Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Aralık, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 31, 2013

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.”

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 31, 2013

“Başkasının ayıp ve kusurunu söyleyeceğin zaman, derhal kendi kusurunu hatırla.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 31, 2013

Ağlatan LEYLA ise mahkum etme gözyaşlarını siliver gitsin. Ağlatan MEVLA ise Mahrum etme gözyaşlarını bırak akıp gitsin.

No Comments »

HALÎL BİN AHMED

Aralık 31, 2013

Tebe-i tabiînden meşhûr Arap dil ve gramer âlimi. Künyesi, Ebû Abdurrahmân’dır. 100 (m. 718) senesinde doğup, 170 (m. 786) târihinde, Basra’da vefât etti. Babasının, Resûlullah efendimizden sonra Ahmed ismini alan ilk zât olduğu söylenir. Mirzebâ’ bunu “Muktebis” isimli kitabında yazmaktadır. Eyyûb Sahtiyanî, Âsım el-Ahvel, Osman bin Hâdır, Avvâm bin Havşab ve başkalarından (r.anhüm) hadîs-i şerîf […]

No Comments »

MERHAMET VE ŞEFKAT

Aralık 31, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Muhakkak Cenâb-ı Allâh’ın kulları hakkında merhameti çok iken, kullarından ancak merhamet ve şefkat sahiplerine merhamet eder. Siz de yeryüzündeki zayıflara merhamet ediniz ki semavat ahâlîsi de sizlere merhamet eylesin.” buyurmuşlardır. Hz. Ömer (r.a.) Şâm taraflarına vâli tâyin etmek için bir adamı dâvet etti. Adam yanında iken küçük bir çocuk oraya geldi. Hz. […]

No Comments »

Tarihte Bugün 31 Aralık

Aralık 31, 2013

1609 – İstanbul’da, Sultanahmet Camii’nin temeli atıldı. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa olan cami 8 yılda tamamlandı. 1808 – Fransız kimyacı Joseph Louis Gay-Lussac sonradan kendi adıyla bilinecek olan gaz kanununu denklem haline getirdi. 1879 – Thomas Edison elektrik ampulunu kamuya tanıttı. 1890 – New York’taki Ellis Island, kapılarını ABD’ye gelmek isteyen tüm göçmenlere açtı. 1892 […]

No Comments »

ALLAH KURTARACAK

Aralık 31, 2013

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhisselâm ile beraber muharebe ediyorduk. Tam öğle vakti bol dikenli ağaçları bulunan bir vadiye indik, insanlar, ağaçların altında gölgelenmek için dağıldılar. Allah’ın Resulü de bir ağaç altına oturmuştu. Kılıcını o ağaca astı ve uyudu. Uyandığı vakit bir de baktı ki, yanında bir adam var. Adamın yanına geldiğinin farkına da varmamıştı. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 31, 2013

Kemal : Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi. Rahime : Müminlere çok acıyan kadın.

No Comments »

SAFERU’L-HAYR

Aralık 31, 2013

Bu hayırlı ayın son çarşamba gecesi veya günü, semâvî ve arazî âfetlerden muhâfaza olunmak için iki rek‘at namaz kılınır. Her rek‘atte 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra da, en az 11 istiğfâr ve 11 Salât-ı Münciye okunup duâ edilir.                         (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 30, 2013

“Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!” (Râ’d, 13/24)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 30, 2013

“Beş şeyden önce beş şeyi ganîmet, (fırsat) bil; ölümünden önce hayatını, hastalığından önce sıhhatini, meşguliyetinden önce boş vaktini, ihtiyarlığından önce gençliğini, fakirliğinden önce zenginliğini (ganimet bil)” (Hadîs-i Şerîf, Feyzu’l-kadîr)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 30, 2013

Mezarlıktakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. (İmam Gazzâli)

No Comments »

İBNİ SEMMÂK

Aralık 30, 2013

Va’z etmekte eşsiz bir hadîs âlimi. Zamanının imamı, insanların makbûlü, güzel hikmetli söz ve beyan sahibidir. İsmi, Muhammed bin Semmâk el-Kûfî, künyesi Ebü’l-Abbâs’dır. İbni Semmâk diye meşhûr olmuştur. Çok ibâdet eden ve zâhid (dünyâya kıymet vermeyen) bir insandı. Sözleri ve va’zlarının çoğu toplanmışlar. Ayrıca Hişâm bin Urve, A’meş ve bir kısım hadîs âlimlerinden hadîs dinlemiştir. […]

No Comments »

