Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Aralık, 2014

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 31, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Mü’minin başına gelen ağrılar ve yorgunluklar, hataları için birer keffarettir.” (Musannef-i Abdürrezzâk)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 31, 2014

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.”

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 31, 2014

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tenbeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz. Ali)

No Comments »

HASAN-I BASRÎ

Aralık 31, 2014

Tabiînin en büyüklerinden. Adı el-Hasan İbni Ebil-Hasan Yesâr el Basrî’dir. 21 (m. 641) senesinde Medine’de doğdu. Bu sırada Hazreti Ömer halife idi. 110 (m. 728)’de 88 yaşında iken bir Cuma günü Basra’da vefât etti. Babası, Eshâb-ı kiramdan Zeyd bin Sâbit’in kölesi Ca’fer’dir. Annesi, Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) hanımlarından Hazreti Ümmü Seleme’nin ( radıyallahü anha ) […]

No Comments »

ALLAH KURTARACAK

Aralık 31, 2014

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhisselâm ile beraber muharebe ediyorduk. Tam öğle vakti bol dikenli ağaçları bulunan bir vadiye indik, insanlar, ağaçların altında gölgelenmek için dağıldılar. Allah’ın Resulü de bir ağaç altına oturmuştu. Kılıcını o ağaca astı ve uyudu. Uyandığı vakit bir de baktı ki, yanında bir adam var. Adamın yanına geldiğinin farkına da varmamıştı. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 30, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Ey insanlar! Ölmeden önce, işlediğiniz günahlardan dolayı tevbe ediniz, pişman olunuz.” (Sünen-i îbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 30, 2014

“Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” (Râ’d, 13/24)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 30, 2014

Üç şey kalbi öldürür: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak. (Fudayl bin İyaz)

No Comments »

ŞA’BÎ (Âmir bin Şerâhîl)

Aralık 30, 2014

Tabiînin büyüklerinden, meşhûr bir âlim. İsmi, Âmir bin Şerâhîl, künyesi Ebû Amr, nisbeti, Şa’bî’ dir. Hemdân kabilesinin bir kolu olan Şa’b kabilesine mensûb olduğu için, Şa’bî denmiştir. 20 (m. 641) senesinde, Basra’da doğup, 104 (m. 723) yılında Kûfe’de ansızın vefât etmiştir. Aslen Yemenlidir. Babasının isminin Abdullah olduğunu söyliyenler de vardır. Şa’bî hazretleri, büyük bir âlim, […]

No Comments »

MÜŞRİKLERLE MÜŞTEREK BAHİS

Aralık 30, 2014

Yennâr bin Mükrem Eslemî radıyallahu anh anlatıyor: «Elif, Lam, Mîm, Rum Arap topraklarına çok yakın bir yerde mağlûb oldu. Halbuki Rum mağlûb olduktan sonra, bir Kaç sene içerisinde elbette galib geleceklerdir.» (Rum Sûresi) mealindeki Âyet-i Kerimeler nazil olduğu zaman Fars, yani iranlılar onlara üstün durumda idiler. Müslümanlar Rumların iranlılara galib gelmesini istiyorlardı. Çünkü onlar da […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 29, 2014

“Muhammed’in nefsi kudretinde olan Allâh’a yemin ederim ki eğer bu ümmetten bir Yahudi veya Hıristiyan beni işitir de sonra benimle gönderilen (İslâm’a, Kur’ân-ı Kerîm)e iman etmeden ölürse mutlaka cehennemliklerden olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 29, 2014

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.” (İbrahim, 14/41)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 29, 2014

Üç şey kalbi katılaştırır: Çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. (Mâlik bin Dinar)

No Comments »

ABDÜLAZÎZ BİN ABDULLAH (El-Mâcîşûn)

Aralık 29, 2014

  Tabiînin meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Abdülazîz bin Abdullah bin Ebû Seleme et-Teymî’dir. Ebû Abdullah ve Ebü’l-Esbag-ıl-fakîh künyeleri vardır. “Mâcişûn” lakabı ile meşhûr olmuştur. Mâcişûn kelimesinin aslı, farsçada Mahikun’dur. Bunun mânâsı, iki yanağının kırmızı ile karışık beyaz renkte olmasıdır. Ay yüzlü mânâsına da gelir. Medine’de doğdu. Ailesi aslen İran’ın İsfehan şehrindendir. Burada ilim […]

