Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Eylül, 2016

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 30, 2016

“Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır…” (Bakara, 2/257)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 30, 2016

Beş şey bedbahtlık nişanıdır: Gönül katılığı; göz yaşarmazlığı; hayasızlık; dünya sevgisi; dünya için uzun endişe. (Malik bin Dinar)

No Comments »

ŞA’BÎ (Âmir bin Şerâhîl)

Eylül 30, 2016

Tabiînin büyüklerinden, meşhûr bir âlim. İsmi, Âmir bin Şerâhîl, künyesi Ebû Amr, nisbeti, Şa’bî’ dir. Hemdân kabilesinin bir kolu olan Şa’b kabilesine mensûb olduğu için, Şa’bî denmiştir. 20 (m. 641) senesinde, Basra’da doğup, 104 (m. 723) yılında Kûfe’de ansızın vefât etmiştir. Aslen Yemenlidir. Babasının isminin Abdullah olduğunu söyliyenler de vardır. Şa’bî hazretleri, büyük bir âlim, […]

No Comments »

YOKSUL VE ZENGİN

Eylül 30, 2016

Resül-i Ekrem (s.a.a) her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde, onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir müslüman kapıdan içeriye girdi. İslami adetlere göre herkes her hangi mevkide olursa olsun bir oturuma girince nerede boş yer bulursa hemen oraya oturmalıdır. ‘Benim canım şurasını istiyor’ görüşüyle […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 29, 2016

“Ve zulüm etmiş olanlara meyil etmeyiniz. Yoksa size ateş dokunur ve sizin için Allâhü Teâlâ’dan başka yardımcılardan – kimse- yoktur. Sonra (dokunacak ateşten) kendinizi kur¬taramazsınız.” (Hûd Sûresi, âyet 113)

No Comments »

ABDÜLAZÎZ BİN ABDULLAH (El-Mâcîşûn)

Eylül 29, 2016

  Tabiînin meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Abdülazîz bin Abdullah bin Ebû Seleme et-Teymî’dir. Ebû Abdullah ve Ebü’l-Esbag-ıl-fakîh künyeleri vardır. “Mâcişûn” lakabı ile meşhûr olmuştur. Mâcişûn kelimesinin aslı, farsçada Mahikun’dur. Bunun mânâsı, iki yanağının kırmızı ile karışık beyaz renkte olmasıdır. Ay yüzlü mânâsına da gelir. Medine’de doğdu. Ailesi aslen İran’ın İsfehan şehrindendir. Burada ilim […]

No Comments »

BEDİR ASHABININ FAZİLETİ

Eylül 29, 2016

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm beni, Zübeyir’i ve Mikdad’ı gönderdi ve: — Hah Bahçesine kadar gidin. Orada devenin üzerinde bulunan çadırda bir kadın vardır ki, kendisinde bir mektup bulunduruyor. O mektubu ondan alın, buyurdu. Bu emir üzerine atlarımızla hızla gittik. Orada deve çadırındaki kadınla karşılaşınca: — Mektubu çıkar, ver! dedik. Kadın ise: — […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 28, 2016

“(Habîbim Ahmed) Şüphe yok ki biz sana Kevser’i (pekçok hayrı) verdik. Sen de Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes…” (Kevser Sûresi, âyet 1-2)

No Comments »

HAMZA EZ-ZEYYÂT

Eylül 28, 2016

Tabiînin büyüklerinden, kırâat âlimi, fakîh ve dünyâya ehemmiyet vermeyen, mübahların çoğunu terk eden bir zâhid. İsmi Hamza bin Habîb bin Ammâre bin İsmail et-Teymî ez-Zeyyât olup, künyesi; Ebû Ammâre’dir. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe ile aynı zamanda 80 (m. 700) doğmuş, O’ndan altı yıl sonra 156 (m. 773)’de Hulvan’da vefât etmiştir. Mezarı meşhûr ziyâret yerlerindendir. Vefât […]

No Comments »

BEDİR ASHABININ FAZİLETİ

Eylül 28, 2016

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm beni, Zübeyir’i ve Mikdad’ı gönderdi ve: — Hah Bahçesine kadar gidin. Orada devenin üzerinde bulunan çadırda bir kadın vardır ki, kendisinde bir mektup bulunduruyor. O mektubu ondan alın, buyurdu. Bu emir üzerine atlarımızla hızla gittik. Orada deve çadırındaki kadınla karşılaşınca: — Mektubu çıkar, ver! dedik. Kadın ise: — […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 27, 2016

“Elbette o kurbanların ne etleri, ne kanları Allâh’a erecek değildir. Ona sizden ancak takvâ erecektir…” (Hacc Sûresi, âyet 37)v

No Comments »

KEHMES BİN HASEN ET-TEMÎMÎ

Eylül 27, 2016

Büyük bir hadîs âlimi. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 149 (m. 766) senesinde vefât etti. Ebu’t-Tufeyl, Abdullah bin Büreyde, Abdullah bin Şakîk, Yezîd bin Abdullah bin Şuheyr ve daha başka âlimlerden hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Ondan da oğlu Avn, el-Kettân, İbn-i Mübârek, Vekî’, Mu’temir bin Süleymân, Süfyân bin Hubeyb, Muaz bin Muaz gibi âlimler (r.anhüm) […]

No Comments »

