Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Şubat, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 28, 2013

“…Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir.” (Bakara, 2/158)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 28, 2013

“Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) yatsıdan önce uyumaktan, yatsıdan sonra da (boş ve faydasız) konuşmaktan hoşlanmazdı.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 28, 2013

Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir. (Peyami Safa)

No Comments »

YATSI NAMAZINI GECİKTİRMEK

Şubat 28, 2013

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular: Yatsı namazını, gecenin yarısından sonraya bırakmak ve bunu yaparken de teheccüd namazına vesile kılmak gerçekten çok büyük yanlıştır. Zira yatsı namazını bu vakitte kılmak, Hanefî âlimlerine göre (Allah onlardan razı olsun) mekruhtur. Mekruh ile harama yakın olanı, tahrîmen mekruhu kast ettikleri açıktır. Zira Hanefî âlimleri yatsı namazını gece yarısına kadar kılmayı […]

No Comments »

Şeyh Edebali

Şubat 28, 2013

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin hocası, mürşidi, muallimi ve kayınpederi olan Edebali 1208’de Merv şehrinde doğmuştur. Ahmet Yesevî’nin yetiştirdiği ve halkı aydınlatmak üzere Anadolu’ya gönderdiği Horasan erenlerinden olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti’nin kurulmasın dada önemli rol oynamıştır. Şeyh unvanı ile anılan Edebali, yalnız bir Ahî dervişi, İslam bilgini değil, aynı zamanda Anadolu’da Türk-İslam birliğini sağlamak […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 28, 2013

Erkek : Bedri Kız : Bedriye

No Comments »

ARŞIN GÖLGESİNE İLK GİRENLER

Şubat 28, 2013

Resûlullâh sallallâhü aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular: “Ey Ashâbım! Kıyâmet günü Allâhü Teâlâ’nın Arş-ı A’zam’ının gölgesi altında ilk alınacak olanlar kimlerdir, biliyor musunuz?” Ashâb-ı Kirâm aleyhimü’r-rıdvân Hazretleri: “Allâh ve Resûlü en iyi bilir” dediler. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) şöyle beyân buyurdular: “Onlar kendilerine hak geldiği zaman kabûl ederler, Kendilerinden hak sual olunduğu zaman hakikati cömertçe söylerler ve; […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 27, 2013

“İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.” (Kâ ri’a, 101/ 6-7)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 27, 2013

“Kim bir müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyâmet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 27, 2013

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

İLK MÜSLÜMANLARIN HABEŞİSTAN’A HİCRETİ

Şubat 27, 2013

Müşrikler, Müslümanlara eziyetlerini şiddetlendirince Cafer bin Ebî Tâlib ile bazı Müslümanlar Habeşistan’a hicret ettiler. Kureyşliler onları geri getirmek üzere Amr bin el-Âs ve Umâre bin Velîd’i Necâşî’ye ve eşrafa hediyelerle gönderdiler. Amr ve Umâre, Necâşî’ye; “Memleketinize sizin ve bizim dinimiz üzere olmayan kavmimizden bazıları geldi, onları bize teslîm ediniz.” dediler. Meclisteki eşrâf da teslîm etmesini […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 27, 2013

Erkek : Kemaleddin Kız : Nur

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 26, 2013

“Rab bim! Be ni na ma za de vam eden bir kim se ey le. So yum dan da böy le kim se ler ya rat. Rab bi – miz! Du amı ka bul ey le.” (İbrahim, 14/40)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 26, 2013

“Alışverişte aldatan bizden değildir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Hanîfe)

No Comments »

EY AKIL SAHİPLERİ, ARTIK İBRET ALINIZ

Şubat 26, 2013

Kur’ân-ı Kerîm’de Medyen ve Eykeliler’in helâk oluşu Hûd sûresinin 84-95. âyet-i kerîmelerin de şöyle bildirildi (meâlen): “Medyen(liler)e de kardeşleri Şuayb’i gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allâh’a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilâhınız yok… (Allâh’a iman ve itaat etmezseniz) hepinizi kuşatacak bir günün azâbından korkuyorum. Ey kavmim, kileyi, teraziyi dengi dengine tam tutun ve insanların […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 26, 2013

Erkek : Recep Kız : Rayiha

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 25, 2013

“…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara, 2/201)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 25, 2013

