Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Kasım, 2014

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 30, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın.”(Sünen-i îbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 30, 2014

” Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir..” (Bakara, 2/270)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 30, 2014

Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Gönlü açar. Allah’ı anmak, Allah dostu ile buluşmak, hikmet sahibi kimselerin sözlerini dinlemek. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

HİŞÂM BİN EBÎ ABDULLAH

Kasım 30, 2014

Meşhûr hadîs âlimlerinden. İsmi, Hişâm bin Ebî Abdullah Düstivâî’dir. Künyesi, Ebû Bekir el-Basrî’dir. Kütüb-i sitte râvîlerinden olup, hadîs ilminde hafız derecesindeydi. Yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilirdi. 153 veya 154 (m. 770) senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf rivâyet ettiği hadîs âlimleri, Katâde bin Diâme, Hammâd bin Ebî Süleymân, Yahyâ bin Ebî Kesir, Şuayb bin Habbâb, […]

No Comments »

ZİNAKÂR KADININ TEVBESİ

Kasım 30, 2014

Imran bin Huseyn radıyallahu anh anlatıyor: Cüheyne kabilesine mensup bir kadın Allah’ın Resulünün yanına geldi. Kendisi zina etmiş ve bundan da hamile kalmıştı. Kadın dedi ki: — Ey Allah’ın Resulü! Cezayı gerektiren bir suç işledim. Bana had cezasını tatbik et. Bu ifade üzerine Peygamber aleyhisselâm kadının velisi bulunan kişiyi çağırtıp: — Kadına iyi muamele yap, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 29, 2014

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir…” (Nisâ, 4/93)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 29, 2014

“Nimete hamdetmek, o nimetin azalmaması ve yok olmaması için emniyettir.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 29, 2014

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözün odun gibi olsun fakat hakikat olsun tek. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

İBNİ SÎRÎN

Kasım 29, 2014

Tabiînden olup, tefsîr, fıkıh âlimi ve meşhûr rü’yâ tâbircisi. Asıl adı Muhammed’dir. Babasının adı Sîrîn olup, Resûlullahın ( aleyhisselâm ) hizmetçisi ve Ensâr-ı kiramın büyüklerinden Enes bin Mâlik’in azatlı kölesidir. Annesi Safiye de Müslümanların göz bebeği Hazreti Ebû Bekir’in âzâdlısıydı. Basralı’dır. 33 (m. 653) senesinde doğup, 110 (m. 729) senesinde vefât etti. Güzel bir terbiyeyle […]

No Comments »

TEYEMMÜMÜN MEŞRUYETİ

Kasım 29, 2014

Hazreti Aişe radıyallahü anhâ anlatıyor: Resûlüllah aleyhisselâmın seferlerinin birinde kendisi ile beraber yola çıktık. Mekke’ye yakın bir yer olan Beydâ, yahut Mekke ile Medine arasında bir yer olan Zât ile Ceyş’de bulunduğumuz sırada gerdanlığım kaybolmuştu. Gerdanlığımı arayıp bulmak için Allah’ın Resulü ile beraber diğer insanlar da burada durdular. Bu mahalde su olmadığı gibi, halkın da […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 28, 2014

“Fakirlik Ashâbım için saâdettir. Ahir zamanda ise mü’min için zenginlik saadettir.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 28, 2014

“Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nisâ, 4/106)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 28, 2014

Hakka yaklaşmak yalvarmakla olur. İnsanlara yaklaşmak ise onlardan bir şey istememekledir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı )

No Comments »

ABDULLAH İBN-İ VEHB

Kasım 28, 2014

Mısır’da yetişen en büyük âlimlerden. İsmi, Abdullah; künyesi, Ebû Muhammed’dir. Fıkıh ilminde imam, müctehid, hadîs ilminde hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilen) sika (güvenilir) fazîlet sahibi bir zât idi. 125 (m. 742)’de doğdu. 197 (m. 812)’de vefât etti. Yedi yaşında ilim tahsiline başladı. Kendilerinden ilim öğrendiği hocalarının sayısı 370 civarındadır. Bu âlimlerin […]

