Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ocak, 2015

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 31, 2015

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.” (Muhammed, 47/33)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 31, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ قَطُّ اِلَّا كَانَ اَحَبُّهُمَا اِلَى اللّٰهِ اَرْفَقُهُمَا (بِصَاحِبِهِ. (اتحاف “Arkadaşlık eden iki kişiden Allâh’a daha sevimli olanı, arkadaşına karşı muâmelesi daha şefkatli olandır.(Hadîs-i Şerîf, İthâfu’s-Sâde)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 31, 2015

Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. (Yunus Emre)

No Comments »

ATÂ BİN SÂİB

Ocak 31, 2015

Tabiînden meşhûr bir âlim. İsmi Atâ bin Sâib bin Mâlik es-Sakafî. Künyesi, Ebû Zeyd Kûfî’dir. 136 (m. 753) senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği âlimler şu zâtlardır. Babası Sâib bin Mâlik, Enes bin Mâlik, Abdullah bin Ebî Evfâ, Amr bin Haris el-Mahzûmî, Sa’îd bin Cübeyr, Mücâhid, Husayn bin Cündeb, İbrâhîm Nehaî, Hasan-ı Basrî, […]

No Comments »

KUR’ÂN-I KERÎM OKUMANIN FAZİLETİ

Ocak 31, 2015

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sır kâtibi Huzeyfetü’bnü’l -Yemân (r.a.) rivayet etti: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: Allâhü Teâlâ bir kavme azab göndermeyi takdir eder. Bu esnada o kavmin bir çocuğu Kur’ân-ı Kerîm’den “Elhamdü lillâhi rabbi’l- âlemîn”i okur ve Allâhü Teâlâ bunu işitir. Bundan dolayı Allâhü Teâlâ kırk sene onlardan bu azabı kaldırır.  

No Comments »

ARKADAŞ SEÇMENİN ÂDÂBI

Ocak 31, 2015

Birisiyle arkadaşlık kurarken evvelâ onda şu beş meziyeti aramalı, eğer bunlar varsa dost edinmelidir: 1 – Akıl: Arkadaş akıllı olmalıdır. Çünkü ahmakla dostluktan hayır gelmez. O sana faydalı olmak için bir iş yapayım derken, zarar verir. 2 – Güzel ahlâk: Kötü huylu kimsede vefâ ve iyilik olmaz. Meselâ: Öfkesine ve şehvetine sâhip olamayan kimse kötü […]

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Ocak

Ocak 31, 2015

1729 – Türkiye’de ilk kitap, Mehmet Bin Mustafa’nın (Vanlı) kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlük basıldı. İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaasını İstanbul’da Sultanselim’deki konağında kurmuştu. 1747 – İlk zührevi hastalıklar kliniği Londra’da açıldı. 1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı. 1865 – ABD Temsilciler Meclisi, köleliği yasaklayan yasayı onayladı. 1876 – ABD’de ülkedeki tüm kızılderililer kendilerine ayrılmış […]

No Comments »

HARİCİLERİN TEVBESİ

Ocak 31, 2015

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a., hiçbir müslümanı günahından dolayı tekfir etmez, kâfir olduğuna hüküm vermezdi. Onun yaşadığı dönemde etkili bir topluluk olan Haricîler ise büyük günah işleyen herkese ‘kâfir’ damgasını basıyorlardı.Ebu Hanife’nin durumunu bilen ve onun sesini kesmek isteyen yetmiş kadar gözü dönmüş Haricî, bir gün kılıçlarını kınlarından sıyırmış vaziyette onun huzuruna çıktılar ve dediler […]

No Comments »

Dostlar ne zaman belli olur?

Ocak 31, 2015

  İyi bir mevkide bulunan devlet adamlarından birine, “Dostlarınız kimlerdir?” diye sormuşlar. Şöyle demiş; “Bilemem; zira şimdi iyi bir mevkideyim. Sizin dost dedikleriniz ihtiyaç zamanında belli olur!”

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 30, 2015

“Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Zuhruf, 43/62)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 30, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلنَّائِمُ الطَّاهِرُ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ. (الجامع الصغير “Abdestli olarak uyuyan, gündüzleri oruçlu, geceleri de ibâdetle geçiren gibidir.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 30, 2015

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırlar. (Mevlâna)

No Comments »

LEYS BİN SA’D

Ocak 30, 2015

Tebe-i tabiînin büyüklerinden, Mısır’da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Leys bin Sa’d bin Abdurrahmân el-Fehmî’dir. Künyesi Ebu’l-Hâris’tir. Ailesi İran’ın İsfehân şehrinden olup 94 (m. 772) yılında Mısır’ın Kalkaşende kazasında doğdu. Mısır ve Hicaz âlimlerinden ilim tahsil edip, Mısır’da hadîs ve fıkıh tedrisâtiyle meşgûl oldu. Bu ilimlerde, zamanının en üstünlerinden idi. Çok cömert olup, […]

No Comments »

DUÂ İBADETİN ÖZÜDÜR

Ocak 30, 2015

Duâ, Allâhü Teâlâ’ya tezellül, iltica ve kulluğunu göstermektir. Duâ İslam’ın sünnetlerindendir. Hadîs-i Şerîfde “Cenâb-ı Hak katında duâ kadar kıymetli ve itibarlı şey yoktur. Muhakkak duâ ibadetin iliğidir.” buyurulmuştur. Yani bedenin kemikleri ilikle ve beden de kemikle dik durabiliyorsa, ibadet de duâ ile tamam olur. Bundan dolayı her ibadet duâ ile bitirilmelidir. Duâ mü’minin silahıdır. Hadîs-i […]

No Comments »

BAZI DÎNÎ TABİRLER

Ocak 30, 2015

Tahâret: Lügatte, nezâfet, temizlik demektir. Dînen tahâret, necâset denilen mâddeten pis şeylerin veya hades denilen dînî bir mânînin giderilmesinden ibarettir. Tahâretler, tahâret-i suğrâ ve tahâret-i kübrâ, yani küçük temizlik, büyük temizlik diye ikiye ayrılır. Tahâret-i suğrâ: Abdestsizlik denilen hâli gidermek sûretiyle olan temizliktir. Abdest almak gibi. Tahâret-i kübrâ: Cünüplük, hayız ve nifâs denilen hâllerden çıkmak […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Ocak

