Günün Sözü

Günün Sözü

Şubat 2, 2018

Şimdi elinden gelirken iyilik yap. Yoksa yarın kefeni yırtıp elini çıkaramazsın. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 30, 2017

Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Gönlü açar. Allah’ı anmak, Allah dostu ile buluşmak, hikmet sahibi kimselerin sözlerini dinlemek. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 29, 2017

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözün odun gibi olsun fakat hakikat olsun tek. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 27, 2017

Kötü zan gam ve kederi olmayanı hasta eder. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 26, 2017

İnsana en güzel sıfatı “fani” diyen yani Allah vermiştir. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 25, 2017

Gerçek dost, kendisini unutanı unutmayandır. (Baki)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 24, 2017

Kul Allah’ı ne kadar seviyorsa, Allah da kulu o kadar sever. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Kasım 23, 2017

Milli ahlakı olmayan milletin medeniyeti de olmaz. (Ziya Paşa)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 31, 2017

Uykuyu hafif ölüm, ölümü de ağır uyku bil. (Muhammed İkbal)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 30, 2017

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından tat alır. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 29, 2017

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, Dostunun yüz karası düşmanının maskarası. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 28, 2017

Sabır rahatlığın neşenin anahtarıdır. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 27, 2017

Ey oğul, üç kişiye acı; cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatalı iken itibarını kaybedene. (Şeyh Edebali)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 26, 2017

Kötülüğü kötülükle cezalandırmak kolay, mertsen kötülük yapana iyilik et. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 25, 2017

Gel ey gönül hakiki bayram Cenab-ı Muhammed’e ulaşmaktır. Çünkü cihanın aydınlığı o mübarek varlığın güzelliğinin nurundandır. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 24, 2017

Okunacak en büyük kitap insandır. (Hacı Bektaş-ı Velî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 23, 2017

Âlim ile sohbet etmek lâl ü mercân incidir, Câhil ile sohbet etmek günde bin can incitir. (Lâedrî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 22, 2017

Takılır bir yerde kalır oyuncak, kurgular biter. Ölüm; o geldi mi ne var korkulacak, korkular biter. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 21, 2017

En güç üç şey vardır: Bir sırrı saklamak, bir derdi unutmak, boş zamanı iyi değerlendirmek. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 20, 2017

Zamana kusur buluruz oysa zaman konuşacak olsa utanırız. (İmam Şafii)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 19, 2017

Tövbe yâ rab, hata râhına gittiklerime Bilüp ettiklerime, bilmeyüp ettiklerime. (Şeyh Galip)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 18, 2017

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil ama hiçbiri de dünyadan gitmek istemez. (Namık Kemal)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 17, 2017

Dinle sana bir nasihat edeyim / Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir hal gelirse / Bunu yad ellere açıcı olma (Pir Sultan Abdal)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 16, 2017

Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı / Yağ ile bal ede bir söz. (Yunus Emre)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 15, 2017

Adalet ömrün uzamasına sebep olur. (Koçi Bey)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 14, 2017

Ulaşamadığına boyun eğmek, ulaştığına razı olmak, kaybettiğine sabır göstermek kişinin olgunluğunun işaretidir. (İmam Gazzâli)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 13, 2017

İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 12, 2017

Ey akıl sahibi, gül ile diken beraberdir. Niçin dikenle uğraşıyorsun, sen gül demetle. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 11, 2017

Kişinin eli ve kalbi doğru ise o kuluna Allah nimet vermiş demektir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 10, 2017

Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. Söküp atmak çok güçtür. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 9, 2017

Maddeye tapanlar deniz suyu içene benzerler. İçtikçe hararetleri biraz daha artar. (İbn Arabi)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 8, 2017

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Atatürk)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 6, 2017

Mutluluk sırrını ele geçirmek isteyen insan, kötü çevreden kendini korumasını bilmelidir. (Hafız-ı Şirazi)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 5, 2017

Başkasının sırrına ermek isteyen hırsızdır. (Molla Cami)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 4, 2017

İyilik eden sana arkadaştır, kötülük eden de senden ayrılmış sayılır. (İmam Şafii)

No Comments »

Günün Sözü

Temmuz 1, 2017

Cahillere ilimden bahseden onu etmiştir ziyan. Gerekenlerden de onu esirgemek zulümdür aman. (Katip Çelebi)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 30, 2017

