Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Mart, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 31, 2013

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min, 40/19)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 31, 2013

“Allâhü Teâlâ kullarından ancak merhametli olanlara rahmetiyle muâmele eder.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

GÜZEL AHLÂKIN FAZİLETİ

Mart 31, 2013

Allâhü Teâlâ, Peygamberini güzel ahlâkı ile överek: “Hiç şübhesiz, sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin” (Kalem sûresi, âyet 4) buyurmuştur. Usame b. Şüreyk (r.a.) Resûl-i Ekrem’e (s.a.v.): “İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı hangisidir?” diye sorduğumuzda, Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Güzel ahlâktır.” buyurdu. Resûl-i Ekrem (s.a.v.), Ebu Hüreyre’ye (r.a.): “Ey Ebû Hüreyre, güzel ahlâklı olmaya gayret et.” […]

No Comments »

AMEŞ VE KARISI

Mart 31, 2013

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a.’in arkadaşlarından, o dönemin hadis ve kıraat âlimlerinden Süleyman A’meş, bir gece evinde eşiyle tartışmış ve hanımını biraz incitmişti. Buna rağmen tartışmadan hemen sonra hanımıyla tekrar konuşmak istemiş, ama hanımı kocasına kırgın olduğu için, adamın sözlerini cevapsız bırakmıştı. Adam öfkeyle: -Niçin bana cevap vermi yorsun? diye hanımını bağırıp, azarladı. Fakat bir […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 31, 2013

Erkek : Sıddık Kız : Sıddıka

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 30, 2013

“(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 1/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 30, 2013

“Âhirete göre dünya(nın nimet ve zamanı), ancak sizden birinizin parmağını denize daldırması gibidir. O halde (o kişi) parmağında kalan suya baksın.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

ÎTİKATTA VE AMELDE MEZHEB

Mart 30, 2013

Mezheb, ictihâd ehliyetine sâhip âlimin edille-i şer’iyye (kitap, sünnet, icmâ ve kıyas)dan çıkardığı mesele ve hükümlerdir. Erkek ve kadın her müslümanın îtikatta ve amelde mezhebini öğrenip bilmesi vâciptir. “İtikatta mezhebin hangisidir?” denirse, “Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebidir.” demelidir. Ehl-i sünnet ve cemâat demek, Resûlullâh’ın (s.a.v.) ashâbı ve cemâati (radıyallâhü anhüm) demektir. Onların her biri İslâm […]

No Comments »

GAFLETTEN HİDAYETE

Mart 30, 2013

Sahabeden Amr İbnü’l Cemuh r.a. Hazretleri, İslâm’dan önce Medine’nin önde gelen şahıslarındandı. Ağaçtan yaptığı ‘Menaf’ adlı bir puta büyük saygı duyardı. Üç oğlu ise müslüman olmuştu. Bir gece Amr b. Cemuh’un oğulları, bir arkadaşlarıyla birlikte Menaf’ı yerinden aldılar, götürüp bir lağım çukuruna attılar. Kimseye görünmeden de geri döndüler. Sabahleyin saygı için putuna giden Amr, onu […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 30, 2013

Erkek : Bahtiyar Kız : Sümeyye

No Comments »

Cuma Sohbeti – Havf ve Reca / Ümit ve Endişe

Mart 29, 2013

  بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلاَ تُفْسِدُ فِى الأَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:اَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِيكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا جَنَّتَكَ             Muhterem Müminler! Rabbimize karşı kulluğumuzu ifa ederken şu iki duygu çok önemlidir. Bunlar Kur’an-ı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 29, 2013

“Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.” (Şûra, 42/30)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 29, 2013

“Kul, haklı olduğu halde bile faydasız mücâdeleyi terk etmedikçe, kâmil îman etmiş olmaz.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 29, 2013

Şefkatte güneş gibi ol, cömertlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. (Mevlâna)

No Comments »

ABDÜLHÂLIK GUCDUVÂNÎ HAZRETLERİNİN NASÎHATLERİNDEN

Mart 29, 2013

Oğulcuğum! Sana bütün hallerde ilim, edeb ve takvâ öğrenmeni tavsiye ederim. Ehl-i sünnet ve cemâatten ayrılma. Fıkıh ve hadîs öğren. Câhil mutasavvıfdan uzak dur. Namazları dâimâ cemâatle kıl. Şöhretten sakın, çünkü şöhret âfettir. Kimseye kefîl olma, insanların vasiyet mesuliyetini üzerine alma. Sultanlara ve sultan çocuklarına yakın olma. Az konuş, az ye, az uyu. Çocuklar ve […]

