Warning: Undefined array key "action" in /home/u1128324/bugununincileri.com/wp-content/themes/feed-me-seymour/functions.php on line 2

Archive for Mart, 2012

Tarihte Bugün 31 Mart

Mart 31, 2012

1727 – Isaac Newton’un ölümü 1854 – Amerikan Bağımsızlık Savaşı: Büyük Britanya hükümeti Boston, Massachusetts limanını kapattı. 1866 – İspanyol donanması Şili’nin Valparaiso limanını bombaladı. 1848 – Margaret ve Kate Fox adlı iki kız kardeş, ruhlar dünyasıyla ilişki kurduklarını iddia ederek, ilk profesyonel medyumlar oldu. 1889 – Paris’te, 1789 Fransız Devrimi’nin 100’üncü yıldönümü için, Gustav […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 31, 2012

“Nerede olursanız olun, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile ölüm size ulaşacaktır.” (Nisâ, 4/78)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 31, 2012

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ayakkabı giymekte, saçını sakalını taramakta, abdest almakta, (hâsılı) bütün hususlarda sağdan başlamaktan hoşlanırdı.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

VERÂ’I TAMAMLAYAN ŞEYLER

Mart 31, 2012

VERÂ’I TAMAMLAYAN ŞEYLER Verâ, haramlara düşmek korkusundan dolayı şüphelilerden sakınmaktır. Verâ, şu on şey ile tamam olur: 1- Dilini gıybetten korumak. 2- Sû-i zandan kaçınmak 3- Alay etmekten kaçınmak. 4- Gözlerini harama kapamak. 5- Doğru sözlü olmak. 6- Kendini beğenmiş olmamak için Allâh’ın nimetlerini ve ihsânlarını bilmek ve düşünmek. 7- Malını hak yolda harcamak, boş […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 31, 2012

Ağaçtan Öteye Yol Hoca canından bezmiş. Her ağaca çıktığında, ayakkabılarını kaçırıyorlarmış. Bir gün yine ağaca çıkması gerekmiş. Ama bu kez ayakkabılarını kuşağına sokmuş. Yoldan geçenler merak içinde sormuşlar: – Hoca! ayakkabı ile ağaca çıkıldığı görülmüş mü hiç? Hoca bilmiş bilmiş gülüp, cevabı yapıştırmış: – Eee evlat! belli mi olur? Belki ağaçtan öteye yol bulurum.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 30, 2012

De ki: “O, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O’nun huzurunda toplanacaksınız.” (Mülk, 67/24)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 30, 2012

“Tevâzûun başı, iyilik ve takvâ ile anılmayı çirkin görmen(hoşlanmaman)dir.” (Hadîs-i Şerîf, İthâfü’s-Sâde)

No Comments »

Tarihte Bugün 30 Mart

Mart 30, 2012

1432 – Fatih Sultan Mehmet han doğdu. 1814 – Napolyon Savaşları: Koalisyon güçleri Paris’e girdi. 1842 – İlk kez bir ameliyatta anestezi uygulandı. 1856 – Kırım Savaşı Paris Antlaşması (1856)’nin imzalanmasıyla bitti. 1858 – Hymen Lipman silgili kurşunkalemin patentini aldı. 1863 – Danimarka Prensi Wilhelm Georg Yunanistan Kralı oldu 1867 – Alaska, ABD Dışişleri Bakanı […]

No Comments »

FATİH KANUNNÂMESİ

Mart 30, 2012

FATİH KANUNNÂMESİ Osmanlılarda ilk defa Orhan Gazi zamanında ele alınan devlet teşkilâtı devletin büyümesiyle beraber muntazam bir gelişme kaydetmiştir. İslâm hukukunun esaslarına göre bir takım kanunlar konulmuştu. İstanbul’u fethettikten sonra Osmanlı devletini eskisinden daha merkeziyetçi bir hale sokmağa çalışan Fatih Sultan Mehmet de yeni bir takım kaide ve kanunlar ortaya koymuş, mevcut olanlara da yeni […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 30, 2012

Kayserili ve Oğlu Oğlu, Kayseriliden para istedi: “Baba 500 bin lira verir misin?” Kayserili : “400 bin mi? Naapçan lan 300 bini. 200 bin neyine yetmiyor… Al sana 100 bin yeter.” dedi ve çıkartıp 50 bin lira verdi. Oğlu pişkin pişkin güldü: “Bana zaten 50 bin lira lazımdı ” Kayserili : “Bak kerataya, sahte para […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 29, 2012

“(Sadaka vb. ) veren el, alan elden üstündür.” (Buharî, “Zekat”, 18)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 29, 2012

“Bir mü’minin, din kardeşine üzüntü verecek şekilde sert bakması helâl olmaz.” (Hadîs-i Şerîf, İbn-i Mübârek, ez-Zühdü ve’r-Rekâik)

