Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Nisan, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 30, 2013

“Sabah akşam Rabbinin adını an.” (Kıyâme, 76/25)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 30, 2013

“Kim Allâh(ın rızasın)dan başka bir şey için bir ilim öğrenirse veya onunla Allâh(ın rızasın)dan başkasını isterse cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 30, 2013

Marifetullah ehlinin ilk makamı edeptir. (Hacı Bektaş-ı Velî)

No Comments »

ÂSIM BİN SABİT ( radıyallahü anh )

Nisan 30, 2013

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından ve muhariblerinden. Âlim ve edip bir zât. İsmi Âsım bin Sabit bin Ebi’l Eklah-il-Ensârî olup, künyesi Ebû Süleymân’dır. Annesi Şemûs binti Ebî Âmir’dir. Hayatını dîni İslâm uğruna savaşlarda geçirdi. Vefâtından sonra’da Allahü teâlâ onu müşriklerden muhafaza etti. Doğum târihi belli değildir. Âsım ( radıyallahü anh ) hicretten önce îmân etmişdir. Ensârdan, ya’nî […]

No Comments »

İLMİN GÂYESİ

Nisan 30, 2013

İlimlerin en şereflisi ve ilimden asıl gaye Allâhü Teâlâ’yı bilmektir. Bu ilim ise nihayeti olmayan bir denizdir. Bu ilimde en yüksek derece Peygamberler sonra evliya sonra da onları takib edenlerindir. İlim öğrenenin maksadı önce bâtınını, içini süsleyip güzelleştirmek sonra Allâhü Teâlâ’ya yaklaşmak ve mukarreb meleklerin civarına, mertebelerine yükselmek olmalı, reislik, mal, makam ve sefihlerle münakaşa, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Nisan

Nisan 30, 2013

1030 – Gazneli Mahmud doğdu, Gazneliler devletinin kurucusu 1563 – Kral VI. Charles’ın emriyle bütün Yahudiler Fransa’dan kovuldu. 1789 – George Washington, ABD’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1803 – ABD, Louisiana topraklarını Fransa’dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte Louisiana mübayaası’ adı verilmektedir. 1919 – […]

No Comments »

Hızıra Söyle

Nisan 30, 2013

Bediüzzaman Saidi Nursi Emirdağ veya Afyon hapishanesi’nde yatarken, bir gece Konya’nın Ladik kasabasına Ahmed Ağa’nın yanına geldi. ahmed Ağa’nın yanında o anda sadece oğlu Zekeriya vardı. Bediüzzaman tayy-i mekan ederek gelmişti. Ahmed Ağa’nın odasının eşiğinde, ellerindeki kelepçeyi ve ayaklarındaki zincirleri çözdü, içeri girdi: “- Bu çıksın, dedi, Zekeriya’dan ötürü, konuşacaklarım var…” Ahmed Ağa: “-Mahzuru yok […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 30, 2013

Erkek : Timur Kız : Nergis

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 29, 2013

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Tâ Hâ, 20/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 29, 2013

“İnsanları hidâyete (inkârdan îmâna, isyandan itâate ve gafletten uyanmaya) çağıran kimseye, kendisine uyanların sevâbı kadar sevap verilir. Bu onların sevâbından da bir şey eksiltmez.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 29, 2013

Ehl-i irfân arasında aradım kıldım taleb Her hüner makbûl imiş illâ edeb illâ edeb (La Edrî)

No Comments »

AMR BİN ÂS ( radıyallahü anh )

Nisan 29, 2013

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Tahminen m. 574 yıllarında Mekke-i Mükerreme’de doğdu. 43 (m. 663) yılında, doksan yaşlarında Mısır’da vefât etmiştir. Amr bin Âs hazretlerinin nesebi: Amr bin Âs bin Vail bin Hâşim bin Suayd bin Sehm bin Amr bin Hesis bin Kâb bin Le’vi Kureyşî Sehmî’dir. Âs bin Vâil Es-Sehmî’nin oğludur. Ebû Abdullah, Ebû Muhammed künyeleri […]

No Comments »

NAMAZIN FAZİLETİ

Nisan 29, 2013

Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem “Ya Ali, namaza (farzına, vacibine, sünnetine, müstahabına) riayet etmen gerekir.” dediğinde ensardan bir zat; “Yâ Resûlallah, Hz. Ali bunların cümlesini bilir, bize bu namaza (farzına, vacibine, sünnetine, müstahabına) riayet etmenin faziletini beyan eyle, biz dahi ona göre amel edelim.” dedi. Resûlüllah sallallâhu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki: “Ey benim […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Nisan