Sırrını saklamasını bilen işinin hâkimi olur. (İmam Şafii)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 29, 2017

Değerini ve mertebeni artırmak için sana senden daha iyi bir arkadaş gerektir. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 28, 2017

Allah temiz insanların davranışlarına bir iken on yazar. Sen de kimde bir iyilik görürsen onun bazı kusurlarını siliver. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 27, 2017

Oğlum ananı atanı say, bereket büyüklerle beraber olmadadır. Büyüğünü bilmeyen Allahını bilmez. (Şeyh Edebali)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 26, 2017

Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir. (Peyami Safa)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 25, 2017

Allah birdir Peygamber Hak / Rabbül alemindir mutlak Senlik benlik nedir bırak / Söyleyeyim geldi sırası (Aşık Veysel)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 24, 2017

Mademki dün gitti, yarın da henüz elde değil, hesabını şu var olan nefes için yapmaya çalış. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 23, 2017

Sofra etrafında yemek yiyecek yüzlerce kişi oturabilir. Fakat baş olmak sevdasında olan iki kişi dünyaya sığmaz. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 22, 2017

Ölümü hatırla, kendinden ilim öğrendiğin kimseler için dua et ve okumaya önem ver. (Ebu Hanife)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 21, 2017

Erdemli kimse için gurbet olmaz, cahile de vatan bulunmaz. (Süfyan-ı Sevri)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 20, 2017

O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail’e hoş geldin diyebilmekte hüner. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 19, 2017

Elde bulunan sanat, sahibini fakirlik ve ihtiyaçtan kurtarır. (Ebu Hanife)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 18, 2017

Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı (Fuzulî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 17, 2017

Hakiki hürriyet hakikate esarettir. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 16, 2017

Ey Allah’a sığınan kişi, sabah küçük dirilmedir. Büyük dirilmeyi ona göre düşün. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 15, 2017

Ne tuhaf, insan hiç ayrılmayacağı Allah’tan kaçma, mutlaka ayrılacağı dünyaya yapışma halindedir. (Ataullah İskenderi)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 14, 2017

Hak yolunda tane ekmeyen bir kimse, varlık harmanından bir arpa bile kaldıramaz. (Hafız Şirazi)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 13, 2017

Başarı tatlı dille elde edilir. Hırçın kimse daima sıkıntı çeker. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 12, 2017

İki düşman arasında öyle konuş ki barıştıkları zaman utanmayasın. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 11, 2017

Olgunluğun ve üstünlüğün yoksa, dilini ağzında sakla. İnsanı maskara eden dilidir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 10, 2017

Ey yolcu, aklını başına al. Vakit geçti, ömür güneşi batmaya yaklaştı. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 9, 2017

Genellikle demir kafesi kendi elimizle yapıp içerisine gireriz ve sonra hür olmamaktan şikayetçi oluruz. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 8, 2017

Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. (Mehmet Akif Ersoy)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 7, 2017

Geceleri ibadetle vakit geçirenler, Hak korkusunu düşünenler, ölüm zamanı gelince, korkusuz, rahatça ölürler. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 6, 2017

Kendi ölüp de kötülükleri ve zulmü yaşayanların vay haline. Böyle birisini ölmekle kurtulur sanma. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 5, 2017

Güzel ahlaklı, geniş yürekli ve derya gönüllü ol. (Ebu Hanife)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 4, 2017

Dini bilmek, ona uymak ve onda derinleşmek hikmettir. (İmam Malik)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 3, 2017

Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı ile ölür. (Molla Cami)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 2, 2017

Akıl yaşta değil baştadır fakat aklı başa yaş getirir. (Cenap Şahabettin)

No Comments »

Günün Sözü

Haziran 1, 2017

Günahlar vicdanları paslandırır. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 28, 2017

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tenbeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz. Ali)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 27, 2017

Bir kimsenin Allah’ı sevmesinin belirtisi üçtür: Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. (Bâyezid Bistâmi)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 26, 2017

Her kötülükten uzak kalmanın yolu dilini tutmaktır. (Hz. Ali)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 25, 2017

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna dalalet eder. (Hz. Ali)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 24, 2017

Öğünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar! (Hz. Ebû Bekir)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 23, 2017