No Comments »

Tarihte Bugün 29 Mart

Mart 29, 2012

1430 – Osmanlı orduları Selanik ve İyonya’yı fethetti. 1461 – İngiltere tahtı için yapılan Güller Savaşı’ında, York Hanedanı’ından IV. Edward, Lancaster ailesinden VI. Henry’yi Towton savaşında yendi. 1827 – Beethoven, Viyana’da 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. 1903 – Marconi’nin telsiz sistemi aracılığıyla Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı. 1938 – […]

No Comments »

ÂHİRETİN VARLIĞI VE EBEDÎ OLMASINDAKİ HİKMET

Mart 29, 2012

ÂHİRETİN VARLIĞI VE EBEDÎ OLMASINDAKİ HİKMET Allâhü Teâlâ Hazretleri ezelîdir, ebedîdir, kudreti de nihâyetsizdir ve her fiilinde nice hikmetler vardır, onun yaratıcılık sıfatı her zaman tecelli edecektir. Onun yarattığı ve yaratacağı varlıkların bir kısmı devam edip duracaktır. Kim bilir bu içinde bulunduğumuz âlemi ne kadar asır önce yoktan varetmiş, yaratmıştır, sonra da bu âlemde bir […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 29, 2012

Kayserili Çocuk ve Yahudi Kayseri’deki Kale Çarşısında eskiden Yahudilerin de dükkanları varmış. Bir gün Kayserili bir çocuk, elinde ortası delik irice bir altın, içerisinden lastik geçirmiş sallayarak oynuyor. Yahudi esnaf bu çocuğu görür de yerinde durabilir mi? Hemen çocuğun yanına gider; – Oğlum elindekini bana ver, ben de sana şeker vereyim. – Hayır vermem. – […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 28, 2012

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Ebû Bekr’in malının bana verdiği faydayı, hiç kimsenin malı asla vermemiştir.” buyurunca Hz. Ebû Bekir (r.a.) ağladı ve “Canım, malım sana fedâ olsun Yâ Resûlallah” dedi. (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 28, 2012

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” (Müslim, “Fedail”, 66; Tirmizî, “Birr”, 16)

No Comments »

Tarihte Bugün 28 Mart

Mart 28, 2012

1854 – Kırım Savaşı: Fransa Rusya’ya savaş açtı. 1930 – Türkiye hükûmeti yabancı ülkelerden Türkiye’deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra posta idaresi Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları Ankara ve İstanbul’a ulaştırmadı (bkz. Ankara (isim)). 1933 – Hitler, Yahudileri ve Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi. 1939 – […]

No Comments »

SIRAT KÖPRÜSÜNÜ GEÇENLER

Mart 28, 2012

SIRAT KÖPRÜSÜNÜ GEÇENLER Hz. Aişe (r.anhâ) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e “Yâ Resûlallah! Seven sevdiği kişiyi kıyâmet günü hatırlayacak mı? diye sordum. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Hatırlar, ancak üç yerde hatırlayamaz.” buyurdular. Birincisi mizanın başında iken, salih amellerinin hafif mi ağır mı geleceği endişesiyle hatırlamaz. İkincisi kitapların (amel defterlerinin) havada uçuştuğu zaman, kitabının sağından mı, yoksa solundan […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 28, 2012

Araba Biri Adanalı, diğeri Kayserili iki çiftçi sohbet ederken tabi haliyle zenginlikleriyle övünecekler.Adanalı: “Bizim orda sabah güneş doğmadan biniyoruz arabaya çiftliğin bir ucundan, akşam oluyor biz hala çiftliğin öteki ucuna yetişemiyoruz” Kayserili de hazır cevapmış: “Bizim de vardı öyle bir arabamız, geçenlerde satıp yeni modelini aldık.”

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 27, 2012

“Ey Cennet halkı! Cennet’te ebedî yaşayacaksınız, artık ölüm yoktur. Ey Cehennemlikler, siz de cehennemde ebedîsiniz, size de ölüm yoktur.” denilir. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Buhârî)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 27, 2012

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” (Şu’arâ, 26/83)

No Comments »

Tarihte Bugün 27 Mart

Mart 27, 2012

425 – İmparator II. Theodosius zamanında, Konstantinopolis’te, Auditorium adıyla ilk yüksekokul açıldı. Okulda 31 profesör, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı. 630 – Tang Hanedanı Yin Dağları’nda (günümüzde İç Moğolistan) Doğu Göktürk Kağanlığını yendi. 1692 – Bahadırzade Arabacı Ali Paşa sadrazamlıktan alınarak yerine Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa atandı. 1854 […]

No Comments »

YERMÜK MUHÂREBESİ (M. 634)

