Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Mart, 2015

Günün Hadisi Şerifi

Mart 31, 2015

(قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ صَلَاةَ الْمُرَابِطِ تَعْدِلُ خَمْسَ مِائَةِ صَلَاةٍ. (هب “Murâbıtın (düşman karşısında nöbet bekleyenin) namazı beş yüz namaza denktir.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabu’l-Îmân)

No Comments »

OSMANLI’DA İLK UMÛMÎ KÜTÜPHANE

Mart 31, 2015

Kütüphaneciliğimizin tarihi çok eskilere kadar gitmektedir. Kütüphane kurma âdeti Büyük Selçuklu Devleti’nden Anadolu Selçuklularına oradan da Osmanlı Devleti’ne geçerek devam ede gelmiştir. Osmanlı Devleti, camiler, hanlar ve kervansaraylar gibi hayır eserlerinin yanına birer kütüphane kurmayı da ihmal etmemişti. Başta padişah ve valide sultanlar olmak üzere her sınıftan halk, elinden gelen gayreti gösterirdi. On dokuzuncu asra […]

No Comments »

ANAYA HİZMETİN EHEMMİYETİ

Mart 31, 2015

Silsile-i Sâdât’ın altıncı halkası Ebu’l-Hasan Harkânî (k.s.) Hazretleri anlattılar: İki kardeş vardı. Aralarında anlaşmışlar: Bir gece birisi annesine hizmet edip diğeri ibadetle meşgul olacak, diğer gecede hizmet eden ibadetle, ibadet eden de annesine hizmetle meşgul olacaktı. Bir gece kardeşlerden biri Allâhü Teâlâ’ya ibadetle meşgul olmuş ve bu ibadetinden çok büyük manevi lezzet duymuş, ertesi gece […]

No Comments »

GÜZEL AHLÂKIN FAZİLETİ

Mart 31, 2015

Allâhü Teâlâ, Peygamberini güzel ahlâkı ile överek: “Hiç şübhesiz, sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin” (Kalem sûresi, âyet 4) buyurmuştur. Usame b. Şüreyk (r.a.) Resûl-i Ekrem’e (s.a.v.): “İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı hangisidir?” diye sorduğumuzda, Resûl-i Ekrem (s.a.v.): “Güzel ahlâktır.” buyurdu. Resûl-i Ekrem (s.a.v.), Ebu Hüreyre’ye (r.a.): “Ey Ebû Hüreyre, güzel ahlâklı olmaya gayret et.” […]

No Comments »

BEŞ VAKTİN SÜNNETLERİNİN FAZİLETİ

Mart 31, 2015

Beş vakit namazın farz olan rek’atlarından başka sünnet olan rek’atleri de vardır. Sabah namazının farzından önce iki rek’at kılmak sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz Hazretleri “Bu iki rek’at bana dünya ve dünyada olan her şeyden daha sevimlidir.” diye buyurmuşlardır. Sünnetlerin en kuvvetlisidir. Sabah namazının farzı bir özürden dolayı vaktinde eda olunamayıp kazaya kaldığı gün öğleye kadar farzıyla […]

No Comments »

VERÂ’I TAMAMLAYAN ŞEYLER

Mart 31, 2015

VERÂ’I TAMAMLAYAN ŞEYLER Verâ, haramlara düşmek korkusundan dolayı şüphelilerden sakınmaktır. Verâ, şu on şey ile tamam olur: 1- Dilini gıybetten korumak. 2- Sû-i zandan kaçınmak 3- Alay etmekten kaçınmak. 4- Gözlerini harama kapamak. 5- Doğru sözlü olmak. 6- Kendini beğenmiş olmamak için Allâh’ın nimetlerini ve ihsânlarını bilmek ve düşünmek. 7- Malını hak yolda harcamak, boş […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 30, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تَعَلَّمُوا فَمَنْ عَلِمَ فَلْيَعْمَلْ. (طب “Ey insanlar! İlim öğreniniz. Kim de ilim öğrenirse hemen onunla amel etsin.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MUCİZELERİ

Mart 30, 2015

Ay, parmağının işareti ile bölünüp iki parça oldu. Güneş, batmışken, duasıyla geri dönüp, gökyüzünde göründü. Beşikteki çocuk, O’nun Peygamber olduğunu haber verdi. Burak isimli binekle Mi’rac’a gitti, yedi kat gökleri, melekûtu, Arşı, Kürsîyi seyretti, perdeleri aştı, Sidretü’l-müntehaya ve Tuba ağacına ulaştı, Kâbe Kavseyn ve ev edna makamlarına ulaştı. Allâhü Taâlâ’yı baş gözü ile gördü, O’nunla […]

No Comments »

FATİH SULTAN MEHMED’İN DOĞUMU VE TAHSÎLİ

Mart 30, 2015

Sultan Murad Hanın huzûruna bir haberci geldi. Sultanın elini öptükten sonra, diz çökerek: “Sultanım! Allah sana fetih ve zafer bahçesinden bir gonca ihsân etti, güzellikte emsâli görülmemiş bir oğul bahşetti.” Sultan Murad Han, etrafındakilere altınlar dağıttı ve oğluna Mehemmed (Mehmed) ismini verdi. Mehmed çok zeki idi. Beşinci yaşına girdiğinde artık iyiyi kötüden ayırt edebiliyordu. Sultan […]

No Comments »

EN HAYIRLI KORUYUCU ALLAH’DIR

Mart 30, 2015

Bir hırsız Hz. Râbiatü’l-Adeviyye’nin evine girdi. Bulabildiği şeyi alıp çıkmak istedi ise de çıkmaya yol bulamadı. Aldığı eşyayı bırakınca kapıyı bulabiliyordu. Üç defa böyle oldu ve: “Muhakkak biz onun evini muhafaza ediyoruz. En hayırlı koruyucu Allah’dır” diye bir ses işitti.

No Comments »

FATİH KANUNNÂMESİ

Mart 30, 2015

FATİH KANUNNÂMESİ Osmanlılarda ilk defa Orhan Gazi zamanında ele alınan devlet teşkilâtı devletin büyümesiyle beraber muntazam bir gelişme kaydetmiştir. İslâm hukukunun esaslarına göre bir takım kanunlar konulmuştu. İstanbul’u fethettikten sonra Osmanlı devletini eskisinden daha merkeziyetçi bir hale sokmağa çalışan Fatih Sultan Mehmet de yeni bir takım kaide ve kanunlar ortaya koymuş, mevcut olanlara da yeni […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 29, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْكِذْبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ. (كنز Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Yalan, rızkın azalmasına; maişet (geçim) sıkıntısına sebep olur.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

