Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Ocak, 2013

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 31, 2013

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saff, 61/2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 31, 2013

“Yâ Rasûlallah! En faziletli amel hangisidir, diye soruldu. ‘Allah azze ve celleyi bilmek.’ buyurdular. Hangi ilmi murad buyurdunuz, diye soruldu. ‘Allah sübhânehûyu bilmeyi’ buyurdular. Biz amelden soruyoruz, siz ilimden cevap buyurdunuz, dediler. ‘Allâh’ı bilerek yapılan az amel menfaat verir, Allâh’ı bilmeden yapılan çok amel fayda vermez.’ buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, İhyau Ulûmiddîn)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 31, 2013

Çarşıya Çıkınca Okunacak Dua ,  La İlahe illallahu vehdehu la şerike leh, lehü’l mülkü velehü’l hamdü yühyi ve yümiyt , ve huve hayyun la yemutu biyedih’l hayir ve huve ala kulli şey’in kadir Allahtan başka ilah yoktur Ancak O vardır Şeriki yoktur Mülk O’nundur Hamd ona mahsustur O dirilten ve öldürendir O ebedi hayat ile hay’dır Hayır Onun elindedir ve O herşeye […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 31, 2013

Gönül Çalab’un tahtı / Çalab gönüle baktı İki cihan bedbahtı / Kim gönül yıkar ise (Yunus Emre)

No Comments »

Ammar İbni Yâsir radiyallahu anh

Ocak 31, 2013

İmanda azmin ve sebâtin sembolü bir yigit!.. inancı uğruna gösterdiği fedakârlıklar, islâm’ın yüceliğinin bir vesikası olan kahraman!… Fedakârlığın imanın özü olduğunu gösteren ilk şehid çocuğu… Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin; “Cennet üç kişiye müstaktır. Ali, Ammar ve Selman.” iltifatına mazhar cennetlik bir insan!… Babası Yâsir, Yemen’li Kahtânî kabilesinin Ans kolundandır. Kaybolan kardeşini aramak için […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 31, 2013

Mansıbda bir olsa dahi ger âlim ü câhil, Zâhirde müsâviyse hakîkatte bir olmaz. Altun ile farzâ ki berâber çekile seng, Vezn içre bir olmak ile kıymette bir olmaz. (İbn-i Kemâl Paşa) Yani: Âlim ile cahil rütbede bir olsada hakîkatte denk olmaz. Altın ile taşın ağırlıkları aynı olsada kıymetleri bir olmadığı gibi.

No Comments »

“ALLÂH’IM FAYDA VERMEYEN İLİMDEN SANA SIĞINIRIM”

Ocak 31, 2013

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Her kim ilmi öğrenir ve öğretirse, işte bu kimse göklerin melekûtünde azîm (büyük, ulu zât) olarak çağırılır.” • “Bilmeyene yazıklar olsun, bilip de amel etmeyene üç defa yazıklar olsun.” • “İnsanlara hayrı emredip kendisini unutan âlimin misâli insanları aydınlatırken kendisini yakan mum gibidir.” • “Kıyâmet günü azâbı en şiddetli olan, […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 31, 2013

Ölmemiş, Adamın biri ölmüş,yıkamaya getirmişler. Hoca kapıyı kapatmış,herkes beklemeye başlamış.Aradan 15 dakika geçmiş ses yok, yarım saat geçmiş ses yok,1saat geçmiş ses yok.İki saat sonra hoca kapıdan çıkmış.Merakla sormuşlar: -Hocam ne oldu,iş neden bu kadar uzadı? -Ne olacak adam öbür tarafa gitmemeğe ısrar etti. Ondan bu kadar uzadı.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 30, 2013

“Bir vakit Meryem’in oğlu Îsa (a.s.) şöyle dedi: “Ey İsrailoğulları, ben size Allâh’ın resûlüyüm. Önümdeki Tevrat’ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir resûlün müjdecisi olarak geldim ki onun ismi Ahmed’dir…” (Sâf Sûresi, âyet 6)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 30, 2013

“Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: Kulum farzlarla benim azâbımdan kurtulur. Nafilelerle de kulum bana yaklaşır.” (Hadîs-i Şerîf, İhyâu Ulûmiddîn)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 30, 2013
Günün Duası

Ezan Bittikten sonra okunacak dua “Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti eeti Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-deraceter-rafîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd   Anlamı: “Ey benim ALLAH’ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed (S.A.V)’e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. O’nu kendisine va’dettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir. […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 30, 2013

Sen anılması güzel olan bir söz ol. Çünkü insan kendi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir. (Mevlâna)

No Comments »

HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (r.anh)