No Comments »

AHİRETTE ÖLÜMSÜZLÜK

Aralık 29, 2014

Ebû Said radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor: Kıyamet gününde ölüm, ak ve kara renkli7 bir koç şeklinde getirilir ve cennet ile cehennem arasındaki sur üzerinde bırakılır. Sonra bir ses: — Ey cennet ehli! diye nida eder. Cennettekiler başlarını kaldırıp bakınca yine aynı ses: — Şunu tanır mısınız? diye onlara sorar. Cennet ehli, hepsi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 28, 2014

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 28, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Evlerinizi (nafile) namaz kılarak ve Kur’ân-ı Kerîm okuyarak nurlandırınız.”(Beyhakî, Şuabu ‘l-Imân)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 28, 2014

Dervişlik herkesin yükünü çekmek, fakat kimseye kendi yükünü çektirmemektir. (Ubeydullah Taşkendî)

No Comments »

YÛSUF BİN ESBAT

Aralık 28, 2014

Hadîs, fıkıh ve kırâat âlimi. Tebe-i tabiînin büyüklerindendir. Nesebi, Yûsuf bin Esbât bin Vâsıl eş-Şeybânî, el-Kûfî. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Haleb ile Antakya arasında bir köyde doğdu. Antakya’da yaşadı. 195 (m. 810)’de vefât etti. 196’da vefât ettiği de rivâyet edilmiştir. Âmir bin Şüreyh, Süfyân-ı Sevrî, Yâsîn ez-Zeyyât gibi zâtlardan hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden, Ebu’l-Ahvas, Mahmûd […]

No Comments »

ŞEHİTLİK

Aralık 28, 2014

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm bana rastladı ve: — Ey Câbir seni neden üzüntülü görüyorum? diye sordu. Ben de: — Ey Allah’ın Resulü, babam Uhud harbinde şehîd oldu. Bir çok kız evlâd ile beraber büyük de bir borç geride bıraktı, diye cevap verdim. Peygamber aleyhisselâm buyurdu ki: — Sana Allah’ın babanı nasıl karşıladığını müjdeleyeyim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 27, 2014

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl, 16/98)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 27, 2014

“Bir kimse insanları dalâlete; sapıklığa çağırırsa kendisini takip edenlerin günahları, -onların günahından bir şey eksilmeden- onun defterine yazılır.”(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 27, 2014

“Düşmanların en büyüğü düşmanlığını saklayandır.” (Hz. Ali kv.)

No Comments »

EBÛ HÂŞİM SOFÎ

Aralık 27, 2014

Âlim velî bir zât. İsmi, doğum yeri, târihi bilinmemektedir. Ebû Hâşim Sofi künyesiyle meşhûrdur. Ebû Hâşim 115 (m. 733)’de vefât etti. Büyük İslâm âlimlerinden Süfyân-ı Sevrî’nin ( radıyallahü anh ) hocasıdır. Süfyân-ı Sevrî, 161 (m. 778) senesinde vefât etti. Aslı Kûfeli olup, Şam’da kalırdı. Ebû Hâşim Sofi ( radıyallahü anh ) Remle’deki hânekâh’da otururdu. İlk […]

No Comments »

RÜZGÂRDAN DA KUVVETLİ

Aralık 27, 2014

Enes radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor: Allahü Teâlâ yeri yarattığı zaman yer hareket edip duruyordu. Bunun üzerine dağları yarattı. Dağları yer yüzüne oturtunca, yer karar buldu. Melekler dağların şiddetine hayret ettiler ve: — Ey Rabbimiz, yarattıkların arasında dağlardan daha kuvvetli olanı var mı? diye sordular. Allahü Teâlâ da: — Evet, demir, diye cevap […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 26, 2014

“Bir vakit Meryem’in oğlu Isa (a.s.) şöyle dedi: “Ey İsrâiloğulları, ben size Allâh’ın resûlüyüm; önümdeki Tevrat’ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir resûlün müjdecisi olarak geldim ki onun ismi Ahmed’dir…” (Saf Sûresi)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 26, 2014