Nisan 29, 2013

1916 – Kut’ül Ammare Kuşatmasında Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu Irak cephesinde Kut’ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı. 1939 – Türk güreşçileri Yaşar Doğu ve Mustafa Çakmak 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu. 1945 – İtalya’daki Alman birlikleri teslim oldu. 1945 – Sovyet tankları Berlin’e girdi. Sovyet askerleri şansölyelik binasının kapılarını […]

No Comments »

Şoför

Nisan 29, 2013

Sokaklarda sefâlet kol geziyordu. Kim kime yardım edecek, destek olacaktı? İşsizlik yaygındı. Çevresi de perişandı. Bir yanı yıkılmaya yüz tutmuş evceğizinin camından yola doğru ümitsizce bakarken bir taksinin kapının önünde durduğunu, içinden de bir yolcunun indiğini gördü. Demek ki taksi şoföründe az çok para olacaktı. Çünkü müşteri indirmişti. Bütün cesaretini ve ümidini toplayarak evden çıkıp […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 29, 2013

Erkek : Nuri Kız : Nuriye

No Comments »

ATALAR SÖZÜ

Nisan 29, 2013

Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 28, 2013

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 94/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 28, 2013

“Kim günde yüz defa ‘Sübhânallâhi ve bihamdihî’ derse günahları -denizköpüğü kadar da olsa- dökülür.” (Hadîs-i Şerîf, Muvatta, İmâm Mâlik)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 28, 2013

Neylesin ölüm herkesin başında Uyudun uyanamadın olacak Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misâli o musalla taşında (Cahit Sıtkı Tarancı)

No Comments »

ABÎDE BİN AMR ( radıyallahü anh )

Nisan 28, 2013

Tabiînden meşhûr fıkıh âlimi. İsmi Ubeyde bin Amr es-Selmânî el-Muradî olup, Abîde es-Selmânî ismiyle de meşhûr olmuştur. Künyesi Ebû Amr el-Kûfî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 72 (m. 691) senesinde vefât etti. Abîde bin Amr Yemenli olup, mensûb olduğu kabilenin reîsi idi. Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) hayatta iken, Mekke’nin feth edildiği günlerde müslüman olmakla şereflendi. Fakat Peygamberimizi […]

No Comments »

HAYBER GAZVESİ (M. 629)

Nisan 28, 2013

Hayber, Medîne-i Münevvere’nin Şam cihetinde dört günlük mesafede bir şehir idi. Çevresinde birçok kaleler, hurmalıklar, tarlalar vardı. Burada Yahudiler otururlardı. Birçok İslâm düşmanları da gelip bunlara katılıyordu. Bunlar müslümanlara karşı bir tehlike teşkil ediyorlardı. Hicret-i seniyyenin yedinci senesi Muharrem ayında, Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem Efendimiz dörtyüz piyade, iki yüz süvari ile Hayberi muhasara etti. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Nisan

Nisan 28, 2013

1915 –  Hilal-i Ahmer Cemiyeti nin adı Kızılay olarak değiştirildi. 1915 – Birinci Kirte Muhaberesi başladı. 1916 – Kutülamare bölgesinde 5 aydır kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim oldular. 1920 – İstanbul Hükümeti Anadolu’da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği’ni yayınladı. 1920 – Azerbaycan Sovyetler Birliği’ne katıldı (1991’de tekrar bağımsızlığına kavuşacaktır) 1936 – […]

No Comments »

HZ. ÖMER (R.A.)’İN ‘ŞİKÂYET MASASI’

Nisan 28, 2013

Bir cemiyet için, bir millet için adâlet, insanın damarında dolaşan kan gibidir. Adâlet mekanizması sıhhatli çalışırsa, cemiyet hayatı da sıhhatli olur. Dilerseniz Hazret-i Ömer (r.a.) devrinden bir misâlle mevzûmuzu müşahhaslaştıralım. Ashâb-ı kirâmın ileri gelenlerinden, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’in iştirak ettiği hiçbir gazâdan geri kalmayan, bazan da Medîne’de Efendimiz (s.a.v.)’e vekâlet eden Ensâr’dan Muhammed bin Mesleme (r.a.), […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 28, 2013

Erkek : Nureddin Kız : Necla

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 27, 2013

“Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever.” (Âl-i İmran, 3/76)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 27, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Allâhümme lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.” duâsını çok okurlardı. Manâsı: Allâh’ım göz açıp kapayıncaya kadar (bile) beni nefsime bırakma. (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 27, 2013

O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail’e hoş geldin diyebilmekte hüner. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

ABDULLAH BİN ZÜBEYR ( radıyallahü anh )