SAYILI GÜNLERİ İYİ DEĞERLENDİRMEK LAZIMDIR

Aralık 30, 2013

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri buyuruyor: “Akıllı kimsenin yapması gereken, hayatının sayılı günlerini Allâhü Teâlâ’nın razı olacağı işlere sarf etmektir. Allâhü Teâlâ kulunun yaptıklarından razı olmazsa bu hayat nasıl bir hayattır? Allâhü Teâlâ küllî ve cüz’î bütün hallere muttalidir; (her şeyi) görür ve bilir, hâzır ve nâzırdır. Onun için Allâhü Teâlâ’dan hayâ etmek lazımdır. Şâyet bir […]

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Aralık

Aralık 30, 2013

1517 – Osmanlı Orduları Kudüs’e girdi. 1898 – Gülhane Askerî Tıp Mektebi açıldı. 1903 – Chicago’da (ABD) bir tiyatroda çıkan yangında 600 kişi öldü. 1911 – Çin Halk Cumhuriyeti’nin seçimle işbaşına gelen ilk başkanı Sun Yat-Sen görevine başladı. 1918 – Almanya Komünist Partisi kuruldu. 1922 – Vladimir İlyiç Lenin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin kurulduğunu açıkladı. […]

No Comments »

MÜŞRİKLERLE MÜŞTEREK BAHİS

Aralık 30, 2013

Yennâr bin Mükrem Eslemî radıyallahu anh anlatıyor: «Elif, Lam, Mîm, Rum Arap topraklarına çok yakın bir yerde mağlûb oldu. Halbuki Rum mağlûb olduktan sonra, bir Kaç sene içerisinde elbette galib geleceklerdir.» (Rum Sûresi) mealindeki Âyet-i Kerimeler nazil olduğu zaman Fars, yani iranlılar onlara üstün durumda idiler. Müslümanlar Rumların iranlılara galib gelmesini istiyorlardı. Çünkü onlar da […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 30, 2013

Erkek: Tayfur Kız: Tuba

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 29, 2013

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.” (İbrahim, 14/41)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 29, 2013

“Dört kişi vardır ki, onların sevgisi münafığın kalbinde toplanmaz ve onları ancak mü’min sever. Bunlar Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali’dir.” (R. Anhüm) (Hadîs-i Şerîf, İbn-i Asâkir, Tarih-i Dımaşk)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 29, 2013

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırlar. (Mevlâna)

No Comments »

DIRÂR BİN MÜRRE

Aralık 29, 2013

Hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Sinân eş-Şeybânî’dir. 132 (m. 749) senesinde vefât etti. Hadîs-i şerîf işitip, rivâyet ettiği zâtlardan bir kısmı şu zâtlardır: Ebû Sâlih es-Semân, Saîd bin Cübeyr, Kuz’a bin Yahyâ, Muharib bin Desâr, Abdullah bin Haris Zübeydî, el-Kûfî, Abdullah bin Hüzeyl, Ebû Sâlih el-Hanefî ve diğerleri. Kendisinden ise, Şu’be bin Haccâc, Şureyk, Süfyân-ı Sevrî, […]

No Comments »

İNSANLARIN EN ÜSTÜNLERİ

Aralık 29, 2013

Peygamberlerden sonra insanların en üstünü Hz. Ebûbekr-i Sıddîk radıyallâhü anhdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Vallâhi güneş peygamberlerden sonra Ebûbekir’den daha üstün bir kimse üzerine doğup batmamıştır” buyurdular. Hz. Ebûbekir’den sonra insanların en üstünü sırası ile: Ömer bin Hattâb, Osmân bin Affân, Ali bin Ebî Tâlib, Talha bin Ubeydullah, Resûlullâh’ın amcazadesi Zübeyr bin Avvâm, Sa’d bin Ebî […]

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Aralık

Aralık 29, 2013

1845 – Teksas, ABD’nin 28. eyaleti oldu. 1890 – Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda ABD askerleri 62’si kadın ve çocuk en az 153 Kızılderili öldürdüler. 1916 – Rusya’da çarlık ailesini etkisi altına alan, Sibirya’lı Grigori Yefimoviç Rasputin soylular tarafından öldürüldü. 1921 – İsmet Paşa’nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya’da Milli Kuvvetlere […]

No Comments »

AHİRETTE ÖLÜMSÜZLÜK

Aralık 29, 2013

Ebû Said radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor: Kıyamet gününde ölüm, ak ve kara renkli7 bir koç şeklinde getirilir ve cennet ile cehennem arasındaki sur üzerinde bırakılır. Sonra bir ses: — Ey cennet ehli! diye nida eder. Cennettekiler başlarını kaldırıp bakınca yine aynı ses: — Şunu tanır mısınız? diye onlara sorar. Cennet ehli, hepsi […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 29, 2013

Gazanfer : İri arslan, korkusuz insan, yiğit, cesur, yürekli, kahraman. Muazzez : İzzet ve şeref sahibi, kıymetli, değerli.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 28, 2013