SA’İD BİN İYÂS EL CERÎRÎ

Eylül 27, 2016

Basralı hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Mes’ûd’tur. Sahâbe-i kiramdan Hazreti Ebû Tufeyl gibi en son vefât edenlerle görüşmüştür. Bu bakımdan Tâbiîndendir. Hazreti Abdurrahmân bin Ebû Bekir, Hazreti Yezîd bin Abdullah, Hazreti Semâme bin Harbe Kureyşî ve daha birçok kimselerden hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Kendisinden de Bişr bin Mufaddal, Ebû Kudâme, Süfyân-ı Sevrî, Abdullah bin Mübârek hazretleri […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 26, 2016

اَسْتَعِيذُ بِاللهِ : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (سورة آل عمران , 31)“(Ey Habibim Ahmed) De ki: Eğer siz Allâh’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafûr ve Rahîm’dir.”(Âl-i İmrânsûresi, âyet 31)

No Comments »

İBRÂHİM BİN EDHEM

Eylül 26, 2016

Tabiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. 96 (m. 714)’de Belh şehrinde doğup, 162 (m. 779)’da Şam’da vefât etti. İsmi, İbrâhîm bin Edhem bin Mansûr olup, künyesi Ebû İshâk’tır. Nesebi hazret-i Ömer’e dayanır. Fudayl bin Iyâd’dan feyz alıp, aynı zamanda İmrân bin Mûsâ bin Zeyd Rai ve Şeyh Mansûr Selâmi’nin sohbetinde bulunup, Veysel Karânî hazretlerinin rûhâniyetinden […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 25, 2016

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. (ت “Kim Allah yolunda bir infakta bulunursa (zekât veya sadaka verirse) o kimseye yedi yüz kat sevap yazılır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 25, 2016

“Şüphe yok ki insanlar için ilk tesis edilmiş olan ev (ibâdethâne), Mekke-i Mükerreme’de ki o çok mübârek ve âlemler için hidâyet olan Beyt-i Muazzama’dır.” (Âl-i imrân Sûresi, âyet 96)

No Comments »

ABDURRAHMÂN BİN MEHDÎ

Eylül 25, 2016

Tabiîn devrinin büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû Saîd’dir. Lû’lüî diye meşhûrdur. Ezd’in veya Benî Anber’in âzâdlısı olduğu söylenir. 135 (m. 752) senesinde Basra’da doğup, 198 (m. 815)’de orada vefât etti. Abdurrahmân bin Mehdî ( radıyallahü anh ) hadîs hafızıdır. Yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemiştir. Hadîs ilminde çok derin bir bilgiye sahiptir. Hadîs âlimleri de […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 24, 2016

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”(Nahl, 16/98)

No Comments »

SÜLEYMÂN BİN TARHÂN

Eylül 24, 2016

Hadîs âlimlerinden. Tabiînden olup, künyesi Ebû Mu’temir, lakabı; el-Hâfız, el-İmâm, Şeyhülislâmdır. El-Kaysî, et-Teymî’dir. 143 (m. 760) senesinde vefât etmiştir. Enes bin Mâlik’den, Ebû Osman el-Hindî’den ve diğer ba’zı zâtlardan hadîs-i şerîf işitip, rivâyet etmiştir. Kendisinden ise Şu’be bin Haccâc, Süfyân bin Uyeyne, Süfyân-ı Sevrî, İbn-i Mübârek, Yezîd bin Hârûn ve çok sayıda âlim hadîs-i şerîf […]

No Comments »

EHL-İ KİTAB İLE SELAMLAŞMA

Eylül 24, 2016

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Yahudilerden bir adam, Peygamber aleyhisselâm ile sahabîlerinin yanına geldi ve: — Es – Sâmu aleykum, dedi. Orada bulunan insanlar da yahudinin selâmını aldılar. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm, onlara: — Bu yahudinin ne dediğini biliyor musunuz? diye sordu. Onlar: — Allah ve Resulü daha iyi bilir. O, bize selâm vermişti yâ Resûlallah! […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 23, 2016

“Ey îmân edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin (mâddeten ve mânen) tertemiz olanlarından yiyiniz ve eğer ancak Allâh’a ibadet ediyorsanız ona şükrediniz…” (Bakara Sûresi, âyet 172)

No Comments »

YEZÎD BİN ABDULLAH

Eylül 23, 2016

Hadîs âlimi. Yezîd bin Abdullah bin eş-Şüheyr el-Âmirî Tabiînin büyüklerindendir. Künyesi Ebu’l A’lâ el-Basrîdir. 111 (m. 729)’de vefât etti. 106 veya 108’de vefât ettiği de rivâyet edilmiştir. Küçük kardeşi Hasen’den 10 yaş büyük, ağabeyi Mutrıf’dan 10 yaş küçük idi. Çok ibâdet etmekle ve kısa, fakat te’sîrli söz söylemekle tanınmıştır. Babası Eshâb-ı kirâmdandır. Yezîd bin Abdullah […]

No Comments »

MÜŞRİKLERLE MÜŞTEREK BAHİS

Eylül 23, 2016

Yennâr bin Mükrem Eslemî radıyallahu anh anlatıyor: «Elif, Lam, Mîm, Rum Arap topraklarına çok yakın bir yerde mağlûb oldu. Halbuki Rum mağlûb olduktan sonra, bir Kaç sene içerisinde elbette galib geleceklerdir.» (Rum Sûresi) mealindeki Âyet-i Kerimeler nazil olduğu zaman Fars, yani iranlılar onlara üstün durumda idiler. Müslümanlar Rumların iranlılara galib gelmesini istiyorlardı. Çünkü onlar da […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 22, 2016