Mart 27, 2012

YERMÜK MUHÂREBESİ (M. 634) Hicretin 13. senesinde; Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin sonlarında İslâm Devleti, Bizans sınırlarına dayanmış idi. İmparator Hirakl bu vaziyetten ürküp İstanbul’dan Suriye’ye geldi ve büyük ordular toplayıp sevketti. Hz. Ebû Bekir (r.a.) bunu haber alınca hemen Şam hudûdundaki orduları bir yere topladı ve Yermük vadisinde toplanan iki yüz kırk bin kişilik Rum […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 27, 2012

Sünnet Nasreddin Hoca’nın evine bir gün üç molla misafirliğe gelir. Üçü de birbirinden obur şeylermiş. Hoca ne yemek çıkarmışsa silip süpürmüşler. O kadar ki sahanlarda yemek bitince, bunu da “sünnettir” diye ekmekle iyice sıyırırlarmış. Bu sırada odaya Hoca’nın oğlu girmiş. Mollalar Hoca’yı memnun etmek için: -Aman ne güzel çocuk…Adı ne bunun? diye sormuşlar. Hoca: -Adı […]

No Comments »

Tarihte Bugün 26 Mart

Mart 26, 2012

922 – Hallac-ı Mansur vefat etti, İranlı sûfî ve yazar (d. 858) 1812 – Venezuela’nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu. 1821 – Seyyid Ali Paşa sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı. 1913 – Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı. 1917 – I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı’nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere […]

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 26, 2012

“Muhakkak Allâhü Teâlâ işlerin yücesini ve şereflisini sever, boş ve yaramazını da çirkin görür.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî el-Mu’cemü’l-kebîr)

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 26, 2012

“Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” (Zilzâl, 99/8)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 26, 2012

İstediklerini vermediğiniz zaman kızan ve küsen hakiki dost değildir. İmam-ı Ahmed bin Hanbel

No Comments »

TEVEKKÜL EDENE ALLAH KÂFÎDİR

Mart 26, 2012

TEVEKKÜL EDENE ALLAH KÂFÎDİR Hâtem-i Esam’ın otuz senede öğrendiklerinden: • Bazı kişiler, ululuk ve yüceliğin, aşîret, kabile ve akraba çokluğunda olduğunu zannedip bunlarla övünürler. Bazıları da şeref ve izzetin, mal ve evlat çokluğunda olduğunu zannedip bununla övünürler. Bazı kimseler de şeref ve izzeti, başkalarının mallarını mülklerini zorla almakta, zulmetmek ve kan dökmekte bulurlar. Bir kısmı […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 26, 2012

Sığamadık Nasreddin Hocanın bir gün karısı ölmüş. Bir ay sonra kocası ölmüş dul bir kadınla evlenmiş.Evlendiği kadın Hoca ya sürekli eski kocasını anlatıyormuş.Yine bir gün yatakta kocasını anlatıyordu. İşte benim kocam şöyle yapardı,böyle yapardı…Hoca sinirlenmiş ve kadına bir tekme atmış ve kadın yere düşmüş.Kadın sormuş aman hoca niye attın beni. Hocanın da cevabı hazır: Ee […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 25, 2012

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin…” (Hucûrat, 49/10)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 25, 2012

“Mü’minler, alçak gönüllü ve yumuşak huyludurlar.” (Hadîs-i Şerîf, Kuzâî, Şihâbü’l-ahbâr)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 25, 2012

Eshâb-ı kirâma hürmet etmeyen kimse, Muhammed aleyhisselâma îmân etmiş olmaz. Ebûbekir Şiblî (Rahmetullahi aleyh)

No Comments »

Tarihte Bugün 25 Mart

Mart 25, 2012

1611 – Evliya Çelebi İstanbul’un Unkapanı semtinde doğdu. 1655 – Satürn’ün en büyük Ay’ı Titan, Christian Huygens tarafından keşfedildi. 1752 – İngiltere’de yılın ilk günü. İngilizlerde 1 Ocak ile başlayan ilk yıl 1752’dir. 1807 – İngiltere Parlamentosu köle ticaretini yasakladı. 1811 – Percy Bysshe Shelley “Tanrıtanımazlığın Gerekliliği” adlı makalesinden dolayı Oxford Üniversitesi’nden atıldı. 1821 – […]

No Comments »

ALLÂH’TAN ÜMİD KESİLMEZ

Mart 25, 2012

ALLÂH’TAN ÜMİD KESİLMEZ Hz. Adem (a.s.) “Ya Rabbi! Sen İblis’i bana musallat ettin. Ondan ancak senin yardımın ve rahmetinle korunabilirim.” dedi. Allâhü Teâlâ “Senin dünyaya gelen evlatlarının her birine, onu şeytan aleyhillânenin hîlesinden ve kötü arkadaştan muhafaza edecek bir melek vazifelendirdim,” buyurdu. Hz. Adem (a.s.): “Ya Rabbi! Daha arttır,” dedi. Allâhü Teâlâ “Yaptığı iyiliğe karşılık […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 25, 2012