Ebû Hüreyre (r.a.) buyurdu ki: “Resûlullah (s.a.v.) bana ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm’ sözünü çok söyle. Çünkü o, cennet hazinelerinden bir hazinedir.” buyurdu. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

HAZRET-İ ŞUAYB ALEYHİSSELÂM

Şubat 25, 2013

Hz. Şuayb (a.s.), Allâhü Teâlâ tarafından Medyen ve Eyke ahalisine peygamber olarak gönderildi. Dili tatlı ve sözü tesirliydi. Fakat kavmi iman etmediler. Allâhü Teâlâ, Eykelileri buluttan ateş yağdırarak, Medyenlileri de büyük bir gök gürültüsüyle helâk etti. Hz. Şuâyb (a.s.), kendisine iman edenlerle Mekke-i Mükerreme’ye gitti. Ondan sonra vefâtına dek ibâdetle meşgûl oldu.

No Comments »

EĞER ŞÜKREDERSENİZ NİMETLERİMİ ARTIRIRIM

Şubat 25, 2013

Tâbiînin büyüklerinden müctehid Süfyân-ı Sevrî Hazretleri, Cafer-i Sâdık Hazretleri’ne; “Bana bir hadis nakletmedikçe buradan ayrılmayacağım.” dedi. Cafer-i Sâdık Hazretleri buyurdu ki, Ben sana hadis rivâyet edeceğim. “Allâhü Teâlâ sana bir nimet ihsan ettiğinde o nimetin bekasını ve devamını arzu edersen, Allâhü Teâlâ’ya çokça hamd ve şükret. Zira Allâhü Teâlâ kitabı Kur’ân-ı Kerîm’de (meâlen); “…Eğer siz […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 25, 2013

Erkek : Zakir Kız : Perihan

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 24, 2013

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır… ” (Bakara, 2/257)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 24, 2013

“Mîzâna ilk konulacak şey güzel ahlâktır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 24, 2013

Tevbe bineği ne acayip binektir. Bir anda sahibini yeryüzünden göklere ulaştırır. (Mevlâna)

No Comments »

“AHLÂKINIZI GÜZELLEŞTİRİNİZ”

Şubat 24, 2013

Edeb, zahirin ve bâtının yani hem için ve hem dışın güzelleşmesi, güzel ahlâkla bezenmesidir. Edeb kulda ancak güzel ahlâkların kemâle ermesi ile tamamlanır. Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz: “Ahlâkınızı güzelleştiriniz.” buyurmuştur. Resûlullâh (s.a.v) Efendimiz buyurdular: “Bir babanın çocuğuna verdiği en değerli hediye iyi bir terbiyedir.” “Çocuğun babası üzerindeki hakkı, ona güzel bir isim vermesi, yerini, yuvasını güzel […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 24, 2013

Erkek : Seyfi Kız : Safiye

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 23, 2013

” Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir..” (Bakara, 2/270)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 23, 2013

“Ümmetim içinde ümmetime en merhametli olanı Ebû Bekir’dir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 23, 2013

Cennetin nimetleri Allah’ı sevme derecesinde olacaktır. Kişi Allah’ı dünyada ne kadar seviyorsa ahirette de o ölçüde nimetlere kavuşacaktır. (İmam Gazzâli)

No Comments »

NASIL HÜKÜM VERİRLERDİ?

Şubat 23, 2013

Hz. Ebû Bekir (r.a.), aralarında anlaşmazlık olan kişiler kendisine geldiği zaman o meseleyi halletmek için önce Kur’ân-ı Kerîm’e bakardı. Orada bu meseleyi nasıl halledeceğine dair bir hüküm bulursa, hasımlar arasında ona göre hüküm verirdi. Kur’ân-ı Kerîm’de bulamazsa Resûlullâh’ın (s.a.v.) sünnetine bakar, orada bu meseleye dair bir hüküm bulursa onunla hükmederdi. Sünnette de bulamazsa: “Bana şöyle […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 23, 2013

Erkek: Murad, Kız: Meldâ

No Comments »

MUTFAĞIMIZ: Safranlı Zerde (5-6 kişilik)

Şubat 23, 2013

Malzemeler: Su; 4 su bardağı Şeker; 2,5 su bardağı Çam fıstığı; 15 gr Zerdeçal veya safran; yarım çay kaşığı Pirinç 1 çay bardağı Hazırlanışı: Pirinçler ılık ve tuzlu suda ıslatılır. Su kaynatılıp fıstık, safran ve yıkanıp süzülmüş pirinç ilave edilir ve pirinçler kendini salana kadar pişirildikten sonra şekeri ilave edilip kaynatılıp soğumaya bırakılır.