“Bana, diğer peygamberlere verilmeyen dört şey verildi: Bana yeryüzünün anahtarları verildi, Ahmed diye isimlendirildim, toprak bana temiz(ve temizleyici) kılındı, ümmetim de ümmetlerin en hayırlısı kılındı.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 26, 2014

Güzel ahlaklı, geniş yürekli ve derya gönüllü ol. (Ebu Hanife)

No Comments »

HAMZA EZ-ZEYYÂT

Aralık 26, 2014

Tabiînin büyüklerinden, kırâat âlimi, fakîh ve dünyâya ehemmiyet vermeyen, mübahların çoğunu terk eden bir zâhid. İsmi Hamza bin Habîb bin Ammâre bin İsmail et-Teymî ez-Zeyyât olup, künyesi; Ebû Ammâre’dir. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe ile aynı zamanda 80 (m. 700) doğmuş, O’ndan altı yıl sonra 156 (m. 773)’de Hulvan’da vefât etmiştir. Mezarı meşhûr ziyâret yerlerindendir. Vefât […]

No Comments »

YAHUDİLER İFTİRACIDIR

Aralık 26, 2014

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Abdullah bin Selâm radıyallahu anh bir arazide meyvelerini toplamakla meşgul iken Allah’ın Resulünün zuhurunu duyar ve hemen Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelir ve: — Ben Peygamberden başkasının bilemeyeceği üç şey soracağım der ve şunları sorar: 1 — Kıyametin ilk alâmetleri nedir? 2 — Cennet ehlinin ilk yemeği nedir? 3 — Çocuğu ana […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 25, 2014

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” (İsra, 17/29)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 25, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o kimse onlardandır.”(Sünen-i Ebû Dâvud)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 25, 2014

“Dünyanın izzeti mal ile, âhiretin izzeti de sâlih ameller iledir.” (Hazret-i Ömer (r.a.), Münebbihât)

No Comments »

REBÎ’ BİN ENES

Aralık 25, 2014

Tabiînin tefsîr ve hadîs âlimlerinden. İsmi Rebî’ olup, el-Horasânî, el-Basrî, el-Bekrî, el-Hanefî lakablarıyla da tanınır. Basra’nın Benî Hanîfe ve Benî Bekrî bin Vâbil kabilesine mensûbtur. Doğum târihi bilinmemesine rağmen, vefâtı 139 veya 140 (m. 757) seneleri olduğu rivâyet edilir. Sahâbe-i kiramın büyüklerinden Abdullah bin Ömer, Câbir bin Abdullah, Enes bin Mâlik, Tabiînden Hasan-ı Basrî, Ebü’l-Âliye’nin […]

No Comments »

TEBAREKE SÜRESİ VE KABİR AZABI

Aralık 25, 2014

Ibni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: Resûlüllah aleyhisselâmın sahabîlerinden birisi, bilmeyerek, çadırını bir mezarın üzerinde kurdu. Bir de baktı ki; mezarın içinde bulunan kişi Tebârekellezî biyedihi’l mülk Sûresini okuyor. Mezardaki insan sûreyi bitirdikten sonra, bu sahabı kalkıp Peygamber aleyhisselâmın huzuruna geldi ve: — Ey Allah’ın Resulü! Farkına varmadan bir kabir üzerine çadır kurdum. Bir de mezar […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 24, 2014

“Ey ehl-i kitâb! Niçin hakkı bâtılla karıştırıyorsunuz da hakkı (Muhammed Mustafa’nın peygamberliğini) gizliyorsunuz? Halbuki (onun peygamber olduğunu) bilip duruyorsunuz.” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 71)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 24, 2014

“Evlerinizde Kur’ân-ı Kerîm’i çok okuyunuz. Zira içinde Kur’ân-ı Kerîm okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve içindekilere de rızık darlığı olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Dârekutnî)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 24, 2014

“Akıllı, hayır ve şerri (sadece) bilen kimse değildir. Gerçek akıllı, hayrı gördüğü zaman ona tabi olan, şerri gördüğü zaman ondan kaçınan kimsedir.” (Süfyân-ı Sevrî (r.a.)