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 17/26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 22, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُعْطِيَ فَشَكَرَ وابْتُلِيَ فَصَبَرَ وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ وَظُلِمَ فَغَفَرَ ثُمَّ سَكَتَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَالَهُ؟ قَالَ: أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. (طب Resûlullâh (s.a.v.) “Kendisine nimet verilip de şükreden, belaya uğrayıp da sabreden, zulmedip de istiğfar eden, zulme uğrayıp da bağışlayan” buyurup sustular. (Ashab) “Bu kimseler için […]

No Comments »

SÜFYÂN-I SEVRÎ

Eylül 22, 2016

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. Süfyân bin Sa’îd bin Mesrûk el-Kûfî’nin künyesi, Ebû Muhammed veya Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 715) senesinde Kûfe’de doğdu. 161 (m. 778)’de Basra’da vefât etti. Tebe-i tabiînin büyüklerindendir. İlmini, zamanındaki büyük âlimlerden öğrendi. Hadîs ve fıkıh ilminde yüksek derecede olup müctehid idi. Mezhebi zamanla unutuldu. Cüneyd-i Bağdadî, Hamdûn Kassar bunun mezhebinde idiler. Hadîs, […]

No Comments »

ŞEHİTLİK

Eylül 22, 2016

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm bana rastladı ve: — Ey Câbir seni neden üzüntülü görüyorum? diye sordu. Ben de: — Ey Allah’ın Resulü, babam Uhud harbinde şehîd oldu. Bir çok kız evlâd ile beraber büyük de bir borç geride bıraktı, diye cevap verdim. Peygamber aleyhisselâm buyurdu ki: — Sana Allah’ın babanı nasıl karşıladığını müjdeleyeyim […]

No Comments »

TEBAREKE SÜRESİ VE KABİR AZABI

Eylül 22, 2016

Ibni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: Resûlüllah aleyhisselâmın sahabîlerinden birisi, bilmeyerek, çadırını bir mezarın üzerinde kurdu. Bir de baktı ki; mezarın içinde bulunan kişi Tebârekellezî biyedihi’l mülk Sûresini okuyor. Mezardaki insan sûreyi bitirdikten sonra, bu sahabı kalkıp Peygamber aleyhisselâmın huzuruna geldi ve: — Ey Allah’ın Resulü! Farkına varmadan bir kabir üzerine çadır kurdum. Bir de mezar […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 21, 2016

“(Ey Muhammed) Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 21, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعِيَّ مِنَ الْإِيمَانِ وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدَانِ مِنَ النَّارِ وَالْفُحْشُ وَالْبَذَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَهُمَا يُقَرِّبَانِ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدَانِ مِنَ الْجَنَّةِ. (طب)“Hayâ ve dili faydasız şeylerden korumak imandandır. Bunlar cennete yaklaştırır ve cehennemden uzaklaştırır. Çirkin söz söylemek ve hayâsızlık şeytandandır. Bunlar cehenneme yaklaştırır ve cennetten uzaklaştırır.” […]

No Comments »

YAHYÂ BİN ZEKERİYYA

Eylül 21, 2016

İmâm-ı a’zam hazretlerinin talebelerinin ileri gelenlerinden. Fıkıh ve hadîs âlimi. Yahyâ bin Ebî Zaide ve Yahyâ bin Zekeriyyâ bin Ebî Zaide diye de anılan Yahyâ bin Zekeriyyâ, ( radıyallahü anh ), aslen Kûfelidir. Babası, devrinin büyük âlimlerinden Zekeriyyâ bin Ebî Zâide’dir. Muhammed bin Mübeşşir el-Hemedânî’nin azâdlı kölesidir. Doğum târihi bilinmemekle beraber ba’zı kaynaklarda altmış üç […]

No Comments »

PEYGAMBERE SİPER

Eylül 21, 2016

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Uhud muharebesinde Allah’ın Resulünün etrafındaki savaşçılar hezimete maruz kalmışlardı. Fakat Ebû Talha radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın önünde kalkanı ile kendisini korumaya devam ediyordu. Ebû Talha usta bir atıcı idi. Oku yaydan şiddetli bir şekilde fırlatırdı. O gün elinde iki veya üç yay kırılmıştı. Oradan elinde bir ok torbası ile bir adam […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 20, 2016

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 20, 2016

قَالَ اللهُ تَعَالَى: … لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا… الآية. (سورة التوب، 40 Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: “O arkadaşı (Ebûbekr-i Sıddîk)’a ‘Mahzun olma, çünkü Allah muhakkak bizimle beraberdir.’ diyordu. Derken Allâhü Teâlâ onun üzerine sekînetini (kalplere sükûnet veren rahmeti)ni indirdi, onu da görmediğiniz ordularla te’yîd buyurdu…” (Tevbe […]

No Comments »

EBÛ MUÂVİYE ŞEYBAN BİN ABDURRAHMÂN

Eylül 20, 2016

Tebe-i tabiînin meşhûrlarından. Hadîs, nahiv ve kırâat âlimi. Nahiv ilminde Kûfe dil mektebinin ilk temsilcilerindendir. Künyesi, Ebû Muâviye olan Şeybân bin Abdurrahmân ( radıyallahü anh ), Ezdoğullarının Nahv koluna mensûb olduğu için en-Nahvî, Basra’da doğduğu için el-Basrî, Arab edebiyatı dersi verdiği için el-Müeddib, Temim kabilesi azatlılarından olduğu için de et-Temimî nisbet edildi. Daha çok Ebû […]