Ocak 30, 2015

1648 – Hollanda ile İspanya arasında Münster Antlaşması imzalandı ve Sekiz Yıl Savaşları sona erdi. 1847 – Kaliforniya’nın Yerba Buena şehrinin adı San Francisco olarak değiştirildi. 1919 – Paris Barış Konferansı’nda itilaf devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasını kararlaştırdılar. 1925 – Türk hükümeti Piskopos VI. Constantine’in İstanbul dışına çıkarılmasını kararlaştırdı. 1923 – Yunanistan ile Ahali Mübadelesi Antlaşması […]

No Comments »

HAPİSHANEDE KILINAN NAMAZ

Ocak 30, 2015

Horasan vâlisi Abdullah bin Tâhir, çok âdil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, vâliye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan birisi kaçtı. O sırada Hiratlı bir demirci, Nişapur’a gitmişti. Demirciyi, gece eve giderken, jandarmalar yakaladılar ve diğer zanlılarla beraber vâliye çıkardılar. Vâli dedi ki: – Hepsini hapsedin! Bir suçu olmayan demirci, hapishanede hemen abdest alıp, namaz kıldı. Ellerini uzatıp: […]

No Comments »

KABRİNDE AZAB OLUNAN İKİ KİŞİ

Ocak 30, 2015

Koğuculuk yapmak (laf taşımak), kabir azabına sebeptir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kabrinde azab olunan iki kişi görmüşler. Birinin koğuculuk yaptığı için diğerinin de istibra yapmadığı (idrardan sonra akıntının kesilmesini sağlamadığı) için azab olunduğunu bildirmişlerdir.

No Comments »

ERBAÎN, ZEMHERİR VE HAMSÎN

Ocak 30, 2015

Kış mevsiminin soğukları, 40 ve 50 günlük iki devreye ayrılır. Kışın en soğuk zamanı sayılan 21 Aralık – 30 Ocak arasındaki 40 güne Erbaîn denir. Erbaîn 30 Ocak’ta sona erer ve Hamsîn başlar. Bundan sonraki elli güne hamsîn denilir. Bu elli günün 21 Mart’ta bitmesiyle kış sona ermiş olur. Eski İstanbullular erbaîne ehemmiyet verirlerdi. Şiddetli […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 29, 2015

“Ve zulüm etmiş olanlara meyil etmeyiniz. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allâhü Teâlâ’dan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra (dokunacak ateşten) kendinizi kurtaramazsınız.” (Hûd Sûresi, âyet 113)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 29, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا اُذِّنَ فِى قَرْيَةٍ اَمَّنَهَا اللهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ. (طب “Bir yerde ezan okunduğu zaman, o gün Allâhü Teâlâ orada bulunanları azâbından korur.”(Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 29, 2015

Mezarlıktakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. (İmam Gazzâli)

No Comments »

ŞEFİ BİN MATİ’

Ocak 29, 2015

Tabiîn devrinde Mısır’da yetişen hadîs âlimlerinden. Adı, Şefî’ bin Mâti’ bin Abdullah el-Esbahî’dir. Ebû Osman, Ebû Sehl ve Ebû Ubeyd el-Mısrî künyeleri ile anılmıştır. Eshâb-ı kiram ile görüştü, onlardan ilim alıp rivâyetlerde bulundu. 105 (m. 723) yılında vefât etti. Eshâb-ı kiramdan olduğu da söylendi ise de, bu rivâyet zayıftır. Hadîs ilminde büyük âlim ve rivâyetlerinde […]

No Comments »

MUHAKKAK ŞİRK EN BÜYÜK ZULÜMDÜR

Ocak 29, 2015

İnsanlar dünya menfaati için zalimlere muhabbet göstermemelidir. Allâhü Teâlâ’nın “Zalimlere meylederseniz ilâhî azaba uğrarsınız.” ikazını düşünerek onlar ile oturup kalkmamalı, onların hareketlerini doğru görmemeli, onların yollarına gitmemelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerîşerinde şöyle buyurmuşlardır: “Zulüm üç nevidir. 1-   Bir zulüm vardır ki, onu Cenâb-ı Hak asla mağfiret buyurmaz. Bu şirkten ibarettir. Allâhü Teâlâ “Şirk, […]

No Comments »

EZAN LAFIZLARININ MANALARI

Ocak 29, 2015

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular: “Bilinmelidir ki ezân lafızları yedidir. 1 – Allâhü Ekber: Allâhü Teâlâ, ibâdet edicilerin ibadetine muhtaç olmaktan pek yücedir, aslâ muhtaç değildir. Bu mübârek lafızların dört defa tekrar edilmesi bu mühim mânânın te’kîdi içindir. 2- Eşhedü en lâ ilâhe illallâh: Ben şehâdet ederim ki Allâhü Teâlâ hem ibâdete ihtiyacı olmaktan yüce ve […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Ocak

Ocak 29, 2015

1595 – William Shakespeare’in oyunu Romeo ve Juliet muhtemelen ilk kez sahnelendi. 1676 – III. Fyodor Rus çarı oldu. 1861 – Kansas 34. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı. 1886 – Karl Benz benzinle çalışan ilk otomobilin patentini aldı. 1916 – I. Dünya Savaşı: Paris ilk defa Alman zeplinleri ile bombalandı. 1923 – Mustafa Kemal […]

No Comments »

ÖLÜME HAZIRLIK: KUL HAKLARININ ÖDENMESİ

Ocak 29, 2015

Sıhhat ve hayat hiç kimsede devamlı olmayıp herkesin sonu muhakkak ölümdür. Böyle olunca insan gaşet etmemeli; üzerindeki kul haklarını hayatında iken gücü yettiğince ödemeli ve ödeyemez ise vasiyet etmelidir. Aldığı borcu yahut satın alıp parasını vermediği şeylerin bedellerini ödemelidir. Elinde emânet yahut gasbettiği mal var ise aynını, elde mevcut değil ise bedelini sahiplerine iade etmelidir. […]

No Comments »