EHL-İ BEYTE HÜRMET

Mart 29, 2015

Bir gün Zeyd bin Sâbit (r.a.) bineğine binerken Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) amcası Abbâs’ın (r.a.) oğlu Abdullah hayvanın üzengisinden tutmak için yaklaştı. Bunun üzerine Zeyd b. Sâbit (r.a.); ‘Bırak, ey Resûlullah’ın amcasının oğlu!’ dedi. İbn-i Abbas (r.a.) da; ‘Biz büyüklerimize/âlimlerimize böyle davranmakla emrolunduk.’ dedi. Zeyd bin Sâbit (r.a.) da, elini uzat buyurdu. O da uzatınca elini […]

No Comments »

YALAN EN BÜYÜK GÜNAHTIR

Mart 29, 2015

Yalan, en çirkin günahlardandır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Muhakkak yalan nifâk kapılarından bir kapıdır.” “Mü’minde kötü ahlâktan her şey bulunsa da yalan ve hıyânet aslâ bulunmaz.” “Muhakkak doğruluk, iyiliğe götürür. İyilik ise cennete ulaştırır. Bir adam doğru söylemeye devam eder de nihayet Allâhü Teâlâ katında sıddîklardan yazılır. Yalan ise isyâna götürür. İsyân ve kötülük ise […]

No Comments »

ÂHİRETİN VARLIĞI VE EBEDÎ OLMASINDAKİ HİKMET

Mart 29, 2015

ÂHİRETİN VARLIĞI VE EBEDÎ OLMASINDAKİ HİKMET Allâhü Teâlâ Hazretleri ezelîdir, ebedîdir, kudreti de nihâyetsizdir ve her fiilinde nice hikmetler vardır, onun yaratıcılık sıfatı her zaman tecelli edecektir. Onun yarattığı ve yaratacağı varlıkların bir kısmı devam edip duracaktır. Kim bilir bu içinde bulunduğumuz âlemi ne kadar asır önce yoktan varetmiş, yaratmıştır, sonra da bu âlemde bir […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 28, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ. (ت “Hâlid bin Velîd ne güzel bir kuldur. O, Allâhü Teâlâ’nın kılıçlarından bir kılıçtır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

SALİHLERDEN OLMANIN YOLU

Mart 28, 2015

Bişr-i Hâfî (rh.) şöyle buyurdular: Rüyâmda Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) gördüm. Bana “Yâ Bişr! Allâhü Teâlâ, senin dereceni niçin akranlarından üstün kıldı, bilir misin?” diye sordular. Ben “Hayır, yâ Resûlallah” dedim. Buyurdular ki; “Sünnetime tâbi olman, sâlihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihatta bulunman, Ashâbımı ve Ehl-i beytimi sevmen. Seni ebrârın (sâlih kulların) makamına ulaştıran işte bunlardır.” […]

No Comments »

SEYFULLÂH HÂLİD BİN VELÎD (Radıyallâhü Anh)

Mart 28, 2015

Seyfullâh (Allâh’ın kılıcı) Hâlid bin Velîd hazretlerinin nesebi Lüvey bin Gâlib’de Resûlullâh Efendimizle (s.a.v.) birleşir. Vâlidesi Lübâbe binti’l-Hâris, Peygamberimizin zevcesi ve Mü’minlerin annesi Meymûne radıyallâhü anhânın kızkardeşidir. Hudeybiye’den sonra Müslüman olmuştur. Mu’te gazâsında fevkalâde kahramanlığı sebebiyle Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) onu “Seyfullâh” diye isimlendirdiler. Kendisi “Mu’te muhârebesinde elimde dokuz kılıç kırıldı” demiştir. Hayber’in ve Mekke’nin fetihlerinde […]

No Comments »

İLİM KİME ÖĞRETİLİR

Mart 28, 2015

Cehalet; (bilgisizlik) hastalığı dört kısımdır. Bunlardan ancak birisinin tedavisi mümkündür. 1- Sual ve itirazlarını karşısındakini çekememezlikten ve kinlerinden yaparlar. Bunların tedavisi mümkün değildir. Ona ne kadar açık ve güzel cevap versen, onun ancak düşmanlığı ve hasedi artar. Yapılacak en doğru şey böylelerine cevap vermemek, onlardan yüz çevirip hastalıklarıyla baş başa bırakmaktır. Âyet-i kerîmede; “Ancak dünya […]

No Comments »

SIRAT KÖPRÜSÜNÜ GEÇENLER

Mart 28, 2015

SIRAT KÖPRÜSÜNÜ GEÇENLER Hz. Aişe (r.anhâ) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e “Yâ Resûlallah! Seven sevdiği kişiyi kıyâmet günü hatırlayacak mı? diye sordum. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Hatırlar, ancak üç yerde hatırlayamaz.” buyurdular. Birincisi mizanın başında iken, salih amellerinin hafif mi ağır mı geleceği endişesiyle hatırlamaz. İkincisi kitapların (amel defterlerinin) havada uçuştuğu zaman, kitabının sağından mı, yoksa solundan […]

No Comments »

KELAM-I KİBAR

Mart 28, 2015

Dünya ve âhiret saâdeti; dostlara samimi, düşmanlara kibar davranmaktadır. (Şeyh Abdurrahim)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 27, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِماً حَتَّى يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلاً. (إحياء Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Kişi, bildikleriyle amel etmedikçe hakîki âlim olamaz.” (Hadîs-i Şerîf, İhyâu Ulûmiddîn)

No Comments »

AHMED CEVDET PAŞA’DAN HAYAT DERSLERİ

Mart 27, 2015

Cevdet Paşa, İkinci Abdülhamid Han’a sunduğu arzların bir kısmı olan Mâ’rûzât’ın sonunda tahsilini, hayat anlayışını ve gerek devlet büyüklerinden gerekse sultanlardan gördüğü iltifatları hiçbir zaman istismar etmediğini, hırs ve tamaha düşüp de pek ileri seğirtmediğini söyler ve; “Erişir menzil-i maksuduna âheste giden Tîz-reftar olanın pâyine dâmen dolaşır.”* beytini tekrarlardı: Cevdet Paşa, hayatta ilerlemek ve yüksek […]

No Comments »

ALLAH İŞLERİN YÜCE OLANINI SEVER

Mart 27, 2015

Ahmed Cevdet Paşa (d. Lofça 1823- v. İstanbul 1895) değerli bir âlim ve büyük bir devlet adamıdır. Hizmetinde bulunduğu Sultan İkinci Abdülhamid Han: “Allah rahmet eylesin! Cevdet Paşa âlim bir adamdı. Arapça ilimlerde müderris olduğu gibi diğer ilimlerde ve fenlerde de âlimdi. Ben ondan, onun ilminden çok istifade ederdim” diyerek takdir etmiş ve onu “ayaklı […]

No Comments »

YERMÜK MUHÂREBESİ (M. 634)

Mart 27, 2015

YERMÜK MUHÂREBESİ (M. 634) Hicretin 13. senesinde; Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin sonlarında İslâm Devleti, Bizans sınırlarına dayanmış idi. İmparator Hirakl bu vaziyetten ürküp İstanbul’dan Suriye’ye geldi ve büyük ordular toplayıp sevketti. Hz. Ebû Bekir (r.a.) bunu haber alınca hemen Şam hudûdundaki orduları bir yere topladı ve Yermük vadisinde toplanan iki yüz kırk bin kişilik Rum […]

No Comments »

SAĞLIK: ÇÖREK OTU

Mart 27, 2015

Bir hadîs-i şerîfte: “Çörek otu, ölüm hariç her hastalığa şifadır.” buyuruldu. Mide ve bağırsakları düzeltir, idrarı söktürür. Havanda toz yapılıp bala karıştırılır, sabah-akşam birer kaşık yenir. Karaciğere ve böbreklere faydalıdır.