Ocak 30, 2013

Rasûlullah’ın hayatta iken Cennetle müjdelediği on sahâbîden ve ilk müslümanlardan biri. Kureyş kabîlesinin Zühreoğullarından Hâris’in oğlu olup Câhiliyye devrinde asıl adı Abdulkâ’be veya başka bir görüşe göre Abdu Amr idi. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Erkam’ın evindeki faaliyetlerine başladığı günlerde İslâm’a giren Abdurrahman’a bu ismi Rasûlullah vermiştir. Ebû Muhammed künyesi ile tanınan Abdurrahman’ın annesi Şifâ binti Avf […]

No Comments »

KAZA NAMAZI ve NAFİLE NAMAZLAR

Ocak 30, 2013

  Kaza namazı kılmak, nafile namaz kılmaktan evlâ ve daha mühimdir. Fakat farz namazların sünnetleri -müekked olsun olmasın- bundan müstesnadır. Bu sünnetleri terk ederek bunların yerine kazaya niyet edilmesi doğru değildir. Hatta kuşluk ve tesbih namazları gibi, haklarında hadîs-i şerîf bulunan nafile namazlar da böyledir. Çünkü bu sünnetler, farz namazları ikmâl eder; tamamlar. Bunların telafisi […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 30, 2013

Sünnet , Nasreddin Hoca’nın evine bir gün üç molla misafirliğe gelir. Üçü de birbirinden obur şeylermiş. Hoca ne yemek çıkarmışsa silip süpürmüşler. O kadar ki sahanlarda yemek bitince, bunu da “sünnettir” diye ekmekle iyice sıyırırlarmış. Bu sırada odaya Hoca’nın oğlu girmiş. Mollalar Hoca’yı memnun etmek için: -Aman ne güzel çocuk…Adı ne bunun? diye sormuşlar. Hoca: […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 29, 2013

“Allâh üçün üçüncüsüdür.’ diyenler elbette kâfir oldular. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka ilâh yok. Eğer bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette içlerinden kâfir kalanlarına şüphesiz ki pek şiddetli azâb dokunacaktır.” (Mâide Sûresi, âyet 73)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 29, 2013

“Bir ara ben uyurken (rüyamda) bana bir bardak süt getirildi. Onu içtim, öyle ki tırnaklarıma kadar kandım. Artanı da Ömerübnü’l-Hattâba verdim. Onu nasıl tevil buyurdunuz yâ Rasûlüllâh, dediler. O ilimdir, buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 29, 2013

Diş ağrısına iyi gelen dualar,  Diş ağrısı dayanılmaz bir ağrıdır ve hep gecenin bir köründe başlar O anda yapabilecek çok fazla birşey yoktur Böyle bir durumda önereceğimiz şudur Bir kimsenin dişi ağrırsa, sağ elinin şehadet parmaını ağrıyan dişin üzerine koyarak şu aşağıda yazılı olan duayı okur (Elif lam mim sad Kaf ha ya ayın sad […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 29, 2013

Yoksulun çıplak vücudunu örtmeye çalış ki Allah da senin günahlarını örtsün. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh

Ocak 29, 2013

“Sâhibü’l-Ezân” lakabıyla tanınan bir sahâbi… İslam’ın şiârı, en büyük alâmeti olan “Ezân-ı Muhammedî”nin okunuşunu rüyasında öğrenen bir yigit… Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ezan ile ilgili hadis-i şerifi rivayet etmekle meşhur olmuş bir iman eri… O, Medine’li olup Hazrec kabilesine mensuptur. Akabe’de Rasûlullah (s.a.)’e biat ederek islâm’la şereflenen Medine’li ilk müslümanlardandır. Babası Zeyd İbni […]

No Comments »

HZ. ÖMER (R.A.) VE NİL

Ocak 29, 2013

Nil nehri taşarak faydalı olur ve belli zamanlarda taşardı. Hz. Ömer’in (radıyallâhu anh) halifeliği devrinde Hicretin 21. senesinde Hz. Amrübnü’l-Âs’ın Mısır’ı fethettiği sene Nil nehri âdeti üzere taşmadı. Mısır halkı, “Yâ Amr eskiden beri âdetimiz odur ki, Nil taşmadan bir gün evvel her sene bir kızı yakût ve cevherlerle süsleyip, kilolarca şeker, zahîre ve binlerce […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 29, 2013

Ağaçtan Öteye Yol, Hoca canından bezmiş. Her ağaca çıktığında, ayakkabılarını kaçırıyorlarmış. Bir gün yine ağaca çıkması gerekmiş. Ama bu kez ayakkabılarını kuşağına sokmuş. Yoldan geçenler merak içinde sormuşlar: – Hoca! ayakkabı ile ağaca çıkıldığı görülmüş mü hiç? Hoca bilmiş bilmiş gülüp, cevabı yapıştırmış: – Eee evlat! belli mi olur? Belki ağaçtan öteye yol bulurum.