No Comments »

KEHMES BİN HASEN ET-TEMÎMÎ

Aralık 24, 2014

Büyük bir hadîs âlimi. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 149 (m. 766) senesinde vefât etti. Ebu’t-Tufeyl, Abdullah bin Büreyde, Abdullah bin Şakîk, Yezîd bin Abdullah bin Şuheyr ve daha başka âlimlerden hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Ondan da oğlu Avn, el-Kettân, İbn-i Mübârek, Vekî’, Mu’temir bin Süleymân, Süfyân bin Hubeyb, Muaz bin Muaz gibi âlimler (r.anhüm) […]

No Comments »

PEYGAMBERE SİPER

Aralık 24, 2014

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Uhud muharebesinde Allah’ın Resulünün etrafındaki savaşçılar hezimete maruz kalmışlardı. Fakat Ebû Talha radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın önünde kalkanı ile kendisini korumaya devam ediyordu. Ebû Talha usta bir atıcı idi. Oku yaydan şiddetli bir şekilde fırlatırdı. O gün elinde iki veya üç yay kırılmıştı. Oradan elinde bir ok torbası ile bir adam […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 23, 2014

“Kim soğan, sarımsak ve pırasa yerse (ağzında bunların kokusu olduğu halde) bizim mescidimize yaklaşmasın. Zira melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olurlar.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 23, 2014

“Ey îmân edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı ağır günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın ve kiminiz kiminizi gıybet de etmesin.”(Hucurât Sûresi, âyet 12)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 23, 2014

İnsan bunalınca O’ndan başkasını çağırmaz. Allah’ım der. Ama dertten kurtulunca yine çer çöpe takılır. (Mevlâna)

No Comments »

İBRÂHİM BİN EDHEM

Aralık 23, 2014

Tabiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. 96 (m. 714)’de Belh şehrinde doğup, 162 (m. 779)’da Şam’da vefât etti. İsmi, İbrâhîm bin Edhem bin Mansûr olup, künyesi Ebû İshâk’tır. Nesebi hazret-i Ömer’e dayanır. Fudayl bin Iyâd’dan feyz alıp, aynı zamanda İmrân bin Mûsâ bin Zeyd Rai ve Şeyh Mansûr Selâmi’nin sohbetinde bulunup, Veysel Karânî hazretlerinin rûhâniyetinden […]

No Comments »

IŞIKLI SOPALAR

Aralık 23, 2014

Enes radıyaîlahu anh anlatıyor: Useyd bin Hudayr radıyallahu anh ile Abdâd bin Bişr radıyallahu anh çok karanlık, bir gecede, gecenin uzun bir vaktine kadar Allah’ın Resulünün yanında sohbette bulunmuşlardı. Sonra Peygamber aleyhisselâmm huzurundan ayrıldılar, ikisinin de elinde birer küçük sopa vardı. Birinin elindeki sopacık, yollan ayrılıncaya kadar ışık verdi ve onun ışığı ile beraber yürüdüler. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 22, 2014

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” (İsra, 17/36)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 22, 2014

“Ümmetimin fesâda uğradığı (sünnet-i şerîfin terk edildiği) zaman sünnetime sarılıp onunla amel eden kimseye yüz şehit sevâbı vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, ez-Zühdü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 22, 2014

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.(Mithat Cemal Kuntay)

No Comments »

HAMMAD BİN ZEYD

Aralık 22, 2014

Fıkıh ve hadis âlimi. Künyesi Ebû İsmail, tam ismi ise Hammâd bin Zeyd bin Dirhem’dir. Aslen Basralı olan Hammâd bin Zeyd, 98 (m. 716) yılında doğmuştur. Ezd kabilesine mensûb olup, Cerîr bin Hazım hânedanının esîrlerindendi. “El-Ezrak” ismiyle de tanınır, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin muasırı (çağdaşı) olan ve Basra’nın en büyük âlimi kabûl edilen Hammâd bin […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 21, 2014

“Bir kimse Allâhü Teâlâ ve meleklerden başkasının kendini görmeyeceği bir yerde iki rekât namaz kılsa kendisine cehennem ateşinden beratname yazılır.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 21, 2014

“Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsrâ, 17/81)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 21, 2014

Efendimiz’le yaşamış gibi olur. Eğer bir mü’min, kardeşini incitirse, Allâhü Teâlâ onun o günkü ibâdetlerini kabûl etmez.(Câfer-i Sâdık (r.a.))