No Comments »

KOCA HAKKININ ÜSTÜNLÜĞÜ

Kasım 28, 2014

Kays bin Saad radıyallahu anh anlatıyor: Hîre’ye geldim, oradaki halkı, başkalarına üstün tutulan bir Iran’lıya secde eder halde gördüm ve «Allah’ın Resulü bu secde edilmeye herkesten daha lâyıktır» dedim. Sonra gelip bunu Peygamber aleyhisselâmın kendisine anlatınca, Allah’ın Resulü şöyle buyurdular: — Ne dersin? Bir kabire uğrarsan ona secde eder misin? Dedim ki: — Hayır, etmem. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 27, 2014

“Her kim bildiği ile amel ederse, Allâhü Teâlâ ona bilmediği şeyleri bildirir, öğretir.”(Hadîs-i Şerîf, îthâfü ‘s-Sâde)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 27, 2014

“Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez.” (Nisâ, 4/107)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 27, 2014

Kötü zan gam ve kederi olmayanı hasta eder. (Mevlâna)

No Comments »

A’MEŞ (Süleymân bin Mihran)

Kasım 27, 2014

Tabiîn devrinin büyük hadîs, kırâat, fıkıh imamlarından. Kûfe’nin büyük âlimlerinden olup, zamanının imâmı idi. İsmi, Süleymân bin Mikrân el-Kâhili el-Esedî el-Kûfî’dir. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Babası, Demâvend’li iken, Kûfe’ye hicret edip, orada yerleşti. A’meş ( radıyallahü anh ) 61 (m. 680)’de, başka bir rivâyette, Hazreti Hüseyin’in şehîd olduğu gün Kûfe’de doğdu. 148 (m. 765)’de vefât etti. […]

No Comments »

ZİNANIN TEVRAT’TA HÜKMÜ

Kasım 27, 2014

Ibni Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Resulüllah aleyhisselâmın huzuruna birbiri ile zina yapmış olan bir yahudî erkeği ile kadını getirdiler. Allah’ın Resulü yahudî erkeğine dönüp şöyle sordu: — Zina eden kimse hakkında Tevrat’ta ne hüküm görüyorsunuz? Onlar dediler ki: — Ceza olarak zina eden kadın ile erkeğin yüzlerini karalayıp, her ikisini birer hayvana ters bir vaziyette […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 26, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular:”Sabır, cennet hazinelerinden bir hazinedir.”(Hadîs-i Şerîf, îhyaû Ulûmiddîn)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 26, 2014

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”(Nahl, 16/98)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 26, 2014

İnsana en güzel sıfatı “fani” diyen yani Allah vermiştir. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

EBÛ İSME

Kasım 26, 2014

Büyük fıkıh âlimlerinden. İsmi, Nûh bin Ebî Meryem’dir. Künyesi, Ebû İsme’dir. Kureyş kabilesinin âzâdlı kölesi idi. Fıkıh ilmini İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe ve İbn-i Ebî Leylâ’dan aldı. Hadîs ilmini, Haccâc bin Ertât’dan ve onun zamanındaki âlimlerden öğrendi. Megâzî’yi (târihi bilgileri) İbn-i İshâk’tan ve tefsîr ilmini el-Kelbî ile Mukâtil’den aldı. Bu ilimleri kendinde topladığı için veya […]

No Comments »

FAKİRİN KEFARETİ

Kasım 26, 2014

Ebû Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir adam Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelerek şöyle dedi — Helak oldum, Ey Allah’ın Resulü! Peygamber aleyhisselâm: — Seni ne helak etti? diye sordular. Adam: — Ramazanda hanımıma yaklaştım, dedi. Peygamber aleyhisselâm: — Azad edilecek kölen var mı? diye sordular. Adam, hayır cevabını verince: — Aralıksız iki ay oruç tutabilir misin? […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 25, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular:”Peygamberler kabirlerinde diridirler, namaz kılarlar.”(Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebî Ya ‘lâ)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 25, 2014

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 17/26)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 25, 2014

Gerçek dost, kendisini unutanı unutmayandır. (Baki)

No Comments »

