Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ekim, 2015

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 31, 2015

“Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allâh’a aid olmasın…” (Hûd Sûresi, âyet 6)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 31, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: …أَنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ. (حم “Kıyâmet gününde Allâhü Teâlâ’nın kullarının en hayırlısı, Allâhü Teâlâ’ya çok hamd edenlerdir.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 31, 2015

İlim ve hikmet helal lokmadan doğar. Aşk ve incelik helal lokmadan kazanılır. (Mevlâna)

No Comments »

HAZRETİ ALİYYÜL MÜRTEZA

Ekim 31, 2015

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) dâmâdı ve dördüncü halîfesidir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası Ebû Tâlib’in oğludur. Künyesi Eb’ül-Hüseyin’dir. Bir künyesi de Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) iltifât buyurarak söylediği “Ebû Türâb”dır. Hiç puta tapmadan müslüman olduğu için “Kerremallahü vecheh”, kahramanlığı ve çok cesur olmasından dolayı “Kerrâr” “Esedullah-il gâlib” lakabları verilmiştir. Ayrıca takdîr-i ilâhiyyeye […]

No Comments »

NÜKTE: ZİHNİ EFENDİNİN KIZLARI

Ekim 31, 2015

Bolu’da saatçi merhum Hacı Zihni Efendi’ye ilk çocukları dünyaya geldiğinde: – “Zihni Efendi, bir kız çocuğun doğdu” diye müjdelemişler. Sevinmiş güler yüzle: – Makbulüm oldu, adı da “Makbule” olsun demiş. İkinci kızının doğumunu müjdelemişler: – “Zihni Efendi, bir kızın daha oldu,” demişler. – Aman ne mürüvvet, adı da “Mürüvvet” olsun demiş. Üçüncü kızını müjdelemişler. – […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 30, 2015

“…Her kim de Allâh’ın şeâirine (muhterem kıldığı alâmetlere; mukaddesâta) ta’zîm (hürmet) ederse, şüphesiz o (ta’zîmler) kalplerin takvâsındandır.” (Hacc Sûresi, âyet 32)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 30, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ. (فيض “Kıyamet günü Allâhü Teâlâ katında insanların en şerlisi, kötülüklerinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kimsedir.” (Hadîs-i Şerîf, Feyzü’l-Kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 30, 2015

Sabır sonuca kolayca ulaştıran bir kılavuzdur. (Mevlâna)

No Comments »

ANA BABA HAKLARI

Ekim 30, 2015

Ana babanın evlâdı üzerinde birçok hakları vardır. Ana babaya karşı gelmek büyük günahların en büyüklerindendir. Bu hususta birçok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfler vardır. Bu âyet-i kerîmelerden bazıları şunlardır: “Onlara öff (bile) deme” (İsrâ sûresi, âyet 23.) “…Bana ve ana babana şükret. Dönüş ancak banadır.”(Lokman sûresi, âyet, 14.) Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “İnsanların kadınlarına karşı iffetli olunuz […]

No Comments »

HİND BİNTİ UTBE ( radıyallahü anha )

Ekim 30, 2015

Kadın sahâbîlerden. Mekke kâfirlerinden Utbe bin Rebi’a bin Abd-i Şemsî bin Abd-i Menâf kızı, Ebû Süfyânın hanımıdır. Hazreti Mu’âviyenin annesidir. Hind binti Utbe Mekke’de doğmuş olup, doğum târihi bilinmemektedir. Büyük dedesi Abd-i Menâf Kureyş’in ileri gelenlerinden ve başkanlarından idi. Hind binti Utbe, evvelâ Mahzûm kabîlesinden Fâkıhe İbn-i Mugayze ile daha sonra ise Ebû Süfyân ile […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 29, 2015

“Ey âdemoğulları! Şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır diye size emretmedim mi?” (Yâsîn Sûresi, âyet 60)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 29, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَغَنِي أَنَّ لُقْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِابْنِهِ : لَيْسَ غِنًى كَصِحَّةٍ، وَلَا نَعِيمٍ كَطِيبِ نَفَسٍ. (هب)‏ Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Lokman aleyhisselâmın oğluna şöyle nasihat ettiği bana ulaştı: ‘Sıhhat gibi zenginlik, gönül huzuru gibi nimet yoktur.’ (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 29, 2015

İmandır o cevher ki ilahî ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

RESÛL-İ EKREM’İN (S.A.V.) GÜZEL MUAŞERETİ

Ekim 29, 2015

Seyyid-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.) her hususda insanların en kerîmi idi. Herkes ile güzel görüşür, daima güler yüzlü bulunur. Sohbet esnasında -münasebetsiz bir lakırdı olmadıkça- kimsenin sözünü kesmezdi. Ve her kavmin büyüklerine daima ikram eder, onları kendi kabilelerinin reisliğine tâyin buyururdu. Davetleri ve verilen hediyeleri kabul buyurur, mukâbilinde de hediyeler verirdi. Dine aykırı olmayan hususlarda insanlara […]

