdendir.  Buhara’ya bağlı Semmas köyünde doğdu. Tasavvuf ilmini büyük âlim Ali Ramiteni hazretlerinden öğrendi. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, tasavvufta yüksek dereceye ulaştı. Hocası, kendisinden sonra yerine, Muhammed Baba Semmasi’yi vekil bıraktı. Diğer talebelerine de, ona tâbi olmalarını vasiyet etti. Hocasının vefatından sonra onun yerine […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 21, 2012

Bin Yaşında Sinek İlk defa helikopter gören bir Laz yanındaki arkadaşına soruyor. -Bu ne ? diye yanındaki de cevap veriyor. -Olsa olsa bin yaşında bir sinektir..

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM HATMİ

Temmuz 20, 2012

Allâhü Teâlâ tarafından Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) bir mucize olarak indirilen Kur’ân-ı Kerîm’i başından sonuna kadar okumaya hatim denir. Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetmek sünnettir. Cebrâil (a.s.) her yıl Ramazan ayında, her gece gelir, Ramazan ayının sonuna kadar Kur’ân-ı Kerîm’i Peygamber Efendimiz’le (s.a.v.) mukabele eder; yani o okur, Peygamberimiz dinler, Peygamberimiz okur, Cebrail (a.s.) dinlerdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 20, 2012

“O, öyle bir Allâh’dır ki, ondan başka ilâh yoktur. O, gizli olanı da âşikâre olanı da bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (Haşr Sûresi, âyet 22)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 20, 2012

“Günahlardan tevbe, bir daha günaha aslâ dönmemendir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 20, 2012

EL  KERÎM :  Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için günde 270 defa okunur. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 20, 2012

Oğlum! Son derece dikkat edeceğin bir cihet varsa, o da kimler ile düşüp kalktığındır. Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma, içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma, hepsini çürütür. Bunun için dâima sâlihlerle düşüp kalk! (İmam Gazali)

No Comments »

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Temmuz 20, 2012

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri (k.s.) buyurdular ki: “…Bilmek gerekir ki Ramazan ayı büyük bir aydır. Bu ayda yapılan namaz, zikir, sadaka ve benzeri bütün nâfile ibâdetler Ramazan ayının dışında yapılan farzlara denktir. Kim bu ayda bir farzı edâ ederse Ramazan ayının dışında yetmiş farzı edâ etmiş gibi olur. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse bu, […]

No Comments »

HACE ALİ RAMİTİNİ

Temmuz 20, 2012

Hâce Mahmûd İncir Fagnevî Hazretlerinin en büyük halifesi ve Altun SiL-sile’nin 12’nci halkasıdır. Hâcegân Silsilesinde «Hâce Âzizan» lakabıyla anılmaktadırlar. Kumaş dokuyucusu (Nessac) olarak helâl kazanç temin etmişlerdir. Kerametleri sayılamayacak kadar çoktur. Birgün büyüklerden birisinin evine yemeğe dâvet edilmişti. Kendilerini dâvet eden zâtın oğlu eşkıya tarafından kaldırılmıştı. Yemek ortaya geldi, misafirler” sofrada yerlerini aldılar. Hâce Azîzân […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 20, 2012

Parayı Kırdık Bizim Temelle Dursun Amerika’ya giderler cepleri delik beş kuruş paraları yok akşam olur, otelde kalacaklar tabii para yok pul yok neyse kuytu köşede sabahlarlar bizimkiler. Sabah olur Dursunla Temel iş ararlar nerde öyle hemen iş bulmak Tursun yolda duvara asılı bir yazı görür. Bir Kızılderili kafası getirene 1000$ diye bir ilan. Hemen Temeli […]

No Comments »

EHL-İ BEYT’E HÜRMET

Temmuz 19, 2012

Bir hadîs-î şerîşerinde Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Kim ehl-i beytimden birine bir iyilikte bulunur, o da dünyada karşılığını veremezse kıyamette ben onun karşılığını veririm.” Abdullah b. Mübârek, her sene haccederdi. Hac günlerinde beş yüz dinarla Bağdat pazarına çıkar ve hac için hazırlık yapardı. Bir kadın ona “Ben şeriflerdenim (Hz. Hasan neslindenim). Benim yetim çocuklarım var […]

No Comments »

EN İYİ NEYE YARAR

Temmuz 19, 2012

Ebû Müslim Horasânî’ye, benzeri görülmemiş güzellikte bir at hediye ettiler. Ebû Müslim yanındakilere “Bilir misiniz, bu at en iyi neye yarar?” dedi. “Allâh yolunda gazâ etmeye” dediler. “Hayır” deyince “Öyle ise düşmanı yakalamaya” dediler. Yine “hayır” deyince, “Öyle ise neye yarar, ey emir?” dediler. O da “Bu at en iyi, bir adamın kötü kadın ve […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 19, 2012

“Rabbin şunları kat’î ferman buyurdu: O(Allah)dan başkasına ibâdet etmeyin, ana babaya ihsân edin, ya birisi yâhud ikisi de yanında ihtiyarlık hâline gelirse sakın onlara üf deme ve onları azarlama, ikisine de ikrâmlı (çok güzel ve tatlı) söz söyle.” (Isrâ Sûresi, âyet23)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 19, 2012

“Hz. Âişe (r. anhâ) vâlidemizden; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her zaman Allâhü Teâlâ’yı zikrederdi.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 19, 2012

EL CELÎL :  Celalet ve Ululuk sahibi Bir zalimi zorbayı zelil etmek için Günde 5329 defa okunur. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manev bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli […]

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 19, 2012

Dört şeyi dört şeyden temizle; Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan. (Feriduddin Attar)

No Comments »

TERÂVÎH NAMAZI NASIL KILINIR?

