Dini Bilgiler

BERZAH HAYATI

Ocak 8, 2021

Berzah kelimesinin lügavî manâsı, iki şey arasında bulunan perdedir. Dinî bir ıstılah olarak berzah, ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba‘se) kadar olan vakte, yani dünya ile âhiret arasındaki âleme denir. Ölen kimse berzahtadır, çünkü o, dünya ile âhiretin arasındadır. Berzah kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de üç yerde geçmektedir. Furkân Sûresi’nin 53. âyet-i celîlesi ve Rahmân Sûresi’nin 19. ve […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Ocak 1, 2021

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Aralık 3, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Kasım 3, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Ekim 3, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Eylül 3, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Ağustos 3, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

AKRABA VE SILA-İ RAHİM

Temmuz 31, 2020

Baba ve anne taraflarından yakınlarımıza akraba denir. Sıla-i rahim: Akrabalık haklarını muhâfaza maksadıyla Rabbimizin emrini, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetini işlemek niyetiyle akrabalarımızı ziyâret edip selâmlaşmaya, imkânımız var ise onlara hediye vermeye, iyiliklerini isteyip zararlarını gidermeye, uzakta olanlarını mektup (telefon vesâir yollarla), selâmlarımızla sevindirmeye denir. Sıla-i rahim bütün Müslümanlar üzerine farz kılınmıştır. İhmal edenler büyük cezâlar, […]

No Comments »

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Temmuz 30, 2020

Bayram namazının her iki rekâtindeki üçer adet fazla tekbirlere “zevâid tekbirleri” denir. Vâcip olan bu tekbirler, birinci rekâtte kırâatten önce, ikinci rekâtte kıraatten sonra alınır. Bayram namazı şöyle kılınır: “Niyet ettim Allah rızâsı için bayram namazını kılmaya, uydum hâzır olan imâma” diye kalben niyet edilir. “Allâhü Ekber” diyerek iftitâh tekbiri alındıktan sonra eller bağlanır. “Sübhâneke”den […]

No Comments »

AREFE VE BAYRAM GECELERİNİ İHYÂ

Temmuz 30, 2020

Arefe ve bayram gecelerinde mümkünse Hatm-i Enbiyâ, Hatm-i İstiğfâr yapılır ve Tesbih Namazı kılınır. (Hatm-i İstiğfâr, 1001 defa “Estağfirullâhe’l-azîm ve etûbü ileyk” okumaktır.)

No Comments »

KURBAN KESEMEYENLER NE YAPMALIDIR?

Temmuz 29, 2020

Kurban kesmeye mâlî vaziyeti müsâit olmayanlar, bayramın birinci günü öğleden sonra altı rekât namaz kılarlar. Namaza şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, âciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücûdumu huzûrunda yere sererek kurban ediyorum, beni de kurban kesenler meyânına kabul eyle.” 1. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İnnâ enzelnâhü…, 2. Rekâtte: 1 Fâtiha, 1 İnnâ a’taynâ…, […]

No Comments »

TEŞRİK TEKBÎRİ

Temmuz 29, 2020

Hazret-i İbrâhim Aleyhisselâm, Hazret-i İsmâil’i kurban olarak kesmek üzere iken Cebrâil (a.s.) “Allâhü ekber, Allâhü ekber” dedi. İbrâhim (a.s.) bu tekbîri işitince, “Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” buyurdu. İsmâil (a.s.) da “Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” buyurdu. Teşrik tekbîri, teşrik günlerinde alınan tekbir demektir. Mükellef olan her Müslümana vâciptir. Bakara Sûresi’nin “Sayılı günlerde Allâh’ı zikrediniz…” meâlindeki […]

No Comments »

HACCA GİDEMEYEN MÜSLÜMAN NE YAPMALI?

Temmuz 28, 2020

Hacca gidemeyen Müslüman, Arefe günü öğle ile ikindi arası, kendini Arafat’ta kabûl ederek Allah rızâsı için 2 rekât namaz kılar. Her rekâtte; 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 Kul yâ eyyühel-kâfirûn, 10 İhlâs-ı şerîf okur. Namaza şu niyetle başlar: “Yâ Rabbi, bugün şu saatlerde Arafat’ta milyonlarca Müslümanın ‘Lebbeyk’ diye ilticâ ettiği zamanda, âciz kulun orada bulunamadı. Bu […]

No Comments »

KURBAN KESTİKTEN SONRA NE YAPILIR?

Temmuz 27, 2020

Kurban kesildikten sonra 2 rekât teşekkür namazı kılınır. Fâtiha’dan sonra birinci rekâtte 1 Kevser Sûresi (İnnâ a’taynâ…), ikinci rekâtte 1 İhlâs Sûresi (Kul hüvallâhü ehad…) okunur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rekât namaz kılın. Müslümanlardan hangisi bu iki rekât namazı kılıp Allâhü Teâlâ’dan bir şey isterse Allâhü Teâlâ […]

No Comments »

KURBAN BAYRAMI GÜNÜ MÜSTEHAB OLANLAR

Temmuz 27, 2020

1) Bayram sabahı erken kalkmak. 2) Misvak kullanmak. 3) Gusletmek. (Boy abdesti almak) 4) Güzel koku sürünmek. 5) Temiz ve helâl elbise giymek. 6) Kurban Bayramı’nda imsak vaktinden bayram namazını kılıncaya kadar oruçlu gibi bir şey yiyip içmemek. 7) İlk yediği, kurban eti olması için yemeği namazdan sonra yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kurbanın ciğerinden yerlerdi. […]

No Comments »

KURBAN NASIL KESİLİR?

Temmuz 26, 2020

Kurban kesmeye “Yâ Rabbi! Şu vücûdum sana karşı o kadar hata ve isyan etti ki affedilebilmem için bu vücûdu sana kurban etmem lazım. Fakat sen insan kurban etmeyi haram kıldığından, vücûduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle.” diyerek niyet edilir. Besmele-i şerîfe ile; “İnnî veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn” […]

No Comments »

EN FAZÎLETLİ GÜN AREFE GÜNÜ

Temmuz 25, 2020

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular: “Allah (c.c.) katında Arefe gününden daha fazîletli hiçbir gün yoktur. Arefe gününde Allâhü Teâlâ rahmeti ile dünyâ semâsına tecellî eder, yer halkı ile gökteki meleklere karşı iftihar edip şöyle buyurur: ‘Kullarıma bakınız. Azâbımı görmedikleri hâlde uzak yoldan terli ve toz toprak içerisinde, saçları dağınık bir vaziyette rahmetimi ümid ederek bana geldiler. […]

No Comments »

KURBANIN BAZI HİKMETLERİ

Temmuz 24, 2020

Eti yenen hayvanlar, “Bismillâhi Allâhü Ekber” denilerek kesilirse etinin yenilmesi helâl olur. Boğazından kesilmek sûretiyle de necis (pis) olan kanından temizlenmiş olur. Kurban, Hz. Allâh’ın kullarına ziyâfetidir. Kurban kesmek Allah (c.c.) yolunda bir fedâkârlıktır, Allâhü Teâlâ’nın verdiği nîmetlere bir şükürdür. Ayrıca sevâb kazanmaya ve Allâh’a yakınlığa vesîledir, belâlara karşı da bir kalkandır. Dünyânın her tarafında […]