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 28, 2013

“Ashâbıma hürmet ediniz. Zîrâ onlar sizin en hayırlılarınızdır.” (Hadîs-i Şerîf, Musannef-i Abdurrezzâk)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 28, 2013

Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. (Yunus Emre)

No Comments »

İBNİ KÂSIM

Aralık 28, 2013

Mâlikî mezhebinin en meşhûr âlimi. İsmi Abdurrahmân bin Kâsım Utakî’dir. İbni Kâsım ismiyle meşhûr olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. 132 (m. 750) senesinde Mısır’da doğdu. 191 (m. 806)’da Kahire’de vefât etti. Kabri Kurafe kabristanındadır. Fıkıh ilminde büyük bir âlim olan İbni Kâsım, ilim öğrenmek için büyük gayretler gösterip, bütün malını bu uğurda harcamıştır. Yirmi sene İmâm-ı […]

No Comments »

CA’FER-İ SÂDIK HAZRETLERİ BUYURDULAR

Aralık 28, 2013

İmâm Ca’fer-i Sâdık Hazretlerinin oğlu Mûsâ Kâzım’a nasîhatları: “Oğlum! Kim kendisine verilen rızka razı olursa zengin olur. Gözü başkasının malında olan kimse fakir olarak ölür. Kendi kusurlarını küçük gören kimse başkasının kusurlarını büyük görür. Başkasının kusurlarını küçük gören kimse, kendi kusurlarını büyük görmüş olur. Oğlum! Başkasının kusurlarını ortaya çıkaranın, evindeki gizli şeyleri ortaya çıkar. Düşmanlık […]

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Aralık

Aralık 28, 2013

1612 – Galileo Galilei, Neptün’ü keşfeden ilk astronom oldu fakat yanlışlıkla onu bir yıldız olarak tanımladı. 1785 – NGC 2022 bulutsusu Frederick William Herschel tarafından keşfedildi. 1836 – İspanya, Meksika’nın bağımsızlığını tanıdı. 1846 – Iowa, ABD’nin 29. eyaleti olarak ABD’ye katıldı. 1869 – ABD’li (Ohio) William E. Semple, sakızın patentini aldı. 1878 – Dundee (İngiltere) […]

No Comments »

ŞEHİTLİK

Aralık 28, 2013

Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm bana rastladı ve: — Ey Câbir seni neden üzüntülü görüyorum? diye sordu. Ben de: — Ey Allah’ın Resulü, babam Uhud harbinde şehîd oldu. Bir çok kız evlâd ile beraber büyük de bir borç geride bıraktı, diye cevap verdim. Peygamber aleyhisselâm buyurdu ki: — Sana Allah’ın babanı nasıl karşıladığını müjdeleyeyim […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 28, 2013

Numan : Refah, konfor. Sare : Sıçrayan, atlayan.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 27, 2013

“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl, 16/98)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 27, 2013

“İnsanoğlu, Kurban Bayramı günü Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 27, 2013

Dostuna sana düşmanlık edebilecek kadar kuvvet verme. (Sadi Şirazî)

No Comments »

DEHHÂK BİN MÜZÂHİM

Aralık 27, 2013

Tabiîn devrinin büyüklerinden ve meşhûr tefsîr âlimlerinden. Belh şehrinden olup, Ebü’l-Kâsım ve Ebû Muhammed künyelerine sahiptir. Annesi onu karnında iki yıl taşımış olup, doğduğunda dişleri vardı. Gülerdi, güldüğü zaman dişleri görünürdü. Bunun için “Gülen” anlamında “Dehhâk” denildi. 105 (m. 723) senesinde Belh’de vefât etmiştir. Dehhâk bin Müzâhim, Eshâb-ı kiramdan Abdullah İbn-i Abbâs hazretlerinin sohbetiyle yetişti. […]

No Comments »

İMAM CA’FER-İ SÂDIK R.A.

Aralık 27, 2013

Silsile-i Sâdât’ın dördüncü halkası olan Ca’fer-i Sâdık Hazretleri, 8 Ramazan-ı Şerif 80 (M. 699) tarihinde Medîne-i Münevvere’de dünyaya geldi. Ehl-i Beyt’in büyüklerinden olan Ca’fer-i Sâdık Hazretleri, sözlerindeki sadakatinden dolayı ‘sâdık’ lakabıyla meşhur olmuştur. Künyesi Ebû Abdullah ve Ebû İsmâîl’dir. Ca’fer-i Sâdık Hazretlerinin baba cihetinden nesebi Hz. Ali’ye ulaşır. Şöyle ki babası Muhammed Bâkır, onun babası […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Aralık