İLMİN FAZİLETİ

Ocak 29, 2015

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: •  (Kâmil) Âlimler, peygamberlerin vârisleridirler. •   İnsanların en üstünü mü’min âlimlerdir ki kendisine ihtiyaç duyulsa fayda verir, kimse muhtaç olmasa bile ilmi kendisine faydalı olur. •  Îmân uryan (çıplak)dır. Elbisesi takvâ, ziyneti ve süsü hayâ, meyvesi ise ilimdir. •  İnsanların peygamberlik derecesine en yakın olanı ilim ehli ve cihâd ehli olan […]

No Comments »

ENDÜLÜS’TE GARİP ŞEYLER

Ocak 29, 2015

Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad, İspanya’ya çıkışında onikibin kişilik ordusuyla Kral Rodrik’in doksanbin kişilik ordusunu yenmişti (92/711 Mayıs). Daha sonra da Endülüs’te fetih hareketlerini sürdürmüştü. Tarık ve ordusu ülkenin başşehri olan Tuleytula üzerine yürüyünce, ahali korkudan kaçıp şehri boşaltmış, böylece orası hıristiyanlardan kolayca alınmıştı. Bu fetihten sonra Tarık, dağın arkasında ‘Medinetü’l-Mâide’ (Sofra Şehri) denilen yere […]

No Comments »

TARİHÎ İTİRAFLAR

Ocak 29, 2015

İsveç kralı Demirbaş Şarl, Rus çarı I. Petro’ya karşı giriştiği Poltava muharebesini kaybedince Bender’e gelip Osmanlı’ya ilticâ etmiştir (1709). İsveç kralı Demirbaş Şarl Rusya ile yapılan Pruth Antlaşması (1711) sonrasında memleketine gönderilmek istenmişse de Türk-Rus münâsebetlerinin düzelmesine mâni olmak ve hattâ İstanbul’daki elçileriyle pâdişahı harbe teşvik etmek maksadıyla gitmemiştir. Bunun üzerine Bender’den Dimetoka’ya getirilmiştir. 5 […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 28, 2015

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mü’min, 40/19)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 28, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ (زَبَدِ الْبَحْرِ. (م “Kim (beş […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 28, 2015

Ağlatan LEYLA ise mahkum etme gözyaşlarını siliver gitsin. Ağlatan MEVLA ise Mahrum etme gözyaşlarını bırak akıp gitsin.

No Comments »

ŞÜREYK BİN ABDULLAH EN-NEHÂNÎ

Ocak 28, 2015

Tebe-i tabiîn devri fakîh (fıkıh âlimi) ve muhaddislerinden (hadîs âlimlerinden). Künyesi, Ebû Abdullah’tır. 95 (m. 713) senesinde, Buhârâ’da doğup, 177 (m. 794) yılında Kûfe’de vefât etti. Bu sırada Hârûn Reşîd Hîre’de bulunuyordu. Şüreyk’in ( radıyallahü anh ) cenâze namazını kılmak için, Kûfe’ye gelmişse de namazın kılındığını görünce geri dönmüştür. Hazreti Ali zamanında kadılık yapan Şüreyh […]

No Comments »

SIDDÎK-I EKBER HZ. EBÛ BEKR’İN (R.A.) FAZÎLETİ

Ocak 28, 2015

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri Sahâbe-i Kirâm’ın Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) en faziletli olduğu hususunda ittifak ettiklerini bildirmiş ve İmam Şâfiî’nin (rh.): “Resûlullâh’ın (s.a.v.) âhirete irtihâlinden sonra Ashâb- ı Kirâm çaresiz kalmışlardı. Yeryüzünde Hz. Ebû Bekir’den daha faziletli birini bulamamışlar ve ona bîat etmişlerdir.” buyurduğunu nakletmişlerdir. (Mektûbât-ı Şerîfe, 1/M. 59) İmâm-ı Rabbânî Hazretleri, İmam-ı Şâfiî Hazretlerinin bu […]

No Comments »

YALNIZ ÖLECEK, YALNIZ DİRİLECEK VE YALNIZ HESABA ÇEKİLECEKSİN

Ocak 28, 2015

Hasan-ı Basrî Hazretleri buyurdular: Ey insanoğlu! Muhakkak ki sen tek başına ölecek, tek başına diriltilecek ve tek başına hesaba çekileceksin. Ey insanoğlu! Bütün insanlar Allâhü Teâlâ’ya itâat etseler, yalnız sen isyan etsen onların itaatinin sana hiçbir faydası olmaz. Bütün insanlar Allâhü Teâlâ’ya isyan etseler yalnız sen itaat etsen onların isyanı sana zarar vermez.

No Comments »

NAMAZDAN SONRA TESBİHİN FAZİLETİ

Ocak 28, 2015

Hz. Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor: Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) (muhâcirlerin) fakirleri gelip: (Yâ Rasûlallâh) mal ve mülk sâhipleri en yüksek dereceleri ve dâimî nimet(lere ermek fazîlet ve saâdetin)i alıp gittiler. Hem bizim kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar. Hem de onların fazla malları var, onunla haccediyorlar, umre yapıyorlar, […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Ocak

Ocak 28, 2015

1517 – Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Kahire’ye girdi. 1717 – III. Mustafa doğdu, Osmanlı padişahı 1820 – Fabian Gottlieb von Bellingshausen ve Mikhail Petrovich Lazarev öncülüğündeki Rus ekip Antarktika kıtasını keşfetti. 1854 – Mülkiye Mektebi açıldı. 1871 – Fransa-Prusya Savaşı: Fransa teslim oldu, savaş sona erdi. 1909 – İspanya-Amerika Savaşı’ndan beri orada olan […]

No Comments »

HERŞEYİ BİLMEK İYİ Mİ?