No Comments »

ORTAK KESİLEN KURBANIN TAKSÎMİ

Temmuz 24, 2020

Kurban, ortak kesildiğinde etini tartarak taksim etmek icap eder. Taksim ederken ortakların hisselerinde et ile beraber deri, ayak, baş, ciğer veya yağından ve işkembesinden bir parça olursa, tahmin ile taksim câiz olur. Ortaklardan birine veya herhangi bir kimseye ‘Etini istediğin gibi taksim edebilirsin.’ diye vekâlet verilirse yine tahmînen taksim câiz olur. Taksim etmeden hepsi birlikte […]

No Comments »

KURBAN

Temmuz 23, 2020

Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci, on ikinci gecelerinde kurban olma şartlarını ve sebeplerini taşıyan, ibâdet ve Allâh’a yakınlık niyeti ile kesilen deve, manda, sığır, koyun ve keçi gibi beş nevi hayvana kurban denir. Zarûrî ve aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından sonra nisab miktârı malı olan her Müslüman’ın senede bir kere […]

No Comments »

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR

Temmuz 22, 2020

Kurban edilmeleri câiz olan hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun ve keçi, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş sığır ve manda, beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olan deve kurban olur. Ancak kuzu büyük olup, bir senelik koyundan fark olunamazsa ve altı ayı tamam etmişse kurban olur. […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Temmuz 3, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Haziran 3, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Mayıs 1, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Nisan 1, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Mart 1, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

EN BÜYÜK İSTİĞFAR: TESBİH NAMAZI

Şubat 28, 2020

Tesbih namazı, bütün vücutla yapılan en büyük tevbe ve istiğfârdır. Resûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem), amcaları Hazret-i Abbâs’a (radıyallâhü anh) hitâben tesbih namazı ile alâkalı şöyle buyurmuşlardır: “Ey amca! Sana on (çeşit günâhını silecek) şey(i) haber vererek ikram etmiş olayım ki, onu işlediğin vakit günâhının evveli ve âhiri, yenisi ve eskisi, hata ile ve […]

No Comments »

ALLÂH’A VE RESÛLÜ’NE İSYAN EDEN EBEDÎ CEHENNEMDEDİR

Şubat 10, 2020

Ebûbekr-i Sıddîk (radıyallâhü anh) bir hutbesinde buyurdu ki: “Kıyamet günü, Allâhü Teâlâ’nın dünyada kendisine iyilik ettiği, bol rızık ve sıhhatli vücûd ihsan ettiği halde bu nimetlere karşı nankörlük eden kul, Allâh’ın huzuruna getirilir ve ona: “Bugün için ne hazırladın?” diye sorulur. O, hazırladığı bir şey bulamayınca ağlamaya başlar. O kadar ağlar ki, gözünde yaş tükenir. […]

ALLÂH’A VE RESÛLÜ’NE İSYAN EDEN EBEDÎ CEHENNEMDEDİR için yorumlar kapalı

ABDESTİN SÜNNETLERİ

Şubat 10, 2020

1- Abdeste başlarken elleri bileklere kadar yıkamak. 2- Abdeste Eûzü- Besmele ile başlamak. 3- Abdest almaya niyet etmek. 4- Ağza ve buruna su vermek ve -oruçlu değilse- bunlarda mübâlağa yapmak, yani bol su vermek. 5- Misvak kullanmak 6- Abdest alırken tertibe riâyet etmek: Önce yüzü, sonra kolları yıkamak, sonra başı meshetmek, daha sonra da ayakları […]

ABDESTİN SÜNNETLERİ için yorumlar kapalı

ALLÂH’A KARZ-I HASEN (GÜZEL ÖDÜNÇ) VERMEK

Şubat 10, 2020

Allâhü Teâlâ, Bakara sûresinin 245. âyet-i kerîmesinde (meâlen) “Hani kim var Allâh’a güzel bir ödünç arz edecek (verecek) ki Allah ona birçok katlarını katlayıversin…” buyurdu. Karz-ı hasen, güzel ödünç demektir. Âyet-i Celîle’de malın en güzelini seçip Allâhü Teâlâ’nın rızası için ihlâsla en hayırlı yerlere vermek manasınadır. Karz-ı hasende şu on şey olmalıdır. Birincisi, helâlden olmalıdır. […]

ALLÂH’A KARZ-I HASEN (GÜZEL ÖDÜNÇ) VERMEK için yorumlar kapalı

Büyük – Küçük Günahlar

Şubat 9, 2020

Günahlar “kebîre” (büyük) ve “sağîre” (küçük) olmak üzere iki kısımdır. Büyük günahlar da iki kısımdır: Ya küfürdür, ya değildir. Küfür olmayan büyük günahların; yedi, dokuz, yetmiş veya yedi yüz olduğu hakkında rivâyetler vardır. Her türlü küçük günahlardan da uzaklaşılsın diye büyük günah için kat’î bir adet bildirilmedi. Nitekim Müslümanlar Allah’ı bütün isimleri ile zikretsinler, Ramazan’da […]

Büyük – Küçük Günahlar için yorumlar kapalı

GELENBEVÎ İSMÂİL EFENDİ (1730-1791)

Şubat 9, 2020

Bir Fransız mühendis, Birinci Abdülhamîd Han devrinde, İstanbul’a gelmişti. Reîsü’l-küttâb (devrin hâriciye nâzırı) ile görüşürken: “Hazırladığım şu logaritma cedvelini Osmanlı Devleti’nin pâyitahtında anlayacak bir âliminiz var mıdır?” diye sorar. Hâriciye veziri, Fransız mühendisi Gelenbevî İsmâil Efendi’nin evine gönderir. Mühendis, Gelenbevî’nin fakirliğini görerek: “Bu zât mı böyle ilmi bilecek!” der. Bununla birlikte cedveli üstâdın yanında bırakır ve […]

GELENBEVÎ İSMÂİL EFENDİ (1730-1791) için yorumlar kapalı

İftira

Şubat 9, 2020

Hz. Aişe (r.a.) buyurmuştur ki: “Resûlullah (s.a.s.) bir sefere çıkacağı zaman kadınları arasında kur’a çeker, kur’a kime çıkarsa onu beraberinde sefere götürürdü. Bir sefer sırasında da benim okum çıktı ve yolculuğuna ben refakat ettim. Bu sefer, örtünme emri geldikten sonra idi. Ben yol sırasında deve sırtında giden bir mahmil içinde taşınıyordum. Konak yerlerinde de onun […]

İftira için yorumlar kapalı

İMANIN BAZI ŞÛBELERİ

Şubat 8, 2020

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: Îman yetmiş küsür şubedir. En aşağı mertebesi yoldan ezâyı gidermek, en üstünü de Lâ ilâhe illallâh demektir. İmanın şubelerinden bazıları şunlardır: Kelime-i şehâdet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, abdeste devam etmek, cünüplükten gusletmek, Cuma günü gusletmek, sabırlı, şükredici olmak, şüpheliden sakınmak, hayâlı olmak,  Allâhü Teâlâ’yı zikretmek, insanlara […]