Aralık 27, 2013

537 – Ayasofya’nın yeniden inşası, Bizans İmparatoru I. Justinianus’un kişisel gözetiminde tamamlandı. II. Theodosius tarafından yaptırılan ikinci Ayasofya 532 yılındaki Nika ayaklanması sırasında yanmıştı. 1845 – Ether ilk kez Jefferson, Georgia’da doğum hekimliğinde anestetik olarak kullanıldı. 1907 – Paris’te 2. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirgesi’nde Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi. 1919 – Samsun’da ateşlediği kurtuluş […]

No Comments »

RÜZGÂRDAN DA KUVVETLİ

Aralık 27, 2013

Enes radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor: Allahü Teâlâ yeri yarattığı zaman yer hareket edip duruyordu. Bunun üzerine dağları yarattı. Dağları yer yüzüne oturtunca, yer karar buldu. Melekler dağların şiddetine hayret ettiler ve: — Ey Rabbimiz, yarattıkların arasında dağlardan daha kuvvetli olanı var mı? diye sordular. Allahü Teâlâ da: — Evet, demir, diye cevap […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 27, 2013

Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir. Nermin : Yumuşak, nazik, kibar.

No Comments »

KIT’A

Aralık 27, 2013

Bilmek istersen seni Can içre ara canı Geç canından bul anı Sen seni bil sen seni.                   (Hacı Bayram Velî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 26, 2013

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsra, 17/26)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 26, 2013

“Bana, diğer peygamberlere verilmeyen dört şey verildi: Bana yeryüzünün anahtarları verildi, Ahmed diye isimlendirildim, toprak bana temiz(ve temizleyici) kılındı, ümmetim de ümmetlerin en hayırlısı kılındı.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 26, 2013

Şimdi elinden gelirken iyilik yap. Yoksa yarın kefeni yırtıp elini çıkaramazsın. (Sadi Şirazî)

No Comments »

HÂLİD BİN MA’DÂN

Aralık 26, 2013

Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir âlim. Tabiînin büyüklerindendir. İsmi, Hâlid bin Ma’dân Şamî Kelâî ( radıyallahü anh ), künyesi, Ebû Abdullah idi. Eshâb-ı kiramdan 70 zâtla görüşüp sohbetlerinde bulunduğunu kendisi bildirmiştir. Fıkıh ilminde de tabiînin en büyüklerindendir. Aslen Yemenli olup, Humus’da ikâmet etti. Çok ibâdet ederdi. Her an kalbi Allahü teâlâ ile meşgûl idi. Allahü […]

No Comments »

HACCIN ADABINDAN

Aralık 26, 2013

Hac yolculuğunda bulunacak zatların riayet edecekleri bir kısım adap vardır. Başlıcaları şunlardır: • Tam helâl bir mal ile hac etmelidir. Çünkü helâl olmayan bir mal ile hac edilmesi haramdır. • Yola çıkmadan evvel kul borçları var ise ödenmelidir. • Günahlardan tevbe etmeli, kazaya kalmış ibadetler var ise kaza edilmelidir. • Riyadan, öğünüp böbürlenmekten, zînet ve […]

No Comments »

HZ. HAVVÂ’NIN MEHRİ

Aralık 26, 2013

Hz. Âdem (a.s.) Havvâ vâlidemizle evlenmek istediği zaman Havvâ vâlidemiz mehir istedi. Hz. Âdem; “Yâ Rabbi! (Mehir olarak) ne vereceğim?” diye ilticada bulundu. Allâhü Teâlâ; “(Mehir olarak) Benim habîbim Muhammed Mustafa’ya yirmi defa salevat oku!” buyurdu. Hz. Âdem de Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) yirmi defa salevat okudu. (Salevâtullâhi aleyhim ecmaîn.)

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Aralık

Aralık 26, 2013

1865 – Amerikalı James H. Nason süzme kahve makinasının patentini aldı. 1898 – Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini ilan ettiler. Curie’ler, 1903’de bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülünü aldılar. 1908 – Jack Johnson, Sydney Avustralya’da Tommy Burns’ü yenerek dünyanın ilk siyah ağır siklet boks şampiyonu oldu. 1923 – Kısmî genel af kanunu kabul edildi. […]

No Comments »

YAHUDİLER İFTİRACIDIR

Aralık 26, 2013

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Abdullah bin Selâm radıyallahu anh bir arazide meyvelerini toplamakla meşgul iken Allah’ın Resulünün zuhurunu duyar ve hemen Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelir ve: — Ben Peygamberden başkasının bilemeyeceği üç şey soracağım der ve şunları sorar: 1 — Kıyametin ilk alâmetleri nedir? 2 — Cennet ehlinin ilk yemeği nedir? 3 — Çocuğu ana […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 26, 2013

Hassan : Çok çok güzel, iyiliği hoşgörülüğü çok olan. Nükhet : Güzel ve hoş koku.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 25, 2013