No Comments »

HAZRETİ ABDURRAHMÂN BİN AVF

Ekim 29, 2015

Eshâb-ı Kirâmın büyüklerinden ve Cennetle müjdelenen on kişiden biri. Adı, Abdurrahmân bin Avf bin Abd-i Avf bin Hars bin Zühre bin Kusey’dir. Soyu, yedinci dedesi Kilâb bin Mürre’de Resûlullah efendimiz ile birleşmektedir. Künyesi Ebû Muhammed’dir. İslâmiyetten önce adı Abd-i Amr, bir rivâyette de Abdul-ka’be veya Abdülhâris olup, İslama geldiğinde Peygamber efendimiz tarafından ismi değiştirilip “Abdurrahmân” […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 28, 2015

“…Eğer ona (Peygambere) itâat ederseniz hidâyete erersiniz. Resûlün üzerindeki ise ancak açık bir tebliğdir.” (Nûr Sûresi, âyet 54)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 28, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (ق)‏ “Sizden biriniz beni (anasından) babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe (hakîki îmân ile) îmân etmiş olmaz.”(Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 28, 2015

Ölüm sevgiliyi sevgiliye ulaştıran bir köprüdür. (İmam Rabbani)

No Comments »

OSMAN BİN MAZ’ÛN ( radıyallahü anh )

Ekim 28, 2015

İlk Müslümanlardan. Künyesi, Ebû Sâib’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Vefâtında ihtilaf vardır. Hicretin ikinci yılında vefât ettiği de rivâyet edilir. Babası Maz’ûn bin Habîb, annesi Sahile binti el-Anbes’dir. Zevcesi Havle binti Hakim’dir. Abdurrahmân ve Sâib isimlerinde iki oğlu vardır. Osman bin Maz’ûn ( radıyallahü anh ) temiz bir yaratılışa sahipti. İslâmdan önce de düzenli ve ağırbaşlı […]

No Comments »

YOLCULUK ÂDÂBINDAN

Ekim 28, 2015

Bir kimse yolculuğa çıkarken bilhassa hacca giderken ailesine, akraba ve komşularına, kardeşlerine veda edip onlardan duâ ister. Onlarla helâlleşir. Gücü yettiğince kalblerini hoşnud etmeye çalışır ki duâyı ihlasla yapsınlar. Zira Allâh onların duâsını onun hakkında hayırlı kılar. Müsâfirin hayır ehlinden tavsiye talebi de müstehabdır. Yolcular, uzun yola çıkanlar geride kalanları Allâh’a emânet eder. Evinden çıkarken […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 27, 2015

اَسْتَعِيذُ بِاللهِ : … وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. (سورة النساء, 136 “Her kim Allâh’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe küfreder (bunlardan birini inkâr ederse) hidayetten uzak bir dalâlete düşmüş (artık yolunu bulamayacak derecede şaşırmış) olur.” (Nisâ sûresi, âyet 136)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 27, 2015

“…Eğer sizin üzerinizde Allâh’ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, muhakkak hüsrâna düşenlerden olurdunuz.” (Bakara Sûresi, âyet 64)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 27, 2015

“Bir yerde vefât eden Ashâbım, kıyâmet günü onlar (o belde insanları) için, rehber ve nûr olarak diriltilir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 27, 2015

Sıradan otlar iki ayda yetişir. Fakat kırmızı gül ancak bir yılda yetişir. (Mevlâna)

No Comments »

HERŞEYİ İMAN ETTİ, HATTA YÜZÜĞÜ BİLE

Ekim 27, 2015

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), Muâz bin Cebel’i (r.a.) Yemen’e göndermişti. Hz. Muâz oradan döndüğünde elinde “Muhammedün Resûlullâh” nakışlı bir yüzük vardı. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), “Bu yüzük nedir?” diye sual buyurdular. Hz. Muâz; – “Yâ Resûlullâh, ben insanlara yazılar yazıyorum. Yazdıklarımın üzerine ilaveler ve noksanlıklar yapılmasın diye böyle mühür olarak kullandığım bir yüzük edindim.” dedi. Resûllullâh Efendimiz […]

No Comments »

NUMAN BİN MUKARRİN ( radıyallahü anh )

Ekim 27, 2015

Mekke’nin Fethi’nde Müzeyyine kabilesinin sancaktarı, Nihavent Muharebesi’nde İslâm ordusunun kumandanı, şehîd Sahâbî. Künyesi Ebû Amr’dır. 21 (m. 642) târihinde şehîd oldu. Müzenî kabîlesindendir. Kardeşleri, Suveyd bin Mukarrin ile Nuaym bin Mukarrin’dir. Her ikisi de, Numan ( radıyallahü anh ) gibi askerlik ve kahramanlık bakımından meşhûr Sahâbîlerdendir. Numan bin Mukarrin ( radıyallahü anh ) Resûlullah ( […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 26, 2015

