Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Esmaül Hüsna ( Allahın İsimleri )

Allah

Dosya:Allah-eser-green.png

Bütün ilahlık vasıflarını Kendisinde toplayan tek İlah.
Rahmân

الرحمن

Ezel`de bütün yaradılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran; Sevdiğini sevmediğini ayırdetmiyerek bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkeden… Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren…Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleri de ona sunulur. 40 gün riyazet halinde 1000 defa Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. 5 Vakit namazların ardından 2500 defa Ya Rahman ismini zikreden, her olaydan haberdar olur. Olay olmadan haberi olur. Er Rahman ismini; misk, safran, gül suyu karışımı mürekkep ile kağıda yazıp üzerinde taşıyan; insanlar arasında sevgi, saygı görür. Günde 290 defa zikredenin her arzusu gerçekleşir. 
Rahîm

الرحيم

Merhamet eden.Pek ziyade merhamet edici; Verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek
suretiyle mükâfatlandırıcı… Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ`nın ezelde bütün mahlûkatı için hayır ve
rahmet irade buyurduğu anlaşılır. Rahîm ism-i şerîfi ise mahlûkatı arasında irade sahipleri hususan mü`minler
için rahmet-i İlâhiyyenin tecellisini ifade eder
Adil

 

Adil olan.
Afüv

العفو

Kusurları affeden.
Âhir

الآخر

Son.
Alîm

العليم

Bilen.
Aliyy

العلي

Üstün.
Azîm

العظيم

Çok yüce.
Azîz

العزيز

En değerli.
Bâis

الباعث

Benzerleri arasından ‘seçip ortaya çıkaran’.
Bâkî

الباقي

Sonsuz.
Bâri

البارئ

Farklı nitelik ve niceliklerle yaratan.
Basîr

البصير

Gören.
Bâsit

الباسط

Ferahlatan.
Bâtın

الباطن

Gizemli.
Bedî

البديع

Başka bir örneği olmaksızın yaratan.
Berr

البَرّ

İyilik kaynağı.
Câmi

الجامع

Toparlayan.
Cebbâr

الجبّار

Zorlu.
Celîl

الجليل

Muhteşem.
Dâr

الضار

Darlaştıran.
Evvel

الأوّل

İlk.
Fettâh

الفتّاح

Açan.
Gaffâr

الغفّار

Bağışlayıcı.
Gafûr

الغفور

Günahları affeden.
Ganî

الغني

Zenginlik kaynağı.
Habîr

الخبير

Bilinçli.
Hâdî

الهادي

Rehber.
Hâfıd

الخافض

Perişan eden.
Hafîz

الحفيظ

Tek Koruyucu.
Hakem

الحكم

Hikmetli.
Hakîm

الحكيم

Hüküm veren.
Hakk

الحقّ

Tek gerçek. Mutlak hakîkat.
Hâlik

الخالق

Yaratıcı.
Halîm

الحليم

Nezâket sahibi.
Hamîd

الحميد

Övgüye layık.
Hasîb

الحسيب

hesâba çeken.
Hayy

الحيّ

Hayatın tek kaynağı.
Kābid

القابض

Daraltan.
Kādir

القادر

İktidarlı olan.
Kahhâr

القهّار

Kahreden.
Kaviyy

القويّ

Kuvvetli
Kayyûm

القيّوم

Kendine yeten.
Kebîr

الكبير

Tek büyük.
Kerîm

الكريم

Cömert.
Kuddûs

القدّوس

Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi
Latîf

اللطيف

Detaylara hâkim olan.
Mâcid

الماجد

Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol.
Mâlik-ül Mülk

مالك الملك

Varlığın tek sâhibi.
Mâni

المانع

Engel olan.
Mecîd

المجيد

Haşmetli.
Melik

الملك

Efendi, Kral.
Metîn

المتين

Kararlı.
Mu’ahhir

المؤخّر

Geri bırakan, Yavaşlatan.
Mucîb

المجيب

İcâbet eden.
Muğnî

المغني

Zenginliğin tek kaynağı.
Muhsin

المحسن

Çokça veren, sonsuz düşünülse bile herşeyin sayısını her yönüyle bilen
Muhyî

المحيي

Dirilten, canlandıran ve hayat veren
Muîd

المعيد

Yarattıklarını yok edip,sonra tekrar diriltecek olan
Muiz

المعز

İzzet ve ikrâm edici, şeref sâhibi
Mukaddim

المقدّم

Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddî ve manevî nimetler verip yükselten, öne geçiren
Mukît

المقيت

Rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren.
Muksit

المقسط

Bütün işlerini dengeli yapan
Muktedir

المقتدر

Kudretli.
Musavvir

المصور

Yaratmış olduğu varlıkların şekillendiren ve durumlarını tâkdir eden
Mübdî’

المبدىء

Hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratan
Müheymin

المهيْمن

Görüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan
Mü’min

المؤمن

Îmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran
Mümît

المميت

Öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan
Müntakim

المنتقم

Cezaları Hakkıyla uygulayan.
Müteâli

المتعالِ

Yüksek ve yüce varlık
Mütekebbir

المتكبّر

Hâkimiyet ve kudret sahibi.
Müzil

المذل

Lâyık olanları zillete düşüren, zelîl kılan, onları hor ve hakîr eden
Nâfi

النافع

Hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
Nûr

النور

Nurun tek kaynağı.
Râfi

الرافع

Yücelten.
Rakîb

الرقيب

Kontrol eden.
Ra’ûf

الرؤوف

Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
Reşîd

الرشيد

Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran
Rezzâk

الرزّاق

Bütün yaratıkların rızıklarını veren
Sabûr

الصبور

Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan
Samed

الصمد

Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan
Şehîd

الشهيد

Herşeye şâhit olan, herşeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan
Şekûr

الشكور

Şükre lâyık olan
Selām

السلام

Emniyet ve güvence kaynağı.
Semî

السميع

İşiten, işitme duyusunun kaynağı.
Tevvâb

التوّاب

Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı veren
Vâcid

الواجد

Vârolan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratan
Vâhid

الواحد

Birliğin mutlak kendisi..
Vâlî

الوالي

Yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten
Vâris

الوارث

Bütün servetlerin gerçek sâhibi
Vâsi

الواسع

Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan
Vedûd

الودود

Seven ve sevilen.
Vehhâb

الوهّاب

Karşılıksız veren
Vekîl

الوكيل

Kendisine güvenle dayanılabilecek olan.
Velî

الولي

Beraber, yakın olan.
Zâhir

الظاهر

Varlığı âşikâr olan.
Zülcelâl-i vel-İkrâm

ذو الجلال والإكرام

Şan ve Yücelik sahibi.

Comments are closed.

Links

Calendar

 • Şubat 2024
  P S Ç P C C P
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  26272829