No Comments »

Devlet Hazinesi

Mart 29, 2013

Hazreti Ömer (r.a.). Halife. Bir gece. Makamında. Ashabtan biri ziyaretine gelir. Selam verir. Selamı alınmamıştır. Oturur. Ömer işiyle meşgul. Sahabe bekler. Ömer çalışır. Selam alınmamış, yüzüne bile bakılmamıştır. İş biter. Ömer mumu söndürür. Bir başka mumu yakar. O anda selamını alır. Konuşmaya başlar. Sahabe sorar: – Ya Ömer, niçin hemen selamımı almadın ve niçin bir […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 29, 2013

Erkek : Fevzi Kız : Fevziye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 28, 2013

“Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.” (Âl-i İmrân, 3/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 28, 2013

Bir kimse Resûlüllah’a (s.a.v.) İnsanların en şerlisi kimdir?’ diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İnsanların en şerlisi ömrü uzun ve ameli kötü olandır.’ buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizi)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 28, 2013

İlim dağıtmakla çoğalır, mal ise dağıtılmakla noksanlaşır. İlim hükmeden, mal ise kendisine hükmedilendir. (Hz. Ali)

No Comments »

İLİM KİME ÖĞRETİLİR

Mart 28, 2013

Cehalet; (bilgisizlik) hastalığı dört kısımdır. Bunlardan ancak birisinin tedavisi mümkündür. 1- Sual ve itirazlarını karşısındakini çekememezlikten ve kinlerinden yaparlar. Bunların tedavisi mümkün değildir. Ona ne kadar açık ve güzel cevap versen, onun ancak düşmanlığı ve hasedi artar. Yapılacak en doğru şey böylelerine cevap vermemek, onlardan yüz çevirip hastalıklarıyla baş başa bırakmaktır. Âyet-i kerîmede; “Ancak dünya […]

No Comments »

EBABİL KUŞLARI

Mart 28, 2013

Habeşistan Krallığı’nın Yemen valisi olan Ebrehe, milâdî 570 yıllarında San’a şehrinde, ‘Kulleys’ adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kâbe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu duruma tepki gösteren bir adam da, gecenin birinde Kulleys’e girip içine pislemişti. Bu hakarete çok öfkelenen ve koyu bir hıristiyan olan Ebrehe, gidip Kâbe’yi yıkmaya karar verdi. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 28, 2013

Erkek : Behiç Kız : Behice

No Comments »

KELAM-I KİBAR

Mart 28, 2013

Dünya ve âhiret saâdeti; dostlara samimi, düşmanlara kibar davranmaktadır. (Şeyh Abdurrahim)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 27, 2013

“Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Zuhruf, 43/62)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 27, 2013

“Kim Allâh’ın hükmüne râzı olmaz ve Allâh’ın takdirine de inanmazsa, Allâh’tan başka ilâh arasın.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 27, 2013

Yürü bre yalan dünya Sana konan göçer bir gün İnsan bir ekine misal Seni eken biçer bir gün (Karacaoğlan)

No Comments »

KAZÂ VE KADERE ÎMAN

Mart 27, 2013

Kaza ve kadere iman etmek farzdır ve Allâhü Teâlâ’ya îmâna dâhildir. Çünkü kader, olacak şeylerin zaman, mekân, evsâf vesâir tafsîlâtını Allâhü Teâlâ Hazretlerinin bilip ezelde takdîr etmesinden ibâret olduğundan ilim ve irâde sıfâtına râcidir. Kazâ dahi, Hak Teâlâ Hazretlerinin irâde ve takdîr buyurmuş olduğu şeyleri zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak yaratması demek olduğundan  […]

No Comments »