“…Ve her kim Allâh’ı ve meleklerini ve kitaplarını ve peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse muhakkak pek uzak bir dalâletle sapıklığa düşmüş (; haktan uzaklaşmış) olur.”(Nisa sûresi, âyet 136

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 26, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا. (حم “Dünyada insanlara eziyet edenlere muhakkak Allâhü Teâlâ da kıyâmet gününde azab eder.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 26, 2015

Akıl maddeyi, kalp manayı keşfeder. (Muhammed İkbal)

No Comments »

HAZRETİ AİŞE-İ SIDDÎKA

Ekim 26, 2015

Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) mübârek zevcelerinden. İsmi Aişe binti Ebû Bekir’dir. Yani Ebû Bekir ( radıyallahü anh )’ın kızıdır. Annesi Ümmü Ruman binti Âmir İbni Uveymir’dir. Künyesi Ümmü Abdullah, lakabı Sıddîka, ünvanı Ümm-ül-mü’minîndir. Hazreti Âişe’nin çocuğu yoktu. Bunun için künyesi de yoktu. Araplarda künyeye çok ehemmiyet verilirdi. Bunun için Hazreti Aişe üzülürdü. Birgün Hazreti Peygambere […]

No Comments »

DEVLETE YADİGAR

Ekim 26, 2015

Osmanlı âlimlerinden Münîb Efendi her eser yazdıkça sarayın iltifâtına mazhar olur, kendisine rütbe verilirmiş. Talebesi Atâullâh Efendi’ye Şeyhülislâmlık verilince, ona da Kazaskerlik rütbesi verilmiş. Münib Efendinin arkadaşlarından Süleyman Molla tebrik için gelip: “Siz her rütbeye bir eser ile nâil oldunuz. Acaba bu rütbeye hangi eserle nâil oldunuz?” diye sormuş. Münîb Efendi: “Evet, demiş, bu defa […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 25, 2015

اَسْتَعِيذُ بِاللهِ : … إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ. (سورة الحج, 65 Allâhü Teâlâ buyurdu: “…Şüphe yok ki, Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir.” (Hac Sûresi, âyet 65)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 25, 2015

“(Mü’minler) yanları yataklarından uzaklaşır (gece kalkar ve nafile namaz kılarlar) korku ve ümid içinde Rab’lerine duâ ederler ve (onlar) kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar.” (Secde Sûresi, âyet 16)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 25, 2015

“Ramazan ayı orucundan sonra en fazîletli oruç Allâh’ın ayı olan Muharrem ayının orucudur.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 25, 2015

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda, Allah korkusundandır. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

HAYVANLARA İYİ DAVRANMAK

Ekim 25, 2015

İslâm dîninde bütün mahlûkata şefkatle davranılması bir vazifedir. Bilhassa hayvanlara zulmedilmeyip iyi bakılması lâzımdır. Hayvanları pek ziyade yormamalı, dövmemelidir. Hayvanlara zulmün cezası ağırdır. Çünkü hayvanların Hak Teâlâ’dân başka yardımcısı yoktur. Hadîs-i şerîfte “Allâhü Teâlâ’dan başka yardımcısı bulunmayanlara zulmedenler hakkında Hak Teâlâ’nın gazabı pek şiddetli olacaktır.” buyurulmuştur. Hayvanların hakları vardır. Ehlî (evcil) hayvanların yiyeceklerini içeceklerini vaktinde […]

No Comments »

NEVFEL BİN HARİS ( radıyallahü anh )

Ekim 25, 2015

Eshâb-ı kirâm’dan Peygamberimiz’in ( aleyhisselâm ) amcası Harisin oğlu idi. Bedir Savaşı’na müşriklerin baskısı ile katıldı. Burada esîr düştükten sonra müslüman oldu. Hendek Savaşı sırasında Medine’ye hicret etti. Künyesi Ebû Hâris’tir. Hazreti Ömer’in halifeliği zamanında 15 (m. 636) senesinde vefât etti. Nesebi ise; Mekke’deki Kureyş kabilesinin Hâşimî kolundan Nevfel bin Haris bin Abdülmuttalib bin Hâşim […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 24, 2015

“Peygamberin vazifesi ancak tebliğ etmekten ibarettir…” (Mâide Sûresi, âyet 99)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 24, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْجَنَّةَ، صَلَاتُهُمَا وَصِيَامُهُمَا وَحَجُّهُمَا وَجِهَادُهُمَا وَاصْطِنَاعُهُمَا لِلْخَيْرِ وَاحِدٌ، وَيُفَضِّلُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِحُسْنِ الْخُلُقِ كَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (كنز “Namazları, oruçları, hacları, cihadları ve işledikleri hayırları bir olan iki kişi cennete girecek. Fakat biri(nin makamı) güzel ahlâkı sebebiyle doğu ile batı arasındaki mesafe kadar arkadaşından üstün olacaktır.” (Hadîs-i […]