Nisan 27, 2013

Eshâb-ı kiramdan. Aşere-i mübeşşereden olan Zübeyr bin Avvâm’ın oğludur. Nesebi Abdullah bin Zübeyr bin Avvâm bin Huveylid bin Esed bin Abdil’uzza bin Kusayyel Kureyşî, el-Esedî’dir. Annesi Hazreti Ebû Bekir-i Sıddîk’in kızı Esmâ’dır. Teyzesi, mü’minlerin annesi Âişe-i Sıddîka’dır. Medine’de muhacirlerden ilk önce dünyâya gelen çocuk budur. Hicretten yirmi ay sonra (veya birinci senede) (m. 622) Medine […]

No Comments »

SÜNNET-İ HÜDÂ SÜNNET-İ ZEVÂİD

Nisan 27, 2013

Mutlak sünnet, Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) devamlı işleyip bir kere veya iki kere terk etmiş olduğu amellerdir ki ibâdetlerde olur ise sünnet-i hüdâ, âdetlerde olursa sünnet-i zevâid denilir. Sünnet-i hüdânın terki mekruhtur. Buna sünnet-i müekkede derler ki vâcibe yakındır. Sünnet-i hüdâ denilmesi dînin kemâline hidâyet ettiği içindir. Bunu işleyen sevâb kazanır, terk eden dalalettedir ve bid’atçidir. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Nisan

Nisan 27, 2013

1495 – Osmanlı Padişahı  Kanuni Sultan Süleyman doğdu  (ö. 1566) 1749 – Handel’in Ateş Oyunları Müziği ilk kez Londra Green Park’ta seslendirildi. 1810 – Beethoven, ünlü eseri Für Elise’yi besteledi. 1865 – Sultana isimli ve 2,300 yolcu taşıyan buharlı gemi Mississippi Nehrinde infilak ederek battı: 1.700 kişi öldü. 1908 – 1908 Yaz Olimpiyatları Londra’da başladı. […]

No Comments »

Şeytan yolunu değiştirir

Nisan 27, 2013

Hazret-i Resûl-i ekremin ‘s.a.v.’ huzûr-ı şerîflerinde oturan, Kureyş hâtunlarından birisi, yüksek ses ile konuşurken, hazret-i Ömer ‘r.a.’ gelip, içeri girmeğe izin taleb etdi. Hâtunlar kalkıp, sür’atle perde arkasına çekildiler. Hazret-i Ömere ‘r.a.’ izin verilip, içeri girdi. Bakdı ki, hazret-i Resûl-i ekrem ‘s.a.v.’ gülüyordu. Ömer ‘r.a.’ dedi ki, – Allahü teâlâ hazretleri mubârek dişlerini güldürsün, yâ […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 27, 2013

Erkek : Tarık Kız : Tuba

No Comments »

DUÂNIN ÂDÂBINDAN

Nisan 27, 2013

Kulun secdede olduğu vakit duâların kabul vaktidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kulun Rabbi(nin rahmeti)ne en yakın olduğu vakit secdede olduğu vakittir. Bunun için, secdede çok duâ ediniz.” buyurmuştur. Ebu Mûsâ el-Eşarî (r.a.) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile beraber sefere çıktığımızda her vadi üzerine çıktıkça sesimizi çok fazla yükselterek tehlil ve tekbir ederdik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Ey […]

No Comments »

Cuma Sohbeti – PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR

Nisan 26, 2013

بِسْــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:مَا نَحَلَ وَالِدٌوَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ           Değerli Müslümanlar!   Üsame b. Zeyd anlatıyor: “Hz. Peygamber bir dizine beni, bir dizine de torunu Hasan’ı oturtur ve ikimizi birden bağrına basarak ‘Ey Rabbim! Bunlara rahmet eyle. Ben de bunlara karşı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 26, 2013

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.” (Asr, 103/1-2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 26, 2013

“Kim Allâh’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (s.a.v.)’in onun resûlü olduğuna şehâdet ederse, Allâhü Teâlâ cehennem ateşini ona haram kılar.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 26, 2013

Elde bulunan sanat, sahibini fakirlik ve ihtiyaçtan kurtarır. (Ebu Hanife)

No Comments »

ABDULLAH BİN ZEYD ( radıyallahü anh )

Nisan 26, 2013

Ezân-ı Muhammediyye’nin okunuşunu rüyasında görüp haber vermesinden dolayı “Sâhibü’l-ezân” adı ile meşhûr olan sahâbî. Adı, Abdullah bin Zeyd bin Abd-i Rabbih bin Sa’lebe bin Zeyd bin Haris bin Hazrec el-Ensârî’dir. Ebû Muhammed el-Medenî adı ile künyelenmiştir. Medîneli müslümanların Hazrec koluna mensûbtur. Akabe bî’atinde bulunarak Resûlullah’a ( aleyhisselâm ) îmân edip müslüman olmakla şereflenmiştir. Hicretin ikinci […]

No Comments »

