Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Haziran, 2011

Peygamber Efendimiz

Haziran 29, 2011

“Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur” buyuruyorlar (Hadisi Şerif Camiu-s sağir)

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

13-BÖLÜM:   BEŞİNCİ BÖLÜM   Beşinci göğün yapısını ve burada hâkim ola merih yıldızının vasıflarını beş madde ile açıklar.   Birinci Madde Merih yıldızının mümessil feleğini bildirir.   Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Yedi gezegenden sayılan merih feleğidir ki, ay feleğine nispetle beşinci felektir. Güeş feleğinin üstünde bulunup, yüksek felekler nâmıyle meşhur […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

12-BÖLÜM:   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   Altıncı göğün yapısını ve orada hâkim olan müşteri (Jüpiter) yıldızının vasıflarını beş madde ile beyan eder.   Birinci Madde Müşteri yıldızının mümessil feleğini bildirir.   Ey aziz, malûm olsun ki, astronamlar demişlerdir ki: Yedi gezegenden müşteri feleğidir ki, ay feleğine nispetle altıncı felektir. Güneş feleğinin üzerinde bulunup, yüksek felekler nâmıyle […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

11-BÖLÜM:   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   Yedinci göğün yapısını ve onda olan zühal (satürn) feleğini altı madde ile bildirir.   Birinci Madde Zühal yıldızının mümessil feleğini bildirir.   Ey aziz, malûm olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Yedi gezegenin biri zühal feleğidir ki, ay feleğinden itibaren sayılınca yedinci felektir. Güneş feleğinin üzerinde bulunup, yüksek felekler ismiyle şöhret […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

10-BÖLÜM:   İKİNCİ BÖLÜM   Burçlar sahibi göğü; burçların şekillerini ve isimlerini; burçların katlarını ve sabit yıldızları; ayın menzillerini; gök cisimlerinin uzaklıklarını dört madde ile bildirir.   Birinci Madde Sekizinci feleği bildirir.   Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Feleklerin ve unsurların üç tabakası birbirini kuşatıp, biri birine bir derece teğet ve çakışır […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

9-BÖLÜM:   İKİNCİ BAHİS   Alemin şeklinin yuvarlak olduğunun isbatını; yıldızların ve feleklerin durumlarının keyfiyetini, hakîmâne on bölümle tafsil eder.   BİRİNCİ BÖLÜM   Cisimler âleminin biçiminin yuvarlak olduğunu ve âlem küresi üzerinde çizilen büyük daireleri ve feleklerin tabakalarının tertibini ve cisimlerin özlerini ve en büyük feleğin şekil ve yapısını altı madde ile beyan eder. […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

8-BÖLÜM:   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   Cisimlerin miktarlarını, boyutlarını beyan eden geometrinin, astronomi için önemli ve lüzumlu olan şekillerini kolay bir yöntem üzere dört madde ile beyan eder.   Birinci Madde Nokta, çizgi, yüzey ve cismin tariflerini; çizgi ve yüzeyin kısımlarını ve özelliklerini özet olarak bildirir.   Ey aziz, malûm olsun ki, geometriciler demişlerdir ki: Arazın […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

7-BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Maddede ve zihinde hasıl olan eşyanın sayılarını beyan eden matematiğin, çok önemli ve çok lüzumlu olan kaidelerini, on kolay yöntem üzere, on madde ile açıklar. Birinci Madde Sayının tarifini, sahih sayıları, tam sayıları, dokuz kesiri, mutlak sayıyı, yarım sayıyı, tam sayıyı ve artık sayıyı özet olarak bildirir. Ey aziz, malum olsun ki, […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

6-BÖLÜM:   İKİNCİ BÖLÜM   Feleklerin, nefslerin ve akılların ortaya çıkmasındaki tertibi; tabiatların mertebelerini; özlerin değişimini; ateş, hava, su ve toprağın dönüşümlerinin delillerini; maden, bitki, hayvan ve insanın doğuşunu ve bunların arasında aracı olanı; ruhların geldikleri ve gittikleri yeri; bedenlerin devranının keyfiyetini dört madde ile hakîmâne beyan eder.   Birinci Madde Feleklerin, nefslerin ve akılların […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

5-BÖLÜM:   BİRİNCİ KİTAP Yüzeyleriyle kâinatın aynası olan âlemlerin, yaratılış tertibini; cihanın arazlarının ve cevherlerinin mahiyet ve keyfiyetini; özlerin ve eşyanın şekil ve durumlarını; esaslar ve cisimler âleminin görüntü ve hikmetini; canlıların, bileşiklerin ve unsurların bozuşum ve oluşumunu, hakimane üç babla belirtir ve beyan eder.   BİRİNCİ BAHİS Alemlerin yaratılış tertibini; cihanın cevher ve arazlarının […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yedi denizin, sekiz kaf dağının, yedi yerin ve her tabakanın sakinlerini, cehennemi ve şedi tabakasını ve her bir tabakasında bulunanların, kıyamet şartlarının ve kıyamet hallerinin, âlemin yokoluşunun ve mahşerin durumlarının yaratılış keyfiyetini; beş madde ile beyan eder.   Birinci Madde Yedi denizi, dağları, yerleri ve cehennemi özet olarak bildirir.   Ey aziz, malûm […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cennet altında olan perde melekleri, denizleri, hazineleri, yedi göğü ve her gökte olan melekleri, güneş, ay ve yıldızların hareketlerini, kâinatın durumu ve atmosferi dört madde ile açıklar.   Birinci Madde Yüksek cennetlerin altında olan perde meleklerin çeşitlerini, denizleri, Hak’kın hazinelerini, yedi göğün keyfiyetini ve he birinde sakin olan melekleri ve onların şekillerini ve […]

No Comments »

Marifetname

Haziran 25, 2011

İKİNCİ BÖLÜM Cennetlerin isimlerini, vasıflarını ve sayılarını onlarda olan nehirleri, ağaçları, binalarının çeşitlerini, nimetlerini, hurilerini ve gılmanlarını dört madde ile açıklar.   Birinci Madde Cennetlerin isimlerini ve sıfatlarını ve onlarda olan nehirleri, ağaçları ve meyvelerini, yüksek şatoları ve gözalıcı elbiseleri bildirir.   Ey aziz, malum olun ki, müfessirler ve muhaddisler ittifak etmişlerdir ki: Hak Taala, […]

No Comments »

MARİFETNAME

Haziran 25, 2011

ÖNSÖZ 1-BÖLÜM: 2-BÖLÜM: 3-BÖLÜM: 4-BÖLÜM: 5-BÖLÜM: 6-BÖLÜM: 7-BÖLÜM: 8-BÖLÜM: 9-BÖLÜM: 10-BÖLÜM: 11-BÖLÜM: 12-BÖLÜM: 13-BÖLÜM:     ÖNSÖZ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Sınırsız hamd, sayısız şükür, ebedî, senâ tek ve benzersiz olan Allah’a olsun. O, âlemlerin her işini, ezelî ilmiyle takdir edip, belirlemiştir. Cihanın görüntülerini, bitmez feyziyle tertip edip, tespit eylemiştir. Cihanın gül bahçesini, insan gülünün kokusuyla süslemiştir. Bütün […]

No Comments »

Links

Calendar

 • Haziran 2011
  P S Ç P C C P
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930