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 24, 2015

Pınar kuru, destiler kırık, suya giderler. O gafiller ki haydan gelip huya giderler. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: İLİM ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK

Ekim 24, 2015

Akâid, fıkıh, hadîs gibi dîn ilimlerini öğrenmek ve onu öğretmeye çalışmak ve Kur’ân-ı Kerîm’e ta’zîm ve onun tecvîdi ile öğrenilip öğretilmesi, hükümlerine riâyet etmek, Kur’ân ehlini sevmek imanın şubelerindendir. Kur’ân-ı Kerîm’de -meâlen-: “(Allah) sizden iman edenleri ve ilim verilenleri derecelerle yükseltir.” (Mücâdele sûresi, âyet 11)” buyuruldu. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen […]

No Comments »

HATÎB BİN EBÎ BELTEA ( radıyallahü anh )

Ekim 24, 2015

Eshâb-ı kiramın Muhacirlerinden ve Bedir harbine katılanlardan. Resûlullah’ın, Mısır kralı Mukavkıs’â gönderdiği, elçisidir. Nesebi (silsilesi), Hatîb bin Ebî Beltea bin Âmir bin Seleme bin Sa’b bin Sehl el-Lahmî’dir. Ayrıca Amr adı ile de bilinmektedir. Künyesi “Ebû Muhammed” veya “Ebû Abdullah’tır. Kendisinin Yemen’de Kahtanî kabilesine veya Necm bin Adiyy kabilesine mensûb olduğu zikredilmektedir. Babası, Ebû Beltea’dır. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 23, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِى سَنَتِهِ كُلِّهَا. (الجامع الصغير)‏ “Her kim Âşûrâ günü çoluk-çocuğuna cömert davranırsa, Allâhü Teâlâ senenin tamamında ona rızık genişliği verir.”(Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 23, 2015

“Onlara (Firavun ve kavmine), âyetlerimiz hakikati gözlerine sokarcasına geldiği vakit onlar ‘Bu apaçık bir sihir.’ dediler.” (Neml sûresi, âyet 13)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 23, 2015

Suret aşıkı olma, gönül kazanmaya çalış. (Mevlâna)

No Comments »

MUS’AB BİN UMEYR ( radıyallahü anh )

Ekim 23, 2015

Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. İslâmiyetin ilk yıllarında müslüman oldu. Habeşistan’a sonra da Medine’ye ilk hicret edenlerdendir. Birinci Akabe bîatında müslüman olan oniki kişi, Resûlullah’dan ( aleyhisselâm ) dînî hükümleri ve Kur’ân-ı kerîm öğretmesi için bir muallim (öğretmen) istediler. Bunun üzerine Resûlullah ( aleyhisselâm ) tarafından Medine’ye muallim olarak gönderildi. Bedir ve Uhud savaşında Muhacirlerin sancağını taşıdı. […]

No Comments »

KIRK, ELLİ, ALTMIŞ, YETMİŞ… YAŞIN İKRAMLARI

Ekim 23, 2015

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bir kimse Müslüman olarak kırk yaşına vardığında Allâh ondan üç türlü belâyı kaldırır: delilik, cüzzâm ve baras (alaca). Bir kul Müslüman olarak elli yaşına erdiğinde günahlarını hafifletir. Bir kul Müslüman olarak altmış yaşına geldiğinde Allâh ona inâbeyi (gafletten zikre dönmeyi) ihsân eder. Bir kul Müslüman olarak yetmiş yaşına erdiğinde semâda meleklerine […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 22, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَلْيَسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ. (مجمع)‏ “Sadaka verecek malı olmayan kimse, erkek ve kadın bütün müminlere istiğfar etsin. Bu da bir sadakadır.” (Hadîs-i Şerîf, Mecmaü’z-Zevâid)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 22, 2015

“O (Resûlullâh) hevâsından konuşmaz. (Her ne konuşmuş ise) o kendisine vahyolunan bir vahiydir.” (Necm Sûresi, âyet 3, 4)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 22, 2015

Allah, hastalığı, gamı, kederi, gönül hoşluğu meydana çıksın ve anlaşılsın diye yaratmıştır. (Mevlâna)

No Comments »

GÜNAHLARI AFFETTİREN BAZI ŞEYLER

Ekim 22, 2015

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Her kim bir çocuğuna yüzünden Kur’ân okumasını öğretirse Allâh onun geçmiş ve gelecek olan(günahları)nı mağfiret eder. • “Her kim çocuğuna ezberden Kur’ân okumağı öğretirse Allâhü Teâlâ kıyâmet gününde yüzü ayın on dördü gibi (parlak) olarak diriltir; çocuğuna ‘oku’, denilir. Her bir âyeti okudukça Allâh babasının bir derecesini yükseltir. Kurân-ı Kerîm’den […]