No Comments »

EBÛ SELEME BİN ADDURRAHMÂN

Aralık 21, 2014

Tabiînin büyüklerinden. Adı, Ebû Seleme bin Abdurrahmân bin Avfdır. Resûlullah efendimiz tarafından, daha dünyâda iken Cennetle müjdelenen ve kendilerine “Aşere-i mübeşşere” adı verilen, on Sahâbîden biri olan Abdurrahmân bin Avf in oğludur. Asıl adı, “Abdullah” veya “İsmâil”dir. Ebû Seleme künyesi olmakla beraber, asıl adı olduğu da rivâyet edilmiştir. 22 (m. 644) yılında Medine’de doğdu ve […]

No Comments »

İLK HALÎFE SEÇİMİ

Aralık 21, 2014

Hazreti Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Allah’ın Resulü, Hazreti Ebû Bekir Medine’nin Sunh köyünde iken öteki âlemi şereflendirmişti. Hazreti Ömer, bu haber üzerine kalktı ve: — Allah’a yemin ederim ki, Peygamber aleyhisselâm ölmemiştir. Vallahi bundan başkası kafama yatmaz. Allah onu muhakkak diriltecek ve o da, öldüğünü söyleyenlerin el ve ayaklarını kesecektir, dedi. Bu sırada Hazreti Ebû […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 20, 2014

“Her kim Allâhü Teâlâ’dan korkarsa, Allâhü Teâlâ onu her korktuğu şeyden muhafaza eder.”(Hadîs-i Şerîf, Kenzü ‘l-Ummâl)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 20, 2014

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.”

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 20, 2014

“Yapılan iyilik ancak şu üç şeyle tamam olur: İyilikte acele etmekle, yaptığı iyiliği küçük görmekle ve onu gizlemekle.” (Cafer-i Sâdık (r.a.) Hilyetü’l-Evliyâ)

No Comments »

YÛNUS BİN UBEYD

Aralık 20, 2014

Tabiînin büyüklerinden. Haramlardan ve şüphelilerden çok sakınan, ilim ve hikmet sahibi bir zâttı. Künyesi, Ebû Abdullah veya Ebû Ubeyd’dir. Basralıdır. Eshâb-ı kiramdan Hazreti Enes bin Mâlik’i gördü. 139 (m. 756) yılında vefât etti. Hadîs ilminde hafız, (yüzbin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilen) sika (güvenilir) bir zât olup, İbrâhîm-i Teymî, Sabit el-Benânî, Hasen-i Basrî, […]

No Comments »

BEREKETLENEN YEMEK

Aralık 20, 2014

Câbir râdıyallahu anh şöyle anlatıyor: Hendek kazıldığı zaman, Peygamber aleyhisselâmı çok acıkmış bir halde gördüm. Evde bulunan zevceme döndüm ve durumu anlatıp evde ne olduğunu sordum. O da bana içerisinde üç kiloluk arpa olan bir kap çıkardı. Küçük de bir koyunumuz vardı. Ben koyunu kestim. Zevcem de o arpayı öğüttü, ikimiz de işimizi aynı zamanda […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 19, 2014

Peygamberimiz “Hırsızların en kötüsü namazından çalan kimsedir.” buyurdular. Ashâb-ı Kirâm “Yâ Resûlallâh! Kişi namazından nasıl çalar?” dediler. Peygamberimiz “Rükûunu ve secdesini tam yapmaz” buyurdu. (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 19, 2014

“Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bu ondan ebediyen kabulolunmayacaktır…” (Âl-iİmrân sûresi, âyet 85)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 19, 2014

Zaman bir kılıçtır. Sen onu iyi kullanmazsan o seni keser. (İmam Malik)

No Comments »

SÜLEYMÂN BİN YESÂR

Aralık 19, 2014

Tabiînin büyüklerinden. Medîne-i münevveredeki fukaha-i seb’adan (yedi büyük fıkıh âlimi) biridir. Künyesi Ebû Eyyûb’dür. Hazreti Osman’ın halifeliği sırasında doğdu. 104 (m. 722) senesinde 73 yaşında iken vefât etti. Ümmül-mü’minîn Hazreti Meymûne’nin azatlısı idi. Fıkıh ve hadîs ilminde meşhûr âlimdir. Hazreti Meymûne’den, Hazreti Âişe’den, Hazreti Ümmü Seleme’den, Ebû Hüreyre’den, İbn-i Abbâs’dan, Zeyd bin Sabit, Mikdad bin […]