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” (İsra, 17/29)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 25, 2013

“Doğru olunuz. Çünkü doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 25, 2013

İnsan dış gözüyle bakar, fakat iç gözüyle görür. (İmam Gazzâli)

No Comments »

SELÂM BİN EBÎ MUTÎ’

Aralık 25, 2013

Tebe-i tabiînin büyük hadîs âlimlerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. 164. (m. 780) senesinde vefât etti. Basralı’dır. Babasının ismi Sa’d el-Huzâî’dir. Huzâa kabilesine mensûb oluşu, onların âzâdlısı olduğundandır. Hadîs ilminde sika (güvenilir ve îtimâd edilir) bir âlimdir. Katâde, Galip el-Kattân, Ebî İmrân el-Cürenî, Eyyûb es-Sahtiyânî, Esma bin Ubeyd, Osman bin Abdullah bin Mevhîb, Hişâm bin Urve gibi […]

No Comments »

HZ. ÎSÂ ALEYHİSSELAM

Aralık 25, 2013

Hz. Îsâ (a.s.), Hz. Meryem’in oğludur. Allâhü Teâlâ Hz. Âdem’i anasız babasız yarattı. Hz. Îsâ’yı ise babasız yarattı. Yahudiler kötü zanna düşerek Hazret-i Meryem’i cezalandırmak istediler. Fakat Hazret-i Îsâ, daha beşikte iken Allâhü Teâlâ’nın kudretiyle söze başladı; “Ben Allâh’ın kuluyum, bana kitap verdi, bana peygamberlik verdi, beni her nerede bulunursam bulunayım mübarek kıldı” dedi. Bu […]

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Aralık

Aralık 25, 2013

1522 – Rodos, Osmanlı egemenliğine girdi. 1638 – Osmanlı orduları Bağdat’a girdi. 1921 – Gaziantep düşman işgalinden kurtuldu. 1922 – TBMM’nin gizli oturumunda Başbakan H. Rauf Orbay’ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeleri yapıldı. 1925 – Uluslararası takvim ve saat kabul edildi. 1926 – Japon imparatoru Yoşito’nun ölümü üzerine oğlu Hirohito imparator oldu. 1932 – […]

No Comments »

TEBAREKE SÜRESİ VE KABİR AZABI

Aralık 25, 2013

Ibni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: Resûlüllah aleyhisselâmın sahabîlerinden birisi, bilmeyerek, çadırını bir mezarın üzerinde kurdu. Bir de baktı ki; mezarın içinde bulunan kişi Tebârekellezî biyedihi’l mülk Sûresini okuyor. Mezardaki insan sûreyi bitirdikten sonra, bu sahabı kalkıp Peygamber aleyhisselâmın huzuruna geldi ve: — Ey Allah’ın Resulü! Farkına varmadan bir kabir üzerine çadır kurdum. Bir de mezar […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 25, 2013

Erkan : Esaslar, direkler, reisler Meral : Dişi geyik.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 24, 2013

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 24, 2013

“Evlerinizde Kur’ân-ı Kerîm’i çok okuyunuz. Zira içinde Kur’ân-ı Kerîm okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve içindekilere de rızık darlığı olur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Dârekutnî)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 24, 2013

Dedim artık bilgiden yana eksiğim yok / şu dünyanın sırrına ermişi az çok / derken aklım geldi başıma / bir de baktım ömrüm gelip geçmiş hiçbir şey bildiğim yok. (Ömer Hayyam)

No Comments »

DÂVÛD-İ TÂÎ

Aralık 24, 2013

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin ileri gelen talebelerinden. İsmi, Ebû Süleymân Dâvûd bin Nâsır-i Kûfî’dir. Takvâ sahiplerinin büyüklerinden, kanâat ehli olup, zâhidlerin (dinin emirlerini yerine getirenlerin) en meşhûrlarındandır. Horasanlı’dır. Habîb-i Acemî’nin halifesi idi. Sultan Hârûn Reşîd ve diğer makam sahiplerinin hediyyelerini kabûl etmezdi. Haramlardan, şüphelilerden, mübahların fazlasından sakınan, pek çok ilimlere sahip bir zâtdır. 165 […]

No Comments »

ENDERÛN ADABI

Aralık 24, 2013

Osmanlı devletinde idârî ve askerî kadronun yetiştirildiği Enderun mektebinde âdaba uygun olmadığı tenbih edilen bazı esaslar; • Sakat ve hastalıklı olanlarla alay etmek, • Halkı boş yere meşgul etmek, • Herkesi kendine baktırmak için kahkaha ile gülmek, • Tavırlarıyla, hal ve hareketiyle ve diliyle akranlarını küçük görmek, • Arkadaşının ihtiyacı olan bir şeyi verebilmesi mümkün […]