HARİCİLERİN TEVBESİ

Mart 27, 2013

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a., hiçbir müslümanı günahından dolayı tekfir etmez, kâfir olduğuna hüküm vermezdi. Onun yaşadığı dönemde etkili bir topluluk olan Haricîler ise büyük günah işleyen herkese ‘kâfir’ damgasını basıyorlardı.Ebu Hanife’nin durumunu bilen ve onun sesini kesmek isteyen yetmiş kadar gözü dönmüş Haricî, bir gün kılıçlarını kınlarından sıyırmış vaziyette onun huzuruna çıktılar ve dediler […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 27, 2013

Erkek : Âdem Kız : Havva

No Comments »

SAĞLIK: ÇÖREK OTU

Mart 27, 2013

Bir hadîs-i şerîfte: “Çörek otu, ölüm hariç her hastalığa şifadır.” buyuruldu. Mide ve bağırsakları düzeltir, idrarı söktürür. Havanda toz yapılıp bala karıştırılır, sabah-akşam birer kaşık yenir. Karaciğere ve böbreklere faydalıdır.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 26, 2013

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 2/42)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 26, 2013

Ölüm meleği Nûh’a (a.s.) “Ey en uzun ömürlü peygamber! Dünyayı ve dünyanın lezzetini nasıl buldun?” dedi. Nûh (a.s.) şöyle buyurdu: “İki kapısı olan bir eve giren ortasında biraz durup sonra diğer kapısından çıkan adam gibi.” (Hadîs-i Şerîf, İbn-i Ebi’d-Dünyâ, ez-Zühd)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 26, 2013

İşinde ve sözünde doğruluktan ayrılma. Hak, doğruların yardımcısıdır. (Ali Fuad Başgil)

No Comments »

HZ. NÛH ALEYHİSSELÂM

Mart 26, 2013

Hazret-i Âdem’den sonra insanlar çoğalmış, birçok yerleri imar etmiş, fakat hakîki dini, Allâhü Teâlâ’ya ibadeti bırakmış, putlara tapınmaya başlamışlardı. Kendilerine kırk veya elli yaşında bulunan Nûh aleyhisselâm peygamber gönderildi. Kavmini dokuz yüz elli sene Allâh’a inanıp ibadet etmeğe çağırdı, öğütlerini dinlemediler. Nihayet, Hz. Nûh Allâhü Teâlâ’nın emriyle bir gemi yaptı. Gemi bitince gökten yağmurlar yağmaya, […]

No Comments »

BEYİT

Mart 26, 2013

Kâmil oldur ki koya bir yerde bir eser, Eseri olmayanın yerinde yeller eser. (Hadimî) Manası: Kâmil insan bir eser bırakabilendir. Eser bırakmayanlar unutulurlar.

No Comments »

HAPİSHANEDE KILINAN NAMAZ

Mart 26, 2013

Horasan vâlisi Abdullah bin Tâhir, çok âdil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, vâliye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan birisi kaçtı. O sırada Hiratlı bir demirci, Nişapur’a gitmişti. Demirciyi, gece eve giderken, jandarmalar yakaladılar ve diğer zanlılarla beraber vâliye çıkardılar. Vâli dedi ki: – Hepsini hapsedin! Bir suçu olmayan demirci, hapishanede hemen abdest alıp, namaz kıldı. Ellerini uzatıp: […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 26, 2013

Erkek : Sadık Kız : Seher

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 25, 2013

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 25, 2013

Hz. Âişe r.anhâdan: “Allâhü Teâlâ Zeynep bint-i Cahş’a rahmet etsin. Hiçbir kimsenin ulaşamadığı şerefe o, bu dünyada iken nâil oldu. Allâhü Teâlâ, dünyada onu peygamberiyle evlendirdi ve Kur’ân-ı Kerîm’de bunu zikretti.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 25, 2013

Hemen Mevla ile sana dayandım / Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey Yoktur senden gayri kolum kanadım / Arkam sensin kal’am sensin dağlar hey (Köroğlu)

No Comments »

Hz. ELYESA (a.s.)