No Comments »

Cuma Sohbeti – SAĞLIĞIN ÖNEMİ

Şubat 22, 2013

  بِسم الله الرحمن الر حيم              ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمً: سَلُوا الَّلهَ الْعَافِيةَ فِى الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ             Kıymetli Muminler!   Yüce Allah’ın bizlere verdiği en güzel ve en büyük nimetlerden birisi de sağlıktır. Hayatta sağlık olmadan  hiç bir şeyin tadı olmaz. Bundan dolayı Hz. Peygamber (SAV) buyurmuştur ki: […]

1 Comment »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 22, 2013

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir…” (Nisâ, 4/93)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 22, 2013

“Kim her cuma günü bir defa ana babasının veya ikisinden birisinin kabrini ziyâret ederse Allâhü Teâlâ onu mağfiret eder ve sâlih(lerden) yazar.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 22, 2013

Kılıçla yaptırılmayan birçok iş güler yüz ve tatlı dille kolayca yaptırılır. (İmam Şafii)

No Comments »

CUMA GÜNÜNÜN FAZÎLETİ

Şubat 22, 2013

Bu gün, günlerin efendisi, mü’minlerin bayramıdır. Bu gün, Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilmiştir. Bu gün, mü’minlerin bağışlandığı gündür. Bu günün cemaatle kılınan sabah namazı, namazlar içinde en faziletli olandır. Bu gün, kıraati sesli olarak kılınan Cuma namazı vardır. Hutbe okunurken namaz kılınmaz, cemaatin konuşmayıp susması, selam alıp vermemesi icab eder. Bu gün gusül abdesti almak müstehaptır. Güzel […]

No Comments »

Günün İsimleri

Şubat 22, 2013

Erkek: Lokman Kız: Lamia

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 21, 2013

“Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Nisâ, 4/106)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 21, 2013

“Evlerinizde (nâfile) namaz kılınız. Evlerinizi (namazı terk ederek) kabirlere çevirmeyiniz.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Hanîfe)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 21, 2013

Geçmiş geleceğin malzemesidir. (Cemil Meriç)

No Comments »

BU ÜMMETİN HAYIRLILARI

Şubat 21, 2013

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Ümmetimin hayırlılarından bir cemaat var ki, ilahi rahmetin genişliğinden açıkta gülerler, azabının korkusundan da gizli (yerlerde) ağlarlar. Bedenleri yerde, kalbleri göklerdedir, ruhları dünya’da akılları ise âhirettedir, yürümeleri vakarla, (Allâh’a) yaklaşmaları vesîle iledir.”

1 Comment »

Cemre

Şubat 21, 2013

Cemre Şubat’ın 20, 27 ve Mart’ın 6’sında havaya, suya ve toprağa düşüp bunları ısıttığı kabul edilen havaya dâir hâdise hakkında kullanılan bir tâbirdir. Halk dilinde, birinci cemre, ikinci cemre, üçüncü cemre ve “Cemre düştü” denilir. Eski takvimlerde “Cemre-i ûlâ be-heva”, “Cemre-i saniye be-âb”, “Cemre-i salise be-hâk” diye geçerdi. Lügat sahibi Kazvinî cemreyi şöyle izah eder: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 20, 2013

“Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez.” (Nisâ, 4/107)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 20, 2013

Hz. Âişe (r.anhâ) buyurdular: “(İnsanlar) en fazîletli ibâdet olan tevâzu’dan gâfil kalıyorlar.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 20, 2013

Her sırrını dostuna söyleme. Günün birinde düşmanın olmayacağını nereden bilirsin. (Sadi Şirazî)

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: TEVBE

Şubat 20, 2013

Tevbe, dinin çirkin gördüğü ve yasakladığı şeyleri terk etmek, övdüğü ve izin verdiği şeylere dönmektir. Günahlar ve isyanlar, helâk eder, Allâh’tan ve cennetlerinden uzaklaştırır. Onları terk etmek de Allâh’a ve cennetlerine yaklaştırır. Samîmî, hâlisâne, azimkârâne olan bir tevbeye nasûh tevbe denilir. Nasûh, çok hâlis, çok temiz, veya pek ziyade faydalı demektir. Tevbe-i nasûh, bir kulun, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 19, 2013

