Günün Duası

Beraat Kandiliniz Mübarek olsun

Haziran 23, 2013

“Kim şu beş geceyi ihya ederse o kimseye cennet vacib olur: (Arefeden önceki) Terviye gecesi, arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi (Beraat Kandili).” Hadisi Şerif.

No Comments »

Günün Duası

Ocak 31, 2013

Çarşıya Çıkınca Okunacak Dua ,  La İlahe illallahu vehdehu la şerike leh, lehü’l mülkü velehü’l hamdü yühyi ve yümiyt , ve huve hayyun la yemutu biyedih’l hayir ve huve ala kulli şey’in kadir Allahtan başka ilah yoktur Ancak O vardır Şeriki yoktur Mülk O’nundur Hamd ona mahsustur O dirilten ve öldürendir O ebedi hayat ile hay’dır Hayır Onun elindedir ve O herşeye […]

No Comments »

Günün Duası

Ocak 30, 2013
Günün Duası

Ezan Bittikten sonra okunacak dua “Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti eeti Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-deraceter-rafîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd   Anlamı: “Ey benim ALLAH’ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed (S.A.V)’e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. O’nu kendisine va’dettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir. […]

No Comments »

Günün Duası

Ocak 29, 2013

Diş ağrısına iyi gelen dualar,  Diş ağrısı dayanılmaz bir ağrıdır ve hep gecenin bir köründe başlar O anda yapabilecek çok fazla birşey yoktur Böyle bir durumda önereceğimiz şudur Bir kimsenin dişi ağrırsa, sağ elinin şehadet parmaını ağrıyan dişin üzerine koyarak şu aşağıda yazılı olan duayı okur (Elif lam mim sad Kaf ha ya ayın sad […]

No Comments »

Günün Duası

Ocak 28, 2013

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym Manası: Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, […]

No Comments »

Günün Duası

Ocak 27, 2013

Tuvaletten çıkarken okunacak dua , Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) tuvaletten çıkarken şu duâyı okuyarak çıkardı: “Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî min zalik”  “Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.”

No Comments »

Günün Duası

Ocak 26, 2013

Tuvalete Girerken okunacak dua ,  “Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.”  “Bismillâh. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.”

No Comments »

Günün Duası

Ocak 25, 2013

Yatarken Okunacak Dua , ٱَللّٰهُمَّ بِٱسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيٰى Allahümme bismike emütü ve ehya “Allah’ım! Senin isminle diriliyor, senin isminle ölüyorum.”

No Comments »

Günün Duası

Ocak 24, 2013

Evden Çıkarken okunacak Dua ,  “Bismillâhi tevekkeltü alallâh. Lâ havle velâ kuvvete kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym.” “Allah’ın ismiyle (Allah’ın ismini söyleyerek) evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a dayandım. (O’na dayanıyor, O’na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah’ın yardımıyla olur

No Comments »

Günün Duası

Ocak 23, 2013

Hergün 100 defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]

No Comments »

Günün Duası

Ocak 22, 2013

Sabah 3 defa ,  “Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini (Hüvalla Hüllezi) okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. [Tirmizî]

No Comments »

Günün Duası

Ocak 21, 2013

Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur. (Ebu Davud)

No Comments »

Günün Duası

Ocak 20, 2013

Sağlık ve âfiyet için duâ ,  Resûlullah şu duâyı çok okurdu: “Allahümme innî es’elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn”. (13) Bunun mânası, (Ya Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emânete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!)

No Comments »

Günün Duası

Aralık 7, 2012

EL  KEBÎR : En büyük , pek büyük Hürmet görmek için  günde 232 defa okunur. Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer. Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, göreverine ve işine geri döner.

No Comments »

Günün Duası

Aralık 6, 2012

EŞ ŞEKÛR : Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren Talihin açıklığı, bol rızık için Günde 526 defa okunur. Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.

No Comments »

Günün Duası

Aralık 5, 2012

EL GÂFÛR : Affı ve mağfireti pek çok Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için günde 1286 defa okunur.  Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek […]

No Comments »

Günün Duası

Aralık 4, 2012

EL AZİM : Çok Azametli Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için günde 1020 defa okunur. Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

No Comments »

Günün Duası

Aralık 3, 2012

EL HALÎM : Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren Ahlak ve hılim / huy güzelliği için  günde 88 defa okunur. Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

No Comments »

Günün Duası

Aralık 2, 2012

EL HABİR : Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar Hafıza ve idrakin genişlemesi için günde 812 defa okunur. Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır. 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin hadimi ile görüşür.