Mart 25, 2013

İsrailoğulları’na gönderilen peygamberlerden biri. Elyesa’ (a.s.)’ın ismi Kur’an’da iki defa geçmekte (el-En’am, 6/86 ve Sid, 38/48). Ahd-i Atık’te de Elişa’ şeklinde zikredilmektedir (Ahd-i-Atık, l. Kırallar, XIX, 16, 17, 19). İslam kaynakları ondan Elyesa’ b. Uhtûb ismiyle bahsederler. Elyesa’ (a.s.), küçüklüğünde kötürüm bir vaziyetteydi. O sırada İsrailoğullarının peygamberi olan Hz. İlyas, bir gün yahudilerin azgınlığından kaçarak […]

No Comments »

NAMAZIN KAZASI

Mart 25, 2013

Bir namazı vaktinde kılmaya “eda” denir. Vaktinden sonra kılmaya da “kaza” denir. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazlarının kazası farzdır. Vitir namazının kazası ise vacibdir. Sünnetlere gelince: Bir sabah namazı, sünneti ile beraber kaçırılınca, o gün güneş doğduktan (kerahet vakti çıktıktan) sonra istiva zamanına kadar bu sünnet farz ile beraber kaza edilir. İmam Muhammed’e […]

No Comments »

ENDÜLÜS’TE GARİP ŞEYLER

Mart 25, 2013

Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad, İspanya’ya çıkışında onikibin kişilik ordusuyla Kral Rodrik’in doksanbin kişilik ordusunu yenmişti (92/711 Mayıs). Daha sonra da Endülüs’te fetih hareketlerini sürdürmüştü. Tarık ve ordusu ülkenin başşehri olan Tuleytula üzerine yürüyünce, ahali korkudan kaçıp şehri boşaltmış, böylece orası hıristiyanlardan kolayca alınmıştı. Bu fetihten sonra Tarık, dağın arkasında ‘Medinetü’l-Mâide’ (Sofra Şehri) denilen yere […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 25, 2013

Erkek : Abdullah Kız : Aynur

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 24, 2013

” Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara, 2/43)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 24, 2013

“Herhangi bir topluluk Allah rızası için Allâh’ı zikretmek üzere bir araya gelirse semadan bir melek şöyle nida eder: ‘Günahlarınız bağışlanmış ve hasenâta tebdil edilmiş olarak kalkınız.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 24, 2013

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden, kuvvetli olduğu vakit zulmetmeyen ve adaletle hareket edendir. (Abdülmelik b. Mervan)

No Comments »

Hz. İLYAS (a.s)

Mart 24, 2013

Kur’an-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberlerden biri. Hz. Musa (a.s)’dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)’a dayandığı rivayet edilen bir İsrailoğulları Peygamberi. Hz. Musa’dan sonra İsrailoğullarının çeşitli boyları, Şam civarına yerleşmiştir. Şam bölgesindeki “Bek” şehrine yerleşen ve zamanla Allah’a isyan ederek haddi aşan bir Benu İsrail kabilesine Hz. İlyas (a.s)’ın gönderildiği rivayet edilmektedir. İlyas (a.s) Kur’an-ı […]

No Comments »

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Mart 24, 2013

Peygamberler hakkında bilinmesi vâcip ve zarûrî olan sıfatlar beştir. 1- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. 2- Emânet: Emîndirler. Her hususta kendilerine güvenilir. 3- Tebliğ: Allâhü Teâlâ’nın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler. 4- Fetânet: Son derece zekîdirler. 5- Ismet: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafâ (s.a.v)’in diğer peygamberlerden ayrı beş […]

No Comments »

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN İFTİHAR ETTİĞİ KULLAR

Mart 24, 2013

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v), bir gün ashabından halka olarak oturan bir topluluğun yanına vardı ve ‘Sizi buraya ne oturttu? (Buna sizi teşvik eden sebep nedir?)’ diye sordu. ‘Allâh’ı zikretmek ve bizi İslâm’a hidâyet ettiği ve bize İslâm’ı ihsân ettiği için ona hamd etmek üzere oturduk.’ dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Siz sadece bunun için oturduğunuza yemin eder […]

No Comments »

HERŞEYİ BİLMEK İYİ Mİ?