İMANIN BAZI ŞÛBELERİ için yorumlar kapalı

İZİN İSTEME ÂDÂBI

Şubat 8, 2020

Bir kimsenin evine veya odasına girmek isteyen önce selam verir ve girmek için izin ister. İzin isteyen sırtını kapıya döner ve içeriden gelecek cevabı duyabilmek için kapıdan fazla uzaklaşmadan üç defa izin ister. Şayet kendisine izin verilirse ne âlâ, izin verilmezse geri dönmelidir. Ancak, içerideki ile aralarındaki mesafenin uzaklığı veya içeridekinin meşguliyetinden dolayı izin talebinin […]

İZİN İSTEME ÂDÂBI için yorumlar kapalı

RESÛL-İ EKREM’İN HÂRİKULÂDE CÖMERTLİĞİ

Şubat 8, 2020

Hâtemü’l-Enbiyâ Efendimiz (s.a.v.) son derece kerîm ve cömert idi. Hiçbir isteyene “Yok!” demezdi. Eğer yanlarında verilecek bir şey bulunmazsa ya ashabından ödünç alarak verir veyahut “Yarın gel!” gibi bir şey derdi. Safvan bin Ümeyye Huneyn Harbi’nde ganîmet mallarından bir vadide toplanmış olan yüz deveyi görüp “Ne güzel develer!.” deyince Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) “Öyle ise […]

RESÛL-İ EKREM’İN HÂRİKULÂDE CÖMERTLİĞİ için yorumlar kapalı

SAHÂBENİN RESULULLÂHIN HADİSLERİNE ÎTÎNASI

Şubat 7, 2020

Ashâb-ı Kirâm, hadîslere ve sünnete büyük ehemmiyet vermişlerdir. Bir sahâbî bilmediği veya Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den duymadığı bir hadîsi öğrenmek yahut bildiği halde sonradan tereddüde düştüğü bir hadîsin birkaç kelimesini tekrar işiterek emin olmak için, uzun ve meşakkatli yolculuklara katlanarak o hadîsi işiten sahâbinin yanına gitmişlerdir. Tâbiînin büyüklerinden Atâ b. Ebî Rebâh (r.a.) diyor ki: Ebû […]

SAHÂBENİN RESULULLÂHIN HADİSLERİNE ÎTÎNASI için yorumlar kapalı

SILA-İ RAHMİN FAZİLETLERİ

Şubat 7, 2020

Ebu’l-Leys es-Semerkandî (rh.) şöyle buyurdu: Bir kişi akrabalarının yakınında ikamet ediyorsa, hem hediye ile ve hem de ziyaret ile sıla-i rahimde bulunmalı, onlarla alakadar olmalıdır. Eğer hediye götürmeye imkânı olmazsa ziyaret ederek ve ihtiyaç duydukları işlerde onlara yardımcı olarak alakadar olmalıdır. Şayet uzak bir yerde ikamet ediyorsa o zaman mektup yazmalı (telefon vs. yollarla görüşmeli)dır, […]

SILA-İ RAHMİN FAZİLETLERİ için yorumlar kapalı

TAZİYE SÜNNETTİR

Şubat 7, 2020

Taziye, güzel nasihatlarla ve bol sevaplar bildirerek cenaze sahibinin kalbini teskin etmektir. Cenaze sahibine taziyede bulunmak İslâm’ın sünnetlerinden biridir. Zira bu, İslâm haklarındandır. Bir hadîs-i şerîfte: “Kim, ölü sahibine taziyede bulunursa, onun gibi ecir alır.” buyuruldu. Taziyede bulunan kişi, cenaze sahibi ile musâfaha eder. Zira bu onun kalbini teskin eder. Sünnetlerden biri de, cenaze sahibinin, […]

TAZİYE SÜNNETTİR için yorumlar kapalı

UYKUYA DÂİR

Şubat 6, 2020

Bebekler günün yarısından fazlasında uyurlar. Yaşlılarda ise bu müddet 5-6 saate kadar iner. Ortalama 20 dakika içerisinde uykuya dalınır. Yaklaşık 45 dakika sonra derin uyku başlar. Uyku bozukluğu; yorgunluğa, bel ve sırt ağrılarına, kişinin iş performansında düşüklüğe ve psikolojik sıkıntılara sebep olur. Uzun süren uykusuzluk ise bazı azaların çalışmasında bozulmalara ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol […]

No Comments »

YARATILMIŞLARA MERHAMET

Şubat 6, 2020

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sabah vaktinde bağlanmış bir deve gördü. İhtiyacını görüp tekrar döndüğünde, deve yine orada bağlı idi. Sahibine ‘Bu gün bu devene yem verdin mi?’ diye sordular. Devenin sahibi, ‘Hayır vermedim.’ dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Bu deve kıyamet gününde Allâhü Teâlâ’ya senin hakkında davacı olacaktır.” buyurdular.

No Comments »

ÇOCUK TERBİYESİ

Şubat 5, 2020

Çocuk Allâh’ın bir emânetidir. Çocuğu cehennem ateşinden korumak; terbiye etmek, güzel ahlâk öğretmek, kötü arkadaştan esirgemek sûretiyle olur. Çocuğun annesi sâliha, güzel ahlâklı ve helâl yemeğe dikkat eden olmalıdır. Çünkü kötü ahlâk anne sütünden geçer. Harâm yiyenin sütü murdar olduğundan çocuğun vücudu onunla beslenirse eserleri ergenlikten sonra meydana çıkar. Çocuk konuşmaya başlayacağı sırada ilk sözünün […]

No Comments »

EZAN’IN FAZİLETLERİNDEN

Şubat 5, 2020

Ezanda birinci “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh” okunurken “Sallallâhü aleyke yâ Resûlallâh” demek; ikincisinde ise “Karret aynâye bike Yâ Resûlallâh” demek müstehabdır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) hazretleri bir gün Mescid-i nebevîlerinde direk yanında oturuyorlardı. Hz. Ebûbekir radıyallâhü anh da onun hizasında oturmaktaydı. Bu sırada Hz. Bilâl-i Habeşî ezân okuyup: “Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh” dedi. Hz. Ebûbekir de […]

No Comments »

GIYBET HARAMDIR

Şubat 5, 2020

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Kim bir kardeşi gıyabında gıybet edilince müdafaa ederse Allâhü Teâlâ’nın onu cehennem ateşinden koruması hak olur.” buyurdular. Gıybet bir kimseyi yanında bulunmadığı bir vakitte hoşuna gitmeyecek şey ile anmaktır. Eğer kötülediği şey o kimsede varsa gıybet olur. Yoksa iftirâ olur ki bu daha büyük günahdır. Diri yahut ölü, Müslüman veya gayr-i Müslimi […]

No Comments »

GUSLÜN KISIMLARI

Şubat 4, 2020

Farz olan gusülden başka sünnet, müstehap ve mendup olan gusüller de vardır: Cuma, Ramazan ve Kurban bayramı, ihrâma girmek için ve arefe günü gusül sünnettir. Her müslüman erkek ve kadın Cuma günü temizlenmelidir. Cuma günü gusül abdesti almak ve tırnak kesmek gibi sâir icabeden temizlik sebebiyle günahlar ağaçların yaprakları gibi döküleceği bildirilmiştir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.); […]