“Her kim Allâh’ın rızasına ermek (cemaliyle müşerref olmak) isterse sâlih amel işlesin ve ibadetinde Rabbine kimseyi şirk koşmasın (amellerine riya karıştırmasın).” (Kehf Sûresi, âyet 110)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 19, 2013

“Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışan kişidir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 19, 2013

Haksız sözleri tasdik eden de yalancıdır. (İmam Şafii)

No Comments »

SAMÎMÎ TEVBE NASIL OLUR?

Şubat 19, 2013

Bir kişi İbrahim Edhem Hazretlerine: ‘Ben kendime çok zulmettim. Bana nasihatte bulun.’ dedi. İbrahim Edhem Hazretleri; “Sana altı şey öğreteceğim. Eğer bunları kabul edersen, bundan sonra sana zarar verecek bir şey işlemezsin.” dedi: “Allâhü Teâlâ’ya isyan edeceğin zaman onun mülkünden çık.” Adam, ‘bu nasıl mümkün olur. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, yerin altından arşın üstüne kadar […]

No Comments »

HZ. SÂLİH ALEYHİSSELÂM

Şubat 19, 2013

Hz. Salih, Şam ile Hicaz arasında “Hicr” denilen mahalde yaşayan “Semûd” kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim dağları delmiş, taşları oymuş, kendilerine pek sağlam binalar yapmışlar; fakat, doğru yoldan da çıkmışlardı. Hz. Salih’in yirmi sene devam eden emirlerini, nasihatlerini dinlemediler, “Kendisine sakın dokunmayınız!” diye tenbih ettiği harikulade deveyi boğazladılar. Nihayet, dehşetli bir sayha; gayet şiddetli bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 18, 2013

“Şüphesiz inkâr edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.” (Nisâ, 4/167)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 18, 2013

“Allah korkusundan ağlayan kimse, sağılan süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Allah yolunda (iken bulaşan) hiçbir toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 18, 2013

Hak yolunda tane ekmeyen bir kimse, varlık harmanından bir arpa bile kaldıramaz. (Hafız Şirazi)

No Comments »

İlk müslümanların çektiği eziyetler

Şubat 18, 2013

Resûl-i Ekrem Efendimiz’i (s.a.v.) tasdik edip İslâm dinini kabul eden ashâb-ı kiramdan birçokları bu uğurda pek çok eziyetler çekmiş, birçok maddî mahrumiyetlere katlanmış, dinleri uğrunda mallarını, canlarını fedadan çekinmemişlerdi. Hattâ, bizzat Resûlullah aleyhisselam dahi birçok eziyetlere mâruz kalmış, hiçbir peygamberin görmediği ezâ ve cefâya uğramış; bunlara sabr ile, metanet ile katlanmış, yüksek peygamberlik vazifesini harikulade […]

No Comments »

BEYİT

Şubat 18, 2013

Baş eğmeziz edânîye dünyâ-yı dûn içün Allâh’adır tevekkülümüz i’timâdımız. (Bâkî) Yani: Biz Allâh’a tevekkül ve itimad ederiz. Sefil dünya için sefillere baş eğmeyiz.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 17, 2013

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun.” (Mâide, 5/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 17, 2013

“Kıyâmet günü cehennem mü’mine şöyle diyecek: Geç yâ mü’min! Senin nûrun alevimi söndürüyor.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

HASTALIK GÜNAHLARA KEFFARETTİR

Şubat 17, 2013

Hz. Ali (r.a.) bir seferden Kûfe’ye dönerken bir evin gölgesinde yatan hasta bir kimse görüp selâmdan sonra: “Senin yüzünün rengi değişmiş, acaba hastalıktan mı?”  dedi. Adam: “Evet, hastayım” diye cevap verince Hz. Ali (k.v.): “Başına gelen bu hastalıktan sevap umar mısın?” dedi. Adam: “Evet” deyince Hz. Ali şöyle buyurdu: “O halde Rabb’inin sana rahmet edeceğini […]

No Comments »

SAĞLIK: BEL SAĞLIĞINIZ İÇİN DİKKAT EDİNİZ!