No Comments »

Günün Duası

Aralık 1, 2012

EL LATÎF : En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Dileklerin olması, kısmet ve rızık için günde 129 defa okunur. Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir. Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulur. Arzu […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 30, 2012

EL ADL : Çok Adaletli Adaletli olmak için günde 104 defa okunur. Ya Adl ismini zikredenin maddi ve manevi hali düzelir. Hakim ve hükümet görevlileri her gün sabahları 104 defa Ya Adl ismini zikrederlerse, adalet üzere hareket ederler, adaletten ayrılmazlar. Gece yarısından sonra 104 defa Ya Adl ismi zikredildikten sonra bir zalime beddua edilirse; o zalim perişan […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 29, 2012

EL HAKEM : Hükmeden, hakkı yerine getiren  Haklı davasını kazanması için Günde  68 defa okunur. Ya Hakem ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar. Sözü geçerlive tesirli olur. Allah katında mertebesi yükselir. Eşyaların sırrına vakıf olur. Anlama ve kavrama gücü artar.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 28, 2012

EL  BASÎR : Her şeyi iyi gören Acziyetin kalkması için Günde 112 defa  okunur. Ya Basır ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz. Basiret gözü açılır. Tüm kötülüklerden korunur. İstek ve arzuları gerçekleşir. Ya Basır ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir. Ya Allahü Ya Basır isimlerini zikredenin içi temizlenir. Allah’ın rahmetini kazanır. […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 27, 2012

ES SEMî : Herşeyi iyi işiten Duaların kabulu için günde 180 defa okunur. Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 26, 2012

EL MUZİLL : Ya Muzill ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur. Düşmanını hezimete uğratır.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 25, 2012

EL MUİZZ : İzzet veren, ağırlayan Fakir ve zelillikten kurtulmak içingünde 117 defa okunur. Ya Muizz zikrine devam eden kişi aziz olur. Gücü, kuw«ti artar. Kadri yücelir. Mahlukata karşı heybetli görünür. Kimseden korkmaz.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 24, 2012

ER RÂFİ : Yukarı kaldıran, yükselten İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için günde 351 defa okunur. Ya Rafi ismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar. İnsanlar arasında yüksek mertebelere ulaşır. Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur. Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 23, 2012

EL HÂFIZ: Yukardan aşağıya indiren alçaltan Kötüden ve belalardan korunmak için günde 1481 defa okunur. Ya Hafız ismini zikreden; korku, telaş, kötülük ve fenalıklardan emin olur ve korunur. Okuyana düşman saldıramaz. Cin, şeytan ve insan şerrinden korunur. Bu isim; korunması için, neye okunursa, o şey muhafaza olur, korunur.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 22, 2012

EL BÂSIT : Açan, Genişleten İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi için  günde 72 defa okunur. Ya Basıt ismini zikreden kişi korktuğu şeylerden emin ve güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider. Kalbi geniş olur. Keyfi ve neşesi artar. Sıkıntılarından kurtulur. Rızkı ve itibarı artar. Kalp gözü açılır. Hergün sabah namazından sonra 72 defa Ya Basıt […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 21, 2012

ER RAHİM : Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. Maddi ve ManeviRızıklar için 258 defa okunur. Ya Rahim ismini zikretmeye devam eden kişi; belalardan, kazalardan ve afetlerden korunur. Uykusunda ağlayan veya korkan çocuğun üzerine 269 defa Er Rahim isminin yazıldığı kağıt konulursa; çocuk bu durumdan kurtulur. 5 vakit namazlarının sonunda Ya Rahim ismini 269 defa […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 20, 2012

EL KUDDÛS : Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur. Ya Kuddüs ismini zikreden kiúiúehvetten kurtulur, ahlakı düzelir. Günde 100 defa okuyan kalbin manevi hastalıklarından kurtulup, insanlar arasında sevilen, saygı duyulan kiúi olur. Vesveseden kurtulur. şeytanın hilelerinden uzak olur

No Comments »

Günün Duası

Kasım 19, 2012

ES SELAM: Kullarınıselamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren  Korkulan her şeyden korunmak için 131 defa okunur. Hasta üzerine 121 veya 161 defa Ya Selam ismi okunursa hasta iyileúme gösterir. Es Selam ismini kağıda yazıp üzerinde taşıyan ve sürekli zikr eden; fenalık ve kötülüklerden emin olur. Ya Selam isminin zikrine devam eden kişi; cin, şeytan ve insanların hile […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 18, 2012