No Comments »

HAYAT DÜSTÛRLARI

Şubat 4, 2020

Resûlullâh aleyhisselâm, Hz. Muâz’ı (r.a.) Yemen’e gönderdiğinde: “Yâ Resûlallâh, bana bir şeyi tavsiye ediniz ki onunla yaşayayım” dedi. “Allâh’a hiçbir şeyi ortak koşma” buyurdular. “Artırınız” dedi, “Güzel ahlâk (sâhibi olman)ı tavsiye ederim” buyurdular. “Artırınız” dedi, “On günah işlediğinde onlara keffaret olacak; affettirici bir hasene; iyilik işlersin” buyurdular. O sırada Ensâr’dan bir zât: “Lâ ilâhe illallâh” […]

No Comments »

HER AMELİN MÜKÂFATI KAT KAT VERİLİR

Şubat 3, 2020

• “Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyâmet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. • Kim borcundan dolayı zorda kalan birisine kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ ona hem dünyada hem de âhirette kolaylık gösterir. • Kim bir müslümanın bir ayıbını örterse Allâhü Teâlâ da onun hem dünyada hem de âhirette ayıbını örter • Kul, […]

No Comments »

HZ. ALİ’NİN (K.V.) ESNÂFI ZİYÂRETİ

Şubat 3, 2020

HZ. ALİ’NİN (K.V.) ESNÂFI ZİYÂRETİ Tâbiînden Ebû Matar (r.a.) şöyle anlatır: Hz. Ali (k.v.) deve pazarına gitti ve “Satınız, fakat yemin etmeyiniz. Çünkü yemin, malınızı sattırır ama bereketini yok eder.” dedi. Oradan hurma pazarına gitti. Bir cariyenin ağladığını gördü, “Neden ağlıyorsun?” diye sordu. Kadın: “Bu adam bana bir dirhemlik hurma sattı, fakat efendim hurmaları beğenmeyip […]

No Comments »

İLMİHAL: İMAMIN SESİ İŞİTİLMİYORSA

Şubat 2, 2020

Cemaatle namaz kılınırken imam ile cemaatin yerleri hükmen bir olmalıdır. Aralarında yüksek bir duvar olup imam görülmez veya sesi işitilmezse imama uymak sahih olmaz. İmamın sesi kâfi gelmezse cemaatten biri tarafından iftitah ve intikal tekbirleri cehren (sesli) alınır. Rükûdan kalkarken cehren ‘Rabbenâ leke’l-hamd’ denilir. Selâm da cehren verilir. Bu, bir tebliğ ve i’lamdır. Şu kadar […]

No Comments »

İÇKİ VE TÜTÜN İNSANLIK İÇİN BÜYÜK LEKEDİR!

Şubat 2, 2020

Sarhoş edicilerle keyif vericiler; içki ve tütün, insanlık için iki büyük beladır. İçki cemiyetlerin temelini sarsıp fertlerinin ahlâkî fazilet ve tabiî kuvvetlerini bozar. İslam dininin kurtarıcı hükümleri ve bilhassa İslam âleminin cihanı süsleyen parlak güneşi olan Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın âyetleri, alkollü içkileri katiyen haram etmektedir. Bunların zararı ve kötü tesiri tıbben, ahlâken ve aklen muhakkak olduğu […]

No Comments »

İLK MÜSLÜMANLAR

Şubat 2, 2020

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.)’in hak peygamber olduğunu en evvel Hazret-i Hatîce vâlidemiz, sonra amcasının oğlu Hz. Ali, daha sonra azatlı kölesi ve evlatlığı Hazret-i Zeyd bin Hârise, ondan sonra da Hz. Ebû Bekir es-Sıddık tasdik etti. Radıyallâhü Teâlâ anhüm. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) Müslüman olduktan sonra Osman bin Affan, Abdurrahman bin Avf, Sa’d bin Ebî Vakkas, […]

No Comments »

RESÛLULLÂH’A ‘(S.A.V.) SALEVÂT OKUMANIN FAZİLETİ

Şubat 1, 2020

Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) salevât okumaktan maksad, Allâh’ın emrine uymak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) üzerimizdeki hakkını ödemektir. Salevât; Allâh’dan rahmet, meleklerden istiğfâr ve mü’minlerden duâ demektir. Salevâtın en kısa olanı “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin” dir ki: “Ey Allâh’ım, Muhammed aleyhisselâmı dünyâda şerefli, namını yüce ve meşhûr, güzel dînini devamlı kıl, âhirette sevablarını […]

No Comments »

ÖLÜLERİMİZ İÇİN DUA

Şubat 1, 2020

Müslüman vefat ettikten sonra arkasından dua etmekte onun için fayda vardır. Cenazesinde bulunup, Allah rızâsı için sadaka verip, Kur’ân okuyup veya başka hayırlı ameller yapıp sevâbını ölüye hediye etseler, ölünün ruhuna büyük sevab ve büyük menfaat ulaşır; azapları kalkar, dereceleri yükselir ve birçok ikramlar olur. Peygamberimiz Aleyhisselâm hadîs-i şerîşerinde: “İnsan öldüğü zaman bütün amelinin sevâbı […]

No Comments »

PEYGAMBERİN VAZİFESİ HİDAYETE DAVETTİR

Şubat 1, 2020

Allâhü Teâlâ “Rabbinin yoluna hikmet ile güzel öğüt ile davet et.” (Nahl Sûresi, âyet 125) buyurdu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Ben hidayete davet için gönderildim. Fakat benim hidayette bir tesirim yoktur. İblis de insanları doğru yoldan saptırmak için gönderildi. Fakat onun da dalâlette bir tesiri yoktur.” buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) amcası Ebû Tâlib’in hidâyete ermesini, müslüman […]

No Comments »

YOLCULUK ÂDÂBI

Şubat 1, 2020

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) vedâ haccı için Medîne’den Perşembe günü çıktıklarından yolculuğa Perşembe günü çıkmak müstehab olur. Resûlullâh Efendimiz hicret için Pazartesi günü çıktıklarından Pazartesi günü de yolculuğa çıkmak müstehabdır. Yola sabahın erken saatlerinde çıkmalıdır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) “Allâh’ım, sabahın erken vakitlerini ümmetime mübârek kıl” diye duâ etmişlerdir. Bir yere asker göndereceklerinde de sabahın erken vakitlerinde […]

No Comments »

KİTÂBÜ’L-AYN

Ocak 31, 2020

Basralı Halil bin Ahmed Ferâhidî (rah.), Arabî ilimlerde husûsi ile de nahiv ve aruz ilminde önde gelen âlimlerdendir. Hatta aruz ilmini ilk ortaya koyan bu zâttır. Peygamber Efendimizden (s.a.v.) sonra ilk defa Ahmed diye isimlendirilen kişi bu zâtın babasıdır. Dünyadan tamamen yüz çevirmiş ve bütün ömrünü ilme tahsis etmiş, Sîbeveyh ve Ahfeş gibi Arabî ilimlerde […]

No Comments »