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Aralık

Aralık 24, 2013

1144 – Musul Atabeyi İmadeddin Zengi Urfa’yı fethederek Urfa Kontluğu’na son verdi. 1638 – Osmanlı padişahı IV. Murat, Bağdat’ı ele geçirdi. 1865 – Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski’de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular: Ku Klux Klan. 1871 – Giuseppe Verdi’nin Aida adlı operası, Süveyş kanalı’nın açılış kutlamalarında, Kahire’de ilk kez çalındı. 1923 […]

No Comments »

PEYGAMBERE SİPER

Aralık 24, 2013

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Uhud muharebesinde Allah’ın Resulünün etrafındaki savaşçılar hezimete maruz kalmışlardı. Fakat Ebû Talha radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın önünde kalkanı ile kendisini korumaya devam ediyordu. Ebû Talha usta bir atıcı idi. Oku yaydan şiddetli bir şekilde fırlatırdı. O gün elinde iki veya üç yay kırılmıştı. Oradan elinde bir ok torbası ile bir adam […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 24, 2013

Talat : Yüz, surat, çehre, dindar. Özlem: Hasret. Yeniden görme arzusu.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 23, 2013

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın… ” (İsra, 17/35)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 23, 2013

“Kim soğan, sarımsak ve pırasa yerse (ağzında bunların kokusu olduğu halde) bizim mescidimize yaklaşmasın. Zira melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olurlar.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 23, 2013

Mü’mine aydınlık ve olgunluk kazandıran lokma, helal kazançtan elde edilen lokmadır. (Mevlâna)

No Comments »

HALEF BİN HÛŞEB

Aralık 23, 2013

Kûfe’de yetişen âlimlerden ve âbidlerden (çok ibâdet edenlerden). Adı, Halef bin Hûşeb el-Kûfî’dir. Künyesi, Ebû Mesrûk’tur. İmâm-ı Rebî’, bu künyesini değiştirmesini söylediği zaman, kendisine bir künye vermesini istedi. O da, “Sen Ebû Abdurrahmân’sın!” dedi. Ebû Yezîd künyesi de verilmiştir. 140 (m. 757) senesinden sonra vefât ettiği rivâyet edilmektedir. Halef bin Hûşeb âlim ve âbid bir […]

No Comments »

ENDERÛN ADABI

Aralık 23, 2013

Osmanlı Devletinde İdârî ve askerî kadronun yetiştirildiği Enderun mektebinde tenbih edilen adaba uygun olmayan bazı hal ve hareketler: • Büyüklerin huzurunda, topluluk içinde burnunu, kulağını veya dişlerini temizlemek, • Soğan, sarımsak, pastırma gibi yiyeceklere çok fazla rağbet etmek, • Büyüklerden ve ihtiyarlardan evvel yemeğe başlamak ve yemeği, etrafındakileri nefret ettirecek şekilde yemek; gözü başkalarının yemeğinde […]

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Aralık

Aralık 23, 2013

1872 – Vefa Lisesinde eğitime başlandı. 1876 – I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit’in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet 13 Şubat 1878’de sona erse de, ülkede parlamento düşüncesini doğurdu. 1888 – Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti. 1916 – I. Dünya Savaşı: Magdaba Muharebesi, birleşik kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler. […]

No Comments »

IŞIKLI SOPALAR

Aralık 23, 2013

Enes radıyaîlahu anh anlatıyor: Useyd bin Hudayr radıyallahu anh ile Abdâd bin Bişr radıyallahu anh çok karanlık, bir gecede, gecenin uzun bir vaktine kadar Allah’ın Resulünün yanında sohbette bulunmuşlardı. Sonra Peygamber aleyhisselâmm huzurundan ayrıldılar, ikisinin de elinde birer küçük sopa vardı. Birinin elindeki sopacık, yollan ayrılıncaya kadar ışık verdi ve onun ışığı ile beraber yürüdüler. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 23, 2013

Yavuz:  Yaman, korkusuz.  Neslihan:  Padişah soyundan gelen, şah neslinden olan.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 22, 2013

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” (İsra, 17/36)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 22, 2013

“Kim evinden çıkarken “Bismillâhi tevekkeltü alellâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” derse ona ‘Bu sana yeter ve sen muhafaza edildin.’ denilir. Şeytan da o kimseden uzaklaşır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 22, 2013

O verdiğin zekat senin kesen için bir bekçidir. O kıldığın namaz da zekatının çobanıdır. (Mevlâna)

No Comments »