YAHYÂ BİN YA’MER

Kasım 25, 2014

İkinci asrın meşhûr nahv ve hadîs âlimi. Tabiînden olup, hadîs ilminde sika (güvenilir)’dir. Ba’zı rivâyetlere göre, Kur’ân-ı kerîmin benzer harflerini birbirinden ayırmak için noktaladı. Lügat, fıkıh, kırâat ve edebiyat âlimidir. Meşhûr Emevî vâlisi Haccâc bin Yûsuf’u ki o da fasîhliğiyle meşhûrdur-hayran bırakacak kadar fasîh konuşurdu. Uzun bir ömür sürdü, el-Advanî (Uzun ömürlü) denildi. Künyeleri, Ebû […]

No Comments »

ORUCUN FAZİLETİ

Kasım 25, 2014

Muaz bin Cebel radıyallahü anh şöyle rivayet ediyor: Peygamber aleyhisselâm ile bir seferde beraber bulunuyordum. Bugün sabahleyin onun yanında idim ve beraber yürüyorduk. Kendisine dedim ki: — Ey Allah’ın Resulü, bana, cehennemden uzaklaştıran ve cennete koyan bir iş haber ver. Allah’ın Peygamberi buyurdular ki: — Bana büyük bir şeyden sordun. Ancak Allah’ın kolaylaştırdığı kimseye o, […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 24, 2014

“İlim öğreniniz. İlim için huzur, sükûn ve vakar da öğreniniz. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye karşı mütevâzî olunuz.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mucemu’l-Evsat)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 24, 2014

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 24, 2014

Kul Allah’ı ne kadar seviyorsa, Allah da kulu o kadar sever. (Mevlâna)

No Comments »

MA’RÛF-İ KERHÎ

Kasım 24, 2014

Evliyânın büyüklerinden. Adı Ma’rûf bin Fîrûz olup künyesi Ebû Mahfûz’dur. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 200 (m. 815) senesinde Bağdâd’ta vefât etti. Bağdâd’ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhî denilmiş olup, Ma’rûf-i Kerhî olarak tanınmış, Sofıyye-i aliyyenin büyüklerindendir. Tasavvufta örnek, Hak teâlâya giden yolun rehberi, çeşit çeşit latifelerle seçilmiş, zamanındaki âşıkların efendisi idi. İranlı hıristiyan bir […]

No Comments »

HİZMETÇİDEN DAHA HAYIRLI

Kasım 24, 2014

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor: Fatıma radıyallahu anhâ’nın el değirmeni ile un öğütmekten elleri acıyordu. Bu acısından dolayı —bir hizmetçi ihtiyacını arzetmek maksadıyla— Peygamber aleyhisselâma şikâyette bulunmaya geldi. Resulüllah aleyhisselâma un geldiğini de haber almış, fakat bu undan kendisine bir hisse düşmemişti. Bu hususu Hazreti Âişe radıyallahu anhü’ya söyledi. Allah’ın Resulü eve gelince Âişe radıyallahu […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 23, 2014

“İnsanların en hayırlısı, Kur’ân-ı Kerîm’i en çok okuyan, en takvalı olan, iyiliği emredip kötülükten nehyeden ve en çok sıla-i rahim yapan kimsedir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 23, 2014

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın…” (İsra, 17/35)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 23, 2014

Milli ahlakı olmayan milletin medeniyeti de olmaz. (Ziya Paşa)

No Comments »

NÂFÎ BİN ÖMER EL-KUREŞÎ

Kasım 23, 2014

Büyük hadîs âlimlerinden. Doğum târihi bilinmemektedir, 169 (m. 785) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler Sahîh-i Buhârî, Sahîh-i Müslim, Sünen-i Ebî Dâvûd, Sünen-i Nesâî, Sünen-i İbn-i Mâce’de mevcûttur. İbn-i Ebî Müleyke, Sa’îd bin Hassan el-Hicâzî, Sa’îd bin Ebî Hind, Abdülmelik bin Ebî Mahzûre, Ebû Bekir bin Ebî Şeyh es-Sehmî, Bişr bin Âsım es-Sekafî ve […]