Ocak 28, 2015

Adamın biri Musa Aleyhisselâm’a: — Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Tur’u Sina’ya gittiğin zaman Allah’tan iste de benim duamı kabul etsin, diyordu. Musa Peygamber: — Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç, dediyse de, adam illâ öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa Aleyhisselâm Tur’a çıktığı zaman […]

No Comments »

HADİS-İ ŞERÎFLER KUR’ÂN-I KERÎM’İN TEFSİRİDİR

Ocak 28, 2015

Aralarında hadis müzakere ederlerken birisi ‘Bırakın bu hadisi, bize Kur’ân’dan bahsedin.’ dedi. Ashâb-ı Kirâm’dan İmrân bin Husayn (r.a.) (r.a.) ona şu cevabı verdi: “Ahmak adam! Allâhü Teâlâ’nın kitabında namazı bütün teferruatıyla bulabiliyor musun? Orucu bütün teferruatıyla bulabiliyor musun? Muhakkak ki Kur’ân-ı Kerîm bu hükümleri getirdi, sünnet de onları açıkladı.” (Miftahü ‘l-Cenneh, Süyûti)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 27, 2015

“Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi. Mü’minler de; her biri ‘Allâh’a ve meleklerine ve kitaplarına ve peygamberlerine: ‘Peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayız.’ diyerek îmân getirdiler…” (Bakara Sûresi, âyet 285)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 27, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ ، وَالزُّهْدُ غِنَاءُ الْاَبَدِ. (فر “Sabır, sıkıntıdan kurtulmanın, ferahlığa kavuşmanın anahtarıdır. Zühd (dünyaya rağbet etmemek) ebedî zenginliktir.” (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs)

No Comments »

ALLAH İÇİN YAPILMIŞ OLMAYAN HER AMEL BÂTILDIR

Ocak 27, 2015

Hud Sûresinin 15 ve 16. âyet-i kerîmeleri Allâhü Teâlâ’ya iman etmediği halde dünyada servet ve ihtişam içinde rahat yaşayanlar hakkındadır. Elmalılı Hamdi merhum bu âyeti kerîmenin tefsirinde diyor ki: Her kim dünya hayat ve ziynetini isterse -yani dünyaya çalışır gayesi hep dünya olursa dünyada amellerinin karşılığını kendilerine veririz. Hakları yenmez, amellerinin bedelinden hiç bir şey […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 27, 2015

Eğer işiniz başka hiçbir şeye zaman bırakmayacak kadar yoğunsa yanlış giden bir şeyler var demektir; sizinle ya da işinizle ilgili. ‘William J. H. Boetcker’

No Comments »

ATÂ BİN MEYSERE EL-HORASÂNÎ

Ocak 27, 2015

Tabiîn devrinin tanınmış, hadîs ve tefsîr âlimlerinden. Ebû Eyyüb, Ebû Osman, Ebû Muhammed, Ebû Sâlih Belhî künyeleri vardır. 50 (m. 670) senesinde doğup, 135 (m. 752) târihinde Eriha’da vefât etti. İbn-i Abbas, Adiy bin Adiy el-Kindi, Mugîre bin Şu’be, Ebû Hureyre, Ebüdderdâ, Enes bin Mâlik, Ka’b bin Ucre, Muaz bin Cebel ve daha başka sahabeden […]

No Comments »

KIYAMETE KADAR HAK ÜZERİNE BULUNAN TOPLULUK

Ocak 27, 2015

Allâhü Teâlâ, Sâffât sûresinin 171, 172 ve 173. âyet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor (meâlen): “Celalim hakkı için risaletle gönderilen kullarımız hakkında Levh-i Mahfuzda şu kelamımız sebkat etmiş (yazılmış)tır: Onlar elbette muzaffer olacak, önünde olmazsa sonunda yardım onlara olacaktır. Ve elbette bizim askerlerimiz (o peygamberlere yardıma gelecek ve muhakkak onun orduları) onlar gâlip geleceklerdir.” İsmail Hakkı Bursevî […]

No Comments »

MÜMİNİN FİRASETİ

Ocak 27, 2015

Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin oğlu Mûsâ rivâyet etti: Babam şöyle anlattı: Çölde yolculuk yapıyordum. Günlerce su bulamadım. Susuzluktan tâkatsiz kaldığım esnâda bir bulut gördüm. İçinden çiğe benzeyen bir şey yağdı. Ben de onunla susuzluğumu giderdim. Sonra bütün ufku kaplayan bir nur gördüm. İçinden bir sûret çıkıp bana: “Ey Abdülkâdir! Ben senin Rabbi’nim. Haram olan şeyleri sana […]

No Comments »

HAZRET-İ EBÛBEKİR İLE TALHA BİN UBEYDULLAH’A YAPILAN İŞKENCE

Ocak 27, 2015

Hazret-i Ebûbekir ile Talha bin Ubeydullah’a (r.a.) İslâm dininden döndürmek ve namaz kılmalarına mâni olmak için işkence yapmışlardı. Kureyş’in arslanı diye meşhur olan Talha bin Ubeydullah’ın (r.a.) ağabeyi Osman bin Ubeydullah ile Nevfel bin Huveylid el-Adevî ikisi birlikte, Hazret-i Ebûbekir ve Talha bin Ubeydullah’ı ikisini bir ipe bağlarlardı. Bundan dolayı Hazret-i Ebûbekir ile Talha bin […]

No Comments »

PEYGAMBERLERE ÎMAN

Ocak 27, 2015

Müslümanlığın esaslarından biri de bütün peygamberlere îman etmektir. Allâhü Teâlâ’nın kullarına dinini bildirmekle vazifelendirdiği pek muhterem insanlardan her birine “Peygamber” denilmiştir. Bu zatların Hak Teâlâ tarafından peygamber olarak gönderilmiş oldukları bir takım mucizeler ile sabit olmuştur. Allâhü Teâlâ’nın ilk peygamberi Hazret-i Âdem Aleyhisselâmdır. Son ve en büyük peygamberi de bizim sevgili peygamberimiz Hazret-i Muhammed âleyhisselâmdır. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Ocak

Ocak 27, 2015

1299 – Osmanlı Devleti kuruldu. 1695 – II. Ahmet’in ölümüyle II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu. 1785 – Georgia Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) kuruldu. 1880 – Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı. 1888 – National Geographic Society kuruldu. 1915 – Amerika Birleşik Devletleri deniz kuvvetleri Haiti’yi işgal etti. 1918 – ABD’li romancı Edgar Rice Burroghs’un yarattığı […]

No Comments »

GAFLETTEN HİDAYETE

Ocak 27, 2015

Sahabeden Amr İbnü’l Cemuh r.a. Hazretleri, İslâm’dan önce Medine’nin önde gelen şahıslarındandı. Ağaçtan yaptığı ‘Menaf’ adlı bir puta büyük saygı duyardı. Üç oğlu ise müslüman olmuştu. Bir gece Amr b. Cemuh’un oğulları, bir arkadaşlarıyla birlikte Menaf’ı yerinden aldılar, götürüp bir lağım çukuruna attılar. Kimseye görünmeden de geri döndüler. Sabahleyin saygı için putuna giden Amr, onu […]