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 28, 2013

“Dua ile sema arası perdelenmiştir. Muhammed’e (s.a.v.) ve onun âline salevat okununca o perde kaldırılır.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şuabu’l-îmân)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 28, 2013

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym Manası: Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 28, 2013

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş. (Bâki)

No Comments »

Hz. Abdullah b. Ömer b.hattab (r.anh)

Ocak 28, 2013

İkinci halife Hz. Ömer (r.a.)’in oğlu ve mü’minlerin annesi Hz. Hafsa’nın ana-baba bir kardeşi, fâkih ve muhaddis sahâbî. Ebû Abdurrahman künyesi ile tanınan Abdullah’ın annesi Zeynep bnt. Maz’un el-Cümeyhî’dir. Abdullah b. Ömer’in, peygamberliğin üçüncü yılında doğdugu kaydedildiği gibi onun nübüvvetten bir yıl önce dünyaya geldiği söylenmektedir. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, Kahire 1286, 111, 230). Babasıyla birlikte, küçük […]

No Comments »

MÜ’MİN KORKU İLE ÜMİT ARASINDADIR

Ocak 28, 2013

Hz. Ebû Bekr-i Sıddîk (r.a.) buyurdular: ‘Cennete ancak bir kişi girecek’ diye gökten nida edilse, o bir kişinin ben olduğumu ümid ederim. Yine ‘cehenneme ancak bir kişi girecek’ diye gökten nida olunsa o bir kişinin ben olduğumu düşünerek korkarım.’ İşte, en büyük korku ve en büyük ümid budur.

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 28, 2013

Kutup Ayısı , Yavru kutup ayısı babasının yanına gelip sormuş “Baba ben gerçekten kutup ayısı mıyım?” “Elbette yavrum nereden çıkardın bunu?” “Allah Allah?!..” deyip gitmiş yavru ayı. Bu sefer annesinin yanına gitmiş ve sormuş, “Anne ben gerçekten kutup ayısı mıyım?” “Tabii evladım kutup ayısısın.” Yine “Allah Allah?!..” deyip, yeniden babasının yanına gitmiş yavru ayı. Bir daha […]

No Comments »

SEYYAH-I ÂLEMDEN MISIR’IN FETİH MÜJDESİ

Ocak 28, 2013

  Sultan Selim Han Şam kalesinde âlimlerle sohbet esnasında Şeyh Nâsır-ı Tarsûsî hazretlerine: “Efendi, biz Mısır fatihi olabilir miyiz” dediler. Hz. Şeyh Nasır: “Müjde sana sultanım, Resûlullah’ın (s.a.v.) manevî huzurunda Hz. Ali (k.v.); “Sultan Selim önce Rum ve Acem’e malik olur sonra Cezîretü’l-Arab’a malik olur.” buyurdular. Cezîretü’l-Arab Mısır’dır. İnşallah sultanım Mısır fetholunur ve hâdimü’l-Haremeyn olursunuz.” […]

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 27, 2013

“İdârecilerin en şerlisi, idâresinde bulunanlara zulmeden, merhameti az olan kimsedir. Sen sakın onlardan olma.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 27, 2013

Tuvaletten çıkarken okunacak dua , Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) tuvaletten çıkarken şu duâyı okuyarak çıkardı: “Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî min zalik”  “Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.”

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 27, 2013

Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. (İmam Malik)

No Comments »

HZ. ABDULLAH BİN ZUBEYR (r.anh)

Ocak 27, 2013

Hicret’ ten sonra ,  622 milâdî yılında , Medine yakınındaki Kûba’da doğdu. Babası Zübeyr b. Avvâm, Cennetle müjdelenen on kişiden (Aşere-i Mübeşşere*) biridir. Annesi, Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ’dır. Teyzesi, Mü’minlerin annesi Hz. Âîşe’dir. Babası tarafından babaannesi Safiyye, Rasûlullah’ın halasıdır. Medine’de muhâcirlerden ilk doğan çocuk Abdullah b. Zübeyr’dir. Bu doğuma muhâcirler bir hayli sevinmişti. Çünkü […]

No Comments »

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA ÂLİMLER

Ocak 27, 2013

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gâzi çocukluğundan itibaren büyük âlimlerin sohbetlerinde ve meclislerinde bulunur ve onların sağlam fikirleri ile hareket eylerdi. Asrın mümtâz âlim ve fakîhlerinden olan Edebâlî Hazretleri’ne damad oldu. 680/1281 senesinde pederinin irtihâlinde amcaları ve büyük biraderleri mevcûd olduğu hâlde istidâd ve ehliyetiyle bey oldu. Osman Gazi, Selçuklu devletinin bir daha kuvvetini kazanamayacak derecede […]