No Comments »

IŞIKLI SOPALAR

Eylül 20, 2016

Enes radıyaîlahu anh anlatıyor: Useyd bin Hudayr radıyallahu anh ile Abdâd bin Bişr radıyallahu anh çok karanlık, bir gecede, gecenin uzun bir vaktine kadar Allah’ın Resulünün yanında sohbette bulunmuşlardı. Sonra Peygamber aleyhisselâmm huzurundan ayrıldılar, ikisinin de elinde birer küçük sopa vardı. Birinin elindeki sopacık, yollan ayrılıncaya kadar ışık verdi ve onun ışığı ile beraber yürüdüler. […]

No Comments »

PARMAKLARDAN FIŞKIRAN SU

Eylül 20, 2016

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâmı ikindi namazının yaklaştığı bir sırada gördüm. Abdest için su aradılar, fakat bulamadılar. Nihayet kendisine içinde bir miktar su olan bir kap getirdiler. Allah’ın Resulü mübarek elini bu kabın içine koydu ve insanlara bu sudan abdest almalarını söyledi. Bu arada Peygamber aleyhisselâmın parmakları arasından su fışkırdığını görmüştüm. Orada bulunan kimselerin […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 19, 2016

“Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.” (Hakkâ, 69/48)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 19, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. (د Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Şehide, ailesinden yetmiş kişiye şefaat etme hakkı verilir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvud)

No Comments »

MÂLİK BİN DÎNÂR

Eylül 19, 2016

Meşhûr âlim ve velîlerden. Künyesi Ebû Yahyâ’dır. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 131 (m. 748) senesinde Basra’da vefât etti. Babası bir rivâyete göre Sicistân diğer bir rivâyete göre Kabil esîrlerindendi. Mâlik bin Dînâr ( radıyallahü anh ) Enes bin Mâlik, Ahnef, Hasen-i Basrî, İbn’i Sîrîn, İkrime ve daha birçoklarından hadîs rivâyet etmiştir. Kardeşi Osman Haris […]

No Comments »

BEREKETLENEN YEMEK

Eylül 19, 2016

Câbir râdıyallahu anh şöyle anlatıyor: Hendek kazıldığı zaman, Peygamber aleyhisselâmı çok acıkmış bir halde gördüm. Evde bulunan zevceme döndüm ve durumu anlatıp evde ne olduğunu sordum. O da bana içerisinde üç kiloluk arpa olan bir kap çıkardı. Küçük de bir koyunumuz vardı. Ben koyunu kestim. Zevcem de o arpayı öğüttü, ikimiz de işimizi aynı zamanda […]

No Comments »

HİCRET EMRİ

Eylül 19, 2016

Hazreti Aişe radıyallahü anhâ anlatıyor: — Biz Hazreti Ebû Bekir’in evinde, gündüzün şiddetli sıcak vaktinde otururken, biri Ebû Bekir radıyallahü anha: — İşte, başı ve yüzünün büyük bir kısmı örtülü bir halde Allah’ın Resulü! Hem de gelmesi, âdetinden olmayan bir saatte! deyiverdi. Ebû Bekir radıyallahü anh: — Anam, babam ona feda olsun! Allah’a yemîn ederim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 18, 2016

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın…” (İsra, 17/35)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 18, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَكَرَ اللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ك Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Kim Allâhü Teâlâ’yı zikreder ve Allah korkusundan gözlerinden akan yaş yere düşerse kıyamet gününde Allâhü Teâlâ ona azab etmez.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

İBNİ SÎRÎN

Eylül 18, 2016

Tabiînden olup, tefsîr, fıkıh âlimi ve meşhûr rü’yâ tâbircisi. Asıl adı Muhammed’dir. Babasının adı Sîrîn olup, Resûlullahın ( aleyhisselâm ) hizmetçisi ve Ensâr-ı kiramın büyüklerinden Enes bin Mâlik’in azatlı kölesidir. Annesi Safiye de Müslümanların göz bebeği Hazreti Ebû Bekir’in âzâdlısıydı. Basralı’dır. 33 (m. 653) senesinde doğup, 110 (m. 729) senesinde vefât etti. Güzel bir terbiyeyle […]

No Comments »

KAFİRLERİN KORKUSU

Eylül 18, 2016

Hazreti Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Anne – babamı îslâm dini üzerine sarılmış vaziyette biliyor, îslâm öncesini asla hatırlamıyorum. Allah’ın Resulünün sabah ve akşam bize gelmediği bir gün geçmezdi. Müslümanların başı belâya uğramaya başlayınca Hazreti Ebû Bekir radıyallahu anh, Habeş diyarına hicret etmek üzere yola çıktı. Yemen’deki Berkü’l Gimad denilen yere geldiği zaman, memleketin efendisi Ibnu’d […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 17, 2016

“Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.” (Müzzemmil, 73/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 17, 2016

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. (طب Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Ey Ebû Râfi ’, Allâhü Teâlâ’nın senin ellerinle (vasıtanla) bir kişiye hidâyet etmesi, senin için güneşin üzerine doğup battığı şeylerden hayırlıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