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 26, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ. (هـ “Hasta iken vefat eden şehit olarak ölür, kabir azabından korunur ve kendisine sabah ve akşam rızkı cennetten gelir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

NAMAZIN KAZASI

Mart 26, 2015

Bir namazı vaktinde kılmaya “eda” denir. Vaktinden sonra kılmaya da “kaza” denir. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazlarının kazası farzdır. Vitir namazının kazası ise vacibdir. Sünnetlere gelince: Bir sabah namazı, sünneti ile beraber kaçırılınca, o gün güneş doğduktan (kerahet vakti çıktıktan) sonra istiva zamanına kadar bu sünnet farz ile beraber kaza edilir. İmam Muhammed’e […]

No Comments »

ÂHİRETTE ŞEHİDLİK MERTEBESİ KAZANANLAR

Mart 26, 2015

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Aranızda kimi şehîd sayarsınız?” buyurdular. Ashâb-ı Kirâm: “Allâh yolunda öldürüleni” deyince; “Öyle ise ümmetimin şehîdleri pek azdır. (Halbuki) Allâh yolunda öldürülmek şehîdliktir, tâûn(veba)dan ölmek şehîdliktir, kadının lohusa iken ölmesi şehîdliktir, yanarak ölmek şehîdliktir, boğularak ölmek şehîdliktir, veremden ölmek şehîdliktir, iç hastalıklardan ölmek şehîdliktir.” “Ölüm vaktinde sağına soluna bakıp da tanıdığı kimseyi göremeyen; […]

No Comments »

BEYİT

Mart 26, 2015

Kâmil oldur ki koya bir yerde bir eser, Eseri olmayanın yerinde yeller eser. (Hadimî) Manası: Kâmil insan bir eser bırakabilendir. Eser bırakmayanlar unutulurlar.

No Comments »

TEVEKKÜL EDENE ALLAH KÂFÎDİR

Mart 26, 2015

TEVEKKÜL EDENE ALLAH KÂFÎDİR Hâtem-i Esam’ın otuz senede öğrendiklerinden: • Bazı kişiler, ululuk ve yüceliğin, aşîret, kabile ve akraba çokluğunda olduğunu zannedip bunlarla övünürler. Bazıları da şeref ve izzetin, mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannedip bununla övünürler. Bazı kimseler de şeref ve izzeti, başkalarının mallarını mülklerini zorla almakta, zulmetmek ve kan dökmekte bulurlar. Bir kısmı […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 25, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْتَفَتُّ يَمِينًا وَلَا شَمَالًا يَوْمَ أُحُدٍ إِلَّا وَأَنَا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي. (فتح “Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular: ‘Uhud harbinde ne tarafa baktımsa orada Ümmü Ümâre’yi (Nesîbe hatun) beni müdafaa için harbederken gördüm.” (Hadîs-i Şerîf, İbn-i Hacer, Fethu’l-Bârî)

No Comments »

ÖRNEK ALINACAK HANIM: NESÎBE (R.ANHÂ)

Mart 25, 2015

Benî Hazrec kabilesinden Ümmü Ümâre Nesîbe (r.anhâ) Ensâr-ı Kirâm’ın faziletlilerinden, Akabe biatında bulunan iki hanımdan biridir. Uhud, Hudeybiye, Huneyn ve Yemâme harblerinde bulundu. Uhud harbine kocası ve iki oğluyla beraber katılmış, yaralılara su dağıtıyordu. Harbin şiddetlenmesi üzerine kılıcı alıp harbetti. Nesîbe (r. anhâ) anlatıyor: “Uhud harbinde bir ara Resûlullâh’ın (s.a.v.) etrafındakiler azalıyordu. Ancak on kişi […]

No Comments »

EVLİYA ÇELEBİ’YE BABA NASİHATİ

Mart 25, 2015

“Oğul, besmelesiz yemek yeme, fakir olursun. Ser verecek sözün (sırrın) var ise sakın hanımına deme. Cünüp iken yemek yeme. Elbisenin söküğünü üstündeyken dikme. İyi adını kötüye takma ve kötüye yoldaş olma, zararını çekersin. Gözüm, yürü ileri, kalma geri. Alay bozma, tarla basma, dostların ayağına sarkma, komadığın yere el uzatma, iki kişi söyleşirken dinleme, ekmek ve […]

No Comments »

ALLÂH’TAN ÜMİD KESİLMEZ

Mart 25, 2015

ALLÂH’TAN ÜMİD KESİLMEZ Hz. Adem (a.s.) “Ya Rabbi! Sen İblis’i bana musallat ettin. Ondan ancak senin yardımın ve rahmetinle korunabilirim.” dedi. Allâhü Teâlâ “Senin dünyaya gelen evlatlarının her birine, onu şeytan aleyhillânenin hîlesinden ve kötü arkadaştan muhafaza edecek bir melek vazifelendirdim,” buyurdu. Hz. Adem (a.s.): “Ya Rabbi! Daha arttır,” dedi. Allâhü Teâlâ “Yaptığı iyiliğe karşılık […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 24, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمْ اَلصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. (د “Bir köy veya sahrada üç kişi birlikte bulunur da namazı cemaatle kılmazlarsa, şeytan onları kuşatıp yener. Öyleyse cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu, kurt yer.” […]

No Comments »

İMÂM EBÛ YÛSUF’UN NASİHATİ

Mart 24, 2015

İmâm Ebû Yûsuf rahimehullah, Abbâsî halîfelerinden Hârûn Reşîd zamanında kâdı idi. Bir gün mahkemeye bir kimse  hak iddia ederek başka bir şahsı getirdi. Davalı inkâr edince davacıdan delîl istedi. O da şahitlik için iki kişi getirdi. Lakin İmam Ebû Yûsuf, o iki şâhitten birinin şehâdetini kabûl etmedi. Meğer şâhitliği makbul olmayan kimse Halife Hârûn Reşîd’in […]

No Comments »

HZ. EBÛ BEKİR’İN İSLAM’A BÜYÜK HİZMETİ

Mart 24, 2015

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) irtihâlinden sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.) halîfe oldu. Bu günlerde, İslam Dininin en hayatî devirlerinden en çetin bir safhası kaydedildi. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yirmi üç sene devam eden mücadele ve tebliğ hayatında, İslam dininin intişarına engel olmak isteyen en azgın düşmanları mağlub etmiş, Arabistan ufuklarında İslam nuru dalgalanmaya başlamıştı. Müslümanlar bütün ilahi […]

No Comments »

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Mart 24, 2015

Peygamberler hakkında bilinmesi vâcip ve zarûrî olan sıfatlar beştir. 1- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. 2- Emânet: Emîndirler. Her hususta kendilerine güvenilir. 3- Tebliğ: Allâhü Teâlâ’nın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler. 4- Fetânet: Son derece zekîdirler. 5- Ismet: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafâ (s.a.v)’in diğer peygamberlerden ayrı beş […]

No Comments »

ŞEYTAN KİME ARKADAŞ OLUR?