RESÛLULLÂH HAZRETLERİNE UYMAK FARZDIR

Nisan 26, 2013

Resûlullâh Efendimiz’den farz olarak gelenlere uymak farz, vâcib olarak gelenlere uymak vâcib, işlediklerine uymak ise sünnettir. Hadîs-i şerîflerde şöyle buyuruldu: “Kim benim sünnetimi -uymayarak ve işlemeyerek- zâyi ederse şefâatimden mahrum olur. Kim benim sünnetimi ihyâ ederse beni ihyâ etmiş olur. Beni ihyâ eden beni sevmiş olur. Beni seven ise kıyâmet gününde cennette benimle beraber olur.” […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Nisan

Nisan 26, 2013

1912 – İlk defa, bir Osmanlı pilotu olan Fesa Bey Osmanlı tayyaresi ile Türk toprakları üzerinde uçtu. 1930 – İstanbul, Mecidiyeköy’deki likör fabrikası açıldı. 1937 – Guernica Bombardımanı: General Franco’ya yardım amacıyla Hitler’in talebiyle bazı gönüllü havacıların İspanya’nın Bask bölgesindeki Guernica kentini bombalaması 1961 – Yüksek Seçim Kurulu oluşturuldu. 1966 – Özbekistan Cumhuriyeti’ne bağlı Taşkent’te […]

No Comments »

Şeytan’ın Hilesi

Nisan 26, 2013

Şeytan, şeytanlığını yapabilmek için, insanların zihnine girebilmek için kendine bir yol arar ve bulur. Allah’tan sakınan, gece gündüz ibadet eden birçok kimse vardı. Onlar Allah’ı Allah’da onları sever, dualarını geri çevirmezdi. Allah’ın bu sevdiği kullarını insanlarda sever ve sayardı. Şeytan bu durumu değerlendirmeyi düşündü. Bu Allah dostları, halk tecelli edip vefat edince, Şeytan halkın içine […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 26, 2013

Erkek : Talip Kız : Talibe

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 25, 2013

“Siz den kim de zulüm ve haksızlık eder se ona bü yük bir azap tattırırız.” (Furkân, 25/19)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 25, 2013

“Allâhü Teâlâ sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza itibar etmez. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize itibar eder.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 25, 2013

Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm. (Erdem Bayazıt)

No Comments »

ABDULLAH BİN SÜHEYL ( radıyallahü anh )

Nisan 25, 2013

İlk müslüman olanlardan. Künyesi Ebû Süheyl’dir, m. 594 veya 596 senesinde Mekke’de doğdu. 12 (m. 633) senesinde Yemâme’de şehîd oldu. Annesi, Fahite binti Âmir, babası, Süheyl bin Amr’dır. Abdullah bin Süheyl ( radıyallahü anh ) ikinci Habeşistan hicretine kadar müslümanlığını gizledi. Sonra Habeşistan’a hicret eden kâfileye o da iştirâk etti. Habeşistan’dan dönüşünde, babası tarafından, hapsedilip, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Nisan

Nisan 25, 2013

1719 – Daniel Defoe’nun ünlü romanı ‘Robinson Crusoe’ yayımlandı. 1859 – Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak Süveyş Kanalı’nın kazılmasına, Mısır’ın Port Said kentinde başlandı. 1901 – New York, otomobiller plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu. 1914 – İngiliz – Fransız kuvvetleri Çanakkale’ye çıkarma harekatı başlattı. Kara savaşları başladı. 1915 – Seddülbahir Muharebeleri başladı. […]

No Comments »

ŞEYHİN MÜRİDLERİNİ İMTİHANI

Nisan 25, 2013

Mire-i Nişabûri (k.s.) Hazretleri, yanında müridlerinden bir hizmetçisi olduğu halde Nesa denilen yere gitmişti. Orada büyük rağbet gördü, bir hayli müridleri oldu. Başına toplandılar, hatta onun zikrinden bile meşgul ediyorlardı. O bu durumdan incinmekte idi. Nesa’dan geri dönmeye karar verdi. Ve bir gün müridlerine Allaha ısmarladık diyerek yola çıktı. Onun etrafını saran yeni birçok müridi […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 25, 2013

Erkek: Bilâl Kız: Betül

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 24, 2013

“Ey huzur içinde olan nefis!, Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” (Fecr, 89/27-28)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 24, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) uyumadan önce ‘Allâh’ım, isminle ölür ve dirilirim.’ meâlindeki “Allâhümme bismike emûtü ve ahyâ” duâsını okurlardı. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 24, 2013

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

No Comments »

ABDULLAH BİN SELÂM ( radıyallahü anh )