Şubat 17, 2013

• Ağır bir yükü kaldırmayın, çekerek veya iterek tek başınıza götürmeyin. • Hafif olsa da yerdeki bir cismi çömelerek alın, belden eğilerek bir şey almayın. Yükün ağırlığını belinize değil, bacaklarınıza verin. • Bir eşyayı iki kişi taşıyorsanız, birbirinize haber vermeksizin bırakmayın. • Yük taşırken belinizle değil, vücudunuzun tamamı ile dönün. • Sandalye veya koltukta otururken […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 16, 2013

“…Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (A’raf, 7/31)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 16, 2013

“Her kim bildiği ile amel ederse, Allâhü Teâlâ ona bilmediği şeyleri bildirir, öğretir.” (Hadîs-i Şerîf, İthâfü’s-Sâde)

No Comments »

BİLDİĞİ İLE AMEL ETMEK

Şubat 16, 2013

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, sizden biriniz bildiğinin onda dokuzu ile amel edip birini terk ederse helâk olur. Öyle bir zaman gelecek ki, o zaman bildiğinin yalnız onda biriyle amel eden kurtulacaktır. Çünkü o zaman, amel edenler çok azalacaktır.”

No Comments »

MÜHÜR

Şubat 16, 2013

Mühür farsçadır, Türkçesi “damga”, Arapçası “hâtemdir.” Çok eski tarihlerden itibaren kullanılan mühür, bir madenden veya taştan yapılır ve imzâ yerine kullanılırdı. Mührün en mühim faydası emniyettir. Mühür kazıyan “hakkâk” en iyi hattâtlardan ders alır ve usta bir hakkâk yanında en az yedi sene çıraklık eder, birkaç sene kalfalıktan sonra “peştamal kuşanarak” usta olurdu. Mühür üzerinde […]

No Comments »

Cuma Sohbeti- Aile içi şiddet ve istismar

Şubat 15, 2013

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالي: وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاْلأرْحَامَ إنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً[1] قال رسول الله (صلعم) : مَاضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَادِماً لَهُ وَلاَ امْرَأةً… AİLE İÇİ ŞİDDET VE İSTİSMAR Muhterem Müslümanlar! O meşhur ve yalın ifadesiyle aile toplumun temel taşıdır. Allah Teâlâ, aile sayesinde yeryüzünde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 15, 2013

“Kim gö zü nü açar hak kı id rak eder se ken di ya ra rı na, kim de (hak kın kar şı sın da) kör lük eder – se ken di za ra rı na dır.” (En’âm, 6/104)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 15, 2013

“Kim Allâh’a ve âhiret gününe îmân ediyorsa ya hâyır(lı; şeyler) söylesin veya sussun.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 15, 2013

Maddeye tapanlar deniz suyu içene benzerler. İçtikçe hararetleri biraz daha artar. (İbn Arabi)

No Comments »

ALLAH İÇİN SEVMEK NEDİR?

Şubat 15, 2013

Bir kimsenin sevdiği şey dünyâ için değil de âhirete âit bir husûs için olursa bu Allâh için sevmektendir. Bir kimse Allâh rızâsı için ve âhirette de Allâh’a râzı olduğu halde kavuşmak için samimi olarak her ne işlerse Allâh rızâsı için sevmiş olur. Fakat çok kimsenin kalbinde Allâh’ın ve dünyanın sevgisi birleşir. Bu da kabûle şayandır. […]

No Comments »

ÇOCUK TERBİYESİ

Şubat 15, 2013

Bir baba evlâdına karşı dâimâ babalık vakarını muhâfaza etmeli, annesi de çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Herkese tevazu ile muamele etmesini ve “istemek dilencilerin âdetidir.” diye aynı yaştakilerden bir şey istememesini çocuğuna öğretmeli ve kimsenin yanında tükürüp sümkürmemesini, çok konuşmamasını, sorulmayınca söze atılmamasını, kendinden büyük olanlara hürmet etmesini ve yürürken büyüklerin önlerine geçmemesini öğretmelidir. Bir çocuk yedi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Şubat 14, 2013

“Eğer şük re der ve iman eder se – niz, Al lah si ze ne ye azab et sin ki? Al lah, şük rün kar şı lı ğı nı ve – ren dir, hak kıy la bi len dir.” (Nisâ, 4/147)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 14, 2013