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Ocak

Ocak 27, 2013

1299 – Osmanlı Devleti kuruldu. 1695 – II. Ahmet’in ölümüyle II. Mustafa Osmanlı padişahı oldu. 1785 – Georgia Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) kuruldu. 1880 – Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı. 1888 – National Geographic Society kuruldu. 1915 – Amerika Birleşik Devletleri deniz kuvvetleri Haiti’yi işgal etti. 1918 – ABD’li romancı Edgar Rice Burroghs’un yarattığı […]

No Comments »

Günün İsimleri

Ocak 27, 2013

Erkek : Necmeddin – Kız : Nurhayat

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 27, 2013

Ormanlar Kralı ,  aslanın birinin canı çok sıkılmış, şöyle bir ormanı gezeyim, tebamla eğleneyim biraz demiş… Ormanda gezerken bir devekuşu görmüş, yakalamış devekuşunu boynundan, öteki pençesiyle de “Şak, şak, şak” diye üç tokat atmış hayvana, “Söyle!” demiş, “Kim bu ormanın kralı?” Devekuşu ürkekçe “Sensin aslan abi” demiş, “Tabi benim” demiş aslan ve “Şak, şak, şak” diye […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 26, 2013

” Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın… ” (Münafikûn, 63/9)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 26, 2013

“Muhakkak ki önünüzde öyle sarp ve aşılması zor bir yokuş vardır ki, günahla yüklü olanlar o yokuşu (kolay kolay) geçemezler.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 26, 2013

Tuvalete Girerken okunacak dua ,  “Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.”  “Bismillâh. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.”

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 26, 2013

Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın. (İbn Arabi)

No Comments »

HZ. ABDULLAH İBN REVÂHA (r.anh)

Ocak 26, 2013

Akabe gününde İslâm’ a giren şâir sahâbî. Nesebi Abdullah b. Revâha b. Sa’lebe b. İmriü’l-Kays b. Amr’dır. Künyesi Ebu Muhammed, ünvanı şâiru Rasûlüllah’tır. Babası Revâha, annesi Kebşe’dir. Sahâbenin büyüklerinden ve Ensar’ın ileri gelenlerinden olan Abdullah Medine’de doğdu. Hazrec kabilesine mensup olup ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. İkinci Akabe gününde müslüman olmuş ve kabilesini temsilen […]

No Comments »

“DÖNÜŞ ANCAK ONADIR”

Ocak 26, 2013

Mülk sûresinin 15. ve 23. âyetlerini Elmalılı Hamdi merhum şöyle tefsir etmiştir: Her nerede olursanız olun, herhangi bir noktada, bir devlet ve cemiyette bulunursanız bulununuz, nihayet onun; Allâh’ın huzuruna toplanacaksınız. Böyle olmayan hiçbir ferd, hiçbir cemiyet yoktur. O halde niçin sizi başkası yaratmış, başkası büyütmüş, sonra da ölmeyecek, bulunduğunuz dünyada kalacak yahut başkasına gidecekmiş gibi […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 26, 2013

Yarasa , 3 kardeş yarasa avlanmaya giderler anne yarasada ev de yemekle uğraşırken kapı çalar büyük kardeş gelir anne anne der şuradaki arabadaki insanları görüyor musun , evet oğlum işte onların hepsinin kanı emdim der. Annesi aferin oğlum gel bir şeyler hazırladım otur atıştırırsın. O arada tekrar kapı çalar. Ortaca kardeş gelmiştir. Anne anne şuradaki […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 25, 2013

” Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Münafikûn, 63/11)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 25, 2013

“Fitne ve fesad zamanında ibadet etmek, bana hicret etmek gibidir.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 25, 2013

Yatarken Okunacak Dua , ٱَللّٰهُمَّ بِٱسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيٰى Allahümme bismike emütü ve ehya “Allah’ım! Senin isminle diriliyor, senin isminle ölüyorum.”