No Comments »

MUTARRİF BİN ABDULLAH ( radıyallahü anh )

Ekim 22, 2015

Tabiînden hadîs ve fıkıh âlimi. İsmi Mutarrif bin Abdillâh bin Eş-Şihhîr bin Avf bin Ka’b bin Vikdân bin Kureyş olup künyesi Ebû Abdillâh’dır. Zamanının âlimleri arasındaki lakabı ise i’mâd-üd-dîn (dinin direği)dir. Babası ise Eshâb-ı kirâmdandır. Basra’da yaşamış, zühd, verâ’ ve takvâ sahibi velî bir zâttır. İlim ve amel bakımından zamanın bir tanesi idi. Zamanındaki insanların […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 21, 2015

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu: “Kabir azabı haktır, vâkidir. Buna inanmayan kimse azâb olunur.” (İbn-i Hacer, el-Metâlibü ‘l-Âliyye

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 21, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ. (خزيمة)‏ “Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz; bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 21, 2015

Kendini hakla meşgul etmezsen, batıl seni kaplar. (İmam Şafii)

No Comments »

SULTAN ABDÜLMECİD HAN’IN CENAZE MERASİMİ

Ekim 21, 2015

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın babası olan Sultan Abdülmecid Han, 26 Haziran 1861 tarihinde 39 yaşında vefat etmişti. Ahmed Cevdet Paşa, Abdülmecid Han’ın cenaze merasimi hakkında şu bilgileri vermektedir: “Hâkan-ı merhumun cenazesi saray avlusuna çıkarıldı. Musalla taşı üzerine konuldu. Hazır olanlar derin bir hüzün ve elem ile doldu. ‘Er kişi niyetine’ sözü her cenazede örf ve âdet […]

No Comments »

HASSAN BİN SABİT ( radıyallahü anh )

Ekim 21, 2015

Eshâb-ı kiramdan meşhûr şâir. Ensârdandır. Künyesi, Ebû Velîd’dir. Ebû Abdurrahmân ve Ebû Hüsâm da denilmiştir. Lakabı, Şâir-i Resûlullahdır. Soyu, Benî Neccâr kabilesinden Hazrec kabilesine, bunlardan da Kahtan kabilesine ulaşır ki, aslı Yemen’den gelmektedir. Annesi Füri’ate binti Hâlid de Hazrec kabilesindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Kendisinden nakledildiğine göre, Peygamberimizden ( aleyhisselâm ) 7 veya 8 sene önce […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 20, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَرَسَ شَجَرَةً فَأَيْنَعَتْ غَرَسَ اللهُ لَهُ بِهَا شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ‏.‏ (كنز “Bir kimse bir ağaç diker de o ağaç yetişip meyve vermeye başlayınca, Allâhü Teâlâ da o ağaca karşılık o kimse için cennette bir ağaç diker. (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 20, 2015

“…Bir de peygamber size her ne (emir) verirse tutun, nehyettiğinden, yasakladığından da sakının…” (Haşr Sûresi, âyet 7)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 20, 2015

Bir hata işlediğin zaman Allah’tan bağışlama dileyiniz. Çünkü hatalar insanlar yaratılmadan önce yaratılmıştır. Günah olan hatada ısrar etmektir. (Yunus Emre)

No Comments »

ZEMZEM SUYU HER DERDE DEVADIR

Ekim 20, 2015

Zemzem kuyusu Makam-ı İbrahim’in güney tarafındadır. Cebrâil (a.s.)’ın Hz. İsmail ve validesi Hz. Hacer için  açtığı sudur. O tarihten itibaren Mekke mamur olmağa başladı. Cürhüm kabilesi oraya yerleşti. Cürhümlüler Kâbe-i Muazzama’ya ve Harem-i Şerîfe saygıda kusur edinceye kadar Mekke sakinleri onun suyundan istifade etmeye devam etti. Sonra onun yeri kayboldu ve bilinmez hâle geldi. Hz. […]

No Comments »

HÂRİCE BİN ZEYD ( radıyallahü anh )

Ekim 20, 2015

Tabiînden olup, Medine-i Münevvere’deki Fukahâ-i Seb’a’dan (yedi büyük âlimden) birisi. Künyesi, Ebû Zeyd’dir. 29 (m. 650) senesinde doğdu. 99 (m. 717) yılında, Ömer bin Abdülazîz’in ( radıyallahü anh ) zamanında, Medine’de vefât etti. Babası Sahâbe-i kirâm’ın büyüklerinden, Zeyd bin Sabit annesi Ümmü Sa’d’dır ( radıyallahü anha ). Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) babası hakkında “Feraizi […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 19, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. (م)‏ “Allâhü Teâlâ, (intikam almaya gücü yettiği halde) affeden bir kulun izzet ve şerefini muhakkak artırır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 19, 2015