ABDULLAH İBN-İ VEHB

Eylül 17, 2016

Mısır’da yetişen en büyük âlimlerden. İsmi, Abdullah; künyesi, Ebû Muhammed’dir. Fıkıh ilminde imam, müctehid, hadîs ilminde hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilen) sika (güvenilir) fazîlet sahibi bir zât idi. 125 (m. 742)’de doğdu. 197 (m. 812)’de vefât etti. Yedi yaşında ilim tahsiline başladı. Kendilerinden ilim öğrendiği hocalarının sayısı 370 civarındadır. Bu âlimlerin […]

No Comments »

ZİNANIN TEVRAT’TA HÜKMÜ

Eylül 17, 2016

Ibni Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Resulüllah aleyhisselâmın huzuruna birbiri ile zina yapmış olan bir yahudî erkeği ile kadını getirdiler. Allah’ın Resulü yahudî erkeğine dönüp şöyle sordu: — Zina eden kimse hakkında Tevrat’ta ne hüküm görüyorsunuz? Onlar dediler ki: — Ceza olarak zina eden kadın ile erkeğin yüzlerini karalayıp, her ikisini birer hayvana ters bir vaziyette […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 16, 2016

De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” (Mülk, 67/23)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 16, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. (ت Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Muhakkak (kâmil) âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler ne altın ve ne de gümüş paralar miras bıraktılar. Onlar ancak ilmi miras bıraktılar. Kim onu alırsa […]

No Comments »

EBU’L-Faruk SÜLEYMAN HİLMÎ TUNAHAN (K.S.)

Eylül 16, 2016

Süleyman Hilmî Tunahan (k.s.) Hazretleri, Rûmî 1304 (Hicrî 1305- Mîlâdî 1888) yılında Silistre’de dünyâya geldiler. Babası, tahsîlini İstanbul’da tamamlamış ve Silistre’nin Satırlı Medresesi’nde yıllarca müderrislik etmiş Osman Efendi’dir. Dedesi ise Kaymak Hâfız nâmıyla mâruf bir zât olup 110 yaşına doğru vefât etmiş olan Mahmûd Efendi’dir. Hocazâdeler olarak bilinen bu asîl âilenin ceddi İdris Bey’e dayanır. […]

No Comments »

MA’RÛF-İ KERHÎ

Eylül 16, 2016

Evliyânın büyüklerinden. Adı Ma’rûf bin Fîrûz olup künyesi Ebû Mahfûz’dur. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 200 (m. 815) senesinde Bağdâd’ta vefât etti. Bağdâd’ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhî denilmiş olup, Ma’rûf-i Kerhî olarak tanınmış, Sofıyye-i aliyyenin büyüklerindendir. Tasavvufta örnek, Hak teâlâya giden yolun rehberi, çeşit çeşit latifelerle seçilmiş, zamanındaki âşıkların efendisi idi. İranlı hıristiyan bir […]

No Comments »

FAKİRİN KEFARETİ

Eylül 16, 2016

Ebû Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir adam Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelerek şöyle dedi — Helak oldum, Ey Allah’ın Resulü! Peygamber aleyhisselâm: — Seni ne helak etti? diye sordular. Adam: — Ramazanda hanımıma yaklaştım, dedi. Peygamber aleyhisselâm: — Azad edilecek kölen var mı? diye sordular. Adam, hayır cevabını verince: — Aralıksız iki ay oruç tutabilir misin? […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 15, 2016

“Sabah akşam Rabbinin adını an.” (Kıyâme, 76/25)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 15, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرْضَى وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَرْضَى اللهَ وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللهَ. (كنز Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Kim anababasını râzî ederse muhakkak Allâhü Teâlâ’yı razı etmiş olur. Kim de ana-babasını öfkelendirirse muhakkak Allâhü Teâlâ’yı gadablandırmış olur.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

İMÂM-I MÂLİK

Eylül 15, 2016

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Mâlikî mezhebinin imâmı. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 711) senesinde Medine’de doğdu. 179 (m. 795)’de yetmiş altı yaşında iken Medine’de vefât etti. Soyu Yemen kabilelerinden “Beni Esbah” kabilesine ve Himyerîlerden bir hükümdâr hânedanına dayanır. Dedelerinden biri Medine’ye yerleşmişti. Eshâb-ı kiramdan olan dedesi Ebû Amr’dır. Tahsili: Tebe-i tabiînden […]

No Comments »

ORUCUN FAZİLETİ

Eylül 15, 2016

Muaz bin Cebel radıyallahü anh şöyle rivayet ediyor: Peygamber aleyhisselâm ile bir seferde beraber bulunuyordum. Bugün sabahleyin onun yanında idim ve beraber yürüyorduk. Kendisine dedim ki: — Ey Allah’ın Resulü, bana, cehennemden uzaklaştıran ve cennete koyan bir iş haber ver. Allah’ın Peygamberi buyurdular ki: — Bana büyük bir şeyden sordun. Ancak Allah’ın kolaylaştırdığı kimseye o, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 14, 2016

“Size ne verilmişse sırf dünya hayatının geçici metâı ve süsüdür, Allah katındaki (sevap) ise hem daha hayırlı hem daha bâkî(ebedi)dir. Artık akıllanmayacak mısınız?” (Kasas Sûresi, Âyet 60)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 14, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ. (ع Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ noksan sıfatlardan münezzehtir, güzeli sever. Nazîftir, temizliği sever. Kerîm’dir, lütuf ve ihsânı sever. Cömerttir, cömertliği sever.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ebû Ya’lâ)