Mart 24, 2015

ŞEYTAN KİME ARKADAŞ OLUR? Şeytan, insanın azâba uğramasına sebep olur. Fakat kul, Allah’ın emirlerini yapar ve yasaklarından kaçarsa şeytan ondan uzaklaşır, ona yaklaşamaz. Böylece kul, kalkan ile düşmanın silahından kurtulan kimse gibi, onun fitnesinden kurtulur. Allâhü Teâlâ nereden yiyip nereden içtiğine dikkat etmeyeni hangi kapıdan cehenneme girdireceğine bakmaz. Kul bunlara dikkat ederse şeytan ondan ümidini […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 23, 2015

(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ. (خ “Hz. Sa’d bin Ebî Vakkâs (r.a.) dedi ki: Uhud harbinde Resûlullâh’ı (s.a.v.), beyaz elbiseli iki kişi (Cebrâîl ve Mîkâîl) ile beraber gördüm. […]

No Comments »

FARZLARIN EHEMMİYETİ

Mart 23, 2015

Hicrî ikinci binin müceddidi İmam-ı Rabbânî Hazretleri buyurdu: “Biliniz ki, Allâhü Teâlâ’ya yaklaştıran ameller ya farzlardır veya nafilelerdir. Ancak farzların yanında nafilelerin hiç itibarı yoktur. Çünkü herhangi bir vakitte, farzlardan birini eda etmek, bin sene nâfileleri edâ etmekten -bu nafileler halis bir niyetle yapılsa ve namaz, oruç, zikir, fikir ve bunların benzeri hangi nâfile olursa […]

No Comments »

UHUD HARBİ (M. 625)

Mart 23, 2015

Müşrikler, Medine yakınlarındaki Uhud’a gelmişlerdi. Resûlullâh (s.a.v.) Medine’de kalmak yahut Uhud’a çıkmak hususunda Ashabı ile istişare etti. Gördüğü bir rüyayı bildirip Medine’de müdafaada kalmanın münasip olacağını işaret buyurdu. Ashâb-ı Kirâm’dan bazıları Medine’de kalmayı münasip gördü. Bedir Harbine yetişememiş ve Uhud’da şehit olacakları takdir edilmiş olanlar düşmana karşı çıkmak için ısrar ettiler. Resûlullâh (s.a.v.) zırhını giydi. […]

No Comments »

UHUD GAZVESİ

Mart 23, 2015

Hicretin üçüncü senesinde Mekke’deki müşrikler toplanmışlar, üç bin kişilik bir ordu ile Medîne-i Münevvere’ye, Uhud dağının civarına kadar gelmişlerdi. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) yedi yüz sahabî ile şehir dışına çıktı. Abdullah bin Cübeyr’i elli kadar okçu ile bir derenin ağzına gönderdi. “Buradan düşmanın hücumu beklenir, sakın benden emir almadıkça ayrılmayınız!” diye tenbih buyurdu. Savaş neticesinde düşman […]

No Comments »

UHUD MUHÂREBESİ (M. 625)

Mart 23, 2015

UHUD MUHÂREBESİ (M. 625) Mekke müşrikleri Bedir Muhârebesi’nde bozguna uğrayınca intikam almak için 3000 kişilik bir kuvvet topladılar ve hicretin üçüncü senesinde Medine’ye bir saat mesâfede olan Uhud Dağı’nın önünde ordu kurdular. Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri, şehir içinde kalıp müdafaada bulunmak istedi. Lakin ashabdan çoğu şehir dışına çıkmak, meydan muhârebesi yapmak arzusunda […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 22, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا. (م “Erkeklerin saflarının en hayırlısı (sevabı en çok olanı ve faziletlisi) ilk saftır. Sevabı en az olanı da son saftır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

FETVÂDAN KAÇINMAK

Mart 22, 2015

Hakiki âlimler, kendilerine bir şey sorulduğunda cevap vermekte acele etmez, kurtuluş yolunu aramak için çekingen davranırlar. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “(Dîn) ilimlerinin aslı üçtür: Kitâb (Kur’ân-ı Kerîm), (sahîh isnâd ile sâbit) sünnet ve (bilmediğine) lâ edrî: bilmiyorum demek”. İmâm Şa’bî (rh.) buyurdu: “Bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır. Bilmediğinde Allah için sükût edenin alacağı mükâfat, konuşandan az […]

No Comments »

SAFLARIN DÜZGÜN OLMASI NAMAZIN KEMALİNE SEBEPTİR

Mart 22, 2015

Cemaatle namaz kılınırken önce erkekler, sonra erkek çocuklar daha sonra kadınlar saf olurlar. İmam, cemaate bunu emir ve işaret eder. Safta açık yer bırakmamalarını söyler. Bunlar sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Saflarınızı doğrultup düzeltin ki kalbleriniz de düzelsin ve sıklaşınız ki birbirinize merhamet ve şefkat hâsıl olsun.”buyurmuşlardır. Berâ bin Âzib (r.a.) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) safların […]

No Comments »

GAM VE KEDERDEN KURTARAN DUÂ

Mart 22, 2015

Bir gün Kabise (r.a.), Resûl-i Ekrem’e (s.a.v.): “Ya Resûlallah, yaşım ilerledi, birçok şeyden geri kaldım, âciz bir hâle düştüm, bana bir şeyler öğret ki, onlardan istifade edeyim.” dedi. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular: Dünyalığın için, sabah namazını müteakip üç kere: “Sübhânallahi ve bihamdihî sübhânallahilazîm, lâ havle velâ kuvvete illâ bi’llahi’l-aliyyi’l-azîm” de ve buna devam et. Buna […]

No Comments »

HALİFENİN TAVSİYELERİ

Mart 22, 2015

HALİFENİN TAVSİYELERİ Abbasî Halifesi Harûn Reşîd oğlu Emîn’in terbiyesini hem edîb hem de kuvvetli bir mürebbi (terbiyeci) olan İmâm Kisâî’ye vermişti. Oğlunu teslîm ederken ona şu tavsiyelerde bulundu: Sana ciğerparemizi, gözümüzün nurunu teslim ettiğimiz hatırından çıkmasın. Onu şefkat kanatlarının altına ve terbiyene al. Sana hürmet etmeğe mecbur eyle. Ona şefkatli bir mürebbi ol. O da […]

