Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ağustos, 2011

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 10, 2011

Ebu Hureyre (r.a.) Allah Resulü’nün (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Cehennem ile Cennet münakaşa ettiler. Cehennem: Bana zalimler ve mütekebbirler girer dedi. Cennet: Bana zayıflar ve miskinler girer dedi. Aziz ve Celil Allah Cehenneme: Sen benim azabımsın. Dileyeceğim kimselere seninle azap ederim buyurdu. Cennete de: Sen benim rahmetimsin. Dilediğim kimselere seninle merhamet ederim. İkinizi de dolduracak […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 9, 2011

Ebu Saîd Hudrî’den (r.a.) bildirildiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.): “Allah, Cennet ahalisine: Ey Cennet ahalisi! diye hitap buyurur. Onlar: Ey Rabbimiz! Sana iki defa icabet ederiz ve kullukta daimiz. Hayır senin iki elindedir derler. Allah: Razı oldunuz mu? buyurur. Kullar: Ya Rab! Nasıl razı olmayalım? Sen bize mahlûkatından hiç bir kimseye vermediğini ihsan buyurdun! derler. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 8, 2011

Ebu Saîd Hudrî, Allah Resulü’nü şöyle buyururken işitmiştir: “Müslümana bir ağrı, bir meşakkat, bir hastalık, bir üzüntü, hatta kendisini bunaltan bir iç sıkıntısına varıncaya kadar herhangi bir şey isabet ederse günahlarından bir kısmı yokedilir.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4670

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 8, 2011

Ebu Hureyre’nin (r.a.) anlattığına göre: Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: “Yüce Allah Kıyamet günü bütün yeri avucuna alır. Göğü de sağ elinde dürer. Sonra: “Melik benim. Hani yeryüzünün hükümdarları neredeler!” diye hitap eder.

No Comments »

Kalplerin Keşfi – Allah korkusu

Ağustos 8, 2011

Maneviyat Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: «-Ulu Allah (C.C.), kanatlarının biri doğuya, öbürü batıya uza-nan ve ayaklan yedinci kat yere inen bir kuş yarattı. Kuşun üzerinde bütün varlıkların sayısı kadar tüy vardır. Ümmetimden kadın – erkek herhangi bir kimse bana selât-ü selâm getirdiği zaman ulu Allah bu kuşa, Arş’ın altında bulunan nurdan bir denize dalmasını emreder. […]

No Comments »

Kalplerin Keşfi – ÖNSÖZ

Ağustos 8, 2011

Allah (C.C.)’a hamdü senâ, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimize, Âl ve Ashâbına Salâtü selâm olsun. Mükâşefetül Kulûb mevzuu i’tîbariyle tasavvufî bir eserdir. Mahiy-yet i’tibariyle kalbleri hassas bir İslâmi hayata sevketmeyi, oraya saf bir İslâmı hayatı dercetmeyi istihdaf eden bir eserdir. Başka bir tabirle anlatmak gerekirse Mükaşefetü’l Kulûb bir «Kalbleri ihyâ» kitabıdır. Durumlarını tesbit ve keşfedip aralıyarak, ortaya […]

No Comments »

Kalplerin Keşfi

Ağustos 8, 2011

ÖNSÖZ Allah korkusu · Önsöz · Allah Korkusu · Yine Allah Korkusu · Sabir ve Hastalik · Riyazet ve Nefsani Sehvat · Nefsi Yenmek ve Seytâna Karsi koymak · Gaflet · Allâh’i unutmak, fâsiklik, Nifak · Tevbe · Sevgi · Ask · Allâh’a itaat. O’nu Sevmek, Rasûlunu sevmek · Iblis ve Azabini Beyân · Emânet · Namazi, Huzur ve Husa ile Tamamlamak · Emr-i Bi’l-Ma’rûf ve Nehy-i Ani’l-Munker · Seytânin Düsmanligi […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ağustos 7, 2011

Enes b. Malik (r.a.) Allah Resulü’nün (a.s.) şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: “Her kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, sıla-i rahim yapsın.” Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4638

No Comments »

Links

Calendar

 • Ağustos 2011
  P S Ç P C C P
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031