Ben Uyuyorum Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip, bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış. Gece yarısı arkadaşı sormuş : -Hocam, uyudunuz mu? -Buyurun bir şey mi var? -Biraz borç para isteyeyim demiştim. Nasreddin Hoca derhal horlamaya başlayıp: -Ben uyuyorum! demiş.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 24, 2012

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.” (Zilzâl, 99/7)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 24, 2012

“Kulun gece yarısı iki rek’ât (da olsa) kıldığı namaz, bütün varlığı ile dünyadan hayırlıdır. Eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım, bu iki rek’ât namazı onlara vacib kılardım.” (Hadîs-i Şerîf; ibn-i Mübârek, ez-Zühd ve’r-rekâik)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 24, 2012

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir. Abdülhakim Arvâsi (Rahmetullahi aleyh)

No Comments »

Tarihte Bugün 24 Mart

Mart 24, 2012

809 – Harun Reşid vefat etti, 5. Abbasi halifesi (d. 763) 1882 – Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi (mycobacterium tuberculosis) keşfettiğini duyurdu. Bu buluşuyla 1905 yılında Tıp alanında Nobel ödülünü alacaktır. 1923 – Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu. 1923 – Yunanistan’da cumhuriyet ilan edildi. 1926 – Türkiye’de petrol arama ve işletilmesinin […]

No Comments »

ŞEYTAN KİME ARKADAŞ OLUR?

Mart 24, 2012

ŞEYTAN KİME ARKADAŞ OLUR? Şeytan, insanın azâba uğramasına sebep olur. Fakat kul, Allah’ın emirlerini yapar ve yasaklarından kaçarsa şeytan ondan uzaklaşır, ona yaklaşamaz. Böylece kul, kalkan ile düşmanın silahından kurtulan kimse gibi, onun fitnesinden kurtulur. Allâhü Teâlâ nereden yiyip nereden içtiğine dikkat etmeyeni hangi kapıdan cehenneme girdireceğine bakmaz. Kul bunlara dikkat ederse şeytan ondan ümidini […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 24, 2012

İçinde Ben de Vardım Hoca bir gün arkadaşıyla konuşuyormuş arkadaşı demiş ki : -Ya hocam dün sizin evden bir ses çıktı. Bu neydi?. Hoca ise : -Hiç sadece hanımla biraz tartıştık kavuğum merdivenlerden yuvarlandı, demis. Arkadaşı : -Yahu hocam hiç kavuktan bu kadar ses çıkar mı?, demiş. Hoca : -Ya anlasana içinde bende vardım, demiş.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 23, 2012

Eyyâm-ı Bahûr “En Sıcak Günler” (31 Temmuz– 07 Ağustos)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 23, 2012

“Mü’minlerden her biri bedendeki baş gibidir. Nasıl ki beden baştaki bir ağrıdan dolayı ağrı duyarsa, mü’min de ehli iman(ın başına gelen sıkıntı)dan dolayı elem duyar.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 23, 2012

Kalb dünyâ arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, imkânı yok, âhireti sevmiş olamaz. Abdülkâdir Geylâni (Rahmetullahi aleyh)

No Comments »

Tarihte Bugün 23 Mart

Mart 23, 2012

625 – Arabistan’da Müslümanlarla Kureyşler arasında Uhud Savaşı başladı. 1791 – Hollanda’lı kadın hakları savunucusu Etta Palm, Gerçeğin Dostları Konfederasyonu olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu. 1801 – I. Aleksandr Rusya İmparatorluğunun çarı oldu. 1839 – OK sözcüğü (“oll korrect”) Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti. 1848 – Macaristan, Avusturya’dan bağımsızlığını ilan etti. 1855 […]

No Comments »

UHUD MUHÂREBESİ (M. 625)

Mart 23, 2012

UHUD MUHÂREBESİ (M. 625) Mekke müşrikleri Bedir Muhârebesi’nde bozguna uğrayınca intikam almak için 3000 kişilik bir kuvvet topladılar ve hicretin üçüncü senesinde Medine’ye bir saat mesâfede olan Uhud Dağı’nın önünde ordu kurdular. Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri, şehir içinde kalıp müdafaada bulunmak istedi. Lakin ashabdan çoğu şehir dışına çıkmak, meydan muhârebesi yapmak arzusunda […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 23, 2012

Sen de Haklısın Nasreddin Hoca’nın kadılık (hakimlik) ettiği günlerde adamın biri yanına gelir. Adam, komşusundan şikayetçidir. Derdini anlatır. Hoca, adamı güzelce dinledikten sonra: – Haklısın! diyerek gönderir. Biraz sonra adamın şikayetçi olduğu komşusu çıkagelir. O da az önce gelen komşusundan şikayetçidir. Derdini anlatır, hakkının verilmesini ister. Hoca onu da güzelce dinler. Sonra: – Haklısın! diyerek […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 22, 2012