No Comments »

BORÇLUNUN NAMAZI

Kasım 23, 2014

Câbir radıyallahü anh şöyle anlatır.: Üzerinde borç bulunduğu halde ölen kimsenin, Allah’ın Resulü cenaze namazını kılmazdı da, bir cenaze getirilince, «Ölen kişinin borcu var mı?» diye sordu. — Evet, iki dinar borcu var, dediler de, Peygamber aleyhisselâm: — Arkadaşınızın cenaze namazını kılın! buyurdu ve kendisi kılmak istemedi. Ebû Katâde «o iki dînar borcu ödemeyi ben […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 22, 2014

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” (İsra, 17/36)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 22, 2014

“Kıyâmet gününde insanların Allâhü Teâlâ’ya en sevgili olanı ve onun ikramına en yakın ve en yüksek mertebede bulunanı, adâletli idarecidir.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 22, 2014

Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeru. (Yunus Emre)

No Comments »

MÜVERRİK BİN MÜŞEMRİC EL-ICLÎ

Kasım 22, 2014

Tabiînin büyüklerinden bir hadîs âlimi. Künyesi Ebû Mu’temir’dir. 105 (m. 723) târihinde Irak’da vefât etti. Basralı veya Kûfeli olduğu söylenir. Çok ibâdet eden mübârek bir zât idi. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Eshâb-ı kiramdan ba’zıları ile görüşme se’âdetine kavuştu. Hazreti Ömer, Selmân-ı Fârisî, Ebû Zer, Ebûd-derdâ, İbn-i Abbâs, İbn-i Ömer, Cündep bin Abdullah el-Beclî, […]

No Comments »

KADINLAR VE KOCALARI

Kasım 22, 2014

Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: On bir kadın bir araya gelerek oturmuşlar ve hepsi kocalarına aid şeyleri gizlemeden anlatacaklarına dair söz vermişlerdi. Birincisi şöyle söyledi: — Kocam deri ile kemikten ibaret, dağ tepesinde kalan bir deve gibidir. Ne dağ, üzerine çıkılması kolay olan bir dağdır ki, çıkılsın, ne de deve o kadar kuvvetlidir ki, dağdan indirilebilsin. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 21, 2014

“Allâhü Teâlâ dünyâya şöyle emretti: ‘Ey dünyâ! Bana hizmet edene hizmetçi ol. Sana hizmet edene de sıkıntı ver.” (Hadîs-i Şerîf, Ebû Nuaym, Hilyetü’l Evliyâ)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 21, 2014

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Tâ-Hâ, 20/8)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 21, 2014

Eğer sen kendini kınayabilirsen başkaları seni ayıplayamaz. (Sadi Şirazî)

No Comments »

ABDULLAH BİN ŞÜBRİME

Kasım 21, 2014

Tabiînden olup, Irak-Kûfe’de yetişen hadîs ve fıkıh âlimlerinin üstünlerinden. Abdullah bin Şübrime ismiyle meşhûr olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. 72 (m. 691) senesinde doğdu. 144 (m. 761) senesinde vefât etti. Kûfe’de yaşamıştır. Ebû Cafer tarafından oraya kadı olarak tayin edilmiştir. İbn-i Şübrime aynı zamanda şair, cömert ve güzel ahlâkı ile meşhûrdur. Hadîsde sika’dır (güvenilir). Büyük hadîs […]

No Comments »

ALLAH’IN YAPTIĞINI BOZMAK

Kasım 21, 2014

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Tufeyl bin Amd ed-Devsî Peygamber aleyhisselâma gelerek: — Ey Allah’ın Resulü! Çok sağlam bir kale içerisinde seni koruyan insanlar arasında kalmak ister misin? dedi ki, bununla «bizim memleketimize hicret etmez misin? Biz seni muhkem bir kalede korur ve bütün kötülüklerden muhafaza ederiz» beyânında bulunmak istedi. Allah’ın Resulü de bu teklifi kabul […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 20, 2014

“İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.” (Râ’d, 13/29)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 20, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Cehennem üzerine sırât -köprüsü- kurulur, ilk geçen ümmetim ile ben olurum.” (Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 20, 2014