No Comments »

HAKİKİ ZENGİNLİK

Ocak 27, 2015

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: •  Allâhü Teâlâ şöyle buyurur: “Kulum! Sana farz kıldıklarımı edâ et ki, insanların en âbidi (çok ibâdet edeni) olasın. Sana yasakladıklarımdan uzak dur ki, insanların en verâlısı (harama düşmek korkusu ile şüpheli şeylerden uzaklaşan) olasın. Sana verdiğim rızka kanâat et ki, insanların en zengini olasın.” (Şuabu ‘l-İman, Beyhakî) •   “(Hakîkî) zenginlik, […]

No Comments »

İNSANLAR; DÜNYA GEMİSİNİN ÂHİRET YOLCULARI

Ocak 27, 2015

Nisâ Sûresi’nin 103. Âyet-i kerîmesinde -meâlen- “Namazı kılıp bitirdiğiniz zaman gerek ayakta ve gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allâh’ı zikredin.” buyurulmuştur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Rabb’ini zikreden ile zikretmeyenin misali diri ile ölü gibidir.” (Sahih-i Buhârî) •   “Gâfiller arasında Allâhü Teâlâ’yı zikreden, kuru otlar arasındaki yeşil ağaç gibidir.” •   “Bir topluluk toplanıp […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 26, 2015

“Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (Ahzab, 33/41)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 26, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمُوا وَلَا تُعَنِّفُوا ، فَاِنَّ الْمُعَلِّمَ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَنِّفِ. (هب “İlim öğretiniz, fakat sert davranmayınız. Muhakkak yumuşak huylu muallim (hoca) sert davranandan daha hayırlıdır.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 26, 2015

Tarih değil, hatalar tekerrür eder.(Abdulhamit Han)

No Comments »

ABDULLAH BİN NÜMEYR

Ocak 26, 2015

Hadîs âlimlerinin meşhûrlarından. Künyesi, Ebû Hişam el-Kûfî’dir. 115 (m. 733) senesinde doğdu. 199 (m. 814)’de 84 yaşında iken vefât etti. Hadîs ilminde sika (güvenilir, sadık) bir âlim olup, çok hadîs-i şerîf rivâyet etmekle tanınmıştır. İlim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet ettiği âlimler, Hişam bin Urve, İsmail İbn-i Ebî Hâlid, el-A’meş, Ubeydullah İbn-i Amr, Mûsâ el-Cüheni ve […]

No Comments »

EDİLLE-İ ŞER’İYYE; DÎNİN DELİLLERİ

Ocak 26, 2015

Edille-i şer’iyye, dînî hükümlerin çıkarıldığı ve dayandığı kaynaklardır ki, bunlar dörttür. Kitab: Kur’ân-ı Kerîm’dir ki, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) Allâhü Teâlâ tarafından Cibrîl-i Emîn vâsıtası ile vahyedilmiştir. Sünnet: Peygamberimiz’in mübârek sözleri, işledikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi tasvîb mâhiyetindeki sükûtlarıdır. Resûlü Ekrem’in mübârek sözlerine “Sünnet-i kavliye”, fiillerine “Sünnet-i fiiliye” denir. Yapıldığını gördüğü bir şeye […]

No Comments »

İLİM ÖĞRETMENİN EDEB VE ŞARTLARI

Ocak 26, 2015

Talebeye ilim öğretmenin bazı edeb ve şartları: • Hoca çok gayretli ve çok şefkatli olmalı, • Lüzumlu olan her şeyi öğretmeli, • Geçmiş âlimlere karşı vefâlı olmalı, • Zaman zaman latife yapmalı, • Talebeleri arasında ayrım yapmamalı, • Talebelere çok değer vermeli, • Tatbikat yaptırmalı, • Emir vermekten hoşlanmamalı, • Ehl-i sünnet akîdesine düşman olanlarla […]

No Comments »

ŞEYTANIN HİLELERİNDEN

Ocak 26, 2015

Bir gün İblis, Yahyâ Aleyhisselâm’a geldi. Yahya Aleyhisselâm onun üzerinde çeşitli çengeller gördü; “Bunlar nedir?” diye sordu. “Bunlar insanoğlunun hoşlandığı şeylerdir. Nefsine aldanan insanları bunlarla avlarım.” dedi. “Benim için orada bir şey var mı?” diye sordu. “Karnını iyice doyurduğunda, namazdan ve zikirden gevşeklik göstertiriz.” dedi. “Başka bir şey var mı?” diye sordu. “Hayır” dedi. Yahya […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Ocak

Ocak 26, 2015

66 – Halley kuyruklu yıldızı Dünya’nın yakınından 5. kayıtlı geçişi. 1340 – III. Edward İngiltere kralı kendini Fransa kralı ilan etti. 1531 – Lizbon’da (Portekiz) şiddetli deprem; binlerce kişi öldü. 1699 – Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması’nı imzaladı. 1700 – Kuzey Amerika’nın batı sahillerinde 9 şiddetinde deprem (Kaskadya depremi) meydana geldi. 1785 – Benjamin Franklin, kızına […]

No Comments »

PEYGAMBERLERE OLAN İHTİYAÇ

Ocak 26, 2015

Allâhü Tealâ, varlığını, birliğini bilmeleri ve kendisine ibadet etmeleri için insanları yaratmış, onları diğer yaratılmışlar arasında akıl ile fikir ile mümtaz kılmıştır. Bir insan aklını ve fikrini kullanarak bir yaratan olması gerektiğini bilebilir. Fakat insan kendi başına Allâhü Teâlâ’yı şânına lâyık bir surette bilemez, onun rızasına uygun olan ibadetleri ve kendi yaratılışındaki hikmetin neden ibaret […]

No Comments »

“ÂHİRET SAÂDETİNİN BİZİM OLMASINA RÂZI DEĞİL MİSİN?”