EL MÜHEYMİN:  Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur. Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizlisırlara vakıf  olur. Yatsı namazının ardından 145 defa okuyup konuúmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir. Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 17, 2012

EL CEBBÂR: Cebbar Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan demektir. istek ve arzuların olması için Ya Cebbar ismini günde 206 defa zikreden kişiye bütün insanlar itaat edeler, o kişiye kötülük yapmaya cesaret edemezler. Ya Cebbar ismi bir düşmanın helakı için 206 defa okunur. Ya Cebbar ve Zülcelali Velİkram isimlerini beraber yazıp üzerinde taúıyan bütün […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 16, 2012

EL AZÎZ: Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 defa Düşmanlara galip gelmek için okunur. Ya Aziz ismini zikreden kişi, kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara, hemde ruhanilere karúısözü geçen, itibar sahibi bir kişi olur. Ya Aziz ismi 7 gün düşmanının helakı niyetiyle okunursa, kişinin düşmanı helak olur. 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 15, 2012

EL MÜTEKEBBİR: Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.. İzzete ve refaha nail olmak için günde 662 defa okunur.Ya Mütekebbir ismini hergün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır. Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır. Her gün sabah namazının ardından 664 defa Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Karúısındakiler ona itaat eder, sözü geçen bir kiúi olur. Her gün […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 14, 2012

EL BÂRİ :Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan Günde 214 defa okuyan işinde Başarılı olur, şöhret bulur. Ya Bari’ ismini 7gün 100defa okuyan selamete erer ve afetlerden korunur. Günde 210 defa şems saatinde okuyan; düúmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı geliúir. En az bir sene okumaya devam eden úifa verir. şifacı […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 13, 2012

EL MUSAVVİR:  Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren. Maksat ve merama ulaşmak için günde 336 defa okunur. Ya Musavvir ismini zikreden başladığı işte başarılı olur, geri kalmaz ve yaptığı iú bozulmaz. Sanatkarsa sanatında baúarılı ve üstün olur. Ya Musavvir ismini 365 defa hergün okuyan ruhanilerle irtibata geçer. Ya Musavvir ismini zikreden sıkıntılarından kurtulur, çocuğu ahlaklı olur. […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 12, 2012

EL GAFFÂR: Mağrifeti pek çok Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için günde 1281 defa okunur. Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur. Hasımlarının gözünde görünmez olur. Kavga ve savaú durumunda düúmanları tarafından görülemez. Gaffar ismini zikreden Allah’dan merhamet istemiş olur. Günde 1200 defa okuyan maddi ve manevi halini düzeltir. Gizliúeylerin esrarına vakıf […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 11, 2012

EL KAHHÂR:  Herşeye her istediğini yapacak úekilde galip ve hakim olan Zalimleri kahretmek için günde 306 defa okunur. Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düúmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir. Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düúmez. Düúmanlarını hezimete uğratır. Düşmanına karşı beddua da bulunsa düşmanı helak olur. Şehvet ve hırstan kurtulur.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 10, 2012

EL VEHHÂB: Her türlü nimeti devamlı bağışlayan Sıkıntısız borçsuz bir hayat için günde 196 defa okunur. Ya Vehhab isminisürekli zikreden kiúinin rızkı artar, maddisıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlukata karşı güçlü ve heybetli görünür. Dua edilirken 7defa zikr olunursa duanın kabulune vesile olur. Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur

No Comments »

Günün Duası

Kasım 9, 2012

ER REZZÂK : Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden Bol rızıklı ömür için okunur. Her sabah namazından sonra 308 defa Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddisıkıntılarısona erer. Aç karnına günde 20 defa okuyanın zekası ve zihni açılır. İşini gördüreceği kişinin yüzüne 26 defa okunursa işi görülür. Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına onar […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 8, 2012

EL FETTÂH: Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran Maddi manevi hayırlar için günde 489 defa okunur.  Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez. Okuyanın kalbi nurlanır, iúleri kolaylaşır. Makam ve mertebesi yükselir, kimseye muhtaç olmaz. Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir. Yatarken okuyana […]

No Comments »

Günün Duası

Kasım 7, 2012

EL ALÎM:  Her şeyi çok iyi bilen ilim zenginliği için günde 150 defa okunur. Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur. Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir. El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 6, 2012

EL KÂBID: Sıkan, Daraltan Zalimin zülmünden kurtulmak için günde 903 defa okunur. Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır. Kimse düşmanlık etmeye, hakkında dedikodu yapmaya cesaret edemez. Okuyan kötü huylarından kurtulur. Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur. İki ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır.