Bu dünya yaptıklarımızdan yankılanıp, yine bize döneceği bir dağdır. (Hz. Mevlâna)

No Comments »

MÜVERRİK BİN MÜŞEMRİC EL-ICLÎ

Kasım 20, 2014

Tabiînin büyüklerinden bir hadîs âlimi. Künyesi Ebû Mu’temir’dir. 105 (m. 723) târihinde Irak’da vefât etti. Basralı veya Kûfeli olduğu söylenir. Çok ibâdet eden mübârek bir zât idi. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlimdir. Eshâb-ı kiramdan ba’zıları ile görüşme se’âdetine kavuştu. Hazreti Ömer, Selmân-ı Fârisî, Ebû Zer, Ebûd-derdâ, İbn-i Abbâs, İbn-i Ömer, Cündep bin Abdullah el-Beclî, […]

No Comments »

KABİR AZABINA İKİ SEBEP

Kasım 20, 2014

İbni Abbas radıyallahu anh’ın şöyle anlattığı rivayet edildi: Peygamber aleyhisselâm iki kabre rastladı ve şöyle buyurdu: Bu kabirlerdeki iki kişi insanlarca mühimsenmeyen bir suçtan azap görüyorlar. Biri bevlettikten sonra korunmadığı ve dikkatsiz davranıp, pislikten kaçınmadığı için; diğeri de koğuculıık yaparken, insanların arasını bozduğu için azap görüyor. Sonra Peygamber aleyhisselâm yaş bir dal alarak ikiye ayırdı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 19, 2014

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” (Tâ-Hâ, 20/25-26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 19, 2014

“Rûhu’l-Kudüs Cebrâîl aleyhisselam geldi ve bana ‘Senden sonra ümmetinin en hayırlısı Ebû Bekir’dir.’ diye haber verdi.”(Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu ‘cemu ‘l-Evsat)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 19, 2014

Gençlik çabuk geçer derler, unutmayalım ki ihtiyarlık da öyledir. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

ABDULLAH BİN NÜMEYR

Kasım 19, 2014

Hadîs âlimlerinin meşhûrlarından. Künyesi, Ebû Hişam el-Kûfî’dir. 115 (m. 733) senesinde doğdu. 199 (m. 814)’de 84 yaşında iken vefât etti. Hadîs ilminde sika (güvenilir, sadık) bir âlim olup, çok hadîs-i şerîf rivâyet etmekle tanınmıştır. İlim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet ettiği âlimler, Hişam bin Urve, İsmail İbn-i Ebî Hâlid, el-A’meş, Ubeydullah İbn-i Amr, Mûsâ el-Cüheni ve […]

No Comments »

BORÇLUYA KOLAYLIK

Kasım 19, 2014

Huzeyfe radıyallahü anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor: Melekler sizden önce geçen bir şahsın ruhu ile karşılaşmışlardı ve kendisine: — Hayır olarak bir şey işledin mi? diye sormuşlardı da, adam: — Hayır, diye cevabta bulunmuştu. Melekler: — Biraz düşün, dediler. Adam: — insanlara borç verirdim de, hizmetçilerime, güç vaziyette olanların borçlarını tehir etmelerini, hâli iyi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 18, 2014

“Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.” (Mülk, 67/14)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 18, 2014

“Müslüman müslümanın kardeşidir; Ona hıyânet etmez, Ona yalan söylemez ve ona yardım etmeyip yüz üstü bırakmaz.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 18, 2014

Allah için ağlayan göz ne mübarek bir gözdür. Allah için yanan kalp ne mübarek bir kalptir. (Mevlâna)

No Comments »

MUHAMMED BİN VASÎ’

Kasım 18, 2014

Muhaddis, zâhid, âbid, ârif-i kâmil, Tabiînin büyük âlimlerinden. Basralı’dır. Doğum târihi ve ailesi hakkında bilgi yoktur. 123 (m. 730) senesinde vefât etti. Eshâb-ı kiram ve Tabiînin sohbetinde yetişti. Tabiînden çoklarına hizmet etti. Devrin eşsiz âlim ve ma’rifetler kaynağı Hasan-ı Basrî, Süfyân-ı Sevrî, Mâlik bin Dinar’ın (r.anhüm) arkadaşıydı. Beraber bulunup, sohbet ederlerdi. Zamanının bir tanesiydi. Ma’rifette […]