PEYGAMBERİMİZİN BAZI MUCİZELERİ

Ocak 31, 2020

Hudeybiye gazasında asker susuz kaldı. Ashâb-ı Kiram Fahr-i Âlem’in huzur-ı saadetlerine geldiler. Peygamberimiz matarasından abdest alıyordu. Peygamberimiz onlara “Ne istersiniz?” deyince: “Yâ Resûlallah! Abdest almaya ve içmeye sizin mataranızdakinden başka suyumuz yoktur.” dediler. Fahr-i Âlem mübarek elini mataranın ağzına koydukları gibi mübarek parmakları arasından pınardan akar gibi sular taşıp aktı. Bütün ashâb ondan içtiler ve […]

No Comments »

SADAKANIN DÜNYA VE ÂHİRETTE FAYDALARI

Ocak 31, 2020

Ebu’l-Leys es-Semerkandî (rh.) şöyle dedi: Az olsun çok olsun sadaka veriniz. Zira sadakada on güzel fayda vardır. Bunların beşi dünyada, beşi de âhirettedir. Sadaka vermenin dünyadaki beş faydası şunlardır: Birincisi: Sadaka malı temizler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Dikkat ediniz! Boş söz, yalan yere yemin ve yalan söz karışan alışverişlerinizi sadaka vererek temizleyiniz.” buyurdular. İkincisi: Sadaka, vücûdu […]

No Comments »

OSMANLILARDA TEMİZLİK

Ocak 31, 2020

Kânûni Sultan Süleyman devrinde 1552-1556 yılları arasında İstanbul’da dört yıl kalan bir İspanyol’un kitabından bazı notlar: Galata ve İstanbul’da cami ve hamam çoktur, birkaç bini bulur. İki tarafın da hamamları çok gösterişlidir. Dışarıdan saraylara benzerler. Yarım portakal şeklinde, kurşun kaplı kubbeleri vardır. Hamamın içi de yeşim, mermer ve somaki kaplıdır. … Erkek ve kadın hamamları […]

No Comments »

ÖLÜ VE DİRİ, BAŞKASININ AMELİNDEN FAYDALANIR

Ocak 31, 2020

Müslüman, başkasının bağışladığı amellerden, hayırlardan faydalanır. Bu sünnet ve icma ile sabittir. Sadece kendi yaptıklarının kendisine faydası olur diyen kimse icmâ’a ve sünnete muhalefet etmiş olur. Bu ise batıldır. Çünkü; • İnsan, başkasının yaptığı duanın faydasını görür. İşte bu, başkasının yaptığı amelin faydası demektir. • Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mahşerde hesabın kolay olması, cennete girmeleri ve […]

No Comments »

İSTANBUL’DA PARASIZ KALMAK…

Ocak 31, 2020

Ahmed Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım, babasının medresedeki ilk yıllarına ait bir hatırasını şöyle anlatıyor: “Babam İstanbul’a yeni geldiği senelerde medrese hayatında sıkıntılı bir gününü anlatmıştı ki onu nakletmeden geçemeyeceğim! O ana kadar hiç para yoksulluğu görmemişti. Babası muntazaman onu pekiyi geçindirecek parayı gönderiyordu. Bir sene pek ziyade kış olup Lofça’dan bir hayli zaman […]

No Comments »

ALLÂH’A ÎTİMAD ETMEK

Ocak 30, 2020

Allâhü Teâlâ, Kehf Sûresi’nin 32 ile 44. âyet-i kerîmelerinde, fakir Müslümanlara karşı; malları ve yardımcılarının çokluğuyla iftiharda bulunan kâfirlere bu mağrûrâne hareketlerinin muvâfık olmadığını bir misalle ihtar ediyor. Misalde bahsi geçen iki şahıstan dünyaya dalmış, âhireti inkâr etmiş olan birinin cahilce, bencilce olan vaziyeti tasvir ediliyor. Mümin zatın yaptığı ihtarların da tahakkuk ettiği gösteriliyor. Yani, […]

No Comments »

KULLARIN FİİLLERİ

Ocak 30, 2020

Bütün hâdiseler ve bilhassa insanlarin fiil ve hareketlerinin tamamı, Allâhü Teâlâ’nın kazâ ve kaderiyle, yaratması ve takdîriyle vücûda gelmektedir. Nitekim Resûlullah Efendimiz (s.a.v.): “Muhakkak Allâhü Teâlâ her fâili ve fiilini yaratıcıdır.” buyurmuştur. Fiiller ef’âl-i ihtiyâriyye ve ef’âl-i ıztırâriyye yahut tabîiyye nâmıyla iki kısma ayrılır. Ef’âl-i ihtiyâriyye: oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi kasd ve şuûrla meydana […]

No Comments »

ECEL YAKLAŞINCA

Ocak 30, 2020

Kulun ölümü yaklaşınca dört melek yanına gelir. Birincisi, “Selâm sana ey Allâhü Teâlâ’nın kulu, yeryüzünün doğusunu batısını altını üstüne getirdim, atabileceğin bir adımlık yer bulamadım.” der. İkinci melek, “Selâmün aleyke ey Allâhü Teâlâ’nın kulu, dünyadaki bütün ırmakları dolaştım, sana nasip olacak bir yudum su göremedim.” der. Üçüncü melek, “Selâmün aleyke ey Allâhü Teâlâ’nın kulu, yeryüzünün […]

No Comments »

KELİME-İ TEVHİD’İN BAZI ESRARI

Ocak 30, 2020

Lâ ilâhe illallâh’ın bazı sırları: Bütün harfleri ağız içinden; dudaklar hareket etmeden okunabilir. Bunda onu (Kelime-i Tevhîd’in manasını Allâh’dan başka ilah olmadığını) ikrarın içten yani kalpten olması gerektiğine işaret vardır. Onda hiç noktalı harf yoktur. Bu da Allâhü Teâlâ’dan başka bütün ilahlardan alakayı kesmeye işaret eder. Kelime-i Tevhid senenin on iki ayı gibi on iki […]

No Comments »

CEHENNEM ATEŞİ SENİ YAKMAZ

Ocak 30, 2020

Resûlullah (s.a.v.) Mekke’deyken bir zat geldi, Ashab-ı Kirâm’a yemek yaptı. Ateşin harareti onu rahatsız etti. Resûlullah (s.a.v.) bunu görünce ona şöyle müjde verdi: “Bundan böyle cehennemin sıcağı sana asla dokunmaz.”