No Comments »

YAHYÂ BİN SA’ÎD

Eylül 14, 2016

Tabiînden. Fıkıh ve hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. Medîneli olup kadı (hâkim) idi. Nesebi, Yahyâ bin Sa’îd bin Kays bin Amr bin Sehl bin Sa’lebe bin Haris bin Zeyd bin Sa’lebe bin Ganem bin Mâlik bin en-Neccârî, el-Ensârî’dir. Künyesi, Ebû Sa’îd’dir. Emevîler zamanında Medîne-i münevverede kadılık vazîfesi yaptı. Abbasîler devrinde Irak’a hicret edip Hire kadısı oldu. 143 […]

No Comments »

BORÇLUNUN NAMAZI

Eylül 14, 2016

Câbir radıyallahü anh şöyle anlatır.: Üzerinde borç bulunduğu halde ölen kimsenin, Allah’ın Resulü cenaze namazını kılmazdı da, bir cenaze getirilince, «Ölen kişinin borcu var mı?» diye sordu. — Evet, iki dinar borcu var, dediler de, Peygamber aleyhisselâm: — Arkadaşınızın cenaze namazını kılın! buyurdu ve kendisi kılmak istemedi. Ebû Katâde «o iki dînar borcu ödemeyi ben […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 13, 2016

“Ey huzur içinde olan nefis!, Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” (Fecr, 89/27-28)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 13, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ. (ن Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Muhakkak insanların en hayırlısı, ölünceye kadar atının sırtında veya devesinin sırtında veya ayakları üzerinde (binekli veya yaya olarak) Allah yolunda çalışandır.” […]

No Comments »

ATÂ BİN YESÂR

Eylül 13, 2016

Tabiîn devrinde Medine’de yetişen büyük Âlimlerden. Künyesi, Ebû Muhammed Medenî’dir. Hilâli lakabı ile de tanınmaktadır. Peygamber efendimizin ( aleyhisselâm ) mübârek hanımları Meymûne’nin ( radıyallahü anha ) kölesidir. Kendisi gibi yüksek âlimlerden olan Süleymân, Abdülmelik ve Abdullah bin Yesâr’ın kardeşidir. Yaklaşık 39 (m. 661) târihinde doğdu. Hazreti Osman’ın zamanında yaşı küçüktü. 84 yaşında iken 102 […]

No Comments »

KABİR AZABINA İKİ SEBEP

Eylül 13, 2016

İbni Abbas radıyallahu anh’ın şöyle anlattığı rivayet edildi: Peygamber aleyhisselâm iki kabre rastladı ve şöyle buyurdu: Bu kabirlerdeki iki kişi insanlarca mühimsenmeyen bir suçtan azap görüyorlar. Biri bevlettikten sonra korunmadığı ve dikkatsiz davranıp, pislikten kaçınmadığı için; diğeri de koğuculıık yaparken, insanların arasını bozduğu için azap görüyor. Sonra Peygamber aleyhisselâm yaş bir dal alarak ikiye ayırdı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 12, 2016

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” (Tâ-Hâ, 20/25-26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 12, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. (خ)Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bu (kurban bayramı) günümüzde bizim için ilk yapılacak şey, (bayram) namaz(ını) kılmaktır. Ondan sonra dönüp kurban kesmek olacaktır. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize muvafık iş yapmış […]

No Comments »

ABDULLAH BİN UBEYDULLAH BİN EBÎ MULEYKE

Eylül 12, 2016

Tabiînin büyüklerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. Künyesi Ebû Muhammed et-Teymî, el-Kureşî, el-Mekkî’dir. Mekke-i Mükerreme’de yaşamış olup, yine orada 117 (m. 735) yılında vefât etmiştir. Fıkıh, tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde büyük âlim olup, zamanının meşhûrlarındandır. Mekke’de halifeliğini ilân eden Abdullah bin Zübeyr’in kadılığını yapmıştır. Harem-i şerîfin müezzini idi. İmâm-ı Buhârî’nin rivâyetine göre otuz Sahâbî ile görüşmüş […]

No Comments »

ÜÇ KİŞİNİN DAVRANIŞLARI

Eylül 12, 2016

Ebû Vâkıd el Leysî anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm insanlarla birlikte mescitte otururken hemen üç kişi yanına geliverdi. Bunlardan ikisi Peygamber’in huzuruna doğru yürüdü. Birisi ise dönüp gitti. Bu ikisi Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelince, bunlardan biri, cemaat arasında bulduğu boş yere oturdu, ikincisi ise, cemaatın arkasına oturdu. Üçüncüsü de oturmayıp döndü ve gitti. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 11, 2016

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 94/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 11, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. (موطأ Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “En faziletli duâ, Arefe günü yapılan duâdır.” (Hadîs-i Şerîf, İmam Mâlik, Muvatta)

No Comments »

VEKÎ’ BİN CERRÂH

Eylül 11, 2016

Yüksek din ilimlerinde yetişip, ilme büyük hizmetleri olan İslâm âlimlerinden. İsmi Vekî’, künyesi Ebû Süfyân’dır. Babası Kûfe Beyt-ül-mal nâzırı el-Cerrâh idi. Nesebi Ebû Süfyân Vekî’ bin el-Cerrâh bin Melîh bin Adiyy’l-Fers bin Süfyân bin el-Hâris bin Amr bin Ubeyd bin Ruâs bin Kilâb bin Rebîâ bin Âmir bin Sasâ’dır. Aslen Nişâbûrlu veya Sindli olup, Rûvâr […]