No Comments »

İHLASLI KELİME-İ TEVHÎD

Kasım 18, 2014

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: — iki adam Allah’ın Resulüne gelip dâvâlaştılar. Resûlullah aleyhisselâm alacaklı kişiden delil ve şahit göstermesini istedi. Alacaklının ise delil ve şahidi yoktu. Bundan sonra borçlu kimseye yemin etmesini teklif etti. Borçlu da «Kendisinden başka ilâh olmayan Allah»’a yemin etti. Adamın yemin etmesinden sonra Peygamber aleyhisselâm kendisine: — Hayır, sen alacaklının […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 17, 2014

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır… ” (Bakara, 2/257)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 17, 2014

“Muhakkak Allâhü Teâlâ, yeryüzündekilerin duâsından dolayı kabirdekilere dağlar kadar rahmet verir. Dirilerin ölülere hediyeleri onlar için istiğfar ve sadakadır.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 17, 2014

Cehaletle gaflet her fenalığın anasıdır. (İmam Gazzâli)

No Comments »

BAKIYYE BİN VELÎD

Kasım 17, 2014

Hicrî ikinci asırda Şam’da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebû Yuhmid Külâî’dir. 115 yılında (m. 733) doğdu. 197 (m. 812) senesinde vefât etti. Atiyye isminde bir oğlu vardı. Zürriyeti bu oğlu ile devam etmiştir. Bakıyye hazretleri kuvvetli bir tahsil görmüştür. Muhammed bin Ziyâd, Buhayr bin Sa’d, Ubeydullah bin Amr, Sevr bin Yezîd ve […]

No Comments »

ÜÇ KİŞİNİN DAVRANIŞLARI

Kasım 17, 2014

Ebû Vâkıd el Leysî anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm insanlarla birlikte mescitte otururken hemen üç kişi yanına geliverdi. Bunlardan ikisi Peygamber’in huzuruna doğru yürüdü. Birisi ise dönüp gitti. Bu ikisi Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelince, bunlardan biri, cemaat arasında bulduğu boş yere oturdu, ikincisi ise, cemaatın arkasına oturdu. Üçüncüsü de oturmayıp döndü ve gitti. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 16, 2014

“İslâm garîb başladı. Yakında yine başladığı gibi garîb olur. Tûbâ (cennet) garîblerindir.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 16, 2014

“…Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!..” (Bakara, 2/286)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 16, 2014

Yüreklerden çekilmiş farzedilse havf-i Yezdan’ın, Ne irfanın kalır tesiri, ne vicdanın. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

İMÂM-I MÂLİK

Kasım 16, 2014

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Mâlikî mezhebinin imâmı. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 711) senesinde Medine’de doğdu. 179 (m. 795)’de yetmiş altı yaşında iken Medine’de vefât etti. Soyu Yemen kabilelerinden “Beni Esbah” kabilesine ve Himyerîlerden bir hükümdâr hânedanına dayanır. Dedelerinden biri Medine’ye yerleşmişti. Eshâb-ı kiramdan olan dedesi Ebû Amr’dır. Tahsili: Tebe-i tabiînden […]

No Comments »

ZEKATINI VERMEYENLERLE HARP

Kasım 16, 2014

Ebû Hüreyre radıyallahü anh anlatıyor: Resûlullah aleyhisselâm âhireti şereflendirip yerine Ebû Bekir radıyallahü anh halîfe olduktan sonra Arab’tan küfredenler küfre dalınca, Hattab oğlu Ömer radıyallahü anh Ebû Bekir’e bu husustaki kararıyla alâkalı olarak şöyle dedi: — Nasıl o insanlara savaş ilân edersin ki, Peygamber aleyhisselâm «La ilahe illallah» deyinceye kadar insanlarla harbetmekle emrolundum. Fakat bunu […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 15, 2014