“Çocuklarınızı üç hasletle terbiye ediniz, yetiştiriniz. Peygamberinizi sevmek, onun Ehl-i beytini sevmek ve Kur’ân-ı Kerîm okumak. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen, öğreten ve amel edenler hiçbir gölgenin bulunmadığı günde peygamberleri ve güzîde kullarıyla berâber Allah’ın gölgesindedirler.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Camiu’s-Sağir)

No Comments »

ÇOCUK TERBİYESİ

Şubat 14, 2013

Çocuk Allâh’ın bir emânetidir. Çocuğu cehennem ateşinden korumak; terbiye etmek, güzel ahlâk öğretmek, kötü arkadaştan esirgemek sûretiyle olur. Çocuğun annesi sâliha, güzel ahlâklı ve helâl yemeğe dikkat eden olmalıdır. Çünkü kötü ahlâk anne sütünden geçer. Harâm yiyenin sütü murdar olduğundan çocuğun vücudu onunla beslenirse eserleri ergenlikten sonra meydana çıkar. Çocuk konuşmaya başlayacağı sırada ilk sözünün […]

No Comments »

Evin Sahibiyim

Şubat 14, 2013

Hoca, bir gece gürültüyle uyanmış. Bakmış, bir hırsız eşyaları topluyor. Adamdan korkmuş. Sesini çıkartmamış. Ama peşine de düşmüş. Az sonra, durumu fark eden hırsız, kızgınlıkla sormuş:- Beni neden takip ediyorsun bakayım? Hoca, sakin, pişkin yanıtlamış.- Taşıdığın evin sahibiyim de.

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 13, 2013

“Bevil (idrar sıçramasın)dan sakınınız. Zîrâ kabir azâbının çoğu ondandır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Dârekutnî)

No Comments »

“NEZAFET ÎMANDANDIR”

Şubat 13, 2013

İslâm dîni temizliğe çok ehemmiyet vermiştir. Temizlik bir kısım ibadetlerin şartıdır, anahtarıdır. Temizlik bulunmadıkça bu ibadetler yerine getirilemez, temizlik bulunmadıkça insan, Hak Teâlâ’nın manevi huzuruna giremez. Nitekim hadîs-i şerîflerde: “Nezâfet imandandır.” “Namazın anahtarı temizliktir.” buyurulmuştur. Vücûdumuza bir pislik bulaşırsa onu yıkamadan namaz sahîh olmaz. İnsanlar kabirlerinde en önce temizlikten sorulurlar. Binâenaleyh küçük veya büyük abdestten […]

No Comments »

Parayı Veren Düdüğü Çalar

Şubat 13, 2013

Hoca birgün pazara gitmek için yola koyulmuş. Az sonra çocuklar önünü kesmiş. Hoca, bize pazardan düdük al diye bağrışmışlar. İçlerinden biri çıkıp, parasını uzatmış. Pazar dönüşü aynı çocuklar yine hocayı çevirmişler. Hoca, para veren çocuğa düdüğü uzatmış, tam ayrılıyormuş ki! Bütün çocuklar bağırmış; “Hani bana, hani bana”. Hoca çocuklara dönüp:”- Parayı veren düdüğü çalar”, demiş.

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 12, 2013

“Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

HAZRET-İ ALİ’NİN (R.A.) HESÂBI

Şubat 12, 2013

İki arkadaş oturmuş yemek yiyordu. Birisinin beş, diğerinin üç ekmeği vardı. Oradan geçen başka birini de yemeğe çağırdılar. Üç kişi sekiz ekmeği berâber yedikten sonra, üçüncü adam, her ikisinin ekmeklerinden yediğinin bedeli olarak sekiz dirhem verdi. İki arkadaş parayı paylaşamadılar. Beş ekmeğin sâhibi: – Benim beş ekmeğim vardı. Beş dirhem benimdir. Senin üç ekmeğin vardı, […]

No Comments »

Ya Tutarsa

Şubat 12, 2013

Hoca göl kenarında oturmuş. Elinde yoğurt kasesi. Göle maya çalıyormuş. Bunu gören komşusu şaşırıp sormuş: – Hoca Efendi hiç göl maya tutar mı ? – Tutmaz bilirim tutmaz. Ama! ya tutarsa