Mart 24, 2013

Adamın biri Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tur’u Sina’ya gittiğin zaman Allah’tan iste de benim duamı kabul etsin, diyordu. Musa Peygamber: — Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç, dediyse de, adam illâ öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa Aleyhisselâm Tur’a çıktığı zaman […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 24, 2013

Erkek : Muammer Kız : Müberra

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 23, 2013

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyat, 51/56)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 23, 2013

“Uhud (Harbi) günü bir kişi, Resûlullâh’a (s.a.v.), ‘Ben öldürülürsem, nerede olurum?’ diye sordu. Resûlullah (s.a.v.) ‘Cennette…’ buyurdu. Bunun üzerine o kişi elindeki hurmaları attı ve şehid oluncaya kadar savaştı.” (Hadîs-i Şerîf, Kuzâî, Şihâbü’l-Ahbâr)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 23, 2013

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Ey Zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. (Mevlâna)

No Comments »

Hz. SÜLEYMAN (a.s)

Mart 23, 2013

İbranice Şlomo (Salomon). Hz. Davud’un oğlu, O’ndan hemen sonra İsrail oğullarının peygamberi “akl-ı selim” ve “nazik” manalarına gelen “selim”in eş anlamlısı. Kitab-ı Mukaddes’e göre Hz. Süleyman, İsrailoğullarının icraatlar yapmış büyük peygamber ve hükümdardır. Kur’an-ı Kerim, Hz. Süleyman’ın bir İsrailoğulları peygamberi olduğunu açıklarken; Hıristiyanların mukaddes kitabı İncile göre O, bir İsrail kralıdır. Devrinin en önemli hadisesi, […]

No Comments »

UHUD GAZVESİ

Mart 23, 2013

Hicretin üçüncü senesinde Mekke’deki müşrikler toplanmışlar, üç bin kişilik bir ordu ile Medîne-i Münevvere’ye, Uhud dağının civarına kadar gelmişlerdi. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) yedi yüz sahabî ile şehir dışına çıktı. Abdullah bin Cübeyr’i elli kadar okçu ile bir derenin ağzına gönderdi. “Buradan düşmanın hücumu beklenir, sakın benden emir almadıkça ayrılmayınız!” diye tenbih buyurdu. Savaş neticesinde düşman […]

No Comments »

Garip Karşılanan Bir Adak

Mart 23, 2013

Allah dostlarından biri olan Abdullah Kalanisi (K.S.) bir defasında gemi ile yolculuk ederken şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Gemide bulunan yolcu ve mürettebat dua ettiler ve birer adakta bulundular. Abdullah Kalanisi’nin de bir adakta bulunması için kendisine işaret ettiler. Abdullah Kalanisi, kendisine adfakta bulunması için işaret edenler: – Ben şu fani dünyadan alakamı kestim. Beni böyle […]

No Comments »

Mart 23, 2013

Erkek : Nihat Kız : Nihal

No Comments »

Cuma Sohbeti – ÖFKEYİ YENMEK

Mart 22, 2013

بسم الله الرحمن الرحيم اَلّذِينَ يُنْفِقُونَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِميِنَ الْغَيْظَ   وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ لَيْسَ الشَّدِيدُبِالصُّرَعَةِ اِنَّمَاالشَّديِدُ الَّذ يِ يَمْلِكُ نَفْسَهُ : قَالَ النّبى عِنْدَ الْغَضَبِ   Muhterem Müminler!   Allah Teâlâ en güzel şekilde yarattığı insana bir takım hisler de bahşetmiştir. Bunlardan biri de öfkedir. Öfke, engellenme, incinme, isteğin yerine getirilmemesi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 22, 2013

” Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin…” (Bakara, 2/45)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 22, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kendisine cehennem ateşi haram olacak kimseyi size haber vereyim mi?” (Ashâb) haber verin yâ Resûlallâh, dediler. “Ağır başlı, yumuşak huylu, insanlara yakın, kolaylık gösteren herkes.” buyurdular. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Hibbân)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 22, 2013

Yüzüne medh edeni sanma dost bir ben isem Yolunda medhini gör gaibane kim söyler (Bağdatlı Ruhi)

No Comments »

Hz. DAVUD (a.s.)