“…Altını ve gümüşü toplayıp da Allah yolunda sarfetmeyenleri (zekâtlarını vermeyenleri), artık onları acıklı bir azâb ile müjdele.” (Tevbe Sûresi, âyet 34)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 19, 2015

Ölürken hak aşıklarının gönül gözleri açılır da öteleri, bilinmeyen âlemi görürler. Başkaları ise ölüm korkusu ile kör ve sağır olarak ölürler. (Mevlâna)

No Comments »

GÜZEL AHLÂKTAN ŞÜKÜR

Ekim 19, 2015

Şükür üç kısımdır: 1- Nimetleri verenin Allâhü Teâlâ olduğuna inanmak. 2- Nimeti veren  Allâhü Teâlâ’ya, diliyle hamd ve senâ etmek. 3- Güzel ameller işleyerek, bu nimetleri veren Cenâb-ı Allâh’ın emirlerine uymak. Birinci kısım: Nimet veren Allâhü Teâlâ’yı, kalbiyle tasdik ederek, verdiği nimetlerin şükrünü edâ etmekten âciz olduğunu itiraf ve kavuştuğu nimet az bile olsa onu çok kabul edip […]

No Comments »

HAZRETİ ÜMMÜ SELEME

Ekim 19, 2015

Peygamberimizin mübârek hanımlarından. İsmi Hind’dir. Künyesi Ümmü Seleme’dir. Künyesiyle meşhûrdur. Babası Ebû Umeyye Süheyl bin Mugîre bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum, annesi Âtıke binti Âmir’dir. Mekke’de Bi’setten onbeş sene kadar önce doğduğu tahmin edilmektedir. Medine’de 57 (m. 667) senesinde vefât etti. İlk önce, halasının oğlu Ebû Seleme bin Abdulesad ile evlendi. Kocasıyla beraber İslâmiyeti […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 18, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَخَّرَهُ إِلَى أَجَلِهِ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ، فَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ أَجَلِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ. (طب “Bir kimsenin bir kimsede alacağı olsa vadesi gelinceye kadar bir sadaka sevâbı alır. Va’de sonunda ödenmez de uzatırsa her geçen gün için o hakkın tamamını sadaka vermiş gibi […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 18, 2015

“(Ey Habibim Ahmed) De ki: Eğer siz Allâh’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allâh da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur ve Rahim’dir.” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 31)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 18, 2015

Allah’tan sakınan kişi ilmi kadar söz söyler. (İmam Rabbani)

No Comments »

MUHAMMED BİN MESLEME ( radıyallahü anh )

Ekim 18, 2015

Eshâb-ı kiramın meşhûrlarından. Yaklaşık olarak 588 yıllarında Medine’de doğdu. 43 (m. 664) senesinde Medine’de vefât etti. İslâmın ilk yıllarında Mus’ab bin Umeyr vasıtasıyla müslüman oldu. İslâmiyet’i çok iyi öğrenen ve bilen Muhammed bin Mesleme, şecaatiyle de meşhûr olup, Eshâb-ı kiramın ileri gelenlerindendir. Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) savaşlara gittiğinde bazan onu Medine’deki günlük işleri yürütmek üzere […]

No Comments »

KIT’A

Ekim 18, 2015

Aldanma bu dünyaya fani cihandır bu, Kendisi aşikâr, ateşi gizli külhandır bu, Giden geri gelmez iki kapılı handır bu, İnsafı terk eyleme makam-ı imtihandır bu. (Lâ edrî)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 17, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. (د)‏ “Şaka bile olsa yalan söylemeyen için cennetin ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkı güzel olan için de cennetin en üst derecesinde […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 17, 2015

“Ancak kendisine ibadet etmenizi ve ana babaya iyilik yapmanızı Rabb’in kat’î olarak emretti. Senin yanında onlardan biri veya ikisi de ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf -bile- deme ve onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.” (İsrâ Sûresi, âyet 23)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 17, 2015

Seçme hürriyetimizin sınırsız olduğu tek dünya, kitaplar dünyasıdır. (Cemil Meriç)

No Comments »

VASİYYET

Ekim 17, 2015

Sünnetlerden biri de, ölüm zamanında güzel vasiyette bulunmaktır. Ölüm döşeğinde iki gece hasta yatınca, vasiyetnamesini yazıp, yanında bulundurur. Sünnet olan, malının üçte birini vasiyet etmektir. Resûlullah (s.a.v.) böyle emretmiştir. Hasımlarının razı edilmesini, borçlarının, namaz ve oruç fidyelerinin ödenmesini vasiyet eder. Ölüler birbirlerini ziyaret edip konuşurlar. Vasiyet etmeden ölene, kıyâmete kadar kabirde konuşma izni verilmez. Vasiyetname […]