No Comments »

Lale

Mart 22, 2015

Lâle, soğanla yetişip ilk baharda çiçek açan zambakgillerden bir çiçektir. Esas itibari ile yabani bir bitkidir. İstanbul’da ıslah edilmiş ilk lâle çeşidini Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi yetiştirmiş ve bu laleye “Nûr-ı adn” (Cennet nuru) ismi verilmiştir. Daha sonraları yüzlerce cinsi türemiştir. 13. yüzyıldan başlayarak her türlü işleme ve motif içerisinde diğer çiçek türleriyle birlikte sıkça kullanılmıştır. […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 21, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. (ق “Sizden biriniz mal ve yaratılış husûsunda kendisinden üstün olan kimselere baktığı zaman (üzülmesin), hemen hâli kendinden aşağıda olanlara baksın.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh)

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM ŞİFÂDIR

Mart 21, 2015

İmâm Abdurrahmân el-İskâfî’ye (rh.), “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyan fakat manasını bilmeyen kimseye okuduğunun faydası var mıdır?” diye soruldu. Şöyle cevap verdi: “Bir hasta düşünün. Kendisine bir ilaç verilse, fakat onun ilaç olduğunu bilmese ve içse, bu ilacın faydası olur mu olmaz mı?” “Elbette olur” dediler. “İşte bu da aynı onun gibidir. Hatta hasta olan bir kimseye […]

No Comments »

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN SIFATLARINDAN

Mart 21, 2015

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN SIFATLARINDAN: Muhâlefetün lil-Havâdis: Sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır. Allâhü Teâlâ yaratılmış şeylerden hiç birine asla benzemez, hepsine muhâliftir. Hâtırlara ne gelirse Allâhü Teâlâ onlardan mutlaka başkadır. Kâinat, mümkinat dediğimiz şeyler, hâdistirler, sonradan olmuşlardır ve değişirler, başkalaşırlar. Birbirine benzeyebilirler ve nihâyet yok olurlar. Bütün bu fânî varlıkların cinslerini, nevilerini, şekillerini gözönüne alınız, […]

No Comments »

DÜNYA SEVGİSİNİN AKİBETİ: AZ TAMAH ÇOK ZİYAN

Mart 21, 2015

Hz. İsa, bir adam ile birlikte bir nehir kenarına geldiler, yemek için oturdular. Yanlarında üç parça ekmek vardı. Birini Hz. Îsâ, diğerini adam yedi. Hz. İsa su içmek için nehir kenarına gidip geldiğinde kalan ekmeği göremedi. Ekmeğe ne olduğunu sorunca, adam -bilmiyorum- dedi. Yollarına devam ettiler. Hz. Îsâ’dan iki mucize zuhur etti. Her seferinde adama […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 20, 2015

(أَبُو بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اِعْزِلْ اَلْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ. (م “Ebû Berze (r.a.) dedi ki: ‘Yâ Resûlallâh! Bana faydalanacağım bir şey öğretiniz.’ dedim. ‘Müslümanların yolundan onlara eziyet veren şeyi kaldır.’ buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

EN BÜYÜK İSTİFAR: TESBİH NAMAZI

Mart 20, 2015

Tesbih namazı tevbenin, istiğfârın en büyüğü ve bütün vücutla yapılanıdır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.), amcaları Hz. Abbâs’a (r.a.) hitâben tesbih namazı ile alâkalı şöyle buyurmuşlardır: “Ey amca! Sana on (çeşit günahını silecek) şey(i) haber vererek ikrâm etmiş olayım ki, onu işlediğin vakit günâhının evveli ve âhiri, yenisi ve eskisi, hatâ ile ve kasden yapılanı, küçüğü ve […]

No Comments »

YERYÜZÜ’NÜN ÂDEMOĞLU’NA HİTABI

Mart 20, 2015

Yeryüzü günde beş defa şöyle seslenir: 1- Ey Âdemoğlu! Sen üzerimde yürüyorsun fakat dönüp bana geleceksin. 2- Ey Âdemoğlu! Sen üzerimde çeşit çeşit şeyler yiyorsun. Fakat içimde seni kurtlar yiyecek. 3- Ey Âdemoğlu! Sen üzerimde gülüp duruyorsun. Fakat içimde ağlayacaksın. 4- Ey Âdemoğlu! Üzerimde sevinip duruyorsun. Fakat içimde üzüleceksin. 5- Ey Âdemoğlu! Üzerimde günah işliyorsun. […]

No Comments »

ÎTİKÂDDA VE AMELDE MEZHEB

Mart 20, 2015

ÎTİKÂDDA VE AMELDE MEZHEB Mezheb, ictihâd ehliyetine sâhip âlimin edille-i şer’iyye (kitap, sünnet, icmâ ve kıyas)dan çıkardığı mesele ve hükümlerdir. Erkek ve kadın her müslümanın îtikatta ve amelde mezhebini öğrenip bilmesi vâciptir. “İtikatta mezhebin hangisidir?” denirse, “Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebidir.” demelidir. Ehl-i sünnet ve cemâat demek, Resûlüllâh’ın (s.a.v.) ashâbı ve cemâati (radıyallâhü anhüm) demektir. […]

No Comments »

TAM GÜNEŞ TUTULMASI

Mart 20, 2015

Bugün (20 Mart Cuma) “Tam Güneş Tutulması” meydana gelecektir. Kuzey Afrika,  Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ile Faeroe ve Svalbard Adalarından görülebilecektir. Tutulma Türkiye, Almanya ve Avusturya’dan görülemeyecektir. Tutulmanın büyüklüğü : 1.045 Başlangıcı : 20 Mart 2015 saat: 09.40 (Türkiye Saati) Tutulmanın ortası : 20 Mart 2015 saat: 11.45 (T. Saati) Tutulmanın sonu : 20 Mart 2015 […]

No Comments »

Sebzeli Güveç (5-6 kişilik)

Mart 20, 2015

Malzemeler: Kuşbaşı et 400 gr, patlıcan ve patates 3’er adet, soğan 1 adet, domates ve yeşil biber 2’şer adet, tereyağı 1 çorba kaşığı, sarımsak, karabiber, tuz. Yapılışı: Et tencerede kavrulur. Güveç ocağa konur, tereyağı eritilir, soğan, sarımsak kavrulur, az salça ilâve edilip kavrulduktan sonra suyu verilir. Su kaynayınca biraz domates ve biber atılır, kuşbaşı kıyılmış […]

No Comments »

DÜNYA SİZİ KANDIRMASIN

Mart 20, 2015

Allahü teâlâ, İbrahim aleyhisselâma; “Kazma küreğini al, filan dağa çık, orada büyük bir kabir var, onu kaz, içinde ne varsa bak!” buyurdu. İbrahim aleyhisselâm, o dağa çıktı, kabri buldu. Allahü teâlânın emrine uyarak, mezarı kazınca, mezar içinde muazzam büyüklükte bir insan cesedi ile başında yazılı bir levha gördü. Bu levhada şunlar yazıyordu: “Ben Ad kavminin […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 19, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعًا وَلَا تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأَمَانَةُ جَمِيعًا. (حم “Bir kimsenin kalbinde iman ve küfür bir arada bulunmaz, doğru ve yalan da bir arada bulunmaz, (emânete) hıyânet ve emânet(e riâyet) de bir arada bulunmaz.(Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

CENAZE YIKANMADAN YANINDA KUR’ÂN-I KERÎM OKUNMAZ

Mart 19, 2015

Vefat eden kimse yıkanmamış ise yanında Kur’ân-ı Kerîm okunmaz. Bu mekruhtur. Ancak, başka bir odada Kur’ân-ı Kerîm okunabilir. Ölünün bulunduğu yer geniş olup üzerinde de tam bir örtü bulunduğu takdirde kendisine yakın oturulmaksızın gizlice Kur’ân-ı Kerîm okunabilir.