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. (Hz. Ömer)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 22, 2017

İlim bir avdır, onun kösteği yazmaktır. (Safiyyü’l-Hılli)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 21, 2017

Beş şey bedbahtlık nişanıdır: Gönül katılığı; göz yaşarmazlığı; hayasızlık; dünya sevgisi; dünya için uzun endişe. (Malik bin Dinar)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 19, 2017

İbâdetlerin en faziletlisi tevazudur. (Hz. Aişe)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 18, 2017

En büyük servet akıldır. (Hz. Ali)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 16, 2017

Hayal kurmaktan korktuğum günler gördüm, hayallerimi aşan günler bazen. Geçmişi unutmayı öğrendim, geleceği merak etmemeyi. Tolstoy

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 15, 2017

Bir an bekle, arkana dön ve unuttuklarını anımsa.. Kaybettiysen ara, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet; Çünkü hayat çok kısa [Şems Tebrizi]

No Comments »

BEYİT

Şubat 15, 2017

Halk-ı cihân lutf ile hep şâd olur. Bir söz ile bir gönül âbâd olur. Âzerî Çelebi (İbrâhim) (İnsanlar, gördükleri iyilikle şâd olur, sevinir ve neşelenir. Güzel bir söz ile gamlı bir gönül mesud olur.)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 14, 2017

Anladım ki işi, sanat Allah’ı aramakmış. Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. (Necip Fazıl Kısakürek)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 13, 2017

Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 12, 2017

Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır. (Yahya bin Muaz)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 11, 2017

İnsan bunalınca O’ndan başkasını çağırmaz. Allah’ım der. Ama dertten kurtulunca yine çer çöpe takılır. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 10, 2017

“Yapılan iyilik ancak şu üç şeyle tamam olur: İyilikte acele etmekle, yaptığı iyiliği küçük görmekle ve onu gizlemekle.” (Cafer-i Sâdık (r.a.) Hilyetü’l-Evliyâ)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 9, 2017

Efendimiz’le yaşamış gibi olur. Eğer bir mü’min, kardeşini incitirse, Allâhü Teâlâ onun o günkü ibâdetlerini kabûl etmez.(Câfer-i Sâdık (r.a.))

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 8, 2017

“Âlimin hatası geminin parçalanması gibidir, hem kendini, hem de yanındakileri batırır.” (Hz. Ali Kerremallâhü vecheh)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 7, 2017

Kızgınlık anında sevgi göstermek zor, fakat ne kadar güzel bir şeydir. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 6, 2017

O verdiğin zekat senin kesen için bir bekçidir. O kıldığın namaz da zekatının çobanıdır. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 5, 2017

Mü’mine aydınlık ve olgunluk kazandıran lokma, helal kazançtan elde edilen lokmadır. (Mevlâna)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 4, 2017

Dedim artık bilgiden yana eksiğim yok / şu dünyanın sırrına ermişi az çok / derken aklım geldi başıma / bir de baktım ömrüm gelip geçmiş hiçbir şey bildiğim yok. (Ömer Hayyam)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 2, 2017

Şimdi elinden gelirken iyilik yap. Yoksa yarın kefeni yırtıp elini çıkaramazsın. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 1, 2017

Dostuna sana düşmanlık edebilecek kadar kuvvet verme. (Sadi Şirazî)

No Comments »

Günün Sözü

Eylül 30, 2016

Beş şey bedbahtlık nişanıdır: Gönül katılığı; göz yaşarmazlığı; hayasızlık; dünya sevgisi; dünya için uzun endişe. (Malik bin Dinar)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 28, 2016

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tenbeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz. Ali)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 27, 2016

Bir kimsenin Allah’ı sevmesinin belirtisi üçtür: Deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. (Bâyezid Bistâmi)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 26, 2016

Her kötülükten uzak kalmanın yolu dilini tutmaktır. (Hz. Ali)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 25, 2016

Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna dalalet eder. (Hz. Ali)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 24, 2016

Öğünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar! (Hz. Ebû Bekir)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 23, 2016

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. (Hz. Ömer)

No Comments »

Günün Sözü

Şubat 22, 2016

İlim bir avdır, onun kösteği yazmaktır. (Safiyyü’l-Hılli)

No Comments »

BUGÜNÜN İNCİLERİNİ TAKİP ET