“Ey huzur içinde olan nefis!, Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” (Fecr, 89/27-28)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 22, 2012

“(Mü’min) kardeşinle münâkaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir vaatte bulunma.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 22, 2012

Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun. Abdullah-ı Dehlevi (Rahmetullahi aleyh)

No Comments »

Tarihte Bugün 22 Mart

Mart 22, 2012

1737 – Osmanlı Devleti’nde Sadrazamlığa Yeğen Mehmed Paşa’nın yerine Hacı İvazzade Mehmed Paşa getirildi. 1829 – Yunanistan’ın kuruluşuna ilişkin protokol, Londra’da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı. 1888 – İngiltere’de The Football League kuruldu. 1921 – Kurtuluş Savaşı (Türkiye): Kuva-yi Milliye güçleri Fransız ordusu birliklerini Feke’yi terketmek zorunda bıraktı. 1933 – Dachau Toplama Kampı kuruldu. […]

No Comments »

HALİFENİN TAVSİYELERİ

Mart 22, 2012

HALİFENİN TAVSİYELERİ Abbasî Halifesi Harûn Reşîd oğlu Emîn’in terbiyesini hem edîb hem de kuvvetli bir mürebbi (terbiyeci) olan İmâm Kisâî’ye vermişti. Oğlunu teslîm ederken ona şu tavsiyelerde bulundu: Sana ciğerparemizi, gözümüzün nurunu teslim ettiğimiz hatırından çıkmasın. Onu şefkat kanatlarının altına ve terbiyene al. Sana hürmet etmeğe mecbur eyle. Ona şefkatli bir mürebbi ol. O da […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 22, 2012

Tövbe Hoca, komşusu ile ağaç gölgesinde oturmuş, konuşuyorlarmış.”- Bak şu Allah’ın işine!”, demiş, Hoca.- Koca kabak, incecik ota bağlanmış. Küçücük elma, koskoca ağaca tutunmuş! Bu nasıl iştir?!Tam o sırada daldan bir elma kopmuş.Hoca’nın başına düşmüş.Hoca, şaşkın, ellerini göğe kaldırmış:”- Tövbe!, Bir daha işine karışmam!”, demiş.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 21, 2012

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.” (Asr, 103/1-2)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 21, 2012

“Allâhü Teâlâ, sizden biriniz bir amel işlediği zaman onu ihlaslı (sadece Allah rızası için) yapmasını sever.” (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, Şüabü’l-Îmân)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 21, 2012

Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır. Ebubekir şiblî (Rahmetullahi aleyh)

No Comments »

Tarihte Bugün 21 Mart

Mart 21, 2012

1590 – Osmanlı Devleti ve İran arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. 1779 – Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Aynalıkavak Antlaşması imzalandı. 1788 – ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kenti yangında tamamen yandı. 1851 – Çin imparatoru Tu Duc bütün Hıristiyan rahiplerin öldürülmesini emretti. 1857 – Tokyo’da meydana gelen depremde 100.000’den fazla kişi öldü. 1871 – Otto […]

No Comments »

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN SIFATLARINDAN

Mart 21, 2012

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN SIFATLARINDAN: Muhâlefetün lil-Havâdis: Sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır. Allâhü Teâlâ yaratılmış şeylerden hiç birine asla benzemez, hepsine muhâliftir. Hâtırlara ne gelirse Allâhü Teâlâ onlardan mutlaka başkadır. Kâinat, mümkinat dediğimiz şeyler, hâdistirler, sonradan olmuşlardır ve değişirler, başkalaşırlar. Birbirine benzeyebilirler ve nihâyet yok olurlar. Bütün bu fânî varlıkların cinslerini, nevilerini, şekillerini gözönüne alınız, […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 21, 2012

Parayı Veren Düdüğü Çalar Hoca birgün pazara gitmek için yola koyulmuş. Az sonra çocuklar önünü kesmiş. Hoca, bize pazardan düdük al diye bağrışmışlar. İçlerinden biri çıkıp, parasını uzatmış. Pazar dönüşü aynı çocuklar yine hocayı çevirmişler. Hoca, para veren çocuğa düdüğü uzatmış, tam ayrılıyormuş ki! Bütün çocuklar bağırmış; “Hani bana, hani bana”. Hoca çocuklara dönüp:”- Parayı […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 20, 2012

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 94/5)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 20, 2012

“Bir adamın müslüman olmasına vesile olan kimseye cennet vacib olur.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 20, 2012

Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız. Ömer bin Abdülazîz (Radıyallahi anh)

No Comments »