No Comments »

KİTAPLARA İMAN: YÜZ SAHÎFE VE DÖRT KİTÂB

Mart 19, 2015

Allâhü Teâlâ insanları ve cinleri yarattı ve dünya ve âhiret saadetini bildirmesi için onlara peygamberler gönderdi. Peygamberlere, Cebrâil aleyhisselâm ile emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Peygamberler de bu emirleri, Cebrâil aleyhisselâmın getirdiği gibi, ümmetlerine bildirdi. Allâhü Teâlâ, yüz sahîfe ve dört büyük kitâb indirmiştir: On sahîfe Âdem aleyhisselâma; elli sahîfe Şît aleyhisselâma, otuz sahîfe İdrîs aleyhisselâma, […]

No Comments »

İNSAN RABB’İNİ BİLMEK İÇİN YARATILDI

Mart 19, 2015

Allâhü Teâlâ, Tîn sûresi, 4. Âyet-i kerîmesinde -meâlen- “Biz insanı en güzel bir sûrette (ahsen-i takvîm üzere) yarattık.”buyurdu. İnsan gerek fizikî ve cismanî bakımdan, gerek ahlâk ve maneviyat itibariyle ruhanî bakımdan en güzel bir kıvama erebilecek, en güzel bir sûrette yaratılmıştır. İnsanın güzelliği Hâlık’ını, yaratıcısını ve onun en güzel olan kemal sıfatlarını tanıyıp onun ahlâkı […]

No Comments »

NAMAZIN KABUL OLMASI İÇİN

Mart 19, 2015

Namazın kemali şunlarladır: Huşu, Allâhü Teâlâ’dan korkmak, Takva, bütün azalarını haramdan ve şüphelilerden korumak, Malâyaniyi; dünyasına ve âhiretine yaramayan söz ve işi terk etmek, Terk-i kesel, namazı kılarken hükümlerin tam edâsında tembelliği terk etmek. Ezan-ı Muhammedi okunduğu vakit her işi terk edip cemaate yetişmek, namazı her işinin önüne almak, işlerin en mühimi bilmek. Namazın içinde […]

No Comments »

KÜNDEKÂRÎ SANATI

Mart 19, 2015

Kündekârî kelimesinin aslı Farsça olup, künde, “kalın ağaç”, kârî ise “işçilik”; kündekârî ise ağaç parçalarını birbirine geçirerek rabıtalama, bağlamak demektir. Kündekârî kelimesi umumiyetle ince marangozluğa giren ahşap sanatları için kullanılmıştır. Bu meslek erbabına “Kündekâr” ismi verilir. Kündekârî, yan yana geldiğinde bir bütün teşkil edecek surette geometrik şekillerde kesilen, kenarları yuvalı ve dişli küçük parçaların birbirine […]

No Comments »

İZİN İSTEME ÂDÂBI

Mart 19, 2015

Bir kimsenin evine veya odasına girmek isteyen önce selam verir ve girmek için izin ister. İzin isteyen sırtını kapıya döner ve içeriden gelecek cevabı duyabilmek için kapıdan fazla uzaklaşmadan üç defa izin ister. Şayet kendisine izin verilirse ne âlâ, izin verilmezse geri dönmelidir. Ancak, içerideki ile aralarındaki mesafenin uzaklığı veya içeridekinin meşguliyetinden dolayı izin talebinin […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 18, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خُفِيَتِ الْخَطِيئَةُ لَمْ تَضُرَّ إِلَّا صَاحِبَهَا وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ. (طب “Günahlar gizli yapıldığı zaman sadece yapana zarar verir. Açıktan işlenip de mâni olunmadığı zaman herkese zarar verir.”(Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr

No Comments »

ERTUĞRUL TAYYARESİ

Mart 18, 2015

Çanakkale cephesinde tayyare (uçak) sıkıntısı son haddini bulmuştu. Harbiye Nezareti Edremit topraklarına düşüp iki parça olan Ertuğrul tayyaresini gemiyle İstanbul’a getirtti, Yeşilköy’deki fabrikada tamir ettirdi ve 23 yaşındaki pilot Mülâzım-ı Evvel (Teğmen) Cemal Efendi ile Çanakkale Cephesi’ne yolladı. 7 Mart 1915 sabahıydı. Cemal Efendi mutad keşif uçuşlarından birine çıkmıştı. Dikkatle boğazı taradı, fakat Türk mayınlarından […]

No Comments »

ÇANAKKALE’DE DENİZALTILAR SAVAŞI

Mart 18, 2015

Gelibolu Yarımadası’nda kara savaşları devam ederken 5. Ordu’nun bütün ihtiyaçları İstanbul’dan temin ediliyordu. Kara ve demiryolu nakliyatı zor olduğu ve uzun zaman aldığı için cepheye deniz yoluyla ulaşılıyordu. Deniz sevkiyatının durdurulması 5. Ordu’nun cephanesiz, askersiz ve yiyeceksiz kalması demekti. 18 Mart 1915’te denizde aldıkları büyük mağlubiyetten sonra kara savaşlarında da istedikleri neticeyi alamayan İtilaf Devletleri […]

No Comments »

MUAVENET-İ MİLLİYE’NİN GAZASI: Goliaht Nasıl Batdı?

Mart 18, 2015

Çanakkale harbinde İngiliz-Fransız donanması Gelibolu’da geceli gündüzlü her tarafa ateş yağdırıyordu. Osmanlı bahriyesi Morto limanındaki düşman zırhlılarına karşı bir torpido hücumu yapılmasını kararlaştırmış; bu son derece zor ve tehlikeli iş için 29 Nisan 1915 günü “Muavenet-i Milliye” torpido muhribi vazifelendirilmişti. Muavenet-i Milliye bütün ışıklarını söndürmüş, karanlık gecede ilerliyordu. Muavenet-i Milliye ile İngiliz zırhlısının arasında 600 […]

No Comments »

Hamiltonun Çanakkale hatıralarından..