No Comments »

Günün Duası

Kasım 5, 2012

ER RAHMÂN: Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden. Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için Günde   298 defa okunur. Farz namazlarının ardından 100 defa Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur. 40 gün riyazet halinde 1000 defa Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. 5 Vakit namazların […]

No Comments »

Günün Duası

Eylül 14, 2012

Sağlık ve âfiyet için duâ;  Resûlullah şu duâyı çok okurdu: “Allahümme innî es’elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn”. (13) Bunun mânası, (Ya Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emânete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!)

No Comments »

Günün Duası

Eylül 12, 2012

Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım

No Comments »

Günün Duası

Eylül 11, 2012

Sabah  3  defa, “ Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm ” dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini (Hüvalla Hüllezi) okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. [Tirmizî]

No Comments »

Günün Duası

Eylül 10, 2012

Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 23, 2012

EL  VÂSİU : İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için  günde 137 defa okunur. Ya Vasi ismini zikreden; hırs ve sıkıntılardan kurtulur. Ahlakı güzelleşir. Rızkı bollaşır ve ömrü uzar. Zor işlerinde daima kolaylık bulur. Kin ve hased çeken kişi okumaya devam ederse durumu düzelir. İhlasla okumayı sürdürenler; bazı sırlara ererler […]

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 22, 2012

EL  MÜCÎB : Kendisine dua edenlerin isteklerini veren Duaların kabul olunması için 3025 (55X55) defa okunur. İhlasla “Yâ Mücib” diye bir müslüman bu isme devam etse, insanlar tarafından sevlir, duası kabul olur. 55 defa okuyanın meşru duaları kabul olunur. (Allahulalem)

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 21, 2012

ER  RAKÎB : Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden Her işte Allah’ın koruması altında olmak için  günde 312 defa okunur. Ya Rakib ismini okuyanlar yitiğini bulur, başına gelecek bela ve musibetlerden korunur. Allah’ın himayesine girer. Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer. 40gün oruç tutup hergün 4440 defa Ya Rakib ismini okuyan […]

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 20, 2012

EL  KERÎM :  Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için günde 270 defa okunur. Ya Kerim ismini zikreden kolay yoldan rızık kazanır. Hayır kapıları açılır, fakirlik çekmez. Dünya ve ahirette izzetli ve şerefli olur. Her kazancı bereketlenir.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 19, 2012

EL CELÎL :  Celalet ve Ululuk sahibi Bir zalimi zorbayı zelil etmek için Günde 5329 defa okunur. Ya Celil ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Bu ismi zikreden kişide manev bir güç meydana gelir. Zalimleri dize getirir. Kimse kötülük yapamaz. Tehlikeli […]

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 18, 2012

EL HASÎB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen Herkese karşı alnı açık olmak için günde 80 defa okunur. Ya Hasib ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevlip, sayılır. Düşman şerrinden korunur. Kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 17, 2012

EL MUKÎT :  Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren Muhtaç olunan şeyi kazanmak için Günde 550 defa okunur. Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 16, 2012

EL HAFÎYZU :  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan Nefsinin ve malının korunması için  günde 998 defa okunur. Ya Hafıd ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 12, 2012

EL GAFUR : Affı ve mağfireti pek çok Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için günde 1286 defa okunur.  Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek […]

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 10, 2012

EL GAFUR :  Affı ve mağfireti pek çok Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için günde 1286 defa okunur.  Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır. Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek […]

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 9, 2012

EL  AZİM:  Çok Azametli Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için günde 1020 defa okunur. Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 8, 2012

EL HÂDÎ: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren  çocukların itaatkar olması için Günde 400 (20X20) okunur. Ya Hadi ismini zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 7, 2012

EN NÛR: Ya Nûr ismini zikredenin kalbini iman nuru ve hikmet kaplar. Kalbinden taşan nur yüzündede görülür. Kalpleri ve bedenleri nurlanır. Okuyan doğru yolu bulur.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 6, 2012

EN NÂFİ’ :  Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 5, 2012

EL CÂMİ’ : istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. Küsleri barıştırmak için  günde 114 defa okunur. Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi, hayvanı kaçan; Ya Cami ismini 114 defa okuyup ararsa aradığını bulur.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 4, 2012

EL  MUKSİT : Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan. Eşler arasını düzeltmek için günde 209 defa okunur. Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden kurtulur. Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma hususunda etkilidir.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 3, 2012

ES SABÛR:  Çok sabırlı Başladığı işi kolay bitirmek için Günde 298  defa okunur. Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 2, 2012

ER RAŞÎD: Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için Günde  514 defa okunur. Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır.