Mart 22, 2013

Hz. DAVUD (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen İsrailoğulları peygamberlerinden biri. Yahuda kabilesinden İsa (Yasa)’nın sekizinci oğludur. İnsanoğlu yoldan çıkıp da bataklığa düştükçe, yüce Allah, onlara peygamberler göndermiştir. Onlar bu peygamberler vasıtasıyla uyarılmıştır. İsrailoğullarına da peygamberler gönderilmiştir. Onlar, umumiyetle bu peygamberlere isyan hatta ihanet etmişlerdir. Hz. Musa’nın vefatından sonra, yine İsrailoğulları isyanın karanlığına daldılar. Azgınlık yaparak […]

No Comments »

GAM VE KEDERDEN KURTARAN DUÂ

Mart 22, 2013

Bir gün Kabise (r.a.), Resûl-i Ekrem’e (s.a.v.): “Ya Resûlallah, yaşım ilerledi, birçok şeyden geri kaldım, âciz bir hâle düştüm, bana bir şeyler öğret ki, onlardan istifade edeyim.” dedi. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular: Dünyalığın için, sabah namazını müteakip üç kere: “Sübhânallahi ve bihamdihî sübhânallahilazîm, lâ havle velâ kuvvete illâ bi’llahi’l-aliyyi’l-azîm” de ve buna devam et. Buna […]

No Comments »

Fakir ve Kör

Mart 22, 2013

Kibirli ve zengin birisi kapısına gelen bir fakire bir şey vermediği gibi, onu hem paylar hem de kapıyı yüzüne kapatır.. Zavallı fakir içlenir; bir tarafa çekilir ve oturur, ağlamaya başlar.. Bir kör, onun ağlamalarını duyar. Kalkar yanına gelir, niçin böyle üzgün olduğunu, ağladığını sorar. Fakir olanı biteni anlatır. Kör, teselli vererek, üzülmemesini, kendi evine gelmesini, […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 22, 2013

Erkek : Vehbi Kız : Yadigâr

No Comments »

Lale

Mart 22, 2013

Lâle, soğanla yetişip ilk baharda çiçek açan zambakgillerden bir çiçektir. Esas itibari ile yabani bir bitkidir. İstanbul’da ıslah edilmiş ilk lâle çeşidini Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi yetiştirmiş ve bu laleye “Nûr-ı adn” (Cennet nuru) ismi verilmiştir. Daha sonraları yüzlerce cinsi türemiştir. 13. yüzyıldan başlayarak her türlü işleme ve motif içerisinde diğer çiçek türleriyle birlikte sıkça kullanılmıştır. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 21, 2013

“…Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duranları sevmez.” (Lokman, 31/18)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 21, 2013

“Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 21, 2013

Hâlık’ın namütenahi adı var en başı Hak Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

Hz. HARÛN (a.s)

Mart 21, 2013

Hz. HARÛN (a.s) Hz. Harûn (a.s), İsrailoğulları peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)’ın kardeşi. Hz. Yusuf’un vefatından sonra Mısır’da yaşayan İsrailoğulları ve diğer insanlar, bir müddet onun gösterdiği yoldan yürüdüler; ancak daha sonra hakikati unuttular. Bu arada Mısır’ın idaresi Kıbtîlerin eline geçti. Kıbtîler ise yıldızlara ve putlara tapıyorlardı. Kıbtîler, İsrailoğullarını hor görmeye başladılar. Onları ağır, zor işlerde […]

No Comments »

FARZLARIN EHEMMİYETİ

Mart 21, 2013

Hicrî ikinci binin müceddidi İmam-ı Rabbânî Hazretleri buyurdu: “Biliniz ki, Allâhü Teâlâ’ya yaklaştıran ameller ya farzlardır veya nafilelerdir. Ancak farzların yanında nafilelerin hiç itibarı yoktur. Çünkü herhangi bir vakitte, farzlardan birini eda etmek, bin sene nâfileleri edâ etmekten -bu nafileler halis bir niyetle yapılsa ve namaz, oruç, zikir, fikir ve bunların benzeri hangi nâfile olursa […]

No Comments »

Felsefenin sonu

Mart 21, 2013

Kadızade Hızır Bey’in oğlu olan ve sonradan üstün zekâsı ve son derece kaabiliyeti sayesinde büyük ilim adamlarından olan Sinan Paşa, gençlik çağlarında felsefeye çok önem verirmiş. Babası Hızır Bey her ne kadar oğlunu bu yoldan çevirmeye çalışmışsa da bir türlü başaramazmış. Hatta öyle olmuş ki, bir gün baba-oğul beraber yemek yerlerken yine münakaşaya başlamışlar. Baba […]

No Comments »

Mart 21, 2013

Erkek: Ertuğrul Kız: Firdevs

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 21, 2013

Erkek : Bayram Kız : Berna

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 20, 2013

“İman edip salih ameller işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 2/82)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 20, 2013