No Comments »

ZEKAT VERMEMENİN CEZASI

Eylül 11, 2016

Ebû Hüreyre radıyallahü anh, Peygamber aleyhisselâmın zekâtını vermeyenler hakkında şöyle buyurduğunu anlatıyor: Kim Allah kendisine mal vermiş de zekâtını vermemişse, zekâtı verilmemiş olan o malı, kıyamet gününde, iki gözü üzerinde iki siyah nokta bulunan korkunç ve zehirli erkek bir yılan suretine konulur ve bu korkunç yılan kıyamet gününde mal sahibinin boynuna sarılır. Sonra, ağzı ile […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 10, 2016

“Yine insanlar içinden kimi de vardır ki Allah’ın rızâsına ermek için kendini fedâ eder. Allah ise kullarına çok refetli (şefkatli)dir.” (Bakara Sûresi, âyet 207)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 10, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. (م)‏ Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Allâh’ın, kullarını Arefe gününden daha çok Cehennem’den âzâd ettiği başka bir gün yoktur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

ÂSIM BİN BEHDELE (İmâm-ı Âsım)

Eylül 10, 2016

Tabiîn devrinde yetişen kırâat âlimlerinden. Meşhûr “Kırâat-ı Seb’a” adı verilen yedi büyük kırâat âliminin beşincisi. Allahü teâlânın kelâmı olan Kur’ân-ı kerîmin kırâatini, okunuşunu bildiren âlimlerden. Asıl adı, Ebû Bekir Âsım bin Behdele Ebû Necûd el-Esedî el-Kûfî’dir. Meşhûr adı “ÂsınrT’dır. Künyesi Ebû Bekir’dir. Babasının künyesi, Ebû Necûd olup, asıl adı da Abdullah’dır. Annesinin adı, Behdele’dir. Kûfe […]

No Comments »

İBADETTE ÖLÇÜ

Eylül 10, 2016

Üç kişilik bir grup Peygamber aleyhisselâmın gizli olarak yaptığı ibadetlerini sorup öğrenmek için, Resulüllah’ın zevcelerinin evlerine geldiler. Peygamber aleyhisselâmın zevceleri, onun ibadetini kendilerine anlatınca, güya bu yapılanları azımsayarak dediler ki: — Biz Peygamber aleyhisselâmdan neredeyiz! Şüphe yok ki Allah onun geçmiş ve gelecekte olabilecek günahlarını mağfiret etmiştir. İçlerinden biri: Ben geceleri devamlı namaz kılacağım, diğeri: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 9, 2016

“O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alâk, 96/4-5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 9, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ كَبِّرْ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ صَلَاةِ الْعَصْرِ. (كنز)Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Yâ Ali, Arefe günü sabah namazından teşrîk günlerinin son günü ikindi namazına kadar her namazın arkasında tekbir getir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

RÂBİ’A-İ ADVİYYE

Eylül 9, 2016

Tabiînin büyük hanım evliyâlarından. Babası İsmail’dir. Dünyâya düşkün olmaması ve ibâdetleri ile meşhûr olan bir hâtundur. 135 (m. 752)’de Kudüs civarında vefât etti. Babası İsmail’in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adını Râbi’a (dördüncü) koydu. Babası İsmail efendi çok fakîr olduğundan Râbi’a doğduğu gece evde ihtiyâç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu duruma annesi çok […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 8, 2016

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا فَقَالَ دَعْ أُذُنَهَا وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا. (هـ “Peygamber Efendimiz (s.a.v.) koyunu kulağından tutup sürükleyen birine rastladı. Kulağını bırak, boynundan tut buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 8, 2016

“(Resûlüm) de ki, yeryüzünde dolaşın da bakın Peygamberlere yalancı diyenlerin âkıbeti ne olmuş.” (En ‘am Sûresi, âyet 11)

No Comments »

CA’FER-İ TAYYAR ( radıyallahü anh )

Eylül 8, 2016

Hazreti Peygamberimizin: “Cafer’i Cennette uçları kana boyanmış iki kanatlı bir halde gördüm” hadîsiyle müjdelenen kahraman. Ebû Talibin oğludur. Nesebi, Ca’fer bin Ebî Tâlib bin Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abd-i menaf bin Kusay’dır. Künyesi Ebû Abdullah, Lakabı Tayyar ve Zülcenâheyn’dir. Hazreti Ali’den on yaş büyük, Hazreti Akîl’den on yaş küçük idi. Habeş’e hicret edip, Hayber günü geri dönmüştür. […]

No Comments »

KUR’AN ÖĞRETME MİHRİ

Eylül 8, 2016

Sehl bin Saad radıyallahu anh anlatıyor: Bir kadın Peygamber aleyhisselâmın yanına gelerek: — Ey Allah’ın Resulü, evlenmek için kendimi size takdim etmeye geldim, dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm ona bakıp başını eğdi, sonra yine başını sallayıp sustu. Kadın bu teklifinden bir netice alamadığını görünce oturdu. Bu durum üzerine Peygamber aleyhisselâmın sahabilerinden biri kalkarak dedi ki: […]

No Comments »