Ocak 26, 2015

Hazret-i Ömer (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh’ın (s.a.v.) yanına girdiğimde altında kuru bir hasırdan başka bir şey yoktu. Başının altında içi lif dolu bir meşin yastık vardı. Ayaklarının ucuna da selem ağacı yaprakları dökülmüştü. Başucunda ufak bir su kırbası asılı idi. Mübârek vücudunda hasırın izlerini görünce ağlamaya başladım. Resûlullâh (s.a.v.); “Neden ağlıyorsun?” diye sordular. Ben de, “Yâ […]

No Comments »

AMEŞ VE KARISI

Ocak 26, 2015

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a.’in arkadaşlarından, o dönemin hadis ve kıraat âlimlerinden Süleyman A’meş, bir gece evinde eşiyle tartışmış ve hanımını biraz incitmişti. Buna rağmen tartışmadan hemen sonra hanımıyla tekrar konuşmak istemiş, ama hanımı kocasına kırgın olduğu için, adamın sözlerini cevapsız bırakmıştı. Adam öfkeyle: -Niçin bana cevap vermi yorsun? diye hanımını bağırıp, azarladı. Fakat bir […]

No Comments »

ASHÂB-I KİRÂMDAN ABDULLÂH BİN SELÂM (R.A.)

Ocak 26, 2015

Abdullah bin Selâm (r.a.), Yûsuf aleyhisselâm neslindendir. Müslüman olmadan önce ismi Husayn idi, Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Abdullâh olarak değiştirdiler. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) Medîne’ye hicret ettiklerinde Müslüman oldu, hicri 43 yılında vefat ettiler. Abdullah bin Selâm, müslüman olduğu zaman dedi ki: “Yâ Resûlallâh! Yahudiler bilir ki ben onların âlimlerindenim. Babam da onların âlimlerinden idi. Halbuki şimdi […]

No Comments »

KIT’A

Ocak 26, 2015

Me’zûn olursan okut ulûmu Neşr eyle halka nef-i umûmu Âmil olursan kâmil olursun Hikmetleri hep sen de bulursun. (Menbaından icâzetle aldığın ilmi insanlara öğret. İlminle amel edersen kâmil ve hikmet sahibi olursun.)

No Comments »

KIT’A

Ocak 26, 2015

Me’zûn olursan okut ulûmu Neşr eyle halka nef-i umûmu Âmil olursan kâmil olursun Hikmetleri hep sen de bulursun. (Menbaından icâzetle aldığın ilmi insanlara öğret. İlminle amel edersen kâmil ve hikmet sahibi olursun.)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 25, 2015

“Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.” (Ahzab, 33/3)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 25, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَلَى اَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ ، وَاِنَّمَا يَسْتَظِلُّ (الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى ظِلِّ صَدَقَتِهِ. (هب “Muhakkak sadaka, sâhibinin kabir harâretini söndürür. Ve şüphesiz ki mümin kıyamet gününde sadakasının gölgesinde gölgelenecektir.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 25, 2015

Uzun mesafelere ulaşmak, yakin mesafeleri aşmakla mümkündür.(Imam Gazeli)

No Comments »

AVN BİN ABDULLAH

Ocak 25, 2015

Tabiînin tanınmışlarından. Takriben 115 (m. 733) senesinde vefât etti. Kûfe’de yerleşti. Âbid (çok ibâdet eden) bir zât idi. Kırâat ilminde şöhret buldu. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir râvîdir. Babasından, amcasından, kardeşi Abdullah bin Umeyr’den, Abdullah bin Amr’dan, Yûsuf bin Abdullah bin Selâm, Şa’bî, Sa’d bin Alâka, Ebî Bürde bin Ebî Mûsâ, Ümmü-d-Derdâ ve âlimlerden (r.anhüm) […]

No Comments »

KUR’AN-I MÜBÎN’İN HAKİKATLERİNDEN

Ocak 25, 2015

Kur’ân’ın insanlara bildirdiği emirler ve tavsiye ettiği hikmetler, hakikatler pek çoktur. Bunlar şöyle hulâsa edilebilir: Kur’ân-ı Mübîn, insanlara Allâhü Teâlâ’nın varlığını, birliğini, büyüklüğünü ve kudsiyetini bildirir. Kur’ân-ı Hakîm, insanları ilme, irfana, tefekküre; düşünmeye davet eder, insanlara gaşet içinde kalmamalarını, Hak Teâlâ’nın hikmetine, kudretinin eserlerine bakmalarını emreder. Kur’ân-ı Azîm, insanlara gönderilmiş olan Peygamberlerin bir kısmına dair […]

No Comments »

TALHA BİN UBEYDULLAH’IN CÖMERTLİĞİ

Ocak 25, 2015

Hazret-i Talha (r.a.), Sahâbe-i Kirâm’dan ve Aşere-i Mübeşşere (Cennet’le müjdelenen on kişi)den biridir. Çok cömert olduğundan günde yüzlerce dînâr sadaka verir, vermeyince gözüne uyku girmezdi. Bedir muhârebesinde on esirin parasını vererek âzâd ettirdi, Benî Ceşm kabîlesinden çok kimselerin borçlarını ödemiştir. Peygamberimiz aleyhisselam, Zû-Kared’de Beysân’da bir kuyuya uğramış ve adını sormuştu. “Yâ Resûlallah! Onun adı Beysân’dır […]

No Comments »

KABİRDE KİMLERE SUÂL SORULMAZ

Ocak 25, 2015

İnsan ölüp kabre konunca Münker ve Nekir adlı iki heybetli melek gelir: Rabb’inden, peygamberinden, dîninden ve kıbleden sorarlar. Mü’minler cevap vermeye muvaffak olurlar. Onlar için kabirde bahçeler yaratılır, türlü zevkler ve nimetler ile nimetlenirler. Allâh’a ve onun peygamberi Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) inanmayanlar cevap veremezler, onlara azab edilir. Kabirde suâl olunmayan bazı kimseler şunlardır: •  Peygamberler. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Ocak

Ocak 25, 2015

1072 – Divan-ı Lügat-it Türk, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan Sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı (10 Şubat 1074’te bitirildi). 1327 – III. Edward İngiltere kralı oldu. 1348 – Venedik’te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bir deprem meydana geldi. 1363 – Sırp Sındığı Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazandı. 1578 – Mihrimah Sultan vefat etti, […]