Muhakkak bir kul âşikâr namaz kılar ve namazını güzel yaparsa, gizli namaz kılar ve namazını güzel yaparsa Allah azze ve celle şöyle buyurur: ‘İşte bu, benim hakîkî kulumdur.’ (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 20, 2013

İncinsen de incitme (Hacı Bektaş-ı Veli)

No Comments »

Hz. MUSA (a.s)

Mart 20, 2013

Hz. MUSA (a.s) Allah Teala’nın, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat’ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip, hakim kılması için gönderdiği Ulu’l-Azm peygamberlerden biri. Hz. İbrahim (a.s)’in soyundan olup, İsrailoğullarının akidelerini islah etmek ve onları Allah Teala’nın dilediği nizama kavuşturmakla görevlendirilmişti. Küfürle mücadelesi Kur’an-ı Kerim’de uzun uzun anlatılmaktadır. Hz. Adem (a.s)’den, Rasulullah (s.a.s)’e kadar pek […]

No Comments »

NAMAZIN KABUL OLMASI İÇİN

Mart 20, 2013

Namazın kemali şunlarladır: Huşu, Allâhü Teâlâ’dan korkmak, Takva, bütün azalarını haramdan ve şüphelilerden korumak, Malâyaniyi; dünyasına ve âhiretine yaramayan söz ve işi terk etmek, Terk-i kesel, namazı kılarken hükümlerin tam edâsında tembelliği terk etmek. Ezan-ı Muhammedi okunduğu vakit her işi terk edip cemaate yetişmek, namazı her işinin önüne almak, işlerin en mühimi bilmek. Namazın içinde […]

No Comments »

BESMELE

Mart 20, 2013

Bişr-i Hafi. Evliyânın büyüklerinden. Genç. Günah çukuruna düşmüş yuvarlanıyor yuvarlandıkça batıyor… Bir gün Gecesini içki masalarında sabahladığı bir gecenin günü. Sarrhoş. Evinin yolunu tutturmuş, gidiyor, gitmeye çalışıyor. Yürüyor. O da ne? Bir kağıt, üstünde Besmele yazılı bir kağıt. İçi cız ediyor. Eğiliyor. Çamurların içinden Besmele yazılı kağıdı alıyor. Hiç Allah’ın ismi yerde olur mu, çamurlar […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 20, 2013

Erkek: Hilmi Kız: Hafîze

No Comments »

Sebzeli Güveç (5-6 kişilik)

Mart 20, 2013

Malzemeler: Kuşbaşı et 400 gr, patlıcan ve patates 3’er adet, soğan 1 adet, domates ve yeşil biber 2’şer adet, tereyağı 1 çorba kaşığı, sarımsak, karabiber, tuz. Yapılışı: Et tencerede kavrulur. Güveç ocağa konur, tereyağı eritilir, soğan, sarımsak kavrulur, az salça ilâve edilip kavrulduktan sonra suyu verilir. Su kaynayınca biraz domates ve biber atılır, kuşbaşı kıyılmış […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 19, 2013

“…Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?..” (Zümer, 39/9)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 19, 2013

“Allâhü Teâlâ, sizden birinizin bir iş yaptığı zaman onu ihlâslı ve muhkem yapmasını sever.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabu’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 19, 2013

Nerde bir gönlü kırılmış kişi görsen, ona merhem ol! Mazlum kişi yolda kalsa ona yoldaş ol. (Ahmed Yesevi)

No Comments »

Hz. ŞUAYB (a.s)

Mart 19, 2013

Hz. ŞUAYB (a.s) Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak göl derifdi. Bu iki ülkede ayrı ayrı mücadelede t lundu. Bu iki toplumla yaptığı mücadelesi, çeşitli ayeti de geçmektedir. Medyen ve Eyke, dağlık ve ormanlık olan iki ülke idi. Medyen toprakları, Hicaz’ın kuzey batısında, oradan Kızıldeniz’in doğu sahiline, güney Filistin’e, Akabe Körfezi’ne […]

No Comments »

CENAZE YIKANMADAN YANINDA KUR’ÂN-I KERÎM OKUNMAZ

Mart 19, 2013

Vefat eden kimse yıkanmamış ise yanında Kur’ân-ı Kerîm okunmaz. Bu mekruhtur. Ancak, başka bir odada Kur’ân-ı Kerîm okunabilir. Ölünün bulunduğu yer geniş olup üzerinde de tam bir örtü bulunduğu takdirde kendisine yakın oturulmaksızın gizlice Kur’ân-ı Kerîm okunabilir.