FAZİLET SAHİBINE EVLENME TEKLİFİ

Eylül 8, 2016

Ibni Ömer radıyallahu anh anlatıyor ; Hafsa radıyallahu anha, Huzâfe es-Sehmî’nin oğlu Hüneys’den dul kalmıştı. Hüneys radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın sahabîlerindendi. Medine’de vefat etmişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki: Hafsa’yı Hazreti Osman ile evlendirmeyi teklif ettim. Osman radıyallahu anh; düşüneyim, diye cevap verdi. Bir kaç gün bekledim. Sonra Osman radıyallahu anh’le karşılaşınca: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 7, 2016

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.” (Asr, 103/1-2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Eylül 7, 2016

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ اُنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا. (حم “Muhakkak Allah Azze ve Celle, meleklerine Arafat’ta vakfe vaktinde vakfe yapanlarla iftihar eder ve onlara şöyle buyurur: Kullarıma bakın. Bana (benim beytime), toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette geldiler.” […]

No Comments »

ES’AD BİN ZÜRÂRE ( radıyallahü anh )

Eylül 7, 2016

Medineli ilk müslüman olan Sahâbîlerdendir. Adı, Es’ad bin Zürâre bin Ads bin Ubeyd bin Sa’lebe bin Ganem bin Mâlik bin Neccâr el-Hazrecî’dir. Medineli Ensâr’ın büyüklerinden ve en önce îmân edenlerdendir. Doğum zamanı ve yaşı hakkında bilgi yoktur. Künyesi “Ebû Ümâme” olmakla beraber “Es’ad-ül-Hayr” (Hayırlı Es’ad)” ismi ile anılırdı. Oğlu Abdullah da Eshâb-ı kirâmdandır. Kızı Habîbe, […]

No Comments »

HAYVANA YAPILAN İYİLİĞE ÜCRET

Eylül 7, 2016

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatır:. Bir yolcu, yoluna devam ederken, çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı, inip ondan su içti. Çıktığında bir de baktı ki, ziyadesiyle susamış bir köpek dilini çıkarıp susuzluktan toprağı yiyor. Yolcu: — Bu köpek de biraz önce benim olduğum haldeki gibi, pek çok susamış bir vaziyette, diye söylendi. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 6, 2016

قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. (سورة الكوثر، 1-3 Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: “(Habîbim Ahmed) Şüphe yok ki biz sana Kevser’i (pek çok hayrı) verdik. Sen de Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak sana buğzedendir ebter (hakir ve zelil).” (Kevser Sûresi, âyet 1-3)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 6, 2016

“…Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder…” (Haşr, 59/24)

No Comments »

ÂMİR BİN FUHEYRE ( radıyallahü anh )

Eylül 6, 2016

Mekke-i Mükerreme’den, Medine-i Münevvere’ye hicret edenlerden, Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk’ın azadlı kölesi, meleklerin defn ettiği bir sahâbî. Hicretin 4. yılında (m. 626) Bi’r-i Maûne faciasında şehîd oldu. Benî Teym bin Mürre kabilesinin kölelerinden olarak tanınırdı. Esasen Ezd kabilesinden idi. İslâm’a girişi İslâmın başlangıç günlerine rastlar. O sıralarda Âmir bin Fuheyre hazretleri, Tufeyl bin Abdullah’ın çobanıydı. […]

No Comments »

YAHUDİ OĞLANIN İMANI

Eylül 6, 2016

Bir yahudinin oğlu Peygamber aleyhisselâmın hizmetinde bulundu. Bir gün hastalandı. Resûlullah aleyhisselâm da ziyaretine gitti. Başucunda oturduktan sonra oğlana: — Müslüman ol! buyurdu. Bunun üzerine oğlan babasına baktı. Babası da: — Ebu’l Kasım’a itaat et, diye söyleyince, o da müslümanlığı kabul etti. Peygamber aleyhisselâm oğlanın hak dini kabul etmesi üzerine: — Bu oğlanı ateşten kurtaran […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 5, 2016

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin…” (Hucûrat, 49/10)

No Comments »

ÜBEYY BİN KA’B ( radıyallahü anh )

Eylül 5, 2016

Eshâb-ı kiramdan, Hazrec kabilesinin Hudeyle kolundan. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 35 (m. 656) senesinde Medine’de vefât etti. Cenâze namazını Hazreti Osman kıldırdı. Bâki’ kabristanında medfûndur. Annesi Neccâr hânedanından Süheyl’dir. Hazreti Übeyy İslâmiyetin Medine taraflarında yayıldığı sıralarda, ikinci Akabe biâtından önce müslüman oldu; daha sonra yetmiş kişi ile Akabe’ye iştirâk ederek, müslümanlığını ve Resûlullaha olan […]

No Comments »

NİYET – İHLAS VE MEZİYETLERİ

Eylül 5, 2016

İbni Ömer radıyallahü anh’ten rivayet edilir: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: Üç kişi yolda giderken yağmura tutulup, dağın bir mağarasına sığındılar. Arkasından da sığındıkları mağaranın önüne dağın üzerinden bir kaya düşüverdi ve mağarayı kapattı. Bunun üzerine biribiriyle şöyle konuştular: Allah için işlediğiniz bir iş varsa, hatırlayın ve onu vesile ederek Allah’a dua edin, belki sizi bu […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Eylül 4, 2016

“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara, 2/154)

No Comments »

Links

Calendar