Nisan 24, 2013

Eshâb-ı kiramdan. Ensârın büyüklerinden. Hicretten sonra müslüman oldu. Müslüman oluşu ibretlidir. Cennetlik olduğu hadîs-i şerîfte bildirildi. 43 (m. 663)’de Medine’de vefât etti. Hazreti Yûsuf (aleyhisselâm) soyundan ve Medine’deki Yahudi Benî Kaynuka kabilesinden idi. Cahiliyyet devrinde Husayn olan ismini Müslüman olunca Resûlullah ( aleyhisselâm ) “Abdullah” olarak değiştirdi, Nesebi Abdullah bin Selâm bin Haris Ebû Yûsuf […]

No Comments »

CEMAATE DAİR BAZI MESELELER

Nisan 24, 2013

Beş vakit namazı cemaatle kılmak erkekler için sünnet-i müekkededir. Yalnız kılmanın sevabı üzerine yirmi yedi kat fazileti vardır. Cemaatle namaz Peygamberimize uymanın alametidir. Günahlardan sakınan, Ehl-i sünnet itikadına sahip, namazın şartlarını ve namazı bozan şeyleri bilen, Kur’ân kıraetinde hata etmeyen imamın ardında namaz kılmalıdır. İmama uyan erkekten bir kişi olursa imamın sağına ökçesi imamın ökçesinden […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Nisan

Nisan 24, 2013

1512 – Yavuz Sultan Selim tahta çıktı. 1800 – Dünyanın en büyük kütüphanesi olan ABD Kongre Kütüphanesi, devlet başkanı John Adams’ın 5 bin dolar tahsis etmesiyle kuruldu. 1830 – Osmanlı hükümeti, Yunan devletinin varlığını resmen kabul etti. 1854 – I. Franz Joseph ile Elisabeth (namıdiğer Şisi) Augustinerkirche’de evlendiler. 1877 – Rusya, Eflak ve Boğdan’a girerek Osmanlı’lara […]

No Comments »

ŞAHSİ İŞLER

Nisan 24, 2013

Saatlerce yol katetmişti kafile, binenlerde ve binek hayvanlarının da her ikisinde de yorgunluk işaretleri belirmeye başlamıştı. Su bulunan bir mekana ulaştıkları vakit, kafile konakladı. Kervanda bulunan Resul-i Ekrem (s.a.a) devesini çöktürdükten sonra indi. Hepsinin düşüncesi bir an evvel suya ulaşıp namaz mukaddematını hazırlamaktı. Resul-i Ekrem (s.a.a) indikten sonra yürüyerek su bulunan tarafa doğru gitti, fakat […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 24, 2013

Erkek : Murtaza Kız : Mefkure

No Comments »

PARÇALI AY TUTULMASI

Nisan 24, 2013

  Yarın (25 Nisan Perşembe) günü “Parçalı ay tutulması” meydana gelecektir. Asya, Afrika ve Avustralya kıtaları ile Pasifik Okyanusundan gözlenebilecek olan tutulma, Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan da görülebilecektir. Tutulmanın büyüklüğü: 0.0148’dir. Ay’ın gölgeye girişi: 25 Nisan 2013 21.03 (Türkiye yaz Saati) Tutulmanın ortası: 25 Nisan 2013  23.08 Ay’ın gölgeden çıkışı: 26 Nisan 2013  01.11

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 23, 2013

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” (Tâ-Hâ, 20/25-26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 23, 2013

“Karanlık gece parçaları gibi birtakım fitneler (harbler, zulümler) ortaya çıkmadan önce sâlih ameller işlemeye koşun, acele edin. İnsan (o fitneler içinde) mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak akşamlar. Mü’min olarak akşamlar, kâfir olarak sabahlar. Onlar dinlerini, dünyânın küçük bir menfaati karşılığında satarlar.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 23, 2013

Derviş olan âşık gerek yolunda hem sâdık gerek Bağrı anın yanık gerek can gözleri açık gerek. (Niyazi Mısrî)

No Comments »

ABDULLAH-I İLÂHÎ

Nisan 23, 2013

Anadolu evliyâsının büyüklerinden. Şah-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin yolunu Buhârâ’da Ubeydullah-i Ahrâr’dan alarak Anadolu’ya ilk olarak getirip yayan âlim. Germiyanoğulları beyliğinin sınırları dâhilinde olan Kütahya’nın Simav kasabası civârında bir köyde doğdu. 1491 (H.897) yılında Rumeli’nde Vardar Yenicesi’nde vefat ederek oraya defnedildi. İlk tahsîlini Simav’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. Zeyrek Medresesinde büyük âlim Alâeddîn Tûsî’nin talebesi […]

No Comments »