“Sahip olunacak şeylerin en fazîletlisi, zikreden bir dil, şükreden bir kalb, dîninde (ibadetlerini yapmakta ve haramlardan sakınmakta) kendisine yardımcı olan mü’min bir hanımdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 15, 2014

“…Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme…” (Bakara, 2/286)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 15, 2014

Kötü insan başkasının üzüntüsü ile rahatlayandır. (Sadi Şirazî)

No Comments »

YAHYÂ BİN SA’ÎD

Kasım 15, 2014

Tabiînden. Fıkıh ve hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. Medîneli olup kadı (hâkim) idi. Nesebi, Yahyâ bin Sa’îd bin Kays bin Amr bin Sehl bin Sa’lebe bin Haris bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ganem bin Mâlik bin en-Neccârî, el-Ensârî’dir. Künyesi, Ebû Sa’îd’dir. Emevîler zamanında Medîne-i münevverede kadılık vazîfesi yaptı. Abbasîler devrinde Irak’a hicret edip Hire kadısı oldu. 143 […]

No Comments »

ÖRNEK AHLAK

Kasım 15, 2014

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle anlattıklarını bildirmiştir: Bir adam, başka birisinden bir mülk satın almıştı. Satın aldığı mülkde içi altın dolu bir küp buldu. Mülkü satan kimseye dedi kî: — Bu altınları benden al. Çünkü ben senden mülkü satın aldım, içindeki altını satın almadım. Satıcı ise şöyle cevap verdi: — Ben sana bu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 14, 2014

“…Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı!..” (Bakara, 2/286)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 14, 2014

“İhlâs, benim sırlarımdan bir sırdır, onu kullarımdan sevdiklerimin kalbine emânet ederim. Ona melek muttalî olamaz (bilemez) ki yazsın, Şeytan da muttalî olamaz ki ifsâd etsin.”(Hadîs-iŞerîf, Et-Tac)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 14, 2014

Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet. Bela sana kahretsin, sen belaya selam et. (Necip Fazıl Kıstkürek)

No Comments »

MÜSLİM BİN YESÂR

Kasım 14, 2014

Tabiînin büyük fakîhlerinden. Çok ibâdet eden, dünyâya düşkün olmayan, kıldığı namazlardan büyük lezzet alan bir âlimdi. İsmi Müslim bin Yesâr el-Basrî el-Emevî, el Mekkî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Benî Umeyye’nin kölesi idi. Bir rivâyette ise Talha’nın ( radıyallahü anh ) kölesiydi. İbni Abbâs, İbni Ömer, Eb’il-Eş’as Himrân bin Ebân’dan rivâyetlerde, Ubâdet-ebni Sâmit’ten ( radıyallahü anh […]

No Comments »

ZEKAT VERMEMENİN CEZASI

Kasım 14, 2014

Ebû Hüreyre radıyallahü anh, Peygamber aleyhisselâmın zekâtını vermeyenler hakkında şöyle buyurduğunu anlatıyor: Kim Allah kendisine mal vermiş de zekâtını vermemişse, zekâtı verilmemiş olan o malı, kıyamet gününde, iki gözü üzerinde iki siyah nokta bulunan korkunç ve zehirli erkek bir yılan suretine konulur ve bu korkunç yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna sarılır. Sonra, ağzı ile […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 13, 2014

“Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.” (Âl-i İmrân, 3/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 13, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Sabah namazını kılan kimse Allâh azze ve cellenin himâye- sindedir.” (Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 13, 2014

Varsın sen ilah yine varsın yine varsın. Aklımda, hayalimde ve hissimde yaşarsın. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

ATÂ BİN YESÂR

Kasım 13, 2014

Tabiîn devrinde Medine’de yetişen büyük Âlimlerden. Künyesi, Ebû Muhammed Medenî’dir. Hilâli lakabı ile de tanınmaktadır. Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) mübârek hanımları Meymûne’nin ( radıyallahü anha ) kölesidir. Kendisi gibi yüksek âlimlerden olan Süleymân, Abdülmelik ve Abdullah bin Yesâr’ın kardeşidir. Yaklaşık 39 (m. 661) târihinde doğdu. Hazreti Osman’ın zamanında yaşı küçüktü. 84 yaşında iken 102 […]