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 25, 2013

Bedenin bu dünyadandır, gönlün de öteki dünyadan. Bedenin dostu eğlence, heves, şehvet ve aşırılıklardır. Gönlün dostu da Haktır. (Mevlâna)

No Comments »

Hz. ABDULLAH İBN MES’UD (r.anh)

Ocak 25, 2013

İlk müslümanlardan , muhaddis , fakîh ve müfessir sahâbî. Adı Abdullah , künyesi Abdurrahman’dır. Babası Mes’ud, annesinin adı Ümm-i Abd’dir. Babası hakkında fazla bir bilgi yoktur. Onun, Zühreoğullarından Abd b. Hâris’in müttefiki olduğu bilinmektedir. Abdullah, Mekke’nin fakîh âilelerinden birine mensuptu. Gençliğinde Ukbe b. Ebi Muayt’ın koyunlarını güderek çobanlık yapmıştır. Abdullah b. Mes’ud Hz. Peygamber ile […]

No Comments »

İSLÂMİYET’İ İLK KABUL EDEN ZÂTLAR

Ocak 25, 2013

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) kendisine peygamberlik verilince ilk evvel çevresinde bulunan bazı zâtları İslâm dinine davet buyurmuştu. Bu daveti ilk önce Hz. Hatîce validemiz kabul edip İslâmiyet şerefine nail oldu. Sonra Kureyş’in büyüklerinden olan Ebûbekr-i Sıddîk ile Peygamberimizin azatlısı olan Zeyd bin Harise ve Peygamberimiz’in amcası Ebû Talib’in henüz dokuz-on yaşında bulunan oğlu Hz. Ali […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 25, 2013

Deve Kuşu , Bir gün bir tavşan ormanda neşeyle yürüyormuş. Derken karşısına tanımadığı bir mahlukat çıkmış. “Nesin sen” diye sormuş “Ben katırım. Annem eşşek, babam ise bir attır” demiş. Tavşan “hmm… hayli enteresan” diyerek yoluna devam etmiş. Derken yine tanımadığı bir hayvana rastlamış. “Peki sen nesin?” “Ben bir kurt köpeğiyim. Annem köpek, babam ise kurttur.” […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 24, 2013

“Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.” (Teğâbun, 64/15)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 24, 2013

“Bir kimse insanları hidâyete çağırırsa kendisini takip edenlerin sevapları, onların sevabından hiçbir şey eksilmeden onun defterine yazılır.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 24, 2013

Evden Çıkarken okunacak Dua ,  “Bismillâhi tevekkeltü alallâh. Lâ havle velâ kuvvete kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym.” “Allah’ın ismiyle (Allah’ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. (O’na dayanıyor, O’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 24, 2013

İlmi öğrenmeden önce edebi öğren. (İmam Malik)

No Comments »

Hz. Abbas ibn Abdülmüttalib (r.anh)

Ocak 24, 2013

Hz. Peygamber’in amcası. Künyesi Ebu’l-Fazl. Babası Abdulmuttalib, annesi Nuteyle’dir. Abbas Rasûlullah’tan bir iki yaş büyüktü. Abbas, çocukluğunda kaybolmuştu. Annesi onu bulunca Kâbe’nin örtülerini ipeklilerle yenilemişti. Rasûlullah çocukken annesi ölünce dedesi Abdulmuttalib’in himayesine geçtikten sonra Abbas’la çocuklukları beraber geçti. Gençliğinde Hz. Abbas ticaretle uğraşıp, zengin oldu. Araplar arasında Kâbe’ye hizmet büyük bir şeref sayılırdı. Kâbe hizmetleri […]

No Comments »

HAZRET-İ ALİ’DEN (K.V.) HİKMETLER

Ocak 24, 2013

Amel işlemekten ziyade amelin kabul edilmesi için gayret ediniz. Çünkü takva ile olan amelin sevabı, asla azalmaz. Herhangi biriniz, işlediği günahından başka bir şeyden korkmasın, Allâh’tan başka bir kimseden bir şey istemesin. Cahil kişi ilim öğrenmekten, âlim olan bir kimse de bilmediği bir sualle karşılaşınca, “Allah bilir” demekten utanmasın. Sabrın imandaki mevkii, başın bedendeki rütbesi […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 24, 2013

Atta, Temel iyice yaşlanmış, yaş doksan beş olmuş. Bir gün Azrail çıkagelmiş. Temel, ‘ Ne yapsam da paçayı yırsam’ diye düşünmeye başlamış. ‘Hah buldum. Çocuk taklidi yapayım, beni tanımasın demiş’ Azrail iyice yaklaşınca başlamış ağlamaya: Ingaa! Ingaa! Azrail Temel’in kulağına eğilmiş ve şöyle demiş: – Atta! Atta!