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 11, 2013

“Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin durumu, diri ile ölünün durumu gibidir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

SULTAN ABDÜLHAMÎD

Şubat 11, 2013

HAN’IN EŞİ MÜŞFİKA HANIM ANLATIYOR: “KADINIM, HAKKINI HELAL ET” İstanbul, Beşiktaş’ta Serencebey yokuşunu çıktıktan sonra en sonda sol kolda eski üç katlı, fakat gayet mütevazi bir evde büyük Osmanlı hânedânının son temsilcilerinden olan Sultan İkinci Abdülhamîd Han’ın değerli eşi Müşfika Hanım, kızı Ayşe Sultan ile birlikte oturuyorlardı. Bir hünkârın eşi ve kızı olarak senelerce yaşadıkları […]

No Comments »

Çok Geziyor

Şubat 11, 2013

Nasreddin Hoca’ ya dert yanıyorlar: -Yahu Hoca senin karı çok geziyor. Hoca : -Olur mu canım? O kadar gezse arada bir bizim eve de uğrar.

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 10, 2013

“Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

RESÛLULLAH (S.A.V.) EFENDİMİZ BUYURDULAR

Şubat 10, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Benden şu kelimeleri öğrenerek onlarla amel edecek olanınız yahut amel edecek kimseyi bileniniz var mıdır?” diye suâl buyurunca, Ebû Hüreyre (r.a.): “Ben, yâ Resûlallâh” dedi ve şöyle anlattı: Peygamber Efendimiz elimden tuttu ve beş (madde) saydılar. Buyurdular ki: “Allâh’ın haram kıldıklarını terk et ki insanların en ibâdet edeni olasın. Allâhü Teâlâ’nın senin […]

No Comments »

Sen de Haklısın

Şubat 10, 2013

Nasreddin Hoca’nın kadılık (hakimlik) ettiği günlerde adamın biri yanına gelir. Adam, komşusundan şikayetçidir. Derdini anlatır. Hoca, adamı güzelce dinledikten sonra: – Haklısın! diyerek gönderir. Biraz sonra adamın şikayetçi olduğu komşusu çıkagelir. O da az önce gelen komşusundan şikayetçidir. Derdini anlatır, hakkının verilmesini ister. Hoca onu da güzelce dinler. Sonra: – Haklısın! diyerek onu da yollar. […]

No Comments »

REBÎULÂHİR AYI

Şubat 10, 2013

Yarın idrâk edeceğimiz Rebîulâhir ayı, kamerî ayların dördüncüsüdür. Hayırlı ömür, düşmana galebe ve kötü ölümden muhâfaza için, bu ay müddetince sabah-akşam üçer kere şu duâ okunmalıdır: “Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ilmi ve mebleğa’r-rizâ ve zinete’l-arş.” (Duâ ve İbâdetler, Fazîlet Neşriyat)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 9, 2013

Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.   كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ   Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30

No Comments »

SİGARA VE ZARARLARI

Şubat 9, 2013

Sigara dumanında birçok zehirli kimyevî maddeler vardır. Bu sebeple sigara dumanına maruz kalanlar da içenler gibi zehirlenir. Sigara birçok hastalıkla birlikte kanser de yapmaktadır. Sigara, içen veya dumanına maruz kalan kadınlarda erken doğum, erken yaşlanma, kemik erimesi, kısırlık, sakat ve hastalıklı çocuk doğurma vb. şeylere sebep olmaktadır. “Bir taneden bir şey olmaz” yalanına kanmamalı, sigarayı […]

No Comments »

Neuzubillah

Şubat 9, 2013

Nasreddin Hoca’ya bir gün Timur: -‘Hoca Efendi’ demiş. ‘Bilirsin ki Abbasi halifelerinin her birinin Muvaffak Billah, Mütevekkil Aliullah, Mutasım Billah gibi adları olurdu. Ben de Abbasi halifesi olsaydım adım ne olurdu? Hoca bir an düşünüp yanıtlamış: ‘Ey dünyalar sultanı. Hiç kuşku etmeyin ki adınız Neuzubillah olurdu.