No Comments »

PARMAKLARDAN FIŞKIRAN SU

Aralık 19, 2014

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâmı ikindi namazının yaklaştığı bir sırada gördüm. Abdest için su aradılar, fakat bulamadılar. Nihayet kendisine içinde bir miktar su olan bir kap getirdiler. Allah’ın Resulü mübarek elini bu kabın içine koydu ve insanlara bu sudan abdest almalarını söyledi. Bu arada Peygamber aleyhisselâmın parmakları arasından su fışkırdığını görmüştüm. Orada bulunan kimselerin […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 18, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “İlm(-i hâlini) öğrenmek (erkek-kadın) her Müslüman üzerine farzdır.” (Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 18, 2014

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn, 23/118)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 18, 2014

Haykırsam geçenlere kavşağında her yolun, Aman Müslüman olun, aman Müslüman olun. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

ABDURRAHMÂN BİN MEHDÎ

Aralık 18, 2014

Tabiîn devrinin büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Saîd’dir. Lû’lüî diye meşhûrdur. Ezd’in veya Benî Anber’in âzâdlısı olduğu söylenir. 135 (m. 752) senesinde Basra’da doğup, 198 (m. 815)’de orada vefât etti. Abdurrahmân bin Mehdî ( radıyallahü anh ) hadîs hafızıdır. Yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemiştir. Hadîs ilminde çok derin bir bilgiye sahiptir. Hadîs âlimleri de […]

No Comments »

MEDİNE YOLUNDA

Aralık 18, 2014

Mâlik bin Cu’şum el-Mudlicî’nin oğlu Surâka anlatıyor: Kureyş kâfirlerinin etrafa gönderdikleri adamları bize geldi. Kureyşliler, Peygamber aleyhisselâm ile Hazreti Ebû Bekir’i öldüren veya sağ olarak esir edip getiren kimseye yüz deve vereceklerdi. Ben kavmim Mudlic oğulları ile beraber otururken onlardan bir adam çıkageldi ve ayakta olarak: — Ey Surâka! Az önce sahile doğru giden bir […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 17, 2014

“Kim Allâh’dan başka ilah olmadığına ve benim, (Muhammed Mustafâ’nın) Allâh’ın resûlü olduğuma şehâdet ederse cennete girer.” (Hadîs-i Şerîf, İthâfu’s-Sâde)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 17, 2014

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Nûr, 24/56)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 17, 2014

İnsan sevdiğinden korkar ama korktuğunu sevmez. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

EBÛ RECÂ’ EL-UTÂRİDÎ

Aralık 17, 2014

Uzun ömür sahibi, ilimde deryalaşmış, Allahü teâlânın emirlerine itaat eden Tabiînin büyüklerinden. İsmi, Ebû Recâ’ el-Utâridî İmrân bin Milhân el-Basrî’dir. Mekke’nin fethinde îmân etti. Fakat Peygamber efendimizi ( aleyhisselâm ) göremedi. Sonra Basra’ya gitti. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İmrân bin Husayn Ebî Mûsâ, İbn-i Abbâs ve Ümm-ül-mü’minîn Hazreti Aişe’den hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Eyyûb-i Sahtiyanî, […]

No Comments »

HİCRET EMRİ

Aralık 17, 2014

Hazreti Aişe radıyallahü anhâ anlatıyor: — Biz Hazreti Ebû Bekir’in evinde, gündüzün şiddetli sıcak vaktinde otururken, biri Ebû Bekir radıyallahü anha: — İşte, başı ve yüzünün büyük bir kısmı örtülü bir halde Allah’ın Resulü! Hem de gelmesi, âdetinden olmayan bir saatte! deyiverdi. Ebû Bekir radıyallahü anh: — Anam, babam ona feda olsun! Allah’a yemîn ederim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 16, 2014