No Comments »

ÇOCUK HANGİ KADININ

Kasım 13, 2014

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle anlattıklarını rivayet ediyor: iki kadın, yanlarında biribirlerinden ayırt edilemeyecek kadar küçük çocukları bulunduğu halde beraber otururlarken, bir kurt gelip çocuklarından birini kapıp götürmüştü. Kadınlardan biri diğerine: Kurdun götürdüğü çocuk seninki idi, dedi. Diğeri ise, hayır senin çocuğun idi, dedi. Bu ihtilâf üzerine davalaşmak için Davud aleyhhiselâmın huzuruna geldiler, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 12, 2014

Allâhü Teâlâ buyurdu ki:”…(o peygamber) Onlar için bütün o tayyibatı; temiz, hoş şeylerin hepsini onlara helal kılar ve maddi ve manevi habis; murdar şeylerin hepsini üzerlerine haram kılar.” (A ‘rafsûresi, âyet 157)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Kasım 12, 2014

“Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 12, 2014

Rızık ve dünyalık hususunda kanaat sahibi ol. Çünkü kanaat tükenmez bir hazinedir. (İmam Rabbani)

No Comments »

HAZRETİ SAFİYYE BİNTİ HÜYEY

Kasım 12, 2014

Peygamber efendimizin hanımlarından. Safiyye binti Huyey İsrâiliye’nin, Hazreti Hârûn bin İmrân (aleyhisselâm) neslindendir. Nesebi Safiyye binti Huyey bin Ahtab bin Âmir bin Ubeyd bin Kâ’b bin Hazra bin Ebî Habîb bin Nudayr bin Nahham bin Meyhum, anne tarafından da Safiyye binti Berre binti Semvân idi. Baba tarafından Benî Nudayr ve anne tarafından da Yahudiler’in Beni […]

No Comments »

DEVAMLI ORUÇ

Kasım 12, 2014

Ashabın büyüklerinden Amr ibni As radıyallahu anh’ın oğlu Abdullah radıyallahu anh, muttaki ve âlim bir kişiydi, Resulûllah aleyhisselâmın vahiy katipliğini yapar, duyduğu hadisleri de yazardı. Kendisini çok fazla bir şekilde de ibadete vermiş; her gününü oruçlu, her gecesini de ibadetle geçirmeyi âdet edinmişti. Bir gün babası Amr ibni As radıyallahu anh, onlara gelince, oğlunun ailesine: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 11, 2014

“(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 1/5)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 11, 2014

Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar. Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile kartallar yalnız uçar. (Ömer Hayyam)

No Comments »

ZEYD BİN SABİT ( radıyallahü anh )

Kasım 11, 2014

Eshâb-ı kiramın, büyüklerinden. Yaklaşık 612 senesinde Medine’de doğdu. Hicrî 45 veya 55 senesinde Medine’de vefât etti. Hazreti Zeyd bin Sâbit’in nesebi: Zeyd bin Sabit bin Dahhak bin Zeyd bin Lûzân bin Amr bin Abdiavf bin Ganm bin Mâlik bin Neccâr, el-Ensârîyyi’l-Hazrecî, Benî Neccâr’dır. Annesi Nevvâr binti Mâlik bin Mûâviye bin Adî’dir. Künyesi Ebû Saîd veya […]

No Comments »

YEMEKTE BESMELE VE ŞEYTAN

Kasım 11, 2014

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm ile beraber yemek etrafında hazır olduğumuz vakit.. Allah’ın Resulü başlamadan önce ellerimizi yemeğe uzatmazdık. Bir defa Resulüllah aleyhisselâm ile beraber yemek etrafında toplanmıştık. Bir cariye, biri tarafından itilircesine gelip elini yemeğe uzatınca, Peygamber aleyhisselâm cariyenin elini tutup onu durdurdu. Ondan sonra bir Arâbî de aynı şekilde itilircesine geldi. Allah’ın […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Kasım 10, 2014

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 2/42)

No Comments »

Links

Calendar