No Comments »

Hz. ÖMER’E NEDEN FARUK DENDİ

Mart 19, 2013

Bir münâfık ile bir yehûdî, bir husûsda anlaşamadı. Yehûdî da’vâyı hâlletmek için, Sultân-ı Enbiyâ hazretlerinin meclis-i şerîflerine gelmek istedi. Münâfık da yehûdîlerin re’îsi Ka’b bin Eşrefe gitmek istedi. Sonunda, Resûlullahın ‘s.a.v.’ katına geldiler. Da’vâyı yehûdîye hükm buyurdular. Münâfık o hükme râzı olmayıp, hazret-i Ömerin ‘r.a.’ huzûruna da’vâyı halletmesi için geldiler. Yehûdî, mâcerâ ve da’vâyı hazret-i […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 19, 2013

Erkek : Kamuran Kız : Ayla

No Comments »

KÜNDEKÂRÎ SANATI

Mart 19, 2013

Kündekârî kelimesinin aslı Farsça olup, künde, “kalın ağaç”, kârî ise “işçilik”; kündekârî ise ağaç parçalarını birbirine geçirerek rabıtalama, bağlamak demektir. Kündekârî kelimesi umumiyetle ince marangozluğa giren ahşap sanatları için kullanılmıştır. Bu meslek erbabına “Kündekâr” ismi verilir. Kündekârî, yan yana geldiğinde bir bütün teşkil edecek surette geometrik şekillerde kesilen, kenarları yuvalı ve dişli küçük parçaların birbirine […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 18, 2013

“…Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz…” (Bakara, 2/110)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 18, 2013

“Kul, sabırdan daha geniş bir rızık ile rızıklandırılmamıştır.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 18, 2013

Haksızlık karşısında eğilmeyin. Eğer eğilirseniz hakkınızla beraber haysiyet ve şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali)

No Comments »

Hz. EYYÛB (a.s.)

Mart 18, 2013

Hz. İbrahim soyundan gelen bir peygamber. Eyyûb (a.s.)’dan Kur’an’da dört yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir (en-Nisa, 4/163; el-En’am, 6/84; el-Enbiya, 21/83; Sâd, 38/41). Tevrat’ta da “Eyûb” adıyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyûb’un kıssasına tahsis edilmiştir. İslam kaynaklarına göre Havran bölgesinde yaşayan ve çok zengin olup, sayısız malı-mülkü, birçok oğlu kızı bulunan Eyyûb […]

No Comments »

MUAVENET-İ MİLLİYE’NİN GAZASI: Goliaht Nasıl Batdı?

Mart 18, 2013

Çanakkale harbinde İngiliz-Fransız donanması Gelibolu’da geceli gündüzlü her tarafa ateş yağdırıyordu. Osmanlı bahriyesi Morto limanındaki düşman zırhlılarına karşı bir torpido hücumu yapılmasını kararlaştırmış; bu son derece zor ve tehlikeli iş için 29 Nisan 1915 günü “Muavenet-i Milliye” torpido muhribi vazifelendirilmişti. Muavenet-i Milliye bütün ışıklarını söndürmüş, karanlık gecede ilerliyordu. Muavenet-i Milliye ile İngiliz zırhlısının arasında 600 […]

No Comments »

Günün İsimleri

Mart 18, 2013

Erkek : Ruhi Kız : Huriye

No Comments »

Akşama Kadar Yaşamak

Mart 18, 2013

Mekke… Yaşlı bir adam ve genç bir delikanlı bir köşede oturup konuşmaktalar. Önlerinde iyi giyimli bir adam belirir. Genç olanın önüne bir kese altın koyar. Genç: – Sağol, paraya ihtiyacım yok. – Olsun, ben sana veriyorum, ister sen harca, ister fakirere ver. Genç fazla ısrar etmez. Keseyi alır hemen hepsini ihtiyacı olduğunu bildiklerine dağıtır. Yaşlı […]

No Comments »

Links

Calendar