No Comments »

Günün Duası

Temmuz 1, 2012

EL VÂRİS: Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 30, 2012

EL BÂKÎ: Baki Varlığının sonu olmayan  Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için Günde   113 defa okunur. Ya Baki ismini zikredenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.Afet ve belalardan uzak olur. Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 29, 2012

EL BEDî’: Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur

No Comments »

Günün Duası

Haziran 28, 2012

EL-MU’TÎ: Veren, ihsân eden. Ya Mu’tî Allah (c.c.), Mu’tî’dir. Yani, mahlûkatına hayat hakkını ve her istediğini verendir. Cenab-ı Hak kullarının Kendisine açılan ellerini boş çevrmez. Mahlûkâtının hal ve söz dilleriyle yaptıkları duâ, niyaz ve isteklerini kabul eder. Varlıkların ihtiyaçlarını eksiksiz yaratır ve ellerine verir. Mîde için yeryüzünü envâi türlü yiyecek ve gıdalarla donatan Cenab-ı Hak, […]

No Comments »

Günün Duası

Haziran 27, 2012

EL MUĞNİ: Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün zöhre saatinde 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 26, 2012

EL ĞANİYY: Gani Çok zengin ve herşeyden müstağni Büyük servet ve geniş rızık için Günde  1060  okunur. Ya Ğaniyy ismini zikreden; maddi ve manev zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 25, 2012

Ed DÂRR: Darr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan Zararlı kişinin kahrı için günde 1001 dafa okunur. Ya Darr ismi düşmana ve zalimlere çeşitli hastalıklar verdirme hususunda etkilidir. Bu ismi okuyan insanların şerrinden korunur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 24, 2012

EL MÂNİ’: Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen Kaza beladan uzak olmak için Günde  161 defa okunur. Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki soğukluk kalkar. Yolculuk sırasında okunursa her türlü bela ve kazalardan uzak olunur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 23, 2012

ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM:Zü’l Celali. Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi Günde Zikir Sayısı : 1155 işlerin kolaylığı için okunur. Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabül olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 22, 2012

MÂLİKÜL MÜLK: Mülkün ebedi sahibi günde 212 ( 90 ) mal ve kazanca zarar gelmez Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde süphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse kurtulur. Halvet ve riyazet halinde […]

No Comments »

Günün Duası

Haziran 21, 2012

ER RAÛF: Rauf Çok lütüfkar Çok esirgeyen Günde  287 defa okuyan Hiçbir varlıktan zarar görmez. Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 20, 2012

EL AFÜVV: Çok affeden Rızık bolluğu Kalp huzuru için Günde 156 defa  okunur. Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 19, 2012

EL MÜNTEKİM: Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran Zülüm ve fenalıktan korunmak için günde 630 defa okunur. Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanınına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 18, 2012

81- ET TEVVÂB: Tevvvab Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan Tövbelerin kabulu için günde 409 defa okunur. Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur. Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır. Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyev ve uhrev bütün işleri halolur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 17, 2012

EL BERR: Ya Berr ismini okumaya devam edenler tüm mahlukatın şerrinden emin olur. Bütün hal ve hareketlerinde lutuf ve kereme mazhar olur. Dilleri hikmetlenir. Makamı, mertebesi, derecesi yükselir. Alkolik ve isyan halinde olanlar günde 700 defa Ya Berr ismini zikrederlerse; kötü alışkanlıklarından kurtulurlar, durumları düzelir.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 16, 2012

EL MÜTEÂLÎ: Ya Müteali ismini zikreden salaha erer. Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür. Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur. Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 15, 2012

EL VÂLÎ: Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden Sözünün tesirli insanların sevmesi için  Günde  47 defa  Ya Vali ismini zikreden çeşitli afetlerden muhafaza olur. Makam ve mevkisi yükselir. Emrindeki herkes ondan korkar ve itaat eder. Emir ve istekleri yerine getirilir. Gece ve gündüz 10000 defa okuyan veli kullar mertebesine yükselir. Eviyalar […]

No Comments »