İBN-İ EBÎ Zİ’B

Aralık 22, 2013

Tâbiîn’den tanınmış bir hadîs âlimi. İsmi, Muhammed bin Abdurrahmân bin Mugîre bin Haris bin Ebî Zi’b, Künyesi, Ebû Hâris’dir. 80 (m. 699) senesinde doğup, 158 (m. 774) târihinde vefât etti. Medîne-i münevverelidir. Burada fetvâ verirdi. İmâm-ı Mâlik’in çok yakın bir arkadaşı olup, birbirlerini çok severlerdi. Çok sâlih bir zât idi. Vera’ sahibi idi. Emr-i ma’rûf […]

No Comments »

EVDEN ÇIKARKEN VE SOKAKTA YÜRÜRKEN

Aralık 22, 2013

Evden çıkarken: “Bismillâhi tevekkeltü alellâhi, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.” demelidir. Evden çıkarken, zilletten, dalâlete düşmekten, zulüm ve haksızlık etmekten ve cehaletten Allâhü Teâlâ’ya sığınır. Evden çıkarken ve eve dönerken Ayetü’l-kürsîyi okur. Başı önüne eğik bir halde, yukarıdan aşağıya iner gibi süratle yürür. Çünkü bu yürüyüş, kibirden uzaktır. Salına salına ve böbürlenerek […]

No Comments »

BU DÜNYAYA GELEN GİDER

Aralık 22, 2013

Bu dünyaya gelen gider ki kalmaz canlı hiç kimse Dahi yevm-i kıyâmette ider emvat-ı ba’s Allah. Verirler defter-i âmâlini her âdemin anda Kiminin sağ eline, kimine soldan maâzallah. Kitabıyla hesabı var Hüdâ’nın rûz-ı mahşerde Sorarlar herkesin ef’âl u akvalin bi-emrillah. Kebâirle sağâir ehline ol gün şefaatler Ederler enbiyâ ve ehl-i ilm u evliyâullâh. Girecek cennete […]

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Aralık

Aralık 22, 2013

1453 – İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933’te üniversiteye dönüştürüldü. 1574 – Padişah III. Murat tahta çıktı. 1603 – Osmanlı padişahı III. Mehmet öldü, yerine oğlu I. Ahmet tahta çıktı. 1829 – İlk, yolcu taşıyan demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı. 1849 – Dostoyevski son anda idamdan döndü. 1894 – Yüzbaşı Alfred Dreyfus’un haksız yere […]

No Comments »

BİR ŞEHİDİN DÜNYA MALI

Aralık 22, 2013

Habbab radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm ile beraber Allah’ın rızâsını talep ederek hicret ettik. Ecir ve sevapları vermek Allahü Teâlâ’ya kaldı. Ancak kimimiz Allah’ın dünyadaki mükâfatından bir şey nasiplenmeden öldü. Kimimiz de hicreti, hayatta iken meyvelerini verdi. O kimse de meyveleri toplayıp istifade etti. Mus’ab bin Umeyr radıyallahu anh vefat ettiği zaman, bir tek […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 22, 2013

Abdülhamîd : Hamîd’in kulu. Mahpeyker : Ay yüzlü parlak ve nur yüzlü

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 21, 2013

“Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” (İsrâ, 17/81)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 21, 2013

“Kim Allâh’a ve âhiret gününe îmân ediyorsa müsafirine ikramda bulunsun.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 21, 2013

Kızgınlık anında sevgi göstermek zor, fakat ne kadar güzel bir şeydir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

KİSAÎ

Aralık 21, 2013

Meşhûr yedi kırâat imamından yedincisi. Tebe-i tabiînden, ya’nî Tabiîni görenlerdendir. Kırâat ilminde işâreti Râ’dır. Kûfe’de nahiv ilminin kurucusudur. Kırâat, nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının imâmı olup, diğer İslâm ilimlerinde de söz sahibi bir âlimdi. İsmi, Ali bin Hamza bin Abdullah bin Osman bin Fîrûz’dur. Ebû, Hasan, Ebû Abdullah ve Ebû Feth künyeleridir. Dedelerinden Fîrûz, Esedoğullarının […]

No Comments »

İBADETLER ALLAH İÇİN YAPILMALIDIR

Aralık 21, 2013

Ebû Ümâme el-Bâhilî (r.a.) rivâyet ediyor: Bir adam Resûlullah’a (s.a.v.) geldi ve ‘Para ve şöhret elde etmek için harbe katılan kimse hakkında ne buyurursunuz, onun elde edeceği nedir? diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “O hiçbir şey elde edemez” buyurdular. Adam bu suali Resûlullah’a (s.a.v.) üç defa sordu. Her defasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “O hiçbir şey […]