“İnsanlar, ‘İnandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?” (Ankebût, 29/2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 16, 2014

“Bir kimsenin başka birine karşı fazileti; üstünlüğü ancak din veya sâlih amel iledir.”(Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 16, 2014

Akılsız güç yıkılabilir ama yapamaz. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

İBRÂHİM BİN EBÎ ABELE

Aralık 16, 2014

Hadîs âlimlerinden: Tabiînden olup, künyesi, Ebû İsmail’dir, Ebû Saîd de denilmiştir. 151 veya 152 (m. 769) senesinde vefât etmiştir. Ebû Ubeyy İbni Ümmü Hiram’dan, Enes bin Mâlik’ten Ümmü-d-Derdâ Sugra’dan, Bilâl bin Ebî Derdâ’dan, Ukbe bin Vesac’dan, Abdullah bin Deylemî’den ve diğer hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Kendisinden İmâm-ı Mâlik, Leys, İbn-ül-Mübârek, İbni İshâk, Muhammed […]

No Comments »

KAFİRLERİN KORKUSU

Aralık 16, 2014

Hazreti Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Anne – babamı îslâm dini üzerine sarılmış vaziyette biliyor, îslâm öncesini asla hatırlamıyorum. Allah’ın Resulünün sabah ve akşam bize gelmediği bir gün geçmezdi. Müslümanların başı belâya uğramaya başlayınca Hazreti Ebû Bekir radıyallahu anh, Habeş diyarına hicret etmek üzere yola çıktı. Yemen’deki Berkü’l Gimad denilen yere geldiği zaman, memleketin efendisi Ibnu’d […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 15, 2014

“Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü’minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.” (Rûm, 30/14)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 15, 2014

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Bir kul diline hâkim olmadıkça kâmil imana kavuşamaz.”(Taberânî, el-Mu ‘cemü ‘l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 15, 2014

İyi olup kötü görünmen, kötü olup da iyi görünmenden iyidir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

ÖMER BİN ABDÜLAZÎZ

Aralık 15, 2014

Emevî halifelerinin sekizincisi Mervân’ın torunudur. 60 (m. 679)’da ya’nî Hazreti Muâviye’nin vefâtı yılında Medine’de doğdu. Babası Mısır vâlisi olunca, Mısır’a gittiler. Oğlunu Medine’ye tahsile gönderdi. Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ca’fer Tayyar ve Saîd bin Müseyyib ve başka âlimlerden ders aldı. Babası ölünce amcası olan halife Abdülmelik bunu Şam’a getirdi. Kızı Fâtıma’yı buna verdi. 99 […]

No Comments »

NAMAZ VE MİR’AÇ

Aralık 15, 2014

Malik bin Sa’saa radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmıh şöyle buyurduklarını anlatıyor:. Ben Kâbe-i Muazama’da iki kişinin arasında uyku ile uyanıklık arasında yatmakta iken, içi îman ve hikmetle dolu, altından bir leğen getirdiler. Boğazımdan karnıma kadar göğsümü yardılar. Zemzem suyu ile yıkayıp, îman ve hikmetle doldurdular. Katırdan küçük merkepten ise büyük, burak denilen bir hayvan getirdiler. Cibril […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 14, 2014

“…Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duranları sevmez. ” (Lokman, 31/18)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 14, 2014

“Kulun günâhları çoğalıp bunlara keffâret olacak ameli de bulunmadığı zaman, Allâhü Teâlâ günâhlarına keffâret olması için ona hüzün ve keder verir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 14, 2014

El âlemin kötülüğünden bahsettiğin zaman sözün doğru olsa bile özün kötü sayılır. (Sadi Şirazî)

No Comments »

İBNİ ŞİHAB-ÜZ-ZÜHRÎ

Aralık 14, 2014

Tabiîn devrinin tanınmış hadîs ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Muhammed bin Müslim bin Abdullah bin Şihâb, künyesi, Ebû Bekir’dir. Ba’zan Zührî, ba’zan da büyük dedesine nisbetle İbn-i Şihâb-uz-Zührî diye söylenir. 52 (m. 672) târihinde doğup, 124 (m. 742) senesinde, Şam civarında “Şegbedâ” denilen köyde vefât etmiştir. Burası Hicaz sınırının sonu ile Filistin sınırının başlangıcında bir yerdir. […]