No Comments »

ABDÜLHÂLIK GUCDUVÂNÎ HAZRETLERİNİN NASÎHATLERİNDEN

Ocak 30, 2020

Oğulcuğum! Sana bütün hallerde ilim, edeb ve takvâ öğrenmeni tavsiye ederim. Ehl-i sünnet ve cemâatten ayrılma. Fıkıh ve hadîs öğren. Câhil mutasavvıfdan uzak dur. Namazları dâimâ cemâatle kıl. Şöhretten sakın, çünkü şöhret âfettir. Kimseye kefîl olma, insanların vasiyet mesuliyetini üzerine alma. Sultanlara ve sultan çocuklarına yakın olma. Az konuş, az ye, az uyu. Çocuklar ve […]

No Comments »

HANGİ İBADETLERDE NİYÂBET (VEKÂLET) CÂİZ OLUR

Ocak 29, 2020

İbâdette niyâbetin geçerli olup olmadığı meselesinde asıl olan şudur: İbâdetler üç nevi olup biri, sırf mâlî olandır: Zekât ve sadaka-i fıtır gibi. Biri sadece bedenen olandır: Namaz ve oruç gibi. Biri de hem bedenen hem mâlen olandır: Hac gibi. Sırf mâlî olan ibâdetlerde niyâbet -her hâlde- cârîdir. Sırf bedenî ibâdetlerde cârî değildir. Hem mâlî hem […]

No Comments »

TEBÜK SEFERİ VE RESÛLULLAH’A YARDIM

Ocak 29, 2020

Hicretin 9. yılında Tebük için seferberlik emredilmişti. Tevbe sûresinin Tebük seferi hakkındaki 41 ve 42. âyeti kerimeleri şöyle tefsir edilmiştir: Gerek kolay, gerek zor gelsin, genç-ihtiyar, bekâr-evli, işsiz-meşgul, fakir-zengin, yaya-atlı, yüksüz-yüklü ne halde olursanız olun, -az çok bir gücü olanlar- hepiniz seferber olunuz. Hem mal, hem beden ile, takati olanlar ikisiyle de, yalnız malı olan […]

No Comments »

YOLCULUK ÂDÂBINDAN

Ocak 29, 2020

Bir kimse yolculuğa çıkarken bilhassa hacca giderken ailesine, akraba ve komşularına, kardeşlerine veda edip onlardan duâ ister. Onlarla helâlleşir. Gücü yettiğince kalblerini hoşnud etmeye çalışır ki duâyı ihlasla yapsınlar. Zira Allâh onların duâsını onun hakkında hayırlı kılar. Müsâfirin hayır ehlinden tavsiye talebi de müstehabdır. Yolcular, uzun yola çıkanlar geride kalanları Allâh’a emânet eder. Evinden çıkarken […]

No Comments »

NAMAZIN EHEMMİYETİ

Ocak 28, 2020

Namaz, Hazret-i Allah ile kul arasında bir sıla (buluşma), kulun huzûrullâha çıkıp kulluğunu arz etmesidir. İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri, bir mektuplarında buyuruyorlar ki: “Namaz, kelime-i şehâdetten sonra İslâm’ın en mühim ikinci şartıdır. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de, ‘Zikrim için namaz kıl’ (Tâhâ Sûresi, âyet 14) buyuruyor. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz, ‘Namaz, müminin mîracıdır.’ ve “Kulun Allâh’a en […]

No Comments »

SULTAN BİRİNCİ MURAD HAN’IN BİR KERÂMETİ

Ocak 28, 2020

Sultan Birinci Murad Han merhûm, bir gün -o zamanlar vahşî hayvanların mekânı olan- Bursa etrâfındaki Kaplıca Hamâmı tarafına av için çıktı. Bir ceylan peşine düştü. Hayli kovaladıktan sonra bugünkü Kaplıca câmiinin yerine gelince rüzgar gibi koşan hayvan bir anda dönüp sultanın önünde durdu. Dile gelip: “Ey gâfil padişah! Âlemlerin Rabbi, seni kendi halinde gezen mahlûklarına […]

No Comments »

SALİHLERDEN OLMANIN YOLU

Ocak 28, 2020

Bişr-i Hâfî (rh.) şöyle buyurdular: Rüyâmda Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) gördüm. Bana “Yâ Bişr! Allâhü Teâlâ, senin dereceni niçin akranlarından üstün kıldı, bilir misin?” diye sordular. Ben “Hayır, yâ Resûlallah” dedim. Buyurdular ki; “Sünnetime tâbi olman, sâlihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihatta bulunman, Ashâbımı ve Ehl-i beytimi sevmen. Seni ebrârın (sâlih kulların) makamına ulaştıran işte bunlardır.” […]

No Comments »

PEYGAMBERLERE OLAN İHTİYAÇ

Ocak 28, 2020

Allâhü Tealâ, varlığını, birliğini bilmeleri ve kendisine ibadet etmeleri için insanları yaratmış, onları diğer yaratılmışlar arasında akıl ile fikir ile mümtaz kılmıştır. Bir insan aklını ve fikrini kullanarak bir yaratan olması gerektiğini bilebilir. Fakat insan kendi başına Allâhü Teâlâ’yı şânına lâyık bir surette bilemez, onun rızasına uygun olan ibadetleri ve kendi yaratılışındaki hikmetin neden ibaret […]

No Comments »

Molla Alâüddîn Ali Arabî

Ocak 27, 2020

Molla Alâüddîn Ali (rah.), aslen Halebli olup evvelâ memleketindeki âlimlerden ilim tahsil etti. Sonra Anadolu’ya gelip Bursa’da Yıldırım Medresesi’nde Molla Gürânî Hazretlerinin derslerine katıldı. İlk İstanbul kâdîsı Hızır Çelebi’den de hayli ilimler tahsil ettikten sonra Edirne Dârulhadîs Medresesi’nde Molla Fahreddîn Acemî’nin muîdi (yardımcısı) olup talebelere gece gündüz ilim öğretmeye başladı. Bu esnada Şerh-i Akâid’e hâşiye […]

No Comments »

KIBLEYE HÜRMET

Ocak 27, 2020

Resûlullah (s.a.v) bir topluluğa namaz kıldıran bir adamın kıbleye doğru tükürdüğünü gördü. Onlara “Bu adam size namaz kıldırmasın.” buyurdu. Adam bu hadiseden sonra namaz kıldırmak isteyince ona Resûlullah’ın (s.a.v) emrini bildirdiler. O da gidip Resûlullah’a (s.a.v) sorunca “Evet, öyle dedim.” buyurdular. Bayezid-i Bestâmî (r.a) anlatıyor: Bana âbid bir kişiden medihle söz edilmişti. Merak ettim ve […]

No Comments »

AHMET İZZET PAŞA’NIN İ’TİRÂFI

Ocak 27, 2020

Ahmet İzzet Paşa hâtırâtında (Feryâdım), Sultân İkinci Abdülhamîd Han ile alâkalı şu i’tirâfta bulunmuştur: “Sultan Abdülhamid Han ile temas etmiş olan yerli ve yabancı herkes onun keskin zekâ ve ileri görüşlülüğünü tasdik ederler. Saltanatı zamanında başından gelip geçenlere bakıp düşündükçe düşmanları tarafından yapılan iftirâlardan uzak olduğuna ve kimseye zulmetmediğine ben vicdânen hükmetmekteyim. Jurnal olunan adamın […]

No Comments »

BERÂTINI ALAN HACI

Ocak 27, 2020

Geçmiş zamanda Bağdat’tan bir kafile hacca gitmek üzeredir. Zengin komşularının hacca hazırlandıklarını duyan temiz kalpli fakir bir adam: “Ben de, şu komşularımla birlikte hacca gideyim” deyip hazırlığını yapar ve Hac kafilesiyle yola çıkar. Kendini beğenmiş zenginlerden bazıları bu fakirin hacca gitmesine hayret ederler. Bunlardan biraz da bilgi sahibi olan biri, “Komşum, senin bineğin yok, azığın […]