FİTNE VE KARIŞIKLIK ZAMANINDA İBADET

Nisan 23, 2013

İmam-ı Rabbanî Hazretleri buyurdular: “…Hadîs-i şerîfte, küfür yeryüzünü kaplayıp hükümleri açıkça icra olunmadıkça Mehdî’nin zuhur etmeyeceği buyrulmuştur. Bu vakit de, küfrün her tarafı kapladığı ve kuvvetli olduğu; İslâm’ın ve Müslümanların zayıf ve kuvvetsiz olduğu vakittir. Bu vakit, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ‘Garip Müslümanlara müjdeler olsun’ buyurduğu vakittir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); ‘Fitne ve karışıklığın olduğu zamanda ibadet […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Nisan

Nisan 23, 2013

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1827 – William Rowan Hamilton, Işık Sistemleri Teorisi’ni hazırladı. 1906 – Rusya’da Çar II. Nikolay Temel Yasalar olarak bilinen anayasayı ilan etti. 1920 – TBMM ilk kez toplandı. 1923 – Lozan Barış Konferansı 23 Nisan 1923’te ikinci defa toplanarak, taraflar olan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, […]

No Comments »

SURET VE SİRET

Nisan 23, 2013

İmam Şafiî Hazretleri şöyle bir hatırasını anlatır: ‘İlm-i firaset (sezgi ve anlayış bilgisi) ile ilgili kitaplar aramak için Yemen’e gittim. Konuyla ilgili kitapları derleyip toparladım. Geri dönerken konaklamak için, yolda evinin avlusunda duran bir adama uğradım. Adam gök gözlü ve çıkık alınlı biriydi. Bu suret ise firaset ve kıyafet ilmine göre olumsuz sîretin (ahlâk noksanlığının) […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 23, 2013

Erkek : Fehmi Kız : Fadime

No Comments »

PRATİK BİLGİLER

Nisan 23, 2013

  Artan ekmekler fırında kızartılıp robotla rendelenir, elenir ve köftede kullanılır. Artan ekmekler küçük küp gibi doğranarak fırında kızartılır, mercimek, saray ve domates çorbalarına konulur.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 22, 2013

“Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.” (Müzzemmil, 73/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 22, 2013

“Darlıkta ve varlıkta Allâh’ın haramlarından sakın.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 22, 2013

Buyruğun tut Rahman’ın Tevhid’e gel tevhide (Aziz Mahmud Hüdayi)

No Comments »

ABDULLAH-I DEHLEVÎ

Nisan 22, 2013

Hindistan evliyâsından. Silsile-i aliyye denilen büyüklerden olup, seyyiddir. 1745 (H. 1158)’te Hindistan’ın Pencab şehrinde doğdu. 1824 (H. 1240) senesinde Delhi’de vefât etti. Kabri Şâhcihân Câmii yakınındaki dergâhındadır. Binlerce seveni her zaman ziyâret edip, feyz almaktadır. Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin babası, Abdullatif Efendi âlim, sâlih, zâhid, dünyâya rağbet etmeyen, yüksek haller sâhibi Kâdirî yolunda bir zât idi. […]

No Comments »

“O (ALLAH) Kİ ÖLÜMÜ VE HAYÂTI YARATTI”

Nisan 22, 2013

Her canlının hayatı ve ölümü, Allâhü Teâlâ’nın yaratması ve takdir etmesiyledir. Hiçbir kimseye takdîr olunmuş vaktinden önce hayât verilmez ve yine hiçbir kimse eceli gelmedikçe ölmez. Eceli gelince de bir saniye olsun daha yaşıyamaz. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de: “Halbuki Allâh bir nefsi eceli geldiği zaman aslâ te’hîr buyurmaz…” (Münâfikûn sûresi, âyet 11) buyurulmuştur. Dirilten ve öldüren […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Nisan

Nisan 22, 2013

1370 – Fransa Kralı V. Charles’ın emriyle Bastille kalesinin yapımına başlandı 1912 – SSCB Komünist Partisi’nin yayın organı Pravda gazetesinin ilk sayısı yayımlandı. 1920 – İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris’te toplanacak sulh konferansına davet etti. 1924 – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Anadolu demiryollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi. 1933 – Türkiye ile Osmanlı […]

No Comments »

‘NİÇİN GÜLÜMSEDİĞİMİ BİLİYOR MUSUNUZ?’

Nisan 22, 2013

Resûlüllah (s.a.v.) ile ashabı ile beraber bulunuyordu, bir ara gülümseyerek: -Niçin gülümsediğimi biliyor musunuz? diye sordular. Bizler, ‘hayır’ deyince, Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki: -Kulun, Rabb’ine karşı kendisini müdâfaasından ve Allah ile aralarında geçen (şu) konuşmadan ötürü gülümsüyorum. Kul der ki: -Sen, dünyada beni zulümden korumadın mı? Allah Teâlâ: -Evet, buyurur. Kul: -O halde ben […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 22, 2013

Erkek : Müşfik Kız : Nefise

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 21, 2013

“Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsinki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder.” (Nûr, 24/21)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 21, 2013

“İnsanların sende görmelerini çirkin gördüğün şeyi yalnız başına kaldığın zaman da yapma.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzu’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 21, 2013

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı (Fuzulî)

No Comments »

HZ. KA’BÜ’L-AHBÂR (R.A.)