Tarihte Bugün 20 Mart

Mart 20, 2012

1602 – Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu. 1725 – I. Abdülhamit han doğdu, Osmanlı Sultanı (ö. 1789) 1815 – Napolyon, Elbe adasından kaçışının ardından, 140.000 kişilik düzenli ordu ve 200.000 kişilik gönüllü güçler eşliğinde Paris’e girdi. 1852 – ABD’de Harriet Beecher Stowe’un ünlü kölelik karşıtı romanı Tom Amca’nın Kulübesi ilk kez yayımlandı. 1861 – Arjantin’in […]

No Comments »

Günün Duası

Mart 20, 2012

BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEĞMEZ OKUNUŞU: “Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi şey’ün fil-ardı ve lâ fissemâî ve hüvessemî ul-alîm.” MA’NASI: “Allâh’ü Teâla’nın ism-i şerifi ile derse, O’nun ism-i şerîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir şey zarar vermez (veremez). Allâh, her şeyi işiten ve bilendir.”

No Comments »

ÎTİKÂDDA VE AMELDE MEZHEB

Mart 20, 2012

ÎTİKÂDDA VE AMELDE MEZHEB Mezheb, ictihâd ehliyetine sâhip âlimin edille-i şer’iyye (kitap, sünnet, icmâ ve kıyas)dan çıkardığı mesele ve hükümlerdir. Erkek ve kadın her müslümanın îtikatta ve amelde mezhebini öğrenip bilmesi vâciptir. “İtikatta mezhebin hangisidir?” denirse, “Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebidir.” demelidir. Ehl-i sünnet ve cemâat demek, Resûlüllâh’ın (s.a.v.) ashâbı ve cemâati (radıyallâhü anhüm) demektir. […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 20, 2012

Evin Sahibiyim Hoca, bir gece gürültüyle uyanmış. Bakmış, bir hırsız eşyaları topluyor. Adamdan korkmuş. Sesini çıkartmamış. Ama peşine de düşmüş. Az sonra, durumu fark eden hırsız, kızgınlıkla sormuş:- Beni neden takip ediyorsun bakayım? Hoca, sakin, pişkin yanıtlamış.- Taşıdığın evin sahibiyim de.

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 19, 2012

“Sabah akşam Rabbinin adını an.” (Kıyâme, 76/25)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 19, 2012

“Dünya, içerisinde âhiret azığını hazırlayıp Rabbini râzı eden kimse için ne güzel bir ev, âhiretinden uzaklaşıp Rabbinin rızasından mahrum kalan kimse için de ne kötü bir evdir.” (Hadîs-i Şerîf, Hâkim, el-Müstedrek)

No Comments »

Günün Duası

Mart 19, 2012

BU DUA ATEŞLİ HASTALARA OKUNUR OKUNUŞU: “Bismillahil’kerim, e’ûzü billâhil’Aziym, min şerri külli ırkın naârin ve min şerri harrinnâr.” MA’NASI: “Yüce Allâh’ın adıyla. Amansız ağrı ve sızıların tümünün şerrinden (zararından) ve cehennemin amansız, helak edici ateşinin (azabının) şerrinden Aziym olan, Ulu Allâh’a sığınırım.”

No Comments »

Günün Sözü

Mart 19, 2012

İki şeyi istersiniz ama, bulamazsınız. Bunlar, neşe ve rahatlık olup, ikisi de Cennette olur. Ebû Turâb-ı Nahşebî (Rahmetullahi aleyh)

No Comments »

Tarihte Bugün 19 Mart

Mart 19, 2012

1279 – Yamen Muharebesi, Moğol Yuan Hanedanı, Güney Song Hanedanı’nın kalıntısını bir deniz muharebesinde yendi. 1405 – Timur vefat etti, Aksak Timur ya da Timurlenk olarak da tanınan; kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu (d. 1336) 1406 – İbn’i Haldun vefat etti, Arap tarihçi (d. 1332) 1790 – Cezayirli Hasan Paşa vefat etti, Osmanlı veziri (d. […]

No Comments »

İBRAHİM ALEYHİSSELÂM

Mart 19, 2012

İBRAHİM ALEYHİSSELÂM Tufandan sonra Hz. Nuh (a.s.)’ın çocukları yeryüzüne dağıldıkları zaman Sâm’ın neslinden “Nemrud” adında birisi Babil’de, şimdiki Musul şehrinin bulunduğu yerlerde bir devlet kurmuştu. Babil ahalisi arasında “Sabie” denilen batıl bir din türemişti. Bunlar, güneşe, aya yıldızlara, putlara, hükümdarlarına tapmakta idiler. Allâhü Teâlâ, Nemrud zamanında Babil ahalisine Hz. İbrahim (a.s.)’ı peygamber gönderdi ve ona […]

No Comments »