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK İSİMLERİNDEN

Ocak 25, 2015

Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) mübarek isimleri çoktur. En meşhur ismi Muhammed’dir. Dedesi Abdülmuttalib ona bu ismi koyduğunda, “Senin atalarında olmayan bu ismi niçin verdin” dediler. “Gökte ve yerdekilerin onu çok öğeceklerini ümid ediyorum” demiştir. Zira Muhammed çok hamd ve senâ olunmuş; öğülmüş demektir. Diğer bir ism-i şerîfi Mustafâ’dır. Allâhü Teâlâ Hz. Âdem evladından Hz. İsmail’i, onun […]

No Comments »

AMEŞ VE KARISI

Ocak 25, 2015

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a.’in arkadaşlarından, o dönemin hadis ve kıraat âlimlerinden Süleyman A’meş, bir gece evinde eşiyle tartışmış ve hanımını biraz incitmişti. Buna rağmen tartışmadan hemen sonra hanımıyla tekrar konuşmak istemiş, ama hanımı kocasına kırgın olduğu için, adamın sözlerini cevapsız bırakmıştı. Adam öfkeyle: -Niçin bana cevap vermi yorsun? diye hanımını bağırıp, azarladı. Fakat bir […]

No Comments »

NÜKTE: Muhallebi rüyâsı

Ocak 25, 2015

İki kişi konuşuyordu: – Efendi! Bu gece rüyamda muhallebi gördüm. – Yirmi para verirsen rüyanı tabir ederim. – Yirmi param olsaydı muhallebiyi rüyamda görür müydüm!

No Comments »

RABBİM ALLAH (C.C.), NEBİM MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

Ocak 25, 2015

Hudâ Rabb’im, nebîm hakkâ Muhammed’dir Resûlullâh;1 Hem İslâm Dînidir dînim, kitâbımdır Kelâmullâh.2 Akâid içre Ehl-i Sünnet oldu mezhebim hakkâ,3 Amelde Bû Hanîfe mezhebidir mezhebim vallâh.4 1) Rabb’im Allâhü Teâlâ, Peygamberim Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.), 2) Dinim îslâm Dini, Kitabım Kur ‘ân-ı Kerîm ‘dir, 3) Îtikadda mezhebim Ehl-i Sünnet vel Cemaat:, 4) Amelde mezhebim Hanefî mezhebidir. […]

No Comments »

BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR

Ocak 25, 2015

Arap edebiyatçısı el-Meydânî Mecmau’l-Emsâl isimli kitabında 5.000 kadar Arap atasözünü ve bunların söyleniş sebeplerini anlatır. Bunlardan birisi şudur. “Ben aslında aslanın ak öküzü yediği gün yenildim.”* Bir ormanda ak, kara ve kızıl üç öküz varmış. Aslanla beraber yaşıyorlarmış. Ancak aslana karşı ittifak edip beraber hareket ettikleri için aslanın onlara gücü yetmiyormuş. Aslan bir gün kara […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 24, 2015

“İnsanlar, ‘İnandık’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler?” (Ankebût, 29/2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 24, 2015

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الْفَاقَةَ لِاَصْحَابِى سَعَادَةٌ ، وَاِنَّ الْغِنَى لِلْمُؤْمِنِ فِى آخِرِ (الزَّمَانِ سَعَادَةٌ. (كنز “Ashâbım için fakirlik saâdettir. Âhir zamandaki müminler için ise zenginlik saâdettir.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

ÖLÜME HAZIRLIK: ALLÂH’IN HAKLARININ ÖDENMESİ

Ocak 24, 2015

Sıhhat ve hayat hiç kimsede devamlı olmayıp hayatın sonu muhakkak ölümdür. Böyle olunca insan gaşet etmemeli üzerindeki Allâh’ın haklarını ve kul haklarını hayatında iken gücü yettiğince ödemeli ve ödeyemez ise vasiyet etmelidir; yazdırıp şahit ile tesbit ettirmelidir. Zira üzerinde haklar olan kimsenin ölümünden sonra bıraktığı malı yeterli olsa da vârislerinin ve başkalarının bu hakları lâyıkı […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 24, 2015

En iyi nasihat;Iyi ornek olmaktir.(Malcolm x)

No Comments »

MÜCÂHİD BİN CEBR

Ocak 24, 2015

Tabiînin en meşhûr âlimlerinden. Künyesi Ebu’l-Haccâcdır. İbn-i Cübeyr ve Manzûm kabilesine mensûb olduğu için de Mahzûmî denilmiştir. 24 (m. 645) senesinde doğdu. 104 (m. 723)’de Mekke’de namaz kıldığı bir sırada secdede iken vefât etti. Tefsîr, hadîs, fıkıh ve kırâat ilimlerinde zamanının ileri gelen âlimlerinden olup, tefsîr ilminde yüksek derecede idi. Bu sebeble tefsîrde imamdır denilmiştir. […]

No Comments »

HAZRET-İ ALİYYÜ’L-MURTEZÂ’DAN (K.V.) HİKMETLER

Ocak 24, 2015

Kişinin edeb sâhibi olması altın sâhibi olmasından hayırlıdır. Edeb insanın süsüdür. Ailesine faydalı olmak isteyen, onlara edeb öğretsin. Her sabah işine erken başlayan bahtiyar olur. Ana babaya iyilik etmek sâlih amellerin en üstünlerindendir. Ömrün bereketi güzel ameller işlemekledir. Malın bereketi ise zekâtını vermekledir. Ettiğin iyilik ve ihsânı başa kakarak zâyi etme. Eğer başına gelen sıkıntılara […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Ocak

Ocak 24, 2015

41 – Caligula lakabıyla tanınan, zalimliği, despotluğu ve deliliği ile ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus muhafızları tarafından öldürüldü. 661 – Hz. Ali bin Ebu Talib, İslam Devleti’nin 656-661 yılları arasındaki dördüncü İslam halifesi. (d.599) 1848 – Kaliforniya’da altın bulundu. 1921 – Ankara-Sivas demiryolunun inşasına ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi. Hattın inşası 1930 […]

No Comments »

CEHENNEMDEN KURTULAN FIRKA: EHL-İ SÜNNET VEL-CEMÂ’AT

Ocak 24, 2015

Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselam yirmi üç sene İslam dinini tebliğ edip yaydılar. Hicretin on birinci senesinde, âhireti teşrif buyurdular. Sonra, Ebû Bekr-i Sıddîk radıyallahü anh halîfe oldu ve Hulefâ-i Râşidîn devri başladı. Hulefâ-i Râşidîn devri, otuz senedir. Bu otuz sene Peygamberimiz aleyhisselâm zamanı gibi güzel geçti. Bu dört halifeden sonra, Müslümanlar arasında, bid’atler ve yanlış […]