Nisan 21, 2013

Tâbi’înin büyüklerinden olup Resûlullâh Efendimiz zamanına yetişmiş, lâkin Hz. Ebû Bekir yahut Hz. Ömer zamanında Müslüman olmuştur. Medîne’ye gelmiş, sonra Şam tarafına giderek Hımıs’da hicrî 32’de Hz. Osmân zamanında vefât etmişdir. İsmi Ka’b bin Mâti’dir. Abbâs (r.a.) Hazretleri ona: “Sen Resûlullâh zamanına ve Hz. Ebûbekir zamanına yetişmene rağmen niçin geç Müslüman oldun?” deyince şöyle cevap […]

No Comments »

EBU’L-ESVED ED-DÜELÎ’DEN NÜKTELER

Nisan 21, 2013

Tâbiînden Ebu’l-esved ed-Düelî, dokuz altına bir at satın aldı, bir gözü görmeyen bir kimseye atın fiyatını tahmin ettirmeye götürdü. Adam dört buçuk altın kıymet biçince, “Sen yarı kıymetini tahmin ettin. Eğer diğer gözün de olaydı tam fiyatını biçerdin” dedi ve eve geldi, uykuya yattı. Uyandığında atın kişnemesini işitip bu ses nedir? dedi. At arpasını yiyor […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Nisan

Nisan 21, 2013

M.Ö. 753 – Romulus ve Remus, Roma’yı kurdular. 1821 – Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 nisan’da idam edildi. Benderli Ali Paşa padişah emri ile idam edildiği bilinen son sadrazamdı. 1920 – Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı. 1930 – Columbus-Ohio’daki bir hapishanede çıkan yangında 320 […]

No Comments »

SULTAN KİM

Nisan 21, 2013

Bir zamanlar, uzak diyarlardan birinde bilge bir sultan yaşardı. Her hükümdar gibi onun da etrafı onlarca yağcıyla doluydu. Sarayında hangi odaya girse iltifatların, övgülerin bini bir paraydı: ‘Siz gelmiş geçmiş en kudretli sultansınız, efendim!’ ‘Sultanım! Kimsenin, hiçbir şeyin gücü sizinkiyle boy ölçüşemez.’ ‘Sizin kudretinizin yetemeyeceği hiçbir şey olamaz,efendim.’ ‘Siz sultanların sultanısınız ey aziz hükümdar. Kimse […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 21, 2013

Erkek : Nedim Kız : Nedime

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 20, 2013

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.” (Zilzâl, 99/7)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 20, 2013

“Mü’minlerin îmân bakımından en kâmili, ahlâkı en güzel olanıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 20, 2013

Göz, akıl ve kulağın berrak olmasını istiyorsan sen,tamah perdelerini yırt. (Mevlâna)

No Comments »

Hasan-ı Basri

Nisan 20, 2013

Basra’nın güllerinden biri… Hasan-ı Basri Bir gün Basra’da… Basra’lı Şem’ûn kendi halinde bir mecusidir. Müslümanlarla içli dışlıdır ve bir sürü güzel haslet edinir. Kimseyle uğraşmaz, yalan söylemez, sözünde durur ve cömerttir. Sonra o gülyüzlü komşusunu (Hasan-ı Basri Hazretlerini) çok beğenir, uzaktan bile görse ayağa kalkar, hürmetle yol verir. Hasan-ı Basri, Şem’ûn’un Müslüman olmasını çok ister. […]

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN PEK YÜKSEK İLİM VE İRFANI

Nisan 20, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sırf Allâhü Teâlâ’nın vahiy ve ilhâmıyla pek çok hakikatlere muttalî idi. Hiçbir kimse ilim ve irfanca onun mertebesine yetişmemiştir ve yetişemez. Semavî kitapların, şeriatların hükümlerine, geçmiş ümmetlerin târihine, her kavmin siyâsetine, hikmetli ilimlerine, medeniyet ilimlerine, harp fenlerine ve daha birçok yüksek ilimlere vâkıf idi. Halbuki kendisi ümmî idi, yani hiçbir mektebe, medreseye […]

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Nisan

Nisan 20, 2013

571 -Hz. Muhammed Mustafa (S.A) doğdu, 702 – Cafer-i Sadık doğdu ( Silsilei saadat efendilerimizin dördüncüsü) 1792 – Fransa, Avusturya’ya savaş ilan etti. 1841 – İlk dedektif romanı ‘Morg Sokağı Cinayeti’ yayımlandı. 1862 – İlk pastörizasyon deneyi Louis Pasteur ve Claude Bernard tarafından gerçekleştirildi. 1902 – Marie Curie ve Pierre Curie, Paris’teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum […]