Mart 18, 2015

7 Nisan 1915, İskenderiye; Yahûdîlerden faydalanacağımıza inandım. Onları kendi çıkarlarımız için istismâr edip Yahûdî gazetecilerin ve

No Comments »

Azman Dede

Mart 18, 2015

Azman Dede Balıkesir`de son gömdüğümüz Çanakkale gazisi İvrindi’nin Mallıca köyünden 104 yaşında Azman Dede idi. Gençliğinde iki metreyi şkın boyu,dev  görünümüyle insan azmanı sayılmış herkes ona azman demeye başlamış,soyadı kanunu çıkınaca da Azman soyadını almıştı. Esas ismi adeta unutulmuştu.Yıllar önce bir yerel araştırma sırasında Mallıca köyü kahvesinde kendisiyle görüştüm. Kulakları ağır işitiyordu. Köylülerden biri yardımcı […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 17, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ اّلَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. (ت “Ziyârete gelene, iyilik ve ihsanda bulunana aynı şekilde iyilik ve ihsan eden hakîkî sıla-ı rahim yapan değildir. Esas sıla-i rahim yapan, karşı taraf alâkasını kestiği hâlde onu ziyâret eden ve ihsanda bulunandır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

İSLAM’IN ŞARTI ‘LÂ İLÂHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESÛLULLAH’ DEMEKTİR

Mart 17, 2015

Peygamberimiz (s.a.v.) Dıhye’nin Müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Çünkü yediyüz kişilik kabilesinin reîsi idi. Onun Müslüman olmasıyla hepsi Müslüman olacaklardı. “Allâh’ım! Dıhyetü’l-Kelbî’ye İslâm’ı nasib et.” diye duâ ediyordu. Dıhye Müslüman olmaya karar verince, Allâhü Teâlâ bir sabah namazından sonra Peygamberimiz’e (s.a.v.) “Yâ Muhammed! Allâhü Teâlâ sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor: Az sonra Dıhye huzuruna […]

No Comments »

SILA-İ RAHİM

Mart 17, 2015

Bir adam Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) geldi ve: “Benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum, fakat onlar beni ziyaret etmiyorlar. Ben onları affediyorum fakat onlar bana zulmediyorlar. Ben onlara iyilik ediyor, ihsanda bulunuyorum fakat onlar bana kötülük ediyorlar. Ben de onlara yaptıkları gibi muamele edeyim mi?” diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Hayır. Sen öyle yapma. Yoksa […]

No Comments »

KULUN İLK HESABA ÇEKİLECEĞİ ŞEY NAMAZIDIR

Mart 17, 2015

Beş vakit namazın fazilet ve ehemmiyetinin beyan edildiği hadîs-i şerîşerden: •    “Kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Allâhü Teâlâ’nın bu ümmete (imandan sonra) ilk farz kıldığı şey de namazdır.” •     “Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe beş vakit namaz, aralarında geçen (küçük) günahlara keffâret olur.” •   “Kıyâmet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey, beş vakit namazıdır. Eğer […]

No Comments »

NAMAZIN FARZLARINDAN: NİYET

Mart 17, 2015

NAMAZIN FARZLARINDAN: NİYET Niyet namazın şartlarındandır. Zira Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Niyetsiz hiçbir amel kâmil değildir (sevâbı yoktur).” buyurdular. Niyet kalbin bir ameli işlemeyi irâde ve kasd etmesi ve kişinin hangi namazı kılacağını kalbiyle bilmesidir. Kişiye hangi namazı kıldığı sorulsa hiç duraklamadan söyleyemezse namazı olmaz. Niyette asıl olan kalbin amelidir. Bir kimse niyetinde kalbiyle öğle namazını […]

No Comments »

Beyit

Mart 17, 2015

Kelamın fizza ise sükût eyle olsun zeheb Kemal ehli kemâlâtı sükût ile buldu hep.(Lâ edri)   Fizza: Gümüş. Zeheb: Altın

No Comments »

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN İFTİHAR ETTİĞİ KULLAR

Mart 17, 2015

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v), bir gün ashabından halka olarak oturan bir topluluğun yanına vardı ve ‘Sizi buraya ne oturttu? (Buna sizi teşvik eden sebep nedir?)’ diye sordu. ‘Allâh’ı zikretmek ve bizi İslâm’a hidâyet ettiği ve bize İslâm’ı ihsân ettiği için ona hamd etmek üzere oturduk.’ dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Siz sadece bunun için oturduğunuza yemin eder […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 16, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ اَلْآخِرَةَ. (هـ Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirler size âhireti hatırlatır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

NAMAZ HAKKINDA

Mart 16, 2015

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Kim ki abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, rükû ve sücûdunu tamamlar, huşûuna riâyet ederse o namaz beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve benim hakkıma riâyet ettiğin gibi Allah da seni korusun der. Kim ki abdestini güzel almaz, namazı vaktinde kılmaz, rükû, secde ve huşûuna riayet etmezse, siyah ve karanlık […]

No Comments »

BİR SAHABÎ: UMEYR BİN VEHB (R.A.)

Mart 16, 2015

Umeyr bin Vehb, Bedir Harbinde müşrikler safında idi.Kureyş onu, Resûlullâh’ın (s.a.v.) Ashâbını kontrol etmek, sayıları ve hazırlıkları hakkında bilgi toplamak üzere gönderdi. Döndü ve Kureyşlilerin Bedir’de harbe girmesine şiddetle karşı çıktı. Umeyr’in oğlu esir alındı. Umeyr de yaralandı ve bayıldı. Hava kararınca kendine geldi ve sürünerek ölülerin arasından çıkıp Mekke’ye döndü. Bir gün amcasının oğlu […]

No Comments »

KABİR, ÂHİRET KONAKLARININ İLKİDİR

Mart 16, 2015

Hazret-i Osman (r. anh) bir kabrin başında durdu ve ağlamaya başladı. “Sen cenneti ve cehennemi hatırlıyor, fakat hiç ağlamıyordun. Fakat kabrin başında ağlıyorsun.” denilince; Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştu dedi; “Kabir, âhiret konaklarının ilkidir. Kim ondan kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamaz ise ondan sonrası daha şiddetli olur.” Hz. Ali bir gün minbere çıktı. […]

No Comments »

İBADETİN ONDA DOKUZU; HELÂL KAZANÇTIR

Mart 16, 2015

İBADETİN ONDA DOKUZU; HELÂL KAZANÇTIR Peygamber Efendimiz (s.a.v.): • “Dilenmekten utanarak, ailesinin nafakasını temin ve komşusuna ikram için dünyâda helâl rızık kazanan kimseyi Allâhü Teâlâ kıyâmet günü, yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak diriltir. Kim de çok mal biriktirmek, övünmek ve gösteriş yapmak için helal kazanırsa kıyamet günü Allah’ın huzuruna, Allâhü Teâlâ’yı gadablandırmış olarak […]

No Comments »