İZİN İSTEME ÂDÂBI

Mart 19, 2012

Bir kimsenin evine veya odasına girmek isteyen önce selam verir ve girmek için izin ister. İzin isteyen sırtını kapıya döner ve içeriden gelecek cevabı duyabilmek için kapıdan fazla uzaklaşmadan üç defa izin ister. Şayet kendisine izin verilirse ne âlâ, izin verilmezse geri dönmelidir. Ancak, içerideki ile aralarındaki mesafenin uzaklığı veya içeridekinin meşguliyetinden dolayı izin talebinin […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 19, 2012

Halimiz Ne Olacak? İki kişi karşılıklı sohbet ederlerken birisi dert yanmış :” Ah , ah halimiz ne olacak bilmem, bu çağda erkeklerle kadınları ayırt etmek mümkün olmuyor! Bu sırada yanlarından bir şahıs geçmiş; şikayet eden yanlarından geçen şahsı işaret ederek: “Bak şu gence! Saçları uzun olmasa erkek sanırdım vallahi” demiş. Karşıdaki biraz kırılgan:”Yahu o benim […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 18, 2012

Tabi Tatlı Olmaz İki Deli hastanenin önündeki havuzun başında oturuyorlarmış Birisi kalkıp havuza şeker atmış ve: Havuzdan bir yudum almış sonra tükürmüş. Arkadaşına: -Havuza şeker kattım ama tatlı olmadı Arkadaşı: -Tabi olmaz karıştırmadın da ondan

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 18, 2012

“Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.” (Hakkâ, 69/48)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 18, 2012

“Kâmil mü’minin firâsetinden sakınınız. Çünkü o, Hz. Allâh’ın nûru ile görür.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Mart 18, 2012

ER REZZÂK: Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden Bolrızıklı ömür için okunur. Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddisıkıntılarısona erer. Aç karnına günde 20 defa okuyanın zekası ve zihni açılır. İşini gördüreceği kişinin yüzüne 26 defa okunursa işi görülür. Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına onar defa Ya Rezzak […]

No Comments »

Günün Sözü

Mart 18, 2012

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…. (Yüce Türk Milleti)

No Comments »

Tarihte Bugün 18 Mart

Mart 18, 2012

1915 – Çanakkale Deniz Harekâtı: Birleşik Donanma Çanakkale Boğazı’nda ağır hasar gördü ve geri çekildi. 1299 – Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich kendini Kudüs Kralı ilan etti. 1438 – II. Albert, Almanya kralı oldu. 1799 – Napolyon, Osmanlı Devleti’nin yönetimindeki Akka kalesi önlerine geldi. 1850 – American Express, Henry Wells ve William Fargo tarafından kuruldu. […]

No Comments »

Hamiltonun Çanakkale hatıralarından..

Mart 18, 2012

7 Nisan 1915, İskenderiye; Yahûdîlerden faydalanacağımıza inandım. Onları kendi çıkarlarımız için istismâr edip Yahûdî gazetecilerin ve

No Comments »

Çanakkale Şehitlerimiz

Mart 18, 2012

Adı Soyadı Baba Adı Lakap Doğum Tarihi İli İlçesi Bucağı Köyü Ölüm Tarihi YUSUF AHMET — ADANA FEKE — — 27.6.1331 NURETTİN AHMET — ADANA — — — 28.6.1331 SÜLEYMAN YUSUF — ADANA FEKE — — 19.5.1331 ALİ İBİŞOĞLU — ADANA KARAİSALI — — 26.2.1331 ABDULKADİR RECEP — ADANA KARAİSALI — — 22.4.1331   Tüm […]

No Comments »

Azman Dede

Mart 18, 2012

Azman Dede Balıkesir`de son gömdüğümüz Çanakkale gazisi İvrindi’nin Mallıca köyünden 104 yaşında Azman Dede idi. Gençliğinde iki metreyi şkın boyu,dev  görünümüyle insan azmanı sayılmış herkes ona azman demeye başlamış,soyadı kanunu çıkınaca da Azman soyadını almıştı. Esas ismi adeta unutulmuştu.Yıllar önce bir yerel araştırma sırasında Mallıca köyü kahvesinde kendisiyle görüştüm. Kulakları ağır işitiyordu. Köylülerden biri yardımcı […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 18, 2012

Ormanlar Kralı Orman Kralı aslanın birinin canı çok sıkılmış, şöyle bir ormanı gezeyim, tebamla eğleneyim biraz demiş… Ormanda gezerken bir devekuşu görmüş, yakalamış devekuşunu boynundan, öteki pençesiyle de “Şak, şak, şak” diye üç tokat atmış hayvana, “Söyle!” demiş, “Kim bu ormanın kralı?” Devekuşu ürkekçe “Sensin aslan abi” demiş, “Tabi benim” demiş aslan ve “Şak, şak, […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 17, 2012

“Görmedikleri hâlde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.” (Mülk, 67/12)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 17, 2012