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 23, 2013

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun… ” (Tahrîm, 65/6)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 23, 2013

“Zikrin en hayırlısı, gizli olanıdır. Rızkın en hayırlısı, kâfî (miktarda) olandır.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 23, 2013

Hergün 100 defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 23, 2013

Doğru yola gittin ise, eğer dediğin tuttun ise, bir hayır da ettin ise, birine bindir az değil. (Yunus Emre)

No Comments »

Hz. Ali bin Ebu Talib (r.anh)

Ocak 23, 2013

Resulullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş’ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib’tir. Künyesi Ebu’l Hasan ve Ebû Tûrab (toprağın babası), lâkabı Haydar; ünvanı Emîru’l-Mü’minin’dir. Ayrıca ‘Allah’ın Arslanı’ ünvanıyla da anılır. Hz. Ali küçük yaşından beri Resulullah’ın yanında büyüdü. On yaşında İslâm’ı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice’den sonra müslümanlığı ilk kabul eden […]

No Comments »

Resûl-i Ekrem’in Güzel Sûretİ: HİLYE-İ SAÂDET

Ocak 23, 2013

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bütün yaratılmış olanların en güzeli en yakışıklısı idi. Mübarek vücûdu güçlü kuvvetli idi. Zayıf ve semiz olmayıp orta halde, etleri sıkıca idi. Münevver cildi ipeklerden yumuşaktı. Latif cisminin kokusu fevkalâde güzeldi. Dokunduğu şeylerden günlerce güzel kokular duyulurdu. Nezih cismi beyazdı, nûrânî idi. Bu beyazlık içinde latif bir pembelik parıldardı. Pek sevimli olan […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 23, 2013

Allah Şimdi Ne Yapıyor? Bir gün çölde yaya giden bir dervişin önüne bir atlı çıktı: -Baba, dedi, bir müşkülüm var. Beni aydınlatır mısın? Derviş yanıt verdi: -Elimden gelen bir şeyse, hay hay, oğlum. -Şunu öğrenmek istiyorum : Şu anda Allah ne yapıyor? Sualin münasebetsizliğine içerliyen derviş, hic belli etmemiş : -Yanıt veririm ama, bir şartla, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 22, 2013

“De ki: Ey insanlar, Haberiniz olsun! Ben size, sizin hepinize Allâh’ın resûlüyüm. O Allah ki bütün göklerin ve yerin mülkü onun. Ondan başka ilah yok. Hem diriltir, hem öldürür. Onun için gelin Allâh’a ve resûlüne iman edin…” (A’râf Sûresi, âyet 158)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 22, 2013

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.  Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n  kusurunu) örter. اَلْمُسْلِمُ أخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ […]

No Comments »

Günün Duası

Ocak 22, 2013

Sabah 3 defa ,  “Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini (Hüvalla Hüllezi) okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. [Tirmizî]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 22, 2013

Küçük günahları küçümseme, çünkü onlardan büyük günahlar dallanır, budaklanır. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

HZ. Osman bin Affan (r.anh)

Ocak 22, 2013

Üçüncü halife , Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî;  Ümeyyeoğulları ailesine mensup olup, nesebi beşinci ceddi olan Abdi Menaf’ta Resulullah (s.a.s) ile birleşmektedir. Fil olayından altı sene sonra Mekke’de doğmuştur. Annesi, Erva binti Küreyz b. Rebia b. Habib b. Abdi Şems’tir. Büyükannesi ise Resulullah (s.a.s)’ın halası Abdülmuttalib’in […]

No Comments »

VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ

Ocak 22, 2013

Yarın akşam, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’nın (s.a.v.) âlemleri şereflendirdiği Velâdet Kandili’dir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), Rebîulevvel ayının 12’nci Pazartesi gecesinde kâinâtı teşrîf etmişlerdir. Bu îtibârla bu ayın 12’nci gecesi hicrî senenin ilk kandilidir. Yarın akşam, Peygamberimiz (s.a.v.)’in dünyâyı teşrîflerinin kamerî 1487, milâdî yılla 1442. yılını idrâk edeceğiz. Bu ay içerisinde mümkün olduğu kadar salât ü selâm […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 22, 2013

Maymundan mı? Din dersi öğretmeni, öğrencilere bütün insanların Adem ve Havva’dan geldiğini söyledi. Bir öğrenci söz aldı: — Yapma be hocam babam bizim maymundan geldiğimizi söyledi. — Sevgili çocuğum, dedi öğretmen, sizin özel aile tarihiniz bizi hiç ilgilendirmiyor.