No Comments »

KATÂDE BİN NU’MAN ( radıyallahü anh )

Ekim 17, 2015

Eshâb-ı kiramdan. Evs kabilesinden ve Ensârın ileri gelenlerindendir. Ebû Ömer, Ebû Abdullah künyeleri vardır. Hazreti Katâde 24 (m. 644) târihinde 65 yaşında vefât etti. Namazını Hazreti Ömer kıldırdı. Evs kabilesinin Zafer kolundandır. Ebû Saîd el-Hudrî’nin kardeşidir. Anneleri, Enîse binti Kays en-Neccârî’dir. Nesli, torunları olan Âsım bin Ömer bin Katâde ve Ya’kub Ömer ile sona erdi. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 16, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. (خ “Günahların en büyüğü Allâh’a şirk koşmak, bir kişiyi öldürmek, ana babaya âsî olmak ve yalan söylemektir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 16, 2015

“Kulunu bir gece Mescid-i Harâm’dan o çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya -ona âyetlerimizden gösterelim diye- yürüten o Sübhân’ı (bütün noksan sıfatlardan) tenzîh ederim…” (İsrâ Sûresi, âyet 1)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 16, 2015

Tatlı konuşan kimse ile sert konuşma. Barış kapısını çalanla kavga çıkarma. (Sadi Şirazî)

No Comments »

GIYBET HARAMDIR

Ekim 16, 2015

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Kim bir kardeşi gıyabında gıybet edilince müdafaa ederse Allâhü Teâlâ’nın onu cehennem ateşinden koruması hak olur.” buyurdular. Gıybet bir kimseyi yanında bulunmadığı bir vakitte hoşuna gitmeyecek şey ile anmaktır. Eğer kötülediği şey o kimsede varsa gıybet olur. Yoksa iftirâ olur ki bu daha büyük günahdır. Diri yahut ölü, Müslüman veya gayr-i Müslimi […]

No Comments »

HANZALA BİN EBÎ ÂMİR ( radıyallahü anh )

Ekim 16, 2015

Medineli Eshâbın meşhûrlarından şehîd ve meleklerin yıkadıkları bir zât. İsmi Hanzala bin Ebî Âmir bin Safi bin Mâlik olup lakabı Takî ve Gasîl-ül-melâike’dir. Medine’de Evs kabilesinden olup, kavminin eşrafından idi. Babası Ebû Âmir Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) Medine’ye teşrîf etmesi üzerine O’na ( aleyhisselâm ) düşman olmuş ve Medine’den ayrılarak, Mekke’ye gitmiş müşriklerle bir olmuştu. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 15, 2015

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız vakit yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız ve başlarınıza meshedip ayaklarınızı da her iki topuğa kadar yıkayınız. Eğer cünüp iseniz guslediniz; tamamen yıkanınız…” (Mâide Sûresi, âyet 6)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 15, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ أَلَا إِنَّ دَاءَكُمْ اَلذُّنُوبُ وَدَوَاءُكُمْ اَلْاِسْتِغْفَارُ. (هب “Size derdinizi ve onun devasını bildireyim mi? Dikkat edin sizin derdiniz günahlar, devanız da istiğfardır.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 15, 2015

İyi söz kısa ve anlamlı olandır. Yerinde susmak sözün en güzelidir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı )

No Comments »

HUBEYB (HABÎB) BİN ADÎY ( radıyallahü anh )

Ekim 15, 2015

Eshâb-ı kiramın şehîdlerinden. Ensârdan ve Evs kabilesindendir. Hicretten önce müslüman oldu. Bedir ve Uhud savaşına katıldı. Bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi. Bedir savaşında Haris bin Nevfel adındaki meşhûr müşriki öldürmüştür. Hicretin 4. (m. 625) senesinde vukû’ bulan Recî’ vak’asında esîr edilip, Mekke’ye götürülerek müşriklere verildi ve orada onlar tarafından şehîd edildi. Uhud savaşında kendilerinden bazılarının […]

No Comments »

YÛŞA TEPESİ; CEBEL-İ YÛŞA

Ekim 15, 2015

Yûşa tepesi Beykoz’un kuzeyinde 195 metre rakımlı bir tepe olup üzerinde bir câmi ile Hazret-i Yûşa aleyhisselâmın kabr-i şerîfleri vardır. Tepenin zirvesinden Karadeniz ile boğaz tamamen latîf bir manzara halinde görülmektedir. Dağın kuzey eteğinde Âb-ı Hayât nâmında bir menba vardır. Kuzeybatı eteğinde ve deniz sâhilinde Macar tabyası, güneyinde Anadolukavağı bulunmaktadır. Yürüyerek bir saatte çıkılabilir. Buradaki […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 14, 2015