ABDÜLHÂLIK GUCDUVÂNÎ HAZRETLERİNİN NASÎHATLERİNDEN

Mart 16, 2015

Oğulcuğum! Sana bütün hallerde ilim, edeb ve takvâ öğrenmeni tavsiye ederim. Ehl-i sünnet ve cemâatten ayrılma. Fıkıh ve hadîs öğren. Câhil mutasavvıfdan uzak dur. Namazları dâimâ cemâatle kıl. Şöhretten sakın, çünkü şöhret âfettir. Kimseye kefîl olma, insanların vasiyet mesuliyetini üzerine alma. Sultanlara ve sultan çocuklarına yakın olma. Az konuş, az ye, az uyu. Çocuklar ve […]

No Comments »

KAZÂ VE KADERE ÎMAN

Mart 16, 2015

Kaza ve kadere iman etmek farzdır ve Allâhü Teâlâ’ya îmâna dâhildir. Çünkü kader, olacak şeylerin zaman, mekân, evsâf vesâir tafsîlâtını Allâhü Teâlâ Hazretlerinin bilip ezelde takdîr etmesinden ibâret olduğundan ilim ve irâde sıfâtına râcidir. Kazâ dahi, Hak Teâlâ Hazretlerinin irâde ve takdîr buyurmuş olduğu şeyleri zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak yaratması demek olduğundan  […]

No Comments »

Lügatçe

Mart 15, 2015

Nedâmet: Pişmanlık, Mâye-i saâdet: Saâdet mayası, Kahr odun: Kahır ateşini. Od: Ateş, Ukûbet: Cezâ, azâb, Şedîdü’l-ıkâb: Azabı şiddetli Serîu’l-hisâb: Allâhü Teâlâ hesâbı süratle görücüdür, Serkeşler: İtaatsizler.

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 15, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. (حم Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “(Namaz kılarken) Rükû ve secdelerinizi tam yapınız.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

No Comments »

ALLÂH’IN SEVDİKLERİ

Mart 15, 2015

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Üç kimse vardır ki Allah onları sever: Allâh’ın kitabını okumak için gece kalkan kimse, Bir sadaka verip de sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede onu gizleyen kimse, Bir seriyyeye (askerî kıt’aya) katılıp da arkadaşları hezîmete uğradığı (mağlub olduğu) hâlde düşmanla savaşan kimsedir.”

No Comments »

TA’DÎL-İ ERKÂNA RİÂYET

Mart 15, 2015

Namazlarda tâdil-i erkâna riâyetten maksat, namazın kıyâm, rükû ve secde gibi her rüknünü sükûnetle yerine getirmek ve bu rükünleri yaparken her âzânın yerine yerleşmiş olmasıdır. Meselâ: Rükûdan kıyâma kalktığında vücut dimdik bir hâle gelmeli ve sükûnet bulmalıdır. En az bir kere, “Sübhânallâhi’l-azîm” diyecek kadar ayakta durup sonra secdeye varmalı, her iki secde arasında da böylece […]

No Comments »

GARİP BİR TECELLİ

Mart 15, 2015

Osmanlı son devirinin Haliç sandalcılarından Hasköylü Salih, on beş defa deniz kazası geçirmiş ve hepsinden de sağ salim kurtulmuştu. En sonunda bir kahvede su içerken boğularak ölmüştür.

No Comments »

KABİR HALLERİ

Mart 15, 2015

KABİR HALLERİ Kabirde Münker ve Nekir isimli iki melek gelir. Ölüye “Men rabbüke ve men nebiyyüke ve mâ dînüke”; Rabbin kim, peygamberin kim, dînin ne” diye sual sorarlar. Mü’minler “Rabbiyallâh ve nebiyyî Muhammed Aleyhisselâm ve dîniye’l-İslâm: Rabbim Allâh, peygamberim Muhammed aleyhisselâm, dînim İslâm” diye cevap verirler. Kabirde, sâlih mü’minlere cennet nimetleri, kâfirlere ve bazı âsî […]

No Comments »

HAKKA VE RESÛLE İTAAT EYLE

Mart 15, 2015

Hakka ve Resûle itaat eyle İsyânın sonunda nedâmet vardır Tâat ile özge ticâret eyle Tâatte mâye-i saâdet vardır. Çekerler kılıcı düşman olana Yakarlar kahr odun isyân kılana Yeter bu nasihat ibret alana Hak’dan gâfillere ukûbet vardır. Zâhir olsa düşmanların ezası Lazım olur mü’minlere gazası Diken dikenlerin budur cezası Eziyet ehline eziyet vardır. Şedîdü’l-ıkâbdır düşmana Kahhâr […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 14, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَكْرَمَ اَخَاهُ فَاِنَّمَا يُكْرِمُ اللهَ. (كنز “Kim mü’min kardeşine ikrâm ederse, Allâhü Teâlâ’ya hürmet etmiş olur.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

İlim Öğrenmenin Adabından: Sual sormak

Mart 14, 2015

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) bir mecliste huzurunda bulunanlara nasihatta bulunduğu sırada bir ârâbî gelip “Kıyamet ne zaman?” diye sordu. Resûlullah (sözünü kesmeyip) konuşmasına devam buyurdu. Oradakilerin kimi “Resûlullah ârâbînin ne dediğini işitti, ama suâlinden hoşlanmadı.”; kimi de “Belki işitmedi.” dedi. Resûlullah (s.a.v.) nasihatını bitirdikten sonra “O kıyameti soran nerede?” diye sordu. Ârâbî, “İşte benim, yâ Resûlallah!” […]

No Comments »

KÜÇÜKLERE ŞEFKAT BÜYÜKLERE SAYGI VAZİFEMİZ

Mart 14, 2015

İslâmiyet bir fazilet ve insaniyet dinidir. İnsanlar birbirine hürmet ve merhamette bulunmalıdır. Hususiyle çocuklarımızı güzel bir terbiye ile yetiştirmek bizler için bir vecibedir. Bizden evvel dünyaya gelmiş, bizleri yetiştirmiş, bizler için birer rehber olmuş büyüklerimize hürmet etmek de bizim için mühim bir vazifedir. Büyüklerine hürmet ve muhabbette bulunmayanlar, küçüklerinden hürmet beklememelidirler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Bizim […]

No Comments »

EMÂNETE RİÂYET ETMEYEN KÂMİL MÜMİN DEĞİLDİR

Mart 14, 2015

Emânet; esasen insanın emin ve mutemed olması yani kendine maddî veya manevî herhangi bir şeyin rahatça teslim olunabilmesi ve arzu edildiği zaman sağlam bir halde alınabilmesidir. Dini vazifelerin tamamına da ehemmiyetlerinden dolayı emanet denilmiştir. Mükellefin geciktirmeden yerine getirmesi vacip olan dinî vazifeleri, birer emanettir. Emanetlere riayet, mühim bir vazifedir. Nisâ sûresinin 58. âyetinde “Haberiniz olsun […]

No Comments »

Links

Calendar