No Comments »

ALLAH İÇİN KARDEŞLİK YAPANLARIN DERECESİ

Ocak 22, 2013

Ebû İdris el-Havelanî, Muaz b. Cebel’e (r.a.): “Seni Allah için seviyorum.” dediğinde, Muaz: “Sana müjdeler olsun, ben Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim: “Arş-ı A’zam’ın etrafında nurdan kürsüler vardır. Bu kürsülere öyle kimseler oturacak ki, elbiseleri ve yüzleri nur gibi parlayacaktır. Bunlar, Peygamber değil, şehidler de değildir, fakat Peygamber ve şehidler onlara gıpta edecektir.” Bunlar […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 21, 2013

” Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…” (Tahrîm, 65/8)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 21, 2013

“Ben Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’im. Muhakkak Allâhü Teâlâ bütün mahlûkâtı yarattı ve beni onların en hayırlıları içerisinde kıldı. Sonra onları iki fırkaya ayırdı ve beni en hayırlı fırkada kıldı. Sonra onları kabîlelere ayırdı ve beni en hayırlı kabîlede kıldı. Sonra onları evlere ayırdı ve beni en hayırlı evde kıldı…” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 21, 2013

Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur. (Ebu Davud)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 21, 2013

Hayırda ve hak edene harcamada israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur. (Ebu Hanife)

No Comments »

HZ. Ömer bin Hattab (r.anh)

Ocak 21, 2013

İkinci  Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hakim kılmak için Resulullah (s.a.s)’in verdiği tevhidî mücadelede ona en yakın olan sahabilerden biri. Hz. Ömer (r.a), Fil Olayından on üç sene sonra Mekke’de doğmuştur. Kendisinden nakledilen bir rivayete göre o, Büyük Ficar savaşından dört yıl sonra dünyaya gelmiştir (İbnül-Esîr, Üsdül-gâbe, Kahire 1970, IV,146). Babası, Hattab b. Nüfeyl olup, nesebi […]

No Comments »

PEYGAMBERİMİZ’İN MÜBÂREK NESEPLERİ

Ocak 21, 2013

  Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhissalâtü vesselam Efendimiz Arabistan’da Mekke-i Mükerrem’e şehrinde Rebîülevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi, milâdın 571’inci yılının Nisan ayının yirminci gecesi, dünyâyı teşrif buyurmuştur. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Kureyş kabilesinden ve Hâşim ailesinden zuhur etmiştir. Muhterem pederinin adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmuttalib, validesinin adı da Âmine’dir. Fahr-i Âlem Efendimiz’in baba cihetinden mübarek […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 21, 2013

Kevser , İmam Hatip Lisesinde teftiş yapan bir müfettiş sınıfa girer.. Ders Kur’an-ı Kerim’dir. Bir öğrenciyi kaldırarak ismini sorar. Öğrenci:”Fatih” diye cevap verir.. Müfettiş : “Peki öyleyse yavrum Fatiha suresini oku bakalım..”..çocuk sureyi okur. Sıra başka bir öğrenciye gelmiştir. Müfettiş yine sorar..”İsmin ne kızım?”..çocuk cevap verir: “Meryem ama arkadaşlar bana kısaca Kevser derler.”

No Comments »

RIZKI VEREN ALLÂH’DIR

Ocak 21, 2013

Allâhü Teâlâ, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Görünürde rızık verenler Allâh’ın verdiği rızkı ulaştıran vâsıtalardır. Rızkı Allâh’dan istemelidir. O nasîb etmeyince kazanç yollarının hiçbirisinin faydası olmaz. Allâh’ın öyle rızık kapıları vardır ki onlar kapanınca bütün ticaretler de kapanır. Onun için ticaret sevdasıyla her şeyi unutmayıp hemen Allâh’ın zikrine dönmelidir.

No Comments »

Büyüklerden Güzel Sözler

Ocak 20, 2013

“Yapılan iyilik ancak şu üç şeyle tamam olur: İyilikte acele etmekle, yaptığı iyiliği küçük görmekle ve onu gizlemekle.” (Cafer-i Sâdık (r.a.) Hilyetü’l-Evliyâ)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 20, 2013

“Kim de töv be eder ve sa lih amel iş ler se iş te o, Al lah’a, töv – be si ka bul edil miş ola rak dö ner.” (Furkân, 25/71)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 20, 2013

“Allâhü Teâlâ’ya en sevimli olan ameller, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 20, 2013

Sağlık ve âfiyet için duâ ,  Resûlullah şu duâyı çok okurdu: “Allahümme innî es’elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn”. (13) Bunun mânası, (Ya Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emânete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!)