No Comments »

Cuma Sohbeti – içki sigara uyuşturucu…

Şubat 8, 2013

 İÇKİ, SİGARA VE UYUŞTURUCU      MADDELERİN ZARARLARI بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم يَااَيُّهّاالّذيِن اَمَنُوااِنَّمَاالْخَمْرُوَالْمَيْسِرُوَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:اِجْتَنِبُواالْخَمْرَفَاِنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِثِ Muhterem Mü’minler! Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmış ve hayatını devam ettirmesi için ona bir beden ihsan etmiştir. İnsanoğluna verilen bu emanetin yanlış ve zararlı yollarda kullanılmaması emir […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 8, 2013

“Muhakkak ki Allâhü Teâlâ bu ümmete, ancak fakirlerinin duâları, namazları ve ihlâsları hürmetine yardım eder.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Nesâî)

No Comments »

MAKBUL OLAN DUÂLAR

Şubat 8, 2013

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: Namaza başlanana kadar müezzinin duâsı, Cenâb-ı Hak şehîdliği ihsân edene kadar mücâhidin duâsı, Allâhü Teâlâ belde ve vatanına döndürünceye kadar hacının duâsı, Allâhü Teâlâ kendisine yardım edinceye kadar mazlûmun duâsı ve İftâr edene kadar oruçlunun duâsı (makbûldür)”.

No Comments »

Sığamadık

Şubat 8, 2013

Nasreddin Hocanın bir gün karısı ölmüş. Bir ay sonra kocası ölmüş dul bir kadınla evlenmiş.Evlendiği kadın Hoca ya sürekli eski kocasını anlatıyormuş.Yine bir gün yatakta kocasını anlatıyordu. İşte benim kocam şöyle yapardı,böyle yapardı…Hoca sinirlenmiş ve kadına bir tekme atmış ve kadın yere düşmüş.Kadın sormuş aman hoca niye attın beni. Hocanın da cevabı hazır: Ee yatakta […]

No Comments »

GUSLÜN KISIMLARI

Şubat 8, 2013

Farz olan gusülden başka sünnet, müstehap ve mendup olan gusüller de vardır: Cuma, Ramazan ve Kurban bayramı, ihrâma girmek için ve arefe günü gusül sünnettir. Her müslüman erkek ve kadın Cuma günü temizlenmelidir. Cuma günü gusül abdesti almak ve tırnak kesmek gibi sâir icabeden temizlik sebebiyle günahlar ağaçların yaprakları gibi döküleceği bildirilmiştir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.); […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Şubat 7, 2013

“Kişinin müslüman kardeşini hakîr görmesi, şer (kötülük) olarak ona yeter.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

HZ. ŞÎT ALEYHİSSELÂM

Şubat 7, 2013

Hz. Âdem aleyhisselâmdan sonra, Allâhü Teâlâ Hz. Şît aleyhisselâma peygamberlik vermiştir. Hz. Şît aleyhisselâm, Hazret-i Âdem’in (a.s.) en güzel ve en sevgili oğludur. Hz. Âdem’in yaratılışından yüz yirmi sene sonra doğmuş, 912 sene yaşamış, vefât edince Mekke dağlarından Ebû Kubeys dağında Hazret-i Âdem’in yanına defnedilmiştir. Hazret-i Şît aleyhisselâma 50 sahîfelik bir kitap verilmiştir. Kâbe-i Muazzama’yı […]

No Comments »

UYUMANIN ÂDÂBI

Şubat 7, 2013

Resûlullâh aleyhisselâm her gece yatağına geldiğinde ellerini bitiştirir, sonra “Kul hüvallâhü ehad”, “Kul e’ûzü bi-rabbi’l-felak” ve “Kul e’ûzü bi-rabbi’n-nâs” sûrelerini okur ve ellerine üfler, sonra elleriyle yüzünden, başından ve ön tarafından başlayarak vücûdunda ulaşabildiğini meshederdi ve bunu üç kere yapardı. Resûlullâh aleyhisselâm gece yatağına girince (sağ) elini (sağ) yanağı altına koyar ve sonra “Allâhümme bismike […]

No Comments »

Ben Uyuyorum

Şubat 7, 2013

Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip, bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış. Gece yarısı arkadaşı sormuş : -Hocam, uyudunuz mu? -Buyurun bir şey mi var? -Biraz borç para isteyeyim demiştim. Nasreddin Hoca derhal horlamaya başlayıp: -Ben uyuyorum! demiş.

No Comments »

Links

Calendar