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Aralık

Aralık 21, 2013

1918 – Osmanlı padişahı Vahdettin, Meclis-i Mebusan’ı feshetti. 1925 – Sovyet sinema yönetmeni Sergey Ayzenştayn’ın Potemkin Zırhlısı adlı filmi gösterime girdi. 1937 – İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney’in yapımcılığındaki Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin galası yapıldı. 1948 – İrlanda bağımsızlığını ilan etti. 1953 – Türk-Fransız Ticaret Antlaşması imzalandı; anlaşma […]

No Comments »

İLK HALÎFE SEÇİMİ

Aralık 21, 2013

Hazreti Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Allah’ın Resulü, Hazreti Ebû Bekir Medine’nin Sunh köyünde iken öteki âlemi şereflendirmişti. Hazreti Ömer, bu haber üzerine kalktı ve: — Allah’a yemin ederim ki, Peygamber aleyhisselâm ölmemiştir. Vallahi bundan başkası kafama yatmaz. Allah onu muhakkak diriltecek ve o da, öldüğünü söyleyenlerin el ve ayaklarını kesecektir, dedi. Bu sırada Hazreti Ebû […]

No Comments »

SULTAN ÜÇÜNCÜ MEHMED HAN

Aralık 21, 2013

Sultan Üçüncü Mehmed Osmanlı padişahlarının on üçüncüsü ve şehzâdeğinde valilik yapan padişahların sonuncusudur. Ordusunun başında bizzat Eğri seferine gitmiş ve Haçova zaferini kazanmıştır. Meşhûr Kanije müdâfaası onun zamanında olmuştur. Üçüncü Mehmed, halîm, selîm, cömert ve vakûr idi. Bilhassa beş vakit namazda cemâate devam etmeye itina ederdi. Hazret-i Peygamberin mübârek ismi anıldıkça ayağa kalkacak kadar mütedeyyindi. […]

No Comments »

Günün İsimleri

Aralık 21, 2013

Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert Kübra : En büyük, en azametli

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Aralık 20, 2013

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.”

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Aralık 20, 2013

Hz. Âişe (r.anhâ) “Yâ Resûlallâh! Kadın üzerinde hakkı en büyük olan kimdir?” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kocasıdır” buyurdular. “Erkeğin üzerinde hakkı en çok olan kimdir?” diye sordu. “Annesidir” buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

Günün Sözü

Aralık 20, 2013

İlim ve hikmet helal lokmadan doğar. Aşk ve incelik helal lokmadan kazanılır. (Mevlâna)

No Comments »

İBN-İ CÜREYC (Abdülmelik bin Abdülazîz)

Aralık 20, 2013

Tebe-i tabiîn devrinde Mekke’de yetişen hadîs ve fıkıh âlimlerinden. Adı, Abdülmelik bin Abdülazîz bin Cüreyc el-Mekkî’dir. Ebü’l-Velîd ve Ebû Hâlid diye iki künyesi vardır. Ümeyye bin Hâlid bin Üsevd’in âzâdlı kölesidir. Aslen ailesi Rum diyarındandır. Türk soyundan olduğu da rivâyet edilmektedir. 150 (m. 767)’de yaşı 70’den fazla olduğu halde Mekke’de vefât etti. İbn-i Cüreyc’in hadîs […]

No Comments »

BİR ANANIN KIZINA ÖLMEZ NASİHATI

Aralık 20, 2013

Rabîa kabilesinden Ümâme binti’l-Hâris, kızı Ünâs’ı evlendirdiğinde ona şöyle nasihat etmiştir: “Bak yavrum, bir kimseye nasihat ve tavsiye, eğer o kimsenin edeb ve terbiyesine, asıl haysiyetine dayanılarak terkedilmek gerekseydi benim de şimdi sana tavsiyelerde bulunmama ihtiyaç olmazdı. Nasîhat ve tavsiye, bilene hatırlatmak, bilmeyene anlatmaktır ve herkes için faydalıdır. • Kızım, eğer bir kız, ana-babasının servet […]

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Aralık

Aralık 20, 2013

1522 – Rodos’un Fethi: Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri’nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta’ya yerleşti. 1683 – II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi. 1915 – Son Anzak ve İngiliz birlikleri de Çanakkale’yi terkediyor. 1915 – Arıburnu Zaferi kazanıldı. 1923 – […]

No Comments »

BEREKETLENEN YEMEK

Aralık 20, 2013

Câbir râdıyallahu anh şöyle anlatıyor: Hendek kazıldığı zaman, Peygamber aleyhisselâmı çok acıkmış bir halde gördüm. Evde bulunan zevceme döndüm ve durumu anlatıp evde ne olduğunu sordum. O da bana içerisinde üç kiloluk arpa olan bir kap çıkardı. Küçük de bir koyunumuz vardı. Ben koyunu kestim. Zevcem de o arpayı öğüttü, ikimiz de işimizi aynı zamanda […]

No Comments »

Links

Calendar