Günün Duası

Haziran 14, 2012

EL BÂTIN: Herşeyden gizli Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için  günde 62 defa Ya Batın ismini zikreden; korktuklarından emin, kalbi geniş olur. İnsanlar, ona itaat edip, isteklerini yerine getirirler. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve tesirli olur. İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 13, 2012

EZ ZÂHİR: Zahir Herşeyde görünen aşikar Her meselenin zuhuru için günde 1106 defa okunur. Ya Zahir ismini zikredenin kalbi nurlanır. Gizli işlere, sırlara erer. Kalbi üzerindeki perdeler açılır. Rüyasında istediği şeylerden haberdar olur. Güzel ahlak sahibi olur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 12, 2012

EL ÂHİR: Ahir SON Ömür uzunluğu için günde 801 defa okunur. Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 11, 2012

EL EVVEL: Evvel İLK Her hayır işinde birinci olmak için Günde  37  defa okunur. Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 10, 2012

EL MÜAHHİR: Muaahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan Kötü birinin uzaklaştırılması için günde 847 defa okunur.Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.

2 Comments »

Günün Duası

Haziran 9, 2012

EL MUKADDİM: Mukaddim İstediğini ileri geçiren, öne alan Daima yükselmek için günde 184 defa okunur. Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 8, 2012

EL MUKTEDİR: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Her işte başarılı olmak için Günde 774 defa okunur.Ya Muktedir ismini zikreden kişi teşebbüs ettiği her işte başarılı olur. Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir. Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 7, 2012

EL KÂDİR: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten  İstediğini yapmaya gücü yetirmek Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur. Hasta olan şifaya kavuşur. Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 6, 2012

ES SAMED: Samed İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci Hiç kimseye muhtaç olmamak için günde 134 defa okunur. Ya Samed ismini zikreden kişi; yeme, içme, giyim, kuşam gibi zaruri ihtiyaçların temininde kimseye muhtaç olmaz, zorluk çekmez. Azlığından veya çokluğundan dolayı elem ve keder duymaz. İrfan sahibi olur. Ya Samed ismini 520 defa okuyan açlık hissi […]

No Comments »

Günün Duası

Haziran 5, 2012

EL EHAD:El-Vâhid ve El-Ehad isimlerinin her ikisi de Allah’ın birliğini ifade ederler. Hatibi bu iki isim arasındaki ince farkı şöyle ortaya koyar: “Ehâdiyet zâtın birliğidir, Vâhidîyet ise sıfatta ortaklığı red içindir.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 4, 2012

EL VAHİD: TEK Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur Ya Vahid ismini günde 1000 defa okuyanın kalbi; yorgunluktan ve bütün kötü düşüncelerden uzaklaşır. Mahlukatın şerrinden emin olur. Kalbi ve ruhu kuvvetlenir. Günde 4000 defa okuyanın kalbindeki tüm istek ve arzuları gerçekleşir.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 3, 2012

EL MÂCİD: Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok Kazancın bolluğu için okunur. Ya Macid ismini zikredenin kalbi nurlanır. 5 Vakit namazların ardından 465 defa okuyanın malı, mülkü artar, muteber bir insan olur. Herkez tarafından sevilip sayılır. Hergün zöhre saatinde 48 defa okuyan her türlü bela ve musibetten uzak olur. Yaptığı dualar kabul […]

No Comments »

Günün Duası

Haziran 2, 2012

EL VÂCİD: İstediğini istediği anda bulan Kaybedilen şeyi bulmak için günde 196 defa  okunur.Ya Vacid ismini 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez. Elindekiler zayi olmaz. Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur.

No Comments »

Günün Duası

Haziran 1, 2012

EL KAYYÛM: Gökleri ve yeri, herşeyi tutan Allah’ın izniyle her istekleri olur. Ya Kayyum ismini günde 156 defa zikreden kişinin tüm işleri zahmetsizce halolur. Teşebbüs ettiği her iş başarılı ve hayırlı olur. Uykusu hafifleşir, unutkanlıktan kurtulur. Ezber gücü artar.

No Comments »

Günün Duası

Mayıs 31, 2012

EL HAYY: Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten  Sözü tesirli ve herkesten tazim görür Ya Hayy ismini zikreden kişinin ömrü uzun ve afiyette olur. Kalbi tevhid nuru ile nurlanır. Hastaysa şifaya kavuşur. Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 defa zikredenin her muradı gerçekleşir. Ya Allah Ya Hayy Ya Kayyum isimlerini birlikte zikreden Allah yolundan […]

No Comments »

BUGÜNÜN İNCİLERİNİ TAKİP ET