No Comments »

GÜNAHLARI AFFETTİREN BAZI ŞEYLER

Ocak 27, 2020

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Her kim bir çocuğuna yüzünden Kur’ân okumasını öğretirse Allâh onun geçmiş ve gelecek olan(günahları)nı mağfiret eder. • “Her kim çocuğuna ezberden Kur’ân okumağı öğretirse Allâhü Teâlâ kıyâmet gününde yüzü ayın on dördü gibi (parlak) olarak diriltir; çocuğuna ‘oku’, denilir. Her bir âyeti okudukça Allâh babasının bir derecesini yükseltir. Kurân-ı Kerîm’den […]

No Comments »

İBN-İ ASÂKİR

Ocak 26, 2020

İbn-i Asâkir ismiyle meşhur olan Ali bin Hasan bin Hibetullâh ed-Dımaşkî, hicrî altıncı asrın meşhur hadîs ve Şâfiî fıkıh âlimidir. Âdil hükümdâr Nûreddîn Mahmûd Zengi ve Salâhuddîn Eyyûbî zamanlarında Şam’da yaşamıştır. İbn-i Asâkir, hicrî 499 (M. 1105) tarihinde Dımaşk’ta doğdu. İlk tahsîlini memleketinde yaptıktan sonra hadîs ve diğer ilimleri tamamlamak için Irak ve Horasan taraflarına […]

No Comments »

HAYA ÖRNEĞİ HAZRETİ OSMAN

Ocak 26, 2020

Hazreti Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: Allah’ın Resulü bacakları açık bir vaziyette benim odamda oturmakta iken, Hazreti Ebû Bekir içeriye girmek için izin istedi. Peygamber aleyhisselâm halini değiştirmeden girmesine izin verdi. Kendisi ile konuştu. Sonra Hazreti Ömer izin istedi. Ona da, aynı hal üzerine, girmesi için izin verdi ve konuştu. Sonra Hazreti Osman girmek için izin […]

No Comments »

HERŞEYİ İMAN ETTİ, HATTA YÜZÜĞÜ BİLE

Ocak 26, 2020

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.), Muâz bin Cebel’i (r.a.) Yemen’e göndermişti. Hz. Muâz oradan döndüğünde elinde “Muhammedün Resûlullâh” nakışlı bir yüzük vardı. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), “Bu yüzük nedir?” diye sual buyurdular. Hz. Muâz; – “Yâ Resûlullâh, ben insanlara yazılar yazıyorum. Yazdıklarımın üzerine ilaveler ve noksanlıklar yapılmasın diye böyle mühür olarak kullandığım bir yüzük edindim.” dedi. Resûllullâh Efendimiz […]

No Comments »

EN SAĞLAM KALE; ADÂLET

Ocak 26, 2020

Ömer bin Abdülaziz (rh.)’e valilerinden biri mektup yazıp valilik yaptığı şehre bir kale inşa etmek için izin ister. Ömer bin Abdülaziz (rh.), kendisine şöyle cevap yazar: “Şehri önce adalet kalesiyle sağlamlaştır! Yollarını zulümden arındır!”

No Comments »

İHLÂS

Ocak 26, 2020

İhlâs, herhangi bir işi güzel bir niyetle saf bir kalb ile yapmak, o işe başka bir şey karıştırmamaktır. Buna “Hulûs” da denir. Yapılan vazîfelerin kıymetleri ihlâsa göre artar. Zıddı riyâ olup bir vazîfeyi sırf gösteriş veya maddi bir menfaat için yapmaktır. Riyakar adamın yaptığı amelin mükafatını Cenab-ı Hak’tan dilemeğe yüzü olmaz. Hadîs-i şerîfte “Şüphe yok […]

No Comments »

PEYGAMBERİMİZİN MUCİZESİ

Ocak 25, 2020

PEYGAMBERİMİZİN MUCİZESİ: SİZ SORMADAN SÖYLEYEYİM Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Ali bin Ebû Tâlib ve Hz. Ebû Ubeyde bin Cerrâh (radıyallâhü anhüm) bir araya gelip birtakım şeyleri müzâkere ediyorlardı. Ali bin Ebû Tâlib (k.v.) onlara: “Haydi beraber Resûlullâh’a (sallallâhü aleyhi ve sellem) gidelim ve (bu mevzûları) ona soralım.” dedi. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) huzuruna varınca “Yâ […]

No Comments »

İLİMLERİN KAYNAĞI RESÛLULLÂHDIR

Ocak 25, 2020

İlimlerin, ilk menbaı; kaynayıp dağıldığı yer Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.)’dir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Allâhü Teâlâ’dan gelen ilim ve hidâyet ile zâhiren ve bâtınen doyup kandı. Bu ilimlerin zahirinden din ortaya çıktı. Tefsir âlimleri, hadîs imamları ve İslâm fakihleri, kitap ve sünnetten birçok ilim elde ettiler. Onlardan hükümler çıkarttılar. Yeni hâdiseleri, Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflerin asıllarına […]

No Comments »

İMANIN ŞUBELERİNDEN: SABIR

Ocak 25, 2020

Sabır, acıya katlanmak, onu geçirmek için sebat ve mukavemet etmektir ki her ferahın, her muvaffakıyetin anahtarıdır. Darlığın, sıkıntının geçmesi için Allâh’ın yardımını kazandıracak sebeplerin birincisidir. Günahlara sabır, nefsin günah olan arzularına, isteklerine mukavemet etmektir. Musîbetlere sabır, başa gelen belâ ve kederlere tahammül etmektir. Sabırsız kimseler her zaman darlık içindedir. Genişlik zamanında eldeki nimetin de kadrini […]

No Comments »

İNSANLAR; DÜNYA GEMİSİNİN ÂHİRET YOLCULARI

Ocak 25, 2020

Nisâ Sûresi’nin 103. Âyet-i kerîmesinde -meâlen- “Namazı kılıp bitirdiğiniz zaman gerek ayakta ve gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allâh’ı zikredin.” buyurulmuştur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: • “Rabb’ini zikreden ile zikretmeyenin misali diri ile ölü gibidir.” (Sahih-i Buhârî) •   “Gâfiller arasında Allâhü Teâlâ’yı zikreden, kuru otlar arasındaki yeşil ağaç gibidir.” •   “Bir topluluk toplanıp […]

No Comments »

HZ. ALİ’NİN (K.V.) EVLÂTLARINA VASİYETLERİ

Ocak 24, 2020

Hz. Ali (k.v.) kendisini şehîd eden yarayı aldığı vakit, oğulları Hz. Hasan’ı ve Hz. Hüseyin’i (radıyallâhü anhümâ) çağırarak onlara şöyle nasîhatte bulunmuştu: “Allah’tan korkmanızı ve dünya hayatında size karşı haksızlık edilse bile, sizin öyle davranmamanızı tavsiye ederim. Sakın kaybettiğiniz kimse için ağlamayasınız. Haktan başka bir şey söylemeyin. Yetime merhamet edin, zayıfa yardımcı olun. Âhiretiniz için […]

No Comments »