No Comments »

İLK VAHİY

Aralık 14, 2014

Hazreti Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Resûlullah aleyhisselâma gelen ilk vahiy, uykuda iken gördüğü sarih bir rüyâdan ibarettir. O bir rüya görmüş olmazdı ki sabah aydınlığı gibi acık bir şekilde zahir olmasın. Allah ona tenhada kalma sevgisi vermişti. Bunun için Hirâ dağına çekilir ve orada aile efradına dönmeden, azığı bitinceye kadar bir kaç gece kalır, ibadetle […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 13, 2014

“İman edip salih ameller işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 2/82)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 13, 2014

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) helâya girmek istediği zaman “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-hubusi ve’l-habâis” diyerek duâ ederdi.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 13, 2014

Mümin kardeşine ait sevmediğin bir iş duyarsan, onun için özür bulmaya çalış. Bulamazsan “belki benim anlayamadığım bir durum vardır de” ve özrü kapat. (Yunus Emre)

No Comments »

SÜLEYMÂN BİN TARHÂN

Aralık 13, 2014

Hadîs âlimlerinden. Tabiînden olup, künyesi Ebû Mu’temir, lakabı; el-Hâfız, el-İmâm, Şeyhülislâmdır. El-Kaysî, et-Teymî’dir. 143 (m. 760) senesinde vefât etmiştir. Enes bin Mâlik’den, Ebû Osman el-Hindî’den ve diğer ba’zı zâtlardan hadîs-i şerîf işitip, rivâyet etmiştir. Kendisinden ise Şu’be bin Haccâc, Süfyân bin Uyeyne, Süfyân-ı Sevrî, İbn-i Mübârek, Yezîd bin Hârûn ve çok sayıda âlim hadîs-i şerîf […]

No Comments »

RAHİB BAHİRA VE RESÜLULLAH

Aralık 13, 2014

Ebû Musa radıyallahu anh anlatıyor: Ebû Talib, Şam’a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yanında Kureyş kavminden bazı şahıslarla beraber, henüz küçük yaşta olan Peygamber aleyhisselâm da bulunuyordu. Rahib Bahira’nın bulunduğu yere yaklaşinca hayvanlarından inerek yükleri çözüp indirmeye başladılar. Rahib hemen onları karşılamaya çıktı. Halbuki bundan önceleri de buraya uğrak verirlerdi. Fakat Rahib Bahira çıkıp da onları […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 12, 2014

” Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin…” (Bakara, 2/45)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 12, 2014

“Muhakkak öfke insan kalbinde yanan bir kordur. Öfkelinin gözlerinin kızarmasını görmüyor musunuz? Öfkelenen kimse ayakta ise otursun, oturuyorsa yatsın.(Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü ‘l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 12, 2014

Şu dünyayı dolaştım giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm ne fakiri aç. (Mevlâna)

No Comments »

ABDURRAHMÂN BİN EBÎ ZİNÂD

Aralık 12, 2014

Hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Künyesi, Ebû Muhammed Medenî’dir. 100 (m. 718)’de doğdu. 174 (m. 790)’da Bağdâd’da yetmişdört yaşında iken vefât etti. Babası Ebî Zinad’tan, Amr bin Ebî Amr, Süheyl bin Ebî Sâlih, Hişam bin Urve ve Mûsâ bin Ukbe ve diğer muhaddislerden hadîs rivâyet etmiştir. Kırâat ilmini Ali bin Ca’fer Kürî’den almıştı. Kendisinden, İbn-i Cüreyc, […]

No Comments »

RESÜLÜLLAHA İTAAT EDEN AĞAÇ

Aralık 12, 2014

Cabir radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhissclâm ile beraber yola çıkmıştık. Geniş bir vadiye gelince, Allah’ın Resulü abdestini bozmaya gitti. Ben de peşinden içinde su bulunan bir kapla kendisini takip ettim. Peygamber aleyhisselâm etrafına baktı. Abdest bozmak için görünmeyecek bir yer bulamadı. Uzakta vadinin kenarında iki ağaç görüverince de onlardan birinin yanına gitti. Dallarından birini alıp: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 11, 2014

” Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7/199)

No Comments »

Links

Calendar