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (haramdan) sakınsınlar, ırzlarını muhâfaza etsinler, -zâhir olanı (yâni örtünün dış tarafı ile eli ve yüzünden) başka- ziynetlerini açmasınlar ve başörtülerini yakalarının üzerine sarkıtsınlar…” (Nûr Sûresi, âyet 31)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 14, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْهِجْرَةُ أَنْ تَهْجُرَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ثُمَّ أَنْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَّ بِالْحَضَرِ. (حم “Hicret, açık ve gizli bütün fuhşiyatı; günahları terk etmen, namazını kılman, zekâtını vermendir. Bundan sonra sen, evinde de ölsen hicret etmiş sayılırsın.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 14, 2015

Merhametin yok diyelim nefsine, Merhamet etmez misin evladına. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

HAYAT DÜSTÛRLARI

Ekim 14, 2015

Resûlullâh aleyhisselâm, Hz. Muâz’ı (r.a.) Yemen’e gönderdiğinde: “Yâ Resûlallâh, bana bir şeyi tavsiye ediniz ki onunla yaşayayım” dedi. “Allâh’a hiçbir şeyi ortak koşma” buyurdular. “Artırınız” dedi, “Güzel ahlâk (sâhibi olman)ı tavsiye ederim” buyurdular. “Artırınız” dedi, “On günah işlediğinde onlara keffaret olacak; affettirici bir hasene; iyilik işlersin” buyurdular. O sırada Ensâr’dan bir zât: “Lâ ilâhe illallâh” […]

No Comments »

HAMZA BİN ABDÜLMUTTALİB ( radıyallahü anh )

Ekim 14, 2015

Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası, ilk müslüman olanlardan. İsmi Hamza. Künyesi Ebû Ammâre (Umare) ve Ebû Ya’lâ. Lakabı, Esedullah (Allahın Arslanı)’dır. Nesebi, Hamza bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abd-i Menâf El-Kureyşî el-Hâşimî’dir. Peygamber efendimizin amcası ve aynı zamanda süt birâderi idi. Annesi Hâle, Peygamber efendimizin vâlidesi Hazreti Âmine’nin amcasının kızıdır. Hazreti Peygamberimizden 2 (başka bir […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 13, 2015

“…Ey Rabb’imiz! (farz kıldığın vazifeleri) unutursak veya hatâ edersek bizi muâhaze etme (hesaba çekme)… ” (Bakara Sûresi, âyet 286)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 13, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا. (طص)‏ “Muharrem ayında oruç tutana her gün için otuz gün(lük oruç) sevabı vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ekim 13, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمِ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا. طص)‏) “Muharrem ayında oruç tutana her gün için otuz gün(lük oruç) sevabı vardır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr)

No Comments »

MUHARREM AYI

Ekim 13, 2015

Muharrem ayı, Hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın ilk gecesi, (bu akşam) akşam ile yatsı arasında Allâhü Teâlâ’nın rızâsı için iki rek’at namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir : “Yâ Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübârek kılman, afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, “.dünyevî ve uhrevî saâdetlere nâil eylemen için Allâhü Ekber. Her […]

No Comments »

Günün Sözü

Ekim 13, 2015

Takdiri ilahi gereğince kaybettiğin şeyler kesinlikle bil ki senden bir belayı giderir. (Mevlâna)

No Comments »

KABİR AZABI VE İDRARDAN SAKINMAK

Ekim 13, 2015

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “İdrar (sıçramasın)dan kaçınınız. Zira kabir azabının çoğu ondandır.” Ebû Hüreyre (r.a) şöyle anlattı: Bir vakit Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ile beraber yürüyorduk. İki kabrin yanından geçerken Resûlullah (s.a.v.) durdu, biz de durduk. Sonra Resûlullah’ın (s.a.v) rengi değişmeye, hatta elbisesinin kolu titremeye başladı. “Yâ Resûlallah neyiniz var?” diye sordum. “Benim duyduğumu siz duymuyor musunuz?” […]

No Comments »

EBÛ ZER GIFÂRÎ ( radıyallahü anh )

Ekim 13, 2015

Meşhûr Sahâbî. İlk müslüman olanlardandır. İsmi, Cündeb bin Cünâdedir. Müslüman olmadan önce künyesi Ebû Memle idi. Müslüman olunca Peygamberimiz ( aleyhisselâm ) Ona Ebû Zer künyesini verdi. Lakabı Mesih-ül-İslâm’dır. Benî Gıfar kabilesinden olup, doğum târihi bilinmemektedir. 32 (m. 652) senesinde Medine civarındaki Rebeze denilen yerde vefât etti. Ebû Zer Gıfârî, Mekke’nin ticâret yolu üzerinde yaşamakta […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ekim 12, 2015

“Kur’ân’da İsmail’i de an. Çünkü o cidden va’dinde sâdık idi ve bir resûl, bir peygamber idi.” (Meryem sûresi, âyet 54)

No Comments »

Links

Calendar