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BAZI MÜBAREK İSİMLERİ

Ocak 24, 2015

Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) ismi Kur’ân’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrât’da Ahyed’dir. Bütün semâvî kitaplarda Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) isim ve sıfatları var idi. Bütün peygamberler Resûlullâh Efendimize (s.a.v.) iman etmiş ve Allâhü Teâlâ onlardan şöyle ahid almıştı: Ümmetlerinden Resûlullâh Efendimizin vaktinde bulunmak her kime nasîb olsa hepsi ona uyacak; ona yardım ve itaat edeceklerdir. Bazı meşhur isimleri […]

No Comments »

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ VE HALİFE SEÇİLMESİ

Ocak 24, 2015

Emevi Halifesi ve tâbiînden Ömer bin Abdülaziz (r.a.) halife seçildiği zaman, mescide girdi ve minbere çıkıp Allâhü Teâlâ’ya hamd ve senâdan, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salevâttan sonra; “Ey insanlar, hiçbir fikrim, talebim ve istişârem olmadan bu vazife ile vazifelendirildim. Bana biat etme hususunda sizleri serbest bırakıyorum. Dilerseniz benden başkasını kendinize halife seçebilirsiniz.” dedi. Müslümanlar, yüksek sesle […]

No Comments »

Yahudilerin İftirası

Ocak 24, 2015

Musa (a.s.) kardeşi Harun (a.s.) ile birlikte yolculuk ederken o zamana kadar görmedikleri bir ağaç görürler. Hemen ardında kapısı ardına kadar açık bir ev görürler. Seslenirler bir cevap alamazlar.Evin içinde bir kanepe görürler. Harun (a.s.): – Ya Musa! Burası hoşuma gitti. İzin ver de şu kanepenin üzerinde biraz olsun uyuyayım. – Uyu ya Harun. Hz.Harun […]

No Comments »

DİNİN TEMELİ: KELİME-İ ŞEHÂDET

Ocak 24, 2015

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: Kıyâmet günü ümmetimden bir kişi bütün mahşer halkının duyacağı yüksek bir sesle çağrılır ve doksan dokuz sicil (yani büyük defter) açılır. Her bir defter gözün görebildiği yer kadar geniş ve uzundur. Allâhü Teâlâ ona “Bu defterlerde bulunan (günahlardan) bir şeyi inkâr eder misin?” diye sorar. Kul, ‘Hayır, yâ Rabbi,’ der. “Kirâmen […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 24, 2015

(اَسْتَعِيذُ بِاللهِ : إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . (سورة الانشراح, (6 Allâhü Teâlâ şöyle buyurdular: “Hakikaten her zorlukla beraber (iki) kolaylık vardır.” (İnşirah Sûresi, âyet 6)  

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 23, 2015

“Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 2/42)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 23, 2015

(قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا. (هـ “Bir kimse sünnetlerimden birini ihyâ etse ve insanlar da onunla amel etseler, onların sevâbından hiçbir şey eksilmeden, o sevâbın bir misli kendisine de verilir.”(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 23, 2015

Güzel ahlak; Bağışlayıcılık ,sabır ve tahammüldür.(Hasan-i Basri)

No Comments »

TÂVÛS BİN KEYSÂN

Ocak 23, 2015

Tabiînin meşhûr hadîs âlimlerinden. Aslen İranlıdır. Kendisine Tâvûs-i Himyerî de denir. Kendisi Eshâb-ı kiramdan yetmiş kişiyi gördüğünü söylerdi. Hazreti Tâvûs bin Keysân, büyük bir hadîs âlimi olup, aynı zamanda da fıkıh ve tefsîr ilminde pek ileri dereceye sahipti. Sika (güvenilir, sağlam) olduğunda, hadîs-i şerîf âlimleri söz birliği etmişlerdir. Hadîs-i şerîf ilmini; Hazreti Âişe, Hazreti Abdullah […]

No Comments »

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) MAİYYETİNDEKİLER: TALHA BİN UBEYDULLAH (R.A.)

Ocak 23, 2015

Hazret-i Talha (r.a.), Sahâbe-i Kirâm’dan ve Aşere-i Mübeşşere; Cennet’le müjdelenen on kişiden biridir. On bir yaşında iken Hz. Ebûbekr-i Sıddîk’ın delâletiyle ilk Müslümanların seksenincisi oldu. Kureyş’in Teym aşîretindendir. Onu erkek, dördü kız olmak üzere on dört evlâdı vardı. Peygamber Efendimizden (s.a.v.) 38 hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicret eden ilk muhâcirlerdendir. Peygamber […]

No Comments »

SELAMDAN DAHA BÜYÜK HEDİYE Mİ OLUR?

Ocak 23, 2015

Ashâb-ı Kirâm’dan Eş’as bin Kays ve Cerîr bin Abdullah el-Becelî (r.anhümâ), Medâyin şehrinin Hus nâhiyesinde bulunan Selmân-ı Fârisî Hazretlerini ziyarete gelip selam verdiler, “Selmân-ı Fârisî siz misiniz?” diye sordular. “Evet,” buyurdu. “Siz Resûlullâh’ın (s.a.v.) Ashâbından mısınız?” dediler. “Bilemiyorum,” deyince gelenler “Herhalde bizim aradığımız zat bu değil.” dediler. Bunun üzerine Selmân-ı Fârisî Hazretleri, “Sizin aradığınız kişi […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Ocak

Ocak 23, 2015

1556 – Tarihin en yüksek ölü sayısına sahip depremi, Çin’in Shaanxi eyaletinde meydana geldi: yaklaşık 830,000 kişi ölü. 1719 – Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bünyesinde Lihtenştayn Prensliği oluşturuldu. 1793 – Rusya ve Prusya, Polonya’yı bölüştü. 1849 – Elizabeth Blackwell, tıp diploması alan ilk kadın oldu. 1870 – Montana’da Amerika Birleşik Devletleri ordusu, çoğunluğu kadın ve […]

No Comments »

Links

Calendar