İSTİŞÂRE EDEN PİŞMAN OLMAZ

Ocak 24, 2020

Bir iş hakkında bazı kimselerin görüşüne müracaat etmeye, onlara danışmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya istişâre denir. Bir yerde toplanıp istişârede bulunan topluluğa şûrâ; kendisiyle istişâre edilen kişiye müsteşar denilir. İstişâre edilecek kimse güvenilir ve hayırsever olmalıdır. Kanâatinin aksine fikir beyan edip karşısındakini aldatan hâinlik etmiş olur. Danışılan şey kendisine ait olsa kendi hakkında ne düşünüyorsa […]

No Comments »

KAYBOLURSA ÎMÂN DA HAYÂ KAYBOLUR

Ocak 24, 2020

Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın zamân-ı şeriflerinden bu zamana gelinceye kadar hayâ ve güzel ahlâk her devirde bulunmuştur. Hiçbir haslet güzel ahlâktan daha azîz, daha şerefli değildir. Hayırdan ve şerden, Allâhü Teâlâ Hazretlerinin yarattığı her ne varsa çift olarak yaratılmıştır. Bu, “Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye.” meâlindeki Zâriyat Sûresi’nin 49. âyet-i kerîmesi ile […]

No Comments »

Kıyam binefsihî

Ocak 24, 2020

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN ZÂTÎ SIFATLARINDAN KIYAM BİNEFSİHÎ Kıyam binefsihî; Allâhü Teâlâ’nın varlığının kendi zâtıyla olmasıdır. Bu sıfat da Allâhü Tealâ’ya mahsustur. Şöyle ki, Hak Teâlâ’nın ezelî ve ebedî olan varlığı kendi zâtı ile kâimdir, kendi varlığı, kendi mukaddes zâtının muktezasıdır. Aslâ başkasından değildir. Bunun içindir ki, Allâhü Teâlâ’ya “Vâcibü’l-vücûd” denir. Onun varlığı, başka bir var edene […]

No Comments »

AKILLI KİMDİR?

Ocak 23, 2020

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Hazretleri bir mektubunda şöyle buyurmaktadır: “Sen bil ki şu dünya, görünüşte çok tatlıdır. Onda sûrî (görünüşte) bir tazelik vardır. Lâkin hakîkatte öldürücü bir zehir ve faydasız maldır. Dünyaya bağlanmakta hiçbir menfaat yoktur. Ona meyleden rezil ve rüsvay olur, meftûn olan ise delidir. Dünyanın hükmü, altınla kaplanmış pisliğin hükmü gibidir. Hâli ise şekerle […]

No Comments »

MELEKLERE İMÂN

Ocak 23, 2020

İmanın ikinci şartı: Ve melâiketihî: Allâhü Teâlâ’nın meleklerine inandım, demektir. Melekler yemezler, içmezler. Onlarda erkeklik dişilik olmaz ve günah işlemezler. Hak Teâlâ’nın emri her ne ise dâima yerine getirirler. Hak Teâlâ her birini bir hizmet için yaratmıştır. Sayılarını ancak Allâhü Teâlâ bilir. Meleklerin içinde mukarreb; makâmı yüksek olup Allâhü Teâlâ’ya yakın olanları ve peygamberleri vardır. […]

No Comments »

MEZHEB SAHİBİ İKİ İMAM

Ocak 23, 2020

İmâm-ı Şâfi’î ile İmam Ahmed bin Hanbel İmâm Mâlik’in talebelerindendir. İmâm-ı Şâfi’î, İmam Mâlik mezhebinin usulünü tahsîl ettikten sonra İmâm-ı A’zam hazretlerinin talebelerinden pek çok ders okuyup bu iki mezhebi bir araya getirerek, mezcederek müstakil bir mezheb vücûda getirdi. Kendisi Arab’ın beliğlerinden olduğundan âyet ve hadîslerin ifâde sûretine bakıp ne tarafta kuvvet bulursa onunla amel […]

No Comments »

MÜ’MİN GIBTA EDER

Ocak 23, 2020

Fudayl bin Iyaz (rh.) şöyle buyurdu: Gıbta etmek îmandan, haset etmek de nifaktandır. Mü’min gıbta eder, haset etmez. Münafık haset eder, gıbta etmez. İyi bir mü’min gördüğü ayıpları örter, onu işleyene nasihatte bulunur. Fâcir ve kötü kimseler ise ayıpları ortaya çıkarır, kusurlarından dolayı insanları ayıplar ve o kusurları herkese yayar.

No Comments »

MÜMİN DÜNYAYA DEĞİL ÂHİRETE HARÎS OLMALI

Ocak 22, 2020

Fakîh Ebulleys Semerkandî (rah.) şöyle dedi: Tûl-i emel sahibi olmayanlara; sonu gelmeyen dünya arzusu peşinde koşmayanlara Allâhü Teâlâ dört şeyle ikramda bulunur: 1- İbâdet hususunda onun kuvvetini arttırır. Çünkü kul yakında öleceğinin idrâkinde olursa karşısına çıkan sıkıntı ve zorluklara aldırmaz, bütün gücü ile ibâdet etmeye çalışır ve böylece ameli çoğalır. 2- Geleceğe dâir üzüntüsünü azaltır. […]

No Comments »

NAMAZIN KAZASI

Ocak 22, 2020

Bir namazı vaktinde kılmaya “eda” denir. Vaktinden sonra kılmaya da “kaza” denir. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namazlarının kazası farzdır. Vitir namazının kazası ise vacibdir. Sünnetlere gelince: Bir sabah namazı, sünneti ile beraber kaçırılınca, o gün güneş doğduktan (kerahet vakti çıktıktan) sonra istiva zamanına kadar bu sünnet farz ile beraber kaza edilir. İmam Muhammed’e […]

No Comments »

ÖLÜ DEFNEDİLDİKTEN SONRA TELKİN MEŞRÛDUR

Ocak 22, 2020

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ölüyü defnettikten sonra kabrin başında durur ve “Kardeşinize istiğfar edin. Allâhü Teâlâ’dan (suallere) cevapta ona sebat isteyin. Zira o şimdi sual olunmaktadır.” buyururdu. İhyâu Ulûm’da geçen şu hadîs-i şerîf de telkînin sünnet olduğuna delildir: Ebû Ümâme el-Bâhili (r.a.) vefat edeceği sırada şöyle dedi: Yâ Saîd! Ben öldüğüm zaman bana Resûlullah’ın (s.a.v.) bize […]

No Comments »

ALLAH İÇİN SEVMEK

Ocak 21, 2020

Bakara Sûresi’nin 165. âyet-i celîlesinde -meâlen- “İnsanlardan öyleleri vardır ki Allâh’a karşı denkler, benzerler tutarlar. Onları, Allâh’ı sever gibi severler.” buyurulmuştur. Yani, (onların) emirlerine, yasaklarına, arzularına itâat ederler de Allâh’a isyan ederler, demektir. İfrattan kaçınmak için bazıları Allah’tan başka her kim olursa olsun ona hürmet ve muhabbet etmenin şirk olduğunu söylemiş ve kabirlere hürmet etmeyi […]

No Comments »

BUGÜNÜN İNCİLERİNİ TAKİP ET