“Eğer Allâh’a gerçekten tevekkül etmiş olsaydınız, sabah aç çıkıp akşam tok olarak dönen kuşlara rızık verildiği gibi size de rızık verilirdi.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Duası

Mart 17, 2012

EL VEHHÂB: Her türlü nimeti devamlı bağışlayan Sıkıntısız borçsuz bir hayat için günde 196 defa okunur. Ya Vehhab isminisürekli zikreden kiúinin rızkı artar, maddisıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlukata karşı güçlü ve heybetli görünür. Dua edilirken 7defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur

No Comments »

Tarihte Bugün 17 Mart

Mart 17, 2012

1756 – İrlanda’nın koruyucu azizlerinden biri olan Aziz Patrick’in (385-461) adına kutlanan bir festival olan Aziz Patrick Günü ilk kez New York’ta da kutlandı. 1776 – Amerikan Devrimi: George Washington ve Henry Knox’un kente bakan tepelere topçu birliklerini konuşlandırmasının ardından İngiliz güçleri Boston’u terketmek zorunda kaldı. 1816 – 38 tonluk ‘Elise’ adlı buharlı tekne, kaptan […]

No Comments »

NAMAZIN FARZLARINDAN: NİYET

Mart 17, 2012

NAMAZIN FARZLARINDAN: NİYET Niyet namazın şartlarındandır. Zira Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Niyetsiz hiçbir amel kâmil değildir (sevâbı yoktur).” buyurdular. Niyet kalbin bir ameli işlemeyi irâde ve kasd etmesi ve kişinin hangi namazı kılacağını kalbiyle bilmesidir. Kişiye hangi namazı kıldığı sorulsa hiç duraklamadan söyleyemezse namazı olmaz. Niyette asıl olan kalbin amelidir. Bir kimse niyetinde kalbiyle öğle namazını […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 16, 2012

“Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.” (Âl-i İmrân, 3/109)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 16, 2012

İyiliği yap, kötülükten de sakın. Yanlarından kalktığında, halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve onları yerine getir. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söylemelerinden hoşlanmayacağın şeylere ise, dikkat et ve onları yapmaktan da sakın. (Hadis-i Şerif)

No Comments »

Günün Duası

Mart 16, 2012

EL KAHHÂR:  Herşeye her istediğini yapacak úekilde galip ve hakim olan Zalimleri kahretmek için günde 306 defa okunur. Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düúmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir. Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düúmez. Düúmanlarını hezimete uğratır. Düşmanına karşı beddua da bulunsa düşmanı helak olur. Şehvet ve hırstan kurtulur.

No Comments »

Tarihte Bugün 16 Mart

Mart 16, 2012

MÖ 597 – Babil Sürgünü 1521 – Ferdinand Magellan Filipinler’deki Homonhon adasına vardı. 1848 – Öğretmen Okulları Kuruldu. 1909 – Almanya Millî Futbol Takımı tarihinin en farklı mağlubiyetini İngiltere karşısında aldı: 9-0. 1914 – Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi Şeyhülislam olarak atandı. 1920 – İtilaf Devletleri, İstanbul’u işgal etti. 1921 – SSCB, Ankara Hükümeti’ni resmen tanıdı; […]

No Comments »

İBADETİN ONDA DOKUZU; HELÂL KAZANÇTIR

Mart 16, 2012

İBADETİN ONDA DOKUZU; HELÂL KAZANÇTIR Peygamber Efendimiz (s.a.v.): • “Dilenmekten utanarak, ailesinin nafakasını temin ve komşusuna ikram için dünyâda helâl rızık kazanan kimseyi Allâhü Teâlâ kıyâmet günü, yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak diriltir. Kim de çok mal biriktirmek, övünmek ve gösteriş yapmak için helal kazanırsa kıyamet günü Allah’ın huzuruna, Allâhü Teâlâ’yı gadablandırmış olarak […]

No Comments »

Günün Fıkrası

Mart 16, 2012

Kutup Ayısı Yavru kutup ayısı babasının yanına gelip sormuş “Baba ben gerçekten kutup ayısı mıyım?” “Elbette yavrum nereden çıkardın bunu?” “Allah Allah?!..” deyip gitmiş yavru ayı. Bu sefer annesinin yanına gitmiş ve sormuş, “Anne ben gerçekten kutup ayısı mıyım?” “Tabii evladım kutup ayısısın.” Yine “Allah Allah?!..” deyip, yeniden babasının yanına gitmiş yavru ayı. Bir daha […]

No Comments »

Günün Ayeti Kerimesi

Mart 15, 2012

“Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur…” (Lokman, 31/22)

No Comments »

Günün Hadisi Şerifi

Mart 15, 2012

“Hakîki mücâhid, nefsine karşı cihad edendir.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)

No Comments »

Günün Sözü

Mart 15, 2012

En iyi nasihat;Iyi ornek olmaktir. (Malcolm x)

No Comments »

Links

Calendar