Temmuz 19, 2012

Terâvîh namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek’atten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aleyhim) devâm etmişlerdir. Terâvîhin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvîh namazı cemâatle kılındığı hâlde, bir özrü olmaksızın cemâati terk edip bu namazı evinde kılan kimse, fazîleti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemâatle kılsa, […]

No Comments »

MAHMÛD-İ İNCİRFAGNEVÎ

Temmuz 19, 2012

Hâce Ârif Rivgirî (Kuddise sirruh) Hazretlerinin eshabının efdali ve halifelerinin en büyüğü olup, en yakın sırdaşı idi. Buhara’ya üç fersah mesafede bulunan (Fagne) isimli kasabada doğmuş ve (Emkeng) isimli beldeyi kendisine vatan edinmiş, ticâretle iştigal ederek malşletierinin temini için helal kazanç elde etmişlerdir. Zikr-i hafî yanında zikr-i cehrî iie de meşgul oldular. Zikr-i cehrî Alturi […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Temmuz 19, 2012

Kuş Beyinli Fadime kumar oynuyormuş. Temel de arada sırada gidip soruyormuş: -Nasıl gidiyor kanaryam? -Kaybediyorum. Bir müddet sonra yine: -Nasıl gidiyor güvercinim? -Kaybediyorum Bu konuşma bülbülüm, serçem diye devam edince Cemal sormuş, “Neden karına hep kuş isimleriyle hitap ediyorsun?” “-Bu kadar kişinin içinde kuş beyinli diyemem ya!” diye fısıldamış Temel.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Temmuz 18, 2012

“Allah her kimi hidâyetine erdirmek isterse sînesini İslâm’a açar, göğsüne genişlik verir…” (En’âm Sûresi, âyet 125)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Temmuz 18, 2012

“Muhakkak Allâhü Teâlâ İbrahim aleyhisselâmı dost edindiği gibi beni de dost edindi. Muhakkak benim dostum da Ebû Bekir’dir.” (Hadîs-i Şerîf, Taberanî, Mu’cemü’l-Kebir)

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 18, 2012

EL HASÎB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen Herkese karşı alnı açık olmak için günde 80 defa okunur. Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevlip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 18, 2012

Hayatta her şey Allâh’ın taksîmi iledir. Allah; kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini âlim ve kimini câhil kılmıştır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit, böbürlenip onları hakîr görme. (İmam Gazali)

No Comments »

RAMAZÂN-I ŞERÎF

Temmuz 18, 2012

20 Temmuz Cuma günü idrâk edeceğimiz mübârek Ramazân-ı Şerîf ayı, 11 ayın sultânıdır. Ümmet-i Muhammed’in ayıdır. Gündüzleri oruçla, geceleri terâvih namazlarıyla ihyâ edilir. Ramazân-ı şerîf Kur’ân ayıdır. Bu itibarla, Kur’ân okumasını bilen herkes, bu ayda Kur’ân hatmi yapmalıdır. Ramazân ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden âzâddır. Ramazân-ı Şerîfte yapılması tavsiye edilen ibâdetler: • […]

No Comments »

HACE ARİF RİVĞİRİ (K.S)

Temmuz 18, 2012

Peygamber efendimizden sonra insanlara doğru yolu gösteren âlimler silsilesinin onuncusu. Buhârâ’ya 30 km uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyâya geldi. Doğum târihi 1067 (H.560) olarak rivâyet edilmekte ise de kesin bilinmemektedir. 1315 (H.715) târihinde vefât etti. Küçük yaşta medrese tahsîline başladı. Zekâ ve kavrayışının parlaklığı sebebi ile ilmî mertebeleri hızla geçti. Bu esnâda ilim ve hikmet […]

No Comments »

RAMAZÂN-I ŞERÎF’İN İLK AKŞAMI KILINACAK NAMAZ

Temmuz 18, 2012

Yarın akşam Ramazân-ı şerîf ayının ilk gecesini idrâk edecek, ilk terâvih namazını kılacağız. Şâban’ın son gününü Ramazânın ilk gününe bağlayan bu gece, Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı olması itibâriyle, akşamla yatsı arasında iki rek’at teşekkür namazı kılınır. “Yâ Rabbi, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için…” diye niyet edip “Allâhü Ekber” denilerek namaza durulur. Fâtiha’dan sonra birinci […]

No Comments »

SAÎD BİN ÂMİR (R.A.)

Temmuz 18, 2012

Hz. Ömer (r.a.), Şam diyârını teftîş etmeye gelmişti. Kendisini karşılamaya gelenlere “Valiniz Saîd Bin Âmir’i nasıl buldunuz?” diye sordu. Onlar da dört hususta şikâyetçi olduklarını söylediler. Hz. Ömer (r.a.) buyuruyor ki: “Şikâyet edenlerle vâlîlerini bir araya getirdim.” Sonra onlara; ‘Vâlînizden şikâyetiniz nedir?’ dedim; ‘Gün yükselinceye kadar yanımıza gelmiyor.’ dediler. Saîd, biraz sükût etti. Sonra şöyle […]

No Comments »

Links

Calendar