No Comments »

YAĞMUR VE GÖZYAŞI

Nisan 20, 2013

Hicretin 18. yılı başında, Hicaz’da büyük bir kıtlık musibeti yaşanmıştı. Bu yıla ‘kül yılı’ denilmiştir. Çünkü yağmur yokluğundan çorak topraklar kül şeklini almış, rüzgar önünde toprak kül gibi savrulur olmuştu. Çevre halkı azık için Medine’ye akın ediyor, vahşi hayvanlar da açlıktan insanlara yaklaşmaya çalışıyordu. Halife Hz. Ömer r.a. beytülmalda (hazinede) bulunan bütün gıda maddelerini halka […]

No Comments »

Günün İsimleri

Nisan 20, 2013

Erkek : İlyas Kız : İlknur

No Comments »

Cuma Sohbeti – İNSAN KALABİLMEK

Nisan 19, 2013
Cuma Sohbeti – İNSAN KALABİLMEK

    Kardeşlerim! İlahî bir soruyla başlamıştı insanın yaratılış hikayesi. Yaratanımızın; “Elestü bi Rabbiküm-Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sualine, “Belâ-Evet şahit olduk ki Rabbimizsin” cevabını vermişti cümle ruhlar.[1] Ahd u mîsâk eylemişti Hak Teâlâ ile. Henüz yeryüzü, yedi kat sema yaratılmamışken, sadece O’nun zatı var iken kendine bir halife yaratmayı murâd eyledi Rabbimiz. Kuru balçığa […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Nisan 19, 2013

“Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder.” (Mâide, 5/39)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Nisan 19, 2013

“Kim Haşr Sûresi’nin sonunu (Hüvallâhüllezî…) sabah ve akşam okur, sonra o gün ve gece ölürse bu, işlediği bütün (küçük) günahlara keffâret olur.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr

No Comments »

Günün Sözü

Nisan 19, 2013

Enbiya yurdu bu toprak; şüheda burcu bu yer; Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer! (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

BÂYEZİD-İ BİSTÂMÎ (K.S.)HAZRETLERİ

Nisan 19, 2013

Bâyezid-i Bistâmî (k.s.) hazretlerinin ileride büyük bir insan olacağı küçüklüğünde belliydi. Nitekim Şakîk-i Belhî hazretleri bir gün, onu çocukluğunda arkadaşları ile oynarken görmüş, ‘Bu çocuk büyüyünce zamanın en büyük velîsi olacak’ buyurmuştu. Âlimlerden bir zât, yine bir gün Bâyezid hazretlerini görünce çok sevmiş, zekâ ve anlayışını ölçmek için: ‘Güzel çocuk, namaz kılmasını biliyor musun?diye sormuştu. […]

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZ’E VAHİY GELMESİ VE PEYGAMBERLİK VERİLMESİ

Nisan 19, 2013

Hazret-i Muhammed aleyhissalâtü vesselam Efendimiz sabîliğinden beri fevkalâde bir fazîlet ve nezâhet içinde yaşamıştı. Kavminin câhilâne törelerinden tamamen uzak idi. Kimseden birşey okumamış, birşey yazmamıştı. O, bütün cihanın en büyük muallimi, en yüksek mürşididir. Onun kalbine bütün ilimleri, irfanları bizzat Hak Teâlâ Hazretleri akıtmıştı. O, tam bir masumiyet içinde kırk yaşlarına yaklaşmıştı. O sıralarda mübarek […]

No Comments »

Tarihte Bugün 19 Nisan

Nisan 19, 2013

1775 – Amerikan Devrimi başladı. Sömürgeci İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Massachusetts eyaletinin Lexington kentinde ilk çatışmaya girdi. 1904 – Toronto’nun büyük bir kısmı, çıkan yangında harabeye döndü. 1909 – Jeanne d’Arc azize ilan edildi. 1926 – Türk karasularında her türlü denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına tahsis eden ve yabancıların kabotaj hakkına son veren Kabotaj Kanunu […]

No Comments »

Yahudilerin İftirası

Nisan 19, 2013

Musa (a.s.) kardeşi Harun (a.s.) ile birlikte yolculuk ederken o zamana kadar görmedikleri bir ağaç görürler. Hemen ardında kapısı ardına kadar açık bir ev görürler. Seslenirler bir cevap alamazlar.Evin içinde bir kanepe görürler. Harun (a.s.): – Ya Musa! Burası hoşuma gitti. İzin ver de şu kanepenin üzerinde biraz olsun uyuyayım. – Uyu ya Harun. Hz.Harun […]

No Comments »

Links

Calendar