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 20, 2013

Şöhreti, serveti, huzuru şeref ve haysiyetinizle değişmeyiniz. (İbrahim Ethem)

No Comments »

HZ. Ebu bekir (r.anh)

Ocak 20, 2013

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.Kur’ân-ı Kerim’de hicret sırasında Rasûlullah’la beraber olmasından dolayı, “…mağarada bulunan iki kişiden biri…” (et-Tevbe, 9/40) şeklinde ondan bahsedilmektedir. Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.s.)’in ona Abdullah adını verdiği kaydedilir. […]

No Comments »

KULAK ÇINLAMASI

Ocak 20, 2013

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Birinizin kulağı çınladığında beni ansın ve bana salavât getirsin ve ‘zekerallâhü men zekeranî bi-hayrin’ desin” Resûlullâh, “Muhammedün Resûlullâh sallalâhü aleyhi ve sellem” ve bunun benzeri salavat-ı şerife okumak ile zikredilir, anılır. Mü’minin kulağı çınladığı esnada Resûlullah (s.a.v.) onu Cenâb-ı Hak katında anmış, ona duâ etmiştir. Mü’minin ruhu bunu duyduğu zaman kulağı […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Ocak 20, 2013

Oruç , Cemal Dursuna soruyor:-Ula Dursun sen nafile oruçlu olsan ve ben de sana hamsi ikram etsem ne kadar yersin? Dursun: 100 tane yerim. Cemal: Olur mu uşağım ilk hamsiyi yediğinde oruç bozulur, diğer 99 sayılmaz. Dursun bu espiriyi çok sever. O da yolda gördüğü İdrise sorar: -Ula İdris sen nafile oruçlu olsan ve ben sana […]

No Comments »

MÜSLÜMANLAR MUHASARA ALTINDA

Ocak 20, 2013

  Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) peygamberlik verildiğinin yedinci senesinde, Mekke-i Mükerreme’deki müşrikler, müslümanların günden güne artıp kuvvet bulduklarını görünce onlara eziyetlerini bir kat daha artırmışlardı. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mensup olduğu Benî Hâşim’in ihtiyaç içinde yaşamaları için kendileriyle her türlü alışverişi ve münâsebeti kesmişler hattâ bu hususta bir ahitname de yazıp Kâbe-i Muazzama’nın duvarına asmışlardı. Artık Peygamberimizin […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Ocak 20, 2013

“Kulların Allâhü Teâlâ’ya en sevimli olanı, Allâh’ın kullarına en çok nasihat edenidir.” (Hadîs-i Şerîf, Muhtâru’l-Ehâdîs)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 20, 2013

“Ve sizden hayra dâvet eder, iyiliği emreder, kötülüğü nehyeder bir cemaat (topluluk) bulunsun. İşte felah bulacaklar onlardır.” (Âl-i İmrân Sûresi, âyet 104)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 19, 2013

“Rabbinin (hesap için huzuruna çıkacağı) makamından korkan kimseye iki cennet (biri Adin, biri Naîm) vardır.” (Rahmân Sûresi, âyet 46)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 19, 2013

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 19, 2013

Ben en büyük zenginliğe helal ve haram ilmini öğrenmekle eriştim. (Ebu Hanife)

No Comments »

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V.) MERHAMETİ

Ocak 19, 2013

Hz. Enes (r.a.) buyurdular: “Resûlullâh’ın (s.a.v.) kokusundan daha güzel ne bir anber, ne bir misk, ne de başka bir koku kokladım. Resûlullâh’ın (s.a.v.) mübarek teninden daha yumuşak ne bir atlasa, ne de bir ipeğe dokundum.” dedi. Sâbit (r.a.) “Yâ Enes, sen sanki Resûlullâh’a (s.a.v.) bakıyormuş ve mübarek sesini işitiyormuş gibisin” dedi. Hz. Enes (r.a.) şöyle […]

No Comments »

Günün Sözü

Ocak 19, 2013

Haksızlık karşısında eğilmeyin. Eğer eğilirseniz hakkınızla beraber haysiyet ve şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali)

No Comments »

Cuma sohbeti – MEVLİD-İ NEBİ

Ocak 18, 2013

Değerli Kardeşlerim!           Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin bir yıldönümüne daha ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Yaratılış gayesinin unutulduğu, insanî erdemlerden uzaklaşıldığı, cehalet ve zulmün dünyayı kapladığı bir dönemde Efendimiz (s.a.s) Mekke ufkundan kainata rahmet olup doğmuştu. O’nun doğumu insanlık için müjde, mahzun gönüller için sevinç olacaktı. […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Ocak 18, 2013

“Şüp he siz Al lah, ken di si ne kar şı gel mek ten sa kı nan lar ve iyi lik ya pan lar la be ra ber dir.” (Nahl, 16/128)

No Comments »

Günün Hadisi Serifi

Ocak 18, 2013

“Her cuma günü bana çok salevât okuyunuz. Çünkü ümmetimin salevâtı bana cuma günü arz olunur. Derece bakımından bana en yakın olan, bana en çok salevât okuyandır.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Sünen-i Kübrâ)

No Comments »

Links

Calendar